A Magyar Közlönyök listája (2017)

2016 2017 2018

JELENTÉS KULCSSZAVAK ALAPJÁN:
Kulcsszavak felsorolva, vesszővel elválasztva:
Ebben az évben megjelent közlönyök:
Ettől a Magyar Közlönytől (csak a sorszáma évszám nélkül):
Eddig a Magyar Közlönyig (csak a sorszáma évszám nélkül):
MEHET!

Az alábbi listában pipával lehet megjelölni egy-egy elemet, majd alul, a "Generálás" gombra kattintással a kiválasztott elemek listába rendezve jelennek meg.


Magyar Közlöny - 2017/232
2017. december 29.
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
39061
13/2017. (XII. 29.) NMHH rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének feladat- és hatáskörébe tartozó NMHH rendeletek módosításáról
39362
41/2017. (XII. 29.) MvM rendelet
az Információs Hivatal katonai nyomozó hatóságáról és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról
39369
39/2017. (XII. 29.) BM rendelet
a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés és előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól
39373
40/2017. (XII. 29.) BM rendelet
a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásához kapcsolódó és más miniszteri rendeletek módosításáról
39376
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet
a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról
39395
42/2017. (XII. 29.) BM rendelet
az egyes miniszteri rendeleteknek a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez kapcsolódó, valamint más vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
39418
43/2017. (XII. 29.) BM rendelet
a védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről szóló 69/2014. (XII. 18.) BM rendelet módosításáról
39512
44/2017. (XII. 29.) BM rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
39515
37/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet
a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról
39542
38/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet
egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az országos gyógyintézetekkel és az országos társ-gyógyintézetekkel kapcsolatos módosításáról
39544
39/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet
a kulturális szakemberek szakmai továbbképzési programjának nyilvántartásba vételével, valamint a népművészeti és népi iparművészeti alkotások minősítési eljárásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról
39547
70/2017. (XII. 29.) FM rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes környezetvédelmi, hal- és vadgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
39548
36/2017. (XII. 29.) IM rendelet
a nemzetközi jogsegélyre és a külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó viszonosság megállapításáról
39552
57/2017. (XII. 29.) NFM rendelet
a Szerencsejáték Felügyeletnél foglalkoztatottak személyi illetménye, a feltételekhez kötött személyi juttatás és az intézményi feladatok megállapításáról
39553
2148/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a Kékes aktív kikapcsolódást szolgáló, turisztikai és sportcélú fejlesztési Programjának elkészítéséről és a sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark négyévszakos fejlesztéséről
39556
Magyar Közlöny - 2017/231
2017. december 29.
485/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárás részletes szabályairól
38768
486/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a megkülönböztető és figyelmeztető jelzés felszerelésével, engedélyezésével, használatával és visszavonásával kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő szabályokról
38769
487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól
38770
488/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről
38775
489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól
38777
490/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályokról
38782
491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól
38783
492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről
38787
493/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a szabad vízen való tartózkodás engedélyezésének eljárási szabályairól
38790
494/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről
38790
495/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a folyékony tüzelő- és fűtőanyagok, a motorhajtóanyagok, valamint egyes kőolajtermékek forgalmazási követelményei tekintetében a megfelelőségértékelési tevékenységgel összefüggő kérdésekről
38796
496/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
az atomenergia alkalmazásával összefüggő hatósági engedélyek kiadásához szükséges rendőrségi szakhatósági hozzájárulás szempontjairól
38799
497/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
38799
498/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében napelemes villamosenergia-termelő erőmű működtetéséről szóló 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
38803
499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól
38804
500/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának kijelöléséről, valamint a honvédelmi foglalkoztatók esetében a rendezett munkaügyi kapcsolatok igazolásáról
38806
501/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv kijelöléséről, hatósági hatásköréről és eljárásának egyes szabályairól
38807
502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a katonai munkavédelmi hatóság kijelöléséről, valamint sajátos feladatairól és hatásköreinek ellátásáról
38807
503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról
38810
504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
38813
505/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a helyes laboratóriumi gyakorlat ellenőrzéséről
38853
506/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végezhető egészségügyi tevékenység engedélyezésére vonatkozó szabályokról
38855
507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
38857
508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló kormányrendelet
38897
509/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzésével, a nemzetközi forgalomban közlekedő vasúti és vízi járművek menet közbeni ellenőrzésével, valamint a munkavégzés céljából határátkelőhelyen kívül történő határátlépéssel kapcsolatos kiegészítő eljárási rendelkezésekről
38917
510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről
38918
511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról
38939
512/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos eljárás során alkalmazandó kiegészítő és eltérő közigazgatási hatósági eljárási szabályokról
38943
513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről
38944
514/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység bejelentésének részletes szabályairól
38947
515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól
38949
516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
38956
517/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról
38969
518/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
az egyes kormányrendeleteknek a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez kapcsolódó, valamint más vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
38970
519/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról
38988
520/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról
38989
521/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
38989
522/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
38991
523/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet és az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
38992
524/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
38994
525/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
38995
526/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
39013
527/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendeletnek a magyarországi nyaralóhajózás hátterének megteremtésével és a pilot programmal összefüggő módosításáról
39014
528/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a fóti Károlyi István Gyermekközpont által nyújtott gyermekvédelmi szakellátások jövőbeni helyszíneinek kialakítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
39015
529/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységet végző személyek és szervezetek kötelező baleseti kárfedezeti képessége biztosításának részletes szabályairól
39018
530/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a hagyományőrzéssel és a néphagyomány gondozásával kapcsolatos állami szerv kijelöléséről, valamint a népi iparművészeti és a népművészeti alkotások minősítéséről
39020
2122/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jelentős egyszerűsítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
39032
2123/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a hazai orvostechnológiai ipar fejlesztéséről
39032
2124/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről
39033
2125/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a magyarországi napelemes beruházások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
39034
2126/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletágának és állami tulajdonú részesedésének értékesítéséről
39035
2127/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
az egyes európai uniós beruházásokkal kapcsolatos európai ügynökségi zárójelentésről
39037
2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozásáról
39038
2129/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a helyközi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatások ellátását biztosító regionális közlekedési központok és a Volánbusz Zrt. 2017. évi finanszírozásáról
39039
2130/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a magyar-ukrán határtérség közlekedési infrastrukturális fejlesztéseiről
39040
2131/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés előzetes tematikájáról és a részvételhez szükséges előkészítő feladatokhoz kapcsolódó működési és finanszírozási feltételek megteremtéséről
39042
2132/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. § (6) bekezdése szerinti sikertelen végrehajtási eljárások nyomán keletkezett állami földvásárlási kényszer teljesítéséhez 2017. évben szükséges forrás biztosításáról
39042
2133/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a Belváros-Lipótvárosi Sportközpont és Tanuszoda megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
39043
2134/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról
39044
2135/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a Budapesti Nemzeti Tornasport-akadémia és egyéb kiegészítő sportági létesítmények megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
39045
2136/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány programjainak és célkitűzéseinek támogatása érdekében történő forrás biztosításáról
39046
2137/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a Nemzeti Hauszmann Terv keretében a Lovarda út és a Hunyadi udvar közötti rámpa, valamint a Várgarázs II. és istálló beruházásához szükséges további források biztosításáról
39047
2138/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
egy nyíregyházi multifunkcionális motorsport aréna megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről
39047
2139/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a nagykereki Bocskai Várkastély és környezete további hasznosítását megalapozó rekonstrukció támogatásáról
39048
2140/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
az Erdélyi Kulturális Közösségi Mintaprogram támogatásáról
39049
2141/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a sepsikőröspataki Kálnoky-kastély fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
39050
2142/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a Tatabánya Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
39050
2143/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
egyes egyházi, önkormányzati, illetve egyéb fejlesztésekre irányuló kormányhatározatok módosításáról
39050
2144/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a Makovecz Imre életművének gondozásával összefüggésben szükséges további intézkedésekről, valamint a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1748/2017. (X. 25.) Korm. határozat módosításáról
39053
2145/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a Normafa Park program folytatásával összefüggő teendőkről, valamint a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról
39053
2146/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a kárpátaljai magyar színészek, médiamunkatársak, közművelődési és könyvtári dolgozók támogatásáról és az önkormányzati dolgozók szakmai fejlődésének elősegítéséről szóló 1641/2016. (XI. 17.) Korm. határozat módosításáról
39057
2147/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
az Aleppói Görög Katolikus Érsekség oktatási fejlesztésének támogatásáról
39057
Magyar Közlöny - 2017/230
2017. december 28.
465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
38591
466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról
38624
467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
a Kormányzati Adatközpont működéséről
38630
468/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
a külföldi felhasználásra szánt közokiratok felülhitelesítésének szabályairól
38642
469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről
38645
470/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
a bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentésekről
38648
471/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
az ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalának részletes szabályairól
38653
472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről
38654
473/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
38674
474/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról
38678
475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az adózás rendjéről szóló törvény és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
38678
476/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
egyes építési beruházások országkép- és településképvédelmi szempontú véleményezésének megvalósítása érdekében szükséges kormányrendelet-módosításokról
38697
477/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet és a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
38699
478/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
a Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Pályafejlesztési Programjának megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról
38701
479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
38701
480/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
az egyes kormányrendeleteknek a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
38704
481/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek elektronikus közbeszerzés bevezetésével összefüggő módosításáról
38708
482/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról
38713
483/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
38717
484/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
a nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
38729
2091/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagjai által elfogadott Fenntartható Fejlődési Keretrendszer (Agenda 2030) nemzeti végrehajtásából eredő feladatok ellátásáról
38731
2092/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedéseinek részeként megvalósuló, a keringési betegségek megelőzését célzó komplex programról
38731
2093/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Kormányzati Adatközpont működésével kapcsolatos költségek viseléséről
38732
2094/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
az utazási vállalkozók által végzett tevékenységek állami ellenőrzési rendszerének felülvizsgálatáról
38732
2095/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
az Országos Mentőszolgálat által használt egyes mentőállomások felújítása, újjáépítése beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
38733
2096/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztéséről szóló beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
38737
2097/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Miskolci Egyetemen létrehozandó Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástár létrehozása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
38738
2098/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Szegedi Tudományegyetem Frankofón Egyetemi Központ támogatásáról
38738
2099/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
38739
2100/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Pályafejlesztési Programjával kapcsolatos intézkedésekről
38740
2101/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a 2018-2021. évi FINA Rövidpályás Úszó Világkupa magyarországi futamának évenkénti megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
38740
2102/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának növelésére javasolt lépésekről
38741
2103/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program módosításáról
38742
2104/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Dealogic Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság átlátható szervezetté történő minősítéséről
38742
2105/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbá a közreműködésükkel megvalósuló projektek finanszírozásáról
38743
2106/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében megvalósítani tervezett, a Budapest, Rákos és Hatvan állomások közötti vasúti vonalszakaszt érintő projektek forrásszerkezetének módosításával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról
38744
2107/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a GINOP-7.1.6-16-2017-00005 azonosító számú ("Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszíneinek fejlesztése" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról
38744
2108/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a KEHOP-2.1.4-15-2016-00003 azonosító számú ("Az Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
38746
2109/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a KEHOP-3.2.1-15-2016-00003 azonosító számú ("Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt" című) projekt műszaki tartalmának csökkentéséről és finanszírozási szerkezetének módosításáról
38748
2110/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Hortobágyi Halgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra az "A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. egyedi extenzív haltermelési technológiája által kialakított és fenntartott természetvédelmi értékek és környezetvédelmi szolgáltatások támogatása" című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
38750
2111/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
38750
2112/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
az AUTÓ UNIVERZÁL Járműjavító Szolgáltató, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a GINOP-6.1.5-17 azonosító számú ("Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára" című) gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
38753
2113/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Szent István Egyetemmel és a GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 azonosító számú ("Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról
38753
2114/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
38754
2115/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Drávaszög közlekedési infrastrukturális fejlesztéseiről
38756
2116/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program kibővítéséről és finanszírozásának biztosításáról
38757
2117/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
az ukrajnai eredetű felső-tiszai kommunális hulladék kezelésére irányuló beruházás tervezéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításáról
38757
2118/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely turisztikai fejlesztésének előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról
38758
2119/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórház fejlesztéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról
38759
2120/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Kárpátok-Alpok Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő forrásbiztosításról
38760
2121/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Tour de Hongrie nemzeti kerékpáros körverseny évenkénti megrendezése és hosszútávú fejlődésének biztosítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1842/2016. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról
38760
Magyar Közlöny - 2017/229
2017. december 28.
457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
222
458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó kormányrendeletek módosításáról
468
459/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
a Közszolgálati Döntőbizottságról
528
460/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
határvízen történő közlekedés engedélyezéséről
534
461/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
a szabálysértési nyilvántartás kezelésével, valamint az abból történő adatigényléssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő szabályokról
535
462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról
535
463/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
557
464/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
560
2072/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
az áldozatsegítés hatékonyabb megvalósításáról
562
2073/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásával összefüggő állami tulajdonban álló ingatlan egyházi jogi személy részére történő juttatásáról
562
2074/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
az Erdélyben megvalósuló programok és támogatások finanszírozása érdekében szükséges forrás biztosításáról
563
2075/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a hazai mezőgazdasági gépgyártás az Irinyi Terv keretében történő fejlesztési lehetőségeiről szóló 1163/2017. (III. 31.) Korm. határozat 8. és 9. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásáról
564
2076/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
budapest IX. kerület, belterület 36971 helyrajzi számú műemlék ingatlan Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonába adásáról, valamint az átfogó felújításához kapcsolódó feladatok meghatározásáról
564
2077/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
566
2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról
568
2079/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a szekszárdi sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról
578
2080/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a nagykanizsai sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításához szükséges intézkedésekről
579
2081/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Nagykanizsa Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
581
2082/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
csokvaomány Község Önkormányzata támogatásáról
581
2083/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Debreceni Nemzetközi Repülőtér üzemeltetéséhez szükséges kiegészítő támogatás nyújtásáról
583
2084/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP5-8.4.1-16 azonosító jelű ("Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról
583
2085/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP4-15.2.1.1-16 azonosító jelű ("Az erdészeti genetikai erőforrások megőrzése" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról
584
2086/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP4-8.5.2-17 azonosító jelű ("Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkciójának fejlesztése" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról
584
2087/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Szombathelyi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP4-15.2.1.2-17 azonosító jelű ("Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról
584
2088/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP4-15.2.1.2-17 azonosító jelű ("Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról
585
2089/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP5-8.3.1-17 azonosító jelű ("Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról
585
2090/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP5-8.3.1-17 azonosító jelű ("Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról
585
Magyar Közlöny - 2017/228
2017. december 28.
456/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
38122
2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról
38123
2069/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. Munkaerőpiaci és képzési feladatok alcím, 3. Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység finanszírozása jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
38215
2070/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Fogászati ellátás jogcíme 2017. évi előirányzatának megemeléséről
38215
2071/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
hazai és határon túli egyházi fejlesztések támogatásáról
38217
Magyar Közlöny - 2017/227
2017. december 27.
455/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
a világörökség védelmével összefüggésben a magyar államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának szabályairól
36266
2057/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az egyes csepeli és soroksári fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról
38094
2058/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2017. novemberi és decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
38095
2059/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2017. novemberi és decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
38099
2060/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az egyes kulturális célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról
38101
2061/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
egyes határon túli szervezetek részére nyújtott támogatásokról
38103
2062/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az egyes egyházi célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról
38105
2063/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az egyes civil és egyéb szervezetek támogatása forrásszükségletének biztosításáról
38107
2064/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az egyes sportcélú támogatások forrásszükségletének biztosításáról
38108
2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének biztosításáról
38109
2066/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
egyes oktatási, szociális, családügyi és egészségügyi fejlesztések támogatása forrásszükségletének biztosításáról
38112
2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
fejezeti stabilitási tartalék előirányzat felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
38113
Magyar Közlöny - 2017/227 - 2. rész
2017. december 27.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
455/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
a világörökség védelmével összefüggésben a magyar államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának szabályairól
36266
2057/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az egyes csepeli és soroksári fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról
38094
2058/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2017. novemberi és decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
38095
2059/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2017. novemberi és decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
38099
2060/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az egyes kulturális célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról
38101
2061/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
egyes határon túli szervezetek részére nyújtott támogatásokról
38103
2062/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az egyes egyházi célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról
38105
2063/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az egyes civil és egyéb szervezetek támogatása forrásszükségletének biztosításáról
38107
2064/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az egyes sportcélú támogatások forrásszükségletének biztosításáról
38108
2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének biztosításáról
38109
2066/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
egyes oktatási, szociális, családügyi és egészségügyi fejlesztések támogatása forrásszükségletének biztosításáról
38112
2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
fejezeti stabilitási tartalék előirányzat felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
38113
Magyar Közlöny - 2017/226
2017. december 27.
448/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek egyedi rendelésének és felhasználásának engedélyezéséről
36047
449/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos importtevékenység végzésének engedélyezéséről
36051
450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről
36054
451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól
36064
452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól
36072
453/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
az egészségügyért felelős miniszter által szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismerésére vonatkozó szabályokról
36083
454/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
egyes turisztikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
36088
40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet
az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról
36089
38/2017. (XII. 27.) BM rendelet
egyes miniszteri rendeletek jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról
36090
36/2017. (XII. 27.) EMMI rendelet
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról
36195
67/2017. (XII. 27.) FM rendelet
egyes miniszteri rendeletek földminősítési tárgyú módosításáról
36199
68/2017. (XII. 27.) FM rendelet
a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet módosításáról
36201
69/2017. (XII. 27.) FM rendelet
az egyes agrárszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
36203
56/2017. (XII. 27.) NFM rendelet
a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet módosításáról
36210
2043/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2018-2020. évekre tervezett összegéről
36217
2044/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az egyes állami erdészeti társaságok tulajdonában álló, illetve tulajdonába kerülő turistaszállások felújításához, fejlesztéséhez, valamint megvásárlásához szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról
36219
2045/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
Magyarország Pekingi Nagykövetségének elhelyezését biztosító ingatlan megvásárlásához szükséges intézkedésekről
36220
2046/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében megvalósuló ipari park fejlesztések támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról
36221
2047/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közreműködésével megvalósuló beruházás finanszírozásáról
36223
2048/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
36225
2049/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
36227
2050/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
36229
2051/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
a Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézmény kiváltásával és a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményrendszer ellenőrzésének megerősítésével kapcsolatos feladatokról
36231
2052/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló, a Magyar Honvédség páncéltörő képesség fejlesztése érdekében, a vállról indítható, többcélú páncéltörő fegyverrendszer beszerzésével kapcsolatos feladatokról
36232
2053/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére kőbányászati tevékenység elindítása céljából nyújtandó forrásjuttatásról
36232
2054/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
a tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról
36235
2055/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása érdekében szükséges forrás biztosításáról
36235
2056/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
egyes nemzetközi tenisztornák 2018-2020. évi magyarországi rendezésének támogatásával kapcsolatos intézkedésekről
36263
Magyar Közlöny - 2017/225
2017. december 27.
443/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes állami feladatokról
35833
444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról
35834
445/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról
35838
446/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
35849
447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról szóló 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
35864
36/2017. (XII. 27.) MNB rendelet
a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes hatósági ügyekben az elektronikus kapcsolattartás szabályairól
35866
37/2017. (XII. 27.) MNB rendelet
az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyekre vonatkozó, szakmai képességekre és kompetenciákra vonatkozó követelményekről
35868
38/2017. (XII. 27.) MNB rendelet
a Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet módosításáról
35875
39/2017. (XII. 27.) MNB rendelet
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 19/2017. (VII. 19.) MNB rendelet módosításáról
35875
35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról
35877
36/2017. (XII. 27.) MvM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet módosításáról
35881
37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet
egyes agrár-vidékfejlesztési tárgyú rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
35882
38/2017. (XII. 27.) MvM rendelet
egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról
35893
39/2017. (XII. 27.) MvM rendelet
a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról
35896
37/2017. (XII. 27.) BM rendelet
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
35946
26/2017. (XII. 27.) IM rendelet
a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról
35950
27/2017. (XII. 27.) IM rendelet
a díjfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról, valamint a fizetési meghagyásos eljárással összefüggő költségek előlegezéséről, megfizetéséről és behajtásáról
35954
28/2017. (XII. 27.) IM rendelet
a jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról
35957
29/2017. (XII. 27.) IM rendelet
az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról
35966
30/2017. (XII. 27.) IM rendelet
a polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről
35971
31/2017. (XII. 27.) IM rendelet
a perköltség felszámítására szolgáló költségjegyzékről
35974
32/2017. (XII. 27.) IM rendelet
a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról
35976
33/2017. (XII. 27.) IM rendelet
a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról
35979
34/2017. (XII. 27.) IM rendelet
az ügyész, a perindításra feljogosított személy és az ügygondnok polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő részvétele miatt, valamint a bírósági szervezet érdekkörében elhárítható ok következtében felmerült perköltség kifizetéséről
35979
35/2017. (XII. 27.) IM rendelet
az igazságügyi szakértői tárgyú, valamint egyéb igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
35980
47/2017. (XII. 27.) NGM rendelet
a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról
35984
54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet
egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII. 28.) BM rendelet hatályon kívül helyezéséről
35994
55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes közlekedési, fogyasztóvédelmi, állami vagyonpolitikai, postai és energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes miniszteri rendeletek technikai deregulációjáról
36009
2030/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
a családok gyarapodása érdekében a termékenységet javító egészségügyi, oktatási és lelki szolgáltatást nyújtó állami vagy egyházi fenntartású intézmények ellátásának fejlesztésére szolgáló támogatásról
36032
2031/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az állami felsőoktatási intézmények és az akadémiai kutatóhálózat K+F tevékenységeinek megvalósításához kapcsolódóan, a közbeszerzési gyakorlat módosításával összefüggő feladatokról és egyéb intézkedésekről
36033
2032/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
a "Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések - a közlekedésbiztonság terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése" megnevezésű projekt eredményeként létrejött Közúti Intelligens Kamerahálózat (VÉDA rendszer) fix és változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrzési pontok (KKEP) karbantartásához és üzemeltetéséhez szükséges források biztosításáról
36033
2033/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az útdíj-rendszerek fejlesztéséhez és 2017. évi működéséhez szükséges forrás biztosításáról
36034
2034/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az állami tulajdonban álló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt fontosságú gazdálkodó szervezetek megközelíthetőségét elősegítő beruházásokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
36037
2035/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az Országos Mentőszolgálat által használt mentőautók cseréjét szolgáló 2018. évi gépjárműbeszerzésről, valamint a kapcsolódó mentéstechnikai eszközök beszerzéséről
36038
2036/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
36038
2037/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
szabolcs-Szatmár-Bereg megyében új lakásotthon létrehozásáról
36040
2038/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
a váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásával összefüggő egyes további intézkedésekről
36040
2039/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
a magyar kortárs képzőművészet nemzetközi művészeti vásárokon való megjelenésének a kulturális diplomáciai tevékenység keretében történő támogatásáról
36042
2040/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
monor település "okos város" funkcionalitással összefüggő fejlesztéseinek támogatásáról
36042
2041/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
a Reformáció Emlékbizottság létrehozásáról szóló 1780/2013. (X. 29.) Korm. határozat módosításáról
36043
2042/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes állami feladatok megvalósításáról
36043
Magyar Közlöny - 2017/224
2017. december 27.
439/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
a Magyar Honvédség állományába tartozók baleseti járadékra való jogosultsága vizsgálatának és megállapításának egyes szabályairól
35798
440/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
35799
441/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
miskolc külterületén akkumulátor üzem létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
35799
442/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
az Újhartyán területén autóipari alkatrészgyártó üzem létesítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
35801
502/2017. (XII. 27.) KE határozat
bírói felmentésről
35803
503/2017. (XII. 27.) KE határozat
katonai bírói kinevezésről
35803
2028/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
az Elektronikus Közúti Szállítási és Menetlevél Okmány bevezetéshez szükséges infrastruktúra kialakításához kapcsolódó kiegészítő forrás biztosításáról
35803
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat
fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról
35804
Magyar Közlöny - 2017/223
2017. december 22.
437/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet
az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
35759
438/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet
a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztését szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
35759
2004/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
egyes térségi kerékpáros útvonalak megvalósításához és előkészítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
35762
2005/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a Rákóczi Szövetség "A Magyar Állandó Értekezlet XVI. ülésén támogatott Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés megvalósításának elősegítése céljából nyújtott támogatásból megvalósuló beszerzések" tárgyú beszerzései közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről
35762
2006/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a Miniszterelnökség fejezet címrendjének módosításáról
35763
2007/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség és a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
35763
2008/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség és a XIV. Belügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
35765
2009/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezet, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról
35767
2010/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztéséről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
35769
2011/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről
35770
2012/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
lakitelek térségében az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók nevelésének-oktatásának támogatásáról
35771
2013/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében az "ELI" Science Park Szeged területén kialakítandó Inkubátorház fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
35773
2014/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a szegedi sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról
35773
2015/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a Magyar Házak kárpátaljai kialakításáról, valamint a Magyar Házak kárpátaljai kialakításáról szóló 1642/2016. (XI. 17.) Korm. határozat visszavonásáról
35777
2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről
35778
2017/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a Szegedi Tudományegyetemen Infektológiai Klinika és Oktatóközpont kialakításához szükséges beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
35781
2018/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a Hosszú Katinka Sportakadémia megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
35782
2019/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1329/2016. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról
35783
2020/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a hazai pályakerékpáros edzőcsarnokok megvalósítását célzó beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
35783
2021/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
35785
2022/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról
35787
2023/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a Magyar Rádió Hangarchívumának elhelyezésével összefüggő beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
35788
2024/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a Budapesti Gazdasági Egyetem Központi Könyvtár és Hallgatói Központ megvalósítására irányuló beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
35789
2025/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a Steindl Imre Program harmadik ütemével kapcsolatos egyes döntések meghozataláról
35790
2026/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a 2017. évi megtakarítások terhére az egyes kiemelt hazai rendezésű nemzetközi sportesemények forrásbiztosításához szükséges kormányzati intézkedésekről
35792
2027/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
35795
Magyar Közlöny - 2017/222
2017. december 22.
63/2017. (XII. 22.) FM rendelet
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosításáról
35329
64/2017. (XII. 22.) FM rendelet
a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról
35330
65/2017. (XII. 22.) FM rendelet
a 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról
35331
66/2017. (XII. 22.) FM rendelet
az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat és közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
35336
21/2017. (XII. 22.) IM rendelet
a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról
35352
22/2017. (XII. 22.) IM rendelet
egyes büntető- és büntetés-végrehajtási jogi tárgyú, valamint ezzel összefüggő igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
35689
23/2017. (XII. 22.) IM rendelet
a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól
35721
24/2017. (XII. 22.) IM rendelet
a polgári és közigazgatási bírósági eljárás anyagát rögzítő felvétel alkalmazásának részletes szabályairól
35722
25/2017. (XII. 22.) IM rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
35724
45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet
az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről
35728
46/2017. (XII. 22.) NGM rendelet
a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szóló 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről
35741
52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet
egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő és egyéb célú módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
35742
53/2017. (XII. 22.) NFM rendelet
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
35750
2003/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a 2017. évre szóló Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervről
35755
128/2017. (XII. 22.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
35755
Magyar Közlöny - 2017/221
2017. december 22.
436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
51/2017. (XII. 22.) NFM rendelet
egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 65/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról
2002/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye egyes fejlesztéseinek a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszussal összefüggő támogatásáról
Magyar Közlöny - 2017/220
2017. december 21.
2017. évi CCVIII. törvény
az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal összefüggő egyes törvények módosításáról
35077
433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet
az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól
35095
434/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet
a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet, valamint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról
35105
435/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet
az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
35107
18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet
a hálózathasználati szerződés felek általi megszegésének egyes eseteire vonatkozó jogkövetkezmények mértékéről és alkalmazásáról
35110
34/2017. (XII. 21.) BM rendelet
a menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet módosításáról
35120
35/2017. (XII. 21.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet és más kapcsolódó BM rendeletek módosításáról
35120
36/2017. (XII. 21.) BM rendelet
az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
35131
61/2017. (XII. 21.) FM rendelet
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról
35132
62/2017. (XII. 21.) FM rendelet
a földművelésügyi miniszter feladatkörébe tartozó egyes fejezeti kezelésű előirányzatok módosításáról
35242
19/2017. (XII. 21.) IM rendelet
a polgári eljárásban a tárgyalás, a meghallgatás elektronikus hírközlő hálózat útján történő megtartásáról
35248
20/2017. (XII. 21.) IM rendelet
az új polgári perrendtartásról és az ügyvédi tevékenységről szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
35250
18/2017. (XII. 21.) KKM rendelet
a külügyi szakmai vizsgáról
35281
44/2017. (XII. 21.) NGM rendelet
a fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról szóló 43/2013. (X. 1.) NGM rendelet módosításáról
35286
49/2017. (XII. 21.) NFM rendelet
a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről
35288
50/2017. (XII. 21.) NFM rendelet
a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet, valamint az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról
35289
2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat
a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
35295
2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, Országvédelmi Alapból, a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról
35301
Magyar Közlöny - 2017/219
2017. december 21.
432/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet
a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
34652
17/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról
34653
486/2017. (XII. 21.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
35069
487/2017. (XII. 21.) KE határozat
vezérőrnagyi előléptetésről
35069
488/2017. (XII. 21.) KE határozat
bírói felmentésről
35070
489/2017. (XII. 21.) KE határozat
bírói felmentésről
35070
490/2017. (XII. 21.) KE határozat
bírói felmentésről
35070
491/2017. (XII. 21.) KE határozat
bírói felmentésről
35071
492/2017. (XII. 21.) KE határozat
bírói kinevezésről
35071
493/2017. (XII. 21.) KE határozat
bírói kinevezésről
35071
494/2017. (XII. 21.) KE határozat
bírói kinevezésről
35072
495/2017. (XII. 21.) KE határozat
bírói kinevezésről
35072
496/2017. (XII. 21.) KE határozat
bírói kinevezésről
35072
497/2017. (XII. 21.) KE határozat
bírói kinevezésről
35073
498/2017. (XII. 21.) KE határozat
bírói kinevezésről
35073
499/2017. (XII. 21.) KE határozat
bírói kinevezésről
35073
500/2017. (XII. 21.) KE határozat
bírói kinevezésről
35074
501/2017. (XII. 21.) KE határozat
a 476/2014. (XII. 22.) KE határozattal módosított 6/2012. (I. 6.) KE határozat módosításáról
35074
Magyar Közlöny - 2017/219 - 2. rész
2017. december 21.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
432/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet
a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
34652
17/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról
34653
486/2017. (XII. 21.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
35069
487/2017. (XII. 21.) KE határozat
vezérőrnagyi előléptetésről
35069
488/2017. (XII. 21.) KE határozat
bírói felmentésről
35070
489/2017. (XII. 21.) KE határozat
bírói felmentésről
35070
490/2017. (XII. 21.) KE határozat
bírói felmentésről
35070
491/2017. (XII. 21.) KE határozat
bírói felmentésről
35071
492/2017. (XII. 21.) KE határozat
bírói kinevezésről
35071
493/2017. (XII. 21.) KE határozat
bírói kinevezésről
35071
494/2017. (XII. 21.) KE határozat
bírói kinevezésről
35072
495/2017. (XII. 21.) KE határozat
bírói kinevezésről
35072
496/2017. (XII. 21.) KE határozat
bírói kinevezésről
35072
497/2017. (XII. 21.) KE határozat
bírói kinevezésről
35073
498/2017. (XII. 21.) KE határozat
bírói kinevezésről
35073
499/2017. (XII. 21.) KE határozat
bírói kinevezésről
35073
500/2017. (XII. 21.) KE határozat
bírói kinevezésről
35074
501/2017. (XII. 21.) KE határozat
a 476/2014. (XII. 22.) KE határozattal módosított 6/2012. (I. 6.) KE határozat módosításáról
35074
Magyar Közlöny - 2017/218
2017. december 20.
2017. évi CXCVIII. törvény
az állam által biztosított egyes kedvezmények és juttatások kedvezményezettjeinek megfelelő tájékoztatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról
34501
2017. évi CXCIX. törvény
az állami vagyonnal és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról
34502
2017. évi CC. törvény
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról
34515
2017. évi CCI. törvény
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról
34515
2017. évi CCII. törvény
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. törvény módosításáról
34521
2017. évi CCIII. törvény
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról
34522
2017. évi CCIV. törvény
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény és a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLIV. törvény módosításáról
34523
2017. évi CCV. törvény
egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel összefüggő és más célú módosításáról
34524
2017. évi CCVI. törvény
a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról
34569
2017. évi CCVII. törvény
a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosításáról
34571
429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
34572
430/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
34581
431/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárások lefolytatásának részletes szabályairól és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
34582
32/2017. (XII. 20.) BM rendelet
a Terrorelhárítási Központ műveleti kötéltechnikai tevékenysége ellátásának szabályairól
34609
33/2017. (XII. 20.) BM rendelet
a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet módosításáról
34615
60/2017. (XII. 20.) FM rendelet
egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
34616
43/2017. (XII. 20.) NGM rendelet
az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet és a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról
34623
46/2017. (XII. 20.) NFM rendelet
a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
34629
47/2017. (XII. 20.) NFM rendelet
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásának rendjéről szóló 17/2015. (IV. 9.) NFM rendelet módosításáról
34629
48/2017. (XII. 20.) NFM rendelet
a menetíró készülékről szóló 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
34630
1003/2017. (XII. 20.) AB Tü. határozat
az Alkotmánybíróság teljes ülésének AB Tü. határozata az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1003/2012. (III. 9.) AB Tü. határozatának módosításáról
34631
35/2017. (XII. 20.) AB határozat
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 39/K. § (1) bekezdése szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
34634
1998/2017. (XII. 20.) Korm. határozat
a mezőgazdasági idénymunka és a közfoglalkoztatás összehangolásának továbbfejlesztéséről
34649
1999/2017. (XII. 20.) Korm. határozat
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás jogcíme 2017. évi előirányzatának megemeléséről
34649
Magyar Közlöny - 2017/217
2017. december 19.
427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
34488
428/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány feladatainak meghatározásáról
34491
1995/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a Gül Baba türbéje és környezete kiemelkedő értékeinek megőrzésével és hasznosításával kapcsolatos intézkedésekről
34492
1996/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a 2014-2020 közötti időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról, valamint e nagyprojektekkel és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz forrásából támogatott projektekkel összefüggő kormányhatározatok módosításáról
34493
1997/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a Bercel község külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
34497
Magyar Közlöny - 2017/216
2017. december 19.
2017. évi CXCVII. törvény
a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról
34164
417/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
a közvetítői névjegyzék vezetéséről
34302
418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól
34304
419/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás részletes szabályairól
34307
420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
a bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól
34308
421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól
34311
422/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos hatósági eljárás egyes kérdéseiről
34327
423/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének eljárási szabályairól
34329
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
34330
425/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
a Kaposvári Egyetem humán-egészségügyi szolgáltatási feladatainak átadásáról
34343
426/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
34344
34/2017. (XII. 19.) MvM rendelet
az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról
34347
35/2017. (XII. 19.) EMMI rendelet
egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint egyes kulturális és sport tárgyú miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről
34400
17/2017. (XII. 19.) KKM rendelet
a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról
34403
1962/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2018. évi programstratégiájának jóváhagyásáról
34408
1963/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények hagyományának őrzéséről
34412
1964/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a 2018. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről
34412
1965/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
Magyarország Állandó NATO Képviseletén polgári veszélyhelyzeti tervezési szakdiplomata álláshely létesítéséről
34424
1966/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a NATO Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottsággal történő kapcsolattartás, illetve a polgári veszélyhelyzeti tervezési feladatok koordinálásának rendjéről szóló 2270/2005. (XII. 6.) Korm. határozat módosításáról
34426
1967/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a 2018. év Semmelweis Ignác-emlékév keretében megvalósuló programokról
34426
1968/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
az egyes településeket 2017 júniusában ért, jégeső okozta lakossági károk enyhítéséről
34427
1969/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
az Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR-112) fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról
34430
1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program, valamint a Pest Megyei Területfejlesztési Program keretében történő további megvalósításáról
34430
1971/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
az egészségügyi ellátórendszer működési feltételeinek javítása érdekében szükséges kiemelt vidéki beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
34433
1972/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap (IFAD) tizedik és tizenegyedik feltöltési időszakához való tagállami hozzájárulás teljesítéséről
34434
1973/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a fiatalok közúti járművezetői engedélyének megszerzéséhez nyújtott támogatásról
34434
1974/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a Bükki Csillagda megvalósításáról
34435
1975/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
Magyarország Teheránban található nagykövetségének új épületben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről
34436
1976/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
egyes ingatlanok állami tulajdonba vétele és vagyonkezelésbe adása érdekében szükséges intézkedésekről
34437
1977/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
34438
1978/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a helyi közbiztonság javítása érdekében átcsoportosítás a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belül
34440
1979/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
34448
1980/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
34450
1981/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a Nemzeti Hauszmann Terv keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges további források biztosításáról
34452
1982/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásával és azok 2022-ig történő megvalósításával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról
34452
1983/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a 2017. évi útfelújítási program végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1272/2016. (VI. 7.) Korm. határozat módosításáról
34460
1984/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletének elutasításáról
34460
1985/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
egyes állami tulajdonú ingóságok a Mahambet Utemiszov Iskoláspalota, "Robotek" Ifjúsági Robotechnikai Iskola részére történő térítésmentes átadásáról
34462
1986/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a "Városkörnyéki közösségi közlekedés-fejlesztés (Szombathely-Kőszeg GYSEV fejlesztéshez kapcsolódó)" című projekt megvalósulásához szükséges forrás biztosításáról
34462
1987/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
az MNÁMK Mercedes-Benz Német Általános Iskola és Gimnáziumnak helyt adó, Kvarc utcai feladatellátási helyének felújításához szükséges forrás biztosításáról
34463
1988/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) 2016. évi monitoring jelentéséről, a Digitális Jólét Program 2.0-ról, azaz a Digitális Jólét Program kibővítéséről, annak 2017-2018. évi Munkaterve elfogadásáról, a digitális infrastruktúra, kompetenciák, gazdaság és közigazgatás további fejlesztéseiről szóló 1456/2017. (VII. 19.) Korm. határozat megvalósításához kötődő feladatok teljes körű ellátásához szükséges költségvetési források biztosításáról, valamint a feladatokhoz kapcsolódó egyes határidők módosításáról
34464
1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról
34468
1990/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a szabadkai zsinagóga felújításához szükséges többletforrás biztosításáról
34481
1991/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
az Orosz Orthodox Egyház Magyar Egyházmegyéje "A Budapest, Petőfi tér 2. szám alatt található Nagyboldogasszony Templom rekonstrukciója" tárgyú beszerzése közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről
34481
1992/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
az IKOP-4.1.0-15-2016-00005 azonosító számú ["M25 Eger gyorsforgalmi úti bekötése (M3-Eger szakasz megvalósítása)" című] projekt kivitelezéséhez szükséges forrás biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
34481
1993/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a helyi érdekű települési fejlesztések érdekében szükséges források biztosításáról, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat módosításáról
34484
1994/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
34484
Magyar Közlöny - 2017/215
2017. december 18.
415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet és az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet módosításáról
34124
416/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet
a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről
34153
1961/2017. (XII. 18.) Korm. határozat
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 1. prioritása keretében finanszírozni tervezett projektek további forrásigényének teljesítéséhez szükséges források biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
34158
Magyar Közlöny - 2017/214
2017. december 18.
2017. évi CLXXXV. törvény
a váltójogi szabályokról
33984
2017. évi CLXXXVI. törvény
a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról
33998
2017. évi CLXXXVII. törvény
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról
34031
2017. évi CLXXXVIII. törvény
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
34040
2017. évi CLXXXIX. törvény
egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról
34048
2017. évi CXC. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény módosításáról
34056
2017. évi CXCI. törvény
a pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról
34057
2017. évi CXCII. törvény
egyes oktatási, szakképzési és felnőttképzési törvények és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról
34068
2017. évi CXCIII. törvény
a fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével kapcsolatos törvénymódosításokról
34081
2017. évi CXCIV. törvény
egyes törvények szervezett utazási tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról
34090
2017. évi CXCV. törvény
a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról
34092
2017. évi CXCVI. törvény
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról
34093
414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet
a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól
34099
58/2017. (XII. 18.) FM rendelet
a fatermék szállításával, nyilvántartásával, valamint a szállítójegy és a műveleti lap előállításával és forgalmazásával kapcsolatos részletes szabályokról
34103
59/2017. (XII. 18.) FM rendelet
a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról
34109
17/2017. (XII. 18.) HM rendelet
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról
34117
Köm.5020/2017/3. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
34119
Magyar Közlöny - 2017/213
2017. december 15.
410/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtókról
33948
411/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
az egyes migrációs tárgyú és velük összefüggésben egyes további kormányrendeletek módosításáról
33953
412/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
egyes vadgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról
33970
413/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
egyes halgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról
33971
18/2017. (XII. 15.) IM rendelet
a hatósági letétről, valamint a közigazgatási hatósági eljárás során zár alá vett vagy lefoglalt dolgok tárolásáról és értékesítéséről
33978
1959/2017. (XII. 15.) Korm. határozat
az állami érdekű szoftverfejlesztéseket támogató egységes
33982
1960/2017. (XII. 15.) Korm. határozat
a "Közvetítői szerződés GINOP-8.1.3/B-17 Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram és a VEKOP-2.1.2-17 Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram keretében megvalósítandó, a tőkealapok kezelését végző pénzügyi közvetítők kiválasztására, pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtására" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi felhívása és az ahhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi dokumentáció jóváhagyásáról
33982
Magyar Közlöny - 2017/212
2017. december 15.
400/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. melléklete módosításának kihirdetéséről
33869
401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről
33888
402/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
33894
403/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
33899
404/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletnek az egyes ellátások központi folyósításával kapcsolatos módosításáról
33900
405/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXVIII. törvénnyel összefüggő módosításáról
33901
406/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
33905
407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
33907
408/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról
33918
409/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
a Budapest XIV. kerületében megvalósuló ingatlan- és infrastrukturális fejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Kaposvár Megyei Jogú Város területén megvalósuló napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 322/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
33920
4/2017. (XII. 15.) MK rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2016. (IV. 29.) MK rendelet módosításáról
33922
17/2017. (XII. 15.) IM rendelet
a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásának részletes szabályairól
33930
1955/2017. (XII. 15.) Korm. határozat
a World Robot Olympiad döntőjének 2019. évben Magyarországon történő megrendezéséhez nyújtott állami garanciavállalásról
33938
1956/2017. (XII. 15.) Korm. határozat
az állami tulajdonú sportcélú ingatlannal kapcsolatos kormányzati intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
33938
1957/2017. (XII. 15.) Korm. határozat
az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2018. január 1-jét követő üzemeltetésének, üzemeltetés támogatásának és fejlesztésének beszerzéséhez szükséges források biztosításáról
33939
1958/2017. (XII. 15.) Korm. határozat
Magyarország rövid- és középtávú közúti- és kötöttpályás infrastrukturális beruházásainak megvalósításához kapcsolódó egyes Korm. határozatok módosításáról
33939
Magyar Közlöny - 2017/211
2017. december 14.
399/2017. (XII. 14.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek az egészségügyben megvalósuló béremelésekkel kapcsolatos módosításáról
33802
35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet
a pénzforgalom lebonyolításáról
33806
57/2017. (XII. 14.) FM rendelet
a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról
33847
485/2017. (XII. 14.) KE határozat
a Költségvetési Tanács elnökének kinevezéséről
33866
Magyar Közlöny - 2017/210
2017. december 13.
388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól
33559
389/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenységről
33688
390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről
33691
391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól
33707
392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
a barlangok nyilvántartásáról
33731
393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény és az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
33733
394/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CXXXIV. törvénnyel összefüggő Korm. rendeletek módosításáról
33756
395/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
a fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
33763
396/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
33779
397/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról szóló 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletnek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénnyel összefüggő módosításáról
33786
398/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről szóló 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról
33786
15/2017. (XII. 13.) MEKH rendelet
a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról
33788
16/2017. (XII. 13.) MEKH rendelet
az Európai Parlament Soros-terv végrehajtásáról szóló határozatával szemben
33791
29/2017. (XII. 13.) OGY határozat
a Magyar Sport Napjáról, a Magyar Parasport Napjáról és a Magyar Diáksport Napjáról
33792
30/2017. (XII. 13.) OGY határozat
a hazatérés falvairól
33792
31/2017. (XII. 13.) OGY határozat
a Kúria elnökének a Kúria 2016. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámolójának elfogadásáról
33793
32/2017. (XII. 13.) OGY határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016. évi beszámolója elfogadásáról
33793
33/2017. (XII. 13.) OGY határozat
az ügyészség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
33794
34/2017. (XII. 13.) OGY határozat
a XI. Miniszterelnökség és a XXXI. Központi Statisztikai Hivatal költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
33794
1951/2017. (XII. 13.) Korm. határozat
a közfoglalkoztatás 2018. évi céljairól és a közfoglalkoztatás szempontjából kiemelt települések meghatározásáról
33794
1952/2017. (XII. 13.) Korm. határozat
a Dagály Strandfürdő felújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről
33796
1953/2017. (XII. 13.) Korm. határozat
az európai uniós programok likviditási hiányának további kezeléséről
33797
1954/2017. (XII. 13.) Korm. határozat
az Egyezmény Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a kultúra és a művészetek területén létrehozására adott felhatalmazásról
33799
125/2017. (XII. 13.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
33799
126/2017. (XII. 13.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló kötött segélyhitel megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
33800
Magyar Közlöny - 2017/209
2017. december 12.
382/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet
a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről
33490
383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet
a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról
33516
384/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet
egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a gyermekvédelmi és a büntetés-végrehajtási tárgyú jogszabályok változásából adódó módosításáról
33517
385/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet
az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
33522
386/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet
a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
33523
387/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, továbbá az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról
33524
32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet
a kulturális szakemberek továbbképzéséről
33529
33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet
a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról
33531
34/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
33532
461/2017. (XII. 12.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
33535
462/2017. (XII. 12.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
33535
463/2017. (XII. 12.) KE határozat
rektori megbízásról
33536
464/2017. (XII. 12.) KE határozat
rektori megbízásról
33537
465/2017. (XII. 12.) KE határozat
rektori megbízásról
33537
466/2017. (XII. 12.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
33538
467/2017. (XII. 12.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
33538
468/2017. (XII. 12.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
33539
469/2017. (XII. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
33539
470/2017. (XII. 12.) KE határozat
bbírói felmentésről
33539
471/2017. (XII. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
33540
472/2017. (XII. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
33540
473/2017. (XII. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
33540
474/2017. (XII. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
33541
475/2017. (XII. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
33541
476/2017. (XII. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
33541
477/2017. (XII. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
33542
478/2017. (XII. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
33542
479/2017. (XII. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
33542
480/2017. (XII. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
33543
481/2017. (XII. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
33543
482/2017. (XII. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
33543
483/2017. (XII. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
33544
484/2017. (XII. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
33544
1943/2017. (XII. 12.) Korm. határozat
helyi önkormányzat támogatásáról
33544
1944/2017. (XII. 12.) Korm. határozat
egyes egyházi beruházások támogatásáról
33547
1945/2017. (XII. 12.) Korm. határozat
a "Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt" tervezési folyamatainak megkezdéséről
33548
1946/2017. (XII. 12.) Korm. határozat
a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ járóbeteg-szakellátásának hatékonyabb és magasabb minőségű működéséhez kapcsolódó folyamatszervezési és informatikai fejlesztések megvalósításáról
33549
1947/2017. (XII. 12.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
33550
1948/2017. (XII. 12.) Korm. határozat
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2017. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
33552
1949/2017. (XII. 12.) Korm. határozat
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2017. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
33554
1950/2017. (XII. 12.) Korm. határozat
a KEOP-2.2.1/2F/09-2010-0003 azonosító számú ("Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja" című) projekt vonatkozásában megállapított pénzügyi korrekció teljesítéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításáról
33556
124/2017. (XII. 12.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
33556
Magyar Közlöny - 2017/208
2017. december 11.
375/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
33422
376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet
a muzeális intézmények működési engedélyéről
33428
377/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet
a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzési díjáról, valamint a kijelölési eljárásról
33437
378/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet
a kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének nyilvántartásba vételi szabályairól
33440
379/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet
a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről
33443
380/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról
33444
381/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
33452
42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet
a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről
33458
34/2017. (XII. 11.) AB határozat
a Kúria Pfv.IV.20.624/2016/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint az Alaptörvény IX. cikk (2) bekezdésében foglalt sajtószabadságból fakadó alkotmányos követelmény megállapításáról
33463
1941/2017. (XII. 11.) Korm. határozat
a bős-nagymarosi jogvita keretében szlovák-magyar szigetközi környezeti monitoring működtetése és finanszírozása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
33484
1942/2017. (XII. 11.) Korm. határozat
a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren található Kormányváró jogi helyzetének rendezéséről
33485
123/2017. (XII. 11.) ME határozat
a szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő Magyar-Szlovén Kormányközi Kisebbségi Bizottság, valamint a Magyar-Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság új tagjának kijelöléséről
33485
Magyar Közlöny - 2017/207
2017. december 11.
2017. évi CLXX. törvény
a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról
33198
2017. évi CLXXI. törvény
az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről
33316
2017. évi CLXXII. törvény
az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről
33317
2017. évi CLXXIII. törvény
a Strasbourgban, 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény második kiegészítő jegyzőkönyvének kihirdetéséről
33319
2017. évi CLXXIV. törvény
a Magyarország és a Kínai Népköztársaság (Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériuma) között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem oktatási tevékenységének Magyarországon való támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
33343
2017. évi CLXXV. törvény
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten 1966. június 15. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1969. évi 16. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
33345
2017. évi CLXXVI. törvény
a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a Magyarország és Mongólia közötti kétoldalú nemzetközi szerződések hatályának rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
33345
2017. évi CLXXVII. törvény
a tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal szembeni fokozottabb büntetőjogi védelemről
33349
2017. évi CLXXVIII. törvény
az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról
33349
2017. évi CLXXIX. törvény
a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről
33355
2017. évi CLXXX. törvény
egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
33369
2017. évi CLXXXI. törvény
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
33379
2017. évi CLXXXII. törvény
a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról
33385
2017. évi CLXXXIII. törvény
az agrárium versenyképességének javítása érdekében egyes törvények módosításáról
33414
2017. évi CLXXXIV. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról
33419
Magyar Közlöny - 2017/206
2017. december 8.
370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet
a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről
33155
371/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet
a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért létrehozásáról
33159
372/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében a Biatorbágyi Általános Iskola beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
33160
373/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet
az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
33162
374/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
33163
41/2017. (XII. 8.) NGM rendelet
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról
33164
1918/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
a 2018. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési intézmények kijelöléséről
33165
1919/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégia elfogadásáról
33169
1920/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
a szárazföldi csapatok tűztámogatásának növelésével kapcsolatos feladatokhoz történő előzetes hozzájárulásról
33170
1921/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
a Magyar Honvédség légtérellenőrző és légvédelmi rendszere azonosítási képességének hosszú távú biztosításával kapcsolatos feladatokhoz történő előzetes hozzájárulásról
33170
1922/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
a 2018-ban államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről
33171
1923/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról
33172
1924/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet címrendjének módosításáról
33172
1925/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
a Földművelésügyi Minisztérium épületének átfogó rekonstrukcióját megelőző, üzemeltetésbiztonságot érintő intézkedésekről
33173
1926/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozat módosításáról
33174
1927/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében a Biatorbágyi Általános Iskola beruházás megvalósításáról
33176
1928/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
a Zrínyi-hagyomány és a XVI. század magyar történelmi örökségének emlékezetpolitikai megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről
33177
1929/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, valamint a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet rövid távú fejlesztéseinek megvalósítása érdekében szükséges forrás biztosításáról
33177
1930/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
a Modern Városok Programmal kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításokról
33178
1931/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a győri Xantus János Állatkert átfogó fejlesztéséről
33181
1932/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében Szeged Megyei Jogú Város tömegközlekedése elektromos alapra helyezésének lehetőségéről
33182
1933/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében tervezett székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása érdekében szükséges források biztosításáról
33183
1934/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
a Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség oktatási intézményének elhelyezése érdekében szükséges forrásbiztosításról
33184
1935/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
egyes kulturális tárgyú kormányhatározatok módosításáról, valamint a Terror Háza Múzeum látogatásáról szóló 1021/2002. (III. 21.) Korm. határozat visszavonásáról
33186
1936/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
33187
1937/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
a 2017. évi fejlesztéspolitikai célokról szóló 1221/2017. (IV. 25.) Korm. határozat módosításáról
33193
1938/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásról
33194
1939/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
33194
1940/2017. (XII. 8.) Korm. határozat
a részben térítésköteles mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítása érdekében szükséges intézkedésről, valamint a vízügyi igazgatási szervek 2017. május 1. és 2017. október 15. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz, és helyi vízkár elleni védekezési, továbbá vízminőség-védelmi tevékenységének finanszírozásáról
33195
Magyar Közlöny - 2017/205
2017. december 7.
368/2017. (XII. 7.) Korm. rendelet
az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
33132
369/2017. (XII. 7.) Korm. rendelet
a váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
33133
33/2017. (XII. 7.) MvM rendelet
a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának részletes szabályairól szóló 16/2017. (VI. 7.) MvM rendelet módosításáról
33136
16/2017. (XII. 7.) IM rendelet
az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
33136
Köm.5024/2017/4. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
33140
1906/2017. (XII. 7.) Korm. határozat
a maszkati nagykövetség nyitásához kapcsolódó feladatokról
33142
1907/2017. (XII. 7.) Korm. határozat
a kormányzati nyomat-menedzsment rendszer bevezetéséről
33143
1908/2017. (XII. 7.) Korm. határozat
a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról
33144
1909/2017. (XII. 7.) Korm. határozat
az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló Egyezménye Kiegészítő Jegyzőkönyve szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
33145
1910/2017. (XII. 7.) Korm. határozat
szentendre Regionális Déli Vízbázis megóvásával összefüggő egyes kormányzati intézkedésekről
33145
1911/2017. (XII. 7.) Korm. határozat
az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárak megvalósítását célzó beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról
33146
1912/2017. (XII. 7.) Korm. határozat
a Budai Vigadó felújításának kiegészítő támogatásáról
33147
1913/2017. (XII. 7.) Korm. határozat
a Lovas-terápiás Központ és országos szolgáltatási hálózat kialakításához szükséges beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
33147
1914/2017. (XII. 7.) Korm. határozat
a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia fejlesztései érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
33148
1915/2017. (XII. 7.) Korm. határozat
a váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről
33150
1916/2017. (XII. 7.) Korm. határozat
washington D. C.-ben található Kossuth Ház tulajdonjogának Magyar Állam részére történő megszerzéséhez szükséges intézkedésekről
33150
1917/2017. (XII. 7.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról
33151
Magyar Közlöny - 2017/204
2017. december 6.
367/2017. (XII. 6.) Korm. rendelet
a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
33072
31/2017. (XII. 6.) BM rendelet
a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról
33074
31/2017. (XII. 6.) AB határozat
a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 7/B. §-a és 7/D. §-a nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról
33075
32/2017. (XII. 6.) AB határozat
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 1. § (2) bekezdésének a 2016. április 30-ig hatályban volt 4. pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
33087
33/2017. (XII. 6.) AB határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökének az integritási szabályzatról szóló 6/2016. (V. 31.) OBH utasítás 5. § e) pont szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
33095
1904/2017. (XII. 6.) Korm. határozat
a Kisbér város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
33120
1905/2017. (XII. 6.) Korm. határozat
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
33120
122/2017. (XII. 6.) ME határozat
a Kereskedelmi Világszervezet 11. Miniszteri Értekezletén történő részvételről
33129
Magyar Közlöny - 2017/203
2017. december 5.
365/2017. (XII. 5.) Korm. rendelet
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról
33043
366/2017. (XII. 5.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakra az Európai Területi Együttműködési Programokból rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról
33049
31/2017. (XII. 5.) EMMI rendelet
a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet módosításáról
33052
1898/2017. (XII. 5.) Korm. határozat
a 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források biztosításáról
33063
1899/2017. (XII. 5.) Korm. határozat
a 2014-2020 közötti programozási időszakban a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításához az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számára szükséges források biztosításáról
33064
1900/2017. (XII. 5.) Korm. határozat
az egyes állami tulajdonban álló víziközmű-szolgáltató gazdasági társaságok támogatási kérelmeinek a GINOP-6.1.5-17 azonosító számú ("Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára" című) és a VEKOP-8.5.2-17 azonosító számú ("Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára" című), gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásokra történő benyújtásához való hozzájárulásról
33064
1901/2017. (XII. 5.) Korm. határozat
egyes Észak- és Északkelet-magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
33065
1902/2017. (XII. 5.) Korm. határozat
az Agrárgazdasági Kutató Intézettel, a Debreceni Egyetemmel, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal, valamint a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 azonosító számú ("Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása" című) gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívására támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról
33068
1903/2017. (XII. 5.) Korm. határozat
a kóser zöldségtermesztéssel és -feldolgozással kapcsolatos fejlesztések előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról
33068
Magyar Közlöny - 2017/202
2017. december 4.
40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet
az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről
32966
45/2017. (XII. 4.) NFM rendelet
a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet módosításáról
32985
456/2017. (XII. 4.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
33024
457/2017. (XII. 4.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
33024
458/2017. (XII. 4.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
33025
459/2017. (XII. 4.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
33025
460/2017. (XII. 4.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
33026
1894/2017. (XII. 4.) Korm. határozat
közfeladat változáshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről és előirányzat-átcsoportosításról
33026
1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
33029
1896/2017. (XII. 4.) Korm. határozat
az EFOP-3.4.6-VEKOP-17-2017-00002 azonosító számú ("Intézményirányítást támogató rendszerek fejlesztése a felsőoktatásban" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról
33036
1897/2017. (XII. 4.) Korm. határozat
a KEHOP-5.1.1-17-2017-00001 azonosító számú ("4 MW teljesítményt meghaladó fotovoltaikus beruházás" című) és a KEHOP-5.1.1-17-2017-00002 azonosító számú ("Fotovoltaikus erőmű létesítése Felsőzsolcán" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról szóló 1560/2017. (VIII. 21.) Korm. határozat módosításáról
33039
Magyar Közlöny - 2017/201
2017. december 1.
34/2017. (XII. 1.) MNB rendelet
a forint- és az euroérmék utánzatáról, valamint a forint- és az eurobankjegyek utánzatáról szóló 2/2010. (I. 28.) MNB rendelet módosításáról szóló 36/2014. (IX. 25.) MNB rendelet módosításáról
32958
39/2017. (XII. 1.) NGM rendelet
a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól szóló 36/2015. (XII. 28.) NGM rendelet módosításáról
32959
455/2017. (XII. 1.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
32963
120/2017. (XII. 1.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
32963
121/2017. (XII. 1.) ME határozat
a Magyarország és az Iráni Iszlám Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
32964
Magyar Közlöny - 2017/200
2017. november 30.
359/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet
a nyugellátások és egyes más ellátások 2018. január havi emeléséről
32911
360/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet
az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
32914
361/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet
az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
32915
362/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet
a Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásával és működésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
32922
363/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet
a SPORTFOLIÓ Sportlétesítményeket Kezelő, Hasznosító és Fejlesztésszervező Közhasznú Társaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
32923
364/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet
a Budapest XIII. kerület, Váci út 160-168. szám alatti ingatlanon, a volt csavargyár és erőmű területén megvalósítandó barnamezős beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
32923
33/2017. (XI. 30.) MNB rendelet
a nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 39/2016. (X. 11.) MNB rendelet módosításáról
32926
15/2017. (XI. 30.) IM rendelet
az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosultak arcképes igazolványáról
32927
454/2017. (XI. 30.) KE határozat
vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
32929
1882/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
a Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásáról és működéséről
32929
1883/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
32930
1884/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
32932
1885/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
32934
1886/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
a KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 azonosító számú ["Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU 4)" című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
32939
1887/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
a KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú ("Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja" című) projekt megvalósításához szükséges további forrásokról
32941
1888/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
a KEHOP-2.2.2-15-2015-00045 azonosító számú ["Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (DKMO 2)" című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
32943
1889/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
a KEHOP-2.4.0-17-2017-00001 azonosító számú ("A KEHOP keretében megvalósuló víziközmű projektek vagyonértékelésének, záró költség-haszon elemzésének, valamint a pótlási szükségletek előrejelzésének elkészítése" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról
32945
1890/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
a TOP-1.3.1-16-FE1-2017-00001 azonosító számú ("Közlekedésfejlesztés Fejér megyében II." című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról
32947
1891/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
32949
1892/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
a Kecskemét Déli Iparterületen elhelyezkedő Barényi Béla út Modern Városok Program keretében történő fejlesztéséről, valamint a Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat módosításáról
32952
1893/2017. (XI. 30.) Korm. határozat
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
32953
119/2017. (XI. 30.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Mexikói Egyesült Államok Kormánya közötti légiközlekedési Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
32955
Magyar Közlöny - 2017/199
2017. november 29.
353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet
a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről
32743
354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet
az állami tisztviselők teljesítményértékeléséről
32877
355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet
az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről
32890
356/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet
a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
32892
357/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet
a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról
32892
358/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról
32894
1870/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
a "Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével kapcsolatos program" elindításáról
32897
1871/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
a magyarországi kényszerkollektivizálás áldozatai emlékére tervezett programokról
32898
1872/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
a 2018. év Semmelweis Ignác-emlékévvé nyilvánításáról
32898
1873/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
a 2019. évi CEV Női Röplabda Európa-bajnokság társrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
32898
1874/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
a 2019-ben Magyarországon megrendezésre kerülő Nemzetközi Biológiai és Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Olimpia megvalósításáról
32899
1875/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
32900
1876/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság adósságot keletkeztető ügyletéhez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról
32902
1877/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
a miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon fejlesztési munkálatainak befejezéséhez szükséges támogatás biztosításáról
32902
1878/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
az egri Szent Antal Minorita templom és rendház rekonstrukciójához szükséges forrás biztosításáról
32904
1879/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint a 2018. évi British Educational Training and Technology Show nemzetközi oktatástechnológiai kiállításon történő magyar részvételről szóló 1790/2017. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról
32904
Magyar Közlöny - 2017/198
2017. november 29.
352/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet
az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről
32722
32/2017. (XI. 29.) MNB rendelet
a "Kossuth tér" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
32724
1861/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcíme és Összevont szakellátás jogcíme 2017. évi előirányzatának megemeléséről
32726
1862/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
a Nemzeti Radon Cselekvési Terv végrehajtását szolgáló intézkedésekről
32728
1863/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról
32729
1864/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
32730
1865/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
a XLII. Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
32732
1866/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
32734
1867/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye egyes fejlesztéseinek a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszussal összefüggő támogatásáról szóló 1619/2016. (XI. 10.) Korm. határozat módosításáról
32734
1868/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
a kolozsvári Iskola Alapítvány ingatlanvásárlásának, valamint oktatási és kulturális célú ingatlanfejlesztésének támogatásáról
32739
1869/2017. (XI. 29.) Korm. határozat
a Piarista Rend Magyar Tartománya által tervezett beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
32739
Magyar Közlöny - 2017/197
2017. november 28.
30/2017. (XI. 28.) MvM rendelet
az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak illetményéről, juttatásairól, valamint a folyósítás és költségtérítés szabályairól
32700
31/2017. (XI. 28.) MvM rendelet
az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak a más keresőfoglalkozás bejelentésével, engedélyezésével, az összeférhetetlenség megszüntetésével és tilalma megszegése következményeivel kapcsolatos eljárásról
32710
32/2017. (XI. 28.) MvM rendelet
az Információs Hivatal hivatásos állományával összefüggő szociális és kegyeleti gondoskodás rendjéről
32712
56/2017. (XI. 28.) FM rendelet
a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló 56/2014. (IV. 30.) VM rendelet módosításáról
32715
Magyar Közlöny - 2017/196
2017. november 27.
16/2017. (XI. 27.) HM rendelet
a honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet módosításáról
32672
16/2017. (XI. 27.) KKM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
32674
439/2017. (XI. 27.) KE határozat
bírói kinevezésről
32694
440/2017. (XI. 27.) KE határozat
bírói kinevezésről
32694
441/2017. (XI. 27.) KE határozat
bírói kinevezésről
32694
442/2017. (XI. 27.) KE határozat
bírói kinevezésről
32695
443/2017. (XI. 27.) KE határozat
bírói kinevezésről
32695
444/2017. (XI. 27.) KE határozat
bírói kinevezésről
32695
445/2017. (XI. 27.) KE határozat
bírói kinevezésről
32696
446/2017. (XI. 27.) KE határozat
bírói kinevezésről
32696
447/2017. (XI. 27.) KE határozat
bírói kinevezésről
32696
448/2017. (XI. 27.) KE határozat
bírói kinevezésről
32697
449/2017. (XI. 27.) KE határozat
bírói kinevezésről
32697
450/2017. (XI. 27.) KE határozat
bírói kinevezésről
32697
451/2017. (XI. 27.) KE határozat
bírói kinevezésről
32698
452/2017. (XI. 27.) KE határozat
a 437/2014. (XI. 27.) KE határozat módosításáról
32698
453/2017. (XI. 27.) KE határozat
bírói felmentésről
32698
Magyar Közlöny - 2017/195
2017. november 24.
2017. évi CLXVII. törvény
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
32440
2017. évi CLXVIII. törvény
a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvényben kihirdetett Megállapodásokhoz kapcsolódó módosításokról
32642
2017. évi CLXIX. törvény
az áruk ideiglenes behozatali eljárás alá vonására vonatkozó A.T.A. igazolványról szóló Vámegyezmény és módosítása kihirdetéséről
32651
30/2017. (XI. 24.) BM rendelet
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról
32665
Köm.5019/2017/3. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
32666
Magyar Közlöny - 2017/194
2017. november 23.
349/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet
a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztattak részére 2018. évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról
32402
350/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet
az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2018. évben kifizetésre kerülő minimálbér és garantált bérminimum támogatásáról
32404
351/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
32412
38/2017. (XI. 23.) NGM rendelet
a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése iránti eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
32421
1/2017. KMPJE jogegységi határozat
a Kúria közigazgatási-munkaügyi és polgári jogegységi határozata
32423
2/2017. KMPJE jogegységi határozat
a Kúria közigazgatási-munkaügyi és polgári jogegységi határozata
32428
1/2017. PJE jogegységi határozat
a Kúria polgári jogegységi határozata
32432
1860/2017. (XI. 23.) Korm. határozat
magyarországnak a SINO-CEE Fund elnevezésű tőkebefektetési alaphoz történő csatlakozásáról
32436
118/2017. (XI. 23.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a diplomáciai célú ingatlanok vásárlásáról szóló Egyetértési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
32438
Magyar Közlöny - 2017/193
2017. november 23.
2017. évi CLII. törvény
az uniós vámjog végrehajtásáról
31739
2017. évi CLIII. törvény
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
31813
2017. évi CLIV. törvény
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról
31846
2017. évi CLV. törvény
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról
31848
2017. évi CLVI. törvény
a szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról
31849
2017. évi CLVII. törvény
a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosításáról
31851
2017. évi CLVIII. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról
31852
2017. évi CLIX. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról
31853
2017. évi CLX. törvény
az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény módosításáról
31924
2017. évi CLXI. törvény
az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról
31925
2017. évi CLXII. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
31925
2017. évi CLXIII. törvény
a sportvállalkozásokat érintő egyes adózási tárgyú törvények módosításáról
31926
2017. évi CLXIV. törvény
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról
31928
2017. évi CLXV. törvény
a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról
31930
2017. évi CLXVI. törvény
a Wac³aw Felczak Alapítványról
31931
348/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
31932
30/2017. (XI. 23.) MNB rendelet
a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
31933
31/2017. (XI. 23.) MNB rendelet
a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 48/2016. (XII. 12.) MNB rendelet módosításáról
32219
1859/2017. (XI. 23.) Korm. határozat
a Wac³aw Felczak Alapítvány létrehozásáról, valamint a működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról
32398
Magyar Közlöny - 2017/193 - 3. rész
2017. november 23.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
2017. évi CLII. törvény
az uniós vámjog végrehajtásáról
31739
2017. évi CLIII. törvény
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
31813
2017. évi CLIV. törvény
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról
31846
2017. évi CLV. törvény
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról
31848
2017. évi CLVI. törvény
a szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról
31849
2017. évi CLVII. törvény
a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosításáról
31851
2017. évi CLVIII. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról
31852
2017. évi CLIX. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról
31853
2017. évi CLX. törvény
az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény módosításáról
31924
2017. évi CLXI. törvény
az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról
31925
2017. évi CLXII. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
31925
2017. évi CLXIII. törvény
a sportvállalkozásokat érintő egyes adózási tárgyú törvények módosításáról
31926
2017. évi CLXIV. törvény
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról
31928
2017. évi CLXV. törvény
a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról
31930
2017. évi CLXVI. törvény
a Wac³aw Felczak Alapítványról
31931
348/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
31932
30/2017. (XI. 23.) MNB rendelet
a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
31933
31/2017. (XI. 23.) MNB rendelet
a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 48/2016. (XII. 12.) MNB rendelet módosításáról
32219
1859/2017. (XI. 23.) Korm. határozat
a Wac³aw Felczak Alapítvány létrehozásáról, valamint a működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról
32398
Magyar Közlöny - 2017/193 - 2. rész
2017. november 23.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
2017. évi CLII. törvény
az uniós vámjog végrehajtásáról
31739
2017. évi CLIII. törvény
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
31813
2017. évi CLIV. törvény
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról
31846
2017. évi CLV. törvény
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról
31848
2017. évi CLVI. törvény
a szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról
31849
2017. évi CLVII. törvény
a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosításáról
31851
2017. évi CLVIII. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról
31852
2017. évi CLIX. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról
31853
2017. évi CLX. törvény
az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény módosításáról
31924
2017. évi CLXI. törvény
az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról
31925
2017. évi CLXII. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
31925
2017. évi CLXIII. törvény
a sportvállalkozásokat érintő egyes adózási tárgyú törvények módosításáról
31926
2017. évi CLXIV. törvény
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról
31928
2017. évi CLXV. törvény
a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról
31930
2017. évi CLXVI. törvény
a Wac³aw Felczak Alapítványról
31931
348/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
31932
30/2017. (XI. 23.) MNB rendelet
a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
31933
31/2017. (XI. 23.) MNB rendelet
a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 48/2016. (XII. 12.) MNB rendelet módosításáról
32219
1859/2017. (XI. 23.) Korm. határozat
a Wac³aw Felczak Alapítvány létrehozásáról, valamint a működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról
32398
Magyar Közlöny - 2017/192
2017. november 22.
2017. évi CXLVII. törvény
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról
31576
2017. évi CXLVIII. törvény
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi egységes költségvetéséről
31581
2017. évi CXLIX. törvény
egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról
31585
2017. évi CL. törvény
az adózás rendjéről
31586
2017. évi CLI. törvény
az adóigazgatási rendtartásról
31694
347/2017. (XI. 22.) Korm. rendelet
a napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
31728
1857/2017. (XI. 22.) Korm. határozat
a napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggésben egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
31733
1858/2017. (XI. 22.) Korm. határozat
a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
31735
115/2017. (XI. 22.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
31735
116/2017. (XI. 22.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
31735
117/2017. (XI. 22.) ME határozat
éHelyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
31736
Magyar Közlöny - 2017/191
2017. november 22.
28/2017. (XI. 22.) MNB rendelet
a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
30662
29/2017. (XI. 22.) MNB rendelet
a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
31384
Magyar Közlöny - 2017/191 - 3. rész
2017. november 22.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
28/2017. (XI. 22.) MNB rendelet
a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
30662
29/2017. (XI. 22.) MNB rendelet
a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
31384
Magyar Közlöny - 2017/191 - 2. rész
2017. november 22.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
28/2017. (XI. 22.) MNB rendelet
a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
30662
29/2017. (XI. 22.) MNB rendelet
a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
31384
Magyar Közlöny - 2017/190
2017. november 21.
1856/2017. (XI. 21.) Korm. határozat
az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti Átfogó és Megerősített Partnerségi Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
30660
Magyar Közlöny - 2017/189
2017. november 21.
27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
30084
30/2017. (XI. 21.) EMMI rendelet
az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról
30657
Magyar Közlöny - 2017/189 - 2. rész
2017. november 21.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
30084
30/2017. (XI. 21.) EMMI rendelet
az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról
30657
Magyar Közlöny - 2017/188
2017. november 20.
346/2017. (XI. 20.) Korm. rendelet
a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
30078
44/2017. (XI. 20.) NFM rendelet
a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság állami tulajdonban álló társasági részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 27/2015. (V. 28.) NFM rendelet hatályon kívül helyezéséről
30081
438/2017. (XI. 20.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
30082
1855/2017. (XI. 20.) Korm. határozat
a "Beruházás ösztönzési célelőirányzat" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének engedélyezéséről
30082
Magyar Közlöny - 2017/187
2017. november 16.
345/2017. (XI. 16.) Korm. rendelet
az egyes foglalkoztatási, valamint pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
30062
1/2017. BJE jogegységi határozat
a Kúria határozata
30066
Knk.VII.37.689/2017/2. számú végzés
a Kúria végzése
30070
431/2017. (XI. 16.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
30073
432/2017. (XI. 16.) KE határozat
a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává történő kinevezésről
30073
433/2017. (XI. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
30074
434/2017. (XI. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
30074
435/2017. (XI. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
30074
436/2017. (XI. 16.) KE határozat
bírói kinevezésről
30075
437/2017. (XI. 16.) KE határozat
bírói kinevezésről
30075
Magyar Közlöny - 2017/186
2017. november 15.
341/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet
a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó Erzsébet-utalványról
30038
342/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
30039
343/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek a nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges módosításáról
30040
344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet
a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
30046
Knk.IV.37.686/2017/3. számú végzés
a Kúria végzése
30048
Köf.5030/2017/3. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
30052
1850/2017. (XI. 15.) Korm. határozat
az Országvédelmi Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
30056
1851/2017. (XI. 15.) Korm. határozat
az IKOP-1.1.0-15-2016-00026 azonosító számú ("M6 autóút Bóly-Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítása Villányi csomóponttal" című) projekt előkészítési költségeinek támogatásáról
30058
1852/2017. (XI. 15.) Korm. határozat
a Komárom város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
30060
1853/2017. (XI. 15.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program módosításáról
30060
1854/2017. (XI. 15.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a védelmi ipari minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
30060
Magyar Közlöny - 2017/185
2017. november 14.
337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet
a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről
29973
338/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet
egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról
29980
339/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet
a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
29982
340/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet
a Miskolc Steel Mills Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
29986
30/2017. (XI. 14.) AB határozat
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (4a) bekezdésének b) pontja, illetve az 1. § (4b), (4f) és (4g) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
29987
27/2017. (XI. 14.) OGY határozat
a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről
30
28/2017. (XI. 14.) OGY határozat
dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
30
427/2017. (XI. 14.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
30
428/2017. (XI. 14.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
30
429/2017. (XI. 14.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
30
430/2017. (XI. 14.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
30
1842/2017. (XI. 14.) Korm. határozat
Magyarország IV. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervéről
30
1843/2017. (XI. 14.) Korm. határozat
a Debreceni Egyetem ipari parkjába tervezett Innovációs Központ létrehozásának támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
30
1844/2017. (XI. 14.) Korm. határozat
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2017. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
30
1845/2017. (XI. 14.) Korm. határozat
a Mária Rádió Közhasznú Egyesület, a Mária Út Közhasznú Egyesület, illetve a Volkra Ottó János - Magyar Múzsa Alapítvány támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
30
1846/2017. (XI. 14.) Korm. határozat
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
30
1847/2017. (XI. 14.) Korm. határozat
a KEHOP-5.2.2-16-2016-00025 azonosító számú ("Heves megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről
30
1848/2017. (XI. 14.) Korm. határozat
a TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 azonosító számú ("Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén" című), valamint a TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001 azonosító számú ("Zöld Város kialakítása Miskolc Belváros - Történelmi Avas akcióterületen" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról
30
1849/2017. (XI. 14.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
30
Magyar Közlöny - 2017/184
2017. november 13.
2017. évi CXL. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről
29754
2017. évi CXLI. törvény
a Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
29773
2017. évi CXLII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
29789
2017. évi CXLIII. törvény
az egyes migrációs tárgyú törvények módosításáról
29795
2017. évi CXLIV. törvény
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, egyes büntető tárgyú törvények, valamint az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények módosításáról
29838
2017. évi CXLV. törvény
egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról
29889
2017. évi CXLVI. törvény
az átmeneti bányászjáradékban részesülők közérdekű nyugdíjas szövetkezeten keresztül történő foglalkoztatása érdekében egyes törvények módosításáról
29965
Magyar Közlöny - 2017/183
2017. november 11.
2017. évi CXXXVIII. törvény
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról
29748
2017. évi CXXXIX. törvény
a Kormánytisztviselői Döntőbizottság elnevezésének megváltoztatásával összefüggő egyes törvények módosításáról
29749
Magyar Közlöny - 2017/182
2017. november 10.
2017. évi CXXXII. törvény
egyes állam által nyújtott támogatások és ösztöndíjak adómentességéről
29622
2017. évi CXXXIII. törvény
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról
29623
2017. évi CXXXIV. törvény
a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról
29624
2017. évi CXXXV. törvény
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról
29655
2017. évi CXXXVI. törvény
az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
29656
2017. évi CXXXVII. törvény
a nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról
29690
3/2017. (XI. 10.) MK rendelet
a Hungary Helps Program megjelenésének egységes formai követelményeiről, arculati elemeiről, valamint a Hungary Helps védjegy használatáról
29695
Köf.5028/2017/4. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
29734
1839/2017. (XI. 10.) Korm. határozat
a hazai E-sport támogatásával összefüggő kormányzati intézkedésekről
29739
1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
29740
1841/2017. (XI. 10.) Korm. határozat
a székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról
29746
Magyar Közlöny - 2017/181
2017. november 9.
330/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa között a turizmus területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
29549
331/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet
a korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vétel iránti eljárásának részletes szabályairól
29552
332/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet
az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól
29555
333/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet
a vendégoktatói ösztöndíjprogram részletes szabályairól, valamint egyes külügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
29563
334/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet
a településügyi dokumentumok készítéséhez szükséges térképi adatbázisok, adatok ingyenes átadása érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról
29568
335/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról
29577
336/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet
a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
29577
1821/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti Megállapodás megújításáról és az azzal összefüggő feladatokról
29580
1822/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
a Kárpát-medencei Falugazdász Programról
29588
1823/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság működési körében felmerülő költségekről és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről
29589
1824/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
a MotoGP Magyar Nagydíj jövőbeni megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
29589
1825/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
a Konfuciusz Intézetek Közép- és Kelet-európai Regionális Tanárképző Központjának támogatásáról
29590
1826/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
a Ceglédi GULÁG-GUPVI Emlékhely létrehozása érdekében a kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáborként, illetve hadifogolytáborként működtetett létesítmények egykori helyszínein emlékhelyek létrehozásáról, illetve fejlesztéséről, valamint a megvalósításukhoz szükséges források biztosításáról szóló 1873/2016. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról
29590
1827/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
a Szekszárd Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
29591
1828/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztéséről szóló 1123/2017. (III. 17.) Korm. határozat megvalósításához szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról
29591
1829/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Intercisa Múzeum új helyen történő elhelyezését, valamint a múzeum által jelenleg használt épület szállodai célra történő átalakítását célzó beruházás érdekében támogatás biztosításáról
29591
1830/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásáról és annak feltételeiről szóló 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat módosításáról
29593
1831/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
az egyes tehetséggondozó programok programelemeinek Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program forrásai terhére történő finanszírozásával összefüggő intézkedésekről
29593
1832/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
a KEHOP-5.3.1-17-2017-00002 azonosító számú ("Energiahatékonysági fejlesztések, és fogyasztók hálózatra kapcsolása, új vezetékszakaszok kialakítása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben" című) és a KEHOP-5.3.1-17-2017-00006 azonosító számú ("Távhővezeték korszerűsítése, új fogyasztók hálózatra kapcsolása, és távhőkörzetek összekapcsolása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról
29595
1833/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi, a tagállamok TEN-T törzshálózati folyosókban való részvételének elősegítését célzó pályázati kiírására benyújtott "Magyarország részvételének támogatása a TEN-T törzshálózati folyosókban a 2018-2020 közötti időszakban" című projekt jóváhagyásáról
29597
1834/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal összefüggésben a MAHOP-2.1-2016 azonosító jelű, "Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése" című gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a "Fenntartható, innovatív haltermelési és környezetkezelési technológiák fejlesztése és gyakorlati bevezetésének támogatása" című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
29599
1835/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
a TOP-1.1.3-15-NG1-2016-00001 azonosító számú ("Hűtőház létesítése Szécsényben" című) projekttel összefüggésben a HáziCOOL Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről
29599
1836/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
az egyes központi költségvetési szervek támogatási kérelmeinek a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program és a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett felhívásokra történő benyújtásához való hozzájárulásról
29600
1837/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
29600
1838/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2018-2019. évekre szóló intézkedési tervéről
29603
Magyar Közlöny - 2017/180
2017. november 8.
327/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
a közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai előírásokról, a központi adatbázisokról és az azokhoz kapcsolódó központi szolgáltatásokról, továbbá a működtető szervezetek kijelöléséről szóló 123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról
29509
328/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, továbbá az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról
29509
329/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
29511
13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet
a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről
29512
14/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról
29522
43/2017. (XI. 8.) NFM rendelet
a megújuló energiából termelt villamos energia támogatására vonatkozó szabályok módosításáról
29523
1813/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a 2014-2020 közötti programozási időszakot érintő állami projektértékelési feladatok finanszírozásához szükséges további forrás biztosításáról
29531
1814/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 azonosító számú ["Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6. (ÉMO 6)" című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
29533
1815/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosító számú ["Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7)" című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
29535
1816/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a KEHOP-5.2.2-16-2016-00104 azonosító számú ("Kiemelt épületenergetikai fejlesztések a Somogy Megyei Kormányhivatalnál" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
29537
1817/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
29541
1818/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a Helyközi Közösségi Közlekedési Információs Rendszer létrehozásáról, a személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó projektek szakmai kereteinek meghatározásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
29543
1819/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2017. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
29543
Magyar Közlöny - 2017/179
2017. november 8.
319/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről
29444
320/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
29448
321/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
29453
322/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
kaposvár Megyei Jogú Város területén megvalósuló napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
29453
323/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%-os részvénycsomagjának az NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megvásárlása nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
29455
324/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
a BERI IMMO PROJEKT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
29455
325/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
a TA-MI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
29456
326/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
a VEVŐÉRT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
29456
Köf.5025/2017/5. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
29457
Köm.5017/2017/6. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
29461
1786/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
29465
1787/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a fenntartható hazai hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről
29465
1788/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2018. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint az Összevont szakellátás jogcím 2018. évi előirányzatának megemeléséről
29467
1789/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a szisztematikus határellenőrzés bevezetése következtében Magyarország határain kialakult helyzet megoldásáról szóló 1255/2017. (V. 9.) Korm. határozat visszavonásáról
29470
1790/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a 2018. évi British Educational Training and Technology Show nemzetközi oktatástechnológiai kiállításon történő magyar részvételről
29470
1791/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a 2017-2020. évekre vonatkozó újpesti sportlétesítmény-fejlesztési program megvalósításához szükséges intézkedésekről
29471
1792/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
az Árpád-ház Program részét képező "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról
29473
1793/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
az Árpádok történelmi művét bemutató, az Árpád-ház Program első üteme (2016-2022) keretében Székesfehérváron megvalósuló hazai kiállítás előkészítéséről
29474
1794/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló részesedésének a Magyar Állam részéről történő megszerzéséről és a 100%-os állami tulajdonú részesedés felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásáról
29477
1795/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
29479
1796/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint az egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról
29480
1797/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
az egyes határon túli magyar szervezetek egyszerűsített honosítási programjának megvalósításával összefüggő feladatok ellátása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
29484
1798/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a TIT Budapesti Planetárium épülete felújításának előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról
29486
1799/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesület 2017-2018. évekre vonatkozó létesítményfejlesztési programja kiegészítő támogatásáról és a tulajdonrendezéshez szükséges vasútüzemi eszközkiváltások forrásigényének biztosításához kapcsolódó intézkedésekről
29487
1800/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
az egyes Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések egyházi ingatlanjait ért 2017. júniusi jégeső okozta károk helyreállításáról
29488
1801/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
az egyes erdélyi egyházi ingatlanokban bekövetkezett viharkárok enyhítése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
29488
1802/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében Békéscsaba komplex energetikai programjának megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról
29491
1803/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében Sopron történelmi belvárosa műemléki felújítása és bemutatása II. üteme, valamint a Lővérek Program II. üteme megvalósításáról szóló 1527/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről
29493
1804/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a debreceni Csokonai Nemzeti Színház teljes körű felújítása érdekében történő támogatás biztosításáról, valamint a debreceni Csokonai Színház Modern Városok Program keretében történő felújításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1689/2016. (XI. 29.) Korm. határozat visszavonásáról
29494
1805/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
az "ELI" Science Park Szeged projekthez kapcsolódó területrendezési munkák forrásigényének elfogadásáról
29497
1806/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a Hédervári Kastély és környezete helyreállításának előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról
29499
1807/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a Győr-Pér repülőtér fejlesztéséről a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló 2014. február 12-i 2014/139/EU bizottsági rendeletnek való megfelelés érdekében
29500
1808/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a Fonó Budai Zeneház felújítása előkészítésének támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
29500
1809/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a nigériai Maiduguri Katolikus Egyházmegye oktatási és egészségügyi fejlesztéseinek támogatásáról
29503
1810/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a Kaposvár megyei jogú város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
29503
1811/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a Normafa Park program megvalósításával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról
29504
1812/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatóközpontok Konzorciumának nemzetközi szervezetként történő létrehozásáról szóló, 2011. szeptember 13-án Montpellier-ben aláírt Megállapodás módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
29505
113/2017. (XI. 8.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a rendőri együttműködésről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
29505
114/2017. (XI. 8.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és Új-Zéland Kormánya közötti légiközlekedési Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
29506
Magyar Közlöny - 2017/178
2017. november 7.
316/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet
a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
29387
317/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet
egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
29387
318/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet
a Budapest XIII. kerületében megvalósuló, az OTP Bankcsoport új irodaházának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
29388
42/2017. (XI. 7.) NFM rendelet
az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet módosításáról
29391
1761/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
"Digitalizáció az aktív idősekért" programról
29392
1762/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
a digitális oktatáshoz szükséges iskolai sávszélesség biztosításáról, a belső WiFi-hálózat kiépítéséről és működtetéséről
29393
1763/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második üteméről
29395
1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjét szolgáló beszerzésekről
29396
1765/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2017. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint a Gyógyító-megelőző ellátás, a Gyógyszertámogatás és a Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport egyes előirányzatainak megemeléséről
29399
1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
az Országvédelmi Alapból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
29402