A Magyar Közlönyök listája (2019)
2018 2019

JELENTÉS KULCSSZAVAK ALAPJÁN:
Kulcsszavak felsorolva, vesszővel elválasztva:
Ebben az évben megjelent közlönyök:
Ettől a Magyar Közlönytől (csak a sorszáma évszám nélkül):
Eddig a Magyar Közlönyig (csak a sorszáma évszám nélkül):
MEHET!

Az alábbi listában pipával lehet megjelölni egy-egy elemet, majd alul, a "Generálás" gombra kattintással a kiválasztott elemek listába rendezve jelennek meg.


Magyar Közlöny - 2019/169
2019. október 17.
34/2019. (X. 17.) MNB rendelet
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról
7068
35/2019. (X. 17.) MNB rendelet
a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 48/2018. (XII. 21.) MNB rendelet módosításáról
7069
4/2019. (X. 17.) MK rendelet
a Kőrösi Csoma Sándor díjak adományozásának rendjéről
7072
Magyar Közlöny - 2019/168
2019. október 16.
237/2019. (X. 16.) Korm. rendelet
a 2019. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról
7008
238/2019. (X. 16.) Korm. rendelet
a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. novemberi kiegészítéséről
7009
239/2019. (X. 16.) Korm. rendelet
a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképzési centrumok tagintézményeiben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről
7011
240/2019. (X. 16.) Korm. rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról
7013
241/2019. (X. 16.) Korm. rendelet
a Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról szóló 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról
7013
242/2019. (X. 16.) Korm. rendelet
az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról
7014
427/2019. (X. 16.) KE határozat
rektori megbízásról
7015
1585/2019. (X. 16.) Korm. határozat
a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2020-2021. évekre szóló intézkedési tervéről
7015
1586/2019. (X. 16.) Korm. határozat
a Hibrid Fenyegetések Elleni Európai Kiválósági Központhoz való magyar csatlakozásról
7028
1587/2019. (X. 16.) Korm. határozat
a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképzési centrumok tagintézményeiben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzéséről
7029
1588/2019. (X. 16.) Korm. határozat
a 2021. évi Európai Unió Természettudományos Diákolimpia és a 2022. évi Európai Lány Matematikai Diákolimpia megvalósításáról
7029
1589/2019. (X. 16.) Korm. határozat
a 2022. évi Férfi Kézilabda Európa-bajnokság magyar-szlovák társrendezéséhez szükséges forrás biztosításáról
7030
1590/2019. (X. 16.) Korm. határozat
a 2022. évi vagy a 2023. évi Férfi Labdarúgó Európa-liga döntő megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
7031
1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
7032
1592/2019. (X. 16.) Korm. határozat
a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
7038
1593/2019. (X. 16.) Korm. határozat
a Hungarikum Liget beruházás megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről
7040
1594/2019. (X. 16.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése megvalósítása érdekében szükséges 2019. évi forrás átcsoportosításáról és a szükséges többlettámogatás biztosításáról
7041
1595/2019. (X. 16.) Korm. határozat
a fejlesztéspolitikai intézményrendszer informatikai és telekommunikációs tevékenységeinek finanszírozásáról
7044
1596/2019. (X. 16.) Korm. határozat
a fejlesztéspolitikai adatbázis és információs rendszer finanszírozásáról
7045
1597/2019. (X. 16.) Korm. határozat
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
7046
1598/2019. (X. 16.) Korm. határozat
a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
7051
1599/2019. (X. 16.) Korm. határozat
a Karmelhegyi Boldogasszony templom és rendház, Kármel kertje felújításának és a Marton Marcell Emlékház létrehozásának befejezéséhez szükséges további támogatásról
7056
1600/2019. (X. 16.) Korm. határozat
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének a 2019. évben ellátandó kutatási feladataihoz szükséges támogatás biztosításáról
7057
1601/2019. (X. 16.) Korm. határozat
a Budapest XVII. kerületi Rákosmenti multifunkcionális csarnok beruházás megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
7059
1602/2019. (X. 16.) Korm. határozat
a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programmal kapcsolatos egyes Korm. határozatok módosításáról
7059
1603/2019. (X. 16.) Korm. határozat
a Budapesti Operettszínház támogatásáról
7062
1604/2019. (X. 16.) Korm. határozat
a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
7062
1605/2019. (X. 16.) Korm. határozat
református templomok és gyülekezeti ház felújításának és építésének támogatásához szükséges kormányzati intézkedésekről
7064
1606/2019. (X. 16.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
7065
113/2019. (X. 16.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás végleges szövegének megállapítására adott felhatalmazásról
7065
114/2019. (X. 16.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
7066
Magyar Közlöny - 2019/167
2019. október 15.
234/2019. (X. 15.) Korm. rendelet
a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról
6939
235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet
a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról
6941
236/2019. (X. 15.) Korm. rendelet
az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet, továbbá az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról
6948
35/2019. (X. 15.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2020. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról
6959
36/2019. (X. 15.) BM rendelet
az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezett szolgáltatásazonosító felhasználásával ellenőrizhető jogosultságok köréről
6962
37/2019. (X. 15.) BM rendelet
a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról
6962
23/2019. (X. 15.) EMMI rendelet
az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
6963
38/2019. (X. 15.) ITM rendelet
az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról
6964
1576/2019. (X. 15.) Korm. határozat
a közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából egyes Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról
6965
1577/2019. (X. 15.) Korm. határozat
egyes beruházások transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó közös érdekű projektté nyilvánításával kapcsolatos intézkedésekről
6979
1578/2019. (X. 15.) Korm. határozat
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló Biatorbágyi Általános Iskola beruházáshoz szükséges forrás biztosításáról
6980
1579/2019. (X. 15.) Korm. határozat
a Zánkai és Fonyódligeti Erzsébet-táborok infrastrukturális fejlesztéséről és a Fonyódligeti Erzsébet-tábor teljes körű megújításához szükséges forrás biztosításáról
6982
1580/2019. (X. 15.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról
6983
1581/2019. (X. 15.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztéséhez szükséges támogatás biztosításáról szóló 1709/2017. (IX. 25.) Korm. határozat módosításáról
6983
1582/2019. (X. 15.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat módosításáról
6985
1583/2019. (X. 15.) Korm. határozat
a Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont megvalósítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alap terhére történő finanszírozásáról szóló 1163/2019. (III. 27.) Korm. határozat módosításáról, valamint az egyes állami tulajdonú ingóságok tulajdonjogának a moldovai Védelmi Minisztérium Diagnosztikai Központ részére történő ingyenes átruházásáról szóló 1561/2018. (XI. 10.) Korm. határozat visszavonásáról
6985
1584/2019. (X. 15.) Korm. határozat
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
6986
112/2019. (X. 15.) ME határozat
az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tagjának megbízásáról
7003
Magyar Közlöny - 2019/166
2019. október 14.
47/2019. (X. 14.) AM rendelet
az agrártámogatások 2019. évi mértékének megállapításáról, valamint az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról szóló 31/2018. (X. 15.) AM rendelet módosításáról
6894
48/2019. (X. 14.) AM rendelet
az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet módosításáról
6897
14/2019. (X. 14.) PM rendelet
a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló 28/2013. (VI. 29.) NGM rendelet módosításáról
6898
424/2019. (X. 14.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
6933
425/2019. (X. 14.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
6933
426/2019. (X. 14.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
6934
1571/2019. (X. 14.) Korm. határozat
"A terrorizmushoz vezető radikalizáció megelőzése: regionális politikai válaszok és kockázatcsökkentés" című regionális konferenciáról szóló, levélváltás útján létrejövő megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
6934
1572/2019. (X. 14.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
6935
1573/2019. (X. 14.) Korm. határozat
a Magyarország és a Marokkói Királyság között létrejött kiadatási egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
6935
1574/2019. (X. 14.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
6936
1575/2019. (X. 14.) Korm. határozat
a Magyarország Biskeki Nagykövetségének megnyitásához szükséges intézkedésekről
6936
Magyar Közlöny - 2019/165
2019. október 7.
Köf. 5021/2019/4. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
6884
418/2019. (X. 7.) KE határozat
a Magyar Nemzeti Bank alelnökének kinevezéséről
6889
419/2019. (X. 7.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
6889
420/2019. (X. 7.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6890
421/2019. (X. 7.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6890
422/2019. (X. 7.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6891
423/2019. (X. 7.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6891
Magyar Közlöny - 2019/164
2019. október 4.
231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról
6807
232/2019. (X. 4.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításával összefüggő módosításáról
6822
233/2019. (X. 4.) Korm. rendelet
a nyergesújfalui ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2018. (IV. 4.) Korm. rendelet módosításáról
6826
13/2019. (X. 4.) MEKH rendelet
a víziközmű-szolgáltatók és ellátásért felelősök adatszolgáltatási kötelezettségéről
6827
17/2019. (X. 4.) NVTNM rendelet
a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
6829
46/2019. (X. 4.) AM rendelet
a mezőgazdasági termelőeszközökben bekövetkezett viharkárok részbeni kompenzálásáról, valamint a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról
6829
10/2019. (X. 4.) HM rendelet
a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról
6860
13/2019. (X. 4.) PM rendelet
a Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díjról
6861
Köf.5018/2019/4. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
6865
417/2019. (X. 4.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
6871
1562/2019. (X. 4.) Korm. határozat
az Oroszországban található magyar vonatkozású levéltári anyagok feltárásának és gyűjtésének előmozdításáról
6872
1563/2019. (X. 4.) Korm. határozat
a 2020. évi ISU Műkorcsolya és Jégtánc Junior Grand Prix megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
6872
1564/2019. (X. 4.) Korm. határozat
a KIRÁLY Sportlétesítmény fejlesztése II. ütemének megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
6873
1565/2019. (X. 4.) Korm. határozat
a központi költségvetés címrendjének a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása jogcímmel történő kiegészítéséről
6874
1566/2019. (X. 4.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a nagykanizsai multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok fejlesztéséhez szükséges többlettámogatás biztosításáról
6875
1567/2019. (X. 4.) Korm. határozat
a Hortobágy-Berettyó, Mezőtúr belterületi szakasz szabályozása érdekében szükséges előkészítési, tervezési feladatok forrásának biztosításáról
6878
1568/2019. (X. 4.) Korm. határozat
a Tihanyi Bencés Apátság műemléki és kiegészítő fejlesztéseinek támogatásáról
6879
1569/2019. (X. 4.) Korm. határozat
az ukrajnai Beregszászi járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tervezett tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés megvalósításához szükséges többlet forrásigény biztosításáról
6879
1570/2019. (X. 4.) Korm. határozat
a Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat módosításáról
6879
Magyar Közlöny - 2019/163
2019. október 1.
Köf.5024/2019/4. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
6790
Köf.5020/2019/3. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
6795
411/2019. (X. 1.) KE határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről
6800
412/2019. (X. 1.) KE határozat
a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról és ismételt kinevezéséről
6800
413/2019. (X. 1.) KE határozat
dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről
6801
414/2019. (X. 1.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6801
415/2019. (X. 1.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6802
416/2019. (X. 1.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6802
111/2019. (X. 1.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról
6803
Magyar Közlöny - 2019/162
2019. szeptember 30.
229/2019. (IX. 30.) Korm. rendelet
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
6748
230/2019. (IX. 30.) Korm. rendelet
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
6783
1559/2019. (IX. 30.) Korm. határozat
az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonú üzletrészének az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére történő ingyenes tulajdonba adásáról
6784
1560/2019. (IX. 30.) Korm. határozat
a Nemzetközi Távközlési Egyesület rendezvényei átmeneti elhelyezésének felajánlására és a tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról
6785
1561/2019. (IX. 30.) Korm. határozat
az Esztergomi kistérség hosszú távú árvízi biztonsága és ármentesítése érdekében szükséges árvízvédelmi fejlesztések forrásának biztosításáról
6785
Magyar Közlöny - 2019/161
2019. szeptember 30.
33/2019. (IX. 30.) MNB rendelet
Új alapanyagú 100 forintos címletű érme kibocsátásáról
6734
22/2019. (IX. 30.) EMMI rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló k26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról
6736
37/2019. (IX. 30.) ITM rendelet
egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
6738
Magyar Közlöny - 2019/160
2019. szeptember 27.
12/2019. (IX. 27.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek b
6728
16/2019. (IX. 27.) NVTNM rendelet
a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 2/2018. (VII. 18.) NVTNM rendelet módosításáról
6730
110/2019. (IX. 27.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Szervezetének Terrorizmus Ellenes Hivatala között a regionális programtámogató iroda Budapesten történő felállításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
6731
Magyar Közlöny - 2019/160 - 2. rész
2019. szeptember 27.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
12/2019. (IX. 27.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek b
6728
16/2019. (IX. 27.) NVTNM rendelet
a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 2/2018. (VII. 18.) NVTNM rendelet módosításáról
6730
110/2019. (IX. 27.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Szervezetének Terrorizmus Ellenes Hivatala között a regionális programtámogató iroda Budapesten történő felállításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
6731
Magyar Közlöny - 2019/159
2019. szeptember 26.
227/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet
a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
6699
228/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet
az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról szóló 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
6705
15/2019. (IX. 26.) NVTNM rendelet
a Nereus Park Hotel Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
6707
1550/2019. (IX. 26.) Korm. határozat
a 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről
6708
1551/2019. (IX. 26.) Korm. határozat
települési önkormányzatok fejlesztési és működési támogatásáról
6708
1552/2019. (IX. 26.) Korm. határozat
az IKOP 1. prioritási tengelyén támogatott, "M70 autóút Letenye-Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2×2 sávra történő bővítése kiegészítő munkák" tárgyú projekt műszaki tartalmának pontosításáról és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
6711
1553/2019. (IX. 26.) Korm. határozat
a KEHOP-5.2.2-16-2016-00104 azonosító számú ("Kiemelt épületenergetikai fejlesztések a Somogy Megyei Kormányhivatalnál" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
6715
1554/2019. (IX. 26.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2., 3., 4. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
6717
1555/2019. (IX. 26.) Korm. határozat
a "Kecskemét Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása", valamint a "Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása" című projektjavaslatokkal kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról
6721
1556/2019. (IX. 26.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastrukturális feltételeinek megteremtésére, valamint a Békéscsabai Sportcentrumban a Sportok Háza kialakítására irányuló beruházások megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
6724
1557/2019. (IX. 26.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a "Zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása" részeként a "Göcseji Múzeum fejlesztése" projektelemhez szükséges támogatás biztosításáról
6725
1558/2019. (IX. 26.) Korm. határozat
a Magyar Köztársaság és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Islamabadban, 1992. február 24. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
6725
109/2019. (IX. 26.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
6726
Magyar Közlöny - 2019/158
2019. szeptember 25.
226/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet
a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról
6692
Magyar Közlöny - 2019/157
2019. szeptember 25.
222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet
az államtudományi képzési területen szerezhető képesítések jegyzékéről és a képzések képzési és kimeneti követelményeiről
6475
223/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról
6612
224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet
a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
6613
225/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet
a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
6615
32/2019. (IX. 25.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó egyes adatokra vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
6617
13/2019. (IX. 25.) NVTNM rendelet
a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter által adományozható elismerésekről
6636
14/2019. (IX. 25.) NVTNM rendelet
az Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
6641
45/2019. (IX. 25.) AM rendelet
az állattenyésztés részletes szabályairól
6642
21/2019. (IX. 25.) EMMI rendelet
az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról
6671
404/2019. (IX. 25.) KE határozat
bírói felmentésről
6672
405/2019. (IX. 25.) KE határozat
bírói felmentésről
6672
406/2019. (IX. 25.) KE határozat
bírói felmentésről
6672
407/2019. (IX. 25.) KE határozat
bírói kinevezésről
6673
408/2019. (IX. 25.) KE határozat
bírói kinevezésről
6673
409/2019. (IX. 25.) KE határozat
bírói kinevezésről
6673
410/2019. (IX. 25.) KE határozat
bírói kinevezésről
6674
1540/2019. (IX. 25.) Korm. határozat
a 2020-2022. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerzésekről
6674
1541/2019. (IX. 25.) Korm. határozat
a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséhez szükséges beruházás megvalósításáról
6675
1542/2019. (IX. 25.) Korm. határozat
a Balmazújváros közigazgatási területén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
6678
1543/2019. (IX. 25.) Korm. határozat
a Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1147/2018. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról
6678
1544/2019. (IX. 25.) Korm. határozat
a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről
6679
1545/2019. (IX. 25.) Korm. határozat
az Európai Határregisztrációs Rendszer, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedéseket koordináló munkacsoport létrehozásáról szóló 1538/2018. (X. 30.) Korm. határozat módosításáról
6684
1546/2019. (IX. 25.) Korm. határozat
az egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1253/2018. (V. 30.) Korm. határozat módosításáról és az Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett tulajdonosi jogokat gyakorló személy kijelölésével kapcsolatos feladatokról
6684
1547/2019. (IX. 25.) Korm. határozat
a Váci és Pápai Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének megvalósításáról
6685
1548/2019. (IX. 25.) Korm. határozat
az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület ingatlan beruházásainak, valamint a Diakónia Keresztyén Alapítvány programjának finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról
6689
1549/2019. (IX. 25.) Korm. határozat
a Magyar Pálos Rend Első Remete Szent Pál Rendje Boldog Özséb Programjának, illetve hargitafürdői további fejlesztésének támogatásával összefüggő feladatokról szóló 1200/2018. (IV. 4.) Korm. határozat módosításáról
6689
108/2019. (IX. 25.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya közötti filmkoprodukciós megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
6690
Magyar Közlöny - 2019/156
2019. szeptember 20.
42/2019. (IX. 20.) AM rendelet
a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról
6442
43/2019. (IX. 20.) AM rendelet
az egyes agrárágazati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
6451
44/2019. (IX. 20.) AM rendelet
a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról
6453
36/2019. (IX. 20.) ITM rendelet
egyes közlekedési és környezetvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet hatályon kívül helyezéséről
6456
1001/2019. (IX. 20.) AB Tü. határozat
az Alkotmánybíróság háromtagú állandó tanácsának összetételéről és a tanácsvezető személyéről
6462
1002/2019. (IX. 20.) AB Tü. határozat
az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről
6463
400/2019. (IX. 20.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
6465
401/2019. (IX. 20.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
6465
402/2019. (IX. 20.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
6466
403/2019. (IX. 20.) KE határozat
dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről
6466
1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozat
Magyarország új buszstratégiai koncepciójával és a Zöld Busz Mintaprojekttel kapcsolatos feladatokról
6467
1538/2019. (IX. 20.) Korm. határozat
a Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottságról szóló 1357/2016. (VII. 13.) Korm. határozat módosításáról
6470
1539/2019. (IX. 20.) Korm. határozat
a Magyar Falu Program végrehajtásával összefüggésben szükséges 2019. évi előirányzat-átcsoportosításról
6471
Magyar Közlöny - 2019/155
2019. szeptember 18.
35/2019. (IX. 18.) ITM rendelet
a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjaival kapcsolatos típusjóváhagyási eljárással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
6430
399/2019. (IX. 18.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6432
1532/2019. (IX. 18.) Korm. határozat
Állami ingatlan versenyeztetés mellőzésével történő értékesítéséről és egyes kapcsolódó intézkedésekről
6432
1533/2019. (IX. 18.) Korm. határozat
a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodája működtetéséhez szükséges intézkedésekről
6433
1534/2019. (IX. 18.) Korm. határozat
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Design Kompetencia Központjának létrehozásáról
6434
1535/2019. (IX. 18.) Korm. határozat
a tatabányai multifunkciós csarnok beruházás megvalósításáról
6435
1536/2019. (IX. 18.) Korm. határozat
a Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola fejlesztéséről
6438
Magyar Közlöny - 2019/154
2019. szeptember 17.
221/2019. (IX. 17.) Korm. rendelet
a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet és a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról
6408
390/2019. (IX. 17.) KE határozat
vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről
6410
391/2019. (IX. 17.) KE határozat
bírói felmentésről
6410
392/2019. (IX. 17.) KE határozat
bírói felmentésről
6411
393/2019. (IX. 17.) KE határozat
bírói felmentésről
6411
394/2019. (IX. 17.) KE határozat
bírói felmentésről
6411
395/2019. (IX. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
6412
396/2019. (IX. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
6412
397/2019. (IX. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
6412
398/2019. (IX. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
6413
1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
6413
1529/2019. (IX. 17.) Korm. határozat
a Magyar Falu Program keretében az orvosi eszköz mintaprogram megvalósításáról
6421
1530/2019. (IX. 17.) Korm. határozat
a Békéscsabán a Modern Városok Program keretében kialakítandó SMART Grid rendszer II. ütem és Intelligens közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi közlekedési rendszer kialakítása tárgyú beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
6423
1531/2019. (IX. 17.) Korm. határozat
a Kecskemét Fejlődéséért Alap átalakításáról
6427
106/2019. (IX. 17.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
6427
107/2019. (IX. 17.) ME határozat
főiskolai tanárok kinevezéséről
6428
Magyar Közlöny - 2019/153
2019. szeptember 13.
12/2019. (IX. 13.) NVTNM rendelet
a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
6382
34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet
a légtérhasználattal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról
6383
Magyar Közlöny - 2019/152
2019. szeptember 12.
220/2019. (IX. 12.) Korm. rendelet
a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
6372
11/2019. (IX. 12.) MEKH rendelet
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról és a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet hatályon kívül helyezéséről
6374
1527/2019. (IX. 12.) Korm. határozat
a Nemzeti Földügyi Központ működésének megkezdéséhez szükséges egyes feladatokról szóló 1393/2019. (VI. 28.) Korm. határozat módosításáról
6378
101/2019. (IX. 12.) ME határozat
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról
6378
102/2019. (IX. 12.) ME határozat
főiskolai rektor megbízásáról
6379
103/2019. (IX. 12.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya között a diplomata és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
6379
104/2019. (IX. 12.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú technikai együttműködésről szóló keretmegállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
6380
105/2019. (IX. 12.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa Titkársága közötti, a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodájáról szóló székhely-megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
6380
Magyar Közlöny - 2019/151
2019. szeptember 10.
219/2019. (IX. 10.) Korm. rendelet
a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
6366
33/2019. (IX. 10.) ITM rendelet
az innovációért és technológiáért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
6367
1526/2019. (IX. 10.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztéséhez és bővítéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
6369
99/2019. (IX. 10.) ME határozat
a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének felmentéséről és új elnökének kijelöléséről
6370
100/2019. (IX. 10.) ME határozat
a Partnerségi Megállapodás monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről
6370
Magyar Közlöny - 2019/150
2019. szeptember 6.
31/2019. (IX. 6.) MNB rendelet
a "Magyar vizsla" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
6210
32/2019. (IX. 6.) ITM rendelet
a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet, valamint az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet módosításáról
6212
367/2019. (IX. 6.) KE határozat
bírói felmentésről
6357
368/2019. (IX. 6.) KE határozat
bírói felmentésről
6357
369/2019. (IX. 6.) KE határozat
bírói felmentésről
6357
370/2019. (IX. 6.) KE határozat
bírói felmentésről
6358
371/2019. (IX. 6.) KE határozat
bírói felmentésről
6358
372/2019. (IX. 6.) KE határozat
bírói felmentésről
6358
373/2019. (IX. 6.) KE határozat
bírói felmentésről
6359
374/2019. (IX. 6.) KE határozat
bírói felmentésről
6359
375/2019. (IX. 6.) KE határozat
bírói kinevezésről
6359
376/2019. (IX. 6.) KE határozat
bírói kinevezésről
6360
377/2019. (IX. 6.) KE határozat
bírói kinevezésről
6360
378/2019. (IX. 6.) KE határozat
bírói kinevezésről
6360
379/2019. (IX. 6.) KE határozat
bírói kinevezésről
6361
380/2019. (IX. 6.) KE határozat
bírói kinevezésről
6361
381/2019. (IX. 6.) KE határozat
bírói kinevezésről
6361
382/2019. (IX. 6.) KE határozat
bírói kinevezésről
6362
383/2019. (IX. 6.) KE határozat
bírói kinevezésről
6362
384/2019. (IX. 6.) KE határozat
bírói kinevezésről
6362
385/2019. (IX. 6.) KE határozat
bírói kinevezésről
6363
386/2019. (IX. 6.) KE határozat
bírói kinevezésről
6363
387/2019. (IX. 6.) KE határozat
bírói kinevezésről
6363
388/2019. (IX. 6.) KE határozat
bírói kinevezésről
6364
389/2019. (IX. 6.) KE határozat
a 277/2016. (VIII. 16.) KE határozat módosításáról
6364
Magyar Közlöny - 2019/149
2019. szeptember 5.
215/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti infrastrukturális projektek területén kötött együttműködési megállapodás kihirdetéséről
6172
216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet
a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről
6177
217/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról
6192
218/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet
a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
6193
29/2019. (IX. 5.) MNB rendelet
a "Semmelweis Egyetem" ezüst emlékérme kibocsátásáról
6194
30/2019. (IX. 5.) MNB rendelet
a "Semmelweis Egyetem" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
6196
31/2019. (IX. 5.) ITM rendelet
a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosításáról
6198
12/2019. (IX. 5.) PM rendelet
a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2018. (XII. 19.) PM rendelet módosításáról
6199
1523/2019. (IX. 5.) Korm. határozat
a KEHOP-1.4.0-15-2016-00015 azonosító számú ("Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem" című) projektnek a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretében előkészítési célú kiemelt projektként történő nevesítéséről, támogatási szerződése módosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
6201
1524/2019. (IX. 5.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a Magyar Népköztársaság/Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság/Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság/Jugoszláv Szövetségi Köztársaság/Szerbia és Montenegró között létrejött kétoldalú nemzetközi szerződésekben való államutódlásról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
6204
1525/2019. (IX. 5.) Korm. határozat
a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium fejlesztéséről
6204
98/2019. (IX. 5.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
6207
Magyar Közlöny - 2019/148
2019. augusztus 4.
30/2019. (IX. 4.) ITM rendelet
a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítése során alkalmazandó akadálymentesítési nyilatkozat tartalmi elemeiről
6139
10/2019. (IX. 4.) PM rendelet
az egyes foglalkoztatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
6139
11/2019. (IX. 4.) PM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználásával és fejezeti kezelésű előirányzat átvételével összefüggő módosításáról
6149
354/2019. (IX. 4.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
6153
355/2019. (IX. 4.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
6153
356/2019. (IX. 4.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
6154
357/2019. (IX. 4.) KE határozat
Államtitkári felmentésről és kinevezésről
6154
358/2019. (IX. 4.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
6155
359/2019. (IX. 4.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6155
360/2019. (IX. 4.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6156
361/2019. (IX. 4.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6156
362/2019. (IX. 4.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6157
363/2019. (IX. 4.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6157
364/2019. (IX. 4.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6158
365/2019. (IX. 4.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6158
366/2019. (IX. 4.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6159
1515/2019. (IX. 4.) Korm. határozat
az 1997. évi I. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében Bécsben, 1994. szeptember 20-án létrejött a Nukleáris Biztonságról szóló Egyezmény szerinti Nyolcadik Nemzeti Jelentésről és a részes országok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten való magyar részvételről
6159
1516/2019. (IX. 4.) Korm. határozat
a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról
6160
1517/2019. (IX. 4.) Korm. határozat
a Beruházás ösztönzési célelőirányzat megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének engedélyezéséről
6163
1518/2019. (IX. 4.) Korm. határozat
egyes Beruházás Előkészítési Alapból finanszírozott egyházi támogatásokról szóló kormányhatározatok módosításáról
6163
1519/2019. (IX. 4.) Korm. határozat
a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról
6164
1520/2019. (IX. 4.) Korm. határozat
a "30 éve szabadon" emlékév programjáról szóló 1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat egyes rendelkezéseinek a visszavonásáról és kiegészítéséről
6166
1521/2019. (IX. 4.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat módosításáról
6166
1522/2019. (IX. 4.) Korm. határozat
a Szeged-Csanád Egyházmegye beruházásainak támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1236/2018. (IV. 25.) Korm. határozat módosításáról
6167
92/2019. (IX. 4.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
6167
93/2019. (IX. 4.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
6168
94/2019. (IX. 4.) ME határozat
helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről
6168
95/2019. (IX. 4.) ME határozat
a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 62/2017. (VI. 14.) ME határozat módosításáról
6169
96/2019. (IX. 4.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
6169
97/2019. (IX. 4.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
6170
Magyar Közlöny - 2019/147
2019. augusztus 30.
214/2019. (VIII. 30.) Korm. rendelet
a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
6040
40/2019. (VIII. 30.) AM rendelet
a borászati termékek krízislepárlási támogatásáról
6041
41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet
a tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról
6046
33/2019. (VIII. 30.) BM rendelet
belügyi tárgyú miniszteri rendeletek adatvédelmi szempontú módosításáról
6048
34/2019. (VIII. 30.) BM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 18/2019. (V. 10.) BM rendelet módosításáról
6053
20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet
egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
6057
9/2019. (VIII. 30.) HM rendelet
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
6092
29/2019. (VIII. 30.) ITM rendelet
egyes szakképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
6099
5/2019. (VIII. 30.) KKM rendelet
az Információs Hivatal rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak teljesítményértékelési rendszeréről
6126
350/2019. (VIII. 30.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
6130
351/2019. (VIII. 30.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésekről
6130
352/2019. (VIII. 30.) KE határozat
Államtitkári felmentésről
6133
353/2019. (VIII. 30.) KE határozat
Államtitkári felmentésről
6133
1514/2019. (VIII. 30.) Korm. határozat
a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feladatainak bővítéséről, valamint az Állami Számvevőszékkel Való Kormányzati Kapcsolattartásért Felelős Tárcaközi Bizottság létrehozásáról
6134
91/2019. (VIII. 30.) ME határozat
a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről
6135
Magyar Közlöny - 2019/146
2019. augusztus 27.
209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet
az oktatás ágazati irányításának módosításával kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról
6006
210/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet
a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
6010
211/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
6013
212/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet
a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról
6014
213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet
a nyomástartó berendezések, rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről
6014
28/2019. (VIII. 27.) ITM rendelet
a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosításáról
6034
1513/2019. (VIII. 27.) Korm. határozat
a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról
6036
90/2019. (VIII. 27.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa Titkársága közötti, a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodájáról szóló székhely-megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
6037
Magyar Közlöny - 2019/145
2019. augusztus 26.
208/2019. (VIII. 26.) Korm. rendelet
a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
5988
25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 8. § (3) bekezdésének hatálybalépésével összefüggésben, valamint jogharmonizációs szempontok alapján egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
5989
26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet
a békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről
5993
27/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet
a Nemzeti Hozzáférési Pontról és a közúti közlekedési információs szolgáltatásokról
5996
1511/2019. (VIII. 26.) Korm. határozat
a Budapest Diákváros - Déli Városkapu Fejlesztési Programban érintett belügyi vagyonkezelésű ingatlanok kiváltásához szükséges ingatlanok biztosításával kapcsolatos további intézkedésekről
5999
1512/2019. (VIII. 26.) Korm. határozat
a Szeged-Szabadka vasútvonal fejlesztéséről
6002
89/2019. (VIII. 26.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya közötti Audiovizuális Koprodukciós Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
6003
Magyar Közlöny - 2019/144
2019. augusztus 23.
202/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet
a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó rezsiutalványról
5949
203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet
a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
5952
204/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat létrehozásával kapcsolatos módosításáról
5953
205/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet
a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról szóló 197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet módosításáról
5958
206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet
egyes sport és kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
5959
207/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet
a Puskás Aréna működtetésével és üzemeltetésével kapcsolatos egyes feladatokról
5967
39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet
a haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról
5968
1499/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat
a Közép-Duna menti térséget érintő egyes fejlesztésekről
5971
1500/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat
a 2017-2018. évi Komplex Útfelújítási Program befejezéséhez szükséges intézkedésekről
5971
1501/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat
a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
5972
1502/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat
a Semmelweis Egyetem alapítása 250 éves jubileumának megünneplésével kapcsolatos intézkedésekről
5973
1503/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat
a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által megrendezésre kerülő befektetésösztönzési fókuszú nemzetközi gazdasági konferencia szervezéséről
5974
1504/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat
a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásához szükséges feladatokról és a "30 éve szabadon" emlékév programjáról szóló 1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat végrehajtásához szükséges, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezetet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet érintő 2019. évi forrásátcsoportosításról
5974
1505/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat
a Nemzeti Várprogram részét képező mosonmagyaróvári Óvári vár állagmegóvó munkáihoz szükséges forrás biztosításáról
5978
1506/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat
az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság megrendezéséhez kapcsolódó egyes intézkedésekről
5978
1507/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat
a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges további kormányzati intézkedésekről
5980
1508/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
5981
1509/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 azonosító számú ("Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
5983
1510/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat
az iraki jezidi menekültek helyben maradását és hazatérését támogató projektek megvalósításáról és a Hungary Helps Program keretében történő támogatásáról
5985
88/2019. (VIII. 23.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya között a Közös Együttműködési Bizottság létrehozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
5985
Magyar Közlöny - 2019/143
2019. augusztus 22.
326/2019. (VIII. 22.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
5896
327/2019. (VIII. 22.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
5896
328/2019. (VIII. 22.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
5897
329/2019. (VIII. 22.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
5898
330/2019. (VIII. 22.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
5900
331/2019. (VIII. 22.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
5907
332/2019. (VIII. 22.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
5916
333/2019. (VIII. 22.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
5927
334/2019. (VIII. 22.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
5934
335/2019. (VIII. 22.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
5936
336/2019. (VIII. 22.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5937
337/2019. (VIII. 22.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5938
338/2019. (VIII. 22.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5938
339/2019. (VIII. 22.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5939
340/2019. (VIII. 22.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5939
341/2019. (VIII. 22.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5940
342/2019. (VIII. 22.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5940
343/2019. (VIII. 22.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5941
344/2019. (VIII. 22.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5941
345/2019. (VIII. 22.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5942
346/2019. (VIII. 22.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5942
347/2019. (VIII. 22.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5943
348/2019. (VIII. 22.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5943
349/2019. (VIII. 22.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5944
1497/2019. (VIII. 22.) Korm. határozat
a Népművészet Mestere díj 2019. évi adományozásáról
5944
1498/2019. (VIII. 22.) Korm. határozat
a Rákóczi Tábor és Rendezvényközpont komplex fejlesztésének támogatásához szükséges intézkedésekről
5945
Magyar Közlöny - 2019/142
2019. augusztus 15.
201/2019. (VIII. 15.) Korm. rendelet
a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról
5890
11/2019. (VIII. 15.) NVTNM rendelet
az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, a Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
5893
Magyar Közlöny - 2019/141
2019. augusztus 14.
10/2019. (VIII. 14.) MEKH rendelet
a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról
5872
12/2019. (VIII. 14.) MvM rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivataloknál foglalkoztatott kormánytisztviselők kiemelt ügyintézői osztályba sorolásáról
5873
18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet
az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról
5875
19/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet
az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendeletnek a Herczeg Ferenc-díj megalapításával összefüggő módosításáról
5878
23/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet
a minimális építőipari rezsióradíj 2019. évi mértékéről
5879
24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet
a légiközlekedés, a víziközlekedés és a vasúti közlekedés biztonságát, környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről és a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet módosításáról
5882
323/2019. (VIII. 14.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
5885
324/2019. (VIII. 14.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
5885
325/2019. (VIII. 14.) KE határozat
rektori megbízásról
5886
1496/2019. (VIII. 14.) Korm. határozat
a 2019-ben Budapesten megrendezésre kerülő 7. FINA Junior Úszó Világbajnokság járművei számára az autóbusz forgalmi sáv használatáról
5886
Magyar Közlöny - 2019/140
2019. augusztus 10.
38/2019. (VIII. 10.) AM rendelet
az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
5860
22/2019. (VIII. 10.) ITM rendelet
a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról
5863
Magyar Közlöny - 2019/139
2019. augusztus 5.
10/2019. (VIII. 5.) NVTNM rendelet
az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
5792
11/2019. (VIII. 5.) MvM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet Budapest Főváros fejlesztésével összefüggő módosításáról
5793
17/2019. (VIII. 5.) EMMI rendelet
az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet és az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosításáról
5803
183/2019. számú NVB határozat
a Nemzeti Választási Bizottság határozata
5806
Magyar Közlöny - 2019/138
2019. augusztus 2.
3/2019. (VIII. 2.) MK rendelet
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet módosításáról
5752
23/2019. (VIII. 2.) IM rendelet
a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról
5772
24/2019. (VIII. 2.) IM rendelet
egyes büntetőjogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról
5773
21/2019. (VIII. 2.) ITM rendelet
a légiforgalmi tájékoztatás rendjéről és a légiforgalmi tájékoztató szolgálat ellátásáról
5774
1494/2019. (VIII. 2.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
5786
1495/2019. (VIII. 2.) Korm. határozat
a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ elhelyezésével összefüggő intézkedésekről
5788
Magyar Közlöny - 2019/137
2019. augusztus 1.
195/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet
a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról
5652
196/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet
egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
5660
197/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet
a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
5664
198/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 8. § (3) bekezdésének hatálybalépésével összefüggő, valamint iparszabályozási szempontból történő módosításáról
5665
199/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet
az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
5701
200/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet
a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról
5702
20/2019. (VIII. 1.) ITM rendelet
a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról
5703
322/2019. (VIII. 1.) KE határozat
a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról
5707
1470/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
a magyar agrárium digitalizációjának előmozdításáról és összehangolásáról, Magyarország Digitális Agrár Stratégiájáról
5707
1471/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
Magyarország Nemzeti Integrált Határigazgatási Stratégiájáról
5710
1472/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
a 2014-2020. Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 2019. évi módosításáról
5711
1473/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
a 2021. évi FIG Ritmikus Gimnasztika Világbajnokság megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről
5711
1474/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztésének II. üteméről
5712
1475/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet címrendjének módosításáról
5715
1476/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról
5716
1477/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2019. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
5720
1478/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2019. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
5722
1479/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
az Alkotmánybíróság épületének felújításához szükséges többletforrás biztosításáról
5724
1480/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
az egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatásáról
5724
1481/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
egyházi közösségi célú beruházás megvalósításának támogatásáról
5727
1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintő 2019. június 27-ei viharos időjárás okozta károk enyhítéséről
5727
1483/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a kecskeméti Városháza felújítása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról
5734
1484/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium területén megvalósuló "Tornacsarnok és vívóterem" beruházáshoz szükséges támogatás biztosításáról
5734
1485/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
5735
1486/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
az EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosító számú ("Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése" című) kiemelt projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
5736
1487/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
az IKOP-2.1.0-15-2018-00049 azonosító számú ("Csepeli Szabadkikötő kapacitásbővítő fejlesztése, valamint a csepeli gerincút 2. ütemét magában foglaló projekt előkészítése" című) projekt címének módosításáról, támogatásának növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
5738
1488/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
az IKOP-3.2.0-15-2016-00013 azonosító számú, "Nyíregyháza megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása" című projekt megnevezésének, és szakmai elvárásainak módosításáról, továbbá az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
5740
1489/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00005 azonosító számú ("Hajdúhátsági többcélú vízgazdálkodási rendszer fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
5740
1490/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
a KEHOP-4.1.0-15-2016-00061 azonosító számú ("Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
5742
1491/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
a TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00001 azonosító számú ("Innovációs iparterület elérhetőségének javítása" című) projekt támogatásának növeléséről
5744
1492/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a VP5-8.4.1-16 azonosító jelű "Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása", valamint a VP5-8.5.1-17 azonosító jelű "Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások" című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására történő benyújtásához való hozzájárulásról
5746
1493/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
"Életmentő Emlékérem" adományozásáról
5747
85/2019. (VIII. 1.) ME határozat
az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága Irányító Testülete elnökének és tagjainak kinevezéséről
5748
86/2019. (VIII. 1.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról
5749
87/2019. (VIII. 1.) ME határozat
főiskolai rektor felmentéséről és főiskolai rektor megbízásáról
5749
Magyar Közlöny - 2019/136
2019. július 31.
318/2019. (VII. 31.) KE határozat
bírói felmentésről
5644
319/2019. (VII. 31.) KE határozat
bírói felmentésről
5644
320/2019. (VII. 31.) KE határozat
bírói felmentésről
5644
321/2019. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
5645
1465/2019. (VII. 31.) Korm. határozat
Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programot koordináló szervezetrendszer kialakításáról
5645
1466/2019. (VII. 31.) Korm. határozat
a World Urban Games sportesemény kiemelt nemzetközi sportrendezvénynek nyilvánításáról
5646
1467/2019. (VII. 31.) Korm. határozat
budapest Fővárosban munkásszállás kialakításával kapcsolatos intézkedésekről
5646
1468/2019. (VII. 31.) Korm. határozat
a határon túli célú költségvetési támogatások biztosításáról szóló 1810/2018. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról
5646
1469/2019. (VII. 31.) Korm. határozat
a Gúth-Keled Idegenforgalmi és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület feladatainak támogatásáról
5647
Magyar Közlöny - 2019/135
2019. július 31.
5/2019. (VII. 31.) NMHH rendelet
az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet módosításáról
5616
32/2019. (VII. 31.) BM rendelet
a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet módosításáról
5617
21/2019. (VII. 31.) IM rendelet
a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról
5619
22/2019. (VII. 31.) IM rendelet
a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről
5623
19/2019. (VII. 31.) ITM rendelet
a légiforgalmi szolgálatok ellátásának és eljárásainak szabályairól szóló 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról
5636
313/2019. (VII. 31.) KE határozat
közigazgatási államtitkári felmentésről
5637
314/2019. (VII. 31.) KE határozat
közigazgatási államtitkári felmentésről és kinevezésről
5637
315/2019. (VII. 31.) KE határozat
közigazgatási államtitkári kinevezésről
5638
316/2019. (VII. 31.) KE határozat
közigazgatási államtitkári felmentésről
5638
317/2019. (VII. 31.) KE határozat
közigazgatási államtitkári kinevezésről
5639
78/2019. (VII. 31.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
5639
79/2019. (VII. 31.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
5640
80/2019. (VII. 31.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
5640
81/2019. (VII. 31.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
5641
82/2019. (VII. 31.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
5641
83/2019. (VII. 31.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
5641
84/2019. (VII. 31.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
5642
Magyar Közlöny - 2019/134
2019. július 30.
193/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó gazdasági társaságnak a honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségeiről
5510
194/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
5512
10/2019. (VII. 30.) MvM rendelet
a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról
5513
31/2019. (VII. 30.) BM rendelet
a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról
5515
20/2019. (VII. 30.) IM rendelet
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról
5517
1462/2019. (VII. 30.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Veszprémi Iparos Park beruházás megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról
5613
1463/2019. (VII. 30.) Korm. határozat
a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 6. számú módosításának jóváhagyásáról
5614
1464/2019. (VII. 30.) Korm. határozat
a kutatási, fejlesztési és innovációs célú támogatások bővítéséről
5614
Magyar Közlöny - 2019/133
2019. július 30.
187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól
5429
188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
az állattenyésztésről
5446
189/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
5464
190/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szakfelügyelettel összefüggő módosításáról
5465
191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
5467
192/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról
5484
16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről
5485
309/2019. (VII. 30.) KE határozat
rektori megbízásról
5494
310/2019. (VII. 30.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
5494
311/2019. (VII. 30.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
5495
312/2019. (VII. 30.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
5495
1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozat
a gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések és további települések közbiztonsági kamerarendszerének támogatásáról
5496
1458/2019. (VII. 30.) Korm. határozat
egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási agglomerációk fejlesztési igényeinek finanszírozásáról
5501
1459/2019. (VII. 30.) Korm. határozat
az egészségügyi szakfelügyelettel összefüggő forrás biztosításáról
5503
1460/2019. (VII. 30.) Korm. határozat
a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjnak a tanító alapképzésben részt vevőkre történő kiterjesztéséhez szükséges forrásbiztosításról
5503
1461/2019. (VII. 30.) Korm. határozat
az ENSZ Közgyűlésének 74. ülésszakán való magyar részvételről
5504
77/2019. (VII. 30.) ME határozat
az Emberi Találkozások és Párbeszéd Akadémiája létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
5508
Magyar Közlöny - 2019/132
2019. július 29.
19/2019. (VII. 29.) IM rendelet
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról
5422
Magyar Közlöny - 2019/131
2019. július 26.
308/2019. (VII. 26.) KE határozat
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának kitűzéséről
5420
Magyar Közlöny - 2019/130
2019. július 26.
180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet
a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról
5344
181/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet
a belügyi tárgyú kormányrendeletek adatvédelmi szempontú módosításáról
5350
182/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet
a kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
5352
183/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet
a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról
5359
184/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet
az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
5360
185/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet
az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
5361
186/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet
a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról
5362
37/2019. (VII. 26.) AM rendelet
a komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról
5363
1426/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
az Új Roma Stratégiával (2019-2030) összefüggő feladatok meghatározásáról
5367
1427/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság létrehozásáról
5368
1428/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
egyes kormányhatározatoknak a központi hivatalok hatáskörének változásával összefüggő módosításáról
5369
1429/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
Magyarország közúti határátkelőhelyeinek átfogó fejlesztéséről
5369
1430/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a Magyarország védelmi ipari kapacitásbővítéséhez szükséges állami kezességvállalásról
5373
1431/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a tankönyvellátás finanszírozásának és az állami tankönyvfejlesztés folyamatának hosszú távú biztosításával kapcsolatos kormányzati állásfoglalásról
5373
1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
5374
1433/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a Nemzeti Védelmi Szolgálat létszámfejlesztéséhez szükséges források biztosításáról
5385
1434/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság finanszírozásához szükséges intézkedésekről
5386
1435/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a Határtalanul! program 2019. évi többletforrás-igényének biztosításáról
5386
1436/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
5387
1437/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a 2019-ben Budapesten megrendezendő Maccabi Európa Játékok járművei számára az autóbusz forgalmi sáv használatáról
5387
1438/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a kiemelt fővárosi sportegyesületek, valamint a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete sportszakmai feladatainak ellátásához szükséges kiegészítő támogatás biztosításával összefüggő kormányzati intézkedésekről
5389
1439/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakmai feladatai ellátásához szükséges többletforrás biztosításáról
5389
1440/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a K-12 Mesterszalon kialakításával és működésével összefüggő intézkedésekről
5390
1441/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a "Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése" tárgyú, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által társfinanszírozott projekt megvalósításával összefüggésben felmerült költségnövekménnyel kapcsolatos intézkedésekről
5391
1442/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a Dunakiliti-Dobroho¹t (Doborgaz) közötti gyalogos-kerékpáros Duna-híd magyar oldali létesítményeinek kezeléséről
5393
1443/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a Magyar Nemzeti Táncegyüttes állandó játszóhely-kialakítását célzó beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
5394
1444/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a Steindl Imre Programra vonatkozó egyes részhatáridők egységesítéséről
5396
1445/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a Jedlik Ányos Terv felülvizsgálatáról
5396
1446/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a Bay Zoltán Nemzeti Kutatóintézet-hálózat kialakításáról
5397
1447/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület központi költségvetési támogatásból megvalósuló egyes beszerzései tekintetében közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről
5397
1448/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
az Európai Unió Régiók Bizottsága Nemzeti Delegáció tagjainak és póttagjainak jelöléséről
5398
1449/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú ("Digitális kompetencia fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
5399
1450/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a GINOP-7.1.2-15-2016-00008 azonosító számú ("A Balaton vízi turizmusának komplex fejlesztése" című) és a GINOP-7.1.2-15-2016-00012 azonosító számú ("A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése" című) projektek támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
5401
1451/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 azonosító számú ("Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
5407
1452/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a KEHOP-4.1.0-15-2016-00075 azonosító számú ("Dávodi Földvári-tó és a karapancsai erdei tavak rehabilitációja kotrással, bioremediációval, kisműtárgy építéssel, cserjeirtással" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
5409
1453/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról
5411
1454/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott négy darab projekt támogatásának növeléséről
5411
1455/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00009, TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 és a TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00012 azonosító számú projektek támogatásának növeléséről
5413
1456/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a VEKOP-5.3.3-17-2017-00006 azonosító számú ("Az Érd, Riminyáki út - Gellért utca csomópontjának fejlesztése" című) és a VEKOP-5.3.3-17-2017-00007 azonosító számú ("Az Érd, Felső utca egy szakaszának felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével" című) projekt támogatásának növeléséről
5415
73/2019. (VII. 26.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az M2 gyorsforgalmi út Vác - Hont-Parassapuszta, országhatár szakasza és az R3 gyorsforgalmi út Ipolyság (©ahy), országhatár - Zólyom (Zvolen) szakasza határmetszéspontjának meghatározásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
5417
74/2019. (VII. 26.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a közös államhatáron átvezető közutak forgalmi jellegéről szóló, Pozsonyban, 2012. február 27. napján aláírt Megállapodást módosító megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
5417
75/2019. (VII. 26.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló, Budapesten, 2017. év szeptember hó 14. napján aláírt Megállapodást módosító megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
5418
76/2019. (VII. 26.) ME határozat
az Emberi Találkozások és Párbeszéd Akadémiája létrehozásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
5418
Magyar Közlöny - 2019/129
2019. július 26.
36/2019. (VII. 26.) AM rendelet
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról
5220
30/2019. (VII. 26.) BM rendelet
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról
5224
14/2019. (VII. 26.) EMMI rendelet
a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
5288
15/2019. (VII. 26.) EMMI rendelet
egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek szemészeti, nőgyógyászati beavatkozásokhoz és kemoterápiás protokollokhoz kapcsolódó módosításáról
5292
299/2019. (VII. 26.) KE határozat
a bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről
5336
300/2019. (VII. 26.) KE határozat
bírói felmentésről
5336
301/2019. (VII. 26.) KE határozat
bírói felmentésről
5337
302/2019. (VII. 26.) KE határozat
bírói felmentésről
5337
303/2019. (VII. 26.) KE határozat
bírói felmentésről
5337
304/2019. (VII. 26.) KE határozat
bírói kinevezésről
5338
305/2019. (VII. 26.) KE határozat
bírói kinevezésről
5338
306/2019. (VII. 26.) KE határozat
bírói kinevezésről
5338
307/2019. (VII. 26.) KE határozat
bírói kinevezésről
5339
Magyar Közlöny - 2019/128
2019. július 23.
2019. évi LXXI. törvény
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
4902
2019. évi LXXII. törvény
az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges módosításáról
5101
2019. évi LXXIII. törvény
az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról
5148
24/2019. (VII. 23.) AB határozat
a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 22. § (1) bekezdése, 24/A. §-a és 29. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról
5172
25/2019. (VII. 23.) AB határozat
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44/A. § (1) bekezdés a) és b) pontját összekötő "és" szövegrésze, valamint b) pontjának "ugyanazon gyermekre tekintettel" szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44/A. §-ának alkalmazásával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról és alkalmazási tilalom kimondásáról
5188
26/2019. (VII. 23.) AB határozat
a Kúria Pfv.IV.21.039/2017/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról
5206
Köf.5014/2019/3. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
5214
Magyar Közlöny - 2019/127
2019. július 22.
294/2019. (VII. 22.) KE határozat
közigazgatási államtitkári kinevezésről
4896
295/2019. (VII. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
4896
296/2019. (VII. 22.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
4897
297/2019. (VII. 22.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
4897
298/2019. (VII. 22.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
4898
71/2019. (VII. 22.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
4898
72/2019. (VII. 22.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
4899
Magyar Közlöny - 2019/126
2019. július 18.
2019. évi LXX. törvény
a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről
4822
176/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet
az egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló törvény végrehajtásához kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
4841
177/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet
a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról
4860
178/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet
a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról
4861
179/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról
4862
18/2019. (VII. 18.) ITM rendelet
a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet módosításáról
4864
23/2019. (VII. 18.) AB határozat
a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.009/2018/4/II. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
4870
Köm.5013/2019/3. számú határoz
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
4882
Köf.5012/2019/3. számú határoz
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
4884
1422/2019. (VII. 18.) Korm. határozat
a fővárosi közösségi közlekedési autóbusz-járműpark 2019. évben induló cseréjéhez szükséges kormányzati intézkedésekről
4888
1423/2019. (VII. 18.) Korm. határozat
a települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési önkormányzatokat érintő kormányhatározatok módosításáról
4888
1424/2019. (VII. 18.) Korm. határozat
a TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002 azonosító számú ("Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása" című) és a TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00010 azonosító számú ("Városközponti Óvoda Budai Nagy Antal Utcai Székhelyintézménye felújítása" című) projekt támogatásának növeléséről
4891
1425/2019. (VII. 18.) Korm. határozat
a Nemzeti Olimpiai Központtal kapcsolatos városfejlesztési és az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseinek megrendezéséhez szükséges intézkedésekről
4893
Magyar Közlöny - 2019/125
2019. július 17.
29/2019. (VII. 17.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosításáról
4810
9/2019. (VII. 17.) PM rendelet
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja és kormánytisztviselője által a szolgálati feladatok ellátása, illetve a munkavégzés során magánál tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól
4815
292/2019. (VII. 17.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4817
293/2019. (VII. 17.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4817
1420/2019. (VII. 17.) Korm. határozat
az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erői magyarországi csapatmozgásainak engedélyezéséről
4818
1421/2019. (VII. 17.) Korm. határozat
a Ráday Felsőoktatási Diákotthon és a Dunamelléki Református Egyházkerület Székház és Konferencia Központjának újjáépítéséről
4818
70/2019. (VII. 17.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
4819
Magyar Közlöny - 2019/124
2019. július 16.
173/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet
a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjaival kapcsolatos típusjóváhagyási eljárás egyes kiegészítő szabályairól és az ezen motorokkal kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás szabályairól
4786
174/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával összefüggésben történő módosításáról
4787
175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet
a budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi sportesemények rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról
4788
290/2019. (VII. 16.) KE határozat
Államtitkári felmentésről
4798
291/2019. (VII. 16.) KE határozat
közigazgatási államtitkári felmentésről
4798
1416/2019. (VII. 16.) Korm. határozat
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2019. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
4799
1417/2019. (VII. 16.) Korm. határozat
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2019. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
4801
1418/2019. (VII. 16.) Korm. határozat
a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról
4803
1419/2019. (VII. 16.) Korm. határozat
a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00003 azonosító számú ("Iparterület fejlesztése Mélykúton" című) és a TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00012 azonosító számú ("Zákányszék Község belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről
4804
67/2019. (VII. 16.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról
4806
68/2019. (VII. 16.) ME határozat
főiskolai rektor megbízásáról
4806
69/2019. (VII. 16.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
4807
Magyar Közlöny - 2019/123
2019. július 15
2019. évi LXIX. törvény
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról
4774
35/2019. (VII. 15.) AM rendelet
a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról
4776
288/2019. (VII. 15.) KE határozat
dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről
4783
289/2019. (VII. 15.) KE határozat
dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
4783
Magyar Közlöny - 2019/122
2019. július 12
2019. évi LXVIII. törvény
a kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról
4713
170/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet
a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
4725
171/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról
4726
172/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet
az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról
4729
8/2019. (VII. 12.) MEKH rendelet
a rendszer-összekötési pontokra vonatkozó szabályok harmadik országok tekintetében történő alkalmazhatóságáról
4731
9/2019. (VII. 12.) MEKH rendelet
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról
4732
2/2019. (VII. 12.) MK rendelet
a kormányzati informatikai beszerzéssel érintett alkalmazások, informatikai eszközök és szoftverek köréről
4736
34/2019. (VII. 12.) AM rendelet
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2019. évi finanszírozásának szabályairól
4738
13/2019. (VII. 12.) EMMI rendelet
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
4747
1/2019. PJE határozat
a Kúria jogegységi határozata
4755
Köf.5011/2019/4. számú határoz
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
4758
26/2019. (VII. 12.) OGY határozat
az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
4764
27/2019. (VII. 12.) OGY határozat
az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
4764
28/2019. (VII. 12.) OGY határozat
demeter Márta országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
4764
29/2019. (VII. 12.) OGY határozat
dr. Serkisian Szeván Simon nemzetiségi szószóló mentelmi ügyében
4765
30/2019. (VII. 12.) OGY határozat
a központi költségvetés címrendjének módosításáról
4765
280/2019. (VII. 12.) KE határozat
Államtitkári felmentésről
4769
281/2019. (VII. 12.) KE határozat
miniszteri kinevezésről
4769
282/2019. (VII. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
4770
283/2019. (VII. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
4770
284/2019. (VII. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
4770
285/2019. (VII. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
4771
286/2019. (VII. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
4771
287/2019. (VII. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
4771
66/2019. (VII. 12.) ME határozat
címzetes főjegyzői cím adományozásáról
4772
Magyar Közlöny - 2019/121
2019. július 10.
1412/2019. (VII. 10.) Korm. határozat
a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány létrehozásáról, valamint a működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról
4706
1413/2019. (VII. 10.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról
4707
1414/2019. (VII. 10.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozat módosításáról
4707
1415/2019. (VII. 10.) Korm. határozat
a Józsefvárosi strand- és gyógyfürdő beruházás előkészítésének támogatása érdekében fejezetek közötti átcsoportosításról
4708
65/2019. (VII. 10.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
4710
Magyar Közlöny - 2019/120
2019. július 9.
2019. évi LXVI. törvény
Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról
4562
2019. évi LXVII. törvény
a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról
4602
167/2019. (VII. 9.) Korm. rendelet
a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
4639
168/2019. (VII. 9.) Korm. rendelet
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
4646
169/2019. (VII. 9.) Korm. rendelet
a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
4647
33/2019. (VII. 9.) AM rendelet
a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet módosításáról
4649
28/2019. (VII. 9.) BM rendelet
egyes miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/800 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében szükséges módosításáról
4696
25/2019. (VII. 9.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
4698
278/2019. (VII. 9.) KE határozat
határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről
4699
279/2019. (VII. 9.) KE határozat
határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről
4699
1409/2019. (VII. 9.) Korm. határozat
a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsról
4700
1410/2019. (VII. 9.) Korm. határozat
a gazdaság versenyképességének növelése érdekében végrehajtandó, a hazai szabályozott szakmák rendszerének felülvizsgálatáról és a szabályozott szakmák számának csökkentéséről
4702
1411/2019. (VII. 9.) Korm. határozat
az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak elnevezésű felsőoktatási program 2019/20-as tanévébe belépő hallgatói létszámról, az ehhez szükséges forrás biztosításáról, valamint az alumni rendszer kialakításáról és fenntartásáról
4704
Magyar Közlöny - 2019/119
2019. július 8.
2019. évi LXI. törvény
a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépésének elhalasztásáról
4453
2019. évi LXII. törvény
a babaváró támogatás igénylésével, valamint a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásával kapcsolatos eljárások illetékmentességének megteremtése érdekében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról
4453
2019. évi LXIII. törvény
a médiaszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról
4454
2019. évi LXIV. törvény
egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, valamint a kulturális örökségvédelemmel összefüggő módosításáról
4475
2019. évi LXV. törvény
a képviselők mentelmi jogával összefüggésben egyes törvények módosításáról
4495
164/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet
a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
4496
165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet
a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról
4496
166/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
4544
28/2019. (VII. 8.) MNB rendelet
a "Kandó Kálmán" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
4546
32/2019. (VII. 8.) AM rendelet
a szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM rendelet és az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosításáról
4548
277/2019. (VII. 8.) KE határozat
a 198/2018. (V. 22.) KE határozat módosításáról
4550
1405/2019. (VII. 8.) Korm. határozat
az egyes kormányhatározatoknak a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal névváltozásával összefüggő módosításáról
4550
1406/2019. (VII. 8.) Korm. határozat
a vajdasági magyarság nemzeti jelentőségű fejlesztései és programjai támogatásához szükséges forrás biztosításáról
4552
1407/2019. (VII. 8.) Korm. határozat
a 2020. évi EuroVelo és Kerékpáros Turisztikai Konferencia megrendezéséhez szükséges intézkedésekről
4554
1408/2019. (VII. 8.) Korm. határozat
a budapesti felsőoktatási intézmények egyes gyakorló intézményei infrastruktúrájának felújítása, korszerűsítése és bővítése beruházás előkészítésének támogatásáról
4554
Magyar Közlöny - 2019/118
2019. július 5.
162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet
a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének részletes szabályairól
4383
163/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet
az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
4384
27/2019. (VII. 5.) MNB rendelet
a 2019-ben Magyarországon megrendezésre kerülő Vívó-Világbajnokság alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról
4388
9/2019. (VII. 5.) NVTNM rendelet
az Agrárminisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a Petőfi Irodalmi Múzeum tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
4390
22/2019. (VII. 5.) AB határozat
a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény egyes rendelkezései és a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény egésze, valamint egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról, illetve visszautasításáról
4392
252/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
4429
253/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
4429
254/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
4429
255/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
4430
256/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
4430
257/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
4430
258/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
4431
259/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
4431
260/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
4431
261/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
4432
262/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
4432
263/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
4432
264/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
4433
265/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
4433
266/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
4433
267/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
4434
268/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
4434
269/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
4434
270/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
4435
271/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
4435
272/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
4435
273/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
4436
274/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
4436
275/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
4436
276/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
4437
1400/2019. (VII. 5.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
4437
1401/2019. (VII. 5.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról
4439
1402/2019. (VII. 5.) Korm. határozat
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
4440
1403/2019. (VII. 5.) Korm. határozat
a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról
4441
1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat
a "Felzárkózó települések" hosszú távú programjának megalapozásáról
4446
Magyar Közlöny - 2019/117
2019. július 4.
161/2019. (VII. 4.) Korm. rendelet
a közlekedési létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
4364
8/2019. (VII. 4.) HM rendelet
a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 14/2018. (IX. 17.) HM rendelet módosításáról
4369
1397/2019. (VII. 4.) Korm. határozat
a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megalapításáról
4373
1398/2019. (VII. 4.) Korm. határozat
az építésgazdaság általános fejlesztését, az építőanyagok hazai gyártását és a hazai építőipari alapanyag-kitermelés támogatását célzó stratégiáról és a hazai építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról szóló 1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat módosításáról
4375
1399/2019. (VII. 4.) Korm. határozat
a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány támogatásáról
4377
179/2019. (VII. 4.) NVB határozat
@Tart2 = A Nemzeti Választási Bizottság határozata
4379
Magyar Közlöny - 2019/116
2019. július 3.
11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet
a 2019/2020. tanév rendjéről
4252
12/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet
egyes járványügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
4261
Magyar Közlöny - 2019/115
2019. július 2.
20/2019. (VII. 2.) OGY határozat
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról
4246
21/2019. (VII. 2.) OGY határozat
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
4247
22/2019. (VII. 2.) OGY határozat
az alapvető jogok biztosának megválasztásáról
4247
23/2019. (VII. 2.) OGY határozat
az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erői magyarországi állomásozásának engedélyezéséről
4248
24/2019. (VII. 2.) OGY határozat
a Magyar Honvédségnél rendszeresíthető beosztások számáról
4248
Magyar Közlöny - 2019/114
2019. július 1.
25/2019. (VII. 1.) MNB rendelet
a "Himnusz megzenésítése" ezüst emlékérme kibocsátásáról
4238
26/2019. (VII. 1.) MNB rendelet
a "Himnusz megzenésítése" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
4240
1396/2019. (VII. 1.) Korm. határozat
a muravidéki magyar közösségi ház kialakításával kapcsolatos intézkedésekről
4242
Magyar Közlöny - 2019/113
2019. június 28.
2019. évi LVII. törvény
az Észak-Macedón Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
4135
2019. évi LVIII. törvény
Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Drégelypalánk és Ipolyhídvég (Ipeµské Predmostie) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről
4137
2019. évi LIX. törvény
egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról
4139
2019. évi LX. törvény
egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról
4151
157/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
4166
158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet
a Nemzeti Földügyi Központ feladatairól
4167
159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet
a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításával, valamint a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
4169
160/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
4184
27/2019. (VI. 28.) BM rendelet
az idegenrendészeti szervvel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
4191
18/2019. (VI. 28.) IM rendelet
a bírósági végrehajtással összefüggő egyes igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról
4205
16/2019. (VI. 28.) ITM rendelet
a hajózási tevékenység folytatásának egyes feltételeiről
4225
17/2019. (VI. 28.) ITM rendelet
egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
4225
250/2019. (VI. 28.) KE határozat
miniszteri felmentésről
4228
251/2019. (VI. 28.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
4228
1393/2019. (VI. 28.) Korm. határozat
a Nemzeti Földügyi Központ működésének megkezdéséhez szükséges egyes feladatokról
4229
1394/2019. (VI. 28.) Korm. határozat
intézmények elhelyezésével összefüggő további intézkedésekről, valamint az azzal összefüggő fejlesztések megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
4230
1395/2019. (VI. 28.) Korm. határozat
a bajai sportuszoda és élményfürdő fejlesztése beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
4233
64/2019. (VI. 28.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
4236
Magyar Közlöny - 2019/112
2019. június 28.
156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet
a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról
4128
Magyar Közlöny - 2019/112 - 9. rész
2019. június 28.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet
a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról
4128
Magyar Közlöny - 2019/112 - 8. rész
2019. június 28.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet
a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról
4128
Magyar Közlöny - 2019/112 - 7. rész
2019. június 28.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet
a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról
4128
Magyar Közlöny - 2019/112 - 6. rész
2019. június 28.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet
a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról
4128
Magyar Közlöny - 2019/112 - 5. rész
2019. június 28.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet
a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról
4128
Magyar Közlöny - 2019/112 - 4. rész
2019. június 28.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet
a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról
4128
Magyar Közlöny - 2019/112 - 3. rész
2019. június 28.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet
a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról
4128
Magyar Közlöny - 2019/112 - 2. rész
2019. június 28.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet
a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról
4128
Magyar Közlöny - 2019/111
2019. június 27.
154/2019. (VI. 27.) Korm. rendelet
a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
4108
155/2019. (VI. 27.) Korm. rendelet
a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
4109
8/2019. (VI. 27.) PM rendelet
az automataberendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről
4120
1390/2019. (VI. 27.) Korm. határozat
a magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő kormányzati intézkedésekről
4122
1391/2019. (VI. 27.) Korm. határozat
a Törökbálint Sportközpont továbbfejlesztése beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
4122
1392/2019. (VI. 27.) Korm. határozat
a 2003/87/EK irányelv 10c. cikke által elérhetővé tett finanszírozási mechanizmus magyarországi felhasználásáról
4125
Magyar Közlöny - 2019/110
2019. június 27.
2019. évi LI. törvény
a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a védelmi együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
3978
2019. évi LII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a katonai repülés és légvédelmi tevékenységek területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
4005
2019. évi LIII. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás kihirdetéséről
4013
2019. évi LIV. törvény
a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről
4065
2019. évi LV. törvény
egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről
4082
2019. évi LVI. törvény
az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről
4095
7/2019. (VI. 27.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról
4098
26/2019. (VI. 27.) BM rendelet
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet, továbbá a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról
4100
247/2019. (VI. 27.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4104
248/2019. (VI. 27.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4104
249/2019. (VI. 27.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4105
Magyar Közlöny - 2019/110 - 2. rész
2019. június 27.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
2019. évi LI. törvény
a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a védelmi együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
3978
2019. évi LII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a katonai repülés és légvédelmi tevékenységek területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
4005
2019. évi LIII. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás kihirdetéséről
4013
2019. évi LIV. törvény
a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről
4065
2019. évi LV. törvény
egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről
4082
2019. évi LVI. törvény
az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről
4095
7/2019. (VI. 27.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról
4098
26/2019. (VI. 27.) BM rendelet
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet, továbbá a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról
4100
247/2019. (VI. 27.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4104
248/2019. (VI. 27.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4104
249/2019. (VI. 27.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4105
Magyar Közlöny - 2019/109
2019. június 26.
151/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet
a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet és a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről
3917
152/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet
egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
3920
153/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet
a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
3926
24/2019. (VI. 26.) MNB rendelet
a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról
3939
31/2019. (VI. 26.) AM rendelet
a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet módosításáról
3940
20/2019. (VI. 26.) AB határozat
a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény megismételt eljárásra irányadó szabályaival kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról, valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 631. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés elutasításáról
3942
21/2019. (VI. 26.) AB határozat
a Kúria Kvk.II.37.706/2019/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
3951
1380/2019. (VI. 26.) Korm. határozat
az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének biztosításáról szóló 1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról
3962
1381/2019. (VI. 26.) Korm. határozat
a Hungary Helps Program keretében az Etióp Ortodox Tewahido Egyház, az Etióp Katolikus Egyház és a Jézus Helye Etióp Evangéliumi Egyház projektjeinek támogatásáról
3966
1382/2019. (VI. 26.) Korm. határozat
egyes egyházi támogatási célú kormányhatározatok módosításáról
3967
1383/2019. (VI. 26.) Korm. határozat
a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a fővárosi közúthálózat fejlesztésének egyes elemeiről szóló 1693/2018. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról
3968
1384/2019. (VI. 26.) Korm. határozat
az országos szúnyoggyérítési program kiterjesztéséhez szükséges források biztosításáról
3969
1385/2019. (VI. 26.) Korm. határozat
a Recirquel Újcirkusz Társulat infrastrukturális hátterének megteremtéséhez, valamint a 2019-2023. évi művészeti munkájának biztosításához szükséges intézkedésekről
3971
1386/2019. (VI. 26.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az EFOP-2.4.1-16 azonosító jelű ["Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)" című] felhívásra benyújtott támogatási kérelmek tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról
3971
1387/2019. (VI. 26.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
3972
1388/2019. (VI. 26.) Korm. határozat
a TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú ("Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán" című) projekt támogatásának növeléséről
3974
1389/2019. (VI. 26.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3976
Magyar Közlöny - 2019/108
2019. június 25.
2019. évi L. törvény
a Londonban, 1985. október 16-án kelt, "a hajókon telepíthető INMARSAT földi állomások használatáról a területi vizeken és kikötőkben" tárgyú megállapodás kihirdetéséről
3847
146/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya között a gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről
3852
147/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet
a Társadalombiztosítási Azonosító Jel generálás és nyilvántartás feladatának a Magyar Államkincstár által történő átvételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról
3859
148/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet
az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról
3861
149/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
3868
150/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet
a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
3868
30/2019. (VI. 25.) AM rendelet
a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról
3871
7/2019. (VI. 25.) PM rendelet
a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
3877
2/2019. BJE határozat
az összbüntetési eljárás során alkalmazandó büntető anyagi jogi szabályokról
3878
19/2019. (VI. 25.) OGY határozat
a Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2017. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról
3888
239/2019. (VI. 25.) KE határozat
bírói felmentésről
3888
240/2019. (VI. 25.) KE határozat
bírói felmentésről
3888
241/2019. (VI. 25.) KE határozat
bírói felmentésről
3889
242/2019. (VI. 25.) KE határozat
bírói kinevezésről
3889
243/2019. (VI. 25.) KE határozat
bírói kinevezésről
3889
244/2019. (VI. 25.) KE határozat
bírói kinevezésről
3890
245/2019. (VI. 25.) KE határozat
bírói kinevezésről
3890
246/2019. (VI. 25.) KE határozat
a 201/2016. (VI. 17.) KE határozat módosításáról
3890
1368/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
az ENSZ Gyermekalapja budapesti Globális Szolgáltató Központjának második ütemű bővítéséről
3891
1369/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a 2022. évi Felnőtt Judo Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
3891
1370/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a 2020. évi Hun Challenge Világkupa nemzetközi férfi és női tornaverseny megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
3892
1371/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja megvalósításának előkészítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
3893
1372/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról
3897
1373/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a Pásztó és térsége árvízvédelmi biztonságának megteremtése érdekében szükséges előkészítési, tervezési feladatok forrásának biztosításáról
3899
1374/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a belvízzel halmozottan sújtott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések csapadékvíz-gazdálkodását segítő beruházások előkészítési, tervezési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról
3902
1375/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a Szolnoki Atlétikai Centrum beruházás megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
3911
1376/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a Tállya községi sporttelep komplex fejlesztésének támogatásához szükséges intézkedésekről
3911
1377/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
3912
1378/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a Bock Hungária Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
3913
1379/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a 2019. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1688/2018. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról
3913
62/2019. (VI. 25.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti, infrastrukturális projektekben való együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3914
63/2019. (VI. 25.) ME határozat
a Magyar-Paraguayi Gazdasági Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének felmentéséről és kinevezéséről
3914
Magyar Közlöny - 2019/107
2019. június 25.
2019. évi XLIX. törvény
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról
3844
Magyar Közlöny - 2019/106
2019. június 25.
145/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet
a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletágának és állami tulajdonú részesedésének FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
3838
1365/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletágának és állami tulajdonú részesedésének értékesítéséről szóló 2126/2017. (XII. 29.) Korm. határozat visszavonásáról
3839
1366/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletágának és állami tulajdonú részesedésének értékesítéséről
3839
1367/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3841
Magyar Közlöny - 2019/105
2019. június 24.
2019. évi XLI. törvény
az Európai Hírközlési Hivatal (ECO) létrehozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről
3720
2019. évi XLII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között, a Nemzetközi Távközlési Egyesület ITU Telecom World 2019 rendezvényének lebonyolításáról, szervezéséről és finanszírozásáról szóló, a fogadó országgal kötött Megállapodás kihirdetéséről
3732
2019. évi XLIII. törvény
a Nemzetközi Mobil Műholdas Szervezet létrehozásáról szóló egyezmény és annak 2008. évi módosítása kihirdetéséről
3762
2019. évi XLIV. törvény
az Európai filmkoprodukciós egyezmény kihirdetéséről
3786
2019. évi XLV. törvény
az Európa Tanács felülvizsgált filmkoprodukciós egyezménye kihirdetéséről
3799
2019. évi XLVI. törvény
a Magyarország és a Brazil Szövetségi Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről
3816
2019. évi XLVII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről
3831
2019. évi XLVIII. törvény
a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentéséről és az ezzel összefüggő más törvények módosításáról
3836
Magyar Közlöny - 2019/104
2019. június 20.
143/2019. (VI. 20.) Korm. rendelet
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról
3692
144/2019. (VI. 20.) Korm. rendelet
a Szigetszentmiklósi Testgyakorlók Köre "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
3696
28/2019. (VI. 20.) AM rendelet
az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet módosításáról
3697
29/2019. (VI. 20.) AM rendelet
a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról
3702
16/2019. (VI. 20.) IM rendelet
az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról szóló 13/2016. (VI. 29.) IM rendelet módosításáról
3704
17/2019. (VI. 20.) IM rendelet
a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról szóló 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet módosításáról
3708
Köf.5009/2019/4. számú határoz
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
3711
1363/2019. (VI. 20.) Korm. határozat
az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos kormányzati feladatokról
3715
1364/2019. (VI. 20.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások megvalósítása érdekében szükséges forrás-átcsoportosításokról
3716
Magyar Közlöny - 2019/103
2019. június 19.
141/2019. (VI. 19.) Korm. rendelet
az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
3658
142/2019. (VI. 19.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
3659
10/2019. (VI. 19.) EMMI rendelet
egyes miniszteri rendeleteknek a népegészségügyi célú, célzott vastag- és végbélszűréshez kapcsolódó módosításáról
3660
1359/2019. (VI. 19.) Korm. határozat
a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében az egykori Józsefvárosi pályaudvar és az egykori MÁV Északi Járműjavító területén megvalósítandó közcélú beruházások közlekedési kiszolgálásának egyes elemeiről
3681
1360/2019. (VI. 19.) Korm. határozat
a KEHOP-4.1.0-15-2016-00012 azonosító számú ("A Natura 2000 területekkel kapcsolatos tájékoztatás, bemutatás és szemléletformálás egységes eszközrendszerének kialakítása a HNPI működési területén" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
3684
1361/2019. (VI. 19.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3., 4. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
3686
1362/2019. (VI. 19.) Korm. határozat
a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a fővárosi agglomeráció közlekedési kapcsolatainak fejlesztése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről, valamint a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat módosításáról
3688
61/2019. (VI. 19.) ME határozat
@Tart2 = A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén kötött Egyezmény módosításának létrehozására adott felhatalmazásról
3689
Magyar Közlöny - 2019/102
2019. június 18.
8/2019. (VI. 18.) NVTNM rendelet
az EXPO 2020 Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében, valamint a Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
3594
25/2019. (VI. 18.) BM rendelet
az egyes miniszteri rendeleteknek a társadalmi felzárkózási területet érintő módosításáról
3595
15/2019. (VI. 18.) ITM rendelet
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
3602
19/2019. (VI. 18.) AB határozat
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 178/B. §-a alaptörvény-ellenessége megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról és e rendelkezés alkalmazásával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról
3619
18/2019. (VI. 18.) OGY határozat
a 2020. év nemzeti összetartozás évének nyilvánításáról
3648
60/2019. (VI. 18.) ME határozat
főiskolai rektor felmentéséről
3648
1/2019. (VI. 18.) NVB közlemény
az Európai Parlament tagjai 2019. évi választásának eredményéről
3649
Magyar Közlöny - 2019/101
2019. június 14.
139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet
az egészségügyi szakdolgozók és védőnők humánerőforrás megtartását, fejlesztését szolgáló bérintézkedésekkel, valamint a Tuberkulózis Esetfinanszírozási Program meghosszabbításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
3474
140/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet
a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletnek, valamint az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendeletnek a 2019. évi minimálbér-kompenzációval összefüggő módosításáról
3492
27/2019. (VI. 14.) AM rendelet
a baromfi- és sertéságazati piaci szereplők foglalkoztatási célú jövedelempótló támogatásáról
3496
4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
3499
1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat
a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről
3545
1355/2019. (VI. 14.) Korm. határozat
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcím 2019. évi előirányzatának megemeléséről
3580
1356/2019. (VI. 14.) Korm. határozat
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2019. áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról
3582
1357/2019. (VI. 14.) Korm. határozat
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2019. áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról
3586
1358/2019. (VI. 14.) Korm. határozat
a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia megvalósítása további előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alap terhére történő finanszírozásáról
3588
59/2019. (VI. 14.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
3591
Magyar Közlöny - 2019/100
2019. június 14.
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet
a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról
3466
Magyar Közlöny - 2019/100 - 2. rész
2019. június 14.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet
a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról
3466
Magyar Közlöny - 2019/100 - 2. rész
2019. június 14.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet
a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról
3466
Magyar Közlöny - 2019/99
2019. június 13.
138/2019. (VI. 13.) Korm. rendelet
a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
3452
4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet
a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról
3453
15/2019. (VI. 13.) IM rendelet
az önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól szóló 26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet módosításáról
3454
3/2019. (VI. 13.) KKM rendelet
a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet módosításáról
3455
1353/2019. (VI. 13.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
3457
58/2019. (VI. 13.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező földgázszállító vezeték építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3463
Magyar Közlöny - 2019/98
2019. június 12.
138/2019. (VI. 12.) Korm. rendelet
a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
3368
6/2019. (VI. 12.) MEKH rendelet
a hálózathasználati szerződés felek általi megszegésének egyes eseteire vonatkozó jogkövetkezmények mértékéről és alkalmazásáról szóló 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról
3369
14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
3373
18/2019. (VI. 12.) AB határozat
a Kúria Kvk.II.37.628/2019/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
3440
17/2019. (VI. 12.) OGY határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnöke megbízatásával kapcsolatos indítványról
3450
237/2019. (VI. 12.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
3450
238/2019. (VI. 12.) KE határozat
kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról
3451
Magyar Közlöny - 2019/97
2019. június 11.
135/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet
a szakképzési megállapodásról
3340
136/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet
beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról
3343
137/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
3346
1341/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a Digitális Kompetencia Keretrendszer fejlesztéséről és bevezetésének lépéseiről
3350
1342/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a központi közigazgatási szervek iratanyagának digitalizálással történő hosszú távú megőrzéséről
3351
1343/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
3352
1344/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
Magyarország nemzetközi katonai szerepvállalásának növeléséről
3356
1345/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a 2021. évi népszámlálás előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról
3357
1346/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a hajléktalan-ellátással összefüggő feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról
3358
1347/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a Magyar Nemzeti Múzeum kertrekonstrukciójának befejezéséhez szükséges feladatokról
3361
1348/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó közúti beruházásokhoz szükséges intézkedésekről
3361
1349/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a szenttamási Almásy-kastély és a hozzá tartozó park kertépítészeti, kertművészeti és tájökológiai felújítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
3363
1350/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a Seuso-kincs időszaki kiállításának támogatásáról, valamint az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII. 25.) Korm. határozat módosításáról
3365
1351/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a Muzsikáló Magyarország projekt 2019. évi folytatásához szükséges forrás biztosításáról
3365
1352/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a nigériai katolikus Sokotoi Egyházmegye és a protestáns Church of Christ in Nations egyház projektjeinek támogatásáról
3366
57/2019. (VI. 11.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
3366
Magyar Közlöny - 2019/96
2019. június 7.
134/2019. (VI. 7.) Korm. rendelet
a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról
3324
26/2019. (VI. 7.) AM rendelet
az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
3326
24/2019. (VI. 7.) BM rendelet
a Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíjáról
3329
7/2019. (VI. 7.) HM rendelet
a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosításáról
3331
6/2019. (VI. 7.) PM rendelet
a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet és a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2018. (XII. 19.) PM rendelet módosításáról
3332
235/2019. (VI. 7.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
3336
236/2019. (VI. 7.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
3336
1339/2019. (VI. 7.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat módosításáról
3337
1340/2019. (VI. 7.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi új városi multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok megvalósítása érdekében szükséges támogatás biztosításáról
3337
Magyar Közlöny - 2019/95
2019. június 5.
131/2019. (VI. 5.) Korm. rendelet
az állam tulajdonában álló Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről
3285
132/2019. (VI. 5.) Korm. rendelet
a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
3285
133/2019. (VI. 5.) Korm. rendelet
az innovációért és technológiáért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
3286
23/2019. (VI. 5.) MNB rendelet
pénzforgalmi tárgyú MNB rendeletek módosításáról
3288
1/2019. BJE határozat
a Kúria büntető jogegységi határozata
3289
230/2019. (VI. 5.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
3298
231/2019. (VI. 5.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
3298
232/2019. (VI. 5.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3299
233/2019. (VI. 5.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3299
234/2019. (VI. 5.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3300
1326/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2019. június 10-21. között Genfben sorra kerülő 108. ülésszakán való magyar részvételről
3300
1327/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
a 2023-ban Budapesten megrendezendő IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos további intézkedésekről
3301
1328/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
a 2024. évi FINA Rövidpályás Úszó Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
3303
1329/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
az Országos Mentőszolgálat által használt mentőautók cseréjét szolgáló 2019-2020. évi gépjárműbeszerzésről, valamint a kapcsolódó mentéstechnikai eszközök beszerzéséről
3306
1330/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
a gazdaságfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó közutak felújításának előkészítése érdekében többletforrás biztosításáról
3306
1331/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
a határkeresztező vasúti kapcsolatok fejlesztéséről, a hiányosságok felszámolásáról
3307
1332/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
egyes nagysebességű vasútvonali előkészítési projektek határidejének módosításáról
3308
1333/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
a geszti Tisza-kastély és környezetének rekonstrukciójához szükséges telkek állami tulajdonba vételéről
3309
1334/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
kisbér város városközpontjának megújításához szükséges források biztosításáról
3310
1335/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
a berettyóújfalui zsinagóga műemléképület felújításának támogatásáról
3310
1336/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
a KEHOP-4.1.0-15-2016-00064 azonosító számú, ("A Bezerédi-Duna-ág rehabilitációja" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
3311
1337/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
a Vajdasági Birkózó Akadémia létrehozásához szükséges kormányzati intézkedésekről
3313
1338/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság XIV. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról
3315
56/2019. (VI. 5.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya között a Közös Együttműködési Bizottság létrehozásáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
3322
Magyar Közlöny - 2019/94
2019. június 3.
7/2019. (VI. 3.) NVTNM rendelet
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság portfólió-tisztítása, valamint a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
3271
205/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói felmentésről
3273
206/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói felmentésről
3273
207/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói felmentésről
3273
208/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói felmentésről
3274
209/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói felmentésről
3274
210/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3274
211/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3275
212/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3275
213/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3275
214/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3276
215/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3276
216/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3276
217/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3277
218/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3277
219/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3277
220/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3278
221/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3278
222/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3278
223/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3279
224/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3279
225/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3279
226/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3280
227/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3280
228/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3280
229/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3281
1324/2019. (VI. 3.) Korm. határozat
a 2020. évi, a 2021. évi és a 2022. évi ITF FED Kupa Döntő megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
3281
1325/2019. (VI. 3.) Korm. határozat
a Magyar Művészeti Akadémia felügyelő testülete kormányzati delegáltjának kinevezéséről
3282
55/2019. (VI. 3.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmények kancellárjainak megbízásáról
3282
Magyar Közlöny - 2019/93
2019. május 31.
130/2019. (V. 31.) Korm. rendelet
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet, valamint a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról szóló 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
3236
5/2019. (V. 31.) MEKH rendelet
a földgáz rendszerhasználati díjakkal kapcsolatos egyes MEKH rendeletek módosításáról
3237
22/2019. (V. 31.) AM rendelet
a szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról
3245
23/2019. (V. 31.) AM rendelet
a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet módosításáról
3249
24/2019. (V. 31.) AM rendelet
a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosításáról
3253
25/2019. (V. 31.) AM rendelet
az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítésekről szóló 34/2018. (XII. 3.) AM rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről
3258
14/2019. (V. 31.) IM rendelet
a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról
3258
13/2019. (V. 31.) ITM rendelet
a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról
3259
196/2019. (V. 31.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
3263
197/2019. (V. 31.) KE határozat
rektori megbízásról
3263
198/2019. (V. 31.) KE határozat
rektori megbízásról
3264
199/2019. (V. 31.) KE határozat
rektori megbízásról
3264
200/2019. (V. 31.) KE határozat
rektori megbízásról
3265
201/2019. (V. 31.) KE határozat
rektori megbízásról
3265
202/2019. (V. 31.) KE határozat
rektori megbízásról
3266
203/2019. (V. 31.) KE határozat
rektori megbízásról
3266
204/2019. (V. 31.) KE határozat
rektori megbízásról
3267
2/2019. (V. 31.) MK határozat
a 2020. évi Dubaji Világkiállítással kapcsolatos egyes rendelkezésekről, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 51/2019. (III. 14.) Korm. rendelet egyes rendelkezései hatálybalépése napjának megállapításáról
3267
Magyar Közlöny - 2019/92
2019. május 30.
125/2019. (V. 30.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti környezetügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
3187
126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet
az idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről
3192
127/2019. (V. 30.) Korm. rendelet
a külpolitikáért felelős miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő, valamint a tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről szóló 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
3199
128/2019. (V. 30.) Korm. rendelet
az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet, valamint a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
3203
129/2019. (V. 30.) Korm. rendelet
a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárról szóló 9/2019. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról
3204
12/2019. (V. 30.) ITM rendelet
a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet módosításáról
3205
5/2019. (V. 30.) PM rendelet
az online pénztárgépek és a taxaméterek üzemeltetésére vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
3206
17/2019. (V. 30.) AB határozat
a Kúria Kfv.I.35.760/2016/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról
3208
1313/2019. (V. 30.) Korm. határozat
a naperőművek termőföldeken való telepítésére vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatáról, valamint a napelemes beruházások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
3223
1314/2019. (V. 30.) Korm. határozat
a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó intézkedésekről
3224
1315/2019. (V. 30.) Korm. határozat
a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról szóló 1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról
3225
1316/2019. (V. 30.) Korm. határozat
a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal rendvédelmi feladatokat ellátó szervvé alakulásával kapcsolatos források biztosításáról
3226
1317/2019. (V. 30.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat, valamint a libanoni templomrekonstrukciós projekt támogatásáról szóló 1459/2017. (VII. 19.) Korm. határozat módosításáról
3228
1318/2019. (V. 30.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a 8311. jelű összekötő út Győr-Ménfőcsanak-Győrújbarát-Nyúl közötti szakasza felújításának megvalósítása érdekében a 2019. évi forrás átcsoportosításáról
3229
1319/2019. (V. 30.) Korm. határozat
a Zalaegerszeg-Rédics-Lendva vasútvonal-fejlesztés I. ütemének előkészítéséről
3231
1320/2019. (V. 30.) Korm. határozat
a Petőfi Irodalmi Múzeum hosszú távú fejlesztési és működési koncepciójáról, valamint a 2020-2022 közötti időszakban ehhez szükséges költségvetési forrásokról
3231
1321/2019. (V. 30.) Korm. határozat
a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról
3233
1322/2019. (V. 30.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya közötti kétoldalú gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3234
1323/2019. (V. 30.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és Malajzia Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3234
Magyar Közlöny - 2019/91
2019. május 29.
10/2019. (V. 29.) ITM rendelet
a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet módosításáról
3178
11/2019. (V. 29.) ITM rendelet
a pályahálózat-működtető függetlenségi feltételeiről
3180
Magyar Közlöny - 2019/90
2019. május 28.
22/2019. (V. 28.) MNB rendelet
adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról
3168
21/2019. (V. 28.) AM rendelet
a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet módosításáról
3171
14/2019. (V. 28.) OGY határozat
az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról
3172
15/2019. (V. 28.) OGY határozat
az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
3173
16/2019. (V. 28.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
3173
193/2019. (V. 28.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
3174
194/2019. (V. 28.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3175
195/2019. (V. 28.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3175
1311/2019. (V. 28.) Korm. határozat
a Maklár község külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
3176
1312/2019. (V. 28.) Korm. határozat
külgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügylet megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről
Magyar Közlöny - 2019/90 - 2. rész
2019. május 28.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
22/2019. (V. 28.) MNB rendelet
adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról
3168
21/2019. (V. 28.) AM rendelet
a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet módosításáról
3171
14/2019. (V. 28.) OGY határozat
az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról
3172
15/2019. (V. 28.) OGY határozat
az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
3173
16/2019. (V. 28.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
3173
193/2019. (V. 28.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
3174
194/2019. (V. 28.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3175
195/2019. (V. 28.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3175
1311/2019. (V. 28.) Korm. határozat
a Maklár község külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
3176
1312/2019. (V. 28.) Korm. határozat
külgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügylet megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről
Magyar Közlöny - 2019/89
2019. május 27.
121/2019. (V. 27.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeletek területrendezéssel összefüggő módosításáról
3079
122/2019. (V. 27.) Korm. rendelet
a kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotások körébe nem tartozó filmalkotások meghatározásáról
3093
123/2019. (V. 27.) Korm. rendelet
az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
3093
124/2019. (V. 27.) Korm. rendelet
a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
3094
3/2019. (V. 27.) TNM rendelet
a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet módosításáról
3096
20/2019. (V. 27.) AM rendelet
a szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról
3098
22/2019. (V. 27.) BM rendelet
a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról
3103
23/2019. (V. 27.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról
3103