A Magyar Közlönyök listája (2019)
2018 2019

JELENTÉS KULCSSZAVAK ALAPJÁN:
Kulcsszavak felsorolva, vesszővel elválasztva:
Ebben az évben megjelent közlönyök:
Ettől a Magyar Közlönytől (csak a sorszáma évszám nélkül):
Eddig a Magyar Közlönyig (csak a sorszáma évszám nélkül):
MEHET!

Az alábbi listában pipával lehet megjelölni egy-egy elemet, majd alul, a "Generálás" gombra kattintással a kiválasztott elemek listába rendezve jelennek meg.


Magyar Közlöny - 2019/21
2019. február 14.
17/2019. (II. 14.) Korm. rendelet
az egységes külképviseleti rendszer adminisztratív-technikai működésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról
406
18/2019. (II. 14.) Korm. rendelet
a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
408
1037/2019. (II. 14.) Korm. határozat
balatonalmádi Város Önkormányzata sportinfrastruktúra fejlesztési célú támogatása kapcsán szükséges intézkedésekről
410
1038/2019. (II. 14.) Korm. határozat
tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat feladatainak támogatásáról
411
12/2019. (II. 14.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között az ITU Telecom World 2019 konferencia megrendezéséről, megszervezéséről és finanszírozásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
413
Magyar Közlöny - 2019/20
2019. február 13.
16/2019. (II. 13.) Korm. rendelet
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény egyes átmeneti rendelkezéseinek végrehajtásáról
382
1/2019. (II. 13.) AB határozat
a Fővárosi Törvényszék 23.Szef.27/2017/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról
384
1034/2019. (II. 13.) Korm. határozat
a Nemzeti Hauszmann Program megvalósításáról és a végrehajtásához szükséges 2019. évi, 2020. évi és 2021. évi forrás biztosításáról
398
1035/2019. (II. 13.) Korm. határozat
a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak ellátása érdekében szükséges forrás biztosításáról
399
1036/2019. (II. 13.) Korm. határozat
a nyíregyházi Kállay-kúria felújításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1495/2015. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról
403
Magyar Közlöny - 2019/19
2019. február 11.
13/2019. (II. 11.) Korm. rendelet
Építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
245
14/2019. (II. 11.) Korm. rendelet
az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
251
15/2019. (II. 11.) Korm. rendelet
az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
252
3/2019. (II. 11.) EMMI rendelet
a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet és a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet módosításáról
253
1023/2019. (II. 11.) Korm. határozat
a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó európai uniós kohéziós források versenyképességet növelő felhasználásának tervezéséről
354
1024/2019. (II. 11.) Korm. határozat
a Programozási Munkacsoport létrehozásáról
356
1025/2019. (II. 11.) Korm. határozat
a 2019. évi fejlesztéspolitikai célokról és a 2018. évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséről
357
1026/2019. (II. 11.) Korm. határozat
a KEHOP-1.4.0-15-2016-00017 azonosító számú ("Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének javítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon" című) nagyprojektjavaslat jóváhagyásáról, támogatásának növeléséről, valamint a kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról
360
1027/2019. (II. 11.) Korm. határozat
a KEHOP-1.6.0-15-2016-00005 azonosító számú ("Tűzoltó laktanyák kialakítása - Gyöngyös" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
363
1028/2019. (II. 11.) Korm. határozat
a KEHOP-2.1.3. és a KEHOP-2.2.2. azonosító jelű felhívások keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
365
1029/2019. (II. 11.) Korm. határozat
a TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 azonosító számú ("Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése" című) és a TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00010 azonosító számú ("Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei intézményének Ősz utcai Tagintézménye és a Mosolykert Óvoda felújítása" című) projekt támogatásának növeléséről
368
1030/2019. (II. 11.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
370
1031/2019. (II. 11.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
374
1032/2019. (II. 11.) Korm. határozat
a "Százhalombatta-Pusztaszabolcs vasútvonal korszerűsítése és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése" tárgyú, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által társfinanszírozott projekt részét képező Érd - Érd alsó összekötő vágány megvalósításával összefüggésben felmerült költségnövekménnyel kapcsolatos intézkedésekről
378
1033/2019. (II. 11.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya közötti gazdasági, kereskedelmi, tudományos és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
380
Magyar Közlöny - 2019/18
2019. február 8.
A Kúria közleménye
mzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról
240
11/2019. (II. 8.) ME határozat
a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről
241
Magyar Közlöny - 2019/17
2019. február 7.
3/2019. (II. 7.) HM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2018. (III. 8.) HM rendelet módosításáról
232
31/2019. (II. 7.) KE határozat
vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
234
32/2019. (II. 7.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
234
33/2019. (II. 7.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
235
34/2019. (II. 7.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
235
35/2019. (II. 7.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
236
1022/2019. (II. 7.) Korm. határozat
az EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosító számú ("Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről
236
Magyar Közlöny - 2019/16
2019. február 6.
1021/2019. (II. 6.) Korm. határozat
a Népi Építészeti Program folytatásáról
228
10/2019. (II. 6.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
229
Magyar Közlöny - 2019/15
2019. február 5.
8/2019. (II. 5.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
206
9/2019. (II. 5.) Korm. rendelet
a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárról
213
10/2019. (II. 5.) Korm. rendelet
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban betölthető munkakörök egyes szabályairól
214
11/2019. (II. 5.) Korm. rendelet
a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonnyal összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
216
12/2019. (II. 5.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
220
25/2019. (II. 5.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
221
26/2019. (II. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
222
27/2019. (II. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
222
28/2019. (II. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
222
29/2019. (II. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
223
30/2019. (II. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
223
1019/2019. (II. 5.) Korm. határozat
a Rómer Flóris Terv megvalósítását elősegítő forrás növeléséről, valamint további szükséges intézkedésekről
223
1020/2019. (II. 5.) Korm. határozat
Állami tulajdonban álló ingatlan Piarista Rend Magyar Tartománya részére történő ingyenes tulajdonba adásáról
224
Magyar Közlöny - 2019/14
2019. február 1.
24/2019. (II. 1.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
204
Magyar Közlöny - 2019/13
2019. január 31.
3/2019. (I. 31.) BM rendelet
az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban elrendelt elővezetés végrehajtása során felmerült költség mértéke megállapításának, valamint megtérítésének részletes szabályairól
176
1/2019. (I. 31.) HM rendelet
a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól
177
2/2019. (I. 31.) HM rendelet
a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról
184
2/2019. (I. 31.) IM rendelet
a polgári peres és nemperes eljárásokban, a közigazgatási perben és az egyéb közigazgatási bírósági eljárásokban elrendelt elővezetés végrehajtása során felmerült költség mértéke megállapításának, valamint megtérítésének részletes szabályairól
198
1018/2019. (I. 31.) Korm. határozat
az Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány támogatásának biztosításáról
199
9/2019. (I. 31.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkárok kinevezéséről
201
Magyar Közlöny - 2019/12
2019. január 30.
1/2019. (I. 30.) IM rendelet
a közigazgatási bíróságokra való áthelyezéssel kapcsolatos nyilatkozatról
152
1/2019. KMJE jogegységi határozat
a Kúria jogegységi határozata
156
1/2019. KMPJE jogegységi határozat
a Kúria jogegységi határozata
161
Köf.5035/2018/3. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
167
1017/2019. (I. 30.) Korm. határozat
a Pécsi Sport Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság sportcélú működéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
173
Magyar Közlöny - 2019/11
2019. január 28.
7/2019. (I. 28.) Korm. rendelet
az ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének Magyar Állam javára történő megszerzésére irányuló ügylet nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
144
1016/2019. (I. 28.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
145
Magyar Közlöny - 2019/10
2019. január 25.
5/2019. (I. 25.) Korm. rendelet
a nemesfémtárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló, Bécsben, 1972. november 15. napján aláírt Egyezmény 2018. április 20. napján elfogadott PMC/W2/2000 számú módosítása kihirdetéséről
122
6/2019. (I. 25.) Korm. rendelet
a Sopron rendezvényterületének kialakítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
131
5/2019. (I. 25.) MNB rendelet
a "Benczúr Gyula" ezüst emlékérme kibocsátásáról
133
6/2019. (I. 25.) MNB rendelet
a "Benczúr Gyula" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
135
2/2019. (I. 25.) AM rendelet
az anyajuh tartásával kapcsolatos egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról
137
1011/2019. (I. 25.) Korm. határozat
a Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között kötendő székhely-megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
138
1012/2019. (I. 25.) Korm. határozat
Állami tulajdonban álló ingatlan Katolikus Karitász - Caritas Hungarica részére ingyenesen történő tulajdonba adásáról
138
1013/2019. (I. 25.) Korm. határozat
a Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság működésével és fejlesztésével kapcsolatos állami szerepvállalásról
139
1014/2019. (I. 25.) Korm. határozat
a Sopron rendezvényterületének kialakításához szükséges intézkedésekről
140
1015/2019. (I. 25.) Korm. határozat
kormánybiztos kinevezéséről
141
Magyar Közlöny - 2019/9
2019. január 24.
3/2019. (I. 24.) Korm. rendelet
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
114
4/2019. (I. 24.) Korm. rendelet
a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet, és a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról
115
22/2019. (I. 24.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
118
23/2019. (I. 24.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
118
1007/2019. (I. 24.) Korm. határozat
az MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának változásához kapcsolódó források átadásáról
119
1008/2019. (I. 24.) Korm. határozat
a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő intézkedésről
119
1009/2019. (I. 24.) Korm. határozat
a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum és annak feladatai ellátását szolgáló ingatlan helyzetének rendezéséről szóló 1572/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat módosításáról
120
1010/2019. (I. 24.) Korm. határozat
a Társadalmi Innováció Tanácsról szóló 1689/2017. (IX. 22.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
120
8/2019. (I. 24.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és Eritrea Állam Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
120
Magyar Közlöny - 2019/8
2019. január 22.
2/2019. (I. 22.) Korm. rendelet
az egyes rendvédelmi és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
98
1/2019. (I. 22.) NMHH rendelet
a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról
100
2/2019. (I. 22.) BM rendelet
a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet módosításáról
105
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról
108
1005/2019. (I. 22.) Korm. határozat
a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2019-2021. évekre tervezett összegéről
109
1006/2019. (I. 22.) Korm. határozat
a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról
112
Magyar Közlöny - 2019/8 - 2. rész
2019. január 22.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
2/2019. (I. 22.) Korm. rendelet
az egyes rendvédelmi és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
98
1/2019. (I. 22.) NMHH rendelet
a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról
100
2/2019. (I. 22.) BM rendelet
a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet módosításáról
105
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról
108
1005/2019. (I. 22.) Korm. határozat
a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2019-2021. évekre tervezett összegéről
109
1006/2019. (I. 22.) Korm. határozat
a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról
112
Magyar Közlöny - 2019/7
2019. január 18.
1/2019. (I. 18.) Korm. rendelet
a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet módosításáról
88
1003/2019. (I. 18.) Korm. határozat
az ENSZ Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alapnál (IFAD) Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tagok kinevezéséről
89
1004/2019. (I. 18.) Korm. határozat
a települési önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatásáról
89
5/2019. (I. 18.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya közötti, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
95
6/2019. (I. 18.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
95
7/2019. (I. 18.) ME határozat
az Észak-Macedóniának az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
96
Magyar Közlöny - 2019/6
2019. január 17.
3/2019. (I. 17.) MNB rendelet
az "Árpád-házi Szent Piroska" arany emlékérme kibocsátásáról
82
4/2019. (I. 17.) MNB rendelet
az "Árpád-házi Szent Piroska" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
84
Magyar Közlöny - 2019/5
2019. január 16.
2/2019. (I. 16.) EMMI rendelet
az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet módosításáról
76
21/2019. (I. 16.) KE határozat
a Magyar Honvédség parancsnoka beosztásba történő kinevezésről
78
3/2019. (I. 16.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
78
4/2019. (I. 16.) ME határozat
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettesének felmentéséről
79
Magyar Közlöny - 2019/4
2019. január 15.
1/2019. (I. 15.) MvM rendelet
egyes rendeleteknek az arcképmás felvétel készítése során egységes informatikai és irodatechnikai eszközök alkalmazásával összefüggő módosításáról
66
1/2019. (I. 15.) AM rendelet
a vágóállatok vágás utáni minősítését szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
67
1/2019. (I. 15.) BM rendelet
a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet módosításáról
72
18/2019. (I. 15.) KE határozat
Államtitkári felmentésről
73
19/2019. (I. 15.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
73
20/2019. (I. 15.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
74
2/2019. (I. 15.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról
74
Magyar Közlöny - 2019/3
2019. január 9.
1/2019. (I. 9.) MNB rendelet
a Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet módosításáról
44
2/2019. (I. 9.) MNB rendelet
a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet módosításáról
45
1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet
az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról
48
2/2019. (I. 9.) ITM rendelet
az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról
54
1/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói felmentésről
56
2/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói felmentésről
56
3/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói felmentésről
56
4/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói felmentésről
57
5/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói felmentésről
57
6/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói felmentésről
57
7/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói felmentésről
58
8/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
58
9/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
58
10/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
59
11/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
59
12/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
59
13/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
60
14/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói felmentésről
60
15/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
60
16/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
61
17/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
61
1001/2019. (I. 9.) Korm. határozat
a Nemzeti Együttműködési Alap alapkezelőjének változása miatt szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
61
1002/2019. (I. 9.) Korm. határozat
a "30 éve szabadon" emlékévről
63
1/2019. (I. 9.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és Belize Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
64
Magyar Közlöny - 2019/2
2019. január 7.
1/2019. (I. 7.) ITM rendelet
a járművezetők képzésével és vizsgáztatásával összefüggésben egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
34
Magyar Közlöny - 2019/1
2019. január 2.
Magyarország Alaptörvénye
Magyarország Alaptörvénye (egységes szerkezetben)
2
GENERÁLÁS

 

 

 

 

 

 

 



REGISZTRÁCIÓ






BELÉPÉS
ELFELEJTETT JELSZÓ

Utolsó szinkronizálás az Országgyűlés honlapjával:
2019-02-15 23:00:02