Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések

1.1. A Törvényfigyelő (torvenyfigyelo.hu) a kormany.hu honlap társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezeteinek oldalát, a parlament.hu honlap folyamatban lévő törvényjavaslatainak oldalát, valamint a Magyar Közlönyök és Hivatalos Értesítők figyelését végző alkalmazás.

1.2. A Törvényfigyelő programja észleli, ha

a) új társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet a kormany.hu honlapra,

b) új törvényjavaslat kerül az Országgyűlés honlapjára a folyamatban lévő törvényjavaslatok közé, illetve lekerül onnan,

c) folyamatban lévő törvényjavaslat adatai változnak,

d) folyamatban lévő törvényjavaslathoz új nem önálló iromány érkezik,

e) önálló iromány adatai változnak,

f) új Magyar Közlöny jelenik meg,

g) új Hivatalos Értesítő jelenik meg,

h) az előfizető által megadott kulcsszó / kifejezés újonnan megjelenő társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet szövegében szerepel,

i) az előfizető által megadott kulcsszó / kifejezés a parlament.hu honlap folyamatban lévő törvényjavaslatok oldalán újonnan megjelenő törvényjavaslat szövegében szerepel,

j) az előfizető által megadott kulcsszó / kifejpezés a parlament.hu honlap folyamatban lévő törvényjavaslatok oldalán újonnan megjelenő nem önálló iromány szövegében szerepel,

k) az előfizető által megadott kulcsszó / kifejezés újonnan megjelenő Magyar Közlöny szövegében szerepel,

l) az előfizető által megadott kulcsszó / kifejezés újonnan megjelenő Hivatalos Értesítő szövegében szerepel.

1.3. A Törvényfigyelő automatikus e-mailes értesítést küld a regisztrált és előfizetéssel rendelkező felhasználói számára abban az esetben, ha az 1.2. pont szerinti újdonságot vagy változást észleli.

1.4. A Törvényfigyelő az automatizált szolgáltatásain felül a társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetek, a törvényjavaslatok, a Magyar Közlönyök és a Hivatalos Értesítők manuális feldolgozását is lehetővé teszi. E körben a Törvényfigyelő biztosítja a törvényjavaslatok és a kapcsolódó nem önálló irományok szövegében történő szabadszavas keresést, továbbá a Magyar Közlönyök és a Hivatalos Értesítők szövegében kulcsszavak, kifejezések alapján történő riportgenerálást. Az elkészített riport egyszerű szövegként kimásolható vagy Excel-formábumban letölthető.

1.5. Előfizetés esetén az előfizető a Törvényfigyelő adatbázisához hozzáférést bérel, melyet dr. Gáll Tamás e.v. (nyilvántartási szám: 57866253, adószám: 59820123-1-42, székhely: 1162 Budapest, Attila utca 81/2., a továbbiakban: szolgáltató) biztosít az előfizető számára.

2. Regisztráció

2.1. A Törvényfigyelő honlapján történő regisztráció ingyenes. A regisztráció során a felhasználó e-mail címet és jelszót ad meg. A megadott e-mail címre a regisztrációt megerősítő e-mail érkezik egy linkkel, amelyre a felhasználónak rá kell kattintania, ha aktiválni kívánja a regisztrációját.

2.2. Az előfizetéssel nem rendelkező felhasználó a regisztrációját bármikor törölheti, mely esetben a regisztrációkor megadott e-mail cím és jelszó véglegesen törlődik a szolgáltató adatbázisából. Az előfizető a regisztrációját - saját védelme érdekében - csak az előfizetés megszűnését követően tudja törölni. Ha az előfizető mégis úgy dönt, hogy az adatait törölni szeretné az előfizetési időszak alatt, ezt az igényét e-mailben jelezheti a szolgáltatónak a 7.6. pontban írtak figyelembe vételével.

3. Előfizetés

3.1. A regisztrált felhasználók az "Előfizetés" menüben kezdeményezhetik az előfizetést.

3.2. Előfizetéshez meg kell adni az "Előfizetés" menüben felsorolt adatokat, valamint ki kell választani az előfizetés konstrukcióját. Az előfizető abban az esetben is a teljes előfizetési díj megfizetésére köteles, ha a csomag által biztosított valamennyi szolgáltatást nem használja, illetve nem használja ki.

3.3. Az adatok megadását követően a felhasználó - még az előfizetés kezdeményezése előtt - ellenőrizheti az általa megadott adatokat és a kiszámított előfizetési díjat (előnézet és árkalkuláció), visszalépve pedig módosíthatja azokat.

3.4. A felhasználó a jelen Általános Szerződési Feltételek elolvasását és elfogadását követően kezdeményezheti az előfizetést.

3.5. A kezdeményezett előfizetés adatait a szolgáltató áttekinti, ellenőrzi (így különösen a cégnyilvántartásban, MÁK-nyilvántartásban), és ha valós adatok szerepelnek benne, az info [kk] torvenyfigyelo [pp] hu címről küldött levélben tájékoztatja az előfizetőt az előfizetési szerződés létrejöttéről, és egyben az előfizetési díjat tartalmazó számlát is megküldi. Ha a szolgáltatónak kétsége merül fel a hozzá beérkezett adatokkal (így különösen az előfizető személyével) kapcsolatban, az előfizetést kezdeményezőt további nyilatkozattételre hívhatja fel, vagy az előfizetési szerződés megkötésétől elállhat. Ebben az esetben az előfizetést kezdeményező semmilyen igénnyel nem léphet fel a szolgáltatóval szemben.

3.6. A legrövidebb előfizetési időtartam 1 év. Az előfizető a teljes időtartamra köteles megfizetni az előfizetési díjat abban az esetben is, ha több évre fizet elő. Az előfizetőnek az előfizetési díj megfizetésére öt nap áll a rendelkezésére kivéve, ha a felek eltérően állapodnak meg.

3.7. Amint az előfizetési díj beérkezik a szolgáltató számlájára, a szolgáltató aktiválja az előfizetést, melyről e-mailben tájékoztatja az előfizetőt. Az előfizetési időszak az ezt követő napon kezdődik, és az előfizetési időtartamnak megfelelő napon jár le.

3.8. A szolgálató jogosult kedvezményeket, akciókat hirdetni, melynek keretében (így különösen kuponkódhoz kötötten) a honlapon feltüntetett árnál alacsonyabb áron biztosíthatja az előfizetést. Az alacsonyabb árú előfizetésre hivatkozással az előfizetők nem élhetnek semmilyen igénnyel (díjcsökkentés, előfizetési időtartam meghosszabbítása) a szolgáltatóval szemben.

4. A rendszer használata, működése és fejlesztése

4.1. Az előfizető az előfizetés kezdeményezését követően elvégezheti a figyelési beállításokat azzal, hogy azok figyelése csak akkor kezdődik, amikor az előfizetés díj beérkezett a szolgáltató számlájára, és a szolgáltató aktiválta az előfizetést.

4.2. Az előfizető szabad döntésén alapul, hogy mennyi szót figyeltet a rendelkezésére álló maximális mennyiségből. A figyelt szavakat bármikor törölheti, módosíthatja, továbbá - ha az előfizetési csomagja lehetővé teszi - az értesítési e-mail címeket módosíthatja. Az előfizető kizárólag saját szervezetéhez tartozó e-mail címeket adhat meg, így olyan személy részére nem állíthat be értesítést, aki nincs az előfizetővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve megbízási jogviszonyban. A szolgáltató az ilyen jogviszony igazolására felhívhatja az előfizetőt, ha a beállított e-mail címről nem állapítható meg kétséget kizáróan, hogy az az előfizetőhöz tartozik.

4.3. A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Törvényfigyelő programját fejlessze. A szolgáltató kijelenti, hogy a fejlesztést úgy törekszik végrehajtani, hogy az a nyújtott szolgáltatást ne érintse. Ha a feljesztés miatt a nyújtott szolgáltatás esetlegesen mégis szünetel, erről a szolgáltató lehetőség szerint előzetesen tájékoztatja az előfizetőket, mely esetben a szünetelés napjainak számával az előfizetési időszak meghosszabbodik. A szünetelés miatt az előfizető más igénnyel (díjcsökkentés, kártérítés) nem élhet a szolgáltatóval szemben. Ha a szünetelés időtartama egybefüggően több mint 30 nap (bármilyen okból is következzen be), az előfizető dönthet úgy, hogy a szerződést felmondja, mely esetben a szolgáltató az előfizetési időszakból hátralévő idővel arányos összegű előfizetési díjat visszafizet az előfizető részére azzal, hogy késedelmi kamatot nem fizet, továbbá az előfizető más jogcímen nem élhet igénnyel a szolgáltatóval szemben.

4.4. A szolgáltató kijelenti, hogy a szerverét rendszeresen karbantartja és frissíti a legújabb biztonsági követelményeknek megfelelően, melyek esetenként a szerver újraindítását igénylik. Nem minősül szünetelésnek a Törvényfigyelő szerverén történő szükségszerű és/vagy biztonsági karbantartás miatti napon belüli esetleges rövid szolgáltatáskiesés.

4.5. Az előfizető a személyes menüjében megtekintheti a részére kiküldött utolsó 50 db tájékoztató e-mail szövegét és a kiküldés időpontját 15 napra visszamenőleg. Az előfizetői szerződés szempontjából a kiküldés megtörténte szerződésszerű teljesítésnek számít.

4.6. A Törvényfigyelő az újdonságok megjelenésének figyelését biztosítja, így a Törvényfigyelő szolgáltatásai társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetek esetében a kormany.hu honlapon lévő tervezetekre (keresés, figyelés, riportgenerálás), törvényjavaslatok esetében a parlament.hu honlapon folyamatban lévő törvényjavaslatokra (keresés, figyelés), a Magyar Közlönyök és a Hivatalos értesítők esetében pedig legalább az elmúlt 90 napban megjelent Magyar Közlönyökre és Hivatalos Értesítőkre vonatkozik (keresés, figyelés, riportgenerálás).

4.7. Az előfizető köteles jelezni a szolgáltatónak, ha a Törvényfigyelő szolgáltatásával kapcsolatban bármilyen rendelenességet vagy nem várt működést tapasztal.

5. Csomagváltás

5.1. Az előfizető az előfizetési időszak alatt az aktuális csomagjánál kizárólag több szolgáltatást tartalmazó csomagra válthat.

5.2. Az előfizető a csomagváltásra irányuló igényét a szolgáltatónak e-mailben jelezheti.

5.3. A szolgáltató nem köteles a csomagváltásra irányuló igénynek eleget tenni. Döntését nem köteles indokolni.

5.4. A szolgáltató a csomagváltást kötheti ahhoz a feltételhez, hogy a csomagváltáskor az előfizetési időszak újrakezdődik. Ebben az esetben a már kifizetett időszak időarányos díjával csökken az újrakezdődő előfizetési időszakra fizetendő előfizetési díj.

5.5. Egyebekben a csomagváltásról a felek közvetlenül egyeztetnek.

6. A Törvényfigyelő működése és a tájékoztató e-mailek

6.1. Az előfizető tudomásul veszi, hogy a Törvényfigyelő rendszere által e-mailben küldött értesítések tájékoztató jellegűek, az abban foglaltak helyességéért a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, így az e-mailes értesítésben foglaltakkal kapcsolatban, illetve arra alapozva a szolgáltatóval szemben semmilyen igény nem támasztható. A szolgáltató a rendszerében generált e-maileket kiküldi, azonban nem vállalja a felelősséget abban a vonatkozásban, hogy az ténylegesen meg is érkezik az előfizető e-mail címére tekintettel arra, hogy a szolgáltatónak nincs ráhatása az előfizető levelezőszerverének és levelezőkliensének beállításaira. A szolgáltató minden technikai beállítást elvégzett annak érdekében, hogy az általa kiküldött e-mailek ne minősüljenek spamnek.

6.2. Az előfizető tudomásul veszi, hogy a Törvényfigyelő programjának működése külső adatforrások (kormany.hu, parlament.hu, magyarkozlony.hu) elérhetőségétől is függ, így ha a program e honlapokat, vagy az azon tárolt adatokat (html és PDF) nem éri el vagy nem tudja feldolgozni maradéktalan sikerrel, akkor értelemszerűen a Törvényfigyelő programja sem tudja az értesítő e-maileket legenerálni, illetve kiküldeni. A szolgáltató lehetőség szerint a program által automatikusan fel nem dolgozott iratokat az esetlegesen automatikusan fel nem dolgozott iratokat utólag feldolgozza, hogy az előfizető részére az értesítéseket kiküldesse a Törvényfigyelő programján keresztül.

6.3. Az előfizető tudomásul veszi, hogy a figyelési szolgáltatás nagy mennyiségű szöveg automatikus feldolgozásán alapul. A feldolgozandó szövegben (html, PDF) lehetnek olyan karaktersorozatok (ideértve a sortörést és szóközöket is), amelyek a figyelt szóba vagy kifejezésbe esetlegesen beékelődnek, így a program nem jelez találatot az adott szóra vagy kifejezésre. A feldolgozandó szövegben lehetnek továbbá olyan karaktersorozatok, amelyek eredeti formájukban emberi szem számára olvashatók, azonban a szövegfelismerés során (különösen nyomtatott, majd OCR-rel visszaolvasott szövegek esetén) az emberi szem által nem értelmezhető karakterként jelennek meg, mely esetben a program sem tud találatot jelezni arra a szóra vagy szókapcsolatra. A feldolgozandó szövegben lehetnek képként rögzített szövegek, képletek, melyek vonatkozásában nem történik figyelési szolgáltatás. A feldolgozandó szövegben lehetnek olyan táblázatok, amelyek szövegét nem a táblázatban látható sorrendben dolgozza fel a program, így esetlegesen adott szóra vagy szókapcsolatra a program nem jelez találatot.

6.4. A szolgáltató kijelenti, hogy új társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet, új törvényjavaslat, Magyar Közlöny vagy Hivatalos Értesítő megjelenését követően lehetőség szerint az előfizető részére néhány munkaórán, de legkésőbb 2 munkanapon belül elküldi a program a figyelési beállításai alapján a tájékoztató e-mail(eke)t. Az előfizető tudomásul veszi, hogy a szokásostól esetlegesen eltérő formátumban megjelenő és feldolgozandó irományok, iratok manuális beavatkozást igényelhetnek, mely esetben a szolgáltató lehetőség szerint 2 munkanapon belül küldi ki a programon keresztül a tájékoztató e-mail(eke)t.

6.5. Ha az előfizetőhöz nem érkezik meg a 6.4. pont szerinti időn belül az értesítő e-mail, és a 6.3. pont egyik esete sem áll fenn, a szolgáltató előfizetési időtartam ingyenes meghosszabbításával kompenzálja az előfizetőt. Jelen pont szerinti esetben az előfizetési időtartam ingyenes meghosszabbításán felül az előfizető más igénnyel nem élhet a szolgáltatóval szemben.

7. Adatkezelés, adatvédelem

7.1. Az előfizetés alapján a felek az egymás részére átadott adatokat - a személyes, cég- és szervezeti adatokon kívül a figyelési beállításoknál megadott adatokat is - bizalmasan, üzleti titokként kezelik, melyet harmadik személynek kizárólag akkor adhatnak ki, ha ahhoz a másik fél előzetesen írásban hozzájárult, vagy ha az adat kiadását jogszabály vagy bírósági határozat elrendeli.

7.2. Felek az egymás részére átadott és az előfizetési szerződés teljesítésével kapcsolatban tudomásukra jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) rendelkezéseivel összhangban és az előfizetési szerződés alapján kezelik.

7.3. A szolgáltató a következő adatokat kezeli: az előfizető előfizetéskor megadott adatait, az 1.2. pont szerinti szolgáltatásokkal kapcsolatban megadott adatokat abból a célból, hogy a szolgáltató szerződésszerűen tudjon teljesíteni. A szolgáltató az előfizető részére a rendszeréből kiküldött e-mailek szövegét is megtekintheti.

7.4. A szolgáltató a Google Analytics programját használja a honlap statisztikájának méréséhez. A szolgáltató a Google Analytics saját sütijein (cookie-jain) kívül más sütiket nem használ.

8. Egyéb rendelkezések és a szerződés megszűnése

8.1. A szolgáltató kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

8.2. Az előfizetési szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdést a felek peren kívül törekszenek megoldani.

8.3. Az előfizetési szerződésből eredő jogvitára a felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

8.4. Az előfizetési szerződés teljesítésével kapcsolatban a felek joghatályos nyilatkozatnak fogadják el a 3.5. pont szerinti e-mail címről, valamint az előfizető regisztrációkor megadott (vagy a későbbiekben esetlegesen megváltoztatott) e-mail címéről küldött nyilatkozatokat.

8.5. A szolgáltató a teljes előfizetési időszak alatt köteles a Törvényfigyelő szolgáltatását biztosítani. Ez alól kivétel, ha a szolgáltatást olyan technikai körülmény vagy vis maior esemény befolyásolja, mely ellehetetleníti a szolgáltatást. Ebben az esetben a szolgáltató az előfizetési időszakból hátralévő idővel arányos előfizetési díjat visszafizet az előfizető részére, aki ezen felül semmilyen további igénnyel nem élhet az előfizetővel szemben.

8.6. Az előfizető szabad döntésén alapul, hogy az előfizetési időszak alatt mennyiben veszi igénybe a Törvényfigyelő szolgáltatását. Ha a szolgáltatást nem kívánja igénybe venni, az előfizetési díjat (illetve annak arányos részét) abban az esetben sem követelheti vissza.

8.7. Az előfizető az előfizetési időszak lejártát megelőzően jelezheti a szolgáltatónak, ha az előfizetési időszak lejártát követően továbbra is igénybe kívánja venni a Törvényfigyelő szolgáltatását.

8.8. Ha az előfizető az előfizetési időszak lejártát követően nem kívánja igénybe venni a Törvényfigyelő szolgáltatását, az előfizető szerződése az előfizetési időszak utolsó napjával megszűnik.

8.9. Ha a szolgáltató a Törvényfigyelő szolgáltatását meg kívánja szüntetni, arról lehetőség szerint előzetesen tájékoztatja az előfizetőket. Ha a szolgáltató megszünteti a Törvényfigyelő szolgáltatását, akkor a megszüntetés napjától az adott előfizetési időszak végéig számított idővel arányos előfizetési díjat köteles visszafizetni az előfizetőknek, akik ezen felül további igénnyel nem élhetnek a szolgáltatóval szemben.

Jelen ÁSZF 2023. február 24. napjától hatályos.