A Magyar Közlönyök listája (2019)
2018 2019

JELENTÉS KULCSSZAVAK ALAPJÁN:
Kulcsszavak felsorolva, vesszővel elválasztva:
Ebben az évben megjelent közlönyök:
Ettől a Magyar Közlönytől (csak a sorszáma évszám nélkül):
Eddig a Magyar Közlönyig (csak a sorszáma évszám nélkül):
MEHET!

Az alábbi listában pipával lehet megjelölni egy-egy elemet, majd alul, a "Generálás" gombra kattintással a kiválasztott elemek listába rendezve jelennek meg.


Magyar Közlöny - 2019/142
2019. augusztus 15.
201/2019. (VIII. 15.) Korm. rendelet
a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról
5890
11/2019. (VIII. 15.) NVTNM rendelet
az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, a Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
5893
Magyar Közlöny - 2019/141
2019. augusztus 14.
10/2019. (VIII. 14.) MEKH rendelet
a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról
5872
12/2019. (VIII. 14.) MvM rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivataloknál foglalkoztatott kormánytisztviselők kiemelt ügyintézői osztályba sorolásáról
5873
18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet
az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról
5875
19/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet
az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendeletnek a Herczeg Ferenc-díj megalapításával összefüggő módosításáról
5878
23/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet
a minimális építőipari rezsióradíj 2019. évi mértékéről
5879
24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet
a légiközlekedés, a víziközlekedés és a vasúti közlekedés biztonságát, környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről és a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet módosításáról
5882
323/2019. (VIII. 14.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
5885
324/2019. (VIII. 14.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
5885
325/2019. (VIII. 14.) KE határozat
rektori megbízásról
5886
1496/2019. (VIII. 14.) Korm. határozat
a 2019-ben Budapesten megrendezésre kerülő 7. FINA Junior Úszó Világbajnokság járművei számára az autóbusz forgalmi sáv használatáról
5886
Magyar Közlöny - 2019/140
2019. augusztus 10.
38/2019. (VIII. 10.) AM rendelet
az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
5860
22/2019. (VIII. 10.) ITM rendelet
a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról
5863
Magyar Közlöny - 2019/139
2019. augusztus 5.
10/2019. (VIII. 5.) NVTNM rendelet
az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
5792
11/2019. (VIII. 5.) MvM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet Budapest Főváros fejlesztésével összefüggő módosításáról
5793
17/2019. (VIII. 5.) EMMI rendelet
az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet és az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosításáról
5803
183/2019. számú NVB határozat
a Nemzeti Választási Bizottság határozata
5806
Magyar Közlöny - 2019/138
2019. augusztus 2.
3/2019. (VIII. 2.) MK rendelet
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet módosításáról
5752
23/2019. (VIII. 2.) IM rendelet
a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról
5772
24/2019. (VIII. 2.) IM rendelet
egyes büntetőjogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról
5773
21/2019. (VIII. 2.) ITM rendelet
a légiforgalmi tájékoztatás rendjéről és a légiforgalmi tájékoztató szolgálat ellátásáról
5774
1494/2019. (VIII. 2.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
5786
1495/2019. (VIII. 2.) Korm. határozat
a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ elhelyezésével összefüggő intézkedésekről
5788
Magyar Közlöny - 2019/137
2019. augusztus 1.
195/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet
a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról
5652
196/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet
egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
5660
197/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet
a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
5664
198/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 8. § (3) bekezdésének hatálybalépésével összefüggő, valamint iparszabályozási szempontból történő módosításáról
5665
199/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet
az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
5701
200/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet
a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról
5702
20/2019. (VIII. 1.) ITM rendelet
a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról
5703
322/2019. (VIII. 1.) KE határozat
a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról
5707
1470/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
a magyar agrárium digitalizációjának előmozdításáról és összehangolásáról, Magyarország Digitális Agrár Stratégiájáról
5707
1471/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
Magyarország Nemzeti Integrált Határigazgatási Stratégiájáról
5710
1472/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
a 2014-2020. Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 2019. évi módosításáról
5711
1473/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
a 2021. évi FIG Ritmikus Gimnasztika Világbajnokság megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről
5711
1474/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztésének II. üteméről
5712
1475/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet címrendjének módosításáról
5715
1476/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról
5716
1477/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2019. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
5720
1478/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2019. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
5722
1479/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
az Alkotmánybíróság épületének felújításához szükséges többletforrás biztosításáról
5724
1480/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
az egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatásáról
5724
1481/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
egyházi közösségi célú beruházás megvalósításának támogatásáról
5727
1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintő 2019. június 27-ei viharos időjárás okozta károk enyhítéséről
5727
1483/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a kecskeméti Városháza felújítása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról
5734
1484/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium területén megvalósuló "Tornacsarnok és vívóterem" beruházáshoz szükséges támogatás biztosításáról
5734
1485/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
5735
1486/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
az EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosító számú ("Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése" című) kiemelt projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
5736
1487/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
az IKOP-2.1.0-15-2018-00049 azonosító számú ("Csepeli Szabadkikötő kapacitásbővítő fejlesztése, valamint a csepeli gerincút 2. ütemét magában foglaló projekt előkészítése" című) projekt címének módosításáról, támogatásának növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
5738
1488/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
az IKOP-3.2.0-15-2016-00013 azonosító számú, "Nyíregyháza megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása" című projekt megnevezésének, és szakmai elvárásainak módosításáról, továbbá az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
5740
1489/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00005 azonosító számú ("Hajdúhátsági többcélú vízgazdálkodási rendszer fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
5740
1490/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
a KEHOP-4.1.0-15-2016-00061 azonosító számú ("Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
5742
1491/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
a TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00001 azonosító számú ("Innovációs iparterület elérhetőségének javítása" című) projekt támogatásának növeléséről
5744
1492/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a VP5-8.4.1-16 azonosító jelű "Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása", valamint a VP5-8.5.1-17 azonosító jelű "Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások" című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására történő benyújtásához való hozzájárulásról
5746
1493/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
"Életmentő Emlékérem" adományozásáról
5747
85/2019. (VIII. 1.) ME határozat
az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága Irányító Testülete elnökének és tagjainak kinevezéséről
5748
86/2019. (VIII. 1.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról
5749
87/2019. (VIII. 1.) ME határozat
főiskolai rektor felmentéséről és főiskolai rektor megbízásáról
5749
Magyar Közlöny - 2019/136
2019. július 31.
318/2019. (VII. 31.) KE határozat
bírói felmentésről
5644
319/2019. (VII. 31.) KE határozat
bírói felmentésről
5644
320/2019. (VII. 31.) KE határozat
bírói felmentésről
5644
321/2019. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
5645
1465/2019. (VII. 31.) Korm. határozat
Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programot koordináló szervezetrendszer kialakításáról
5645
1466/2019. (VII. 31.) Korm. határozat
a World Urban Games sportesemény kiemelt nemzetközi sportrendezvénynek nyilvánításáról
5646
1467/2019. (VII. 31.) Korm. határozat
budapest Fővárosban munkásszállás kialakításával kapcsolatos intézkedésekről
5646
1468/2019. (VII. 31.) Korm. határozat
a határon túli célú költségvetési támogatások biztosításáról szóló 1810/2018. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról
5646
1469/2019. (VII. 31.) Korm. határozat
a Gúth-Keled Idegenforgalmi és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület feladatainak támogatásáról
5647
Magyar Közlöny - 2019/135
2019. július 31.
5/2019. (VII. 31.) NMHH rendelet
az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet módosításáról
5616
32/2019. (VII. 31.) BM rendelet
a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet módosításáról
5617
21/2019. (VII. 31.) IM rendelet
a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról
5619
22/2019. (VII. 31.) IM rendelet
a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről
5623
19/2019. (VII. 31.) ITM rendelet
a légiforgalmi szolgálatok ellátásának és eljárásainak szabályairól szóló 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról
5636
313/2019. (VII. 31.) KE határozat
közigazgatási államtitkári felmentésről
5637
314/2019. (VII. 31.) KE határozat
közigazgatási államtitkári felmentésről és kinevezésről
5637
315/2019. (VII. 31.) KE határozat
közigazgatási államtitkári kinevezésről
5638
316/2019. (VII. 31.) KE határozat
közigazgatási államtitkári felmentésről
5638
317/2019. (VII. 31.) KE határozat
közigazgatási államtitkári kinevezésről
5639
78/2019. (VII. 31.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
5639
79/2019. (VII. 31.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
5640
80/2019. (VII. 31.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
5640
81/2019. (VII. 31.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
5641
82/2019. (VII. 31.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
5641
83/2019. (VII. 31.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
5641
84/2019. (VII. 31.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
5642
Magyar Közlöny - 2019/134
2019. július 30.
193/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó gazdasági társaságnak a honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségeiről
5510
194/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
5512
10/2019. (VII. 30.) MvM rendelet
a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról
5513
31/2019. (VII. 30.) BM rendelet
a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról
5515
20/2019. (VII. 30.) IM rendelet
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról
5517
1462/2019. (VII. 30.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Veszprémi Iparos Park beruházás megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról
5613
1463/2019. (VII. 30.) Korm. határozat
a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 6. számú módosításának jóváhagyásáról
5614
1464/2019. (VII. 30.) Korm. határozat
a kutatási, fejlesztési és innovációs célú támogatások bővítéséről
5614
Magyar Közlöny - 2019/133
2019. július 30.
187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól
5429
188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
az állattenyésztésről
5446
189/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
5464
190/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szakfelügyelettel összefüggő módosításáról
5465
191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
5467
192/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról
5484
16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről
5485
309/2019. (VII. 30.) KE határozat
rektori megbízásról
5494
310/2019. (VII. 30.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
5494
311/2019. (VII. 30.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
5495
312/2019. (VII. 30.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
5495
1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozat
a gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések és további települések közbiztonsági kamerarendszerének támogatásáról
5496
1458/2019. (VII. 30.) Korm. határozat
egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási agglomerációk fejlesztési igényeinek finanszírozásáról
5501
1459/2019. (VII. 30.) Korm. határozat
az egészségügyi szakfelügyelettel összefüggő forrás biztosításáról
5503
1460/2019. (VII. 30.) Korm. határozat
a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjnak a tanító alapképzésben részt vevőkre történő kiterjesztéséhez szükséges forrásbiztosításról
5503
1461/2019. (VII. 30.) Korm. határozat
az ENSZ Közgyűlésének 74. ülésszakán való magyar részvételről
5504
77/2019. (VII. 30.) ME határozat
az Emberi Találkozások és Párbeszéd Akadémiája létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
5508
Magyar Közlöny - 2019/132
2019. július 29.
19/2019. (VII. 29.) IM rendelet
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról
5422
Magyar Közlöny - 2019/131
2019. július 26.
308/2019. (VII. 26.) KE határozat
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának kitűzéséről
5420
Magyar Közlöny - 2019/130
2019. július 26.
180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet
a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról
5344
181/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet
a belügyi tárgyú kormányrendeletek adatvédelmi szempontú módosításáról
5350
182/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet
a kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
5352
183/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet
a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról
5359
184/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet
az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
5360
185/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet
az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
5361
186/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet
a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról
5362
37/2019. (VII. 26.) AM rendelet
a komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról
5363
1426/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
az Új Roma Stratégiával (2019-2030) összefüggő feladatok meghatározásáról
5367
1427/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság létrehozásáról
5368
1428/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
egyes kormányhatározatoknak a központi hivatalok hatáskörének változásával összefüggő módosításáról
5369
1429/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
Magyarország közúti határátkelőhelyeinek átfogó fejlesztéséről
5369
1430/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a Magyarország védelmi ipari kapacitásbővítéséhez szükséges állami kezességvállalásról
5373
1431/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a tankönyvellátás finanszírozásának és az állami tankönyvfejlesztés folyamatának hosszú távú biztosításával kapcsolatos kormányzati állásfoglalásról
5373
1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
5374
1433/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a Nemzeti Védelmi Szolgálat létszámfejlesztéséhez szükséges források biztosításáról
5385
1434/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság finanszírozásához szükséges intézkedésekről
5386
1435/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a Határtalanul! program 2019. évi többletforrás-igényének biztosításáról
5386
1436/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
5387
1437/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a 2019-ben Budapesten megrendezendő Maccabi Európa Játékok járművei számára az autóbusz forgalmi sáv használatáról
5387
1438/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a kiemelt fővárosi sportegyesületek, valamint a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete sportszakmai feladatainak ellátásához szükséges kiegészítő támogatás biztosításával összefüggő kormányzati intézkedésekről
5389
1439/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakmai feladatai ellátásához szükséges többletforrás biztosításáról
5389
1440/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a K-12 Mesterszalon kialakításával és működésével összefüggő intézkedésekről
5390
1441/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a "Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése" tárgyú, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által társfinanszírozott projekt megvalósításával összefüggésben felmerült költségnövekménnyel kapcsolatos intézkedésekről
5391
1442/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a Dunakiliti-Dobroho¹t (Doborgaz) közötti gyalogos-kerékpáros Duna-híd magyar oldali létesítményeinek kezeléséről
5393
1443/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a Magyar Nemzeti Táncegyüttes állandó játszóhely-kialakítását célzó beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
5394
1444/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a Steindl Imre Programra vonatkozó egyes részhatáridők egységesítéséről
5396
1445/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a Jedlik Ányos Terv felülvizsgálatáról
5396
1446/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a Bay Zoltán Nemzeti Kutatóintézet-hálózat kialakításáról
5397
1447/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület központi költségvetési támogatásból megvalósuló egyes beszerzései tekintetében közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről
5397
1448/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
az Európai Unió Régiók Bizottsága Nemzeti Delegáció tagjainak és póttagjainak jelöléséről
5398
1449/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú ("Digitális kompetencia fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
5399
1450/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a GINOP-7.1.2-15-2016-00008 azonosító számú ("A Balaton vízi turizmusának komplex fejlesztése" című) és a GINOP-7.1.2-15-2016-00012 azonosító számú ("A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése" című) projektek támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
5401
1451/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 azonosító számú ("Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
5407
1452/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a KEHOP-4.1.0-15-2016-00075 azonosító számú ("Dávodi Földvári-tó és a karapancsai erdei tavak rehabilitációja kotrással, bioremediációval, kisműtárgy építéssel, cserjeirtással" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
5409
1453/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról
5411
1454/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott négy darab projekt támogatásának növeléséről
5411
1455/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00009, TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 és a TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00012 azonosító számú projektek támogatásának növeléséről
5413
1456/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a VEKOP-5.3.3-17-2017-00006 azonosító számú ("Az Érd, Riminyáki út - Gellért utca csomópontjának fejlesztése" című) és a VEKOP-5.3.3-17-2017-00007 azonosító számú ("Az Érd, Felső utca egy szakaszának felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével" című) projekt támogatásának növeléséről
5415
73/2019. (VII. 26.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az M2 gyorsforgalmi út Vác - Hont-Parassapuszta, országhatár szakasza és az R3 gyorsforgalmi út Ipolyság (©ahy), országhatár - Zólyom (Zvolen) szakasza határmetszéspontjának meghatározásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
5417
74/2019. (VII. 26.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a közös államhatáron átvezető közutak forgalmi jellegéről szóló, Pozsonyban, 2012. február 27. napján aláírt Megállapodást módosító megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
5417
75/2019. (VII. 26.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló, Budapesten, 2017. év szeptember hó 14. napján aláírt Megállapodást módosító megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
5418
76/2019. (VII. 26.) ME határozat
az Emberi Találkozások és Párbeszéd Akadémiája létrehozásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
5418
Magyar Közlöny - 2019/129
2019. július 26.
36/2019. (VII. 26.) AM rendelet
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról
5220
30/2019. (VII. 26.) BM rendelet
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról
5224
14/2019. (VII. 26.) EMMI rendelet
a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
5288
15/2019. (VII. 26.) EMMI rendelet
egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek szemészeti, nőgyógyászati beavatkozásokhoz és kemoterápiás protokollokhoz kapcsolódó módosításáról
5292
299/2019. (VII. 26.) KE határozat
a bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről
5336
300/2019. (VII. 26.) KE határozat
bírói felmentésről
5336
301/2019. (VII. 26.) KE határozat
bírói felmentésről
5337
302/2019. (VII. 26.) KE határozat
bírói felmentésről
5337
303/2019. (VII. 26.) KE határozat
bírói felmentésről
5337
304/2019. (VII. 26.) KE határozat
bírói kinevezésről
5338
305/2019. (VII. 26.) KE határozat
bírói kinevezésről
5338
306/2019. (VII. 26.) KE határozat
bírói kinevezésről
5338
307/2019. (VII. 26.) KE határozat
bírói kinevezésről
5339
Magyar Közlöny - 2019/128
2019. július 23.
2019. évi LXXI. törvény
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
4902
2019. évi LXXII. törvény
az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges módosításáról
5101
2019. évi LXXIII. törvény
az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról
5148
24/2019. (VII. 23.) AB határozat
a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 22. § (1) bekezdése, 24/A. §-a és 29. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról
5172
25/2019. (VII. 23.) AB határozat
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44/A. § (1) bekezdés a) és b) pontját összekötő "és" szövegrésze, valamint b) pontjának "ugyanazon gyermekre tekintettel" szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44/A. §-ának alkalmazásával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról és alkalmazási tilalom kimondásáról
5188
26/2019. (VII. 23.) AB határozat
a Kúria Pfv.IV.21.039/2017/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról
5206
Köf.5014/2019/3. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
5214
Magyar Közlöny - 2019/127
2019. július 22.
294/2019. (VII. 22.) KE határozat
közigazgatási államtitkári kinevezésről
4896
295/2019. (VII. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
4896
296/2019. (VII. 22.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
4897
297/2019. (VII. 22.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
4897
298/2019. (VII. 22.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
4898
71/2019. (VII. 22.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
4898
72/2019. (VII. 22.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
4899
Magyar Közlöny - 2019/126
2019. július 18.
2019. évi LXX. törvény
a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről
4822
176/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet
az egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló törvény végrehajtásához kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
4841
177/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet
a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról
4860
178/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet
a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról
4861
179/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról
4862
18/2019. (VII. 18.) ITM rendelet
a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet módosításáról
4864
23/2019. (VII. 18.) AB határozat
a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.009/2018/4/II. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
4870
Köm.5013/2019/3. számú határoz
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
4882
Köf.5012/2019/3. számú határoz
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
4884
1422/2019. (VII. 18.) Korm. határozat
a fővárosi közösségi közlekedési autóbusz-járműpark 2019. évben induló cseréjéhez szükséges kormányzati intézkedésekről
4888
1423/2019. (VII. 18.) Korm. határozat
a települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési önkormányzatokat érintő kormányhatározatok módosításáról
4888
1424/2019. (VII. 18.) Korm. határozat
a TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002 azonosító számú ("Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása" című) és a TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00010 azonosító számú ("Városközponti Óvoda Budai Nagy Antal Utcai Székhelyintézménye felújítása" című) projekt támogatásának növeléséről
4891
1425/2019. (VII. 18.) Korm. határozat
a Nemzeti Olimpiai Központtal kapcsolatos városfejlesztési és az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseinek megrendezéséhez szükséges intézkedésekről
4893
Magyar Közlöny - 2019/125
2019. július 17.
29/2019. (VII. 17.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosításáról
4810
9/2019. (VII. 17.) PM rendelet
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja és kormánytisztviselője által a szolgálati feladatok ellátása, illetve a munkavégzés során magánál tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól
4815
292/2019. (VII. 17.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4817
293/2019. (VII. 17.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4817
1420/2019. (VII. 17.) Korm. határozat
az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erői magyarországi csapatmozgásainak engedélyezéséről
4818
1421/2019. (VII. 17.) Korm. határozat
a Ráday Felsőoktatási Diákotthon és a Dunamelléki Református Egyházkerület Székház és Konferencia Központjának újjáépítéséről
4818
70/2019. (VII. 17.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
4819
Magyar Közlöny - 2019/124
2019. július 16.
173/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet
a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjaival kapcsolatos típusjóváhagyási eljárás egyes kiegészítő szabályairól és az ezen motorokkal kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás szabályairól
4786
174/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával összefüggésben történő módosításáról
4787
175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet
a budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi sportesemények rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról
4788
290/2019. (VII. 16.) KE határozat
Államtitkári felmentésről
4798
291/2019. (VII. 16.) KE határozat
közigazgatási államtitkári felmentésről
4798
1416/2019. (VII. 16.) Korm. határozat
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2019. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
4799
1417/2019. (VII. 16.) Korm. határozat
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2019. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
4801
1418/2019. (VII. 16.) Korm. határozat
a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról
4803
1419/2019. (VII. 16.) Korm. határozat
a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00003 azonosító számú ("Iparterület fejlesztése Mélykúton" című) és a TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00012 azonosító számú ("Zákányszék Község belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről
4804
67/2019. (VII. 16.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról
4806
68/2019. (VII. 16.) ME határozat
főiskolai rektor megbízásáról
4806
69/2019. (VII. 16.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
4807
Magyar Közlöny - 2019/123
2019. július 15
2019. évi LXIX. törvény
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról
4774
35/2019. (VII. 15.) AM rendelet
a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról
4776
288/2019. (VII. 15.) KE határozat
dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről
4783
289/2019. (VII. 15.) KE határozat
dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
4783
Magyar Közlöny - 2019/122
2019. július 12
2019. évi LXVIII. törvény
a kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról
4713
170/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet
a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
4725
171/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról
4726
172/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet
az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról
4729
8/2019. (VII. 12.) MEKH rendelet
a rendszer-összekötési pontokra vonatkozó szabályok harmadik országok tekintetében történő alkalmazhatóságáról
4731
9/2019. (VII. 12.) MEKH rendelet
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról
4732
2/2019. (VII. 12.) MK rendelet
a kormányzati informatikai beszerzéssel érintett alkalmazások, informatikai eszközök és szoftverek köréről
4736
34/2019. (VII. 12.) AM rendelet
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2019. évi finanszírozásának szabályairól
4738
13/2019. (VII. 12.) EMMI rendelet
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
4747
1/2019. PJE határozat
a Kúria jogegységi határozata
4755
Köf.5011/2019/4. számú határoz
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
4758
26/2019. (VII. 12.) OGY határozat
az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
4764
27/2019. (VII. 12.) OGY határozat
az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
4764
28/2019. (VII. 12.) OGY határozat
demeter Márta országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
4764
29/2019. (VII. 12.) OGY határozat
dr. Serkisian Szeván Simon nemzetiségi szószóló mentelmi ügyében
4765
30/2019. (VII. 12.) OGY határozat
a központi költségvetés címrendjének módosításáról
4765
280/2019. (VII. 12.) KE határozat
Államtitkári felmentésről
4769
281/2019. (VII. 12.) KE határozat
miniszteri kinevezésről
4769
282/2019. (VII. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
4770
283/2019. (VII. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
4770
284/2019. (VII. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
4770
285/2019. (VII. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
4771
286/2019. (VII. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
4771
287/2019. (VII. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
4771
66/2019. (VII. 12.) ME határozat
címzetes főjegyzői cím adományozásáról
4772
Magyar Közlöny - 2019/121
2019. július 10.
1412/2019. (VII. 10.) Korm. határozat
a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány létrehozásáról, valamint a működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról
4706
1413/2019. (VII. 10.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról
4707
1414/2019. (VII. 10.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozat módosításáról
4707
1415/2019. (VII. 10.) Korm. határozat
a Józsefvárosi strand- és gyógyfürdő beruházás előkészítésének támogatása érdekében fejezetek közötti átcsoportosításról
4708
65/2019. (VII. 10.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
4710
Magyar Közlöny - 2019/120
2019. július 9.
2019. évi LXVI. törvény
Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról
4562
2019. évi LXVII. törvény
a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról
4602
167/2019. (VII. 9.) Korm. rendelet
a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
4639
168/2019. (VII. 9.) Korm. rendelet
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
4646
169/2019. (VII. 9.) Korm. rendelet
a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
4647
33/2019. (VII. 9.) AM rendelet
a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet módosításáról
4649
28/2019. (VII. 9.) BM rendelet
egyes miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/800 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében szükséges módosításáról
4696
25/2019. (VII. 9.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
4698
278/2019. (VII. 9.) KE határozat
határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről
4699
279/2019. (VII. 9.) KE határozat
határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről
4699
1409/2019. (VII. 9.) Korm. határozat
a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsról
4700
1410/2019. (VII. 9.) Korm. határozat
a gazdaság versenyképességének növelése érdekében végrehajtandó, a hazai szabályozott szakmák rendszerének felülvizsgálatáról és a szabályozott szakmák számának csökkentéséről
4702
1411/2019. (VII. 9.) Korm. határozat
az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak elnevezésű felsőoktatási program 2019/20-as tanévébe belépő hallgatói létszámról, az ehhez szükséges forrás biztosításáról, valamint az alumni rendszer kialakításáról és fenntartásáról
4704
Magyar Közlöny - 2019/119
2019. július 8.
2019. évi LXI. törvény
a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépésének elhalasztásáról
4453
2019. évi LXII. törvény
a babaváró támogatás igénylésével, valamint a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásával kapcsolatos eljárások illetékmentességének megteremtése érdekében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról
4453
2019. évi LXIII. törvény
a médiaszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról
4454
2019. évi LXIV. törvény
egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, valamint a kulturális örökségvédelemmel összefüggő módosításáról
4475
2019. évi LXV. törvény
a képviselők mentelmi jogával összefüggésben egyes törvények módosításáról
4495
164/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet
a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
4496
165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet
a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról
4496
166/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
4544
28/2019. (VII. 8.) MNB rendelet
a "Kandó Kálmán" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
4546
32/2019. (VII. 8.) AM rendelet
a szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM rendelet és az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosításáról
4548
277/2019. (VII. 8.) KE határozat
a 198/2018. (V. 22.) KE határozat módosításáról
4550
1405/2019. (VII. 8.) Korm. határozat
az egyes kormányhatározatoknak a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal névváltozásával összefüggő módosításáról
4550
1406/2019. (VII. 8.) Korm. határozat
a vajdasági magyarság nemzeti jelentőségű fejlesztései és programjai támogatásához szükséges forrás biztosításáról
4552
1407/2019. (VII. 8.) Korm. határozat
a 2020. évi EuroVelo és Kerékpáros Turisztikai Konferencia megrendezéséhez szükséges intézkedésekről
4554
1408/2019. (VII. 8.) Korm. határozat
a budapesti felsőoktatási intézmények egyes gyakorló intézményei infrastruktúrájának felújítása, korszerűsítése és bővítése beruházás előkészítésének támogatásáról
4554
Magyar Közlöny - 2019/118
2019. július 5.
162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet
a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének részletes szabályairól
4383
163/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet
az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
4384
27/2019. (VII. 5.) MNB rendelet
a 2019-ben Magyarországon megrendezésre kerülő Vívó-Világbajnokság alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról
4388
9/2019. (VII. 5.) NVTNM rendelet
az Agrárminisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a Petőfi Irodalmi Múzeum tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
4390
22/2019. (VII. 5.) AB határozat
a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény egyes rendelkezései és a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény egésze, valamint egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról, illetve visszautasításáról
4392
252/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
4429
253/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
4429
254/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
4429
255/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
4430
256/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
4430
257/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
4430
258/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
4431
259/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
4431
260/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
4431
261/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
4432
262/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
4432
263/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
4432
264/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
4433
265/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
4433
266/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
4433
267/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
4434
268/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
4434
269/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
4434
270/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
4435
271/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
4435
272/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
4435
273/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
4436
274/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
4436
275/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
4436
276/2019. (VII. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
4437
1400/2019. (VII. 5.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
4437
1401/2019. (VII. 5.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról
4439
1402/2019. (VII. 5.) Korm. határozat
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
4440
1403/2019. (VII. 5.) Korm. határozat
a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról
4441
1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat
a "Felzárkózó települések" hosszú távú programjának megalapozásáról
4446
Magyar Közlöny - 2019/117
2019. július 4.
161/2019. (VII. 4.) Korm. rendelet
a közlekedési létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
4364
8/2019. (VII. 4.) HM rendelet
a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 14/2018. (IX. 17.) HM rendelet módosításáról
4369
1397/2019. (VII. 4.) Korm. határozat
a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megalapításáról
4373
1398/2019. (VII. 4.) Korm. határozat
az építésgazdaság általános fejlesztését, az építőanyagok hazai gyártását és a hazai építőipari alapanyag-kitermelés támogatását célzó stratégiáról és a hazai építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról szóló 1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat módosításáról
4375
1399/2019. (VII. 4.) Korm. határozat
a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány támogatásáról
4377
179/2019. (VII. 4.) NVB határozat
@Tart2 = A Nemzeti Választási Bizottság határozata
4379
Magyar Közlöny - 2019/116
2019. július 3.
11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet
a 2019/2020. tanév rendjéről
4252
12/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet
egyes járványügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
4261
Magyar Közlöny - 2019/115
2019. július 2.
20/2019. (VII. 2.) OGY határozat
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról
4246
21/2019. (VII. 2.) OGY határozat
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
4247
22/2019. (VII. 2.) OGY határozat
az alapvető jogok biztosának megválasztásáról
4247
23/2019. (VII. 2.) OGY határozat
az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erői magyarországi állomásozásának engedélyezéséről
4248
24/2019. (VII. 2.) OGY határozat
a Magyar Honvédségnél rendszeresíthető beosztások számáról
4248
Magyar Közlöny - 2019/114
2019. július 1.
25/2019. (VII. 1.) MNB rendelet
a "Himnusz megzenésítése" ezüst emlékérme kibocsátásáról
4238
26/2019. (VII. 1.) MNB rendelet
a "Himnusz megzenésítése" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
4240
1396/2019. (VII. 1.) Korm. határozat
a muravidéki magyar közösségi ház kialakításával kapcsolatos intézkedésekről
4242
Magyar Közlöny - 2019/113
2019. június 28.
2019. évi LVII. törvény
az Észak-Macedón Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
4135
2019. évi LVIII. törvény
Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Drégelypalánk és Ipolyhídvég (Ipeµské Predmostie) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről
4137
2019. évi LIX. törvény
egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról
4139
2019. évi LX. törvény
egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról
4151
157/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
4166
158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet
a Nemzeti Földügyi Központ feladatairól
4167
159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet
a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításával, valamint a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
4169
160/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
4184
27/2019. (VI. 28.) BM rendelet
az idegenrendészeti szervvel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
4191
18/2019. (VI. 28.) IM rendelet
a bírósági végrehajtással összefüggő egyes igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról
4205
16/2019. (VI. 28.) ITM rendelet
a hajózási tevékenység folytatásának egyes feltételeiről
4225
17/2019. (VI. 28.) ITM rendelet
egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
4225
250/2019. (VI. 28.) KE határozat
miniszteri felmentésről
4228
251/2019. (VI. 28.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
4228
1393/2019. (VI. 28.) Korm. határozat
a Nemzeti Földügyi Központ működésének megkezdéséhez szükséges egyes feladatokról
4229
1394/2019. (VI. 28.) Korm. határozat
intézmények elhelyezésével összefüggő további intézkedésekről, valamint az azzal összefüggő fejlesztések megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
4230
1395/2019. (VI. 28.) Korm. határozat
a bajai sportuszoda és élményfürdő fejlesztése beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
4233
64/2019. (VI. 28.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
4236
Magyar Közlöny - 2019/112
2019. június 28.
156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet
a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról
4128
Magyar Közlöny - 2019/112 - 9. rész
2019. június 28.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet
a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról
4128
Magyar Közlöny - 2019/112 - 8. rész
2019. június 28.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet
a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról
4128
Magyar Közlöny - 2019/112 - 7. rész
2019. június 28.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet
a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról
4128
Magyar Közlöny - 2019/112 - 6. rész
2019. június 28.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet
a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról
4128
Magyar Közlöny - 2019/112 - 5. rész
2019. június 28.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet
a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról
4128
Magyar Közlöny - 2019/112 - 4. rész
2019. június 28.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet
a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról
4128
Magyar Közlöny - 2019/112 - 3. rész
2019. június 28.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet
a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról
4128
Magyar Közlöny - 2019/112 - 2. rész
2019. június 28.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet
a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról
4128
Magyar Közlöny - 2019/111
2019. június 27.
154/2019. (VI. 27.) Korm. rendelet
a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
4108
155/2019. (VI. 27.) Korm. rendelet
a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
4109
8/2019. (VI. 27.) PM rendelet
az automataberendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről
4120
1390/2019. (VI. 27.) Korm. határozat
a magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő kormányzati intézkedésekről
4122
1391/2019. (VI. 27.) Korm. határozat
a Törökbálint Sportközpont továbbfejlesztése beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
4122
1392/2019. (VI. 27.) Korm. határozat
a 2003/87/EK irányelv 10c. cikke által elérhetővé tett finanszírozási mechanizmus magyarországi felhasználásáról
4125
Magyar Közlöny - 2019/110
2019. június 27.
2019. évi LI. törvény
a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a védelmi együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
3978
2019. évi LII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a katonai repülés és légvédelmi tevékenységek területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
4005
2019. évi LIII. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás kihirdetéséről
4013
2019. évi LIV. törvény
a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről
4065
2019. évi LV. törvény
egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről
4082
2019. évi LVI. törvény
az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről
4095
7/2019. (VI. 27.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról
4098
26/2019. (VI. 27.) BM rendelet
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet, továbbá a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról
4100
247/2019. (VI. 27.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4104
248/2019. (VI. 27.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4104
249/2019. (VI. 27.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4105
Magyar Közlöny - 2019/110 - 2. rész
2019. június 27.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
2019. évi LI. törvény
a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a védelmi együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
3978
2019. évi LII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a katonai repülés és légvédelmi tevékenységek területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
4005
2019. évi LIII. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás kihirdetéséről
4013
2019. évi LIV. törvény
a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről
4065
2019. évi LV. törvény
egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről
4082
2019. évi LVI. törvény
az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről
4095
7/2019. (VI. 27.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról
4098
26/2019. (VI. 27.) BM rendelet
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet, továbbá a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról
4100
247/2019. (VI. 27.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4104
248/2019. (VI. 27.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4104
249/2019. (VI. 27.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4105
Magyar Közlöny - 2019/109
2019. június 26.
151/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet
a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet és a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről
3917
152/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet
egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
3920
153/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet
a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
3926
24/2019. (VI. 26.) MNB rendelet
a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról
3939
31/2019. (VI. 26.) AM rendelet
a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet módosításáról
3940
20/2019. (VI. 26.) AB határozat
a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény megismételt eljárásra irányadó szabályaival kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról, valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 631. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés elutasításáról
3942
21/2019. (VI. 26.) AB határozat
a Kúria Kvk.II.37.706/2019/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
3951
1380/2019. (VI. 26.) Korm. határozat
az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének biztosításáról szóló 1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról
3962
1381/2019. (VI. 26.) Korm. határozat
a Hungary Helps Program keretében az Etióp Ortodox Tewahido Egyház, az Etióp Katolikus Egyház és a Jézus Helye Etióp Evangéliumi Egyház projektjeinek támogatásáról
3966
1382/2019. (VI. 26.) Korm. határozat
egyes egyházi támogatási célú kormányhatározatok módosításáról
3967
1383/2019. (VI. 26.) Korm. határozat
a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a fővárosi közúthálózat fejlesztésének egyes elemeiről szóló 1693/2018. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról
3968
1384/2019. (VI. 26.) Korm. határozat
az országos szúnyoggyérítési program kiterjesztéséhez szükséges források biztosításáról
3969
1385/2019. (VI. 26.) Korm. határozat
a Recirquel Újcirkusz Társulat infrastrukturális hátterének megteremtéséhez, valamint a 2019-2023. évi művészeti munkájának biztosításához szükséges intézkedésekről
3971
1386/2019. (VI. 26.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az EFOP-2.4.1-16 azonosító jelű ["Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)" című] felhívásra benyújtott támogatási kérelmek tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról
3971
1387/2019. (VI. 26.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
3972
1388/2019. (VI. 26.) Korm. határozat
a TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú ("Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán" című) projekt támogatásának növeléséről
3974
1389/2019. (VI. 26.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3976
Magyar Közlöny - 2019/108
2019. június 25.
2019. évi L. törvény
a Londonban, 1985. október 16-án kelt, "a hajókon telepíthető INMARSAT földi állomások használatáról a területi vizeken és kikötőkben" tárgyú megállapodás kihirdetéséről
3847
146/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya között a gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről
3852
147/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet
a Társadalombiztosítási Azonosító Jel generálás és nyilvántartás feladatának a Magyar Államkincstár által történő átvételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról
3859
148/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet
az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról
3861
149/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
3868
150/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet
a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
3868
30/2019. (VI. 25.) AM rendelet
a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról
3871
7/2019. (VI. 25.) PM rendelet
a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
3877
2/2019. BJE határozat
az összbüntetési eljárás során alkalmazandó büntető anyagi jogi szabályokról
3878
19/2019. (VI. 25.) OGY határozat
a Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2017. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról
3888
239/2019. (VI. 25.) KE határozat
bírói felmentésről
3888
240/2019. (VI. 25.) KE határozat
bírói felmentésről
3888
241/2019. (VI. 25.) KE határozat
bírói felmentésről
3889
242/2019. (VI. 25.) KE határozat
bírói kinevezésről
3889
243/2019. (VI. 25.) KE határozat
bírói kinevezésről
3889
244/2019. (VI. 25.) KE határozat
bírói kinevezésről
3890
245/2019. (VI. 25.) KE határozat
bírói kinevezésről
3890
246/2019. (VI. 25.) KE határozat
a 201/2016. (VI. 17.) KE határozat módosításáról
3890
1368/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
az ENSZ Gyermekalapja budapesti Globális Szolgáltató Központjának második ütemű bővítéséről
3891
1369/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a 2022. évi Felnőtt Judo Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
3891
1370/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a 2020. évi Hun Challenge Világkupa nemzetközi férfi és női tornaverseny megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
3892
1371/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja megvalósításának előkészítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
3893
1372/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról
3897
1373/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a Pásztó és térsége árvízvédelmi biztonságának megteremtése érdekében szükséges előkészítési, tervezési feladatok forrásának biztosításáról
3899
1374/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a belvízzel halmozottan sújtott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések csapadékvíz-gazdálkodását segítő beruházások előkészítési, tervezési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról
3902
1375/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a Szolnoki Atlétikai Centrum beruházás megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
3911
1376/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a Tállya községi sporttelep komplex fejlesztésének támogatásához szükséges intézkedésekről
3911
1377/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
3912
1378/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a Bock Hungária Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
3913
1379/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a 2019. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1688/2018. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról
3913
62/2019. (VI. 25.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti, infrastrukturális projektekben való együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3914
63/2019. (VI. 25.) ME határozat
a Magyar-Paraguayi Gazdasági Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének felmentéséről és kinevezéséről
3914
Magyar Közlöny - 2019/107
2019. június 25.
2019. évi XLIX. törvény
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról
3844
Magyar Közlöny - 2019/106
2019. június 25.
145/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet
a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletágának és állami tulajdonú részesedésének FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
3838
1365/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletágának és állami tulajdonú részesedésének értékesítéséről szóló 2126/2017. (XII. 29.) Korm. határozat visszavonásáról
3839
1366/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletágának és állami tulajdonú részesedésének értékesítéséről
3839
1367/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3841
Magyar Közlöny - 2019/105
2019. június 24.
2019. évi XLI. törvény
az Európai Hírközlési Hivatal (ECO) létrehozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről
3720
2019. évi XLII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között, a Nemzetközi Távközlési Egyesület ITU Telecom World 2019 rendezvényének lebonyolításáról, szervezéséről és finanszírozásáról szóló, a fogadó országgal kötött Megállapodás kihirdetéséről
3732
2019. évi XLIII. törvény
a Nemzetközi Mobil Műholdas Szervezet létrehozásáról szóló egyezmény és annak 2008. évi módosítása kihirdetéséről
3762
2019. évi XLIV. törvény
az Európai filmkoprodukciós egyezmény kihirdetéséről
3786
2019. évi XLV. törvény
az Európa Tanács felülvizsgált filmkoprodukciós egyezménye kihirdetéséről
3799
2019. évi XLVI. törvény
a Magyarország és a Brazil Szövetségi Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről
3816
2019. évi XLVII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről
3831
2019. évi XLVIII. törvény
a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentéséről és az ezzel összefüggő más törvények módosításáról
3836
Magyar Közlöny - 2019/104
2019. június 20.
143/2019. (VI. 20.) Korm. rendelet
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról
3692
144/2019. (VI. 20.) Korm. rendelet
a Szigetszentmiklósi Testgyakorlók Köre "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
3696
28/2019. (VI. 20.) AM rendelet
az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet módosításáról
3697
29/2019. (VI. 20.) AM rendelet
a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról
3702
16/2019. (VI. 20.) IM rendelet
az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról szóló 13/2016. (VI. 29.) IM rendelet módosításáról
3704
17/2019. (VI. 20.) IM rendelet
a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról szóló 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet módosításáról
3708
Köf.5009/2019/4. számú határoz
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
3711
1363/2019. (VI. 20.) Korm. határozat
az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos kormányzati feladatokról
3715
1364/2019. (VI. 20.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások megvalósítása érdekében szükséges forrás-átcsoportosításokról
3716
Magyar Közlöny - 2019/103
2019. június 19.
141/2019. (VI. 19.) Korm. rendelet
az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
3658
142/2019. (VI. 19.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
3659
10/2019. (VI. 19.) EMMI rendelet
egyes miniszteri rendeleteknek a népegészségügyi célú, célzott vastag- és végbélszűréshez kapcsolódó módosításáról
3660
1359/2019. (VI. 19.) Korm. határozat
a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében az egykori Józsefvárosi pályaudvar és az egykori MÁV Északi Járműjavító területén megvalósítandó közcélú beruházások közlekedési kiszolgálásának egyes elemeiről
3681
1360/2019. (VI. 19.) Korm. határozat
a KEHOP-4.1.0-15-2016-00012 azonosító számú ("A Natura 2000 területekkel kapcsolatos tájékoztatás, bemutatás és szemléletformálás egységes eszközrendszerének kialakítása a HNPI működési területén" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
3684
1361/2019. (VI. 19.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3., 4. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
3686
1362/2019. (VI. 19.) Korm. határozat
a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a fővárosi agglomeráció közlekedési kapcsolatainak fejlesztése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről, valamint a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat módosításáról
3688
61/2019. (VI. 19.) ME határozat
@Tart2 = A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén kötött Egyezmény módosításának létrehozására adott felhatalmazásról
3689
Magyar Közlöny - 2019/102
2019. június 18.
8/2019. (VI. 18.) NVTNM rendelet
az EXPO 2020 Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében, valamint a Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
3594
25/2019. (VI. 18.) BM rendelet
az egyes miniszteri rendeleteknek a társadalmi felzárkózási területet érintő módosításáról
3595
15/2019. (VI. 18.) ITM rendelet
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
3602
19/2019. (VI. 18.) AB határozat
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 178/B. §-a alaptörvény-ellenessége megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról és e rendelkezés alkalmazásával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról
3619
18/2019. (VI. 18.) OGY határozat
a 2020. év nemzeti összetartozás évének nyilvánításáról
3648
60/2019. (VI. 18.) ME határozat
főiskolai rektor felmentéséről
3648
1/2019. (VI. 18.) NVB közlemény
az Európai Parlament tagjai 2019. évi választásának eredményéről
3649
Magyar Közlöny - 2019/101
2019. június 14.
139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet
az egészségügyi szakdolgozók és védőnők humánerőforrás megtartását, fejlesztését szolgáló bérintézkedésekkel, valamint a Tuberkulózis Esetfinanszírozási Program meghosszabbításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
3474
140/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet
a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletnek, valamint az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendeletnek a 2019. évi minimálbér-kompenzációval összefüggő módosításáról
3492
27/2019. (VI. 14.) AM rendelet
a baromfi- és sertéságazati piaci szereplők foglalkoztatási célú jövedelempótló támogatásáról
3496
4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
3499
1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat
a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről
3545
1355/2019. (VI. 14.) Korm. határozat
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcím 2019. évi előirányzatának megemeléséről
3580
1356/2019. (VI. 14.) Korm. határozat
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2019. áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról
3582
1357/2019. (VI. 14.) Korm. határozat
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2019. áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról
3586
1358/2019. (VI. 14.) Korm. határozat
a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia megvalósítása további előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alap terhére történő finanszírozásáról
3588
59/2019. (VI. 14.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
3591
Magyar Közlöny - 2019/100
2019. június 14.
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet
a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról
3466
Magyar Közlöny - 2019/100 - 2. rész
2019. június 14.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet
a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról
3466
Magyar Közlöny - 2019/100 - 2. rész
2019. június 14.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet
a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról
3466
Magyar Közlöny - 2019/99
2019. június 13.
138/2019. (VI. 13.) Korm. rendelet
a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
3452
4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet
a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról
3453
15/2019. (VI. 13.) IM rendelet
az önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól szóló 26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet módosításáról
3454
3/2019. (VI. 13.) KKM rendelet
a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet módosításáról
3455
1353/2019. (VI. 13.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
3457
58/2019. (VI. 13.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező földgázszállító vezeték építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3463
Magyar Közlöny - 2019/98
2019. június 12.
138/2019. (VI. 12.) Korm. rendelet
a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
3368
6/2019. (VI. 12.) MEKH rendelet
a hálózathasználati szerződés felek általi megszegésének egyes eseteire vonatkozó jogkövetkezmények mértékéről és alkalmazásáról szóló 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról
3369
14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
3373
18/2019. (VI. 12.) AB határozat
a Kúria Kvk.II.37.628/2019/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
3440
17/2019. (VI. 12.) OGY határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnöke megbízatásával kapcsolatos indítványról
3450
237/2019. (VI. 12.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
3450
238/2019. (VI. 12.) KE határozat
kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról
3451
Magyar Közlöny - 2019/97
2019. június 11.
135/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet
a szakképzési megállapodásról
3340
136/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet
beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról
3343
137/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
3346
1341/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a Digitális Kompetencia Keretrendszer fejlesztéséről és bevezetésének lépéseiről
3350
1342/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a központi közigazgatási szervek iratanyagának digitalizálással történő hosszú távú megőrzéséről
3351
1343/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
3352
1344/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
Magyarország nemzetközi katonai szerepvállalásának növeléséről
3356
1345/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a 2021. évi népszámlálás előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról
3357
1346/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a hajléktalan-ellátással összefüggő feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról
3358
1347/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a Magyar Nemzeti Múzeum kertrekonstrukciójának befejezéséhez szükséges feladatokról
3361
1348/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó közúti beruházásokhoz szükséges intézkedésekről
3361
1349/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a szenttamási Almásy-kastély és a hozzá tartozó park kertépítészeti, kertművészeti és tájökológiai felújítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
3363
1350/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a Seuso-kincs időszaki kiállításának támogatásáról, valamint az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII. 25.) Korm. határozat módosításáról
3365
1351/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a Muzsikáló Magyarország projekt 2019. évi folytatásához szükséges forrás biztosításáról
3365
1352/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a nigériai katolikus Sokotoi Egyházmegye és a protestáns Church of Christ in Nations egyház projektjeinek támogatásáról
3366
57/2019. (VI. 11.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
3366
Magyar Közlöny - 2019/96
2019. június 7.
134/2019. (VI. 7.) Korm. rendelet
a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról
3324
26/2019. (VI. 7.) AM rendelet
az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
3326
24/2019. (VI. 7.) BM rendelet
a Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíjáról
3329
7/2019. (VI. 7.) HM rendelet
a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosításáról
3331
6/2019. (VI. 7.) PM rendelet
a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet és a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2018. (XII. 19.) PM rendelet módosításáról
3332
235/2019. (VI. 7.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
3336
236/2019. (VI. 7.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
3336
1339/2019. (VI. 7.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat módosításáról
3337
1340/2019. (VI. 7.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi új városi multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok megvalósítása érdekében szükséges támogatás biztosításáról
3337
Magyar Közlöny - 2019/95
2019. június 5.
131/2019. (VI. 5.) Korm. rendelet
az állam tulajdonában álló Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről
3285
132/2019. (VI. 5.) Korm. rendelet
a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
3285
133/2019. (VI. 5.) Korm. rendelet
az innovációért és technológiáért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
3286
23/2019. (VI. 5.) MNB rendelet
pénzforgalmi tárgyú MNB rendeletek módosításáról
3288
1/2019. BJE határozat
a Kúria büntető jogegységi határozata
3289
230/2019. (VI. 5.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
3298
231/2019. (VI. 5.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
3298
232/2019. (VI. 5.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3299
233/2019. (VI. 5.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3299
234/2019. (VI. 5.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3300
1326/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2019. június 10-21. között Genfben sorra kerülő 108. ülésszakán való magyar részvételről
3300
1327/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
a 2023-ban Budapesten megrendezendő IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos további intézkedésekről
3301
1328/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
a 2024. évi FINA Rövidpályás Úszó Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
3303
1329/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
az Országos Mentőszolgálat által használt mentőautók cseréjét szolgáló 2019-2020. évi gépjárműbeszerzésről, valamint a kapcsolódó mentéstechnikai eszközök beszerzéséről
3306
1330/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
a gazdaságfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó közutak felújításának előkészítése érdekében többletforrás biztosításáról
3306
1331/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
a határkeresztező vasúti kapcsolatok fejlesztéséről, a hiányosságok felszámolásáról
3307
1332/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
egyes nagysebességű vasútvonali előkészítési projektek határidejének módosításáról
3308
1333/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
a geszti Tisza-kastély és környezetének rekonstrukciójához szükséges telkek állami tulajdonba vételéről
3309
1334/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
kisbér város városközpontjának megújításához szükséges források biztosításáról
3310
1335/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
a berettyóújfalui zsinagóga műemléképület felújításának támogatásáról
3310
1336/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
a KEHOP-4.1.0-15-2016-00064 azonosító számú, ("A Bezerédi-Duna-ág rehabilitációja" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
3311
1337/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
a Vajdasági Birkózó Akadémia létrehozásához szükséges kormányzati intézkedésekről
3313
1338/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság XIV. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról
3315
56/2019. (VI. 5.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya között a Közös Együttműködési Bizottság létrehozásáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
3322
Magyar Közlöny - 2019/94
2019. június 3.
7/2019. (VI. 3.) NVTNM rendelet
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság portfólió-tisztítása, valamint a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
3271
205/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói felmentésről
3273
206/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói felmentésről
3273
207/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói felmentésről
3273
208/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói felmentésről
3274
209/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói felmentésről
3274
210/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3274
211/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3275
212/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3275
213/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3275
214/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3276
215/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3276
216/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3276
217/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3277
218/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3277
219/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3277
220/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3278
221/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3278
222/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3278
223/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3279
224/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3279
225/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3279
226/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3280
227/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3280
228/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3280
229/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3281
1324/2019. (VI. 3.) Korm. határozat
a 2020. évi, a 2021. évi és a 2022. évi ITF FED Kupa Döntő megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
3281
1325/2019. (VI. 3.) Korm. határozat
a Magyar Művészeti Akadémia felügyelő testülete kormányzati delegáltjának kinevezéséről
3282
55/2019. (VI. 3.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmények kancellárjainak megbízásáról
3282
Magyar Közlöny - 2019/93
2019. május 31.
130/2019. (V. 31.) Korm. rendelet
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet, valamint a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról szóló 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
3236
5/2019. (V. 31.) MEKH rendelet
a földgáz rendszerhasználati díjakkal kapcsolatos egyes MEKH rendeletek módosításáról
3237
22/2019. (V. 31.) AM rendelet
a szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról
3245
23/2019. (V. 31.) AM rendelet
a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet módosításáról
3249
24/2019. (V. 31.) AM rendelet
a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosításáról
3253
25/2019. (V. 31.) AM rendelet
az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítésekről szóló 34/2018. (XII. 3.) AM rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről
3258
14/2019. (V. 31.) IM rendelet
a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról
3258
13/2019. (V. 31.) ITM rendelet
a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról
3259
196/2019. (V. 31.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
3263
197/2019. (V. 31.) KE határozat
rektori megbízásról
3263
198/2019. (V. 31.) KE határozat
rektori megbízásról
3264
199/2019. (V. 31.) KE határozat
rektori megbízásról
3264
200/2019. (V. 31.) KE határozat
rektori megbízásról
3265
201/2019. (V. 31.) KE határozat
rektori megbízásról
3265
202/2019. (V. 31.) KE határozat
rektori megbízásról
3266
203/2019. (V. 31.) KE határozat
rektori megbízásról
3266
204/2019. (V. 31.) KE határozat
rektori megbízásról
3267
2/2019. (V. 31.) MK határozat
a 2020. évi Dubaji Világkiállítással kapcsolatos egyes rendelkezésekről, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 51/2019. (III. 14.) Korm. rendelet egyes rendelkezései hatálybalépése napjának megállapításáról
3267
Magyar Közlöny - 2019/92
2019. május 30.
125/2019. (V. 30.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti környezetügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
3187
126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet
az idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről
3192
127/2019. (V. 30.) Korm. rendelet
a külpolitikáért felelős miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő, valamint a tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről szóló 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
3199
128/2019. (V. 30.) Korm. rendelet
az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet, valamint a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
3203
129/2019. (V. 30.) Korm. rendelet
a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárról szóló 9/2019. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról
3204
12/2019. (V. 30.) ITM rendelet
a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet módosításáról
3205
5/2019. (V. 30.) PM rendelet
az online pénztárgépek és a taxaméterek üzemeltetésére vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
3206
17/2019. (V. 30.) AB határozat
a Kúria Kfv.I.35.760/2016/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról
3208
1313/2019. (V. 30.) Korm. határozat
a naperőművek termőföldeken való telepítésére vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatáról, valamint a napelemes beruházások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
3223
1314/2019. (V. 30.) Korm. határozat
a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó intézkedésekről
3224
1315/2019. (V. 30.) Korm. határozat
a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról szóló 1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról
3225
1316/2019. (V. 30.) Korm. határozat
a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal rendvédelmi feladatokat ellátó szervvé alakulásával kapcsolatos források biztosításáról
3226
1317/2019. (V. 30.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat, valamint a libanoni templomrekonstrukciós projekt támogatásáról szóló 1459/2017. (VII. 19.) Korm. határozat módosításáról
3228
1318/2019. (V. 30.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a 8311. jelű összekötő út Győr-Ménfőcsanak-Győrújbarát-Nyúl közötti szakasza felújításának megvalósítása érdekében a 2019. évi forrás átcsoportosításáról
3229
1319/2019. (V. 30.) Korm. határozat
a Zalaegerszeg-Rédics-Lendva vasútvonal-fejlesztés I. ütemének előkészítéséről
3231
1320/2019. (V. 30.) Korm. határozat
a Petőfi Irodalmi Múzeum hosszú távú fejlesztési és működési koncepciójáról, valamint a 2020-2022 közötti időszakban ehhez szükséges költségvetési forrásokról
3231
1321/2019. (V. 30.) Korm. határozat
a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról
3233
1322/2019. (V. 30.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya közötti kétoldalú gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3234
1323/2019. (V. 30.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és Malajzia Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3234
Magyar Közlöny - 2019/91
2019. május 29.
10/2019. (V. 29.) ITM rendelet
a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet módosításáról
3178
11/2019. (V. 29.) ITM rendelet
a pályahálózat-működtető függetlenségi feltételeiről
3180
Magyar Közlöny - 2019/90
2019. május 28.
22/2019. (V. 28.) MNB rendelet
adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról
3168
21/2019. (V. 28.) AM rendelet
a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet módosításáról
3171
14/2019. (V. 28.) OGY határozat
az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról
3172
15/2019. (V. 28.) OGY határozat
az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
3173
16/2019. (V. 28.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
3173
193/2019. (V. 28.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
3174
194/2019. (V. 28.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3175
195/2019. (V. 28.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3175
1311/2019. (V. 28.) Korm. határozat
a Maklár község külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
3176
1312/2019. (V. 28.) Korm. határozat
külgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügylet megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről
Magyar Közlöny - 2019/90 - 2. rész
2019. május 28.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
22/2019. (V. 28.) MNB rendelet
adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról
3168
21/2019. (V. 28.) AM rendelet
a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet módosításáról
3171
14/2019. (V. 28.) OGY határozat
az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról
3172
15/2019. (V. 28.) OGY határozat
az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
3173
16/2019. (V. 28.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
3173
193/2019. (V. 28.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
3174
194/2019. (V. 28.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3175
195/2019. (V. 28.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3175
1311/2019. (V. 28.) Korm. határozat
a Maklár község külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
3176
1312/2019. (V. 28.) Korm. határozat
külgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügylet megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről
Magyar Közlöny - 2019/89
2019. május 27.
121/2019. (V. 27.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeletek területrendezéssel összefüggő módosításáról
3079
122/2019. (V. 27.) Korm. rendelet
a kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotások körébe nem tartozó filmalkotások meghatározásáról
3093
123/2019. (V. 27.) Korm. rendelet
az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
3093
124/2019. (V. 27.) Korm. rendelet
a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
3094
3/2019. (V. 27.) TNM rendelet
a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet módosításáról
3096
20/2019. (V. 27.) AM rendelet
a szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról
3098
22/2019. (V. 27.) BM rendelet
a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról
3103
23/2019. (V. 27.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról
3103
1294/2019. (V. 27.) Korm. határozat
a Magyar Falu Program keretében a falugondnoki szolgálatok országos bővítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint a falu- és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatásáról
3105
1295/2019. (V. 27.) Korm. határozat
a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2019-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról
3135
1296/2019. (V. 27.) Korm. határozat
a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó egyes kérdésekről
3135
1297/2019. (V. 27.) Korm. határozat
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén új, a Közös Agrárpolitika 2020 utáni szabályozásának tárgyalásait segítő, határozott idejű szakdiplomata-álláshely létesítéséről
3137
1298/2019. (V. 27.) Korm. határozat
a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról
3139
1299/2019. (V. 27.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból, valamint a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
3141
1300/2019. (V. 27.) Korm. határozat
a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
3146
1301/2019. (V. 27.) Korm. határozat
a XIV. Belügyminisztérium fejezet 2019. évi egyes forrásigényeinek biztosításáról
3148
1302/2019. (V. 27.) Korm. határozat
az Óbudai (Hajógyári)-sziget árvízvédelmi rendszere megvalósításának előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról
3151
1303/2019. (V. 27.) Korm. határozat
a Gödön megkezdett Adatközpont-beruházás állami érdekű hasznosításáról
3153
1304/2019. (V. 27.) Korm. határozat
a "II. Nemzetközi Konferencia a Keresztényüldözésről" elnevezésű rendezvény 2019. évi megtartásáról
3156
1305/2019. (V. 27.) Korm. határozat
a Szír Ortodox Egyház projektjeinek támogatásáról
3156
1306/2019. (V. 27.) Korm. határozat
a szíriai trappista-ciszterci nővérek projektjeinek a Hungary Helps Program keretében történő támogatásáról
3157
1307/2019. (V. 27.) Korm. határozat
az EFOP-3.2.10-16-2016-00001 azonosító számú ("Tehetséggondozás sport által" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
3158
1308/2019. (V. 27.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2., 4. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
3160
1309/2019. (V. 27.) Korm. határozat
az elítélt személyek átszállításáról szóló Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvét módosító Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3163
1310/2019. (V. 27.) Korm. határozat
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében támogatást nyert "C-ROADS 2 Hungary" projekt teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításáról
3163
53/2019. (V. 27.) ME határozat
Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Szervezetének Terrorizmus Ellenes Hivatala között a fogadó országgal kötött megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
3164
54/2019. (V. 27.) ME határozat
az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről
3165
Magyar Közlöny - 2019/88
2019. május 23.
21/2019. (V. 23.) MNB rendelet
a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 48/2018. (XII. 21.) MNB rendelet módosításáról
3060
4/2019. (V. 23.) önkormányzati rendelet
terem Község 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásáról
3062
Magyar Közlöny - 2019/87
2019. május 21.
21/2019. (V. 21.) BM rendelet
a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról
3056
190/2019. (V. 21.) KE határozat
vezérőrnagyi előléptetésről
3057
191/2019. (V. 21.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
3057
192/2019. (V. 21.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
3058
1/2019. (V. 21.) PM határozat
az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 95. § b) pontja és 17. melléklet 2. pontja hatálybalépéséről
3058
Magyar Közlöny - 2019/86
2019. május 17.
120/2019. (V. 17.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
3010
19/2019. (V. 17.) AM rendelet
a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról
3017
1288/2019. (V. 17.) Korm. határozat
"A Római Birodalom határai - A dunai limes magyarországi szakasza" világörökségi várományos helyszín Világörökség Jegyzékbe jelölésével kapcsolatos intézkedésekről
3050
1289/2019. (V. 17.) Korm. határozat
a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a központi költségvetésből finanszírozott kulcsfontosságú budapesti kötöttpályás közlekedési projektekről szóló 1655/2017. (IX. 13.) Korm. határozat módosításáról
3050
1290/2019. (V. 17.) Korm. határozat
a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről szóló 1837/2018. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról
3051
1291/2019. (V. 17.) Korm. határozat
az ELTE Lágymányosi Campus Déli épületének bővítéséről és molekuláris biomarker laboratórium építéséről, valamint a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztéséről
3052
1292/2019. (V. 17.) Korm. határozat
a Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány támogatásáról
3053
1293/2019. (V. 17.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Sóstói Múzeumfalu fejlesztésének előkészítése érdekében történő támogatás biztosításáról
3053
Magyar Közlöny - 2019/85
2019. május 17.
118/2019. (V. 17.) Korm. rendelet
az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről
2992
119/2019. (V. 17.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek Szűcsi település másik járási hivatal illetékességi területéhez történő átcsatolásával összefüggő módosításáról
2992
2/2019. (V. 17.) KKM rendelet
az Információs Hivatalra vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
2996
182/2019. (V. 17.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
3005
183/2019. (V. 17.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és rangja visszavonásáról
3005
184/2019. (V. 17.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
3006
185/2019. (V. 17.) KE határozat
határozott időre szóló rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésről
3006
186/2019. (V. 17.) KE határozat
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
3007
187/2019. (V. 17.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
3007
188/2019. (V. 17.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
3008
189/2019. (V. 17.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
3008
Magyar Közlöny - 2019/84
2019. május 16.
115/2019. (V. 16.) Korm. rendelet
az egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység bejelentésével összefüggő bírságról
2984
116/2019. (V. 16.) Korm. rendelet
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
2984
117/2019. (V. 16.) Korm. rendelet
az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
2986
1287/2019. (V. 16.) Korm. határozat
a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú ("Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer"című) projekt támogatásának növeléséről, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról, valamint a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú ("Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer" című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról szóló 1324/2016. (VII. 1.) Korm. határozat visszavonásáról
2987
52/2019. (V. 16.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
2989
Magyar Közlöny - 2019/83
2019. május 15.
111/2019. (V. 15.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről
2943
112/2019. (V. 15.) Korm. rendelet
a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2019. évi mértékéről
2944
113/2019. (V. 15.) Korm. rendelet
egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
2944
114/2019. (V. 15.) Korm. rendelet
a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról
2947
20/2019. (V. 15.) BM rendelet
az idegenrendészeti szervnél rendszeresített szolgálati beosztások megállapításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
2950
13/2019. (V. 15.) IM rendelet
egyes igazságügyi tárgyú rendeleteknek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXII. törvénnyel összefüggő módosításáról
2956
1277/2019. (V. 15.) Korm. határozat
a Nemzetközi Versenyhálózat (International Competition Network) 2021. évi konferenciájának magyarországi megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről
2958
1278/2019. (V. 15.) Korm. határozat
a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről
2958
1279/2019. (V. 15.) Korm. határozat
a Terrorelhárítási Központ képességeinek bővítéséhez, a feladat-végrehajtás magasabb szintű ellátásához szükséges eszközbeszerzések forrásainak biztosításáról
2962
1280/2019. (V. 15.) Korm. határozat
a 2019. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról
2963
1281/2019. (V. 15.) Korm. határozat
az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2019. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
2972
1282/2019. (V. 15.) Korm. határozat
a kéményseprőipari közszolgáltatás ellátása érdekében szükséges forrás biztosításáról
2974
1283/2019. (V. 15.) Korm. határozat
az Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak szennyezettségének felszámolásával összefüggő károk helyreállításáról, valamint a tisztított víz hasznosításáról
2976
1284/2019. (V. 15.) Korm. határozat
a kárpátaljai művelődési intézmények fejlesztési programjáról
2978
1285/2019. (V. 15.) Korm. határozat
a magyarországi szerb nemzetiség köznevelési fejlesztési céljainak támogatásáról
2979
1286/2019. (V. 15.) Korm. határozat
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetben (OECD) való magyar részvétel összehangolásáról és az OECD Nemzeti Tanács létrehozásáról szóló 1182/2011. (VI. 6.) Korm. határozat módosításáról
2980
Magyar Közlöny - 2019/82
2019. május 14.
110/2019. (V. 14.) Korm. rendelet
a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
2896
16/2019. (V. 14.) AB határozat
a Kúria Kvk.II.37.515/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 228. § (2) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról
2899
1272/2019. (V. 14.) Korm. határozat
a 2022. évi ISU Műkorcsolya és Jégtánc Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
2915
1273/2019. (V. 14.) Korm. határozat
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
2915
1274/2019. (V. 14.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
2935
1275/2019. (V. 14.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
2937
1276/2019. (V. 14.) Korm. határozat
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás címének az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága által megrendezett 2019. május 13-án Genfben sorra kerülő, részes felek konferenciája keretében történő módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2939
Magyar Közlöny - 2019/81
2019. május 13.
19/2019. (V. 13.) MNB rendelet
a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról
2850
20/2019. (V. 13.) MNB rendelet
az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról
2870
8/2019. (V. 13.) MvM rendelet
a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 25/2015. (IV. 30.) MvM rendelet módosításáról
2876
19/2019. (V. 13.) BM rendelet
a közúti határátkelőhelyen szolgálatot teljesítő hivatásos állomány vonatkozásában a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról
2877
Köf.5001/2019/4. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
2879
Köf.5002/2019/5. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
2884
Köf.5004/2019/5. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
2888
Magyar Közlöny - 2019/80
2019. május 13.
109/2019. (V. 13.) Korm. rendelet
a Magyar Falu Program megvalósulása érdekében a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről
2788
1271/2019. (V. 13.) Korm. határozat
a tájegységi építészet előmozdítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
2847
Magyar Közlöny - 2019/79
2019. május 10.
108/2019. (V. 10.) Korm. rendelet
az Agrárgazdasági Kutató Intézet átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
2738
17/2019. (V. 10.) AM rendelet
az Agrárgazdasági Kutató Intézet átalakításával összefüggésben egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
2739
18/2019. (V. 10.) AM rendelet
az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról
2741
18/2019. (V. 10.) BM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
2757
Magyar Közlöny - 2019/78
2019. május 8.
104/2019. (V. 8.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
2705
105/2019. (V. 8.) Korm. rendelet
a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. május 17-i 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről
2712
106/2019. (V. 8.) Korm. rendelet
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról
2715
107/2019. (V. 8.) Korm. rendelet
az "Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak" elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet módosításáról
2716
4/2019. (V. 8.) NMHH rendelet
a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról
2717
164/2019. (V. 8.) KE határozat
bírói felmentésről
2720
165/2019. (V. 8.) KE határozat
bírói felmentésről
2720
166/2019. (V. 8.) KE határozat
bírói felmentésről
2720
167/2019. (V. 8.) KE határozat
bírói felmentésről
2721
168/2019. (V. 8.) KE határozat
bírói felmentésről
2721
169/2019. (V. 8.) KE határozat
bírói felmentésről
2721
170/2019. (V. 8.) KE határozat
bírói felmentésről
2722
171/2019. (V. 8.) KE határozat
bírói felmentésről
2722
172/2019. (V. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
2722
173/2019. (V. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
2723
174/2019. (V. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
2723
175/2019. (V. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
2723
176/2019. (V. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
2724
177/2019. (V. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
2724
178/2019. (V. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
2724
179/2019. (V. 8.) KE határozat
a 128/2016. (IV. 29.) KE határozat módosításáról
2725
180/2019. (V. 8.) KE határozat
a 135/2016. (IV. 29.) KE határozattal módosított 216/2013. (V. 2.) KE határozat módosításáról
2725
181/2019. (V. 8.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
2725
1267/2019. (V. 8.) Korm. határozat
a társadalmi felzárkózással összefüggő feladat- és hatáskörök átadásával kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról
2726
1268/2019. (V. 8.) Korm. határozat
az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi tevékenységéhez biztosítandó forrásról
2732
1269/2019. (V. 8.) Korm. határozat
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Központi Kórház sugárterápiás eszközfejlesztésének támogatásáról
2734
1270/2019. (V. 8.) Korm. határozat
a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő feladatok koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről
2736
Magyar Közlöny - 2019/77
2019. május 7.
103/2019. (V. 7.) Korm. rendelet
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
2692
7/2019. (V. 7.) MvM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet technikai módosításáról
2693
1264/2019. (V. 7.) Korm. határozat
a Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozásáról
2701
1265/2019. (V. 7.) Korm. határozat
a Dél-budai Centrum beruházással kapcsolatos kérdésekről
2702
1266/2019. (V. 7.) Korm. határozat
a fővárosi kerületek belterületi szilárd burkolat nélküli útállománya szilárd burkolattal történő ellátásának állami támogatásáról szóló 1136/2018. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról
2702
Magyar Közlöny - 2019/76
2019. május 7.
17/2019. (V. 7.) BM rendelet
az "A magyar-osztrák államhatár határjeleinek nyolcadik időszakos ellenőrzéséről" című zárójegyzőkönyv, valamint a "Kiegészítés és módosítás a Magyarország és az Osztrák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásához és térképeihez A II, A III, A IV, A V, B I, B II, B III, B IV, B V, B VI, C I, C II, C III, C IV, C V, C VI alszakaszok a határjelek időszakos ellenőrzése 2018" című határokmány jóváhagyásáról
2680
162/2019. (V. 7.) KE határozat
rektori megbízásról
2681
163/2019. (V. 7.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
2681
1260/2019. (V. 7.) Korm. határozat
a 2022. évi Férfi Kézilabda Európa-bajnokság magyar-szlovák társrendezéséhez szükséges 2019. évi kormányzati intézkedésekről
2682
1261/2019. (V. 7.) Korm. határozat
a 2019. évi FIE Felnőtt Olimpiai Kvalifikációs Vívó Világbajnokság megrendezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
2682
1262/2019. (V. 7.) Korm. határozat
a "Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért" Egyesület támogatásához szükséges forrás biztosításáról
2683
1263/2019. (V. 7.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
2684
51/2019. (V. 7.) ME határozat
főiskolai rektor megbízásáról
2689
Magyar Közlöny - 2019/76 - 2. rész
2019. május 7.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
17/2019. (V. 7.) BM rendelet
az "A magyar-osztrák államhatár határjeleinek nyolcadik időszakos ellenőrzéséről" című zárójegyzőkönyv, valamint a "Kiegészítés és módosítás a Magyarország és az Osztrák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásához és térképeihez A II, A III, A IV, A V, B I, B II, B III, B IV, B V, B VI, C I, C II, C III, C IV, C V, C VI alszakaszok a határjelek időszakos ellenőrzése 2018" című határokmány jóváhagyásáról
2680
162/2019. (V. 7.) KE határozat
rektori megbízásról
2681
163/2019. (V. 7.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
2681
1260/2019. (V. 7.) Korm. határozat
a 2022. évi Férfi Kézilabda Európa-bajnokság magyar-szlovák társrendezéséhez szükséges 2019. évi kormányzati intézkedésekről
2682
1261/2019. (V. 7.) Korm. határozat
a 2019. évi FIE Felnőtt Olimpiai Kvalifikációs Vívó Világbajnokság megrendezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
2682
1262/2019. (V. 7.) Korm. határozat
a "Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért" Egyesület támogatásához szükséges forrás biztosításáról
2683
1263/2019. (V. 7.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
2684
51/2019. (V. 7.) ME határozat
főiskolai rektor megbízásáról
2689
Magyar Közlöny - 2019/76 - 2. rész
2019. május 7.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
17/2019. (V. 7.) BM rendelet
az "A magyar-osztrák államhatár határjeleinek nyolcadik időszakos ellenőrzéséről" című zárójegyzőkönyv, valamint a "Kiegészítés és módosítás a Magyarország és az Osztrák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásához és térképeihez A II, A III, A IV, A V, B I, B II, B III, B IV, B V, B VI, C I, C II, C III, C IV, C V, C VI alszakaszok a határjelek időszakos ellenőrzése 2018" című határokmány jóváhagyásáról
2680
162/2019. (V. 7.) KE határozat
rektori megbízásról
2681
163/2019. (V. 7.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
2681
1260/2019. (V. 7.) Korm. határozat
a 2022. évi Férfi Kézilabda Európa-bajnokság magyar-szlovák társrendezéséhez szükséges 2019. évi kormányzati intézkedésekről
2682
1261/2019. (V. 7.) Korm. határozat
a 2019. évi FIE Felnőtt Olimpiai Kvalifikációs Vívó Világbajnokság megrendezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
2682
1262/2019. (V. 7.) Korm. határozat
a "Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért" Egyesület támogatásához szükséges forrás biztosításáról
2683
1263/2019. (V. 7.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
2684
51/2019. (V. 7.) ME határozat
főiskolai rektor megbízásáról
2689
Magyar Közlöny - 2019/75
2019. május 6.
102/2019. (V. 6.) Korm. rendelet
az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról
2672
160/2019. (V. 6.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
2676
161/2019. (V. 6.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
2676
1259/2019. (V. 6.) Korm. határozat
a fővárosi, kerékpározást segítő beruházások megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről
2677
50/2019. (V. 6.) ME határozat
a szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő Magyar-Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjainak felmentéséről és az új tagok kijelöléséről
2678
Magyar Közlöny - 2019/74
2019. május 3.
16/2019. (V. 3.) BM rendelet
a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról
2652
1255/2019. (V. 3.) Korm. határozat
kulturális célú feladat támogatásáról
2654
1256/2019. (V. 3.) Korm. határozat
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
2654
1257/2019. (V. 3.) Korm. határozat
a Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola felújításához szükséges forrás biztosításáról, valamint egyes települési önkormányzatok támogatásáról
2665
1258/2019. (V. 3.) Korm. határozat
a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint az egyes kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges további intézkedésekről szóló 1152/2019. (III. 25.) Korm. határozat módosításáról
2669
Magyar Közlöny - 2019/73
2019. május 2.
100/2019. (V. 2.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről
2628
101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet
a lakáscélú állami támogatások elszámolási rendszerének egyszerűsítéséről
2629
1253/2019. (V. 2.) Korm. határozat
Állami tulajdonban álló ingatlan Esztergom-Budapesti Főegyházmegye részére történő ingyenes tulajdonba adásáról
2648
1254/2019. (V. 2.) Korm. határozat
a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről szóló 1466/2018. (IX. 25.) Korm. határozat módosításáról
2649
Magyar Közlöny - 2019/72
2019. április 30.
97/2019. (IV. 30.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a fenntartható vízgazdálkodás terén a határvizeken és a közös érdekű vízgyűjtőkön történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
2565
98/2019. (IV. 30.) Korm. rendelet
a rendkívüli öntözési célú vízhasználatról
2574
99/2019. (IV. 30.) Korm. rendelet
a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról
2576
9/2019. (IV. 30.) ITM rendelet
a biztonsági kőolajkészlet felhasználásáról
2578
1238/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
az afgán nemzeti védelmi és biztonsági erők fenntartásához történő pénzügyi hozzájárulásról
2579
1239/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházás előkészítésével összefüggő kormányzati intézkedésekről
2579
1240/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztésével összefüggő kormányzati intézkedésekről
2582
1241/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
a FINA 2025. évi 21. és a FINA 2027. évi 22. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság és Masters Világbajnokság megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről
2585
1242/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a Budapest Diákváros - Déli Városkapu Fejlesztési Program megvalósításához szükséges intézkedésekről
2586
1243/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról
2587
1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
2608
1245/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
az Igazságügyi Minisztérium tagállami kötelezettségek és kormányzati döntések alapján keletkezett többletfeladatai ellátásának központi forrásigényéről
2616
1246/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 2019. évben végrehajtandó átviteli hálózat fejlesztés finanszírozásához szükséges forrás fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással történő biztosításáról
2616
1247/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a kormányzati célú hálózatok fejlesztésében való közreműködésének finanszírozásáról
2618
1248/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
a Széchenyi lánchíd, a budai Váralagút, valamint a hozzájuk kapcsolódó közterületek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő intézkedésekről szóló 1447/2018. (IX. 18.) Korm. határozat módosításáról
2621
1249/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
a Róheim-villa rekonstrukciójához szükséges további források biztosításáról
2621
1250/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
a Kvassay HÉV-híd felújításához szükséges intézkedésekről
2622
1251/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
a szombathelyi Haladás Sportkomplexum működtetésével összefüggő kormányzati intézkedésekről
2622
1252/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
az erdélyi magyar kulturális intézmények programjainak, működésének és beruházásainak támogatásáról
2623
45/2019. (IV. 30.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Fehérorosz Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról Minszkben, 1995. november 1-jén aláírt Egyezmény módosításáról szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
2623
46/2019. (IV. 30.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Bukaresti Kulturális Központja és a Budapesti Román Kulturális Intézet működéséről szóló Egyezmény módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
2624
47/2019. (IV. 30.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti nemzetközi közúti személyszállítási és árufuvarozási megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
2624
48/2019. (IV. 30.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a nemzetközi közúti közlekedésről Budapesten, 1994. március 22-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
2625
49/2019. (IV. 30.) ME határozat
a helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló 62/2014. (VII. 2.) ME határozat módosításáról
2626
Magyar Közlöny - 2019/71
2019. április 29.
16/2019. (IV. 29.) AM rendelet
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről
2546
15/2019. (IV. 29.) BM rendelet
az "A magyar-román államhatáron a 2015. évben a Maros folyó nem szabályozott szakaszán végrehajtott közös ellenőrzés alapján megállapított határvonal - A határszakasz - 2016" című kiegészítő határokmány, valamint a "Jegyzőkönyv a magyar-román államhatár vízi szakaszainak 2015. évi közös ellenőrzéséről" című zárójegyzőkönyv jóváhagyásáról
2555
8/2019. (IV. 29.) EMMI rendelet
a nemzetiségi célú támogatások 2019. évi igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól
2557
9/2019. (IV. 29.) EMMI rendelet
egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
2558
158/2019. (IV. 29.) KE határozat
dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
2561
159/2019. (IV. 29.) KE határozat
dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
2561
1237/2019. (IV. 29.) Korm. határozat
a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó elővásárlási jog gyakorlásáról
2562
Magyar Közlöny - 2019/71 - 2. rész
2019. április 29.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
16/2019. (IV. 29.) AM rendelet
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről
2546
15/2019. (IV. 29.) BM rendelet
az "A magyar-román államhatáron a 2015. évben a Maros folyó nem szabályozott szakaszán végrehajtott közös ellenőrzés alapján megállapított határvonal - A határszakasz - 2016" című kiegészítő határokmány, valamint a "Jegyzőkönyv a magyar-román államhatár vízi szakaszainak 2015. évi közös ellenőrzéséről" című zárójegyzőkönyv jóváhagyásáról
2555
8/2019. (IV. 29.) EMMI rendelet
a nemzetiségi célú támogatások 2019. évi igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól
2557
9/2019. (IV. 29.) EMMI rendelet
egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
2558
158/2019. (IV. 29.) KE határozat
dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
2561
159/2019. (IV. 29.) KE határozat
dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
2561
1237/2019. (IV. 29.) Korm. határozat
a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó elővásárlási jog gyakorlásáról
2562
Magyar Közlöny - 2019/71 - 2. rész
2019. április 29.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
16/2019. (IV. 29.) AM rendelet
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről
2546
15/2019. (IV. 29.) BM rendelet
az "A magyar-román államhatáron a 2015. évben a Maros folyó nem szabályozott szakaszán végrehajtott közös ellenőrzés alapján megállapított határvonal - A határszakasz - 2016" című kiegészítő határokmány, valamint a "Jegyzőkönyv a magyar-román államhatár vízi szakaszainak 2015. évi közös ellenőrzéséről" című zárójegyzőkönyv jóváhagyásáról
2555
8/2019. (IV. 29.) EMMI rendelet
a nemzetiségi célú támogatások 2019. évi igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól
2557
9/2019. (IV. 29.) EMMI rendelet
egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
2558
158/2019. (IV. 29.) KE határozat
dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
2561
159/2019. (IV. 29.) KE határozat
dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
2561
1237/2019. (IV. 29.) Korm. határozat
a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó elővásárlási jog gyakorlásáról
2562
Magyar Közlöny - 2019/70
2019. április 25.
95/2019. (IV. 25.) Korm. rendelet
a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásáról
2530
96/2019. (IV. 25.) Korm. rendelet
a KAF Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
2532
17/2019. (IV. 25.) MNB rendelet
a "Földtani Intézet" ezüst emlékérme kibocsátásáról
2533
18/2019. (IV. 25.) MNB rendelet
a "Földtani Intézet" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
2535
6/2019. (IV. 25.) NVTNM rendelet
a Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
2537
15/2019. (IV. 25.) AM rendelet
a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet módosításáról
2538
1236/2019. (IV. 25.) Korm. határozat
a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásával összefüggő intézkedésekről
2542
44/2019. (IV. 25.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
2544
Magyar Közlöny - 2019/69
2019. április 23.
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
2338
87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról
2437
88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről
2450
89/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
a kormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatott kormánytisztviselők teljesítményértékeléséről
2481
90/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosításáról
2483
91/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
2485
92/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról
2486
93/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
2489
94/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
a Szeged külterületén megvalósuló élelmiszeripari, illetve kapcsolódó logisztikai beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
2490
16/2019. (IV. 23.) MNB rendelet
a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről
2492
1217/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a "Rail Cargo Hungaria Zrt. vasúti teherkocsi flotta fékrendszereinek átalakítása" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz pályázati kiírására történő benyújtásáról
2493
1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról
2495
1219/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a NAHU 2014-2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről
2499
1220/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint a torontói Magyar Diaszpóra Missziós Központ létrehozatalához szükséges forrás biztosításáról szóló 1063/2018. (II. 28.) Korm. határozat és a Kratochvil Károly tábornok egykori balatonszepezdi lakóházának hadtörténeti központtá alakításához szükséges intézkedésekről szóló 1156/2019. (III. 25.) Korm. határozat módosításáról
2500
1221/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a Budapest I. kerület, Clark Ádám tér, a Budapest V. kerület, Széchenyi István tér és a József Attila utca átalakításának megvalósításáról
2503
1222/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a szegedi gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó út- és közműfejlesztések előkészítéséhez szükséges forrás-átcsoportosításról
2505
1223/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a Monor okos város projekt megvalósításához szükséges feladatok I. ütemének támogatásáról
2507
1224/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
Magyarország Teheránban található nagykövetségének új épületben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1975/2017. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról
2509
1225/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 1. prioritási tengelyén támogatott egyes projektek forrásszerkezetének, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
2509
1226/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a KEHOP-1.3.0-15-2017-00017 azonosító számú ("Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II." című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
2513
1227/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a KEHOP-1.4.1-15-2016-00002 azonosító számú ("Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
2515
1228/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a KEHOP 2.1.2-15-2016-00002, a KEHOP-2.1.3-15-2017-00043 és a KEHOP-2.2.2-15-2016-00100 azonosító számú projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
2517
1229/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a KEHOP-4.1.0-15-2016-00077 azonosító számú ("Komplex élőhely-rekonstrukció a Kígyósi-pusztán" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
2519
1230/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
2521
1231/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2., 4. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
2523
1232/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása keretében megvalósítani tervezett egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 azonosító számú ("Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása" című) projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról
2525
1233/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósággal összefüggésben a MAHOP-1.2-2017. azonosító számú "Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalának biztosítását" című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
2527
1234/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatási kérelmének a VP5-8.4.1-16 azonosító számú "Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása", valamint a VP4-15.2.1.2-17 azonosító számú "Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése" című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására történő benyújtásához való hozzájárulásról
2527
1235/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Drégelypalánk és Ipolyhídvég (Ipeµské Predmostie) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2528
43/2019. (IV. 23.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Dominikai Köztársaság Kormánya között a diplomata-, szolgálati és hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
2528
Magyar Közlöny - 2019/68
2019. április 23.
85/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
a kiemelt településkép-védelmi környezettel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
2330
1216/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a Steindl Imre Programmal kapcsolatos további döntések meghozataláról
2333
Magyar Közlöny - 2019/67
2019. április 18.
81/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet
a központosított infokommunikációs közszolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
2276
82/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek a társadalmi felzárkózási területet érintő módosításáról
2290
83/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek a Digitális Kormányzati Ügynökség feladataival kapcsolatos módosításáról
2292
84/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
2305
8/2019. (IV. 18.) ITM rendelet
a földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló 13/2015. (III. 31.) NFM rendelet módosításáról
2307
157/2019. (IV. 18.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
2308
1206/2019. (IV. 18.) Korm. határozat
a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program kidolgozásáról
2308
1207/2019. (IV. 18.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
2310
1208/2019. (IV. 18.) Korm. határozat
a régizene népszerűsítésének támogatásáról
2317
1209/2019. (IV. 18.) Korm. határozat
a Népi Építészeti Program folytatásáról szóló 1021/2019. (II. 6.) Korm. határozat módosításáról
2317
1210/2019. (IV. 18.) Korm. határozat
a Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány támogatásáról
2318
1211/2019. (IV. 18.) Korm. határozat
egyes állami fenntartású felsőoktatási intézmények hosszú távú gazdaságos és hatékony működésének biztosítása céljából történő támogatásáról
2318
1212/2019. (IV. 18.) Korm. határozat
a Digitális Kormányzati Ügynökség Portál létrehozásával kapcsolatos egyes kérdésekről
2319
1213/2019. (IV. 18.) Korm. határozat
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet módosításával összefüggő feladatokról
2319
1214/2019. (IV. 18.) Korm. határozat
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
2323
1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozat
települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról
2323
Magyar Közlöny - 2019/66
2019. április 17.
15/2019. (IV. 17.) MNB rendelet
adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról
2202
14/2019. (IV. 17.) BM rendelet
az "A Magyarország és Ukrajna közötti államhatár 2009. és 2016. évek között végrehajtott közös ellenőrzéséről" című zárójegyzőkönyv, valamint a "Kiegészítő határokmányok az államhatár vonalának 1997. és 2003. évek között végrehajtott első közös ellenőrzése eredményei alapján készített határokmányokhoz" című határokmány jóváhagyásáról
2240
14/2019. (IV. 17.) AB határozat
a Szombathelyi Járásbíróság 59.Szk.1163/2017/6/I. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
2243
15/2019. (IV. 17.) AB határozat
a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVI. törvény egésze, továbbá a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény egésze, valamint a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény egésze közjogi érvénytelenségen alapuló alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványok elutasításáról
2256
153/2019. (IV. 17.) KE határozat
bírói felmentésről
2270
154/2019. (IV. 17.) KE határozat
bírói felmentésről
2270
155/2019. (IV. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
2270
156/2019. (IV. 17.) KE határozat
bírói felmentésről
2271
1203/2019. (IV. 17.) Korm. határozat
a családok számára nyújtott támogatásokhoz és egyes élethelyzetekhez kapcsolódó eljárások egyszerűsítéséről
2271
1204/2019. (IV. 17.) Korm. határozat
a Nemzeti Művelődési Intézet lakiteleki székháza megépítésének többletfinanszírozási igényéről
2273
1205/2019. (IV. 17.) Korm. határozat
szolnok megyei jogú város sportjának támogatásáról
2274
42/2019. (IV. 17.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
2274
Magyar Közlöny - 2019/66 - 2. rész
2019. április 17.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
15/2019. (IV. 17.) MNB rendelet
adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról
2202
14/2019. (IV. 17.) BM rendelet
az "A Magyarország és Ukrajna közötti államhatár 2009. és 2016. évek között végrehajtott közös ellenőrzéséről" című zárójegyzőkönyv, valamint a "Kiegészítő határokmányok az államhatár vonalának 1997. és 2003. évek között végrehajtott első közös ellenőrzése eredményei alapján készített határokmányokhoz" című határokmány jóváhagyásáról
2240
14/2019. (IV. 17.) AB határozat
a Szombathelyi Járásbíróság 59.Szk.1163/2017/6/I. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
2243
15/2019. (IV. 17.) AB határozat
a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVI. törvény egésze, továbbá a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény egésze, valamint a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény egésze közjogi érvénytelenségen alapuló alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványok elutasításáról
2256
153/2019. (IV. 17.) KE határozat
bírói felmentésről
2270
154/2019. (IV. 17.) KE határozat
bírói felmentésről
2270
155/2019. (IV. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
2270
156/2019. (IV. 17.) KE határozat
bírói felmentésről
2271
1203/2019. (IV. 17.) Korm. határozat
a családok számára nyújtott támogatásokhoz és egyes élethelyzetekhez kapcsolódó eljárások egyszerűsítéséről
2271
1204/2019. (IV. 17.) Korm. határozat
a Nemzeti Művelődési Intézet lakiteleki székháza megépítésének többletfinanszírozási igényéről
2273
1205/2019. (IV. 17.) Korm. határozat
szolnok megyei jogú város sportjának támogatásáról
2274
42/2019. (IV. 17.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
2274
Magyar Közlöny - 2019/65
2019. április 15.
80/2019. (IV. 15.) Korm. rendelet
az energetikai tárgyú és egyéb kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
2168
3/2019. (IV. 15.) NMHH rendelet
a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosításáról
2187
6/2019. (IV. 15.) HM rendelet
a lakhatással összefüggő egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
2190
1199/2019. (IV. 15.) Korm. határozat
a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny első három szakaszának 2020. évi magyarországi megrendezéséről
2196
1200/2019. (IV. 15.) Korm. határozat
a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny első három szakaszának 2020. évi magyarországi megrendezéséhez szükséges szervező bizottság létrehozásáról
2197
1201/2019. (IV. 15.) Korm. határozat
a 2024. évi Európai Egyetemi Játékok megrendezése és a magyar egyetemi sport fejlesztése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
2198
1202/2019. (IV. 15.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Szolnoki Művésztelep fejlesztéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
2199
Magyar Közlöny - 2019/64
2019. április 12.
2019. évi XXXVIII. törvény
a Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
2130
2019. évi XXXIX. törvény
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról
2140
2019. évi XL. törvény
a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosításáról, valamint a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggő egyes törvénymódosításokról
2143
78/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet
az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
2146
79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet
az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
2146
4/2019. (IV. 12.) MEKH rendelet
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról
2150
1/2019. (IV. 12.) ME rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról
2154
13/2019 (IV. 12.) BM rendelet
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
2155
12/2019. (IV. 12.) IM rendelet
a Magyar Nemzeti Bank alelnökének kinevezéséről
2157
152/2019. (IV. 12.) KE határozat
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek előirányzat címrendi módosításáról
2160
1196/2019. (IV. 12.) Korm. határozat
Állami tulajdonban álló ingatlanok egyházi jogi személy részére történő ingyenes tulajdonba adásáról
2160
1197/2019. (IV. 12.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
2163
1198/2019. (IV. 12.) Korm. határozat
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet egyes rendelkezései hatálybalépése napjának megállapításáról
2164
Magyar Közlöny - 2019/63
2019. április 11.
2019. évi XXX. törvény
a Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról
2029
2019. évi XXXI. törvény
a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület tevékenységével érintett egyes állami tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésének rendezéséről
2033
2019. évi XXXII. törvény
a családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról
2035
2019. évi XXXIII. törvény
az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról
2036
2019. évi XXXIV. törvény
az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról
2037
2019. évi XXXV. törvény
az idegenrendészeti szervvel összefüggő egyes törvények módosításáról
2092
2019. évi XXXVI. törvény
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról
2099
2019. évi XXXVII. törvény
az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról
2110
77/2019. (IV. 11.) Korm. rendelet
az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról
2115
5/2019. (IV. 11.) HM rendelet
a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosításáról
2116
148/2019. (IV. 11.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
2124
149/2019. (IV. 11.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
2124
150/2019. (IV. 11.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
2125
151/2019. (IV. 11.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
2125
1195/2019. (IV. 11.) Korm. határozat
a római Szent István Ház megvásárlásához szükséges források biztosításáról
2126
39/2019. (IV. 11.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
2127
40/2019. (IV. 11.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti, infrastrukturális projektekben való együttműködést célzó keretprogram kialakításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
2127
41/2019. (IV. 11.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
2128
Magyar Közlöny - 2019/62
2019. április 10.
2019. évi XXV. törvény
a Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi költségvetéséről
1996
2019. évi XXVI. törvény
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
1997
2019. évi XXVII. törvény
a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról
1999
2019. évi XXVIII. törvény
az egyes klímapolitikai tárgyú törvények módosításáról
1999
2019. évi XXIX. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
2003
76/2019. (IV. 10.) Korm. rendelet
az egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
2007
14/2019. (IV. 10.) MNB rendelet
az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyekre vonatkozó, szakmai képességekre és kompetenciákra vonatkozó követelményekről szóló 37/2017. (XII. 27.) MNB rendelet módosításáról
2010
5/2019. (IV. 10.) NVTNM rendelet
az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer, a tengelysúly-rendszer és az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer jármű ellenőrzéshez szükséges informatikai eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről szóló 76/2016. (XII. 30.) NFM rendelet módosításáról
2011
6/2019. (IV. 10.) MvM rendelet
a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról
2011
14/2019. (IV. 10.) AM rendelet
az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
2013
1/2019. (IV. 10.) KKM rendelet
a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról
2020
1193/2019. (IV. 10.) Korm. határozat
az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) programjainak és működésének támogatásáról
2025
1194/2019. (IV. 10.) Korm. határozat
budapest Fővárosban munkásszállás kialakításáról
2025
Magyar Közlöny - 2019/61
2019. április 9.
75/2019. (IV. 9.) Korm. rendelet
az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
1988
12/2019. (IV. 9.) BM rendelet
a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról
1991
1191/2019. (IV. 9.) Korm. határozat
a Budapest XIII. kerület, Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna építésével kapcsolatos intézkedésekről
1992
1192/2019. (IV. 9.) Korm. határozat
a Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Pályafejlesztési Programjával kapcsolatos további intézkedésekről
1993
Magyar Közlöny - 2019/60
2019. április 8.
2019. évi XXIV. törvény
a közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciákról
1946