A Hivatalos Értesítők listája (2019)
2018 2019

KERESÉS:
KERESS!

Az alábbi listában pipával lehet megjelölni egy-egy elemet, majd alul, a "Generálás" gombra kattintással a kiválasztott elemek listába rendezve jelennek meg.


Hivatalos Értesítő - 2019/7
I. Utasítások
 
3/2019. (II. 14.) ITM utasítás az Innovációs és Technológiai Minisztérium egyes gazdálkodással összefüggő miniszteri utasításainak módosításáról
419
5/2019. (II. 14.) OBH utasítás az adatvédelmi tisztviselőről és az adatvédelmi felelősről, valamint az adatvédelmi incidensek jelentéséről
423
5/2019. (II. 14.) ORFK utasítás az Ellenőrzési Szabályzatról szóló 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás módosításáról
425
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
5/2019. (II. 14.) KKM közlemény az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Marokkói Királyság között a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 270/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ának hatálybalépéséről
427
6/2019. (II. 14.) KKM közlemény az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság között a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 77/2007. (IV. 19.) Korm. rendelet 2-3. §-ának hatálybalépéséről
427
7/2019. (II. 14.) KKM közlemény az Európai Közösség és annak tagállamai, valamint Ukrajna között a polgári globális navigációs műholdrendszerekről (GNSS) szóló Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 287/2005. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
428
8/2019. (II. 14.) KKM közlemény az Európai Uniónak a Tanács keretében ülésező tagállamai között az Európai Unió érdekében kicserélt minősített adatok védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2012. évi CCXXII. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
429
9/2019. (II. 14.) KKM közlemény az Európai Közösség és azok tagállamai, valamint az Albán Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Norvég Királyság, Szerbia és Montenegró, Románia és az ENSZ igazgatása alatt álló Koszovó között az Európai Közös Légtér (EKLT) létrehozására irányuló többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2006. évi LXII. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről, valamint a 4. §-ának hatályon kívül helyezéséről
429
10/2019. (II. 14.) KKM közlemény az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi CIV. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
430
11/2019. (II. 14.) KKM közlemény egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euro-mediterrán légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2007. évi V. törvény 4. §-ának hatályon kívül helyezéséről
431
12/2019. (II. 14.) KKM közlemény az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi III. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
431
13/2019. (II. 14.) KKM közlemény az Európai Unió és tagállamai, valamint a Norvég Királyság közötti, a műholdas navigációról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 246/2010. (X. 6.) Korm. rendelet 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
432
14/2019. (II. 14.) KKM közlemény az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti Társulási Megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi LXXXI. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről
432
15/2019. (II. 14.) KKM közlemény egyrészről az Európai Unió és tagállamai, az Európai Atomenergia Közösség (EURATOM) és a Moldovai Köztársaság közötti Társulási Megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi LXXX. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről
433
16/2019. (II. 14.) KKM közlemény egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia Közösség és tagállamai, másrészről Ukrajna között létrejött Társulási Megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi LXXXII. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről
433
17/2019. (II. 14.) KKM közlemény Magyarország Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya közötti oktatási és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 1/2017. (I. 11.) Korm. rendelet 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
434
18/2019. (II. 14.) KKM közlemény a Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés kihirdetéséről szóló 2018. évi LXXXVI. törvény 2-4. §-ainak, 7. §-ának, valamint az 1. mellékletének hatálybalépéséről
434
III. Személyügyi közlemények
 
Az Agrárminisztérium személyügyi hírei
435
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei
440
IV. Egyéb közlemények
 
A pénzügyminiszter közleménye a 2019-ben Magyarországon munkavállalási engedéllyel foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb számáról
443
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
443
A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről
446
Hivatalos Értesítő - 2019/6
I. Utasítások
 
2/2019. (II. 7.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának és rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak 2019. évi választható béren kívüli juttatásairól és bankszámla-hozzájárulásáról
339
10/2019. (II. 7.) HM utasítás egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról
340
11/2019. (II. 7.) HM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 14/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról
357
1/2019. (II. 7.) BM KÁT utasítás a Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2013. (V. 28.) BM KÁT utasítás módosításáról
359
4/2019. (II. 7.) LÜ utasítás a fellebbviteli főügyészség, a főügyészség, a járási és a járási szintű ügyészség, valamint az Országos Kriminológiai Intézet könyvtári dokumentumainak kezeléséről
360
4/2019. (II. 7.) OBH utasítás a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 2019. évi rendjéről
364
III. Személyügyi közlemények
 
A Magyar Nemzeti Bank közleménye díj adományozásáról
366
A Belügyminisztérium személyügyi hírei
366
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium személyügyi hírei
368
A Pénzügyminisztérium személyügyi hírei
371
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének közleménye a "Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Emlékérem" adományozásáról
373
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának pályázati felhívása a 2019. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére
374
A pénzügyminiszter közleménye a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felső korlátjáról 2019-ben
375
A pénzügyminiszter közleménye az Éves Továbbképzési Tájékoztatóról - 2019. a belső ellenőrök kötelező szakmai továbbképzésével és a vizsga letételével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzésével kapcsolatban
376
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
383
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
386
Dombóvár Város Önkormányzatának pályázati felhívása Dombóvár város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
409
Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata pályázati felhívása Szentmártonkáta Nagyközség közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatás szerződés keretében történő ellátására
410
A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. által üzemeltetett közforgalmú, tavi kétmólós, nagy- és kishajók fogadására alkalmas kikötő kikötőrendje
412
A "Megtartás a jövő élhető Magyarországáért" párt közleménye a párt feloszlásáról
414
VI. Hirdetmények
 
A K&K Ablak Ajtó Kft. hirdetménye számlatömbök és bélyegző érvénytelenítéséről
415
Hivatalos Értesítő - 2019/5
I. Utasítások
 
3/2019. (I. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma bélyegzőhasználati rendjéről, illetve a páncél- és lemezszekrények nyilvántartásáról szóló 40/2017. (VIII. 31.) EMMI utasítás módosításáról
271
3/2019. (I. 31.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek 2019. évi feladatainak, valamint a 2020-2021. évi tevékenysége fő irányainak meghatározásáról
272
4/2019. (I. 31.) HM utasítás a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról
279
5/2019. (I. 31.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek készenléti szolgálatairól
279
6/2019. (I. 31.) HM utasítás a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésének rendjéről
285
7/2019. (I. 31.) HM utasítás a költségvetési előirányzatok átcsoportosításának és módosításának rendjéről
297
8/2019. (I. 31.) HM utasítás a költségvetési gazdálkodást érintő egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról
300
9/2019. (I. 31.) HM utasítás a Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer bevezetésével és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 63/2014. (IX. 26.) HM utasítás módosításáról
304
3/2019. (I. 31.) LÜ utasítás a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról
306
4/2019. (I. 31.) ORFK utasítás a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXV. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes ORFK utasítások módosításáról, hatályon kívül helyezéséről
309
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
3/2019. (I. 31.) KKM közlemény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 134/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről
315
4/2019. (I. 31.) KKM közlemény az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv hatálybalépéséről
316
III. Személyügyi közlemények
 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium személyügyi hírei
317
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
324
4/2018. (XII. 17.) KKB határozat a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 2019. évi munkatervének elfogadásáról
327
5/2018. (XII. 17.) KKB elnöki határozat a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Tudományos Tanács tagjainak bővítéséről
333
7/2018. (XII. 17.) KKB határozat az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló Európai Parlament és Tanács 1313/2013/EU Határozat 6. cikk a) pontja alapján, a nemzeti katasztrófakockázat-értékelés felülvizsgálatáról, valamint az Európai Bizottság részére történő megküldéséről szóló jelentés elfogadásáról
334
A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről
334
VI. Hirdetmények
 
Budapest Főváros Kormányhivatala hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
335
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye hatósági ellenőri igazolványok bevonásáról
335
Hivatalos Értesítő - 2019/4
I. Utasítások
 
1/2019. (I. 28.) PM utasítás a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról
156
Hivatalos Értesítő - 2019/3
I. Utasítások
 
2/2019. (I. 24.) HM utasítás a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő feladatok irányításáról és felügyeletéről, valamint az ezekhez kapcsolódó egyes tevékenységek eljárási rendjéről
106
1/2019. (I. 24.) ITM utasítás az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021 időszakának munkacsoportjáról
130
2/2019. (I. 24.) ITM utasítás a hivatali mobiltelefonok használatáról
132
1/2019. (I. 24.) GVH utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
135
2/2019. (I. 24.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás, valamint az előkészítő eljárással, a nyomozás felügyeletével és irányításával, valamint a befejező intézkedésekkel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 9/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás módosításáról
137
3/2019. (I. 24.) OBH utasítás a bírósági szervezetben működő szakmai hálózatokról
138
2/2019. (I. 24.) ORFK utasítás a fedett nyomozó biztosításáról
141
3/2019. (I. 24.) ORFK utasítás a körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosításáról
144
III. Személyügyi közlemények
 
A Belügyminisztérium elismerési hírei
145
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
150
Az Új Magyarország Párt 2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
153
Hivatalos Értesítő - 2019/2
I. Utasítások
 
1/2019. (I. 17.) BM utasítás a fogvatartottak számára kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás biztosításáról szóló 4/2009. (III. 20.) IRM utasítás módosításáról
76
2/2019. (I. 17.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
76
1/2019. (I. 17.) LÜ utasítás az ügyészségi nyomozás átszervezésével összefüggő egyes legfőbb ügyészi utasítások módosításáról
77
1/2019. (I. 17.) OBH utasítás a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzatról szóló 3/2016. (II. 29.) OBH utasítás módosításáról
78
2/2019. (I. 17.) OBH utasítás a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról
79
1/2019. (I. 17.) ORFK utasítás az egységes európai bűnüldözési képzési rendszer első fellépési területével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 13/2018. (V. 4.) ORFK utasítás hatályon kívül helyezéséről
97
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
2/2019. (I. 17.) KKM közlemény a felelősségnek a belvízi hajózásban való korlátozásáról szóló strasbourgi egyezmény (CLNI 2012) kihirdetéséről szóló 2017. évi CVII. törvény 2. §-a és 3. §-a, valamint a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 24. §-a és 25. §-a hatálybalépéséről
98
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
99
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
102
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2019. február 1-je és február 28-a között alkalmazható üzemanyagárakról
102
VI. Hirdetmények
 
A Külgazdasági és Külügyminisztérium hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
103
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokról
103
A Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
103
Hivatalos Értesítő - 2019/1
I. Utasítások
 
1/2019. (I. 10.) EMMI utasítás az emberi erőforrások minisztere tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, az Egészségbiztosítási Alap ellátási és működési vagyona, illetve a Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó eljárásrendről
3
1/2019. (I. 10.) HM utasítás az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás és a Honvédelmi Idősügyi Munkacsoportról szóló 58/2017. (XI. 9.) HM utasítás módosításáról
7
1/2019. (I. 10.) KKM utasítás a hitelesítő körbélyegzők megrendeléséről, nyilvántartásáról, használatáról és selejtezéséről szóló 19/2018. (VI. 29.) KKM utasítás módosításáról
8
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
1/2019. (I. 10.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 193/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről
9
IV. Egyéb közlemények
 
A miniszterelnök általános helyettesének közleménye a Nemzetiségekért Díj 2018. évi díjazottjairól
10
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
10
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium versenyfelhívása a 2018/2019. tanévi Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyére
14
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium versenyfelhívása a 2018/2019-es tanévben szakiskolai képzésben részt vevő tanulók részére meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója Versenyre
16
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
17
Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye a vendéglátó üzletek és szálláshelyek számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (V19)
18
Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye az előadások szervezői számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (Sz19)
36
Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye az üzletek és egyéb zenefelhasználók számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (K19)
49
Pályázati felhívás Monor Város közigazgatási területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására a 2019. május 1-jétől 2020. április 30-ig terjedő időszakban
64
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
65
V. Alapító okiratok
 
A Hadigondozottak Közalapítványa Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)
68
VI. Hirdetmények
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
74
GENERÁLÁS

 

 

 

 

 

 

 REGISZTRÁCIÓ


BELÉPÉS
ELFELEJTETT JELSZÓ

Utolsó szinkronizálás az Országgyűlés honlapjával:
2019-02-15 21:30:04