A Hivatalos Értesítők listája (2018)

KERESÉS:
KERESS!

Az alábbi listában pipával lehet megjelölni egy-egy elemet, majd alul, a "Generálás" gombra kattintással a kiválasztott elemek listába rendezve jelennek meg.


Hivatalos Értesítő - 2018/66
I. Utasítások
 
44/2018. (XII. 7.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerről szóló 80/2014. (XII. 5.) HM utasítás módosításáról
5356
14/2018. (XII. 7.) ITM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
5357
4/2018. (XII. 7.) BVOP utasítás a büntetés-végrehajtási szervezet ügyeleti tevékenységéről és a jelentések rendjéről
5358
7/2018. (XII. 7.) NVI utasítás a Nemzeti Választási Iroda gazdálkodási szabályzatáról szóló 9/2015. (XII. 9.) NVI utasítás módosításáról
5376
47/2018. (XII. 7.) ORFK utasítás a szolgálati gépjárművekbe szerelt kép-, valamint a kép- és hangrögzítő eszközök alkalmazásának egyes szabályairól szóló 31/2015. (XII. 17.) ORFK utasítás és a közlekedési jogsértést dokumentáló technikai eszközök rendőrségi alkalmazásáról szóló 26/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás módosításáról
5383
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
45/2018. (XII. 7.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 40/2018. (III. 13.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről
5384
III. Személyügyi közlemények
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei
5385
IV. Egyéb közlemények
 
A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről
5390
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat közleménye a zárt területek kijelöléséről
5390
A Haza és Becsület Párt közleménye a párt feloszlatásáról
5391
Balatonfüred Város Önkormányzatának pályázati felhívása Balatonfüred Város helyi menetrend szerinti közösségi közlekedésének közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
5391
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítási feladatok közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
5392
Hivatalos Értesítő - 2018/65
I. Utasítások
 
30/2018. (XI. 30.) MvM utasítás miniszteri biztosi kinevezés visszavonásáról
5244
5/2018. (XI. 30.) MK utasítás a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról
5244
43/2018. (XI. 30.) HM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
5297
13/2018. (XI. 30.) ITM utasítás a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész gazdálkodási jogköreinek szabályozásáról
5298
3/2018. (XI. 30.) Miniszterelnökség KÁT utasítás a Miniszterelnökség Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2015. (X. 15.) Miniszterelnökség KÁT utasítás módosításáról
5305
23/2018. (XI. 30.) LÜ utasítás egyes legfőbb ügyészi utasításoknak az ügyészségi nyomozás átszervezésével kapcsolatos módosításáról
5307
24/2018. (XI. 30.) LÜ utasítás az alügyészek, az ügyészségi fogalmazók, a tisztviselők és az írnokok teljesítményértékeléséről
5312
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
44/2018. (XI. 30.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a rendőri együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi LX. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről
5320
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
5321
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) módosulásáról
5327
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) módosulásáról
5328
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) módosulásáról
5328
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
5329
A Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Budapest XVIII. kerület 1. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére
5350
A Szegedi Közjegyzői Kamara Elnökségének az Orosháza, Szeged 1. és Szeged 2. székhelyű közjegyzői állások betöltésére irányuló pályázati felhívás pontosítása
5353
VI. Hirdetmények
 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokról
5354
Hivatalos Értesítő - 2018/64
I. Utasítások
 
29/2018. (XI. 28.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
5182
19/2018. (XI. 28.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
5183
20/2018. (XI. 28.) BM utasítás az egyes miniszteri utasítások módosításáról
5184
42/2018. (XI. 28.) HM utasítás a béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya megállapításának alapjául szolgáló részletes kategóriába sorolásáról szóló 19/2018. (VI. 27.) HM utasítás módosításáról
5235
32/2018. (XI. 28.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
5236
22/2018. (XI. 28.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás, valamint az ügyészségi nyomozásról szóló 12/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás módosításáról
5237
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
43/2018. (XI. 28.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl'aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló, 2012. február 27. napján aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről szóló 2018. évi LXII. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről
5238
III. Személyügyi közlemények
 
A Pénzügyminisztérium személyügyi hírei
5239
IV. Egyéb közlemények
 
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
5240
VI. Hirdetmények
 
Fejér Zsolt egyéni vállalkozó hirdetménye számlatömb érvénytelenítéséről
5241
Hivatalos Értesítő - 2018/63
I. Utasítások
 
28/2018. (XI. 20.) MvM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról
5142
5/2018. (XI. 20.) AM utasítás a földművelésügyi miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó intézményekben foglalkoztatottakkal való további jogviszony létesítésének szabályairól szóló 4/2017. (VI. 9.) FM utasítás és a földművelésügyi miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, továbbá az azok többségi részesedésével működő gazdasági társaságok által lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárások előkészítésének egyes kérdéseiről szóló 11/2017. (X. 20.) FM utasítás hatályon kívül helyezéséről
5145
18/2018. (XI. 20.) BM utasítás a határforgalom ellenőrzésének a végrehajtásáról
5145
41/2018. (XI. 20.) HM utasítás a munkavédelmiképviselő-választás végrehajtásáról
5146
20/2018. (XI. 20.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben adományozható elismerésekről szóló 1/2015. (I. 21.) LÜ utasítás módosításáról
5150
21/2018. (XI. 20.) LÜ utasítás az ügyészség Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 14.) LÜ utasítás módosításáról
5152
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
41/2018. (XI. 20.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és az Ugandai Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 202/2018. (XI. 5.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről
5153
42/2018. (XI. 20.) KKM közlemény a tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről
5154
III. Személyügyi közlemények
 
A Belügyminisztérium elismerési hírei
5155
A Belügyminisztérium személyügyi hírei
5162
IV. Egyéb közlemények
 
A belügyminiszter közleménye a tartósan vízhiányos időszak végéről
5164
A belügyminiszter közleménye a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről
5164
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
5167
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
5171
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2018. december 1-je és december 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
5171
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat pályázati felhívása bányászati jog megszerzésére
5172
VI. Hirdetmények
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal hirdetménye hatósági ellenőri igazolványokkal kapcsolatban
5179
Hivatalos Értesítő - 2018/62
I. Utasítások
 
17/2018. (XI. 15.) BM utasítás a belügyi tudományos kutatói és tudományszervezői munkáról szóló 6/2006. (BK 4.) BM utasítás módosításáról
5084
39/2018. (XI. 15.) HM utasítás az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról
5084
40/2018. (XI. 15.) HM utasítás a Magyar Honvédség új stratégiai és műveleti szintű vezetés-irányítási rendszere kialakításával összefüggő egyes feladatokról
5096
17/2018. (XI. 15.) IM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 11/2015. (V. 29.) IM utasítás módosításáról
5104
12/2018. (XI. 15.) ITM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Internet Laboratórium által végzett próbavásárlások elszámolásáról szóló 23/2017. (VIII. 25.) NFM utasítás módosításáról
5109
III. Személyügyi közlemények
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei
5110
IV. Egyéb közlemények
 
A Miniszterelnökség közleménye Pro Architectura díj adományozásáról
5114
Az Agrárminisztérium felhívása a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2018/2019-es tanévben
5115
Az Agrárminisztérium versenyfelhívása a 2018/2019-es tanévben szakiskolai képzésben részt vevő tanulók részére meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója Versenyre
5127
A belügyminiszter felhívása a Vízügy szakmacsoport szakképesítései szakmai tanulmányi versenyére a 2018/2019-es tanévben
5128
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
5129
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása az 55 723 01 OKJ azonosítószámú Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2018/2019. tanévre
5132
A Szegedi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása az Orosháza, Szeged 1. és Szeged 2. székhelyű közjegyzői állások betöltésére
5136
A Legfőbb Ügyészség közleménye elismerés adományozásáról
5139
Hivatalos Értesítő - 2018/61
I. Utasítások
 
22/2018. (XI. 9.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
5051
23/2018. (XI. 9.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
5053
24/2018. (XI. 9.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
5054
25/2018. (XI. 9.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
5055
26/2018. (XI. 9.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
5056
27/2018. (XI. 9.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
5057
28/2018. (XI. 9.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
5058
29/2018. (XI. 9.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
5059
30/2018. (XI. 9.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
5060
31/2018. (XI. 9.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
5061
11/2018. (XI. 9.) ITM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
5062
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
40/2018. (XI. 9.) KKM közlemény Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 121/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet 2. és 3. §-a hatálybalépéséről
5063
III. Személyügyi közlemények
 
Az Országgyűlés Hivatala közleménye díj adományozásáról
5064
A Belügyminisztérium személyügyi hírei
5064
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
5068
A pénzügyminiszter közleménye a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti foglalkozások meghatározásáról
5072
A pénzügyminiszter közleménye a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés (OKJ 54 344 01), valamint a Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés (OKJ 54 344 02) 2018/2019-es tanévi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyének (OSZTV) meghirdetéséről
5075
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
5076
VI. Hirdetmények
 
A Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pályázati felhívása a Budavári Palota Hunyadi udvarán az újjáépült Főőrség és Lovarda épületében vendéglátóegységek hasznosítására
5077
A Mélyépbau 2006 Építő Kft. hirdetménye számlatömb és bélyegző érvénytelenítéséről
5080
A KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hirdetménye számlatömb és K/7 típusú menetjegytömbök érvénytelenítéséről
5081
Hivatalos Értesítő - 2018/60
I. Utasítások
 
27/2018. (XI. 8.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
5030
4/2018. (XI. 8.) MK utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
5031
16/2018. (XI. 8.) BM utasítás egyes miniszteri utasítások módosításáról
5032
8/2018. (XI. 8.) PM utasítás a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról
5037
2/2018. (XI. 8.) IM KÁT utasítás az Igazságügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2017. (III. 10.) IM KÁT utasítás módosításáról
5048
Hivatalos Értesítő - 2018/59
I. Utasítások
 
1/2018. (X. 30.) NVTNM utasítás a Szerencsejáték Felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatáról
4950
26/2018. (X. 30.) KKM utasítás miniszteri biztosi kinevezések hatályon kívül helyezéséről
4978
27/2018. (X. 30.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4979
28/2018. (X. 30.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4979
29/2018. (X. 30.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4980
30/2018. (X. 30.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4981
31/2018. (X. 30.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4982
13/2018. (X. 30.) BM OKF utasítás az egyes katasztrófavédelmi utasítások módosításáról
4983
9/2018. (X. 30.) NKFIH utasítás a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló 2/2017. (II. 28.) NKFIH utasítás módosításáról
4985
III. Személyügyi közlemények
 
A Pénzügyminisztérium személyügyi hírei
4992
A Legfőbb Ügyészség közleménye elismerés adományozásáról
4993
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
4994
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdés hitelesítésének megtagadásáról
4996
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hirdetménye a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról
4996
Hivatalos Értesítő - 2018/58
I. Utasítások 4/2018. (X. 29.) TNM utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 1/2018. (VII. 25.) TNM utasítás módosításáról
4948
Hivatalos Értesítő - 2018/57
I. Utasítások
 
3/2018. (X. 25.) AM utasítás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
4842
4/2018. (X. 25.) AM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4873
38/2018. (X. 25.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium fejezet államháztartási belső ellenőrzési rendjének szabályairól szóló 33/2014. (IV. ±30.) HM utasítás módosításáról
4874
25/2018. (X. 25.) KKM utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2018. (VI. 11.) KKM utasítás módosításáról
4875
III. Személyügyi közlemények
 
Az Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei
4887
Az Igazságügyi Minisztérium közleménye elismerések adományozásáról
4890
IV. Egyéb közlemények
 
Az Országgyűlés elnökének 4/2018. számú rendelkezése kitüntető díj alapításáról és adományozásáról
4891
Az Országgyűlés Hivatala közleménye elismerések adományozásáról
4891
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
4892
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleménye az Idősbarát Önkormányzat Díj pályázat 2018. évi nyerteseiről
4895
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
4896
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tájékoztatója a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről
4927
Hivatalos Értesítő - 2018/56
I. Utasítások
 
9/2018. (X. 17.) ME utasítás miniszterelnöki biztos kinevezéséről
4822
37/2018. (X. 17.) HM utasítás egyes kiadványok hatályon kívül helyezéséről
4823
7/2018. (X. 17.) PM utasítás a Nagyvállalati Beruházási Támogatási program keretében nyújtott támogatásokkal összefüggő döntés-előkészítési feladatokat ellátó munkacsoport létrehozataláról
4823
8/2018. (X. 17.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pénzkezelési szabályzatáról szóló 8/2017. (V. 24.) NKFIH utasítás módosításáról
4826
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
37/2018. (X. 17.) KKM közlemény egyrészről az Európai Unió, annak tagállamai, másrészről Izland között Izlandnak a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakában az Európai Unióra, annak tagállamaira és Izlandra háruló kötelezettségek közös teljesítésében való részvételéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi XC. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről
4832
38/2018. (X. 17.) KKM közlemény a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről szóló 2018. évi XXXII. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről
4833
39/2018. (X. 17.) KKM közlemény a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2018. évi XXXI. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről
4833
III. Személyügyi közlemények
 
A Belügyminisztérium elismerési hírei
4834
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
4837
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2018. november 1-je és november 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról
4840
Hivatalos Értesítő - 2018/55
I. Utasítások
 
16/2018. (X. 11.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4784
4/2018. (X. 11.) ITM utasítás az állami projektértékelői jogviszony keretében végzett értékelési feladatok díjazásának általános alapelveiről, hatáskörök átruházásáról
4784
5/2018. (X. 11.) ITM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4786
6/2018. (X. 11.) ITM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4786
7/2018. (X. 11.) ITM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4787
8/2018. (X. 11.) ITM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4788
9/2018. (X. 11.) ITM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4788
10/2018. (X. 11.) ITM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4789
23/2018. (X. 11.) KKM utasítás a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet alapján nyújtható támogatások esetén alkalmazandó eljárásrendről
4790
24/2018. (X. 11.) KKM utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium nemdohányzó intézménnyé nyilvánításáról
4810
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
34/2018. (X. 11.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi XXIX. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről
4811
35/2018. (X. 11.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomata-útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi XXII. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről
4812
36/2018. (X. 11.) KKM közlemény a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi XXXIII. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről
4813
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
4814
Ajka Város Önkormányzatának pályázati felhívása "Helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása" megnevezésű feladatra
4817
Karcag Város Önkormányzata pályázati felhívása Karcag Város közigazgatási területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására a 2019. január 1-jétől 2021. december 31-ig terjedő időszakban
4818
Siklós Város Önkormányzata pályázati felhívása Siklós város közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
4819
Hivatalos Értesítő - 2018/54
I. Utasítások
 
26/2018. (X. 8.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás módosításáról
4762
4/2018. (X. 8.) PM utasítás a fejezetet irányító szerv vezetőjének hatáskörébe utalt jogok gyakorlásáról
4772
5/2018. (X. 8.) PM utasítás a Pénzügyminisztérium költségvetési fejezet 2018. évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek a kijelöléséről
4776
6/2018. (X. 8.) PM utasítás a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 34/2017. (XII. 29.) NGM utasítás módosításáról
4781
Hivatalos Értesítő - 2018/53
I. Utasítások
 
25/2018. (X. 4.) MvM utasítás a VIP Kincstári Kártya kiadásáról és használati rendjéről
4536
21/2018. (X. 4.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról
4541
36/2018. (X. 4.) HM utasítás a tartós külföldi szolgálatot teljesítők reprezentációs tevékenységéről
4633
9/2018. (X. 4.) BM OKF utasítás a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról
4641
10/2018. (X. 4.) BM OKF utasítás az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok szakmai irányításáról és felügyeleti ellenőrzésének rendjéről szóló 8/2014. (III. 21.) BM OKF utasítás
4706
11/2018. (X. 4.) BM OKF utasítás az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról szóló 4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás módosításáról
4727
12/2018. (X. 4.) BM OKF utasítás a Belügyminisztérium fejezethez tartozó, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakmailag érintő fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 5/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás módosításáról
4729
1/2018. (X. 4.) EBH utasítás az Egyenlő Bánásmód Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról
4731
19/2018. (X. 4.) LÜ utasítás a munkavédelemről
4740
III. Személyügyi közlemények
 
Az Országgyűlés elnökének közleménye díj adományozásáról
4746
IV. Egyéb közlemények
 
4/2018. (X. 4.) SZTNH közlemény a "2018. évi Magyar Formatervezési Díj" kiállításon bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről
4747
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
4747
Várpalota Város Önkormányzata pályázati felhívása Várpalota Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására
4751
VI. Hirdetmények
 
A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pályázati felhívása a Budapest I. ker., 6459 hrsz., Színház utca 1-3. és 5-11. szám alatti épületegyüttesben található konyhák, étterem és kapcsolódó helyiségek hasznosítására
4753
A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. pályázati felhívása "A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonában lévő budapesti ingatlan, a Budapest XII. 7051/0/A/3 hrsz. haszonbérlet" tárgyban
4755
Gyál Város Önkormányzata hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
4759
Hivatalos Értesítő - 2018/52
I. Utasítások
 
35/2018. (IX. 20.) HM utasítás a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosításáról
4385
I. Utasítások
 
4/2018. (IX. 28.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2017. (XII. 29.) MNB utasítás módosításáról
4477
20/2018. (IX. 28.) EMMI utasítás az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról szóló 62/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás módosításáról
4507
8/2018. (IX. 28.) BM OKF utasítás a roma származású fiatalok hivatásos tűzoltóvá válásának elősegítése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló 9/2012. (VII. 30.) BM OKF utasítás módosításáról
4509
18/2018. (IX. 28.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás módosításáról
4510
5/2018. (IX. 28.) NVI utasítás a Nemzeti Választási Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (VI. 25.) NVI utasítás módosításáról
4510
6/2018. (IX. 28.) NVI utasítás a Nemzeti Választási Iroda Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2014. (III. 7.) NVI utasítás módosításáról
4511
46/2018. (IX. 28.) ORFK utasítás az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése miatt az általános szabálysértési hatóság által speciális illetékesség ok alapján folytatott szabálysértési eljárással összefüggő rendőri feladatok ellátásáról szóló 49/2013. (XII. 5.) ORFK utasítás hatályon kívül helyezéséről
4512
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
31/2018. (IX. 28.) KKM közlemény az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló Egyezménye Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2018. évi XXI. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről
4513
32/2018. (IX. 28.) KKM közlemény a Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2017. évi CXLI. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről
4514
33/2018. (IX. 28.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 375/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. és 3. §-a hatálybalépéséről
4515
III. Személyügyi közlemények
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei
4516
@tart1 = A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei
4519
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei
4520
A Legfőbb Ügyészség közleménye elismerés adományozásáról
4521
IV. Egyéb közlemények
 
A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól
4522
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
4526
Gödöllő Város Önkormányzata pályázati felhívása Gödöllő város közigazgatási területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
4529
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátására
4530
Törökbálint Város Önkormányzata pályázati felhívása Törökbálint város közigazgatási területén autóbusszal végzett, helyi közforgalmú, menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
4531
VI. Hirdetmények
 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
4533
Hivatalos Értesítő - 2018/51
I. Utasítások
 
35/2018. (IX. 20.) HM utasítás a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosításáról
4385
2/2018. (IX. 20.) Miniszterelnökség KÁT utasítás a Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárságon foglalkoztatható munkavállalók képesítési követelményeiről
4389
1/2018. (IX. 20.) AM KÁT utasítás a Földművelésügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2015. (XI. 12.) FM KÁT utasítás módosításáról
4390
17/2018. (IX. 20.) LÜ utasítás az ideiglenes belépési engedélyről
4390
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
30/2018. (IX. 20.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2018. évi XVIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
4393
III. Személyügyi közlemények
 
A Pénzügyminisztérium személyügyi hírei
4394
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
4396
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2018. október 1-je és október 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
4399
A Népi Front Párt 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
4399
A Megújuló Magyarországért Alapítvány 2014. évi beszámolója a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény szerint (ismételt, javított megjelentetés)
4400
A Megújuló Magyarországért Alapítvány 2015. évi beszámolója a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény szerint (ismételt, javított megjelentetés)
4416
A Megújuló Magyarországért Alapítvány 2016. évi beszámolója a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény szerint (ismételt, javított megjelentetés)
4433
A Megújuló Magyarországért Alapítvány 2017. évi beszámolója a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény szerint (ismételt, javított megjelentetés)
4452
VI. Hirdetmények
 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye hatósági ellenőri igazolványok bevonásáról
4471
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hirdetménye hatósági ellenőri igazolványok bevonásáról
4471
A Várgondnokság Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pályázati felhívása a Citadella sétány területének kulturális, turisztikai hasznosítása, tekintettel a főváros- és az országimázs vonatkozásában kifejtett hatására is
4471
A Borsodi Univerzum Szociális Szövetkezet hirdetménye számlatömbök érvénytelenítéséről
4474
Hivatalos Értesítő - 2018/50
I. Utasítások
 
24/2018. (IX. 13.) MvM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról
4270
31/2018. (IX. 13.) HM utasítás a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás módosításáról
4296
32/2018. (IX. 13.) HM utasítás a hadfelszerelés rendszerbe kerülésének és rendszerből történő kivonásának rendjéről szóló 10/2016. (III. 10.) HM utasítás módosításáról
4301
33/2018. (IX. 13.) HM utasítás a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének előkészítéséről szóló 21/2016. (V. 20.) HM utasítás módosításáról
4301
34/2018. (IX. 13.) HM utasítás egyes juttatási tárgyú honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról
4302
1/2018. (IX. 13.) MKI KÁT utasítás a Miniszterelnöki Kormányiroda Közszolgálati Szabályzatáról
4316
7/2018. (IX. 13.) NKFIH utasítás a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló 2/2017. (II. 8.) NKFIH utasítás módosításáról
4350
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
29/2018. (IX. 13.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2018. évi XIX. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről
4357
III. Személyügyi közlemények
 
A Belügyminisztérium elismerési hírei
4358
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei
4364
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
4365
Beszámoló a Barankovics István Alapítvány 2017. évi tevékenységéről
4368
A Szegedi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Csongrád székhelyű közjegyzői állás betöltésére
4377
VI. Hirdetmények
 
A KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hirdetménye számlatömb, készpénzátvételi elismervénytömb és K/7 típusú menetjegytömb érvénytelenítéséről
4381
A Tolna Megyei Kormányhivatal közleménye hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről
4381
Hivatalos Értesítő - 2018/49
I. Utasítások
 
2/2018. (IX. 10.) AM utasítás az Agrárminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról
4050
30/2018. (IX. 10.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (VIII. 1.) HM utasítás módosításáról
4175
Hivatalos Értesítő - 2018/48
15/2018. (IX. 5.) BM utasítás a Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek ügyeleti szolgálatai által teljesítendő tájékoztatási kötelezettség rendjéről, valamint a Kormányügyelet működéséről szóló 33/2011. (XII. 2.) BM utasítás módosításáról
3838
29/2018. (IX. 5.) HM utasítás az önkéntes területvédelmi feladatokat ellátó új területvédelmi szervezetekkel összefüggő szervezési feladatokról, valamint a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosításáról
3849
15/2018. (IX. 5.) IM utasítás miniszteri biztosi kinevezés visszavonásáról
3862
3/2018. (IX. 5.) PM utasítás a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról
3862
16/2018. (IX. 5.) LÜ utasítás a minősített adat védelméről
4025
Az Igazságügyi Miniszérium közleménye elismerések adományozásáról
4040
A Pénzügyminisztérium személyügyi hírei
4042
A Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Budapest VI. kerület 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére
4044
A Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. hajózási hirdetménye közforgalmú kikötő kikötőrendjének módosításáról
4047
Hivatalos Értesítő - 2018/47
I. Utasítások
 
19/2018. (VIII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos jogok gyakorlásának rendjéről
3806
3/2018. (VIII. 31.) ITM utasítás az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet fejezeti és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről
3814
15/2018. (VIII. 31.) LÜ utasítás az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika alkalmazásáról
3826
2/2018. (VIII. 31.) SZTNH utasítás a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről szóló 4/2016. (VI. 30.) SZTNH utasítás módosításáról
3826
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
26/2018. (VIII. 31.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a diplomáciai célú ingatlanok vásárlásáról szóló Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi X. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről
3828
27/2018. (VIII. 31.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és Hongkong, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi XXIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
3828
28/2018. (VIII. 31.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről szóló 129/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet 2. és 3. §-a hatálybalépéséről
3829
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
3830
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
3834
VI. Hirdetmények
 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokról
3835
Hivatalos Értesítő - 2018/46
I. Utasítások
 
18/2018. (VIII. 23.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériumának elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési szabályzatáról
3738
14/2018. (VIII. 23.) IM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 11/2015. (V. 29.) IM utasítás módosításáról
3745
7/2018. (VIII. 23.) BM OKF utasítás az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai ellenőrzésének katasztrófavédelmi feladatairól
3745
44/2018. (VIII. 23.) ORFK utasítás a Lövészeti Szabályzatról
3759
45/2018. (VIII. 23.) ORFK utasítás az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2015. (IX. 10.) ORFK utasítás módosításáról
3779
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
23/2018. (VIII. 23.) KKM közlemény a Turisztikai Világszervezet és Magyarország Kormánya között a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi XXVII. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről
3782
24/2018. (VIII. 23.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2018. évi XVII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
3783
25/2018. (VIII. 23.) KKM közlemény a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezmény és az Egyezményhez csatolt Alapszabály, továbbá az ezek módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint a Jegyzőkönyv részes államává váláshoz kiadott értesítések kihirdetéséről szóló 2015. évi XLI. törvény 5. és 6. §-a, valamint a 10. § (2) és (3) bekezdése hatálybalépéséről
3784
III. Személyügyi közlemények
 
Az Agrárminisztérium személyügyi hírei
3785
A Belügyminisztérium személyügyi hírei
3786
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei
3788
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
3793
A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről
3799
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2018. szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról
3799
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
3800
A Pécsi Közjegyzői Kamara Elnökségének ismételt pályázati felhívása a Székesfehérvár 4. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére
3800
Hivatalos Értesítő - 2018/45
I. Utasítások
 
8/2018. (VIII. 14.) ME utasítás miniszterelnöki biztos kinevezéséről
3670
14/2018. (VIII. 14.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás módosításáról
3671
17/2018. (VIII. 14.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről
3672
3/2018. (VIII. 14.) SZGYF utasítás a közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről
3698
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
20/2018. (VIII. 14.) KKM közlemény az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi III. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről
3725
21/2018. (VIII. 14.) KKM közlemény az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv hatálybalépéséről
3726
22/2018. (VIII. 14.) KKM közlemény az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv hatálybalépéséről
3727
III. Személyügyi közlemények
 
Az Agrárminisztérium személyügyi hírei
3728
A Belügyminisztérium elismerési hírei
3729
IV. Egyéb közlemények
 
A belügyminiszter közleménye a tartósan vízhiányos időszak kezdetéről
3732
3/2018. (VIII. 14.) SZTNH közlemény az "IDEA 2018 Monor" nemzetközi kiállításon és vásáron bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről
3732
A Szegedi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Kiskunfélegyháza 1. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére
3732
Hivatalos Értesítő - 2018/44
I. Utasítások
 
27/2018. (VIII. 7.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítás módosításáról
3598
28/2018. (VIII. 7.) HM utasítás az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról
3599
22/2018. (VIII. 7.) KKM utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezeti változásaival kapcsolatos egyes külügyi tárgyú miniszteri utasítások módosításáról
3600
43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasítás az Öltözködési Szabályzatról
3602
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
19/2018. (VIII. 7.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről szóló 2018. évi XX. törvény 2. és 3., valamint 6. §-a hatálybalépéséről
3645
III. Személyügyi közlemények
 
Az Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei
3646
IV. Egyéb közlemények
 
A Miniszterelnökség közleménye Fényes Elek-díj adományozásáról
3648
A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának pályázati felhívása a 2019. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére
3648
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
3650
A pénzügyminiszter közleménye a 2018-ban Magyarországon munkavállalási engedéllyel foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb számáról
3653
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati felhívása a 2018. évi "Minősített Közművelődési Intézmény Cím" elnyerésére
3653
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati felhívása a 2018. évi "Közművelődési Minőség Díj" elnyerésére
3659
Az emberi erőforrások minisztere közleménye a "Minősített Közművelődési Intézmény Cím 2017" elismeréssel adományozottakról
3664
Az emberi erőforrások minisztere közleménye a "Közművelődési Minőség Díj 2017" elismeréssel adományozottakról
3664
A Balatoni Hajózási Zrt. hajózási hirdetménye közforgalmú kikötő kikötőrendjének megállapításáról
3665
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása Érd megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
3665
Pályázati felhívás Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás szerződés keretében történő ellátására
3666
Hivatalos Értesítő - 2018/43
I. Utasítások
 
7/2018. (VIII. 1.) ME utasítás a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról
3590
Hivatalos Értesítő - 2018/42
I. Utasítások
 
6/2018. (VII. 30.) ME utasítás miniszterelnőki biztos kinevezéséről
3494
25/2018. (VII. 30.) HM utasítás a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő feladatok végrehajtásáról
3495
26/2018. (VII. 30.) HM utasítás a biztonsági ügyeleti feladatok ellátásáról és a jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági kihívást jelentő helyzetek jegyzékéről szóló 119/2011. (XI. 10.) HM utasítás módosításáról
3520
21/2018. (VII. 30.) KKM utasítás a külképviseletek által üzemeltetett gépjárművek használatáról szóló 20/2016. (IX. 15.) KKM utasítás módosításáról
3520
1/2018. (VII. 30.) EMMI KÁT utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közszolgálati Szabályzatáról
3521
4/2018. (VII. 30.) NVI utasítás a Nemzeti Választási Iroda Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról szóló 8/2016. (VIII. 31.) NVI utasítás módosításáról
3570
42/2018. (VII. 30.) ORFK utasítás a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott díjkitűzéssel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 16/2009. (OT 9.) ORFK utasítás módosításáról
3573
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
3574
A Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Budapest XXI. kerület 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére
3577
A Győri Közjegyzői Kamara Elnökségének módosított pályázati felhívása a Győr 2. székhelyű közjegyzői állás betöltésére
3580
A Jobbik Magyarországért Mozgalom módosított beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
3583
A Momentum Mozgalom 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
3584
A Momentum Mozgalom beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
3585
A Szegény Emberek Magyarországért Párt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
3586
Az Összefogás Párt közleménye a párt feloszlatással történő megszüntetéséről
3587
Hivatalos Értesítő - 2018/41
I. Utasítások
 
2/2018. (VII. 26.) TNM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3182
3/2018. (VII. 26.) TNM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3183
15/2018. (VII. 26.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3183
16/2018. (VII. 26.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3184
17/2018. (VII. 26.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3185
18/2018. (VII. 26.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3186
19/2018. (VII. 26.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3186
20/2018. (VII. 26.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3187
21/2018. (VII. 26.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3188
22/2018. (VII. 26.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3189
23/2018. (VII. 26.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3190
16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról
3191
2/2018. (VII. 26.) ITM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium beszerzéseinek és közbeszerzéseinek szabályozásáról szóló 9/2016. (V. 11.) NFM utasítás módosításáról
3480
8/2018. (VII. 26.) OBH utasítás az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról
3482
IV. Egyéb közlemények
 
Az innovációs és technológiai miniszter közleménye az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerének légi jármű üzembentartói részére a 2017-2023. években térítésmentesen kiosztásra kerülő légiközlekedési kibocsátási egységmennyiségek közzétételéről
3491
Hivatalos Értesítő - 2018/40
I. Utasítások
 
1/2018. (VII. 25.) TNM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3178
Hivatalos Értesítő - 2018/39
I. Utasítások
 
2/2018. (VII. 24.) MK utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3136
3/2018. (VII. 24.) MK utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3137
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
17/2018. (VII. 24.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között 2006. május 12-én, Havannában kelt gazdasági együttműködés kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 22/2018. (II. 20.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
3138
18/2018. (VII. 24.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú Gazdasági Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 59/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
3139
III. Személyügyi közlemények
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei
3140
A Pénzügyminisztérium személyügyi hírei
3147
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
3149
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2018. évi pályázati kiírása a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására
3152
A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselőjelöltjei összevont beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
3175
A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről
3175
Hivatalos Értesítő - 2018/38
I. Utasítások
 
1/2018. (VII. 23.) ITM utasítás az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezeti és működési rendjének ideiglenes meghatározásáról
3112
20/2018. (VII. 23.) KKM utasítás a külképviseletek protokoll kiadásairól
3126
1/2018. (VII. 23.) IM KÁT utasítás az Igazságügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2017. (III. 10.) IM KÁT utasítás módosításáról
3132
Hivatalos Értesítő - 2018/37
I. Utasítások
 
5/2018. (VII. 19.) ME utasítás miniszterelnöki biztos kinevezéséről
3074
23/2018. (VII. 19.) HM utasítás a honvédelmi miniszter által alapított Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj, a Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj és a honvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozó árvák tanulmányi ösztöndíja pályáztatásának és odaítélésének rendjéről
3074
24/2018. (VII. 19.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek békeidőszakban történő elhelyezéséhez szükséges objektumok kialakításának elveiről és követelményeiről, valamint a honvédelmi feladatok ellátásához szükséges ingatlanok, gyakorlatok és rendezvények infrastrukturális és élőerős őrzés-védelmi biztosításáról
3087
14/2018. (VII. 19.) LÜ utasítás az ügyészség Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 14.) LÜ utasítás módosításáról
3100
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
3101
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2018. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
3104
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása Salgótarján megyei jogú város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
3104
A Pécsi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Székesfehérvár 4. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére
3106
A Győri Közjegyzői Kamara Elnökségének a Sopron 2. székhelyű közjegyzői állás betöltésére irányuló pályázati felhívás kiegészítése
3109
A BF Invest Kft. és a Balatonfüredi Hajógyár Kft. hajózási hirdetménye közforgalmú kikötő kikötőrendjének megállapításáról
3109
Hivatalos Értesítő - 2018/36
I. Utasítások
 
3/2018. (VII. 11.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2017. (XII. 29.) MNB utasítás módosításáról
2935
13/2018. (VII. 11.) BM utasítás egyes miniszteri utasítások módosításáról, valamint hatályon kívül helyezéséről
2950
20/2018. (VII. 11.) HM utasítás a Magyar Honvédség nemzetközi kártérítési ügyeinek intézésével kapcsolatos feladatokról szóló 23/2010. (II. 19.) HM utasítás módosításáról
2972
21/2018. (VII. 11.) HM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 14/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról
2974
22/2018. (VII. 11.) HM utasítás a költségvetési gazdálkodást érintő egyes HM utasítások módosításáról
2977
13/2018. (VII. 11.) IM utasítás az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (XI. 14.) IM utasítás módosításáról
2980
2/2018. (VII. 11.) PM utasítás a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2017. (X. 31.) NGM utasítás módosításáról
3009
6/2018. (VII. 11.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal adatvédelmi szabályzatáról
3015
7/2018. (VII. 11.) OBH utasítás a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárás rendjéről
3030
41/2018. (VII. 11.) ORFK utasítás a büntetőeljárási törvényben meghatározott kép- és hangfelvételek rögzítésére szolgáló technikai eszközök alkalmazásának szabályairól
3036
III. Személyügyi közlemények
 
Az Agrárminisztérium személyügyi hírei
3041
A Belügyminisztérium elismerési hírei
3042
A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei
3045
IV. Egyéb közlemények
 
A miniszterelnökséget vezető miniszter közleménye a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram külföldi programszakaszára eső ösztöndíj összegéről
3046
Az Agrárminisztérium közleménye az "A Földművelésügyi Minisztérium felhívása a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2017/2018-as tanévben" című felhívás módosításáról
3046
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
3047
A pénzügyminiszter közleménye a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti foglalkozások meghatározásáról
3053
A pénzügyminiszter közleménye a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről
3056
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
3065
A Győri Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Sopron 2. székhelyű közjegyzői állás betöltésére
3066
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
3069
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
3070
Hivatalos Értesítő - 2018/35
I. Utasítások
 
1/2018. (VII. 6.) MK utasítás a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2880
Hivatalos Értesítő - 2018/34
I. Utasítások
 
14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2756
Hivatalos Értesítő - 2018/33
I. Utasítások
 
12/2018. (VI. 29.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek szervezeti teljesítményértékelése keretében elvégzendő, a szervezeti működés teljesítménymutatói értékelésének szempontrendszeréről szóló 36/2013. (XII. 21.) BM utasítás módosításáról
2573
19/2018. (VI. 29.) KKM utasítás a hitelesítő körbélyegzők megrendeléséről, nyilvántartásáról, használatáról és selejtezéséről
2585
9/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás az előkészítő eljárással, a nyomozás felügyeletével és irányításával, valamint a befejező intézkedésekkel kapcsolatos ügyészi feladatokról
2589
10/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról szóló 15/2014. (VIII. 15.) LÜ utasítás módosításáról
2603
11/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás a fiatalkorúak büntetőügyeivel kapcsolatos ügyészségi szakfeladatok ellátásáról
2604
12/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás az ügyészségi nyomozásról
2612
13/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás egyes legfőbb ügyészi utasításoknak a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
2623
4/2018. (VI. 29.) OBH utasítás egyes OBH utasításoknak a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépése miatti módosításáról
2628
5/2018. (VI. 29.) OBH utasítás a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás módosításáról
2630
6/2018. (VI. 29.) OBH utasítás egyes OBH utasítások módosításáról
2636
37/2018. (VI. 29.) ORFK utasítás a bűnügyi felügyelettel kapcsolatban a Rendőrségre háruló feladatok végrehajtásáról
2643
38/2018. (VI. 29.) ORFK utasítás a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszerben megvalósuló ENyÜBS sadatszolgáltatásról
2649
39/2018. (VI. 29.) ORFK utasítás az Iratkezelési Szabályzatról szóló 40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás módosításáról
2650
40/2018. (VI. 29.) ORFK utasítás az ittasság ellenőrzéséről
2665
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
16/2018. (VI. 29.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között az atomenergia békés célú felhasználásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 356/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről
2678
IV. Egyéb közlemények
 
A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól
2679
A Szegedi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Hódmezővásárhely 1. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére
2683
Orosháza Város Önkormányzatának pályázati felhívása Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
2686
A Jobbik Magyarországért Alapítvány 2017. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint
2687
A Liberális Magyarországért Alapítvány 2017. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint
2705
A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 2017. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint
2711
A Táncsics Mihály Alapítvány 2017. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint
2717
A Váradi András Alapítvány 2017. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint
2745
Hivatalos Értesítő - 2018/32
I. Utasítások
 
13/2018. (VI. 27.) MvM utasítás a Miniszterelnökség belföldi és ideiglenes külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos kiadások elszámolásáról
2524
15/2018. (VI. 27.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma kormányügyelethez kapcsolódó biztonsági ügyeleti és készenléti szolgálati szabályzatának kiadásáról szóló 46/2017. (IX. 22.) EMMI utasítás módosításáról
2532
19/2018. (VI. 27.) HM utasítás a béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya megállapításának alapjául szolgáló részletes kategóriába sorolásáról
2534
8/2018. (VI. 27.) LÜ utasítás a büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységről
2539
34/2018. (VI. 27.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységeiről szóló 24/2012. (XII. 29.) ORFK utasítás módosításáról
2547
35/2018. (VI. 27.) ORFK utasítás a Titkos Információgyűjtés Adatkezelési Rendjével, valamint a "D" és "F" adattárakkal kapcsolatos feladatokról
2549
36/2018. (VI. 27.) ORFK utasítás az illegális migrációval összefüggő jogsértések kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására
2556
III. Személyügyi közlemények
 
A Belügyminisztérium személyügyi hírei
2564
A Legfőbb Ügyészség közleménye elismerések adományozásáról
2565
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
2567
A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőjelöltjei összevont beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásra fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2570
Hivatalos Értesítő - 2018/31
I. Utasítások
 
18/2018. (VI. 21.) KKM utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2018. (VI. 11.) KKM utasítás módosításáról
2514
Hivatalos Értesítő - 2018/30
I. Utasítások
 
4/2018. (VI. 21.) ME utasítás miniszterelnöki biztos kinevezéséről
2361
12/2018. (VI. 21.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról szóló 34/2016. (XI. 30.) MvM utasítás módosításáról
2362
1/2018. (VI. 21.) AM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivataloknak a földügyi igazgatási szakmai feladatokkal összefüggő iratkezelésére vonatkozó Egységes Iratkezelési Szabályzat kiadásáról
2363
17/2018. (VI. 21.) HM utasítás a béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról
2376
18/2018. (VI. 21.) HM utasítás az "Utasítás a folyami bomba telepítésére" című szolgálati könyv hatályon kívül helyezéséről
2378
6/2018. (VI. 21.) GVH utasítás a közszolgálati szabályzatról
2378
7/2018. (VI. 21.) LÜ-ORFK együttes utasítás a nyomozás során gyakrabban használt idézésekre, értesítésekre, határozatokra, jegyzőkönyvekre és más iratokra alkalmazandó nyomtatványok rendszeresítéséről szóló 1/2003. (V. 7.) Legf. Ü.-ORFK együttes utasítás hatályon kívül helyezéséről
2402
3/2018. (VI. 21.) OBH utasítás az integritási szabályzatról szóló 6/2016. (V. 31.) OBH utasítás módosításáról
2402
23/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás a Bűnügyi Elemzési Szabályzatról
2404
24/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központtal történő együttműködésről
2415
25/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás a szagmaradványok és személyi szagminták rögzítésével, konzerválásával, valamint azonosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról
2416
26/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás a bűnügyi nyilvántartási rendszerrel és annak egyes nyilvántartásai részére történő adatközléssel, a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásával és a mintavétellel kapcsolatos feladatokról
2423
27/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás a Magyar Köztársaság Rendőrsége Lövészeti Szakutasításának kiadásáról szóló 23/1997. (XI. 27.) ORFK utasítás módosításáról
2434
28/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás a Telefontanú Program rendőri feladatainak végrehajtásáról szóló 71/2007. (OT 35.) ORFK utasítás módosításáról
2435
29/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás a büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról szóló 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás módosításáról
2436
30/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás a rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosításáról
2439
31/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás a körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosításáról szóló 28/2017. (VIII. 25.) ORFK utasítás módosítására
2441
32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás a Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 20.) ORFK utasítás módosításáról
2441
33/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás az alaki és technikai szemle végrehajtásáról szóló 30/2015. (XII. 17.) ORFK utasítás módosításáról
2455
III. Személyügyi közlemények
 
A Belügyminisztérium elismerési hírei
2459
A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei
2464
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
2466
A Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívása a Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2018 elnyerésére felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók számára
2469
A Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívása a Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2018 elnyerésére felsőoktatási intézmények tanulói számára
2472
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye bírósági végrehajtó-helyettesi igazolvány érvénytelenítéséről
2475
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2018. július 1-je és július 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
2476
A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye a nemzeti sírkert részévé nyilvánított sírhelyek jegyzékéről
2476
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása a helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
2481
Az Ökopolisz Alapítvány 2017. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint
2482
Az Új Köztársaságért Alapítvány 2017. évi beszámolója a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint
2491
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2508
Csukáné Szerémy Andrea képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2509
Greguss András képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2510
Györfi Mihály képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2511
A Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja közleménye a párt feloszlatásáról
2511
VI. Hirdetmények
 
A K-Autócentrum Kft. hirdetménye számla- és nyugtatömb érvénytelenítéséről
2512
Hivatalos Értesítő - 2018/29
I. Utasítások
 
11/2018. (VI. 12.) BM utasítás a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2208
6/2018. (VI. 12.) BM OKF utasítás a polgári védelmi szervezetek megalakításával, riasztásával, valamint katasztrófaveszély és veszélyhelyzet esetén történő alkalmazásával kapcsolatos feladatokról
2328
22/2018. (VI. 12.) ORFK utasítás a Schengeni Információs Rendszerben elért találat esetén követendő eljárásról
2348
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
2351
Csige Tamás képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2354
Füvesi Sándor képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2354
Hajdú Miklós képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2355
Hiszékeny Dezső képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2356
Horváth Tamás képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2357
Dr. Mellár Tamás képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2357
Dr. Vass Péter képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2358
Hivatalos Értesítő - 2018/28
I. Utasítások
 
3/2018. (VI. 11.) ME utasítás a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2036
17/2018. (VI. 11.) KKM utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2097
Hivatalos Értesítő - 2018/27
I. Utasítások
 
14/2018. (VI. 8.) EMMI utasítás kiadmányozási jogkör átadásáról
2024
16/2018. (VI. 8.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium vezetési rendszerének módosulásával összefüggő egyes szervezési feladatokról
2028
2/2018. (VI. 8.) KH utasítás a Közbeszerzési Kiválósági Díj alapításáról és adományozásáról
2032
21/2018. (VI. 8.) ORFK utasítás a gyermek- és ifjúságvédelmi programok egységes végrehajtásáról szóló 16/2016. (VII. 21.) ORFK utasítás módosításáról
2033
Hivatalos Értesítő - 2018/26
IV. Egyéb közlemények
 
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2010
Az Országos Lengyel Önkormányzat beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2012
A Jobbik Magyarországért Mozgalom beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2013
A Lehet Más a Politika beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2014
A Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2015
A Párbeszéd Magyarországért Párt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásra fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2016
A Modern Magyarország Mozgalom Párt (MOMA) 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2017
Horváth András Tibor képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2018
Joób Márton képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2018
Molnár Gyula képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2019
Pluhár János László képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2019
Rója István képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2020
Stefanik Zsolt képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2020
Szabó Tímea képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2021
Torzsa Sándor képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2021
Török Zsolt képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2022
Váradiné Naszályi Márta képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2022
Hivatalos Értesítő - 2018/25
IV. Egyéb közlemények
 
A Bolgár Országos Önkormányzat beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
1971
Az Országos Horvát Önkormányzat beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
1972
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
1974
Az Országos Ruszin Önkormányzat beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
1975
Az Országos Szlovák Önkormányzat beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
1977
Az Országos Szlovén Önkormányzat beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
1978
Az Ukrán Országos Önkormányzat beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
1979
A Demokratikus Koalíció beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
1980
Az Ellenzéki Párt 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
1981
A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselőjelöltjei összevont beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
1982
A Kell az Összefogás Párt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről
1985
A Magyar Idealisták Szövetsége 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
1986
A Magyar Szocialista Párt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
1987
A Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
1988
A Mosolypárt Közjóléti Párt 2016. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
1989
A Mosolypárt Közjóléti Párt 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
1990
A Szegény Emberek Magyarországért Párt 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
1991
Az Új Magyarország Párt 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
1992
Dr. Angeli Gabriella képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
1993
Bangóné Borbély Ildikó képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
1994
Bihari Miklós képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
1994
Bogyai Zsolt képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
1995
Burány Sándor képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
1996
Csabai Lászlóné képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
1996
Góra Balázs képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
1997
Gőgös Zoltán képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
1998
Dr. Harangozó Tamás Attila képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
1998
Dr. Hiller István képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
1999
Király József képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2000
Kormos Anna képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2000
Lukoczki Károly képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2000
Magyar György képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2001
Makrai Zoltán képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2001
Pap Zsolt képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2003
Sólyom Jöran képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2004
Szabó Sándor képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2005
Tóth Csaba János képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2006
Dr. Varga László képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2007
Dr. Veres János képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
2008
Hivatalos Értesítő - 2018/24
I. Utasítások
 
2/2018. (VI. 6.) ME utasítás miniszterelnöki biztos kinevezéséről
1952
11/2018. (VI. 6.) MvM utasítás a Budai Várnegyed területén megvalósuló kormányzati beruházásokért felelős miniszteri biztos kinevezéséről
1953
11/2018. (VI. 6.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1954
12/2018. (VI. 6.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1955
13/2018. (VI. 6.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1956
14/2018. (VI. 6.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1957
15/2018. (VI. 6.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1958
16/2018. (VI. 6.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1959
1/2018. (VI. 6.) SZTNH utasítás a belső ellenőrzési kézikönyv kötelező alkalmazásáról
1960
IV. Egyéb közlemények
 
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat pályázati felhívása bányászati jog megszerzésére
1961
Hivatalos Értesítő - 2018/23
I. Utasítások
 
12/2018. (VI. 4.) IM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 11/2015. (V. 29.) IM utasítás módosításáról
1900
1/2018. (VI. 4.) PM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1906
3/2018. (VI. 4.) BVOP utasítás a büntetés-végrehajtási szervezet szakmai ellenőrzéséről
1907
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
1946
Hivatalos Értesítő - 2018/22
I. Utasítások
 
1/2018. (VI. 1.) ME utasítás miniszterelnöki biztos kinevezéséről
1874
IV. Egyéb közlemények
 
Az Együtt - a Korszakváltók Pártja beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
1875
A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
1896
A Szerb Országos Önkormányzat - országos nemzetiségi önkormányzat beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
1897
Hivatalos Értesítő - 2018/21
I. Utasítások
 
10/2018. (V. 31.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1729
15/2018. (V. 31.) HM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1730
11/2018. (V. 31.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1731
10/2018. (V. 31.) KKM utasítás a külképviseleteken devizában, illetve valutában beszedett vízumeljárási díjaknak, konzulidíj-bevételeknek, a hazai hatóság eljárásában felmerülő illetékeknek vagy díjaknak, valamint a konzuli cselekményekhez kapcsolódó költségeknek az elszámolásáról szóló 20/2011. (VI. 30.) KüM utasítás módosításáról
1732
2/2018. (V. 31.) BVOP utasítás a közadatok közzétételének és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályozásáról szóló 12/2014. (XII. 23.) BVOP utasítás módosításáról
1734
6/2018. (V. 31.) LÜ utasítás a nyilvánosság számára adható tájékoztatás rendjéről
1734
16/2018. (V. 31.) ORFK utasítás a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények nyomozása során a Rendőrség szerveire háruló feladatokról
1738
17/2018. (V. 31.) ORFK utasítás a Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről
1745
18/2018. (V. 31.) ORFK utasítás az Informatikai Biztonsági Szabályzatról
1752
19/2018. (V. 31.) ORFK utasítás a közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól szóló 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás módosításáról
1794
20/2018. (V. 31.) ORFK utasítás a bűncselekményekből származó jövedelmek és a bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb javak felkutatása, azonosítása és a vagyonbiztosítás érdekében teendő feladatokról
1804
2/2018. (V. 31.) SZGYF utasítás a közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről
1811
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
15/2018. (V. 31.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa között a turizmus területén történő együttműködésről szóló Megállapodás hatálybalépéséről
1839
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
1840
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása az önkormányzat feladatkörébe tartozó autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
1842
A Demokratikus Koalíció 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működésésről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
1852
Az Együtt - a Korszakváltók Pártja 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
1853
A Helyreállítás Magyarországi Pártja 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
1854
A Jobbik Magyarországért Mozgalom 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásról szóló törvény szerint
1855
A Lehet Más a Politika Párt 2015. évi módosított pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásról szóló törvény szerint
1857
A Lehet Más a Politika Párt 2016. évi módosított pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásról szóló törvény szerint
1858
A Lehet Más a Politika Párt 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásról szóló törvény szerint
1859
A Magyar Liberális Párt 2015. évi javított pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
1860
A Magyar Liberális Párt - Liberálisok 2016. évi javított pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
1861
A Magyar Liberális Párt - Liberálisok 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
1862
A Magyar Nemzeti Párt (MNP) 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
1863
A Magyar Szocialista Párt 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
1864
A Párbeszéd Magyarországért Párt 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
1866
A Polgári Világ Pártja 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
1867
VI. Hirdetmények
 
A Vas Megyei Kormányhivatal hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
1868
Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi közhasznú éves beszámolója
1868
Hivatalos Értesítő - 2018/20
I. Utasítások
 
7/2018. (V. 25.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1656
8/2018. (V. 25.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1656
9/2018. (V. 25.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1657
10/2018. (V. 25.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1658
1/2018. (V. 25.) ÁSZ utasítás a számvevőszéki ellenőrzés eljárási szabályai és módszerei megállapításáról és nyilvánosságra hozataláról szóló 1/2017. (II. 8.) ÁSZ utasítás módosításáról
1659
5/2018. (V. 25.) BM OKF utasítás a hivatásos katasztrófavédelmi szervek Normaalkotási Szabályzatáról
1660
5/2018. (V. 25.) GVH utasítás az iratbetekintés elektronikus úton való biztosításával kapcsolatos szabályokról
1677
15/2018. (V. 25.) ORFK utasítás az ideiglenes adatvédelmi szabályzatáról
1682
III. Személyügyi közlemények
 
A Belügyminisztérium elismerési hírei
1699
A Belügyminisztérium személyügyi hírei
1712
A Földművelésügyi Minisztérium személyügyi hírei
1713
Az Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei
1714
A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei
1717
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
1721
1/2018. (IV. 27.) KKB határozat a tömeges mentési és sérültellátási gyakorlat elgondolásának kialakításáról
1724
2/2018. (IV. 27.) KKB határozat a 2018 tavaszán várható ár- és belvízi helyzetről, valamint a kölcsönös vízügyi segítségnyújtás szabályozásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
1725
A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről
1725
Hivatalos Értesítő - 2018/19
I. Utasítások
 
4/2018. (V. 17.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal eljárásai során alkalmazandó belső ügyintézési rendről
1568
III. Személyügyi közlemények
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei
1619
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei
1621
IV. Egyéb közlemények
 
2/2018. (V. 17.) SZTNH közlemény a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny kiállításán bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről
1631
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
1631
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2018. június 1-je és június 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról
1634
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
1635
A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről
1635
A Győri Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Zalaszentgrót székhelyű közjegyzői állás betöltésére
1635
Az AQUILA Párt 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
1639
A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
1640
A Kereszténydemokrata Néppárt 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
1641
A Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
1642
V. Alapító okiratok
 
A Wac³aw Felczak Alapítvány alapító okirata
1643
VI. Hirdetmények
 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hirdetménye számlatömbök érvénytelenségéről
1654
Hivatalos Értesítő - 2018/18
I. Utasítások
 
5/2018. (V. 10.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben adományozható elismerésekről szóló 1/2015. (I. 21.) LÜ utasítás módosításáról
1552
14/2018. (V. 10.) ORFK utasítás a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes ORFK utasítások módosításáról, hatályon kívül helyezéséről
1553
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
1558
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye önálló bírósági végrehajtó-helyettesi igazolványok érvénytelenítéséről
1560
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának pályázati felhívása menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatójának kiválasztására
1560
Módosított pályázati felhívás Nyíregyháza közigazgatási területén, autóbusszal végzett menetrend szerinti, helyi személyszállítási szolgáltatás ellátására
1561
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról
1564
VI. Hirdetmények
 
Budapest Főváros Kormányhivatala hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
1565
Hivatalos Értesítő - 2018/17
I. Utasítások
 
9/2018. (V. 4.) BM utasítás a határforgalom ellenőrzésének a végrehajtásáról
1463
3/2018. (V. 4.) BM OKF utasítás az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról szóló 4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás módosításáról
1463
4/2018. (V. 4.) BM OKF utasítás a Belügyminisztérium fejezethez tartozó, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakmailag érintő fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 5/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás módosításáról
1466
4/2018. (V. 4.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal közbeszerzési és beszerzési szabályzatáról
1467
5/2018. (V. 4.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 13/2017. (XII. 13.) NKFIH utasítás módosításáról
1481
10/2018. (V. 4.) ORFK utasítás a hang- és fényjelző készülék telepítésének és alkalmazásának módjáról
1489
11/2018. (V. 4.) ORFK utasítás a turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtásáról
1492
12/2018. (V. 4.) ORFK utasítás a Rendőrség Védőoltási Szabályzatáról
1500
13/2018. (V. 4.) ORFK utasítás az egységes európai bűnüldözési képzési rendszer első fellépési területével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról
1509
1/2018. (V. 4.) KH utasítás a közbeszerzési nívódíj alapításáról és adományozásáról
1513
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
12/2018. (V. 4.) KKM közlemény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás kihirdetéséről szóló 3/2008. (I. 16.) Korm. rendelet 2-3. §-ának hatálybalépéséről
1514
13/2018. (V. 4.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Seychelle Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről
1514
14/2018. (V. 4.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi CXLII. törvény 2-4. §-ának hatálybalépéséről
1515
III. Személyügyi közlemények
 
A Belügyminisztérium személyügyi hírei
1516
A Földművelésügyi Minisztérium személyügyi hírei
1517
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elismerési hírei
1518
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
1523
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
1529
A Magyar Munkáspárt 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
1545
A Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Budapest VIII. kerület 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére
1546
VI. Hirdetmények
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal hirdetménye hatósági ellenőri igazolványokkal kapcsolatban
1549
Hivatalos Értesítő - 2018/16
I. Utasítások
 
10/2018. (IV. 20.) MBFSZ utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Közszolgálati Szabályzatának kiadásáról
1406
3/2018. (IV. 20.) NKFIH utasítás egyes NKFIH utasításoknak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításával összefüggő módosításáról
1428
III. Személyügyi közlemények
 
Az Igazságügyi Minisztérium közleménye magyar állami kitüntetések és miniszteri elismerések adományozásáról
1430
A Legfőbb Ügyészség közleménye elismerés adományozásáról
1434
IV. Egyéb közlemények
 
Tájékoztató a Kormány által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5. § (5) bekezdése alapján a 2017-es évben meghozott, a közbeszerzések alóli felmentést tartalmazó egyedi határozatok szövegéről
1435
A belügyminiszter közleménye a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről
1436
A Belügyminisztérium közleménye a Rendészeti Szakvizsga Vizsgabizottsági Névjegyzékről
1439
Az emberi erőforrások minisztere és a belügyminiszter közös pályázati felhívása a 2018. évi "Idősbarát Önkormányzat Díj" elnyerésére
1443
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2018. május 1-je és május 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
1455
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdés hitelesítésének megtagadásáról
1455
VI. Hirdetmények
 
Pályázati felhívás a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonában lévő budapesti ingatlanok (Budapest I. kerület, 7111/2/A/8 hrsz. és Budapest XII. kerület, 7051/0/A/3 hrsz.) értékesítése tárgyban
1456
Hivatalos Értesítő - 2018/15
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
11/2018. (IV. 16.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 182/2015. (VII. 10.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
1350
III. Személyügyi közlemények
 
A Miniszterelnökség személyügyi hírei
1351
A miniszterelnök által adományozott Külhoni Magyarságért Díj 2017. évi díjazottjainak módosítása
1352
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei
1352
A Földművelésügyi Minisztérium személyügyi hírei
1355
A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei
1356
Az Igazságügyi Minisztérium közleménye elismerés adományozásáról
1356
IV. Egyéb közlemények
 
A belügyminiszter közleménye a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján
1357
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
1357
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
1365
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról
1383
Pályázati felhívás Nyíregyháza közigazgatási területén, autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítási szolgáltatás ellátására
1400
A Magyarországi Munkáspárt 2006 - Európai Baloldal 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
1403
VI. Hirdetmények
 
A Békés Megyei Kormányhivatal hirdetménye hatósági ellenőri igazolványok érvénytelenítéséről
1404
Igó Boglárka egyéni vállalkozó hirdetménye számlatömb érvénytelenítéséről
1404
Hivatalos Értesítő - 2018/14
I. Utasítások
 
10/2018. (III. 29.) MvM utasítás a Mura Programért felelős miniszteri biztos kinevezéséről
1208
8/2018. (III. 29.) BM utasítás a Belügyminisztérium Belső Biztonsági Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló egyes utasítások módosításáról
1209
4/2018. (III. 29.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1325
4/2018. (III. 29.) LÜ utasítás a vádelőkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról
1326
2/2018. (III. 29.) OBH utasítás a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról
1326
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
9/2018. (III. 29.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről szóló 8/2018. (II. 6.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
1336
10/2018. (III. 29.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 10/2018. (II. 6.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
1337
III. Személyügyi közlemények
 
A Miniszterelnökség közleménye elismerések adományozásáról
1338
A Miniszterelnökség személyügyi hírei
1340
IV. Egyéb közlemények
 
A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi @tart1 = pénznemek euróra átszámított árfolyamairól
1342
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
1346
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
1347
A Nemzedékek Műhelye Párt 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
1348
Hivatalos Értesítő - 2018/13
I. Utasítások
 
5/2018. (III. 26.) BM utasítás egyes belügyi tárgyú miniszteri utasításoknak a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról
995
6/2018. (III. 26.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjai továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról szóló 25/2013. (VIII. 30.) BM utasítás módosításáról
996
7/2018. (III. 26.) BM utasítás a Belügyminisztérium hivatali szervezetei kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési, valamint érvényesítési rendjéről szóló 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás, a központi költségvetés IX. fejezetébe sorolt előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről szóló 35/2015. (XII. 9.) BM utasítás és a Belügyminisztérium Beszerzési Szabályzatáról szóló 12/2017. (V. 17.) BM utasítás módosításáról
1004
13/2018. (III. 26.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (VIII. 1.) HM utasítás módosításáról
1011
14/2018. (III. 26.) HM utasítás a ruházati illetménynorma 2018. évi összegeinek megállapításáról
1093
6/2018. (III. 26.) IM utasítás az Igazságügyi Minisztérium informatikai biztonsági szabályzatáról
1106
9/2018. (III. 26.) KKM utasítás a külügyi és külgazdasági szakmai ismeretek megszerzését és ágazati szakmai kutatási és tudományos tevékenységet támogató ösztöndíjprogramról
1139
4/2018. (III. 26.) NGM utasítás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2015. (XII. 30.) NGM utasítás módosításáról
1141
3/2018. (III. 26.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1152
1/2018. (III. 26.) Miniszterelnökség KÁT utasítás a Miniszterelnökség Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2015. (X. 15.) Miniszterelnökség KÁT utasítás módosításáról
1153
2/2018. (III. 26.) BM OKF utasítás a polgári védelmi szervezetek, valamint a közbiztonsági referensek 2018. évi katasztrófavédelmi felkészítésének rendjéről
1154
3/2018. (III. 26.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (X. 15.) GVH [13/2014. (X. 22.) GVH] utasítás és ezzel összefüggésben egyes normatív utasítások módosításáról
1168
9/2018. (III. 26.) MBFSZ utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat működésével és tevékenységével összefüggő elnöki utasítások hatályon kívül helyezéséről
1182
9/2018. (III. 26.) ORFK utasítás a Rendőrség idegenrendészeti tevékenységét támogató szakrendszer működtetéséről szóló 15/2010. (OT 8.) ORFK utasítás módosításáról
1182
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
8/2018. (III. 26.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 99/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
1184
III. Személyügyi közlemények
 
A Belügyminisztérium személyügyi hírei
1185
A Nemzetgazdasági Minisztérium 2018. február havi személyügyi hírei
1187
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
1190
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
1195
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2018. április 1-je és április 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról
1204
VI. Hirdetmények
 
Budapest Főváros Kormányhivatala hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
1205
Hivatalos Értesítő - 2018/12
I. Utasítások
 
4/2018. (III. 14.) BM utasítás a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról
976
1/2018. (III. 14.) FM utasítás a statisztikai szabályzat kiadásáról
980
5/2018. (III. 14.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
985
3/2018. (III. 14.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás módosításáról
986
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
7/2018. (III. 14.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 9/2018. (II. 6.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
987
III. Személyügyi közlemények
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei
988
Hivatalos Értesítő - 2018/11
I. Utasítások
 
2/2018. (III. 12.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2017. (XII. 29.) MNB utasítás módosításáról
894
3/2018. (III. 12.) BM utasítás a határforgalom ellenőrzésének a végrehajtásáról
923
10/2018. (III. 12.) HM utasítás a Magyar Honvédség Idősügyi Stratégiája (2018-2027) kiadásáról
923
11/2018. (III. 12.) HM utasítás a teljesítményértékeléssel és az előmenetellel kapcsolatos egyes feladatokról szóló 7/2014. (I. 31.) HM utasítás módosításáról
931
12/2018. (III. 12.) HM utasítás a "Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrína 3. kiadás" című szolgálati könyv hatályon kívül helyezéséről
934
8/2018. (III. 12.) ORFK utasítás a fegyverismereti, a fegyverforgalmazási és a házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsga egységes végrehajtására, továbbá az Állami Vadászvizsga bizottság rendőrségi tagjának kijelölésével összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 21/2012. (XII. 18.) ORFK utasítás módosításáról
934
1/2018. (III. 12.) SZGYF utasítás a szabálytalanságok kezelésének rendjéről szóló 1/2015. (X. 15.) SZGYF utasítás hatályon kívül helyezéséről
938
III. Személyügyi közlemények
 
A Miniszterelnökség személyügyi hírei
939
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei
941
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
946
A Földművelésügyi Minisztérium felhívásának módosítása a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2017/2018-as tanévben
949
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
949
Pályázati felhívás Dunaharaszti város közigazgatási területén, menetrend szerinti, helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
950
V. Alapító okiratok
 
A Habsburg Ottó Alapítvány Alapító Okirata
952
Hivatalos Értesítő - 2018/10
I. Utasítások
 
9/2018. (III. 5.) MvM utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (I. 16.) MvM utasítás módosításáról
852
4/2018. (III. 5.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
876
5/2018. (III. 5.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
877
6/2018. (III. 5.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
878
7/2018. (III. 5.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
879
8/2018. (III. 5.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
880
2/2018. (III. 5.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2018. évi kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól
881
2/2018. (III. 5.) NVI utasítás a Nemzeti Választási Iroda fejezeti kezelésű előirányzatai felhasználásának szabályzatáról szóló 8/2015. (XII. 9.) NVI utasítás módosításáról
884
3/2018. (III. 5.) NVI utasítás a Nemzeti Választási Iroda gazdálkodási szabályzatáról szóló 9/2015. (XII. 9.) NVI utasítás
eti Választási Iroda Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról szóló 8/2016. (VIII. 31.) NVI utasítás módosításáról
1/2018. (III. 5.) OBH utasítás a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 2018. évi rendjéről
885
III. Személyügyi közlemények
 
A Földművelésügyi Minisztérium személyügyi hírei
887
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
889
A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről
891
Hivatalos Értesítő - 2018/9
I. Utasítások
 
10/2018. (II. 28.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
808
11/2018. (II. 28.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
809
12/2018. (II. 28.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
810
13/2018. (II. 28.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
811
9/2018. (II. 28.) HM utasítás a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek ellenőrzésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 57/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról
812
4/2018. (II. 28.) IM utasítás a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről
813
3/2018. (II. 28.) NGM utasítás a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 34/2017. (XII. 29.) NGM utasítás módosításáról
814
2/2018. (II. 28.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
816
2/2018. (II. 28.) LÜ utasítás a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárási szabályairól
817
7/2018. (II. 28.) ORFK utasítás a gazdálkodási szabályzatról
821
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
845
A Központi Statisztikai Hivatal közleménye a különböző ellátások alapjául szolgáló főbb statisztikai adatokról
848
Pályázati felhívás Törökbálint város közigazgatási területén autóbusszal végzett, helyi közforgalmú, menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
848
Hivatalos Értesítő - 2018/8
I. Utasítások
 
5/2018. (II. 23.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek 2018. évi feladatainak, valamint a 2019-2020. évi tevékenysége fő irányainak meghatározásáról
740
6/2018. (II. 23.) HM utasítás a Magyarországon és külföldön végrehajtott nemzetközi gyakorlatok és kiképzési rendezvények egyes költségvetési és pénzügyi kérdéseiről
746
7/2018. (II. 23.) HM utasítás a külföldi állami légijárművek be- és átrepülésének engedélyezésével összefüggő okmányok központi nyilvántartásáról és az azzal összefüggő adatszolgáltatás rendjéről
754
8/2018. (II. 23.) HM utasítás a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosításáról
757
3/2018. (II. 23.) IM utasítás az Igazságügyi Minisztérium Gazdálkodási Keretszabályzatáról szóló 2/2015. (II. 27.) IM utasítás módosításáról
766
1/2018. (II. 23.) BM OKF utasítás a hivatásos katasztrófavédelmi szervek szellemitulajdon-kezelési szabályzatáról
767
1/2018. (II. 23.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szerződéskötési és szerződés-nyilvántartási rendjéről szóló 12/2017. (XII. 13.) NKFIH utasítás módosításáról
782
1/2018. (II. 23.) NVI utasítás egyes külképviseleti választási irodákban a szavazási levélcsomag átadására és a válaszboríték átvételére rendelkezésre álló időszak megállapításáról
783
6/2018. (II. 23.) ORFK utasítás a kötelezettségvállalás, a pénzügyi és jogi ellenjegyzés, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás rendjének meghatározásáról szóló 47/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás módosításáról
783
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
6/2018. (II. 23.) KKM közlemény a Strasbourgban, 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény második kiegészítő jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2017. évi CLXXIII. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
785
III. Személyügyi közlemények
 
A Miniszterelnökség személyügyi hírei
786
A Nemzetgazdasági Minisztérium 2018. január havi személyügyi hírei
791
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
794
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2018. március 1-je és március 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
797
A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya
797
VI. Hirdetmények
 
Hirdetmény a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által használt, bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokkal kapcsolatban
806
Hivatalos Értesítő - 2018/7
I. Utasítások
 
6/2018. (II. 15.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról
590
7/2018. (II. 15.) MvM utasítás a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos kinevezéséről
590
8/2018. (II. 15.) MvM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról
591
7/2018. (II. 15.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás módosításáról
594
8/2018. (II. 15.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
701
9/2018. (II. 15.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
702
3/2018. (II. 15.) KKM utasítás a külgazdasági és külügyminiszter feladatkörébe tartozó egyes KüM és KKM utasítások hatályon kívül helyezéséről
703
2/2018. (II. 15.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati szabályzatáról szóló 15/Eln./2012. [16/2012. (XII. 7.) GVH] utasítás módosításáról
704
4/2018. (II. 15.) ORFK utasítás a 2018. évi bankszámla-hozzájárulásról
705
5/2018. (II. 15.) ORFK utasítás a 2018. évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról
705
III. Személyügyi közlemények
 
A Miniszterelnökség személyügyi hírei
713
A Belügyminisztérium elismerési hírei
719
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei
720
A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei
722
IV. Egyéb közlemények
 
A Miniszterelnökség pályázati felhívása Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjra
723
A Miniszterelnökség pályázati felhívása Petőfi Sándor Program ösztöndíjra
728
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
732
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítási szerződés megkötéséről
735
Ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítése
735
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar pályázati felhívása önálló bírósági végrehajtói álláshelyek betöltésére
735
VI. Hirdetmények
 
Budapest Főváros Kormányhivatala hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
738
Hivatalos Értesítő - 2018/6
I. Utasítások
 
1/2018. (II. 6.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2017. (XII. 29.) MNB utasítás módosításáról
300
5/2018. (II. 6.) MvM utasítás a fővárosi és megyaei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás módosításáról
327
2/2018. (II. 6.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2018. évi választható béren kívüli juttatásairól és bankszámla-hozzájárulásáról
521
4/2018. (II. 6.) HM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
522
2/2018. (II. 6.) NGM utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjéről
524
8/2018. (II. 6.) MBFSZ utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Informatikai Biztonsági Szabályzatának kiadásáról
543
3/2018. (II. 6.) ORFK utasítás egyes ORFK utasításoknak az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény, valamint az Iratkezelési Szabályzatról szóló ORFK utasítás hatálybalépésére tekintettel szükséges módosításáról
543
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
5/2018. (II. 6.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 133/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
566
IV. Egyéb közlemények
 
1/2018. (II. 6.) SZTNH közlemény az "IDEA-EXPO 2018 Abony" nemzetközi kiállításon és vásáron bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről
567
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
567
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
570
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye elveszett végrehajtó-helyettesi igazolványokról
587
A Polgári Konzervatív Párt 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
587
VI. Hirdetmények
 
Hirdetmény a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által használt, bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokkal kapcsolatban
588
Hivatalos Értesítő - 2018/5
I. Utasítások
 
3/2018. (I. 31.) MvM utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 26/2017. (VII. 6.) MvM utasítás módosításáról
244
4/2018. (I. 31.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
244
4/2018. (I. 31.) EMMI utasítás az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program támogatásainak szabályairól
245
5/2018. (I. 31.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
274
6/2018. (I. 31.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
275
3/2018. (I. 31.) HM utasítás az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról
276
1/2018. (I. 31.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
276
2/2018. (I. 31.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
277
1/2018. (I. 31.) GVH utasítás a Versenytanács szervezeti és működési szabályzatáról
278
6/2018. (I. 31.) MBFSZ utasítás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség rendjéről szóló szabályzat kiadásáról
284
7/2018. (I. 31.) MBFSZ utasítás Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
293
III. Személyügyi közlemények
 
A Földművelésügyi Minisztérium személyügyi hírei
294
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
296
Hivatalos Értesítő - 2018/4
I. Utasítások
 
2/2018. (I. 25.) KKM utasítás a Magyarország külképviseletein lefolytatandó 2018. évi országgyűlési képviselő választás pénzügyi tervezésének, lebonyolításának, elszámolásának rendjéről, valamint a külképviseleteken lefolytatandó választás lebonyolításának speciális feladatairól
163
1/2018. (I. 25.) NGM utasítás az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 20.) NGM utasítás módosításáról
177
1/2018. (I. 25.) BVOP utasítás a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Közszolgálati Szabályzatáról
185
2/2018. (I. 25.) ORFK utasítás a hozzátartozók közötti erőszak kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok végrehajtásáról
188
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
4/2018. (I. 25.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi XXX. törvény 2-3. §-ának hatálybalépéséről
204
III. Személyügyi közlemények
 
A Miniszterelnökség személyügyi hírei
205
A Belügyminisztérium személyügyi hírei
207
Az Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei
208
A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei
210
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
212
4/2017. (XII. 20.) KKB határozat a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 2018. évi munkatervének elfogadásáról
215
5/2017. (XII. 20.) KKB határozat a téli felkészülés helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
223
6/2017. (XII. 20.) KKB határozat Az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló Európai Parlament és Tanács 1313/2013/EU Határozat 6. cikk a) és c) pontjai alapján, - az országos katasztrófakockázat-értékelés felülvizsgálatáról, valamint a katasztrófakockázat-kezelési képességek értékeléséről szóló előterjesztés elfogadásáról
224
A nemzetgazdasági miniszter közleménye a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felső korlátjáról 2018-ban
224
A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről
225
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2018. február 1-je és február 28-a között alkalmazható üzemanyagárakról
233
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hirdetménye a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról szóló, 2018. január 18. napján közzétett hirdetmény visszavonásáról
234
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása autóbusszal végzett, helyi, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátására
239
A Balatoni Hajózási Zrt. hajózási hirdetménye közforgalmú kikötő kikötőrendjének megállapításáról
240
VI. Hirdetmények
 
Hirdetmény a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által használt, bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokkal kapcsolatban
241
Orbók Attila egyéni vállalkozó hirdetménye számlatömb érvénytelenségéről
241
Hivatalos Értesítő - 2018/3
I. Utasítások
 
1/2018. (I. 18.) BM utasítás az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról
107
2/2018. (I. 18.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
112
3/2018. (I. 18.) EMMI utasítás a Vásáry Tamás Ösztöndíjról szóló 1/2014. (I. 13.) EMMI utasítás módosításáról
114
1/2018. (I. 18.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
114
1/2018. (I. 18.) LÜ utasítás az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról
115
1/2018. (I. 18.) MBFSZ utasítás az integritási és korrupciós kockázatokat érintő ügyekkel kapcsolatos eljárások intézéséről
116
2/2018. (I. 18.) MBFSZ utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Informatikai Szabályzatának kiadásáról
120
3/2018. (I. 18.) MBFSZ utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Informatikai Alkalmazásfejlesztési Szabályzatának kiadásáról
120
4/2018. (I. 18.) MBFSZ utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Informatikai Katasztrófaelhárítási Szabályzatának kiadásáról
121
5/2018. (I. 18.) MBFSZ utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Működés-folytonossági Szabályzatának kiadásáról
122
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
1/2018. (I. 18.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti légiközlekedési Megállapodás, valamint a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi CXXXI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
123
2/2018. (I. 18.) KKM közlemény Magyarország Kormánya és Belize Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről
123
3/2018. (I. 18.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a Magyarország és Mongólia közötti kétoldalú nemzetközi szerződések hatályának rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2017. évi CLXXVI. törvény 2., 3. és 6. §-ának hatálybalépéséről
124
III. Személyügyi közlemények
 
Az Országgyűlés elnökének közleménye díj adományozásokról
125
A Belügyminisztérium elismerési hírei
125
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei
129
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
132
A nemzetgazdasági miniszter közleménye a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerint folyamatban lévő szakképesítések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítéséről
135
A Nemzetgazdasági Minisztérium Versenyfelhívása a 2017/2018-as tanévben szakiskolai képzésben részt vevő tanulók részére meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója Versenyre
138
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
139
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hirdetménye a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról
140
Hivatalos Értesítő - 2018/2
I. Utasítások
 
2/2018. (I. 10.) MvM utasítás a Miniszterelnökség egyes szabályzatainak az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
40
1/2018. (I. 10.) EMMI utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 53/2017. (XI. 16.) EMMI utasítás módosításáról
44
1/2018. (I. 10.) HM utasítás a honvédelmi miniszter éves értékelő és feladatszabó vezetői értekezlete előkészítésének és végrehajtásának feladatairól szóló 84/2014. (XII. 23.) HM utasítás és a hazai képzésen történő részvételről és a tanulmányi támogatások megtérítési kötelezettségéről szóló 55/2015. (X. 21.) HM utasítás módosításáról
45
2/2018. (I. 10.) HM utasítás a Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok működéséről szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítás, valamint a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 62/2014. (IX. 26.) HM utasítás módosításáról
46
III. Személyügyi közlemények
 
A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei
48
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei
49
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
53
4/2017. (XII. 20.) KKB határozat a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 2018. évi munkatervének elfogadásáról
55
5/2017. (XII. 20.) KKB határozat a téli felkészülés helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
56
6/2017. (XII. 20.) KKB határozat az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló Európai Parlament és Tanács 1313/2013/EU Határozat 6. cikk a) és c) pontjai alapján, - az országos katasztrófakockázat-értékelés felülvizsgálatáról, valamint a katasztrófakockázat-kezelési képességek értékeléséről szóló előterjesztés elfogadásáról
56
A nemzeti fejlesztési miniszter közleménye a kőolajtermékek és a földgáz után fizetendő tagi hozzájárulások mértékéről
57
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
58
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
74
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
75
A Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Budapest V. kerület 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére
75
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata
78
Hivatalos Értesítő - 2018/1
I. Utasítások
 
1/2018. (I. 3.) MvM utasítás Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2
1/2018. (I. 3.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium minősített adatok védelmére vonatkozó biztonsági szabályzat kiadásáról
23
1/2018. (I. 3.) ORFK utasítás a Sándor-palotába történő be- és kiléptetés rendjéről
23
III. Személyügyi közlemények
 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei
34
GENERÁLÁS

 

 

 

 

 

 

 
REGISZTRÁCIÓ


BELÉPÉS
ELFELEJTETT JELSZÓ

Utolsó szinkronizálás az Országgyűlés honlapjával:
2018-12-12 19:00:02