A Magyar Közlönyök listája (2018)

2016 2017 2018

JELENTÉS KULCSSZAVAK ALAPJÁN:
Kulcsszavak felsorolva, vesszővel elválasztva:
Ebben az évben megjelent közlönyök:
Ettől a Magyar Közlönytől (csak a sorszáma évszám nélkül):
Eddig a Magyar Közlönyig (csak a sorszáma évszám nélkül):
MEHET!

Az alábbi listában pipával lehet megjelölni egy-egy elemet, majd alul, a "Generálás" gombra kattintással a kiválasztott elemek listába rendezve jelennek meg.


Magyar Közlöny - 2018/141
2018. szeptember 18.
15/2018. (IX. 18.) OGY határozat
a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról
29972
16/2018. (IX. 18.) OGY határozat
bangóné Borbély Ildikó országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
29972
17/2018. (IX. 18.) OGY határozat
szabó Tímea országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
29973
1446/2018. (IX. 18.) Korm. határozat
az idegennyelv-tudás javításához szükséges, a Nemzeti Versenyképességi Tanács által javasolt lépésekről
29973
1447/2018. (IX. 18.) Korm. határozat
a Széchenyi lánchíd, a budai Váralagút, valamint a hozzájuk kapcsolódó közterületek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő intézkedésekről
29974
1448/2018. (IX. 18.) Korm. határozat
az Európai Unió és tagállamai, valamint a Szingapúri Köztársaság közötti Partnerségi és Együttműködési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
29975
Magyar Közlöny - 2018/140
2018. szeptember 17.
166/2018. (IX. 17.) Korm. rendelet
a honvédelmi ágazat sugárvédelmi hatósági feladatairól
29808
167/2018. (IX. 17.) Korm. rendelet
a történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
29813
168/2018. (IX. 17.) Korm. rendelet
a Budapest I. kerület, Színház utca 1-3. és 5-11. szám alatti ingatlan üzemeltetési és létesítménygazdálkodási feladatainak változásával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
29815
14/2018. (IX. 17.) HM rendelet
a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról
29817
17/2018. (IX. 17.) ITM rendelet
az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet, valamint a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet módosításáról
29835
1443/2018. (IX. 17.) Korm. határozat
a 2018. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1964/2017. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról
29961
1444/2018. (IX. 17.) Korm. határozat
a "GSM-R távközlési hálózat kiépítése II. ütem megvalósítás" című IKOP - CEF projekt támogatásának növeléséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
29961
1445/2018. (IX. 17.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Dunaújváros, Szórád Márton utca 39. szám alatti ingatlan felújításához 2018. évben szükséges többletforrás biztosítására vonatkozó előirányzat-átcsoportosításról
29967
113/2018. (IX. 17.) ME határozat
a Magyar-Paraguayi Gazdasági Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről
29969
114/2018. (IX. 17.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a kulturális központok létesítéséről, működtetéséről és tevékenységéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
29969
115/2018. (IX. 17.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
29969
116/2018. (IX. 17.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
29970
Magyar Közlöny - 2018/139
2018. szeptember 13.
11/2018. (IX. 13.) MvM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról
29798
1442/2018. (IX. 13.) Korm. határozat
a Határtalanul! programmal kapcsolatos feladatok átadásával összefüggő intézkedésekről
29805
Magyar Közlöny - 2018/138
2018. szeptember 12.
414/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29787
415/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29787
416/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29787
417/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29788
418/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29788
419/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29788
420/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29789
421/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29789
422/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29789
423/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29790
424/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29790
425/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29790
426/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29791
427/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29791
428/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29791
429/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29792
430/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29792
431/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29792
432/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29793
433/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29793
434/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29793
435/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29794
436/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29794
437/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29794
438/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29795
439/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29795
440/2018. (IX. 12.) KE határozat
a 367/2015. (IX. 2.) KE határozat módosításáról
29795
441/2018. (IX. 12.) KE határozat
a 369/2015. (IX. 2.) KE határozat módosításáról
29796
442/2018. (IX. 12.) KE határozat
a 373/2015. (IX. 2.) KE határozat módosításáról
29796
1441/2018. (IX. 12.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti, a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
29796
Magyar Közlöny - 2018/137
2018. szeptember 11.
164/2018. (IX. 11.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet és a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
29753
165/2018. (IX. 11.) Korm. rendelet
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról
29754
16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet
a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról
29757
411/2018. (IX. 11.) KE határozat
Államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról
29766
412/2018. (IX. 11.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
29766
413/2018. (IX. 11.) KE határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről
29767
1428/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a GINOP-8.2.5-17 azonosító jelű Üzleti infokommunikációs, digitalizációs tőkealap pénzügyi eszköz termékleírása módosításáról
29767
1429/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a Rába Futómű Gyártó és Kereskedelmi Kft.-vel összefüggésben a GINOP-6.1.5-17 azonosító számú ("Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
29767
1430/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a ZÁHONY-PORT Záhonyi Logisztikai és Rakománykezelési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a GINOP-2.1.2-8.1.4-16 azonosító számú ("Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
29768
1431/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a KEHOP-1.4.0-15-2015-00009 azonosító számú ("Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
29768
1432/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a "Beregi komplex árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztés" című, KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0007 azonosító számú projekt vonatkozásában megállapított pénzügyi korrekció teljesítéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításáról
29770
1433/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott, TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00002 azonosító számú, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról
29770
1434/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-16 "Ipari parkok, iparterületek fejlesztése" című konstrukció keretében benyújtott projektek belső költségátcsoportosításáról
29772
1435/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a győri Digitális Fejlesztési Központ szakmai megvalósításához szükséges 2018. évi forrás biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
29774
1436/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról
29776
1437/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
29778
1438/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2. prioritása keretében finanszírozott egyes intézményi férőhely kiváltási projektek támogatási összegének növeléséről szóló 1319/2018. (VII. 18.) Korm. határozat módosításáról
29780
1439/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
29783
1440/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a Magyarország és az Argentin Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
29783
112/2018. (IX. 11.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
29784
Magyar Közlöny - 2018/136
2018. szeptember 10.
162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Népegészségügyi Központ létrehozásával kapcsolatos módosításáról
29730
163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet
a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
29741
410/2018. (IX. 10.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésekről
29745
1426/2018. (IX. 10.) Korm. határozat
a hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési javaslatairól
29747
1427/2018. (IX. 10.) Korm. határozat
az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárak megvalósítását célzó beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1911/2017. (XII. 7.) Korm. határozat módosításáról
29748
Magyar Közlöny - 2018/135
2018. szeptember 7.
160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
29606
161/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet
a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról
29613
26/2018. (IX. 7.) IM rendelet
egyes választásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
29616
15/2018. (IX. 7.) ITM rendelet
az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői tevékenységgel kapcsolatos eljárások díjairól szóló 59/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosításáról
29714
1414/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
a FIA Rallye Európa-bajnokság magyarországi futamának 2019-2023 között történő megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
29715
1415/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
a 2023. évi IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről
29716
1416/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
a Kisfaludy Szállásfejlesztési Konstrukció megvalósításához, illetve az egyes kiemelt turisztikai fejlesztések finanszírozásához szükséges kormányzati intézkedésekről
29718
1417/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
a nyíregyházi multifunkcionális autó-motor sport aréna megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
29719
1418/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
a vajdasági gazdaságfejlesztési program 2018. évi megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
29722
1419/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
egyes turisztikai tárgyú kormányhatározatok módosításáról
29722
1420/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság létrehozásáról szóló 1472/2012. (X. 29.) Korm. határozat módosításáról
29723
1421/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
a közszolgálati ellenőrzések 2018. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről
29723
1422/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
a Sorsok Háza Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ megnyitásához szükséges intézkedésekről
29724
1423/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
a Határtalanul! program támogatásának biztosításáról
29726
1424/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
a Magyarország 2012-2020. évre szóló külgazdasági stratégiájának végrehajtásáról szóló 1109/2012. (IV. 12.) Korm. határozat visszavonásáról
29726
1425/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és az Ugandai Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
29726
110/2018. (IX. 7.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között, a kölcsönös vízummentességről szóló, Pekingben, 1992. április 28-án létrejött megállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról
29727
111/2018. (IX. 7.) ME határozat
az Országos Statisztikai Tanács tagjainak megbízásáról
29727
Magyar Közlöny - 2018/134
2018. szeptember 4.
14/2018. (IX. 4.) ITM rendelet
egyes iparszabályozási tárgyú rendeletek módosításáról
29568
13/2018. (IX. 4.) AB határozat
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló törvény 1. §-a és 4. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról
29577
408/2018. (IX. 4.) KE határozat
bírói kinevezésről
29603
409/2018. (IX. 4.) KE határozat
rektori megbízásról
29603
109/2018. (IX. 4.) ME határozat
főiskolai tanárok kinevezéséről
29604
Magyar Közlöny - 2018/133
2018. szeptember 3.
154/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet
a Budai Palotanegyed területébe tartozó ingatlanok meghatározásáról
29551
155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
29552
156/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet
a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról
29554
157/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet
a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet, és az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
29555
158/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet
a közszolgálati tisztviselők és az állami tisztviselők jogviszonyának megszűnésével és megszüntetésével összefüggő egyes eljárási részletkérdésekről szóló 98/2018. (VI. 1.) Korm. rendelet módosításáról
29556
159/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról
29557
25/2018. (IX. 3.) IM rendelet
az adatkezelési engedélyezési eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
29558
406/2018. (IX. 3.) KE határozat
Államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról
29560
407/2018. (IX. 3.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
29560
1407/2018. (IX. 3.) Korm. határozat
a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról
29561
1408/2018. (IX. 3.) Korm. határozat
a "Beruházás ösztönzési célelőirányzat" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének engedélyezéséről
29561
1409/2018. (IX. 3.) Korm. határozat
a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
29561
1410/2018. (IX. 3.) Korm. határozat
a Güntner-Tata Hűtőtechnikai Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
29564
1411/2018. (IX. 3.) Korm. határozat
a REHAU-Automotive Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
29564
1412/2018. (IX. 3.) Korm. határozat
a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezet (OTIF) 2018. szeptember 25-26. között Bernben sorra kerülő 13. Közgyűlésén történő módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
29564
1413/2018. (IX. 3.) Korm. határozat
a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a polgári ügyekben nyújtandó kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
29565
Magyar Közlöny - 2018/132
2018. augusztus 31.
153/2018. (VIII. 31.) Korm. rendelet
az egyházi és a nemzetiségi támogatásokra vonatkozó egyes kormányrendeleteknek, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletnek a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló 2018. évi XLVII. törvénnyel összefüggő módosításáról
29454
1/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet
a nemzetiségi és egyházi célú, valamint az üldözött keresztények megsegítését célzó fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
29457
2/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet
a nemzetiségi célú támogatásokkal kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról
29477
24/2018. (VIII. 31.) AM rendelet
az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról
29480
13/2018. (VIII. 31.) HM rendelet
a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról
29508
24/2018. (VIII. 31.) IM rendelet
az egyes cégjogi és igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
29530
13/2018. (VIII. 31.) ITM rendelet
az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról
29536
1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról
29537
1404/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 4. Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
29544
1405/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat
a Batthyány Lajos Alapítvány támogatásáról
29544
1406/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat
a hazai forrásból megvalósuló közbeszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról
29546
108/2018. (VIII. 31.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a Bolgár Köztársaság budapesti diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit illető kérdések rendezéséről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
29546
Magyar Közlöny - 2018/131
2018. augusztus 30.
152/2018. (VIII. 30.) Korm. rendelet
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
29402
23/2018. (VIII. 30.) BM rendelet
a rendészetért felelős miniszter irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői intézménynél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak munkaköri alkalmassági vizsgálatára és az alkalmasság véleményezésére vonatkozó szabályokról, valamint az eljárás rendjéről
29403
30/2018. (VIII. 30.) EMMI rendelet
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
29404
23/2018. (VIII. 30.) IM rendelet
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről
29427
1396/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat
az M1 autópálya további helyreállításához és biztonságos üzemeltetéséhez szükséges feltételek biztosításáról
29447
1397/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat
az "Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak" elnevezésű program 2018/2019-es tanév őszi félévének költségvetési támogatásáról
29448
1398/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat
a magyarországi szerb nemzetiség oktatási céljainak megvalósításával kapcsolatos egyes intézkedésekről
29448
1399/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat
a Budapest Főváros X. kerület Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet keretében járóbeteg-szakellátást nyújtó Kőbányai Egészségház megújítását célzó infrastrukturális beruházások megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
29449
1400/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat
a Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásának II. ütemével összefüggő kormányzati intézkedésekről
29449
1401/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat
a Nyíregyháza megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
29450
1402/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat
az Iváncsa község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
29450
107/2018. (VIII. 30.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között az illegális kábítószer-kereskedelem, a szervezett bűnözés és a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben való együttműködésről szóló megállapodás megújításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
29451
Magyar Közlöny - 2018/130
2018. augusztus 29.
28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet
az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról
29362
29/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet
az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről
29372
11/2018. (VIII. 29.) ITM rendelet
a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
29373
12/2018. (VIII. 29.) ITM rendelet
az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról
29378
7/2018. (VIII. 29.) PM rendelet
a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet módosításáról
29379
Magyar Közlöny - 2018/129
2018. augusztus 23.
8/2018. (VIII. 23.) MEKH rendelet
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról
29314
22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet
a közjegyzői díjszabásról
29316
5/2018. (VIII. 23.) KKM rendelet
a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról szóló 1/2014. (II. 19.) KüM rendelet és a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról szóló 4/2016. (VII. 22.) KKM rendelet hatályon kívül helyezéséről
29323
6/2018. (VIII. 23.) PM rendelet
a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
29324
391/2018. (VIII. 23.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
29325
392/2018. (VIII. 23.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
29325
393/2018. (VIII. 23.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
29327
394/2018. (VIII. 23.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
29332
395/2018. (VIII. 23.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
29337
396/2018. (VIII. 23.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
29349
397/2018. (VIII. 23.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
29354
398/2018. (VIII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
29356
399/2018. (VIII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
29356
400/2018. (VIII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
29357
401/2018. (VIII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
29357
402/2018. (VIII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
29358
403/2018. (VIII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
29358
404/2018. (VIII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
29359
405/2018. (VIII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
29359
Magyar Közlöny - 2018/128
2018. augusztus 21.
29/2018. (VIII. 21.) MNB rendelet
a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról
29228
9/2018. (VIII. 21.) ITM rendelet
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról
29232
10/2018. (VIII. 21.) ITM rendelet
az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról
29255
1395/2018. (VIII. 21.) Korm. határozat
a Népművészet Mestere díj 2018. évi adományozásáról
29311
Magyar Közlöny - 2018/127
2018. augusztus 17.
22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet
az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
29216
23/2018. (VIII. 17.) AM rendelet
a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet módosításáról
29218
8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelet
az ömlesztőhegesztés végzésének feltételeiről
29219
386/2018. (VIII. 17.) KE határozat
altábornagyi előléptetésről
29223
387/2018. (VIII. 17.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
29223
388/2018. (VIII. 17.) KE határozat
altábornagyi előléptetésről
29224
389/2018. (VIII. 17.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
29224
390/2018. (VIII. 17.) KE határozat
rektori megbízás alóli felmentésről
29225
Magyar Közlöny - 2018/126
2018. augusztus 13.
143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról
144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
a fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakról történő tájékoztatás egyes kérdéseiről
145/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
a kiemelt településkép-védelmi környezettel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
146/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, valamint az államtudományi képzés képesítéseinek a közigazgatásban történő bevezetésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
147/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet módosításáról
148/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
149/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet módosításáról
150/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
az egyes kormányrendeleteknek a toronyházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról
151/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
az üldözött keresztények megsegítésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges egyes jogszabályok módosításairól
7/2018. (VIII. 13.) MEKH rendelet
a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról
4/2018. (VIII. 13.) KKM rendelet
a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról
385/2018. (VIII. 13.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1367/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a 2018. évi fejlesztéspolitikai célokról
1368/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a fiatalok pénzügyi tudatosságát növelő oktatási kompetenciák támogatásáról
1369/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
Magyarország és a nyugat-balkáni régió gazdasági kapcsolatainak élénkítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
1370/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
az új állami informatikai rendszerek üzembe helyezése esetén alkalmazandó intézkedésről
1371/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2018. évi technikai segítségnyújtási pályázati kiírására benyújtásra kerülő, az elektromos töltőállomások és alternatív üzemanyagtöltő állomások adatainak összegyűjtésével kapcsolatos pályázatban történő magyar részvétel jóváhagyásáról
1372/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a Steindl Imre Program harmadik ütemével kapcsolatos további döntések meghozataláról
1373/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló, a Magyar Honvédség Központi Logisztikai és Kiképzési Bázis megvalósításával összefüggő feladatokról
1374/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
az Audi Hungaria Általános Művelődési Központ működéséhez szükséges forrás biztosításáról
1375/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a BorgWarner Oroszlány Korlátolt Felelősségű Társaság és a BorgWarner Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
1376/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a Magyarországi Református Egyház Zsinatának a "Bentlakásos programok az SDG-ben" tárgyú beszerzése közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről
1377/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a Magyar Művészeti Akadémia részére többletforrás biztosításáról
1378/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
az Államreform Bizottság felállításáról szóló 1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
1379/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a "8 db nagykapacitású motorvonat beszerzése a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére" című projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1380/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról és a hazai építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról szóló 1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat módosításáról
1381/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról, valamint a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelés feltételeinek biztosítását és fejlesztését szolgáló intézkedésekről szóló 1296/2017. (VI. 2.) Korm. határozat módosításáról
1382/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a Göd város külterületén található egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
1383/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a Göd város területén található egyes földrészletek megszerzéséhez és fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
1384/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a Göd város infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó, az önkormányzat szervezésében megvalósuló beruházási feladatok 2018. évi finanszírozásáról
1385/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a Göd város területén található egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról és a terület fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
1386/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
egyes fejlesztések előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló kormányhatározatok módosításáról
1387/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról és a központi költségvetést érintő címrendi módosításról
1388/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
az IKOP-4.1.0-15-2016-00001 azonosító számú ("48. sz. főút Debrecen-Nyírábrány, országhatár szakasz fejlesztése" című) kiemelt projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1389/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
az IKOP-3.2.0-15-2016-00019 azonosító számú ["Szabadbattyán-Tapolca-Keszthely villamos üzem kiépítése a Balaton körül I. ütem (Szabadbattyán-Balatonfüred) előkészítése és kivitelezése és a II. ütem előkészítése" című] kiemelt projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1390/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00006 azonosító számú ("Derecskei-főcsatorna korszerűsítése" című) projekt támogatásának növeléséről
1391/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron, Dunakiliti és Doborgaz (Dobroho¹») között létesítendő, kerékpárosok és gyalogosok közlekedésére szolgáló híd, valamint a hídhoz kapcsolódó létesítmények felépítéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1392/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
az Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union) Kongresszusain való magyar részvételről
1393/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
az Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union) 2. Rendkívüli Kongresszusán az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya, az Egyetemes Postaegyezmény és az Általános Szabályzat módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1394/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
Magyarország Kínai Nemzetközi Import Expo elnevezésű eseményen történő részvételéről
106/2018. (VIII. 13.) ME határozat
a Nemzetközi Beruházási Bank és a Magyarország Kormánya között kötendő, a Nemzetközi Beruházási Bank Európai Egységének magyarországi elhelyezéséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
Magyar Közlöny - 2018/125
2018. augusztus 7.
21/2018. (VIII. 7.) AM rendelet
a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet módosításáról
29112
26/2018. (VIII. 7.) EMMI rendelet
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
29112
27/2018. (VIII. 7.) EMMI rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a bölcsődei ellátással összefüggő módosításáról
29116
1366/2018. (VIII. 7.) Korm. határozat
"Életmentő Emlékérem" adományozásáról
29126
Magyar Közlöny - 2018/124
2018. augusztus 1.
3/2018. (VIII. 1.) NVTNM rendelet
az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
29108
Magyar Közlöny - 2018/123
2018. július 31.
2018. évi L. törvény
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
28841
2018. évi LI. törvény
a Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés kihirdetéséről
29037
2018. évi LII. törvény
a szociális hozzájárulási adóról
29055
2018. évi LIII. törvény
a magánélet védelméről
29073
2018. évi LIV. törvény
az üzleti titok védelméről
29076
2018. évi LV. törvény
a gyülekezési jogról
29086
27/2018. (VII. 31.) MNB rendelet
a "Hevesy György" ezüst emlékérme kibocsátásáról
29094
28/2018. (VII. 31.) MNB rendelet
a "Hevesy György" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
29096
25/2018. (VII. 31.) EMMI rendelet
a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosításáról
29098
368/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói felmentésről
29100
369/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói felmentésről
29100
370/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói felmentésről
29100
371/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói felmentésről
29101
372/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói felmentésről
29101
373/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói felmentésről
29101
374/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
29102
375/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
29102
376/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
29102
377/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
29103
378/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
29103
379/2018. (VII. 31.) KE határozat
@Tart2 = Bírói kinevezésről
29103
380/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
29104
381/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
29104
382/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
29104
383/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
29105
384/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
29105
Magyar Közlöny - 2018/122
2018. július 30.
2018. évi XLII. törvény
a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről
28794
2018. évi XLIII. törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról
28799
2018. évi XLIV. törvény
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról
28799
2018. évi XLV. törvény
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról
28802
2018. évi XLVI. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról
28804
2018. évi XLVII. törvény
a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról
28805
2018. évi XLVIII. törvény
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait érintő egyes törvények módosításáról
28810
2018. évi XLIX. törvény
a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról
28813
142/2018. (VII. 30.) Korm. rendelet
a Budapest Diákváros - Déli Városkapu Fejlesztési Program megvalósításával összefüggésében egyes kormányrendeletek módosításáról
28826
365/2018. (VII. 30.) KE határozat
a Kúria elnökhelyettesének ismételt kinevezéséről
28836
366/2018. (VII. 30.) KE határozat
a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról
28836
367/2018. (VII. 30.) KE határozat
a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává történő kinevezésről
28836
1365/2018. (VII. 30.) Korm. határozat
a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
28837
Magyar Közlöny - 2018/121
2018. július 27.
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet
egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról
28770
1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat
a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről
28791
Magyar Közlöny - 2018/120
2018. július 27.
10/2018. (VII. 27.) MvM rendelet
egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről
27476
19/2018. (VII. 27.) AM rendelet
az egyes borászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
27479
20/2018. (VII. 27.) AM rendelet
az erdészeti termőhelyfeltárás részletes szabályairól szóló 36/2010. (IV. 13.) FVM rendelet, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet módosításáról
27503
24/2018. (VII. 27.) EMMI rendelet
az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról
27505
12/2018. (VII. 27.) HM rendelet
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
28738
6/2018. BJE határozat
a Kúria büntető jogegységi határozata
28756
Magyar Közlöny - 2018/119
2018. július 26.
138/2018. (VII. 26.) Korm. rendelet
a büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyszerűsített kártalanítási eljárás részletes szabályairól
27361
139/2018. (VII. 26.) Korm. rendelet
a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
27363
140/2018. (VII. 26.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
27364
7/2018. (VII. 26.) ITM rendelet
a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról
27365
1344/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégiához kapcsolódó első kétéves cselekvési tervről (2018-2019)
27440
1345/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
az Energetikai Ásványvagyon-hasznosítási és Készletgazdálkodási Cselekvési Tervről
27440
1346/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja kutatómunkájának támogatására vonatkozó kormányzati intézkedésekről
27442
1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról
27443
1348/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a XV. Pénzügyminisztérium és a XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
27458
1349/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1438/2017. (VI. 30.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről
27460
1350/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a 2018. évi terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges további költségvetési többletforrások biztosításáról
27460
1351/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
az egyes vízkárelhárítási tevékenységek többletforrás igényének finanszírozásáról
27461
1352/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások forrásigényének átütemezéséről
27461
1353/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a 2021. évi UEFA U21 labdarúgó Európa-bajnokság magyar-szlovén társrendezése érdekében benyújtandó pályázathoz szükséges kormányzati intézkedésekről
27464
1354/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a 2020 World Sailing Annual Conference megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről
27465
1355/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
az osztrák lovas szolgálat felállításához lovak adományozásáról
27465
1356/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
egyes állami tulajdonú ingóságoknak az Afgán Nemzeti Rendőrség (ANP) részére történő térítésmentes átadásáról
27466
1357/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
Állami tulajdonban álló ingatlan Bicske Város Önkormányzata részére ingyenesen történő tulajdonba adásáról
27467
1358/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a KIRÁLY Sportlétesítmény fejlesztése tárgyú beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról és további feladatokról
27468
1359/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a Tomori Pál Főiskola, valamint az Újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat részére történő költségvetési támogatás igénybevételéhez szükséges forrás biztosításáról
27471
1360/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat módosításáról
27471
1361/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény, valamint a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény Végrehajtási Megállapodása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
27472
1362/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
27472
1363/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a diplomata-, szolgálati és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
27473
102/2018. (VII. 26.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
27473
103/2018. (VII. 26.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
27473
104/2018. (VII. 26.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról
27474
105/2018. (VII. 26.) ME határozat
a nemzeti joghatóságon kívül eső területek tengeri biológiai sokféleségének megőrzéséről és fenntartható hasznosításáról szóló, az ENSZ Tengerjogi Egyezménye keretében létrejövő, jogilag kötelező erejű nemzetközi szerződés kidolgozásával megbízott kormányközi konferencia ülésein való magyar részvételről
27474
Magyar Közlöny - 2018/118
2018. július 25.
136/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeletek technikai deregulációjáról
27346
137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet
az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
27346
1336/2018. (VII. 25.) Korm. határozat
a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő további megvalósításával kapcsolatos feladatokról
27349
1337/2018. (VII. 25.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program módosításáról
27351
1338/2018. (VII. 25.) Korm. határozat
a 2014-2020. évekre szóló Vidékfejlesztési Program módosításáról
27351
1339/2018. (VII. 25.) Korm. határozat
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
27352
1340/2018. (VII. 25.) Korm. határozat
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
27356
1341/2018. (VII. 25.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti Megállapodás megújításáról és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1821/2017. (XI. 9.) Korm. határozat költségvetési feltételeinek biztosításáról szóló 1116/2018. (III. 19.) Korm. határozat módosításáról
27356
1342/2018. (VII. 25.) Korm. határozat
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
27357
1343/2018. (VII. 25.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Őrhalom és Ipolyvarbó (Vrbovka) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
27358
Magyar Közlöny - 2018/117
2018. július 25.
2018. évi XXXV. törvény
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról
27164
2018. évi XXXVI. törvény
egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról
27164
2018. évi XXXVII. törvény
az állami vagyongazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról
27196
2018. évi XXXVIII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról
27197
2018. évi XXXIX. törvény
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról
27225
2018. évi XL. törvény
Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról
27227
2018. évi XLI. törvény
az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról
27257
135/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet
az egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
27332
6/2018. (VII. 25.) MEKH rendelet
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról
27335
359/2018. (VII. 25.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
27336
360/2018. (VII. 25.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
27336
361/2018. (VII. 25.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
27337
362/2018. (VII. 25.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
27337
363/2018. (VII. 25.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
27338
364/2018. (VII. 25.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
27338
1334/2018. (VII. 25.) Korm. határozat
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2018. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
27339
1335/2018. (VII. 25.) Korm. határozat
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2018. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
27341
Magyar Közlöny - 2018/116
2018. július 23.
129/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről
27132
130/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet
az Európai Foglalkoztatási Szolgálat tevékenységében részt vevő állami foglalkoztatási szerv feladatairól, valamint más szervezetek e tevékenységben történő részvételének feltételeiről
27133
131/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet
egyes pénzforgalmi és számviteli tárgyú kormányrendeletek módosításáról
27139
132/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet
az innovációért és technológiáért felelős miniszter hulladékgazdálkodást érintő feladat- és hatáskörével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
27141
133/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet
a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
27145
134/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet
a világörökség védelmével összefüggésben a magyar államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának szabályairól szóló 455/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról
27157
18/2018. (VII. 23.) AM rendelet
az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről szóló 7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet módosításáról
27158
1331/2018. (VII. 23.) Korm. határozat
az ENSZ Globális Migrációs Kompaktjának végső szövegtervezetére vonatkozó magyar álláspontról
27159
1332/2018. (VII. 23.) Korm. határozat
a Markaz község külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
27159
1333/2018. (VII. 23.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a szolnoki Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése beruházás megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról
27159
97/2018. (VII. 23.) ME határozat
az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok, valamint a tartományi szintű vegyes bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről
27160
98/2018. (VII. 23.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról
27161
99/2018. (VII. 23.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
27162
100/2018. (VII. 23.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
27162
101/2018. (VII. 23.) ME határozat
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének kinevezéséről
27162
Magyar Közlöny - 2018/115
2018. július 20.
2018. évi XXXIV. törvény
a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2017. évi módosításainak kihirdetéséről
26932
9/2018. (VII. 20.) MvM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról
27124
96/2018. (VII. 20.) ME határozat
Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
27129
Magyar Közlöny - 2018/115 - 2. rész
2018. július 20.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
2018. évi XXXIV. törvény
a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2017. évi módosításainak kihirdetéséről
26932
9/2018. (VII. 20.) MvM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról
27124
96/2018. (VII. 20.) ME határozat
Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
27129
Magyar Közlöny - 2018/114
2018. július 19.
2018. évi XXVII. törvény
a Turisztikai Világszervezet és Magyarország Kormánya között a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
26814
2018. évi XXVIII. törvény
az egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai, másrészről Ausztrália közötti Keretmegállapodás kihirdetéséről
26820
2018. évi XXIX. törvény
a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
26841
2018. évi XXX. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről
26852
2018. évi XXXI. törvény
a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről
26854
2018. évi XXXII. törvény
a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről
26864
2018. évi XXXIII. törvény
a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről
26878
11/2018. (VII. 19.) HM rendelet
a honvédelmi foglalkoztatókkal kapcsolatos munkaügyi hatósági feladatokról, az ellenőrzés speciális eszközeiről
26891
6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet
a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet módosításáról
26893
Köf. 5013/2018/6. számú határo
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
26923
1329/2018. (VII. 19.) Korm. határozat
egy helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról
26928
1330/2018. (VII. 19.) Korm. határozat
a Debrecen Megyei Jogú Város beruházási célú hitelfelvételéhez kapcsolódó egyedi állami kezesség vállalásáról
26930
Magyar Közlöny - 2018/113
2018. július 18.
128/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet
a felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 32/2018. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról
26804
2/2018. (VII. 18.) ME rendelet
a miniszterelnök feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról
26806
2/2018. (VII. 18.) NVTNM rendelet
a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról
26807
1325/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
a nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
26809
1326/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
a határ menti gazdaságfejlesztési programok 2019. évi folytatásáról
26809
1327/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében Dunaújvárosban megvalósuló Fabó Éva Uszoda beruházás támogatásáról
26810
1328/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
26811
95/2018. (VII. 18.) ME határozat
Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
26811
Magyar Közlöny - 2018/112
2018. július 18.
127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet
egyes határ menti operatív programokhoz kapcsolódó kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról
26691
23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelet
az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet módosításáról
26693
10/2018. (VII. 18.) AB határozat
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény 3. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
26751
11/2018. (VII. 18.) AB határozat
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50/A. § (2) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
26762
12/2018. (VII. 18.) AB határozat
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
26772
A Kúria közleménye
nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról
26787
A Kúria közleménye
szavazási ügyben meghozott döntéséről
26787
1316/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
az ENSZ Közgyűlésének 73. ülésszakán való magyar részvételről
26788
1317/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
Magyarország Tallinni Nagykövetsége újranyitásához, valamint Manchesteri és Innsbrucki Főkonzulátusa megnyitásához szükséges intézkedésekről
26791
1318/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
az Állatorvostudományi Egyetem támogatási kérelmének a VP4-10.2.1.2-17. azonosító számú, "Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása" című felhívásra történő benyújtásához való hozzájárulásról
26792
1319/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2. prioritása keretében finanszírozott egyes intézményi férőhely kiváltási projektek támogatási összegének növeléséről
26793
1320/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2. prioritása keretében finanszírozott további intézményi férőhely kiváltási projektek támogatási összegének növeléséről
26794
1321/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az EFOP-2.4.1-16 ["Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)" című] felhívásra benyújtott projektjavaslatok tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról
26795
1322/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
a KEHOP-1.2.0-15-2016-00001 azonosító számú ("Klímastratégia kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló @Tart1 = 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
26796
1323/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása keretében finanszírozott egyes óvoda- és bölcsődefelújítási és turizmusfejlesztési projektek támogatásának növeléséről
26798
1324/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
a TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001 azonosító számú, "Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése" című projekt támogatásának növeléséről
26800
Magyar Közlöny - 2018/111
2018. július 16.
17/2018. (VII. 16.) AM rendelet
az Aggtelek-Rudabánya-Szendrői hegység földtani alapszelvényeinek védetté nyilvánításáról szóló 13/1991. (XII. 24.) KTM rendelet, valamint a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület országos jelentőségű védett természeti területté történő átminősítéséről szóló 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról
26680
345/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26682
346/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26682
347/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26682
348/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26683
349/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26683
350/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26683
351/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26684
352/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26684
353/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26684
354/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26685
355/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26685
356/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26685
357/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26686
358/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói kinevezésről
26686
94/2018. (VII. 16.) ME határozat
helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról
26686
Magyar Közlöny - 2018/110
2018. július 12.
2018. évi XXIV. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás, valamint az annak módosításáról szóló Budapesten, 2018. február 28-án aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
26664
2018. évi XXV. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről
26670
2018. évi XXVI. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek a magasházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról
26672
16/2018. (VII. 12.) AM rendelet
a víziszárnyas-feldolgozói termékpályát érintő madárinfluenza miatti veszteségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás feltételeiről
26674
Magyar Közlöny - 2018/109
2018. július 11.
126/2018. (VII. 11.) Korm. rendelet
az IKARUS Egyedi Autóbusz Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
26645
312/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
26646
313/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
26646
314/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
26647
315/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
26647
316/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
26648
317/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
26648
318/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
26649
319/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
26649
320/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
26650
321/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
26650
322/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
26651
323/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
26651
324/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
26652
325/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
26652
326/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
26653
327/2018. (VII. 11.) KE határozat
határozott időre szóló rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésről
26653
328/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
26654
329/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
26654
330/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
26655
331/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
26655
332/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
26656
333/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
26656
334/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
26657
335/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
26657
336/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
26658
337/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
26658
338/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
26659
339/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
26659
340/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
26660
341/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
26660
342/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
26661
343/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
26661
344/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
26662
Magyar Közlöny - 2018/108
2018. július 10.
121/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
26620
122/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet
az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
26624
123/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet
az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól szóló 34/2012. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról
26628
124/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet
a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Kommunikációs Hivatal feladataival, valamint a településkép védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
26629
125/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet
az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
26630
10/2018. (VII. 10.) HM rendelet
az állami célú légi közlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló 16/1998. (X. 28.) HM-EüM együttes rendelet módosításáról
26634
1310/2018. (VII. 10.) Korm. határozat
a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1177/2010. (VIII. 24.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
26635
1311/2018. (VII. 10.) Korm. határozat
a Kormányzati Adatközponttal és a Kormányzati Adattrezorral összefüggő egyes informatikai és infrastrukturális kérdésekről
26635
1312/2018. (VII. 10.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
26636
1313/2018. (VII. 10.) Korm. határozat
a megelőző régészeti feltárásokat végző múzeumok feladatellátásával kapcsolatban bekövetkező változások miatt szükségessé vált személyi és infrastrukturális fejlesztésekről
26638
1314/2018. (VII. 10.) Korm. határozat
a Környe község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
26639
1315/2018. (VII. 10.) Korm. határozat
az IKOP-3.2.0-15-2016-00007 azonosító számú "Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása - zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével II. szakasz" című projekt műszaki tartalmának bővítéséről
26640
Magyar Közlöny - 2018/107
2018. július 9.
15/2018. (VII. 9.) AM rendelet
a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet módosításáról
9168
20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
9177
21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól
9184
22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet és az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosításáról
5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
9200
9/2018. (VII. 9.) AB határozat
az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdéseinek, a Q) cikk (3) bekezdésének, valamint a 25. cikkének értelmezéséről
26599
308/2018. (VII. 9.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
26614
309/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
310/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
311/2018. (VII. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
26616
1309/2018. (VII. 9.) Korm. határozat
a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítéséről
26616
Magyar Közlöny - 2018/107 - 8. rész
2018. július 9.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
15/2018. (VII. 9.) AM rendelet
a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet módosításáról
9168
20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
9177
21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól
9184
22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet és az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosításáról
5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
9200
9/2018. (VII. 9.) AB határozat
az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdéseinek, a Q) cikk (3) bekezdésének, valamint a 25. cikkének értelmezéséről
26599
308/2018. (VII. 9.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
26614
309/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
310/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
311/2018. (VII. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
26616
1309/2018. (VII. 9.) Korm. határozat
a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítéséről
26616
Magyar Közlöny - 2018/107 - 7. rész
2018. július 9.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
15/2018. (VII. 9.) AM rendelet
a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet módosításáról
9168
20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
9177
21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól
9184
22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet és az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosításáról
5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
9200
9/2018. (VII. 9.) AB határozat
az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdéseinek, a Q) cikk (3) bekezdésének, valamint a 25. cikkének értelmezéséről
26599
308/2018. (VII. 9.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
26614
309/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
310/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
311/2018. (VII. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
26616
1309/2018. (VII. 9.) Korm. határozat
a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítéséről
26616
Magyar Közlöny - 2018/107 - 6. rész
2018. július 9.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
15/2018. (VII. 9.) AM rendelet
a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet módosításáról
9168
20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
9177
21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól
9184
22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet és az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosításáról
5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
9200
9/2018. (VII. 9.) AB határozat
az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdéseinek, a Q) cikk (3) bekezdésének, valamint a 25. cikkének értelmezéséről
26599
308/2018. (VII. 9.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
26614
309/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
310/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
311/2018. (VII. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
26616
1309/2018. (VII. 9.) Korm. határozat
a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítéséről
26616
Magyar Közlöny - 2018/107 - 5. rész
2018. július 9.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
15/2018. (VII. 9.) AM rendelet
a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet módosításáról
9168
20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
9177
21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól
9184
22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet és az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosításáról
5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
9200
9/2018. (VII. 9.) AB határozat
az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdéseinek, a Q) cikk (3) bekezdésének, valamint a 25. cikkének értelmezéséről
26599
308/2018. (VII. 9.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
26614
309/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
310/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
311/2018. (VII. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
26616
1309/2018. (VII. 9.) Korm. határozat
a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítéséről
26616
Magyar Közlöny - 2018/107 - 4. rész
2018. július 9.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
15/2018. (VII. 9.) AM rendelet
a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet módosításáról
9168
20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
9177
21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól
9184
22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet és az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosításáról
5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
9200
9/2018. (VII. 9.) AB határozat
az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdéseinek, a Q) cikk (3) bekezdésének, valamint a 25. cikkének értelmezéséről
26599
308/2018. (VII. 9.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
26614
309/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
310/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
311/2018. (VII. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
26616
1309/2018. (VII. 9.) Korm. határozat
a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítéséről
26616
Magyar Közlöny - 2018/107 - 3. rész
2018. július 9.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
15/2018. (VII. 9.) AM rendelet
a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet módosításáról
9168
20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
9177
21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól
9184
22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet és az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosításáról
5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
9200
9/2018. (VII. 9.) AB határozat
az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdéseinek, a Q) cikk (3) bekezdésének, valamint a 25. cikkének értelmezéséről
26599
308/2018. (VII. 9.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
26614
309/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
310/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
311/2018. (VII. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
26616
1309/2018. (VII. 9.) Korm. határozat
a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítéséről
26616
Magyar Közlöny - 2018/107 - 2. rész
2018. július 9.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
15/2018. (VII. 9.) AM rendelet
a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet módosításáról
9168
20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
9177
21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól
9184
22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet és az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosításáról
5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
9200
9/2018. (VII. 9.) AB határozat
az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdéseinek, a Q) cikk (3) bekezdésének, valamint a 25. cikkének értelmezéséről
26599
308/2018. (VII. 9.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
26614
309/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
310/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
311/2018. (VII. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
26616
1309/2018. (VII. 9.) Korm. határozat
a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítéséről
26616
Magyar Közlöny - 2018/106
2018. július 5.
2018. évi XXI. törvény
az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló Egyezménye Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről
9124
2018. évi XXII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomata-útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről
9131
2018. évi XXIII. törvény
a Magyarország Kormánya és Hongkong, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
9135
19/2018. (VII. 5.) EMMI rendelet
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
9141
4/2018. (VII. 5.) ITM rendelet
az egyes atomenergetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
9142
7/2018. (VII. 5.) AB határozat
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 266. § (2) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
9147
8/2018. (VII. 5.) AB határozat
a Kúria Pfv.IV.20.773/2016/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
9156
1308/2018. (VII. 5.) Korm. határozat
a Magyarországi Evangélikus Egyház kórházának létrehozása érdekében szükséges előkészítési tevékenységek támogatásáról
9164
Magyar Közlöny - 2018/105
2018. július 4.
120/2018. (VII. 4.) Korm. rendelet
a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
9045
17/2018. (VII. 4.) EMMI rendelet
egyes egészségügyi tárgyú rendeletek módosításáról
9046
18/2018. (VII. 4.) EMMI rendelet
egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
9051
20/2018. (VII. 4.) IM rendelet
a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról
9052
21/2018. (VII. 4.) IM rendelet
az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
9054
1296/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
a külgazdasági és külügyminiszter védelméhez kapcsolódó intézkedésekről
9102
1297/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
a turisztikai szempontból kiemelt jelentőségű fesztiválok megvalósítását támogató forrás biztosításáról
9102
1298/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centrum beruházást megvalósító, állami tulajdonú, zártkörűen működő részvénytársaságban fennálló részesedés tekintetében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásáról
9103
1299/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
a hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósítása érdekében szükséges források biztosításáról
9103
1300/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2017. évi technikai segítségnyújtási pályázati kiírására benyújtott, a vasúti árufuvarozási folyosók (RFC 6, 7, 9) fejlesztésével összefüggő projektekben történő magyar részvétel jóváhagyásáról
9105
1301/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2017. évi technikai segítségnyújtási pályázati kiírására benyújtott "Az >>Amber
9108
1302/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
a KEHOP-1.5.0-15-2015-00001 azonosító számú ("Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem" című) projekt támogatásának növeléséről
9110
1303/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
9112
1304/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról
9114
1305/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2. számú módosításáról
9119
1306/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
9119
1307/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
a szabad előirányzatot meghaladó mértékű kötelezettségvállalás engedélyezéséről
9120
92/2018. (VII. 4.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
9121
93/2018. (VII. 4.) ME határozat
helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról
9121
Magyar Közlöny - 2018/104
2018. július 3.
25/2018. (VII. 3.) MNB rendelet
megújított 500 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról
8942
26/2018. (VII. 3.) MNB rendelet
500 forintos címletű bankjegyek bevonásáról
8944
10/2018. (VII. 3.) AM rendelet
a Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről
8945
11/2018. (VII. 3.) AM rendelet
a Duna-Tisza közi Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről
8963
12/2018. (VII. 3.) AM rendelet
az Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről
8981
13/2018. (VII. 3.) AM rendelet
a Tiszántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről
9004
14/2018. (VII. 3.) AM rendelet
az Északi hegy- és dombvidéki Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről
9024
22/2018. (VII. 3.) BM rendelet
a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról
9040
16/2018. (VII. 3.) EMMI rendelet
az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
9040
12/2018. (VII. 3.) OGY határozat
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 3/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
9041
13/2018. (VII. 3.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
9041
14/2018. (VII. 3.) OGY határozat
burány Sándor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
9042
Magyar Közlöny - 2018/103
2018. július 2.
115/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
8916
116/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet
a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2018. évi mértékéről
8916
117/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet
az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet, valamint az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
8917
118/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet
a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
8922
119/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet
az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról
8923
1291/2018. (VII. 2.) Korm. határozat
a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetsége (LMKSZ) elhelyezésének biztosításával kapcsolatos intézkedésekről
8931
1292/2018. (VII. 2.) Korm. határozat
az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1252/2018. (V. 25.) Korm. határozat módosításáról
8933
1293/2018. (VII. 2.) Korm. határozat
a 2014-2020. évekre szóló Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program módosításáról
8933
1294/2018. (VII. 2.) Korm. határozat
a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti feladat átadás-átvétel miatti előirányzat-átcsoportosításról
8934
1295/2018. (VII. 2.) Korm. határozat
egyes állami erdészeti társaságoknak, továbbá a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központnak a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
8937
90/2018. (VII. 2.) ME határozat
a 2014-2020 programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek felmentéséről és a monitoring bizottságok elnökének kinevezéséről
8939
91/2018. (VII. 2.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
8940
Magyar Közlöny - 2018/102
2018. július 2.
2018. évi XIV. törvény
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
5163
2018. évi XV. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó Euro-Mediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
7932
2018. évi XVI. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
8260
2018. évi XVII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8848
2018. évi XVIII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8858
2018. évi XIX. törvény
a Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8867
2018. évi XX. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről
8878
9/2018. (VII. 2.) AM rendelet
az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrárágazati tárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról
8900
287/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói felmentésről
8907
288/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8907
289/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8907
290/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
291/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
292/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
293/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
294/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
295/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
296/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
297/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
298/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
299/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
300/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
301/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
302/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
303/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
304/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
305/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
306/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
307/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
Magyar Közlöny - 2018/102 - 4. rész
2018. július 2.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
2018. évi XIV. törvény
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
5163
2018. évi XV. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó Euro-Mediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
7932
2018. évi XVI. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
8260
2018. évi XVII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8848
2018. évi XVIII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8858
2018. évi XIX. törvény
a Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8867
2018. évi XX. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről
8878
9/2018. (VII. 2.) AM rendelet
az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrárágazati tárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról
8900
287/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói felmentésről
8907
288/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8907
289/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8907
290/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
291/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
292/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
293/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
294/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
295/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
296/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
297/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
298/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
299/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
300/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
301/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
302/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
303/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
304/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
305/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
306/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
307/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
Magyar Közlöny - 2018/102 - 3. rész
2018. július 2.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
2018. évi XIV. törvény
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
5163
2018. évi XV. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó Euro-Mediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
7932
2018. évi XVI. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
8260
2018. évi XVII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8848
2018. évi XVIII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8858
2018. évi XIX. törvény
a Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8867
2018. évi XX. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről
8878
9/2018. (VII. 2.) AM rendelet
az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrárágazati tárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról
8900
287/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói felmentésről
8907
288/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8907
289/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8907
290/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
291/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
292/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
293/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
294/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
295/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
296/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
297/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
298/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
299/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
300/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
301/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
302/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
303/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
304/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
305/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
306/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
307/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
Magyar Közlöny - 2018/102 - 2. rész
2018. július 2.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
2018. évi XIV. törvény
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
5163
2018. évi XV. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó Euro-Mediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
7932
2018. évi XVI. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
8260
2018. évi XVII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8848
2018. évi XVIII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8858
2018. évi XIX. törvény
a Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8867
2018. évi XX. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről
8878
9/2018. (VII. 2.) AM rendelet
az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrárágazati tárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról
8900
287/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói felmentésről
8907
288/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8907
289/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8907
290/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
291/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
292/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
293/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
294/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
295/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
296/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
297/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
298/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
299/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
300/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
301/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
302/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
303/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
304/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
305/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
306/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
307/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
Magyar Közlöny - 2018/101
2018. június 29.
2018. évi VII. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
5138
2018. évi VIII. törvény
az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról létrejött megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
5140
2018. évi IX. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság között létrejött euromediterrán légi közlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele érdekében történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
5142
2018. évi X. törvény
a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a diplomáciai célú ingatlanok vásárlásáról szóló Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről
5144
2018. évi XI. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről
5146
2018. évi XII. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről
5149
2018. évi XIII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról
5151
3/2018. (VI. 29.) PM rendelet
a jelzáloghitelre vonatkozó tájékoztatás szabályairól szóló 3/2016. (I. 7.) NGM rendelet módosításáról
5153
4/2018. (VI. 29.) PM rendelet
a titkos információgyűjtés bírói engedélyhez kötött eszközei alkalmazásának kérelmezésével és az alkalmazás végrehajtásával kapcsolatos szabályokról
5154
5/2018. (VI. 29.) PM rendelet
az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet és az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló 20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet módosításáról
5157
Magyar Közlöny - 2018/100
2018. június 29.
 
Magyarország Alaptörvénye (egységes szerkezetben)
5106
Magyar Közlöny - 2018/99
2018. június 29.
23/2018. (VI. 29.) MNB rendelet
a "Semmelweis Ignác-emlékév" ezüst emlékérme kibocsátásáról
4838
24/2018. (VI. 29.) MNB rendelet
a "Semmelweis Ignác-emlékév" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
4840
5/2018. (VI. 29.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról
4842
8/2018. (VI. 29. ) AM rendelet
az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól
5000
20/2018. (VI. 29.) BM rendelet
egyes belügyi feladatokat érintő miniszteri rendeletek módosításáról
5063
21/2018. (VI. 29.) BM rendelet
egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról
5071
9/2018. (VI. 29.) HM rendelet
a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet, valamint a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet módosításáról
5079
1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet
a digitális archiválás szabályairól
5100
2/2018. (VI. 29.) ITM rendelet
a menetíró készülékről szóló 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
5102
3/2018. (VI. 29.) ITM rendelet
az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
5102
Magyar Közlöny - 2018/99 - 2. rész
2018. június 29.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
23/2018. (VI. 29.) MNB rendelet
a "Semmelweis Ignác-emlékév" ezüst emlékérme kibocsátásáról
4838
24/2018. (VI. 29.) MNB rendelet
a "Semmelweis Ignác-emlékév" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
4840
5/2018. (VI. 29.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról
4842
8/2018. (VI. 29. ) AM rendelet
az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól
5000
20/2018. (VI. 29.) BM rendelet
egyes belügyi feladatokat érintő miniszteri rendeletek módosításáról
5063
21/2018. (VI. 29.) BM rendelet
egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról
5071
9/2018. (VI. 29.) HM rendelet
a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet, valamint a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet módosításáról
5079
1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet
a digitális archiválás szabályairól
5100
2/2018. (VI. 29.) ITM rendelet
a menetíró készülékről szóló 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
5102
3/2018. (VI. 29.) ITM rendelet
az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
5102
Magyar Közlöny - 2018/98
2018. június 28.
18/2018. (VI. 28.) BM rendelet
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról
4722
19/2018. (VI. 28.) BM rendelet
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
4732
15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelet
egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
4733
18/2018. (VI. 28.) IM rendelet
a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosításáról
4826
19/2018. (VI. 28.) IM rendelet
a terhelt és a meghatalmazott védő, valamint a büntetőeljárásban részt vevő egyéb személyek díjáról és költségéről
4828
Köf.5010/2018/3. számú határoz
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
4830
Magyar Közlöny - 2018/97
2018. június 28.
 
Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása (2018. június 28.)
4714
2018. évi VI. törvény
egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról
4717
Magyar Közlöny - 2018/96
2018. június 27.
22/2018. (VI. 27.) MNB rendelet
a hitelintézetek devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról, valamint a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 43/2013. (XII. 29.) MNB rendelet módosításáról szóló 14/2014. (V. 19.) MNB rendelet módosításáról
4664
17/2018. (VI. 27.) IM rendelet
egyes büntetőeljárási jogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről
4676
2/2018. (VI. 27.) KKM rendelet
az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba-vételi eljárás részletes szabályairól szóló 2/2014. (XII. 30.) KKM rendelet hatályon kívül helyezéséről
4698
3/2018. (VI. 27.) KKM rendelet
a külpolitikáért felelős miniszter által a külföldi felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal történő ellátásának szabályairól szóló 1/2009. (I. 9.) KüM rendelet hatályon kívül helyezéséről
4698
6/2018. (VI. 27.) AB határozat
alkotmányjogi panasz elutasításáról, és a jogszerűen letelepedett nem magyar állampolgárok névváltoztatási eljárásával kapcsolatos, mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
4699
89/2018. (VI. 27.) ME határozat
az Információs Hivatal főigazgatójának felmentéséről
4712
Magyar Közlöny - 2018/95
2018. június 26.
114/2018. (VI. 26.) Korm. rendelet
a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról
4522
7/2018. (VI. 26.) AM rendelet
az egyes borászati és növényegészségügyi tárgyú rendeletek módosításáról
4654
14/2018. (VI. 26.) EMMI rendelet
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet módosításáról
4657
286/2018. (VI. 26.) KE határozat
magyarországi apostoli nuncius kinevezéséhez való hozzájárulásról
4661
Magyar Közlöny - 2018/94
2018. június 25.
1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet
az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről
4510
Magyar Közlöny - 2018/93
2018. június 25.
108/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet
a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladatkörét érintő egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról
4480
109/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet
egyes igazságügyi tárgyú kormányrendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról
4483
110/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet
a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet módosításáról
4488
111/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet
az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
4498
112/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
4499
113/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet
a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról szóló 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet és a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról
4501
1286/2018. (VI. 25.) Korm. határozat
a fővárosi járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő további megvalósításával kapcsolatos feladatokról
4502
1287/2018. (VI. 25.) Korm. határozat
a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításáról szóló 1298/2017. (VI. 2.) Korm. határozat módosításáról
4504
1288/2018. (VI. 25.) Korm. határozat
a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum, valamint a VERITAS Történetkutató Intézet címrendi besorolásának megváltoztatásáról
4504
1289/2018. (VI. 25.) Korm. határozat
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet közötti, valamint a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
4505
1290/2018. (VI. 25.) Korm. határozat
az Európai Unió és tagállamai, valamint Japán közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás szövegének végleges megállapításáról
4507
Magyar Közlöny - 2018/92
2018. június 22.
1283/2018. (VI. 22.) Korm. határozat
a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról
4472
1284/2018. (VI. 22.) Korm. határozat
az állami és egyházi fenntartású egyetemek nemzetközi kapcsolatainak bővítésével összefüggő feladatokról
4472
1285/2018. (VI. 22.) Korm. határozat
a duális szakképzés partnerségi megállapodás keretében történő fejlesztéséről és az ezt szolgáló központi pilot programról
4473
82/2018. (VI. 22.) ME határozat
kormánymegbízottak kinevezéséről
4474
83/2018. (VI. 22.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
4474
84/2018. (VI. 22.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
4475
85/2018. (VI. 22.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról
4475
86/2018. (VI. 22.) ME határozat
helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról
4476
87/2018. (VI. 22.) ME határozat
a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 97/2017. (IX. 14.) ME határozat módosításáról
4477
88/2018. (VI. 22.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról
4477
Magyar Közlöny - 2018/91
2018. június 22.
2/2018. (VI. 22.) AM rendelet
a cukorágazat szabályozásának egyes kérdéseiről
4392
3/2018. (VI. 22.) AM rendelet
a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról
4394
4/2018. (VI. 22.) AM rendelet
a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról
4398
5/2018. (VI. 22.) AM rendelet
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról
4399
6/2018. (VI. 22.) AM rendelet
a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 53/2016. (VII. 21.) FM rendelet és a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról
4402
8/2018. (VI. 22.) HM rendelet
a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól
4409
16/2018. (VI. 22.) IM rendelet
egyes igazságügyi miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról
4454
285/2018. (VI. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
4470
Magyar Közlöny - 2018/90
2018. június 21.
19/2018. (VI. 21.) MNB rendelet
az "Egri vár" ezüst emlékérme kibocsátásáról
4364
20/2018. (VI. 21.) MNB rendelet
az "Egri vár" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
4366
21/2018. (VI. 21.) MNB rendelet
a "Fiumei úti temető Nemzeti Emlékhely" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
4367
2/2018. (VI. 21.) NMHH rendelet
egyes elektronikus hírközlési tárgyú NMHH rendeletek módosításáról
4369
1/2018. (VI. 21.) AM rendelet
az élelmiszer-rendész feladatellátásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól
4381
7/2018. (VI. 21.) HM rendelet
a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet módosításáról
4388
1282/2018. (VI. 21.) Korm. határozat
Magyarország Tokiói Nagykövetsége elhelyezésére szolgáló ingatlan cseréje érdekében szükséges intézkedésekről
4389
Magyar Közlöny - 2018/89
2018. június 20.
284/2018. (VI. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
4358
1280/2018. (VI. 20.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról
4359
1281/2018. (VI. 20.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Szeged, Etelka sori fedett sportuszoda és kapcsolódó infrastruktúra megvalósításának támogatásáról
4361
80/2018. (VI. 20.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
4362
81/2018. (VI. 20.) ME határozat
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének felmentéséről
4362
Magyar Közlöny - 2018/88
2018. június 18.
64/2018. (VI. 18.) ME határozat
helyettes államtitkárok felmentéséről
4350
65/2018. (VI. 18.) ME határozat
helyettes államtitkárok kinevezéséről
4350
66/2018. (VI. 18.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról
4351
67/2018. (VI. 18.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
4351
68/2018. (VI. 18.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
4351
69/2018. (VI. 18.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
4352
70/2018. (VI. 18.) ME határozat
helyettes államtitkárok kinevezéséről
4352
71/2018. (VI. 18.) ME határozat
helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról
4352
72/2018. (VI. 18.) ME határozat
helyettes államtitkárok kinevezéséről
4353
73/2018. (VI. 18.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
4353
74/2018. (VI. 18.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
4354
75/2018. (VI. 18.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
4354
76/2018. (VI. 18.) ME határozat
főiskolai rektor megbízásáról
4354
77/2018. (VI. 18.) ME határozat
főiskolai rektor megbízásáról
4355
78/2018. (VI. 18.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról
4355
79/2018. (VI. 18.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról
4355
Magyar Közlöny - 2018/87
2018. június 15.
105/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
4298
106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet
egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról
4300
107/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet
a Debrecen megyei jogú város külterületén az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
4318
14/2018. (VI. 15.) IM rendelet
egyes büntetés-végrehajtási jogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról
4320
15/2018. (VI. 15.) IM rendelet
a bűnügyi felügyelet és a távoltartás végrehajtásáról
4329
1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat
a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról
4334
1273/2018. (VI. 15.) Korm. határozat
az Energetikai Iparfejlesztési és KFI Cselekvési Tervről
4338
1274/2018. (VI. 15.) Korm. határozat
a Nemzeti Energiastratégia energiafelhasználás-előrejelzéseinek frissítéséről
4340
1275/2018. (VI. 15.) Korm. határozat
a légiközlekedéssel összefüggő projektjavaslat az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz CEF-SESAR-2018-1 U-SPACE pályázati kiírására történő benyújtásának jóváhagyásáról
4343
1276/2018. (VI. 15.) Korm. határozat
az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében ("EUTM Mali") történő további magyar katonai szerepvállalásról
4345
1277/2018. (VI. 15.) Korm. határozat
a 2017-2019. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerzésekről szóló 1289/2016. (VI. 13.) Korm. határozat módosításáról, valamint a védőoltásokkal kapcsolatos aktuális feladatokról
4345
1278/2018. (VI. 15.) Korm. határozat
a Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1147/2018. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról
4346
1279/2018. (VI. 15.) Korm. határozat
a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
4347
63/2018. (VI. 15.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
4347
Magyar Közlöny - 2018/86
2018. június 14.
4/2018. (VI. 14.) MEKH rendelet
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról
4281
266/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4288
267/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4288
268/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4288
269/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4289
270/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4289
271/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4289
272/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4290
273/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4290
274/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4290
275/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4291
276/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4291
277/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4291
278/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4292
279/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4292
280/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4292
281/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4293
282/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4293
283/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4293
1269/2018. (VI. 14.) Korm. határozat
a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 5. számú módosításának jóváhagyásáról és a projekt befejezéséhez szükséges állami finanszírozás meghatározásáról
4294
1270/2018. (VI. 14.) Korm. határozat
a Fiumei úti Nemzeti Sírkert és Nemzeti Emlékhely, a Salgótarjáni utcai zsidó temető, a Kegyeleti Múzeum, valamint a Rákoskeresztúri Új Köztemető Nemzeti Gyászpark üzemeltetéséhez szükséges források biztosításáról
4294
1271/2018. (VI. 14.) Korm. határozat
a 2016. évi budapesti IRONMAN 70.3 triatlonversennyel kapcsolatosan megítélt állami támogatás felhasználásával összefüggő kormányzati intézkedésekről
4295
Magyar Közlöny - 2018/85
2018. június 14.
13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet
a 2018/2019. tanév rendjéről
4266
Magyar Közlöny - 2018/84
2018. június 13.
263/2018. (VI. 13.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
4260
264/2018. (VI. 13.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
4260
265/2018. (VI. 13.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
4261
56/2018. (VI. 13.) ME határozat
helyettes államtitkárok kinevezéséről
4261
57/2018. (VI. 13.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
4262
58/2018. (VI. 13.) ME határozat
helyettes államtitkárok kinevezéséről
4262
59/2018. (VI. 13.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
4262
60/2018. (VI. 13.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
4263
61/2018. (VI. 13.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
4263
62/2018. (VI. 13.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
4264
Magyar Közlöny - 2018/83
2018. június 12.
17/2018. (VI. 12.) BM rendelet
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek az igazságügyi szakértői intézmény igazságügyi alkalmazotti állományát érintő végrehajtásáról szóló 53/2016. (XII. 16.) BM rendelet módosításáról
4230
11/2018. (VI. 12.) IM rendelet
a bűnügyi költségek előlegezéséről
4234
12/2018. (VI. 12.) IM rendelet
az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról
4235
13/2018. (VI. 12.) IM rendelet
a különleges bánásmódot igénylő személy részvételét igénylő eljárási cselekmény elvégzésére szolgáló rendőrségi helyiség kialakításáról, működtetéséről és a használata ellenőrzéséről
4254
11/2018. (VI. 12.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
4257
262/2018. (VI. 12.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
4258
Magyar Közlöny - 2018/82
2018. június 11.
101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról
4073
102/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet
a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos irányítási jogköréről
4085
103/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet
egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
4085
104/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet
az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet, valamint a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
4093
9/2018. (VI. 11.) IM rendelet
a fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról
4097
10/2018. (VI. 11.) IM rendelet
a csekkjogi szabályok szövegének közzétételéről szóló 2/1965. (I. 24.) IM rendelet, valamint egyes eljárási költségviseléssel összefüggő igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról
4197
1261/2018. (VI. 11.) Korm. határozat
a mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata-hálózat átfogó helyzetéről 2018-tól
4199
1262/2018. (VI. 11.) Korm. határozat
a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről
4202
1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat
a 2018. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról
4206
1264/2018. (VI. 11.) Korm. határozat
a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújításával összefüggő költségnövekményről és többletfinanszírozási igényről
4216
1265/2018. (VI. 11.) Korm. határozat
az Erdőtelek község külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
4216
1266/2018. (VI. 11.) Korm. határozat
vajszló Nagyközséget érintő infrastruktúra fejlesztése érdekében szükséges források biztosításáról
4217
1267/2018. (VI. 11.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról
4219
1268/2018. (VI. 11.) Korm. határozat
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
4219
53/2018. (VI. 11.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya között a kiadatásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
4226
54/2018. (VI. 11.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya között az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
4226
55/2018. (VI. 11.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
4227
Magyar Közlöny - 2018/81
2018. június 8.
99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet
a Nemzeti Kommunikációs Hivatal feladataival, valamint a településkép védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
4006
100/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet
a nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól
4012
1259/2018. (VI. 8.) Korm. határozat
az autópálya-beruházásokkal kapcsolatos további feladatokról
4065
1260/2018. (VI. 8.) Korm. határozat
Magyarország volt varsói Kereskedelmi Kirendeltségének átalakításával, felújításával és ismételt hasznosításával kapcsolatos fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről
4065
41/2018. (VI. 8.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
4066
42/2018. (VI. 8.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
4066
43/2018. (VI. 8.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
4066
44/2018. (VI. 8.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
4067
45/2018. (VI. 8.) ME határozat
helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról
4067
46/2018. (VI. 8.) ME határozat
helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról
4067
47/2018. (VI. 8.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
4068
48/2018. (VI. 8.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
4068
49/2018. (VI. 8.) ME határozat
helyettes államtitkárok kinevezéséről
4068
50/2018. (VI. 8.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
4069
51/2018. (VI. 8.) ME határozat
helyettes államtitkárok felmentéséről
4070
52/2018. (VI. 8.) ME határozat
a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
4070
Magyar Közlöny - 2018/80
2018. június 7.
12/2018. (VI. 7.) BM rendelet
az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikai rendszerről, az adatgyűjtés és -feldolgozás részletes szabályairól
3988
13/2018. (VI. 7.) BM rendelet
a titkos információgyűjtés bírói engedélyhez kötött eszközei kérelmezésével és az alkalmazás végrehajtásával kapcsolatos szabályokról
3990
14/2018. (VI. 7.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról
3992
15/2018. (VI. 7.) BM rendelet
a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott érintett Védelmi Program keretében biztosított védelmének részletes szabályairól
3993
16/2018. (VI. 7.) BM rendelet
a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól
3996
38/2018. (VI. 7.) ME határozat
a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 74/2011. (IX. 14.) ME határozat módosításáról
4002
39/2018. (VI. 7.) ME határozat
helyettes államtitkárok kinevezéséről
4002
40/2018. (VI. 7.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
4003
Magyar Közlöny - 2018/79
2018. június 5.
8/2018. (VI. 5.) OGY határozat
az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról
3982
9/2018. (VI. 5.) OGY határozat
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 3/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
3982
10/2018. (VI. 5.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
3983
35/2018. (VI. 5.) ME határozat
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatójának kinevezéséről
3984
36/2018. (VI. 5.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
3985
37/2018. (VI. 5.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról
3985
Magyar Közlöny - 2018/78
2018. június 4.
8/2018. (VI. 4.) IM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet módosításáról
3972
1256/2018. (VI. 4.) Korm. határozat
az Árpád-ház Programért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
3977
1257/2018. (VI. 4.) Korm. határozat
a hazafias és honvédelmi nevelésért, illetve az ezzel összefüggő beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
3977
1258/2018. (VI. 4.) Korm. határozat
a Magyar Jégkorong Szövetség a magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő sportszakmai program támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
3978
Magyar Közlöny - 2018/77
2018. június 1.
98/2018. (VI. 1.) Korm. rendelet
a közszolgálati tisztviselők és az állami tisztviselők jogviszonyának megszűnésével és megszüntetésével összefüggő egyes eljárási részletkérdésekről
3962
3/2018. (VI. 1.) MEKH rendelet
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról
3964
2/2018. (VI. 1.) PM rendelet
a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról
3968
1255/2018. (VI. 1.) Korm. határozat
a Magyarország turisztikai országmárka építéséről szóló 1725/2017. (X. 10.) Korm. határozatban meghatározott marketingkampány záró időpontjának módosításáról
3970
Magyar Közlöny - 2018/76
2018. május 31.
18/2018. (V. 31.) MNB rendelet
a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (V. 13.) MNB rendelet módosításáról
3946
1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat
a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról
3948
32/2018. (V. 31.) ME határozat
az országos rendőrfőkapitány felmentéséről és kinevezéséről
3959
33/2018. (V. 31.) ME határozat
a Belügyminisztérium Közbiztonsági Főigazgatóság főigazgatójának kinevezéséről
3959
34/2018. (V. 31.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
3959
Magyar Közlöny - 2018/75
2018. május 30.
10/2018. (V. 30.) BM rendelet
az Országgyűlési Őrség parancsnoki nyomozásának különös szabályairól
3938
11/2018. (V. 30.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek parancsnoki nyomozásának különös szabályairól
3939
1/2018. (V. 30.) PM rendelet
az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálybalépésével, az adóigazgatási rendtartásról és az adózás rendjéről szóló törvény hatálybalépésével, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 48/2017. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról
3942
260/2018. (V. 30.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
3943
261/2018. (V. 30.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
3943
1253/2018. (V. 30.) Korm. határozat
egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
3944
Magyar Közlöny - 2018/74
2018. május 29.
17/2018. (V. 29.) MNB rendelet
a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről
3703
1/2018. (V. 29.) NMHH rendelet
a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról
3741
236/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
3929
237/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
3929
238/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
3929
239/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3930
240/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3930
241/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3930
242/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3931
243/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3931
244/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3931
245/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3932
246/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3932
247/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3932
248/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3933
249/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3933
250/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3933
251/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3934
252/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
3934
253/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
3934
254/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3935
255/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3935
256/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3935
257/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3936
258/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3936
259/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3936
Magyar Közlöny - 2018/73
2018. május 25.
97/2018. (V. 25.) Korm. rendelet
a történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
3686
1245/2018. (V. 25.) Korm. határozat
a 2018. évi határátlépéssel járó csapatmozgásokról szóló 1964/2017. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról
3688
1246/2018. (V. 25.) Korm. határozat
a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2018. május 28. és 2018. június 8. között Genfben sorra kerülő 107. ülésszakán való magyar részvételről
3690
1247/2018. (V. 25.) Korm. határozat
a pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választása eredményének megfelelően megillető támogatás mértékének meghatározásáról, valamint a támogatást szolgáló előirányzatok közötti átcsoportosításról
3691
1248/2018. (V. 25.) Korm. határozat
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról
3694
1249/2018. (V. 25.) Korm. határozat
a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
3696
1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat
a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
3696
1251/2018. (V. 25.) Korm. határozat
a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
3698
1252/2018. (V. 25.) Korm. határozat
az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
3699
31/2018. (V. 25.) ME határozat
a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének felmentéséről és új elnökének kijelöléséről
3700
Magyar Közlöny - 2018/72
2018. május 24.
14/2018. (V. 24.) MNB rendelet
a Családok éve alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról
3670
15/2018. (V. 24.) MNB rendelet
a "Családok éve" ezüst emlékérme kibocsátásáról
3672
16/2018. (V. 24.) MNB rendelet
a "Családok éve" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
3673
Köf.5006/2018/3. számú határoz
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
3675
230/2018. (V. 24.) KE határozat
rektori megbízásról
3679
231/2018. (V. 24.) KE határozat
rektori megbízásról
3679
232/2018. (V. 24.) KE határozat
rektori megbízásról
3680
233/2018. (V. 24.) KE határozat
rektori megbízásról
3680
234/2018. (V. 24.) KE határozat
rektori megbízásról
3681
235/2018. (V. 24.) KE határozat
rektori megbízásról
3681
1244/2018. (V. 24.) Korm. határozat
a központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításokról és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról
3682
Magyar Közlöny - 2018/71
2018. május 22.
196/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkárok kinevezéséről
3649
197/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
3649
198/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkárok kinevezéséről
3650
199/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
3651
200/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkárok kinevezéséről
3651
201/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkárok kinevezéséről
3652
202/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
3652
203/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
3653
204/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkárok kinevezéséről
3653
205/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkárok kinevezéséről
3654
206/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkárok kinevezéséről
3654
207/2018. (V. 22.) KE határozat
közigazgatási államtitkári felmentésről
3655
208/2018. (V. 22.) KE határozat
közigazgatási államtitkári kinevezésről
3655
209/2018. (V. 22.) KE határozat
közigazgatási államtitkári tisztség megszűnésének megállapításáról
3656
210/2018. (V. 22.) KE határozat
közigazgatási államtitkári kinevezésről
3656
211/2018. (V. 22.) KE határozat
közigazgatási államtitkári felmentésről
3657
212/2018. (V. 22.) KE határozat
közigazgatási államtitkári kinevezésről
3657
213/2018. (V. 22.) KE határozat
közigazgatási államtitkári tisztség megszűnésének megállapításáról
3658
214/2018. (V. 22.) KE határozat
közigazgatási államtitkári kinevezésről
3658
215/2018. (V. 22.) KE határozat
közigazgatási államtitkári tisztség megszűnésének megállapításáról és közigazgatási államtitkári kinevezésről
3659
216/2018. (V. 22.) KE határozat
közigazgatási államtitkári tisztség megszűnésének megállapításáról és közigazgatási államtitkári kinevezésről
3660
217/2018. (V. 22.) KE határozat
közigazgatási államtitkári kinevezésről
3660
218/2018. (V. 22.) KE határozat
a 137/2013. (III. 14.) KE határozat módosításáról
3661
219/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
3661
220/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
3662
221/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
3662
222/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
3663
223/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
3663
224/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
3664
225/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
3664
226/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
3665
227/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
3665
228/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
3666
229/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
3666
29/2018. (V. 22.) ME határozat
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatójának felmentéséről
3667
30/2018. (V. 22.) ME határozat
helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról
3667
Magyar Közlöny - 2018/70
2018. május 22.
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
3574
95/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek a Miniszterelnöki Kormányiroda megalakulásával összefüggő módosításáról
3623
96/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
3627
1/2018. (V. 22.) ME rendelet
a miniszterelnök-helyettesek kijelöléséről
3629
1243/2018. (V. 22.) Korm. határozat
a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról és a Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
3630
28/2018. (V. 22.) ME határozat
kormánymegbízott megbízatása megszűnésének megállapításáról
3645
Magyar Közlöny - 2018/69
2018. május 18.
194/2018. (V. 18.) KE határozat
miniszterek kinevezéséről
3570
195/2018. (V. 18.) KE határozat
vezérezredes szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról és szolgálaton kívüliek állományába történő felvételéről
3571
Magyar Közlöny - 2018/68
2018. május 17.
5/2018. (V. 17.) AB határozat
a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 8/B. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazhatóságának kizárásáról
3538
3/2018. BJE határozat
a Kúria büntető jogegységi határozata
3543
4/2018. BJE határozat
a Kúria büntető jogegységi határozata
3546
5/2018. BJE határozat
a Kúria büntető jogegységi határozata
3550
187/2018. (V. 17.) KE határozat
a Honvéd Vezérkar főnöke beosztásból történő felmentésről
3565
188/2018. (V. 17.) KE határozat
altábornagyi előléptetésről
3565
189/2018. (V. 17.) KE határozat
a Honvéd Vezérkar főnöke beosztásba történő kinevezésről
3566
190/2018. (V. 17.) KE határozat
altábornagyi előléptetésről
3566
191/2018. (V. 17.) KE határozat
dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
3567
192/2018. (V. 17.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
3567
193/2018. (V. 17.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
3568
Magyar Közlöny - 2018/67
2018. május 17.
2018. évi V. törvény
Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
3522
26/2018. (V. 17.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
3536
27/2018. (V. 17.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
3536
Magyar Közlöny - 2018/66
2018. május 14.
1/2018. (V. 14.) NVB közlemény
az országgyűlési képviselők 2018. évi választásának eredményéről
3434
Magyar Közlöny - 2018/65
2018. május 11.
7/2018. (V. 11.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
3432
Magyar Közlöny - 2018/64
2018. május 10.
6/2018. (V. 10.) OGY határozat
a miniszterelnök megválasztásáról
3430
Magyar Közlöny - 2018/63
2018. május 9.
12/2018. (V. 9.) MNB rendelet
a "Szózat megzenésítése" ezüst emlékérme kibocsátásáról
3314
13/2018. (V. 9.) MNB rendelet
a "Szózat megzenésítése" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
3316
182/2018. (V. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
3318
183/2018. (V. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
3318
184/2018. (V. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
3318
185/2018. (V. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
3319
186/2018. (V. 9.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
3319