A Magyar Közlönyök listája (2019)
2018 2019

JELENTÉS KULCSSZAVAK ALAPJÁN:
Kulcsszavak felsorolva, vesszővel elválasztva:
Ebben az évben megjelent közlönyök:
Ettől a Magyar Közlönytől (csak a sorszáma évszám nélkül):
Eddig a Magyar Közlönyig (csak a sorszáma évszám nélkül):
MEHET!

Az alábbi listában pipával lehet megjelölni egy-egy elemet, majd alul, a "Generálás" gombra kattintással a kiválasztott elemek listába rendezve jelennek meg.


Magyar Közlöny - 2019/66
2019. április 17.
15/2019. (IV. 17.) MNB rendelet
adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról
2202
14/2019. (IV. 17.) BM rendelet
az "A Magyarország és Ukrajna közötti államhatár 2009. és 2016. évek között végrehajtott közös ellenőrzéséről" című zárójegyzőkönyv, valamint a "Kiegészítő határokmányok az államhatár vonalának 1997. és 2003. évek között végrehajtott első közös ellenőrzése eredményei alapján készített határokmányokhoz" című határokmány jóváhagyásáról
2240
14/2019. (IV. 17.) AB határozat
a Szombathelyi Járásbíróság 59.Szk.1163/2017/6/I. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
2243
15/2019. (IV. 17.) AB határozat
a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVI. törvény egésze, továbbá a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény egésze, valamint a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény egésze közjogi érvénytelenségen alapuló alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványok elutasításáról
2256
153/2019. (IV. 17.) KE határozat
bírói felmentésről
2270
154/2019. (IV. 17.) KE határozat
bírói felmentésről
2270
155/2019. (IV. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
2270
156/2019. (IV. 17.) KE határozat
bírói felmentésről
2271
1203/2019. (IV. 17.) Korm. határozat
a családok számára nyújtott támogatásokhoz és egyes élethelyzetekhez kapcsolódó eljárások egyszerűsítéséről
2271
1204/2019. (IV. 17.) Korm. határozat
a Nemzeti Művelődési Intézet lakiteleki székháza megépítésének többletfinanszírozási igényéről
2273
1205/2019. (IV. 17.) Korm. határozat
szolnok megyei jogú város sportjának támogatásáról
2274
42/2019. (IV. 17.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
2274
Magyar Közlöny - 2019/66 - 2. rész
2019. április 17.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
15/2019. (IV. 17.) MNB rendelet
adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról
2202
14/2019. (IV. 17.) BM rendelet
az "A Magyarország és Ukrajna közötti államhatár 2009. és 2016. évek között végrehajtott közös ellenőrzéséről" című zárójegyzőkönyv, valamint a "Kiegészítő határokmányok az államhatár vonalának 1997. és 2003. évek között végrehajtott első közös ellenőrzése eredményei alapján készített határokmányokhoz" című határokmány jóváhagyásáról
2240
14/2019. (IV. 17.) AB határozat
a Szombathelyi Járásbíróság 59.Szk.1163/2017/6/I. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
2243
15/2019. (IV. 17.) AB határozat
a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVI. törvény egésze, továbbá a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény egésze, valamint a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény egésze közjogi érvénytelenségen alapuló alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványok elutasításáról
2256
153/2019. (IV. 17.) KE határozat
bírói felmentésről
2270
154/2019. (IV. 17.) KE határozat
bírói felmentésről
2270
155/2019. (IV. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
2270
156/2019. (IV. 17.) KE határozat
bírói felmentésről
2271
1203/2019. (IV. 17.) Korm. határozat
a családok számára nyújtott támogatásokhoz és egyes élethelyzetekhez kapcsolódó eljárások egyszerűsítéséről
2271
1204/2019. (IV. 17.) Korm. határozat
a Nemzeti Művelődési Intézet lakiteleki székháza megépítésének többletfinanszírozási igényéről
2273
1205/2019. (IV. 17.) Korm. határozat
szolnok megyei jogú város sportjának támogatásáról
2274
42/2019. (IV. 17.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
2274
Magyar Közlöny - 2019/65
2019. április 15.
80/2019. (IV. 15.) Korm. rendelet
az energetikai tárgyú és egyéb kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
2168
3/2019. (IV. 15.) NMHH rendelet
a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosításáról
2187
6/2019. (IV. 15.) HM rendelet
a lakhatással összefüggő egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
2190
1199/2019. (IV. 15.) Korm. határozat
a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny első három szakaszának 2020. évi magyarországi megrendezéséről
2196
1200/2019. (IV. 15.) Korm. határozat
a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny első három szakaszának 2020. évi magyarországi megrendezéséhez szükséges szervező bizottság létrehozásáról
2197
1201/2019. (IV. 15.) Korm. határozat
a 2024. évi Európai Egyetemi Játékok megrendezése és a magyar egyetemi sport fejlesztése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
2198
1202/2019. (IV. 15.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Szolnoki Művésztelep fejlesztéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
2199
Magyar Közlöny - 2019/64
2019. április 12.
2019. évi XXXVIII. törvény
a Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
2130
2019. évi XXXIX. törvény
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról
2140
2019. évi XL. törvény
a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosításáról, valamint a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggő egyes törvénymódosításokról
2143
78/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet
az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
2146
79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet
az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
2146
4/2019. (IV. 12.) MEKH rendelet
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról
2150
1/2019. (IV. 12.) ME rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról
2154
13/2019 (IV. 12.) BM rendelet
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
2155
12/2019. (IV. 12.) IM rendelet
a Magyar Nemzeti Bank alelnökének kinevezéséről
2157
152/2019. (IV. 12.) KE határozat
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek előirányzat címrendi módosításáról
2160
1196/2019. (IV. 12.) Korm. határozat
Állami tulajdonban álló ingatlanok egyházi jogi személy részére történő ingyenes tulajdonba adásáról
2160
1197/2019. (IV. 12.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
2163
1198/2019. (IV. 12.) Korm. határozat
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet egyes rendelkezései hatálybalépése napjának megállapításáról
2164
Magyar Közlöny - 2019/63
2019. április 11.
2019. évi XXX. törvény
a Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról
2029
2019. évi XXXI. törvény
a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület tevékenységével érintett egyes állami tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésének rendezéséről
2033
2019. évi XXXII. törvény
a családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról
2035
2019. évi XXXIII. törvény
az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról
2036
2019. évi XXXIV. törvény
az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról
2037
2019. évi XXXV. törvény
az idegenrendészeti szervvel összefüggő egyes törvények módosításáról
2092
2019. évi XXXVI. törvény
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról
2099
2019. évi XXXVII. törvény
az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról
2110
77/2019. (IV. 11.) Korm. rendelet
az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról
2115
5/2019. (IV. 11.) HM rendelet
a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosításáról
2116
148/2019. (IV. 11.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
2124
149/2019. (IV. 11.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
2124
150/2019. (IV. 11.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
2125
151/2019. (IV. 11.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
2125
1195/2019. (IV. 11.) Korm. határozat
a római Szent István Ház megvásárlásához szükséges források biztosításáról
2126
39/2019. (IV. 11.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
2127
40/2019. (IV. 11.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti, infrastrukturális projektekben való együttműködést célzó keretprogram kialakításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
2127
41/2019. (IV. 11.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
2128
Magyar Közlöny - 2019/62
2019. április 10.
2019. évi XXV. törvény
a Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi költségvetéséről
1996
2019. évi XXVI. törvény
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
1997
2019. évi XXVII. törvény
a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról
1999
2019. évi XXVIII. törvény
az egyes klímapolitikai tárgyú törvények módosításáról
1999
2019. évi XXIX. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
2003
76/2019. (IV. 10.) Korm. rendelet
az egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
2007
14/2019. (IV. 10.) MNB rendelet
az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyekre vonatkozó, szakmai képességekre és kompetenciákra vonatkozó követelményekről szóló 37/2017. (XII. 27.) MNB rendelet módosításáról
2010
5/2019. (IV. 10.) NVTNM rendelet
az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer, a tengelysúly-rendszer és az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer jármű ellenőrzéshez szükséges informatikai eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről szóló 76/2016. (XII. 30.) NFM rendelet módosításáról
2011
6/2019. (IV. 10.) MvM rendelet
a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról
2011
14/2019. (IV. 10.) AM rendelet
az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
2013
1/2019. (IV. 10.) KKM rendelet
a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról
2020
1193/2019. (IV. 10.) Korm. határozat
az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) programjainak és működésének támogatásáról
2025
1194/2019. (IV. 10.) Korm. határozat
budapest Fővárosban munkásszállás kialakításáról
2025
Magyar Közlöny - 2019/61
2019. április 9.
75/2019. (IV. 9.) Korm. rendelet
az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
1988
12/2019. (IV. 9.) BM rendelet
a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról
1991
1191/2019. (IV. 9.) Korm. határozat
a Budapest XIII. kerület, Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna építésével kapcsolatos intézkedésekről
1992
1192/2019. (IV. 9.) Korm. határozat
a Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Pályafejlesztési Programjával kapcsolatos további intézkedésekről
1993
Magyar Közlöny - 2019/60
2019. április 8.
2019. évi XXIV. törvény
a közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciákról
1946
74/2019. (IV. 8.) Korm. rendelet
a Televíziós Film Mecenatúrából nyújtható támogatások részletszabályairól, valamint a Televíziós Filmkollégium és a Mecenatúra Felügyelő Bizottsága tagjai delegálására jogosult miniszterek kijelöléséről
1950
11/2019. (IV. 8.) BM rendelet
az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
1954
12/2019. (IV. 8.) AB határozat
az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről és bármely folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárásáról
1957
13/2019. (IV. 8.) AB határozat
a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.129/2015/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról
1966
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
1983
146/2019. (IV. 8.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
1984
147/2019. (IV. 8.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
1984
1190/2019. (IV. 8.) Korm. határozat
a 2019. évi Felnőtt Női Kosárlabda Euroliga Final Four megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
1985
Magyar Közlöny - 2019/59
2019. április 5.
73/2019. (IV. 5.) Korm. rendelet
az agrárminiszter, valamint az igazságügyi miniszter felelősségi körébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról
1909
12/2019. (IV. 5.) MNB rendelet
az "Eötvös Loránd" ezüst emlékérme kibocsátásáról
1912
13/2019. (IV. 5.) MNB rendelet
az "Eötvös Loránd" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
1914
13/2019. (IV. 5.) AM rendelet
az agrárminiszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról
1916
10/2019. (IV. 5.) IM rendelet
a közjegyzők feladatellátásával kapcsolatos egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
1919
11/2019. (IV. 5.) IM rendelet
egyes büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról
1921
4/2019. (IV. 5.) PM rendelet
a magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról szóló 34/2009. (XII. 22.) PM rendelet módosításáról
1928
132/2019. (IV. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
1929
133/2019. (IV. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
1929
134/2019. (IV. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
1929
135/2019. (IV. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
1930
136/2019. (IV. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
1930
137/2019. (IV. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
1930
138/2019. (IV. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
1931
139/2019. (IV. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
1931
140/2019. (IV. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
1931
141/2019. (IV. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
1932
142/2019. (IV. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
1932
143/2019. (IV. 5.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1932
144/2019. (IV. 5.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1933
145/2019. (IV. 5.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1933
1183/2019. (IV. 5.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
1934
1184/2019. (IV. 5.) Korm. határozat
a "Budapest 2019 - Európa sportfővárosa" programhoz kapcsolódó családi sportparkok fejlesztésével összefüggő intézkedésekről
1936
1185/2019. (IV. 5.) Korm. határozat
a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében előkészített egyes beruházások megvalósításának jóváhagyásáról
1937
1186/2019. (IV. 5.) Korm. határozat
a Puskás Kiállítási Központ megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről
1939
1187/2019. (IV. 5.) Korm. határozat
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
1940
1188/2019. (IV. 5.) Korm. határozat
a Nemzeti Kastélyprogram részét képező szabadkígyósi Wenckheim-kastély és a Nemzeti Várprogram részét képező egri vár állagmegóvó munkáihoz szükséges forrás rendelkezésre állásáról szóló 1702/2018. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról
1940
1189/2019. (IV. 5.) Korm. határozat
a Magyar Kézilabda Szövetség 2019. évi működési támogatásának biztosításáról, valamint a kézilabda sportág kiemelt fejlesztéseinek támogatásáról
1941
38/2019. (IV. 5.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
1944
Magyar Közlöny - 2019/58
2019. április 4.
69/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet
a Közszolgálati Döntőbizottságról
1878
70/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet
a személyügyi központról, a kiválasztási eljárásról és a közzétételi eljárásról
1884
71/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet
a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról
1891
72/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet
a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról
1897
9/2019. (IV. 4.) IM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet módosításáról
1900
6/2019. (IV. 4.) ITM rendelet
az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról
1902
7/2019. (IV. 4.) ITM rendelet
a Műszaki Szabályozási Bizottságról
1903
1181/2019. (IV. 4.) Korm. határozat
Magyarország rövid és középtávú közúti infrastruktúra fejlesztéseinek végrehajtásához szükséges államháztartási intézkedésekről
1905
1182/2019. (IV. 4.) Korm. határozat
a Szegedi Tudományegyetem és a Gazdasági Akadémia közötti együttműködés támogatásáról
1906
Magyar Közlöny - 2019/57
2019. április 3.
67/2019. (IV. 3.) Korm. rendelet
a közjegyzői kamarák által ellátott egyes hatósági feladatokról
1866
68/2019. (IV. 3.) Korm. rendelet
az egyes vadgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról szóló 412/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról
1868
1178/2019. (IV. 3.) Korm. határozat
a Hungary Helps Program keretében a szíriai Melkita Görögkatolikus Egyház projektjeinek támogatásáról
1870
1179/2019. (IV. 3.) Korm. határozat
a szaporcai turistaszállás Ős-Dráva Program keretében történő kivitelezéséhez szükséges további forrás biztosításáról
1871
1180/2019. (IV. 3.) Korm. határozat
a KEHOP-1.4.0-15-2016-00011 azonosító számú ("VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése, Tisza-Túr tározó" című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról, támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1873
é37/2019. (IV. 3.) ME határozat
az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről
1876
Magyar Közlöny - 2019/56
2019. április 2.
7/2019. (IV. 2.) EMMI rendelet
a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
1856
12/2019. (IV. 2.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
1859
13/2019. (IV. 2.) OGY határozat
az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXII. törvénnyel összefüggő módosításáról
1859
1177/2019. (IV. 2.) Korm. határozat
az Afrika stratégiáról
1861
36/2019. (IV. 2.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti védelmi együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1864
Magyar Közlöny - 2019/55
2019. április 1.
9/2019. (IV. 1.) AM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2019. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
1814
10/2019. (IV. 1.) AM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról
1816
11/2019. (IV. 1.) AM rendelet
a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről
1824
12/2019. (IV. 1.) AM rendelet
az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról szóló 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet és a földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet módosításáról
1838
1170/2019. (IV. 1.) Korm. határozat
a 2020. évi ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Európa-bajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
1845
1171/2019. (IV. 1.) Korm. határozat
a hazai vállalkozások külpiaci sikeressége érdekében szükséges exportfejlesztési intézkedésekről
1845
1172/2019. (IV. 1.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
1847
1173/2019. (IV. 1.) Korm. határozat
a hitéleti tevékenységhez kapcsolódó működési támogatás biztosításához és egyes beruházások megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről
1850
1174/2019. (IV. 1.) Korm. határozat
a Sapientia Alapítvány tevékenységének bővítésével kapcsolatos intézkedésekről
1851
1175/2019. (IV. 1.) Korm. határozat
a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar épületének fejlesztéséről
1852
1176/2019. (IV. 1.) Korm. határozat
a HONSA Alkatrész Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság átlátható szervezetté történő minősítéséről
1853
35/2019. (IV. 1.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon és a Szerb Köztársaságban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1853
Magyar Közlöny - 2019/54
2019. március 29.
4/2019. (III. 29.) ITM rendelet
az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
1796
5/2019. (III. 29.) ITM rendelet
a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról
1797
3/2019. (III. 29.) PM rendelet
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetét érintő egyes miniszteri rendeletek, valamint a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet módosításáról
1798
11/2019. (III. 29.) AB határozata
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 2018. január 1. és 2018. december 31. között hatályos 44. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és bármely folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárásáról
1805
131/2019. (III. 29.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1810
1169/2019. (III. 29.) Korm. határozat
a balmazújvárosi sportélet támogatásához szükséges forrás biztosításáról
1810
Magyar Közlöny - 2019/53
2019. március 29.
10/2019. (III. 29.) BM rendelet
a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet módosításáról
1790
125/2019. (III. 29.) KE határozat
rektori megbízás alóli felmentésről
1791
126/2019. (III. 29.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
1791
127/2019. (III. 29.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
1792
128/2019. (III. 29.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
1792
129/2019. (III. 29.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
1793
130/2019. (III. 29.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
1793
Magyar Közlöny - 2019/53 - 2. rész
2019. március 29.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
10/2019. (III. 29.) BM rendelet
a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet módosításáról
1790
125/2019. (III. 29.) KE határozat
rektori megbízás alóli felmentésről
1791
126/2019. (III. 29.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
1791
127/2019. (III. 29.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
1792
128/2019. (III. 29.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
1792
129/2019. (III. 29.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
1793
130/2019. (III. 29.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
1793
Magyar Közlöny - 2019/52
2019. március 28.
3/2019. (III. 28.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról
1760
4/2019. (III. 28.) NVTNM rendelet
az Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonban álló társasági részesedése felett az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
1761
5/2019. (III. 28.) MvM rendelet
a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet, valamint az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról
1762
9/2019. (III. 28.) BM rendelet
a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságoknál rendszeresített szolgálati beosztások átsorolásáról, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról
1779
8/2019. (III. 28.) IM rendelet
a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról
1783
1/2019. (III. 28.) PM rendelet
a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggésben a pénzügyminiszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
1783
2/2019. (III. 28.) PM rendelet
a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén az ügyfeleknek nyújtandó tájékoztatás formájáról és tartalmáról
1786
1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat
a "Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira" című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről
1788
Magyar Közlöny - 2019/52 - 2. rész
2019. március 28.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
3/2019. (III. 28.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról
1760
4/2019. (III. 28.) NVTNM rendelet
az Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonban álló társasági részesedése felett az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
1761
5/2019. (III. 28.) MvM rendelet
a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet, valamint az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról
1762
9/2019. (III. 28.) BM rendelet
a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságoknál rendszeresített szolgálati beosztások átsorolásáról, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról
1779
8/2019. (III. 28.) IM rendelet
a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról
1783
1/2019. (III. 28.) PM rendelet
a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggésben a pénzügyminiszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
1783
2/2019. (III. 28.) PM rendelet
a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén az ügyfeleknek nyújtandó tájékoztatás formájáról és tartalmáról
1786
1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat
a "Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira" című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről
1788
Magyar Közlöny - 2019/51
2019. március 27.
2019. évi XX. törvény
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
1699
2019. évi XXI. törvény
az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodás kihirdetéséről
1706
2019. évi XXII. törvény
a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
1707
2019. évi XXIII. törvény
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról
1713
63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet
a 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes létesítmények megvalósítását szolgáló kiemelten közérdekű beruházások helyszínének meghatározásáról
1722
64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet
a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról
1723
65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet
sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
1728
66/2019. (III. 27.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek az elektronikus közbeszerzés szabályainak rendezésével összefüggő módosításáról
1730
2/2019. (III. 27.) MEKH rendelet
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének a rendelet kiadásában való helyettesítéséről
1739
1158/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés előkészítésének Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
1740
1159/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a Budai Lovas- és Szabadidőközpont, valamint a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósításával összefüggő kormányhatározatok módosításáról
1743
1160/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a KIRÁLY Sportlétesítmény fejlesztése tárgyú beruházás megvalósításához szükséges további intézkedésekről
1743
1161/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a Budapesti Nemzeti Tornasport-akadémia és egyéb kiegészítő sportági létesítmények megvalósításához szükséges további intézkedésekről
1744
1162/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a nyíregyházi multifunkcionális autó-motor sport aréna megvalósításához szükséges további intézkedésekről
1744
1163/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont megvalósítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alap terhére történő finanszírozásáról
1745
1164/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a Partiumi Labdarúgó Akadémia létrehozása tárgyú beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
1748
1165/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
1750
1166/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről
1754
1167/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a Hortobágyi Halgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatási kérelmeinek a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program egyes gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásaira történő benyújtásához való hozzájárulásról
1756
Magyar Közlöny - 2019/51 - 2. rész
2019. március 27.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
2019. évi XX. törvény
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
1699
2019. évi XXI. törvény
az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodás kihirdetéséről
1706
2019. évi XXII. törvény
a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
1707
2019. évi XXIII. törvény
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról
1713
63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet
a 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes létesítmények megvalósítását szolgáló kiemelten közérdekű beruházások helyszínének meghatározásáról
1722
64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet
a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról
1723
65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet
sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
1728
66/2019. (III. 27.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek az elektronikus közbeszerzés szabályainak rendezésével összefüggő módosításáról
1730
2/2019. (III. 27.) MEKH rendelet
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének a rendelet kiadásában való helyettesítéséről
1739
1158/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés előkészítésének Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
1740
1159/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a Budai Lovas- és Szabadidőközpont, valamint a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósításával összefüggő kormányhatározatok módosításáról
1743
1160/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a KIRÁLY Sportlétesítmény fejlesztése tárgyú beruházás megvalósításához szükséges további intézkedésekről
1743
1161/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a Budapesti Nemzeti Tornasport-akadémia és egyéb kiegészítő sportági létesítmények megvalósításához szükséges további intézkedésekről
1744
1162/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a nyíregyházi multifunkcionális autó-motor sport aréna megvalósításához szükséges további intézkedésekről
1744
1163/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont megvalósítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alap terhére történő finanszírozásáról
1745
1164/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a Partiumi Labdarúgó Akadémia létrehozása tárgyú beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
1748
1165/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
1750
1166/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről
1754
1167/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a Hortobágyi Halgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatási kérelmeinek a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program egyes gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásaira történő benyújtásához való hozzájárulásról
1756
Magyar Közlöny - 2019/50
2019. március 26.
2019. évi XV. törvény
egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról
1652
2019. évi XVI. törvény
a Magyarország Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről
1656
2019. évi XVII. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, valamint másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a kétoldalú textilkereskedelmi megállapodás lejártára tekintettel a megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről
1675
2019. évi XVIII. törvény
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról
1676
2019. XIX. törvény
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról
1678
61/2019. (III. 26.) Korm. rendelet
a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosításáról
1684
62/2019. (III. 26.) Korm. rendelet
a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról
1686
7/2019. (III. 26.) AM rendelet
a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról
1688
8/2019. (III. 26.) AM rendelet
a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet módosításáról
1689
8/2019. (III. 26.) BM rendelet
a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendeletnek a lőfegyver tartására jogosító hatósági engedélyek visszavonásával összefüggő módosításáról
1694
34/2019. (III. 26.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon és a Szerb Köztársaságban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
1695
Magyar Közlöny - 2019/49
2019. március 25.
59/2019. (III. 25.) Korm. rendelet
az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatok átrendezéséről és az azzal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
1614
60/2019. (III. 25.) Korm. rendelet
az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
1616
7/2019. (III. 25.) IM rendelet
az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről
1627
1150/2019. (III. 25.) Korm. határozat
a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásáról
1639
1151/2019. (III. 25.) Korm. határozat
az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatok átrendezésével összefüggő kormányzati szerkezetátalakításról
1640
1152/2019. (III. 25.) Korm. határozat
egyes kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges további intézkedésekről
1641
1153/2019. (III. 25.) Korm. határozat
a 2021. évi FIBA Kosárlabda Európa-bajnokság egy csoportkörének megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről
1641
1154/2019. (III. 25.) Korm. határozat
a szöuli és tokiói magyar kulturális intézet megnyitásával összefüggő intézkedésekről és azok finanszírozásáról
1642
1155/2019. (III. 25.) Korm. határozat
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére megvalósítandó előirányzat-átcsoportosításról
1644
1156/2019. (III. 25.) Korm. határozat
kratochvil Károly tábornok egykori balatonszepezdi lakóházának hadtörténeti központtá alakításához szükséges intézkedésekről
1646
1157/2019. (III. 25.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a katonai repülés és légvédelmi tevékenységek területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1648
32/2019. (III. 25.) ME határozat
a Magyar-Baden-Württembergi Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének felmentéséről és kinevezéséről
1648
33/2019. (III. 25.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
1649
Magyar Közlöny - 2019/48
2019. március 22.
2/2019. (III. 22.) NMHH rendelet
egyes frekvenciagazdálkodási tárgyú NMHH rendeletek módosításáról
1542
8/2019. (III. 22.) AB határozat
makád Község Önkormányzata 11/2003. (X. 7.) számú rendelete mellékletének 6. pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
1569
9/2019. (III. 22.) AB határozat
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
1579
10/2019. (III. 22.) AB határozat
a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 10. § (6) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
1600
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
1611
Magyar Közlöny - 2019/47
2019. március 20.
6/2019. (III. 20.) AB határozat
a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37. §-a, valamint a Fővárosi Törvényszék 57.Pkf.638.942/2016/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
1496
7/2019. (III. 20.) AB határozat
a Kúria Kfv.II.37.672/2015/28. számú ítélete, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 2005. november 1-jétől 2009. szeptember 30-ig hatályos 54. § (4)-(6) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
1507
1145/2019. (III. 20.) Korm. határozat
a 2020. évi öntözésfejlesztések 2019. évi előkészítési, tervezési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról
1532
1146/2019. (III. 20.) Korm. határozat
egyes kulturális célú feladatok támogatásáról
1536
1147/2019. (III. 20.) Korm. határozat
a Kübekháza-Rábé közúti határátkelőhely ideiglenes megnyitásához szükséges források biztosításáról
1536
1148/2019. (III. 20.) Korm. határozat
a Kárpát-medencei magyar nyelvű média működésének támogatása érdekében szükséges intézkedésekről
1537
1149/2019. (III. 20.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között, a Nemzetközi Távközlési Egyesület ITU Telecom World 2019 rendezvényének lebonyolításáról, szervezéséről és finanszírozásáról szóló, a fogadó országgal kötött Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1538
29/2019. (III. 20.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1538
30/2019. (III. 20.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
1539
31/2019. (III. 20.) ME határozat
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének kinevezéséről
1539
Magyar Közlöny - 2019/46
2019. március 19.
2/2019. (III. 19.) TNM rendelet
a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
1436
1/2019. (III. 19.) MK rendelet
a miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 1/2015. (XII. 7.) MK rendelet módosításáról
1458
6/2019. (III. 19.) AM rendelet
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2018. évi finanszírozásának szabályairól szóló 7/2018. (III. 28.) FM rendelet módosításáról
1458
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
1460
11/2019. (III. 19.) OGY határozat
farkas Gergely országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
1461
118/2019. (III. 19.) KE határozat
a Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról
1461
119/2019. (III. 19.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1465
120/2019. (III. 19.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1468
121/2019. (III. 19.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1473
122/2019. (III. 19.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1480
123/2019. (III. 19.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1489
124/2019. (III. 19.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1493
Magyar Közlöny - 2019/45
2019. március 18.
54/2019. (III. 18.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és Eritrea Állam Kormánya között a gazdasági és műszaki együttműködési Megállapodás kihirdetéséről
1243
55/2019. (III. 18.) Korm. rendelet
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
1249
56/2019. (III. 18.) Korm. rendelet
a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
1251
57/2019. (III. 18.) Korm. rendelet
a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletnek a lőfegyver tartására jogosító hatósági engedélyek visszavonásával összefüggő módosításáról
1252
58/2019. (III. 18.) Korm. rendelet
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
1253
6/2019. (III. 18.) IM rendelet
a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról
1254
108/2019. (III. 18.) KE határozat
altábornagyi előléptetésről
1408
109/2019. (III. 18.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
1408
110/2019. (III. 18.) KE határozat
vezérőrnagyi előléptetésről
1409
111/2019. (III. 18.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
1409
112/2019. (III. 18.) KE határozat
bírói felmentésről
1410
113/2019. (III. 18.) KE határozat
bírói felmentésről
1410
114/2019. (III. 18.) KE határozat
bírói kinevezésről
1410
115/2019. (III. 18.) KE határozat
bírói kinevezésről
1411
116/2019. (III. 18.) KE határozat
bírói kinevezésről
1411
117/2019. (III. 18.) KE határozat
a 95/2016. (III. 22.) KE határozat módosításáról
1411
1132/2019. (III. 18.) Korm. határozat
a magyar-brazil külpolitikai és külgazdasági kapcsolatok új alapokra helyezéséről
1412
1133/2019. (III. 18.) Korm. határozat
a magyar űrkutatás és űrtevékenység fejlesztéséhez szükséges költségvetési források biztosításáról
1413
1134/2019. (III. 18.) Korm. határozat
a 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság lebonyolításához kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztések megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
1414
1135/2019. (III. 18.) Korm. határozat
a 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről
1416
1136/2019. (III. 18.) Korm. határozat
a TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00004 azonosító számú ("A Zenede épületének energetikai korszerűsítése" című) projekt támogatásának növeléséről
1420
1137/2019. (III. 18.) Korm. határozat
a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosító számú "Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása" című projekt támogatásának növeléséről
1422
1138/2019. (III. 18.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1-4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
1424
1139/2019. (III. 18.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
1427
1140/2019. (III. 18.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1429
1141/2019. (III. 18.) Korm. határozat
egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a VP5-8.4.1-16 azonosító számú, "Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása", valamint a VP4-15.2.1.2-17 azonosító számú, "Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése" című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására történő benyújtásához való hozzájárulásról
1431
1142/2019. (III. 18.) Korm. határozat
a VEKOP-6.3.2-17-2017-00002 azonosító számú ("Irmák Nonprofit Kft. - Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményeinek férőhely kiváltása" című) projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról
1431
1143/2019. (III. 18.) Korm. határozat
a Bük város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
1432
1144/2019. (III. 18.) Korm. határozat
az aktív- és ökoturizmussal összefüggő tevékenységek fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
1432
Magyar Közlöny - 2019/44
2019. március 14.
52/2019. (III. 14.) Korm. rendelet
a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról
1228
53/2019. (III. 14.) Korm. rendelet
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról
1233
5/2019. (III. 14.) AM rendelet
egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
1234
1129/2019. (III. 14.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti környezetügyi együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1236
1130/2019. (III. 14.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozat módosításáról
1236
1131/2019. (III. 14.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Vas Megyei Kormányhivatal székhelyeként működő Megyeháza felújításához szükséges forrásátcsoportosításról
1237
27/2019. (III. 14.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között
1239
28/2019. (III. 14.) ME határozat
az M3 autópálya - Mátészalka - országhatár és az ahhoz kapcsolódó romániai út nyomvonaláról és határmetszéspontjáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
1239
 
a Felsőoktatási Tervezési Testület elnökének és tagjainak megbízásáról
Magyar Közlöny - 2019/43
2019. március 14.
2019. évi III. törvény
a Magyarország Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
1135
2019. évi IV. törvény
a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a védelmi ipari minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
1145
2019. évi V. törvény
a Magyarország és az Argentin Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
1157
2019. évi VI. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron, Dunakiliti és Doborgaz (Dobroho¹») között létesítendő, kerékpárosok és gyalogosok közlekedésére szolgáló híd, valamint a hídhoz kapcsolódó létesítmények felépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
1161
2019. évi VII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Őrhalom és Ipolyvarbó (Vrbovka) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről
1164
2019. évi VIII. törvény
az Európai Unió és tagállamai, valamint Japán közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről
1167
2019. évi IX. törvény
a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
1179
2019. évi X. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
1190
2019. évi XI. törvény
a Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank Magyarországi Székhelyéről szóló Megállapodás kihirdetéséről és a 2015. évi XLI. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezményhez csatolt Alapszabály módosításának kihirdetéséről
1197
2019. évi XII. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről
1212
2019. évi XIII. törvény
a vagyonkezelő alapítványokról
1215
2019. évi XIV. törvény
a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről
1218
50/2019. (III. 14.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek a vagyonkezelő alapítványok működésével kapcsolatos módosításáról
1222
51/2019. (III. 14.) Korm. rendelet
a 2020. évi Dubaji Világkiállítással kapcsolatos egyes rendelkezésekről, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról
1223
1127/2019. (III. 14.) Korm. határozat
a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenésről
1225
1128/2019. (III. 14.) Korm. határozat
a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozatnak az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról
1226
Magyar Közlöny - 2019/42
2019. március 12.
1123/2019. (III. 13.) Korm. határozat
a "30 éve szabadon" emlékév koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1128
1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat
a "30 éve szabadon" emlékév programjáról
1128
1125/2019. (III. 13.) Korm. határozat
az emberkereskedelem elleni küzdelem hatékonyságának növeléséhez szükséges intézkedésekről
1130
1126/2019. (III. 13.) Korm. határozat
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések előkészítéséhez szükséges további intézkedésekről
1131
Magyar Közlöny - 2019/41
2019. március 13.
2019. évi II. törvény
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról
1095
48/2019. (III. 13.) Korm. rendelet
a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletnek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról
1100
49/2019. (III. 13.) Korm. rendelet
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról
1101
1/2019. (III. 13.) MEKH rendelet
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról
1103
7/2019. (III. 13.) BM rendelet
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról
1106
5/2019. (III. 13.) IM rendelet
a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről
1106
1113/2019. (III. 13.) Korm. határozat
a bürokráciacsökkentés és a tartalmi dereguláció jogalkotásban történő érvényesítéséről
1114
1114/2019. (III. 13.) Korm. határozat
a Nemzeti Radon Cselekvési Terv elfogadásáról
1115
1115/2019. (III. 13.) Korm. határozat
a 2021. évi ICF Kajak-Kenu Gyorsasági Világkupa megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
1115
1116/2019. (III. 13.) Korm. határozat
a 2023. évi ICF Kajak-Kenu Maraton Világbajnokság megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
1116
1117/2019. (III. 13.) Korm. határozat
az Iskola Alapítvány programjának finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról
1116
1118/2019. (III. 13.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
1116
1119/2019. (III. 13.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek igazságügyi szakértői véleményt követő támogatásának növeléséről
1118
1120/2019. (III. 13.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1. és 3. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
1120
1121/2019. (III. 13.) Korm. határozat
a TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00001 azonosító számú ("A pécsi uránvárosi piac fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről
1122
1122/2019. (III. 13.) Korm. határozat
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
1124
26/2019. (III. 13.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
1126
Magyar Közlöny - 2019/40
2019. március 12.
44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet
a babaváró támogatásról
1056
45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet
a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról
1068
46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet
az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
1074
47/2019. (III. 12.) Korm. rendelet
egyes foglalkoztatási és pénzügyi tárgyú, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladatkörét érintő egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról
1080
6/2019. (III. 12.) EMMI rendelet
a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról
1085
1110/2019. (III. 12.) Korm. határozat
a családvédelmi akcióterv részét képező kormányzati intézkedésekről
1087
1111/2019. (III. 12.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a szegedi atlétikai centrum megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről
1089
1112/2019. (III. 12.) Korm. határozat
a Digitális Kormányzati Ügynökség felállításával kapcsolatos egyes feladatokról
1091
25/2019. (III. 12.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti környezetügyi együttműködésről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
1092
Magyar Közlöny - 2019/39
2019. március 12.
43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet
az autóbuszos közúti személyszállítási tevékenységre, a közlekedésszervező tevékenységére vonatkozó piacfelügyeleti eljárásra és a piacfelügyeleti díj megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó szabályokról
1014
3/2019. (III. 12.) NVTNM rendelet
az ÓAM ÓZDI ACÉLMÜVEK Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonban álló társasági részesedése felett az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
1018
4/2019. (III. 12.) MvM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2019. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásával összefüggő módosításáról
1019
Köm.5042/2018/3. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
1048
1107/2019. (III. 12.) Korm. határozat
a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak 2019. évi adományozásáról
1051
1108/2019. (III. 12.) Korm. határozat
a Nemzetközi Űrhajós Szövetség 2020-ban megrendezésre kerülő 33. Kongresszusának magyarországi megrendezése iránti szándék bejelentéséhez kapcsolódó hozzájárulásról
1052
1109/2019. (III. 12.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi modern oktatási környezet fejlesztése érdekében történő támogatás biztosításához szükséges forrás átcsoportosításáról
1053
Magyar Közlöny - 2019/38
2019. március 11.
42/2019. (III. 11.) Korm. rendelet
a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról
984
4/2019. (III. 11.) BM rendelet
a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról
985
5/2019. (III. 11.) BM rendelet
a rendvédelmi igazgatási alkalmazottal szemben lefolytatható fegyelmi eljárásról
995
6/2019. (III. 11.) BM rendelet
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításával összefüggő, a rendvédelmi igazgatási alkalmazottakat érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
999
5/2019. (III. 11.) AB határozat
a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
1004
1105/2019. (III. 11.) Korm. határozat
Magyarország és a Szerb Köztársaság között a 2018. február 9-i kormányzati csúcs alkalmával aláírásra került kétoldalú gazdasági és technikai segítségnyújtásról szóló megállapodás végrehajtásával kapcsolatos 2019. évben felmerülő feladatokról és költségekről, továbbá jelen együttműködés nyugat-balkáni régió többi országára történő kiterjeszthetőségének módjáról
1010
1106/2019. (III. 11.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggésben kormányhatározatok módosításáról
1011
Magyar Közlöny - 2019/37
2019. március 8.
41/2019. (III. 8.) Korm. rendelet
az "Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak" elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet módosításáról
962
1/2019. (III. 8.) TNM rendelet
a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól
964
1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat
a térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10-16. évfolyamaira történő kiterjesztéséről
965
1093/2019. (III. 8.) Korm. határozat
az országos Tudományos és Innovációs, Technológiai, illetve Ipari Park hálózat kiépítésének koncepciójáról
965
1094/2019. (III. 8.) Korm. határozat
a Szerb Köztársaság Rendőrsége részére szolgálati kutyák ingyenes átadásáról
966
1095/2019. (III. 8.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Győr és Pannonhalma Világörökség közötti kerékpárút kiépítése érdekében szükséges forrás-átcsoportosításról
966
1096/2019. (III. 8.) Korm. határozat
a szegedi ELI-ALPS lézeres kutatóközpont kihasználtságáról és a kihasználtság növelése érdekében szükséges intézkedésekről
969
1097/2019. (III. 8.) Korm. határozat
a magyar divat és design fejlesztésének és a turisztikai szempontból kiemelt jelentőségű fesztiválok, kulturális nagyrendezvények támogatásáról
970
1098/2019. (III. 8.) Korm. határozat
Magyarország Bangkoki Nagykövetségének Vientiáni Irodája megnyitásához szükséges intézkedésekről
971
1099/2019. (III. 8.) Korm. határozat
Magyarország Jeruzsálemi Külgazdasági Irodájának megnyitásához szükséges intézkedésekről
972
1100/2019. (III. 8.) Korm. határozat
az Ázsia-Európa Találkozó Közlekedési Miniszteri Értekezletének és kapcsolódó eseményeinek megrendezéséhez szükséges támogatás és pénzügyi feltételek biztosításáról
973
1101/2019. (III. 8.) Korm. határozat
az Ugandában megvalósítandó fejlesztési program pénzügyi forrásának biztosításáról
974
1102/2019. (III. 8.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a fenntartható vízgazdálkodás terén a határvizeken és a közös érdekű vízgyűjtőkön történő együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
974
1103/2019. (III. 8.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
975
1104/2019. (III. 8.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
975
Magyar Közlöny - 2019/36
2019. március 7.
39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet
a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról
906
40/2019. (III. 7.) Korm. rendelet
a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
907
11/2019. (III. 7.) MNB rendelet
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról
911
3/2019. (III. 7.) AB határozat
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 353/A. § (1) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról
912
4/2019. (III. 7.) AB határozat
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. § (1) bekezdésével, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38/A. § (1) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról, valamint az Alaptörvény P) cikk (1) bekezdéséből és XXI. cikk (1) bekezdéséből fakadó mulasztás megállapításáról
932
24/2019. (III. 7.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
960
Magyar Közlöny - 2019/35
2019. március 6.
38/2019. (III. 6.) Korm. rendelet
a településtervezéssel összefüggésben az örökségvédelmi feladatellátás egyszerűsítését szolgáló kormányrendeletek módosításáról
888
2/2019. (III. 6.) NVTNM rendelet
a Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság és a M A H A R T - PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonú társasági részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
892
4/2019. (III. 6.) AM rendelet
az egyes nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
893
10/2019. (III. 6.) OGY határozat
a Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2015. február - 2017. február) címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról
899
96/2019. (III. 6.) KE határozat
bírói felmentésről
899
97/2019. (III. 6.) KE határozat
bírói felmentésről
899
98/2019. (III. 6.) KE határozat
bírói felmentésről
900
99/2019. (III. 6.) KE határozat
bírói felmentésről
900
100/2019. (III. 6.) KE határozat
bírói felmentésről
900
101/2019. (III. 6.) KE határozat
bírói felmentésről
901
102/2019. (III. 6.) KE határozat
bírói felmentésről
901
103/2019. (III. 6.) KE határozat
bírói kinevezésről
901
104/2019. (III. 6.) KE határozat
bírói kinevezésről
902
105/2019. (III. 6.) KE határozat
bírói kinevezésről
902
106/2019. (III. 6.) KE határozat
bírói kinevezésről
902
107/2019. (III. 6.) KE határozat
bírói kinevezésről
903
1091/2019. (III. 6.) Korm. határozat
a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ képességeinek fejlesztéséhez szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról
903
23/2019. (III. 6.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
904
Magyar Közlöny - 2019/34
2019. március 5.
32/2019. (III. 5.) Korm. rendelet
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény illetménykülönbözet-számítással összefüggő átmeneti rendelkezéseinek alkalmazásáról
847
33/2019. (III. 5.) Korm. rendelet
az igazságügyi szolgáltatásokkal, valamint az emberkereskedelem áldozatainak azonosításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
848
34/2019. (III. 5.) Korm. rendelet
az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
850
35/2019. (III. 5.) Korm. rendelet
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
851
36/2019. (III. 5.) Korm. rendelet
a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
852
37/2019. (III. 5.) Korm. rendelet
a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet módosításáról
857
1/2019. (III. 5.) PTNM rendelet
a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2017. (X. 31.) PTNM rendelet módosításáról
858
2/2019. (III. 5.) AB határozat
az Alaptörvény R) cikk (1) bekezdésének, 24. cikk (1) bekezdésének, valamint a XIV. cikk (4) bekezdésének értelmezéséről
860
7/2019. (III. 5.) OGY határozat
a Hungarikum Bizottság négy tagjának delegálásáról
879
8/2019. (III. 5.) OGY határozat
a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat módosításáról
879
9/2019. (III. 5.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
880
95/2019. (III. 5.) KE határozat
a bírósági ülnökök megválasztása időpontjának kitűzéséről
881
1084/2019. (III. 5.) Korm. határozat
a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló jogszabályok végrehajtása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról
881
1085/2019. (III. 5.) Korm. határozat
az állami tankönyvkiadás egyes feladatainak végrehajtásához szükséges pénzügyi forrás biztosításáról
883
1086/2019. (III. 5.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében egy dunaújvárosi szálloda és rendezvényközpont létesítéséhez szükséges támogatás biztosításáról
883
1087/2019. (III. 5.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Aquantis élményfürdő felújítása és Fürdőpark kialakítására vonatkozó beruházás megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról
884
1088/2019. (III. 5.) Korm. határozat
a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjának módosításáról
885
1089/2019. (III. 5.) Korm. határozat
a Komárom városában megvalósítani szükséges víziközmű fejlesztések támogatásáról
885
1090/2019. (III. 5.) Korm. határozat
a Buenos Airesben 2019. március 20-22. között megrendezésre kerülő második Magas Szintű Dél-Dél Együttműködési ENSZ Konferencián való magyar részvételről
886
Magyar Közlöny - 2019/33
2019. március 1.
27/2019. (III. 1.) Korm. rendelet
a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet módosításáról
813
28/2019. (III. 1.) Korm. rendelet
a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
813
29/2019. (III. 1.) Korm. rendelet
az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
826
30/2019. (III. 1.) Korm. rendelet
a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
828
31/2019. (III. 1.) Korm. rendelet
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
828
1/2019. (III. 1.) NVTNM rendelet
a Miniszterelnökség és a Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
830
5/2019. (III. 1.) EMMI rendelet
a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosításáról
831
94/2019. (III. 1.) KE határozat
a Magyar Nemzeti Bank elnökének ismételt kinevezéséről
833
1079/2019. (III. 1.) Korm. határozat
"Életmentő Emlékérem" adományozásáról
833
1080/2019. (III. 1.) Korm. határozat
Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisának létrehozásával és fenntartásával kapcsolatos feladatokról
834
1081/2019. (III. 1.) Korm. határozat
a KEHOP-2.1.2 és a KEHOP-2.1.3 azonosító jelű felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
836
1082/2019. (III. 1.) Korm. határozat
a 2014-2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról szóló 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat módosításáról
838
1083/2019. (III. 1.) Korm. határozat
a 2014-2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
842
21/2019. (III. 1.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú oktatási együttműködési egyezmény és a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú kulturális együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
844
22/2019. (III. 1.) ME határozat
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnökének és tagjainak kinevezéséről
844
Magyar Közlöny - 2019/32
2019. március 1.
4/2019. (III. 1.) IM rendelet
az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról
804
93/2019. (III. 1.) KE határozat
az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása időpontjának kitűzéséről
810
Magyar Közlöny - 2019/31
2019. február 28.
2019. évi I. törvény
a Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről
764
26/2019. (II. 28.) Korm. rendelet
a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
772
4/2019. (II. 28.) HM rendelet
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról
776
61/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
777
62/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
777
63/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
778
64/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
778
65/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
779
66/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
779
67/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
780
68/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
780
69/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
781
70/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
781
71/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
782
72/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
782
73/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
783
74/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
783
75/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
784
76/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
784
77/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
785
78/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
785
79/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
786
80/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
786
81/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
787
82/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
787
83/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
788
84/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
788
85/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
789
86/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
789
87/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
790
88/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
790
89/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
791
90/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
791
91/2019. (II. 28.) KE határozat
határozott időre szóló rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri kinevezésről
792
92/2019. (II. 28.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
792
1070/2019. (II. 28.) Korm. határozat
a hazai kommunikációért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
793
1071/2019. (II. 28.) Korm. határozat
a KEHOP-4.1.0-15-2016-00016 azonosító számú ("Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található Natura 2000 területeket bemutató hálózat létrehozása" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
793
1072/2019. (II. 28.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról
795
1073/2019. (II. 28.) Korm. határozat
a Heves város külterületén fekvő földterület beruházási célterületté nyilvánításáról
797
1074/2019. (II. 28.) Korm. határozat
a Markaz község külterületén fekvő földterület beruházási célterületté nyilvánításáról
797
1075/2019. (II. 28.) Korm. határozat
a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról
797
1076/2019. (II. 28.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében Kaposváron megvalósuló tízpályás versenymedencés városi uszoda beruházás megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
798
1077/2019. (II. 28.) Korm. határozat
a Ciprusi Köztársaság Belügyminisztériumának Menekültügyi Szolgálata részére szoftver használati engedélyének ingyenes átruházásáról
799
1078/2019. (II. 28.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a Bolgár Köztársaság budapesti diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit illető kérdések rendezéséről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
800
18/2019. (II. 28.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú oktatási együttműködési egyezmény és a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú kulturális együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
800
19/2019. (II. 28.) ME határozat
főiskolai tanár kinevezéséről
801
20/2019. (II. 28.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
801
Magyar Közlöny - 2019/30
2019. február 27.
24/2019. (II. 27.) Korm. rendelet
az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról
658
25/2019. (II. 27.) Korm. rendelet
a Róheim-villa rekonstrukciója érdekében szükséges beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
666
3/2019. (II. 27.) MvM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozattal összefüggő módosításáról
668
4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet
egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
672
3/2019. (II. 27.) IM rendelet
az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról
680
3/2019. (II. 27.) ITM rendelet
a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról
750
Köf.5037/2018/4. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
752
60/2019. (II. 27.) KE határozat
a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává történő ismételt kinevezésről
757
1067/2019. (II. 27.) Korm. határozat
magyarországnak az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében felállítandó Terrorizmus Elleni Koordinátorok Globális Hálózatához, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében már működő Terrorizmus Elleni Hálózathoz történő csatlakozásáról
757
1068/2019. (II. 27.) Korm. határozat
az ukrajnai Beregszászi járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tervezett tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés megvalósításához szükséges támogatással kapcsolatos intézkedésekről
758
1069/2019. (II. 27.) Korm. határozat
a felvidéki Szepsi városában tervezett iskolaközpont épületkomplexuma kivitelezésének megvalósításáról
760
Magyar Közlöny - 2019/29
2019. február 25.
22/2019. (II. 25.) Korm. rendelet
a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről és az azzal összefüggő átmeneti rendelkezésekről
648
23/2019. (II. 25.) Korm. rendelet
a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
649
1063/2019. (II. 25.) Korm. határozat
a büntetés-végrehajtási szervek statikus és dinamikus biztonsági elemeinek fejlesztéséről
651
1064/2019. (II. 25.) Korm. határozat
a 2021-2027 programozási időszakra való felkészülés keretében új forráselosztási eszközök kidolgozásáról
651
1065/2019. (II. 25.) Korm. határozat
a KEHOP-4.1.0-15-2015-00003 azonosító számú ("A természetvédelmi területkezelési infrastruktúra fejlesztés a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén" című) projekt támogatásának növeléséről
653
1066/2019. (II. 25.) Korm. határozat
a KEHOP-1.4.0-15-2016-00014 azonosító számú ("VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán" című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról, támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
655
Magyar Közlöny - 2019/28
2019. február 25.
21/2019. (II. 25.) Korm. rendelet
a 2019/2020. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2019/2020. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről
498
59/2019. (II. 25.) KE határozat
dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
645
1061/2019. (II. 25.) Korm. határozat
a kárpátaljai magyar bázisiskolák fejlesztési programjának megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
645
1062/2019. (II. 25.) Korm. határozat
a nemzeti jelentőségű vajdasági magyar intézmények programjai és megkezdett beruházásai megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
646
Magyar Közlöny - 2019/27
2019. február 22.
20/2019. (II. 22.) Korm. rendelet
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról
480
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
481
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
481
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
482
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
482
58/2019. (II. 22.) KE határozat
dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
483
1055/2019. (II. 22.) Korm. határozat
a 2019. évi FINA Úszó Bajnokok Sorozat magyarországi versenye megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
483
1056/2019. (II. 22.) Korm. határozat
a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról
484
1057/2019. (II. 22.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott befizetési kötelezettség egy részének elengedéséről, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok
487
1058/2019. (II. 22.) Korm. határozat
költségvetési támogatások biztosításáról szóló kormányhatározatok módosításáról
493
1059/2019. (II. 22.) Korm. határozat
a települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról
493
1060/2019. (II. 22.) Korm. határozat
az MKUK Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság történelmi vándorszínházi tevékenységéhez kapcsolódó feladatokról
496
17/2019. (II. 22.) ME határozat
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének felmentéséről
496
Magyar Közlöny - 2019/26
2019. február 21.
10/2019. (II. 21.) MNB rendelet
a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról
454
2/2019. (II. 21.) MvM rendelet
a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet módosításáról
458
Köf.5039/2018/7. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata?
460
Köf.5036/2018/3. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata?
464
49/2019. (II. 21.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
469
50/2019. (II. 21.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
469
51/2019. (II. 21.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
470
52/2019. (II. 21.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
471
53/2019. (II. 21.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
471
54/2019. (II. 21.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
472
55/2019. (II. 21.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
472
56/2019. (II. 21.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
473
57/2019. (II. 21.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
473
1053/2019. (II. 21.) Korm. határozat
a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak ellátása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról
474
1054/2019. (II. 21.) Korm. határozat
a kecskeméti Katona József Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
475
16/2019. (II. 21.) ME határozat
az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tagjának megbízásáról
477
Magyar Közlöny - 2019/25
2019. február 19.
8/2019. (II. 19.) MNB rendelet
a "Munkácsy Mihály" ezüst emlékérme kibocsátásáról
440
9/2019. (II. 19.) MNB rendelet
a "Munkácsy Mihály" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
442
3/2019. (II. 19.) AM rendelet
a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet módosításáról
444
38/2019. (II. 19.) KE határozat
bírói felmentésről
445
39/2019. (II. 19.) KE határozat
bírói felmentésről
445
40/2019. (II. 19.) KE határozat
bírói kinevezésről
445
41/2019. (II. 19.) KE határozat
bírói kinevezésről
446
42/2019. (II. 19.) KE határozat
bírói kinevezésről
446
43/2019. (II. 19.) KE határozat
bírói kinevezésről
446
44/2019. (II. 19.) KE határozat
bírói kinevezésről
447
45/2019. (II. 19.) KE határozat
bírói kinevezésről
447
46/2019. (II. 19.) KE határozat
bírói kinevezésről
447
47/2019. (II. 19.) KE határozat
bírói kinevezésről
448
48/2019. (II. 19.) KE határozat
bírói kinevezésről
448
1/2019. (II. 19.) OGY határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2017. évi beszámolója elfogadásáról
448
2/2019. (II. 19.) OGY határozat
az ügyészség 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
449
3/2019. (II. 19.) OGY határozat
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 3/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
449
4/2019. (II. 19.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
450
5/2019. (II. 19.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
451
6/2019. (II. 19.) OGY határozat
dr. Budai Gyula országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
451
Magyar Közlöny - 2019/25 - 2. rész
2019. február 19.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
8/2019. (II. 19.) MNB rendelet
a "Munkácsy Mihály" ezüst emlékérme kibocsátásáról
440
9/2019. (II. 19.) MNB rendelet
a "Munkácsy Mihály" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
442
3/2019. (II. 19.) AM rendelet
a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet módosításáról
444
38/2019. (II. 19.) KE határozat
bírói felmentésről
445
39/2019. (II. 19.) KE határozat
bírói felmentésről
445
40/2019. (II. 19.) KE határozat
bírói kinevezésről
445
41/2019. (II. 19.) KE határozat
bírói kinevezésről
446
42/2019. (II. 19.) KE határozat
bírói kinevezésről
446
43/2019. (II. 19.) KE határozat
bírói kinevezésről
446
44/2019. (II. 19.) KE határozat
bírói kinevezésről
447
45/2019. (II. 19.) KE határozat
bírói kinevezésről
447
46/2019. (II. 19.) KE határozat
bírói kinevezésről
447
47/2019. (II. 19.) KE határozat
bírói kinevezésről
448
48/2019. (II. 19.) KE határozat
bírói kinevezésről
448
1/2019. (II. 19.) OGY határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2017. évi beszámolója elfogadásáról
448
2/2019. (II. 19.) OGY határozat
az ügyészség 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
449
3/2019. (II. 19.) OGY határozat
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 3/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
449
4/2019. (II. 19.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
450
5/2019. (II. 19.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
451
6/2019. (II. 19.) OGY határozat
dr. Budai Gyula országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
451
Magyar Közlöny - 2019/24
2019. február 18.
19/2019. (II. 18.) Korm. rendelet
a Széchenyi-díjjal elismert személyek tudományos alkotói járadékban részesítésének szabályairól
424
36/2019. (II. 18.) KE határozat
Államtitkári felmentésről
425
37/2019. (II. 18.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
425
1041/2019. (II. 18.) Korm. határozat
a Budai Várnegyed területén megvalósuló kormányzati beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
426
1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat
a nemzeti identitás erősítését célzó programokról
426
1043/2019. (II. 18.) Korm. határozat
a nemzetközi tenisztornák Magyarországon történő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
427
1044/2019. (II. 18.) Korm. határozat
a tudományos alkotói járadék forrásának biztosításáról
428
1045/2019. (II. 18.) Korm. határozat
az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem támogatásáról
429
1046/2019. (II. 18.) Korm. határozat
a vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek és zenészek hosszú távú működését biztosító forrásbiztosításról
431
1047/2019. (II. 18.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
432
1048/2019. (II. 18.) Korm. határozat
bonyhád Város Önkormányzata sportinfrastruktúra fejlesztési célú támogatása kapcsán szükséges intézkedésekről
434
1049/2019. (II. 18.) Korm. határozat
az erdélyi intézmények működésének és beruházásainak finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról
434
1050/2019. (II. 18.) Korm. határozat
a borsi Rákóczi-kastély felújítás II. ütemének forrás biztosításáról
435
1051/2019. (II. 18.) Korm. határozat
a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség működésének és beruházásának finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról
435
1052/2019. (II. 18.) Korm. határozat
a KEHOP-2.2.2-15-2016-00066 azonosító számú, "Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉKDU 7)" című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
436
Magyar Közlöny - 2019/23
2019. február 18.
1039/2019. (II. 18.) Korm. határozat
a Nemzetközi Holokauszt Megemlékezési Szövetség keretében kidolgozott antiszemitizmus-definíció alkalmazásának előmozdításáról
420
1040/2019. (II. 18.) Korm. határozat
az Európa Tanács felülvizsgált filmkoprodukciós egyezménye szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
421
14/2019. (II. 18.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
421
15/2019. (II. 18.) ME határozat
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága tagjainak megbízásáról
422
Magyar Közlöny - 2019/22
2019. február 15.
7/2019. (II. 15.) MNB rendelet
10 000 forintos címletű bankjegyek bevonásáról
16
13/2019. (II. 15.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról
417
Magyar Közlöny - 2019/21
2019. február 14.
17/2019. (II. 14.) Korm. rendelet
az egységes külképviseleti rendszer adminisztratív-technikai működésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról
406
18/2019. (II. 14.) Korm. rendelet
a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
408
1037/2019. (II. 14.) Korm. határozat
balatonalmádi Város Önkormányzata sportinfrastruktúra fejlesztési célú támogatása kapcsán szükséges intézkedésekről
410
1038/2019. (II. 14.) Korm. határozat
tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat feladatainak támogatásáról
411
12/2019. (II. 14.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között az ITU Telecom World 2019 konferencia megrendezéséről, megszervezéséről és finanszírozásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
413
Magyar Közlöny - 2019/20
2019. február 13.
16/2019. (II. 13.) Korm. rendelet
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény egyes átmeneti rendelkezéseinek végrehajtásáról
382
1/2019. (II. 13.) AB határozat
a Fővárosi Törvényszék 23.Szef.27/2017/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról
384
1034/2019. (II. 13.) Korm. határozat
a Nemzeti Hauszmann Program megvalósításáról és a végrehajtásához szükséges 2019. évi, 2020. évi és 2021. évi forrás biztosításáról
398
1035/2019. (II. 13.) Korm. határozat
a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak ellátása érdekében szükséges forrás biztosításáról
399
1036/2019. (II. 13.) Korm. határozat
a nyíregyházi Kállay-kúria felújításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1495/2015. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról
403
Magyar Közlöny - 2019/19
2019. február 11.
13/2019. (II. 11.) Korm. rendelet
Építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
245
14/2019. (II. 11.) Korm. rendelet
az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
251
15/2019. (II. 11.) Korm. rendelet
az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
252
3/2019. (II. 11.) EMMI rendelet
a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet és a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet módosításáról
253
1023/2019. (II. 11.) Korm. határozat
a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó európai uniós kohéziós források versenyképességet növelő felhasználásának tervezéséről
354
1024/2019. (II. 11.) Korm. határozat
a Programozási Munkacsoport létrehozásáról
356
1025/2019. (II. 11.) Korm. határozat
a 2019. évi fejlesztéspolitikai célokról és a 2018. évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséről
357
1026/2019. (II. 11.) Korm. határozat
a KEHOP-1.4.0-15-2016-00017 azonosító számú ("Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének javítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon" című) nagyprojektjavaslat jóváhagyásáról, támogatásának növeléséről, valamint a kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról
360
1027/2019. (II. 11.) Korm. határozat
a KEHOP-1.6.0-15-2016-00005 azonosító számú ("Tűzoltó laktanyák kialakítása - Gyöngyös" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
363
1028/2019. (II. 11.) Korm. határozat
a KEHOP-2.1.3. és a KEHOP-2.2.2. azonosító jelű felhívások keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
365
1029/2019. (II. 11.) Korm. határozat
a TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 azonosító számú ("Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése" című) és a TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00010 azonosító számú ("Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei intézményének Ősz utcai Tagintézménye és a Mosolykert Óvoda felújítása" című) projekt támogatásának növeléséről
368
1030/2019. (II. 11.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
370
1031/2019. (II. 11.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
374
1032/2019. (II. 11.) Korm. határozat
a "Százhalombatta-Pusztaszabolcs vasútvonal korszerűsítése és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése" tárgyú, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által társfinanszírozott projekt részét képező Érd - Érd alsó összekötő vágány megvalósításával összefüggésben felmerült költségnövekménnyel kapcsolatos intézkedésekről
378
1033/2019. (II. 11.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya közötti gazdasági, kereskedelmi, tudományos és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
380
Magyar Közlöny - 2019/18
2019. február 8.
A Kúria közleménye
mzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról
240
11/2019. (II. 8.) ME határozat
a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről
241
Magyar Közlöny - 2019/17
2019. február 7.
3/2019. (II. 7.) HM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2018. (III. 8.) HM rendelet módosításáról
232
31/2019. (II. 7.) KE határozat
vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
234
32/2019. (II. 7.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
234
33/2019. (II. 7.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
235
34/2019. (II. 7.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
235
35/2019. (II. 7.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
236
1022/2019. (II. 7.) Korm. határozat
az EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosító számú ("Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről
236
Magyar Közlöny - 2019/16
2019. február 6.
1021/2019. (II. 6.) Korm. határozat
a Népi Építészeti Program folytatásáról
228
10/2019. (II. 6.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
229
Magyar Közlöny - 2019/15
2019. február 5.
8/2019. (II. 5.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
206
9/2019. (II. 5.) Korm. rendelet
a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárról
213
10/2019. (II. 5.) Korm. rendelet
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban betölthető munkakörök egyes szabályairól
214
11/2019. (II. 5.) Korm. rendelet
a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonnyal összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
216
12/2019. (II. 5.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
220
25/2019. (II. 5.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
221
26/2019. (II. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
222
27/2019. (II. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
222
28/2019. (II. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
222
29/2019. (II. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
223
30/2019. (II. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
223
1019/2019. (II. 5.) Korm. határozat
a Rómer Flóris Terv megvalósítását elősegítő forrás növeléséről, valamint további szükséges intézkedésekről
223
1020/2019. (II. 5.) Korm. határozat
Állami tulajdonban álló ingatlan Piarista Rend Magyar Tartománya részére történő ingyenes tulajdonba adásáról
224
Magyar Közlöny - 2019/14
2019. február 1.
24/2019. (II. 1.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
204
Magyar Közlöny - 2019/13
2019. január 31.
3/2019. (I. 31.) BM rendelet
az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban elrendelt elővezetés végrehajtása során felmerült költség mértéke megállapításának, valamint megtérítésének részletes szabályairól
176
1/2019. (I. 31.) HM rendelet
a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól
177
2/2019. (I. 31.) HM rendelet
a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról
184
2/2019. (I. 31.) IM rendelet
a polgári peres és nemperes eljárásokban, a közigazgatási perben és az egyéb közigazgatási bírósági eljárásokban elrendelt elővezetés végrehajtása során felmerült költség mértéke megállapításának, valamint megtérítésének részletes szabályairól
198
1018/2019. (I. 31.) Korm. határozat
az Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány támogatásának biztosításáról
199
9/2019. (I. 31.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkárok kinevezéséről
201
Magyar Közlöny - 2019/12
2019. január 30.
1/2019. (I. 30.) IM rendelet
a közigazgatási bíróságokra való áthelyezéssel kapcsolatos nyilatkozatról
152
1/2019. KMJE jogegységi határozat
a Kúria jogegységi határozata
156
1/2019. KMPJE jogegységi határozat
a Kúria jogegységi határozata
161
Köf.5035/2018/3. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
167
1017/2019. (I. 30.) Korm. határozat
a Pécsi Sport Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság sportcélú működéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
173
Magyar Közlöny - 2019/11
2019. január 28.
7/2019. (I. 28.) Korm. rendelet
az ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének Magyar Állam javára történő megszerzésére irányuló ügylet nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
144
1016/2019. (I. 28.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
145
Magyar Közlöny - 2019/10
2019. január 25.
5/2019. (I. 25.) Korm. rendelet
a nemesfémtárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló, Bécsben, 1972. november 15. napján aláírt Egyezmény 2018. április 20. napján elfogadott PMC/W2/2000 számú módosítása kihirdetéséről
122
6/2019. (I. 25.) Korm. rendelet
a Sopron rendezvényterületének kialakítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
131
5/2019. (I. 25.) MNB rendelet
a "Benczúr Gyula" ezüst emlékérme kibocsátásáról
133
6/2019. (I. 25.) MNB rendelet
a "Benczúr Gyula" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
135
2/2019. (I. 25.) AM rendelet
az anyajuh tartásával kapcsolatos egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról
137
1011/2019. (I. 25.) Korm. határozat
a Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között kötendő székhely-megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
138
1012/2019. (I. 25.) Korm. határozat
Állami tulajdonban álló ingatlan Katolikus Karitász - Caritas Hungarica részére ingyenesen történő tulajdonba adásáról
138
1013/2019. (I. 25.) Korm. határozat
a Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság működésével és fejlesztésével kapcsolatos állami szerepvállalásról
139
1014/2019. (I. 25.) Korm. határozat
a Sopron rendezvényterületének kialakításához szükséges intézkedésekről
140
1015/2019. (I. 25.) Korm. határozat
kormánybiztos kinevezéséről
141
Magyar Közlöny - 2019/9
2019. január 24.
3/2019. (I. 24.) Korm. rendelet
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
114
4/2019. (I. 24.) Korm. rendelet
a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet, és a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról
115
22/2019. (I. 24.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
118
23/2019. (I. 24.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
118
1007/2019. (I. 24.) Korm. határozat
az MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának változásához kapcsolódó források átadásáról
119
1008/2019. (I. 24.) Korm. határozat
a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő intézkedésről
119
1009/2019. (I. 24.) Korm. határozat
a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum és annak feladatai ellátását szolgáló ingatlan helyzetének rendezéséről szóló 1572/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat módosításáról
120
1010/2019. (I. 24.) Korm. határozat
a Társadalmi Innováció Tanácsról szóló 1689/2017. (IX. 22.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
120
8/2019. (I. 24.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és Eritrea Állam Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
120
Magyar Közlöny - 2019/8
2019. január 22.
2/2019. (I. 22.) Korm. rendelet
az egyes rendvédelmi és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
98
1/2019. (I. 22.) NMHH rendelet
a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról
100
2/2019. (I. 22.) BM rendelet
a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet módosításáról
105
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról
108
1005/2019. (I. 22.) Korm. határozat
a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2019-2021. évekre tervezett összegéről
109
1006/2019. (I. 22.) Korm. határozat
a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról
112
Magyar Közlöny - 2019/8 - 2. rész
2019. január 22.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
2/2019. (I. 22.) Korm. rendelet
az egyes rendvédelmi és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
98
1/2019. (I. 22.) NMHH rendelet
a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról
100
2/2019. (I. 22.) BM rendelet
a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet módosításáról
105
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról
108
1005/2019. (I. 22.) Korm. határozat
a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2019-2021. évekre tervezett összegéről
109
1006/2019. (I. 22.) Korm. határozat
a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról
112
Magyar Közlöny - 2019/7
2019. január 18.
1/2019. (I. 18.) Korm. rendelet
a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet módosításáról
88
1003/2019. (I. 18.) Korm. határozat
az ENSZ Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alapnál (IFAD) Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tagok kinevezéséről
89
1004/2019. (I. 18.) Korm. határozat
a települési önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatásáról
89
5/2019. (I. 18.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya közötti, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
95
6/2019. (I. 18.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
95
7/2019. (I. 18.) ME határozat
az Észak-Macedóniának az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
96
Magyar Közlöny - 2019/6
2019. január 17.
3/2019. (I. 17.) MNB rendelet
az "Árpád-házi Szent Piroska" arany emlékérme kibocsátásáról
82
4/2019. (I. 17.) MNB rendelet
az "Árpád-házi Szent Piroska" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
84
Magyar Közlöny - 2019/5
2019. január 16.
2/2019. (I. 16.) EMMI rendelet
az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet módosításáról
76
21/2019. (I. 16.) KE határozat
a Magyar Honvédség parancsnoka beosztásba történő kinevezésről
78
3/2019. (I. 16.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
78
4/2019. (I. 16.) ME határozat
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettesének felmentéséről
79
Magyar Közlöny - 2019/4
2019. január 15.
1/2019. (I. 15.) MvM rendelet
egyes rendeleteknek az arcképmás felvétel készítése során egységes informatikai és irodatechnikai eszközök alkalmazásával összefüggő módosításáról
66
1/2019. (I. 15.) AM rendelet
a vágóállatok vágás utáni minősítését szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
67
1/2019. (I. 15.) BM rendelet
a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet módosításáról
72
18/2019. (I. 15.) KE határozat
Államtitkári felmentésről
73
19/2019. (I. 15.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
73
20/2019. (I. 15.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
74
2/2019. (I. 15.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról
74
Magyar Közlöny - 2019/3
2019. január 9.
1/2019. (I. 9.) MNB rendelet
a Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet módosításáról
44
2/2019. (I. 9.) MNB rendelet
a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet módosításáról
45
1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet
az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról
48
2/2019. (I. 9.) ITM rendelet
az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról
54
1/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói felmentésről
56
2/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói felmentésről
56
3/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói felmentésről
56
4/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói felmentésről
57
5/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói felmentésről
57
6/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói felmentésről
57
7/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói felmentésről
58
8/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
58
9/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
58
10/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
59
11/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
59
12/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
59
13/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
60
14/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói felmentésről
60
15/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
60
16/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
61
17/2019. (I. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
61
1001/2019. (I. 9.) Korm. határozat
a Nemzeti Együttműködési Alap alapkezelőjének változása miatt szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
61
1002/2019. (I. 9.) Korm. határozat
a "30 éve szabadon" emlékévről
63
1/2019. (I. 9.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és Belize Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
64
Magyar Közlöny - 2019/2
2019. január 7.
1/2019. (I. 7.) ITM rendelet
a járművezetők képzésével és vizsgáztatásával összefüggésben egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
34
Magyar Közlöny - 2019/1
2019. január 2.
Magyarország Alaptörvénye
Magyarország Alaptörvénye (egységes szerkezetben)
2
GENERÁLÁS

 

 

 

 

 

 

 REGISZTRÁCIÓ


BELÉPÉS
ELFELEJTETT JELSZÓ

Utolsó szinkronizálás az Országgyűlés honlapjával:
2019-04-22 12:30:01