A Hivatalos Értesítők listája (2019)
2018 2019

KERESÉS:
KERESS!

Az alábbi listában pipával lehet megjelölni egy-egy elemet, majd alul, a "Generálás" gombra kattintással a kiválasztott elemek listába rendezve jelennek meg.


Hivatalos Értesítő - 2019/64
I. Utasítások
 
7/2019. (XI. 29.) AM utasítás A XII. Agrárminisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról
5878
8/2019. (XI. 29.) AM utasítás A minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 2/2019. (III. 20.) AM utasítás módosításáról
5927
67/2019. (XI. 29.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium fejezet államháztartási belső ellenőrzési rendjének szabályairól szóló 33/2014. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról
5927
43/2019. (XI. 29.) ITM utasítás A minisztérium által közzéteendő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kormányzati honlapon történő megjelentetésének rendjéről szóló 20/2019. (VI. 28.) ITM utasítás módosításáról
5931
23/2019. (XI. 29.) KKM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről
5935
2/2019. (XI. 29.) AJB utasítás Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
5936
17/2019. (XI. 29.) BVOP utasítás A büntetés-végrehajtási szakmai oktatás és vizsgáztatás rendszeréről
5942
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
55/2019. (XI. 29.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi III. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
5970
III. Közlemények
 
A Miniszterelnökség közleménye Pro Architectura díjak adományozásáról
5971
A Belügyminiszter felhívása a Vízügy szakmacsoport szakképesítései szakmai tanulmányi versenyére a 2019/2020-as tanévben
5972
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
5973
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
5977
IV. Alapító okiratok
 
A Demokrácia Központ Közalapítvány Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)
5978
V. Hirdetmények
 
A Baranya Megyei Kormányhivatal hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
5990
Hivatalos Értesítő - 2019/63
I. Utasítások
 
8/2019. (XI. 25.) MNB utasítás A Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (V. 23.) MNB utasítás módosításáról
5786
22/2019. (XI. 25.) BM utasítás A Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás módosításáról
5796
38/2019. (XI. 25.) EMMI utasítás Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról szóló 62/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás módosításáról
5798
42/2019. (XI. 25.) ITM utasítás A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
5798
22/2019. (XI. 25.) KKM utasítás A Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (III. 13.) KKM utasítás módosításáról
5829
2/2019. (XI. 25.) ÁSZ utasítás A számvevőszéki ellenőrzés eljárási szabályai és módszerei megállapításáról és nyilvánosságra hozataláról szóló 1/2017. (II. 8.) ÁSZ utasítás módosításáról
5850
1/2019. (XI. 25.) NAV utasítás A közjogi szervezetszabályozó eszközként kiadásra kerülő utasításról
5852
5/2019. (XI. 25.) NVI utasítás A Nemzeti Választási Iroda fejezeti kezelésű előirányzatai felhasználásának szabályzatáról szóló 8/2015. (XII. 9.) NVI utasítás módosításáról
5853
26/2019. (XI. 25.) OBH utasítás A bírósági határozatok anonimizálásával és közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról
5855
III. Közlemények
 
A belügyminiszter közleménye a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről
5865
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
5868
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium felhívása a 2019/2020. tanévben megrendezendő Szakma Kiváló Tanulója Versenyre és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre
5871
A Legfőbb Ügyészség közleménye elismerés adományozásáról
5876
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2019. december 1-je és december 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
5876
Hivatalos Értesítő - 2019/62
I. Utasítások
 
37/2019. (XI. 19.) EMMI utasítás Az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Bizottságról
5718
17/2019. (XI. 19.) PM utasítás A Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2019. (I. 28.) PM utasítás módosításáról
5720
1/2019. (XI. 19.) ITM KÁT utasítás A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ügyeleti szolgálatáról válsághelyzetben, védelmi gyakorlatok alkalmával és egyéb esetekben című 1/2013. (III. 14.) NFM KÁT utasítás hatályon kívül helyezéséről
5725
39/2019. (XI. 19.) ORFK utasítás Az adatvédelmi szabályzatról
5726
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
53/2019. (XI. 19.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a katonai repülés és légvédelmi tevékenységek területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi LII. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
5778
54/2019. (XI. 19.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti infrastrukturális projektek területén kötött együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 215/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §-ának, 3. §-ának, 1. mellékletének és 2. mellékletének hatálybalépéséről
5779
III. Közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
5780
Hivatalos Értesítő - 2019/61
I. Utasítások
 
8/2019. (XI. 14.) MK utasítás Miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról
5594
21/2019. (XI. 14.) BM utasítás A belügyi tudományos kutatói és tudományszervezői munkáról szóló 6/2006. (BK 4.) BM utasítás módosításáról
5594
33/2019. (XI. 14.) EMMI utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről
5596
34/2019. (XI. 14.) EMMI utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről
5597
35/2019. (XI. 14.) EMMI utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről
5598
36/2019. (XI. 14.) EMMI utasítás Miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról
5599
66/2019. (XI. 14.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatának kiadásával összefüggő egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
5600
11/2019. (XI. 14.) IM utasítás A központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2018. (II. 28.) IM utasítás módosításáról
5601
40/2019. (XI. 14.) ITM utasítás A kincstári VIP-kártya kiadásáról és használati rendjéről
5602
41/2019. (XI. 14.) ITM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről
5605
20/2019. (XI. 14.) KKM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről
5606
21/2019. (XI. 14.) KKM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről
5607
16/2019. (XI. 14.) BVOP utasítás A büntetés-végrehajtási szervezet jelentési és adatszolgáltatási rendjéről
5608
17/2019. (XI. 14.) LÜ utasítás A Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázatra érkező pályaművek kezelésére szolgáló informatikai rendszerről
5645
1/2019. (XI. 14.) MÁK utasítás A Magyar Államkincstár Közszolgálati Szabályzatáról
5645
22/2019. (XI. 14.) OBH utasítás A bírósági szervezet informatikai biztonsági szabályzatáról szóló 13/2019. (VII. 26.) OBH utasítás módosításáról
5703
23/2019. (XI. 14.) OBH utasítás A bírósági közvetítésről szóló szabályzatról
5703
24/2019. (XI. 14.) OBH utasítás Egyes OBH utasítások módosításáról
5708
25/2019. (XI. 14.) OBH utasítás A közhiteles nyilvántartások és adatbázisok használatáról
5710
III. Közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
5713
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
5715
V. Hirdetmények
 
Túrricse Községi Önkormányzat hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
5716
Hivatalos Értesítő - 2019/60
I. Utasítások
 
7/2019. (XI. 8.) MK utasítás A Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (XI. 30.) MK utasítás módosításáról
5562
15/2019. (XI. 8.) BVOP utasítás A büntetés-végrehajtási szervezet Informatikai Biztonsági Szabályzatáról
5563
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
52/2019. (XI. 8.) KKM közlemény A Magyarország és a Kínai Népköztársaság (Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériuma) között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem oktatási tevékenységének Magyarországon való támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi CLXXIV. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
5586
III. Közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
5587
Az Országgyűlés Hivatala közleménye elismerések adományozásáról
5590
Az Igazságügyi Minisztérium közleménye Miniszteri Elismerő Oklevél adományozásáról
5590
Hivatalos Értesítő - 2019/59
I. Utasítások
 
1/2019. (XI. 6.) MK KÁT utasítás A Miniszterelnöki Kabinetiroda Közszolgálati Szabályzatáról
5490
2/2019. (XI. 6.) NFK utasítás A Nemzeti Földügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról
5522
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
51/2019. (XI. 6.) KKM közlemény "A terrorizmushoz vezető radikalizáció megelőzése: regionális politikai válaszok és kockázatcsökkentés" című regionális konferenciáról szóló, levélváltás útján létrejövő megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi LXXIV. törvény 2. §-ának, 3. §-ának és az 1-4. mellékletének hatálybalépéséről
5557
IV. Alapító okiratok
 
A Nemzeti Földügyi Központ Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
5558
Hivatalos Értesítő - 2019/58
I. Utasítások
 
6/2019. (X. 31.) MK utasítás A Nemzeti Kommunikációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2019. (II. 21.) MK utasítás módosításáról
5422
64/2019. (X. 31.) HM utasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról
5435
65/2019. (X. 31.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség nemzetközi megállapodásaival kapcsolatos eljárásról
5437
38/2019. (X. 31.) ITM utasítás A Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszak munkacsoportjáról
5449
39/2019. (X. 31.) ITM utasítás A kormányügyeleti rendszer minisztériumi feladatainak meghatározásáról
5450
20/2019. (X. 31.) OBH utasítás A bíróságok által használt gépjárművek üzemeltetéséről és használatáról
5456
21/2019. (X. 31.) OBH utasítás A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról
5477
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
50/2019. (X. 31.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges útlevelekkel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi XLII. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
5479
III. Közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
5480
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2019. október havi elismerési hírei
5484
A BF Invest Kft. és a Balatonfüredi Hajógyár Kft. hajózási hirdetménye közforgalmú kikötő kikötőrendjének megállapításáról
5487
Hivatalos Értesítő - 2019/57
I. Utasítások
 
16/2019. (X. 24.) PM utasítás A protokollhoz, reprezentációhoz kapcsolódó szolgáltatások, valamint a fordítás igénylésének rendjéről
5390
14/2019. (X. 24.) BVOP utasítás Az egészségügyi szakma-specifikus tárgyú panaszügyekben hozott döntések szakmai felügyeleti eljárásrendjéről
5402
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
49/2019. (X. 24.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és Sao Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről
5404
III. Közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
5405
A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről
5409
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat pályázati felhívása bányászati jog megszerzésére
5410
A Miskolci Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása Encs székhelyű közjegyzői állás betöltésére
5414
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2019. november 1-je és november 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról
5417
Csurgó Város Önkormányzatának pályázati felhívása helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására
5417
A Nők Pártja közleménye a párt feloszlással történő megszűnéséről
5418
V. Hirdetmények
 
A Vas Megyei Kormányhivatal hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
5419
Hivatalos Értesítő - 2019/56
I. Utasítások
 
7/2019. (X. 17.) MNB utasítás A Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (V. 23.) MNB utasítás módosításáról
5278
20/2019. (X. 17.) BM utasítás A Belügyminisztérium Igazgatás Reprezentációs Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI. 12.) BM utasítás módosításáról
5319
1/2019. (X. 17.) IM KÁT utasítás Az Igazságügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról
5323
1/2019. (X. 17.) OIF utasítás Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról
5359
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
48/2019. (X. 17.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 146/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
5383
III. Közlemények
 
A Szegedi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Szolnok 5. székhelyű közjegyzői állás betöltésére
5384
V. Hirdetmények
 
Dr. Sharifi Amir egyéni vállalkozó közleménye számlatömb érvénytelenítéséről
5388
Hivatalos Értesítő - 2019/55
I. Utasítások
 
19/2019. (X. 14.) BM utasítás A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról
5208
19/2019. (X. 14.) KKM utasítás A külképviseleteken devizában, illetve valutában beszedett vízumeljárási díjaknak, konzulidíj-bevételeknek, a hazai hatóság eljárásában felmerülő illetékeknek vagy díjaknak, valamint a konzuli cselekményekhez kapcsolódó költségeknek az elszámolásáról szóló 20/2011. (VI. 30.) KüM utasítás módosításáról
5209
17/2019. (X. 14.) OBH utasítás A bírósági fogalmazók joggyakorlatáról, képzéséről és értékeléséről
5212
18/2019. (X. 14.) OBH utasítás A bírósági titkárok képzéséről
5238
19/2019. (X. 14.) OBH utasítás A bíróságok perbeli képviseletéről szóló szabályzatról szóló 6/2014. (IV. 30.) OBH utasítás módosításáról
5250
36/2019. (X. 14.) ORFK utasítás A rendőrségi toborzás rendjéről
5257
37/2019. (X. 14.) ORFK utasítás Az Informatikai Biztonsági Szabályzatról szóló 18/2018. (V. 31.) ORFK utasítás módosításáról
5263
38/2019. (X. 14.) ORFK utasítás A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott díjkitűzéssel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 16/2009. (OT 9.) ORFK utasítás módosításáról
5266
III. Közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
5267
A Miniszterelnökség 2020. évi pályázati felhívása a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjra a déli félteke országaiban
5271
Hivatalos Értesítő - 2019/54
I. Utasítások
 
6/2019. (X. 10.) MNB utasítás A Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (V. 23.) MNB utasítás módosításáról
5176
16/2019. (X. 10.) OBH utasítás Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról
5201
III. Közlemények
 
Az Országgyűlés Hivatala közleménye elismerések adományozásáról
5202
A Győri Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Tapolca 2. székhelyű közjegyzői állás betöltésére
5202
Hivatalos Értesítő - 2019/53
I. Utasítások
 
32/2019. (X. 4.) EMMI utasítás Az Emberi Erőforrások Minisztériumának elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési szabályzatáról szóló 18/2018. (VIII. 23.) EMMI utasítás módosításáról
5120
37/2019. (X. 4.) ITM utasítás A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
5120
15/2019. (X. 4.) PM utasítás Az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport létrehozásáról szóló 2/2014. (I. 13.) NGM utasítás módosításáról
5152
13/2019. (X. 4.) BVOP utasítás A büntetés-végrehajtási szervezet szolgálattervezéséről és szolgálatszervezéséről
5153
III. Közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
5165
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
5172
Székesfehérvár Megyei Jogú Város közleménye a "Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén, közszolgáltatási szerződés keretében, autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátására" tárgyú pályázati felhívás módosításáról
5172
Újszász Városi Önkormányzat pályázati felhívása Újszász város közigazgatási területén a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződéssel történő ellátására
5172
V. Hirdetmények
 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokról
5174
Hivatalos Értesítő - 2019/52
I. Utasítások
 
5/2019. (IX. 30.) MNB utasítás A Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (V. 23.) MNB utasítás módosításáról
5064
36/2019. (IX. 30.) ITM utasítás Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (II. 28.) ITM utasítás módosításáról
5089
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
47/2019. (IX. 30.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és a Madagaszkári Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről
5113
III. Közlemények
 
4/2019. (IX. 30.) SZTNH közlemény A "2019. évi Magyar Formatervezési Díj" kiállításon bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről
5114
Az Országgyűlés elnökének közleménye a Független Rendészeti Panasztestület tagjának lemondásáról
5114
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság közleménye a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2/2010. (X. 12.) számú döntésével elfogadott, majd a 223/2011. (II. 9.) számú, a 240/2011. (II. 16.) számú, az 516/2012. (III. 14.) számú, a 86/2013. (I. 23.) számú, a 176/2014. (II. 18.) számú, az 1394/2017. (XII. 19.) számú és az 1168/2019. (IX. 24.) számú döntéseivel módosított ügyrendjéről, egységes szerkezetben
5114
A Legfőbb Ügyészség közleménye elismerés adományozásáról
5118
Hivatalos Értesítő - 2019/51
I. Utasítások
 
2/2019. (IX. 26.) NVTNM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről
4996
18/2019. (IX. 26.) BM utasítás A kormányzati igazgatásról szóló törvény közszolgálati szabályzatra vonatkozó rendelkezéseivel összefüggésben egyes miniszteri utasítások módosításáról
4997
31/2019. (IX. 26.) EMMI utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről
4999
63/2019. (IX. 26.) HM utasítás Az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról
5000
1/2019. (IX. 26.) KIFÜ utasítás A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról
5002
15/2019. (IX. 26.) OBH utasítás A bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás módosításáról
5020
34/2019. (IX. 26.) ORFK utasítás A minősítői jogkör átruházásáról és a minősített adatok kezelésére vonatkozó szabályokról
5030
35/2019. (IX. 26.) ORFK utasítás A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXV. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes személyügyi tárgyú ORFK utasítások módosításáról
5047
III. Közlemények
 
A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól
5053
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter közleménye a légiforgalmi tájékoztatás rendjéről és a légiforgalmi tájékoztató szolgálat ellátásáról szóló 21/2019. (VIII. 2.) ITM rendelet 38. §-a alapján
5056
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter közleménye a légiforgalmi tájékoztatás rendjéről és a légiforgalmi tájékoztató szolgálat ellátásáról szóló 21/2019. (VIII. 2.) ITM rendelet 39. §-a alapján
5057
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter közleménye a légiforgalmi tájékoztatás rendjéről és a légiforgalmi tájékoztató szolgálat ellátásáról szóló 21/2019. (VIII. 2.) ITM rendelet 40. §-a alapján
5057
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter közleménye a légiforgalmi tájékoztatás rendjéről és a légiforgalmi tájékoztató szolgálat ellátásáról szóló 21/2019. (VIII. 2.) ITM rendelet 41. §-a alapján
5058
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
5058
Hivatalos Értesítő - 2019/50
I. Utasítások
 
35/2019. (IX. 20.) ITM utasítás A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 9/2019. (IV. 4.) ITM utasítás módosításáról
4926
12/2019. (IX. 20.) BVOP utasítás A büntetés-végrehajtási szervezet kommunikációjáról
4926
16/2019. (IX. 20.) LÜ utasítás A munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról szóló 3/2019. (I. 31.) LÜ utasítás módosításáról
4942
III. Közlemények
 
A pénzügyminiszter közleménye kollektív szerződés hatályát kiterjesztő pénzügyminiszteri határozat, valamint a kollektív szerződés alágazatra és a hozzá tartozó szakágazatokra kiterjesztett részeinek közzétételéről
4943
A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának pályázati felhívása a 2020. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére
4963
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
4964
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
4968
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
4993
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2019. október 1-je és október 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
4994
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
4994
Hivatalos Értesítő - 2019/49
I. Utasítások
 
13/2019. (IX. 12.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás módosításáról
4704
62/2019. (IX. 12.) HM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4722
30/2019. (IX. 12.) ITM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4722
31/2019. (IX. 12.) ITM utasítás az illetményszámfejtés eljárási rendjéről
4723
32/2019. (IX. 12.) ITM utasítás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget érintő egyes szabályokról
4726
33/2019. (IX. 12.) ITM utasítás az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezeti integritást sértő eseményeinek kezelésével és az integrált kockázatkezeléssel kapcsolatos eljárásrendről
4737
34/2019. (IX. 12.) ITM utasítás az Innovációs és Technológiai Minisztérium adatvédelmi, adatbiztonsági, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésére vonatkozó szabályzatának kiadásáról
4765
18/2019. (IX. 12.) KKM utasítás a vendégoktatói ösztöndíjprogram és a támogatás keretében finanszírozott vendégoktatói program működési szabályzatáról
4784
2/2019. (IX. 12.) BM KÁT utasítás a Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról
4815
10/2019. (IX. 12.) BVOP utasítás a panaszok, közérdekű bejelentések intézésének rendjéről
4884
11/2019. (IX. 12.) BVOP utasítás egyes szakutasítások hatályon kívül helyezéséről
4886
15/2019. (IX. 12.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról
4887
14/2019. (IX. 12.) OBH utasítás a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról
4887
III. Közlemények
 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei
4906
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
4909
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
4912
IV. Alapító okiratok
 
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító okirata a módosításokkal egységes szerkezetben
4913
Hivatalos Értesítő - 2019/48
I. Utasítások
 
6/2019. (IX. 5.) ME utasítás a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
4614
12/2019. (IX. 5.) MvM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról
4631
30/2019. (IX. 5.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról
4633
14/2019. (IX. 5.) PM utasítás a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 12/2018. (XII. 19.) PM utasítás módosításáról
4633
8/2019. (IX. 5.) BVOP utasítás a büntetés-végrehajtási szervezet műveleti egységeinek működéséről
4638
9/2019. (IX. 5.) BVOP utasítás a büntetés-végrehajtási szervezet belső szabályozási tevékenységéről
013. (IX. 13.) BVOP utasítás módosításáról
1/2019. (IX. 5.) SZGYF utasítás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közszolgálati szabályzatáról
4657
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
46/2019. (IX. 5.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi XLVII. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
4693
III. Közlemények
 
A Miniszterelnökség pályázati felhívása a 2020. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra
4694
A Miniszterelnökséget vezető miniszter közleménye a 2020. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíj összegéről
4696
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei
4696
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
4698
Hivatalos Értesítő - 2019/47
I. Utasítások
 
27/2019. (VIII. 30.) EMMI utasítás a Törőcsik Mari Ösztöndíjról szóló 53/2015. (XI. 24.) EMMI utasítás módosításáról
4582
28/2019. (VIII. 30.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4585
29/2019. (VIII. 30.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos jogok gyakorlásának rendjéről szóló 19/2018. (VIII. 31.) EMMI utasítás módosításáról
4586
61/2019. (VIII. 30.) HM utasítás a Magyarországon települő NATO Erőket Integráló Elem támogatásáról és annak a honvédelmi szervezetekkel való kapcsolattartásáról, továbbá az adatszolgáltatással és információcserével kapcsolatos feladatokról
4593
2/2019. (VIII. 30.) EBH utasítás az Egyenlő Bánásmód Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2018. (X. 4.) EBH utasítás módosításáról
4597
14/2019. (VIII. 30.) LÜ utasítás az ügyészségi informatikáról szóló 17/2013. (VIII. 9.) LÜ utasítás módosításáról
4598
32/2019. (VIII. 30.) ORFK utasítás a kulturális javakat érintő bűncselekményekkel kapcsolatos adatszolgáltatásról
4599
33/2019. (VIII. 30.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv katasztrófavédelmi feladatairól szóló 15/2014. (V. 23.) ORFK utasítás módosításáról
4602
III. Közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
4604
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar pályázati felhívása önálló bírósági végrehajtói álláshelyek betöltésére
4609
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben foglaltak alapján, közszolgáltatási szerződés keretében, autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítási feladatok ellátására
4611
Hivatalos Értesítő - 2019/46
I. Utasítások
 
1/2019. (VIII. 15.) NVTNM utasítás a Szerencsejáték Felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2018. (X. 30.) NVTNM utasítás módosításáról
4538
17/2019. (VIII. 15.) BM utasítás a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek elektronikus információbiztonsággal összefüggő biztonságtudatos viselkedési kódexe kiadásáról
4543
26/2019. (VIII. 15.) EMMI utasítás a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok megismerésének rendjéről
4547
29/2019. (VIII. 15.) ITM utasítás a protokollkiadásokról szóló 29/2011. (V. 23.) NFM utasítás módosításáról
4562
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
45/2019. (VIII. 15.) KKM közlemény a Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának, 3. §-ának és 6. §-ának hatálybalépéséről
4563
III. Közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
4564
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2019. szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról
4567
A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről
4567
A Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása Pásztó székhelyű és Balassagyarmat 1. számú székhelyű közjegyzői állások betöltésére
4568
A Szegedi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Szeged 1. és Kiskőrös 2. székhelyű közjegyzői állások betöltésére
4571
Békéscsaba Megyei Jogú Város pályázati felhívása Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén, közszolgáltatási szerződés keretében, autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátására
4574
Székesfehérvár Megyei Jogú Város pályázati felhívása Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén, közszolgáltatási szerződés keretében, autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátására
4576
V. Hirdetmények
 
A Békés Megyei Kormányhivatal hirdetménye hatósági ellenőri igazolványok érvénytelenítéséről
4578
A Fejér Megyei Kormányhivatal hirdetménye hatósági ellenőri igazolványok érvénytelenítéséről
4578
A Globula Bt. hirdetménye számlatömb érvénytelenítéséről
4579
Hivatalos Értesítő - 2019/45
I. Utasítások
 
58/2019. (VIII. 9.) HM utasítás a Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer bevezetésével és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról
4370
59/2019. (VIII. 9.) HM utasítás a munkaköri jegyzékekről, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról
4373
60/2019. (VIII. 9.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek készenléti szolgálatairól szóló 5/2019. (I. 31.) HM utasítás módosításáról
4390
28/2019. (VIII. 9.) ITM utasítás a felügyeleti igazolványról
4392
13/2019. (VIII. 9.) PM utasítás a Pénzügyminisztérium adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról
4395
6/2019. (VIII. 9.) BVOP utasítás a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Beszerzési Szabályzatáról
4401
7/2019. (VIII. 9.) BVOP utasítás a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak által betölthető munkakörökről és az azok betöltéséhez szükséges képesítési követelményekről
4421
1/2019. (VIII. 9.) NFK utasítás a Nemzeti Földügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról
4430
3/2019. (VIII. 9.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Közszolgálati Szabályzatáról
4465
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
42/2019. (VIII. 9.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a védelmi együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi LI. törvény 2. §-ának, 3. §-ának és 6. §-ának hatálybalépéséről
4504
43/2019. (VIII. 9.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi XVI. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
4505
44/2019. (VIII. 9.) KKM közlemény Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Drégelypalánk és Ipolyhídvég (Ipe(R)ské Predmostie) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi LVIII. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
4506
III. Közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
4507
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter közleménye a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Alapszabályának közzétételéről
4510
A Négynap Párt közleménye a párt feloszlatásáról
4534
V. Hirdetmények
 
A KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hirdetménye számlatömb, K/7 típusú menetjegytömb, és készpénzátvételi elismervény érvénytelenítéséről
4535
Hivatalos Értesítő - 2019/44
I. Utasítások
 
5/2019. (VIII. 1.) ME utasítás a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról
 
5/2019. (VIII. 1.) MK utasítás a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (XI. 30.) MK utasítás módosításáról
 
9/2019. (VIII. 1.) IM utasítás az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 
10/2019. (VIII. 1.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
 
12/2019. (VIII. 1.) PM utasítás a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2019. (I. 28.) PM utasítás módosításáról
 
1/2019. (VIII. 1.) EMMI KÁT utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közszolgálati Szabályzatáról
 
Hivatalos Értesítő - 2019/43
I. Utasítások
 
4/2019. (VII. 30.) MK utasítás miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról
 
56/2019. (VII. 30.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium Állandó Strukturált Együttműködésben (PESCO) való részvételével összefüggő feladatokról
 
57/2019. (VII. 30.) HM utasítás a hadfelszerelési együttműködéssel összefüggő feladatok végrehajtásáról
 
27/2019. (VII. 30.) ITM utasítás az Innovációs és Technológiai Minisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról
 
1/2019. (VII. 30.) PM KÁT utasítás a Pénzügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról
 
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
39/2019. (VII. 30.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi LXVI. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
 
40/2019. (VII. 30.) KKM közlemény a Magyarország és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási tevékenységének támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi CIX. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
 
41/2019. (VII. 30.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Salvadori Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről
 
III. Közlemények
 
A belügyminiszter közleménye a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei
 
A Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívása a Közbeszerzési Nívódíj - 2019 elnyerésére
 
A Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívása a Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2019 elnyerésére felsőoktatási intézmények tanulói számára
 
A Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívása a Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2019 elnyerésére felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók számára
 
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye igazolvány érvénytelenítéséről
 
Göd Város Önkormányzata pályázati felhívása közszolgáltatási szerződés keretein belül, közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetésére a 2019. november 1-től 2020. október 31-ig terjedő időszakban
 
Hivatalos Értesítő - 2019/42
I. Utasítások
 
3/2019. (VII. 26.) MK utasítás a Miniszterelnöki Kabinetiroda Biztonsági Szabályzatának kiadásáról
 
15/2019. (VII. 26.) BM-EMMI-ITM-PTNM együttes utasítás a Paks II. Projekt térség- és infrastruktúra-fejlesztési munkacsoportjának létrehozásáról és működéséről
 
@tart = 16/2019. (VII. 26.) BM utasítás a vízügyi ágazatban foglalkoztatottak ruházati szabályzatáról szóló 10/2013. (IV. 11.) BM utasítás módosításáról
 
49/2019. (VII. 26.) HM utasítás NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásáról
 
50/2019. (VII. 26.) HM utasítás a Közép-Európai Védelmi Együttműködés keretében végrehajtandó Cooperative Security 2019 nemzetközi migrációs válságkezelési gyakorlat honvédelmi ágazatot érintő feladatainak előkészítéséről
 
51/2019. (VII. 26.) HM utasítás a hazafias és általános honvédelmi neveléssel, valamint a Honvéd Kadét Programmal összefüggő feladatokról
 
52/2019. (VII. 26.) HM utasítás az átlátható szervezetekkel összefüggő feladatok ellátásáról
 
53/2019. (VII. 26.) HM utasítás az ideiglenes határátkelőhely megnyitásával összefüggő feladatok végrehajtásáról
 
54/2019. (VII. 26.) HM utasítás a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének előkészítéséről szóló 21/2016. (V. 20.) HM utasítás módosításáról
 
55/2019. (VII. 26.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium képernyő előtti munkát végző személyi állománya éleslátást biztosító eszközzel történő ellátásáról szóló 45/2012. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés hatályon kívül helyezéséről
 
11/2019. (VII. 26.) PM utasítás a fejezetet irányító szerv vezetőjének hatáskörébe utalt jogok gyakorlásáról
 
1/2019. (VII. 26.) Miniszterelnökség KÁT utasítás a Miniszterelnökség Közszolgálati Szabályzatáról
 
1/2019. (VII. 26.) HM KÁT utasítás a Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról
 
3/2019. (VII. 26.) MBFSZ utasítás a mélyfúrási magminta-gyűjtemény kezeléséről és nyilvántartásáról
 
13/2019. (VII. 26.) OBH utasítás a bírósági szervezet informatikai biztonsági szabályzatáról
 
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
38/2019. (VII. 26.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 104/2019. (V. 8.) Korm. rendelet 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
 
III. Közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2019. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
 
A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. pályázati felhívása Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
 
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
 
Hivatalos Értesítő - 2019/41
I. Utasítások
 
48/2019. (VII. 18.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adatok kezelésére vonatkozó szabályzatáról, valamint a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő feladatok irányításáról és felügyeletéről, valamint az ezekhez kapcsolódó egyes tevékenységek eljárási rendjéről szóló 2/2019. (I. 24.) HM utasítás módosításáról
3752
7/2019. (VII. 18.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3770
8/2019. (VII. 18.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3770
26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás a Nemzeti Akkreditáló Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2015. (XII. 30.) NGM utasítás módosításáról
3771
16/2019. (VII. 18.) KKM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről
3775
17/2019. (VII. 18.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3836
2/2019. (VII. 18.) MBFSZ utasítás a 16/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás és a 7/2011. (XII. 30.) MHFH utasítás hatályon kívül helyezéséről
3837
1/2019. (VII. 18.) NEAK utasítás a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Közszolgálati Szabályzatáról
3837
4/2019. (VII. 18.) NVI utasítás a Nemzeti Választási Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (VI. 25.) NVI utasítás módosításáról
3863
30/2019. (VII. 18.) ORFK utasítás a gyűlölet-bűncselekmények kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok végrehajtásáról
3868
31/2019. (VII. 18.) ORFK utasítás a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelése és használata engedélyezésével, illetve ellenőrzésével összefüggő rendőri feladatokról szóló 1/2017. (I. 8.) ORFK utasítás módosításáról
3872
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
37/2019. (VII. 18.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között, a Nemzetközi Távközlési Egyesület ITU Telecom World 2019 rendezvényének lebonyolításáról, szervezéséről és finanszírozásáról szóló, a fogadó országgal kötött Megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi XLII. törvény 2. §-ának, 3. §-ának és 5. §-ának hatálybalépéséről
3874
III. Közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
3875
Bátaszék Város Önkormányzatának pályázati felhívása Bátaszék Város közigazgatási területén helyi, menetrend szerinti, autóbusszal végzett személyszállítási tevékenység közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
3878
Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati felhívása a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján Komló város közigazgatási területén végzendő autóbusszal végzett menetrend szerinti, helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
3880
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye bélyegző érvénytelenítéséről
3881
V. Hirdetmények
 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatalának hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
3882
Hivatalos Értesítő - 2019/40
I. Utasítások
 
11/2019. (VII. 12.) MvM utasítás miniszteri biztosi kinevezés visszavonásáról
3699
47/2019. (VII. 12.) HM utasítás a NATO és EU együttműködésre kijelölt személyek képviseleti felhatalmazásáról szóló 71/2013. (IX. 29.) HM utasítás módosításáról
3699
6/2019. (VII. 12.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3703
25/2019. (VII. 12.) ITM utasítás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakával kapcsolatos feladatok végrehajtásának rendjéről szóló 10/2016. (V. 27.) NFM utasítás módosításáról
3704
10/2019. (VII. 12.) PM utasítás a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a használatra kiadott szolgálati lőfegyverek és tartozékaik, valamint a szolgálati lőszerek biztonságos tárolásának, őrzésének, kezelésének és nyilvántartásának szabályairól szóló 10/2013. (V. 17.) NGM utasítás módosításáról
3706
1/2019. (VII. 12.) AJB utasítás az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
3706
2/2019. (VII. 12.) AJBH utasítás az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (V. 22.) AJBH utasítás módosításáról
3707
2/2019. (VII. 12.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatalon belüli ügyintézéshez kapcsolódó egyes eljárási szabályok módosításáról
3708
3/2019. (VII. 12.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal iratkezelési szabályzatáról szóló 2/2015. (II. 16.) GVH [2/2015. (II. 27.) GVH] utasítás módosításáról
3712
28/2019. (VII. 12.) ORFK utasítás a Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló 10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás módosításáról
3730
29/2019. (VII. 12.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 17/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás módosításáról
3731
III. Közlemények
 
A Miniszterelnökség közleménye Fényes Elek-díjak adományozásáról
3733
A Belügyminisztérium elismerési hírei
3733
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
3737
A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről
3740
A Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Budapest V. kerület 3. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére
3740
Tiszaújváros Város Önkormányzata pályázati felhívása Tiszaújváros helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladatainak ellátására
3743
IV. Alapító okiratok
 
A Nemzeti Földügyi Központ alapító okirata
3745
V. Hirdetmények
 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokról
3748
A Zala Megyei Kormányhivatal hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
3748
Az AXON-BAU Kft. hirdetménye számlatömb és bélyegző érvénytelenítéséről
3749
Tőkésné Terjék Mónika egyéni vállalkozó hirdetménye készpénzfizetési számlatömb érvénytelenítéséről
3749
Hivatalos Értesítő - 2019/39
I. Utasítások
 
10/2019. (VII. 4.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás módosításáról
3660
6/2019. (VII. 4.) AM utasítás a Közös Agrárpolitika 2021-2027 közötti időszakára vonatkozó Stratégiai Terv egyes elemeinek előkészítéséről, megalkotásáról és az ahhoz kapcsolódó eljárási rendről
3672
13/2019. (VII. 4.) BM utasítás a fogvatartott személyek eljárási cselekményen történő jelenlétének a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott telekommunikációs eszköz útján való biztosításának eljárási rendjéről
3675
14/2019. (VII. 4.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 26/2010. (XII. 29.) BM utasítás módosításáról
3679
23/2019. (VII. 4.) ITM utasítás álláshelyi, munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatának rendjéről
3683
24/2019. (VII. 4.) ITM utasítás az Innovációs és Technológiai Minisztérium Ügyfélszolgálati Információs Irodája működésének rendjéről
3684
1/2019. (VII. 4.) MBFSZ utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat szervezeti változások következtében aktualitását vesztett elnöki utasításainak hatályon kívül helyezéséről
3687
III. Közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
3688
Az Állami Számvevőszék közleménye a 2019. évi Gajzágó Salamon-díj adományozásáról és elnöki dicséretről
3691
A Legfőbb Ügyészség közleménye elismerések adományozásáról
3692
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
3694
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
3695
Hivatalos Értesítő - 2019/38
I. Utasítások
 
9/2019. (VI. 28.) MvM utasítás a Széchenyi Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Széchenyi Programirodák szervezetének, működésének, valamint tevékenységének alapvető szabályairól szóló 3/2013. (II. 28.) Miniszterelnökségi utasítás hatályon kívül helyezéséről
3423
23/2019. (VI. 28.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3423
24/2019. (VI. 28.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3424
25/2019. (VI. 28.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3425
4/2019. (VI. 28.) IM utasítás a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatáról
3426
5/2019. (VI. 28.) IM utasítás az Igazságügyi Minisztérium informatikai biztonsági szabályzatáról szóló 6/2018. (III. 26.) IM utasítás módosításáról
3444
20/2019. (VI. 28.) ITM utasítás a minisztérium által közzéteendő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kormányzati honlapon történő megjelentetésének rendjéről
3454
21/2019. (VI. 28.) ITM utasítás az Innovációs és Technológiai Minisztérium minősített adatok védelmére vonatkozó biztonsági szabályzatának kiadásáról
3463
22/2019. (VI. 28.) ITM utasítás az Innovációs és Technológiai Minisztérium nemzeti "Szigorúan Titkos!" /"EU Titkos!"/ "NATO Titkos!" minősítésű munkaállomás Rendszerbiztonsági követelményei és Üzemeltetés-biztonsági Szabályzata kiadásáról
3463
14/2019. (VI. 28.) KKM utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (III. 13.) KKM utasítás módosításáról
3464
15/2019. (VI. 28.) KKM utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium éves diplomáciai és operatív tervezéséről és beszámoltatásáról szóló 1/2017. (I. 5.) KKM utasítás hatályon kívül helyezéséről
3488
9/2019. (VI. 28.) PM utasítás az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról
3488
12/2019. (VI. 28.) LÜ utasítás az ügyészségi ügyviteli vizsgáról
3503
13/2019. (VI. 28.) LÜ utasítás az ügyészségi statisztikai vizsgáról
3509
25/2019. (VI. 28.) ORFK utasítás a rendőri intézkedések gyakorlati végrehajtásának alapvető taktikáiról szóló 18/2008. (OT 10.) ORFK utasítás módosításáról
3514
26/2019. (VI. 28.) ORFK utasítás a gazdálkodási szabályzatról szóló 7/2018. (II. 28.) ORFK utasítás módosításáról
3515
27/2019. (VI. 28.) ORFK utasítás az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság létrehozására tekintettel egyes ORFK utasítások módosításáról
3518
III. Közlemények
 
Tájékoztató a Kormány által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5. § (5) bekezdése alapján a 2018-as évben meghozott, a közbeszerzések alóli felmentést tartalmazó egyedi határozatok szövegéről
3522
A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól
3523
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
3526
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2019. évi pályázati kiírása a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására
3530
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei
3557
Az Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány 2018. évi éves beszámolója
3561
A Jobbik Magyarországért Alapítvány 2018. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint
3577
A Liberális Magyarországért Alapítvány 2018. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint
3594
A Megújuló Magyarországért Alapítvány 2018. évi éves beszámolója
3599
Az Ökopolisz Alapítvány éves jelentése a 2018. évről
3619
Az Új Köztársaságért Alapítvány 2018. évi éves beszámolója
3629
A Váradi András Alapítvány 2018. évi pénzügyi beszámolója
3644
IV. Alapító okiratok
 
A Hadigondozottak Közalapítványa alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)
3652
V. Hirdetmények
 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokról
3658
Hivatalos Értesítő - 2019/37
I. Utasítások
 
8/2019. (VI. 20.) MvM utasítás egyes miniszteri utasítások hatályon kívül helyezéséről
3265
22/2019. (VI. 20.) EMMI utasítás az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról szóló 62/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás módosításáról
3266
44/2019. (VI. 20.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységéről és szabályzatairól
3267
45/2019. (VI. 20.) HM utasítás a KEHOP-1.6.0-15-2016-00003 számú, a Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése című európai uniós projekt keretében beszerzett és felújított eszközök és készletek felhasználásra kijelölt honvédelmi szervezetek részére történő átadásának feladatairól, továbbá azok használatának egyes szabályairól
3274
46/2019. (VI. 20.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium felsőszintű vezetői és munkaértekezleteinek rendjéről szóló 21/2019. (III. 20.) HM utasítás módosításáról
3283
17/2019. (VI. 20.) ITM utasítás az Innovációs és Technológiai Minisztérium Internet Laboratóriumának működéséről
3285
18/2019. (VI. 20.) ITM utasítás az Innovációs és Technológiai Minisztérium Internet Laboratórium által végzett próbavásárlások elszámolásáról
3292
19/2019. (VI. 20.) ITM utasítás a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának szabályairól
3298
4/2019. (VI. 20.) BM OKF utasítás a hivatásos katasztrófavédelmi szervek adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó szabályzatáról
3299
III. Közlemények
 
A Miniszterelnökséget vezető miniszter közleménye a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram külföldi programszakaszára eső ösztöndíj összegéről
3375
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
3375
A Legfőbb Ügyészség közleménye elismerés adományozásáról
3377
A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről
3377
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2019. július 1-je és július 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
3378
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
3378
A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 2018. évi beszámolója
3379
IV. Alapító okiratok
 
A Demokrácia Központ Közalapítvány Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)
3385
A Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító okirata a módosításokkal egységes szerkezetben
3398
A Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány Alapító Okirata
3410
V. Hirdetmények
 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről
3419
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
3419
A ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft. hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
3419
Hivatalos Értesítő - 2019/36
I. Utasítások
 
12/2019. (VI. 18.) BM utasítás a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról
3202
21/2019. (VI. 18.) EMMI utasítás az Állami Egészségügyi Ellátó Központ szervezeti és működési szabályzatáról
3206
Hivatalos Értesítő - 2019/35
I. Utasítások
 
11/2019. (VI. 13.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3096
20/2019. (VI. 13.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 17/2018. (VIII. 14.) EMMI utasítás módosításáról
3097
13/2019. (VI. 13.) KKM utasítás egyes elismerések, vezetői dicséretek és a soron kívüli rangadományozás részletes szabályairól
3127
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
36/2019. (VI. 13.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi XXII. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
3131
III. Közlemények
 
A Belügyminisztérium elismerési hírei
3132
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
3136
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata
3140
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett nevelési-oktatási intézményekbe járó gyermekeknek és kísérőiknek külön célú személyszállítási szolgáltatás ellátására
3165
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
3165
A Balatoni Hajózási Zrt. hajózási hirdetménye közforgalmú kikötő kikötőrendjének megállapításáról
3166
A Táncsics Mihály Alapítvány 2018. évi éves beszámolója
3167
V. Hirdetmények
 
Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi közhasznú éves beszámolója
3196
Hivatalos Értesítő - 2019/34
I. Utasítások
 
18/2019. (VI. 6.) EMMI utasítás a Nemzeti Népegészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2826
19/2019. (VI. 6.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról
2897
42/2019. (VI. 6.) HM utasítás a Stratégiai Légiszállítási Képesség Program befogadó nemzeti támogatásának biztosításához kapcsolódó egyes feladatokról
2975
43/2019. (VI. 6.) HM utasítás a Magyar-Szlovén Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről és a Magyar-Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről szóló 28/2019. (IV. 17.) HM utasítás módosításáról
2979
15/2019. (VI. 6.) ITM utasítás egyes gazdálkodással összefüggő normatív utasítások módosításáról
2980
16/2019. (VI. 6.) ITM utasítás egyes NFM és NGM utasítások hatályon kívül helyezéséről
3009
8/2019. (VI. 6.) PM utasítás miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról
3010
3/2019. (VI. 6.) BM OKF utasítás a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról
3011
11/2019. (VI. 6.) LÜ utasítás a nyugalmazott ügyészek igazolványáról szóló 23/2011. (XII. 27.) LÜ utasítás módosításáról
3076
III. Közlemények
 
A belügyminiszter közleménye a tartósan vízhiányos időszak végéről
3079
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
3079
V. Hirdetmények
 
A Várkapitányság Nonprofit Zrt. hirdetménye a Budavári Palota Hunyadi udvarán az újjáépült Főőrség és Lovarda épületében vendéglátó egység és rendezvénytér hasznosítására megjelent pályázati felhívásban megjelölt beadási határidő módosításáról
3093
Hivatalos Értesítő - 2019/33
I. Utasítások
 
4/2019. (V. 31.) ME utasítás a miniszterelnöki biztos kinevezéséről szóló 1/2018. (VI. 1.) ME utasítás módosításáról
2740
40/2019. (V. 31.) HM utasítás a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésével kapcsolatos és a tömeges bevándorlás miatt kihirdetett válsághelyzetre vonatkozó feladatokról
2741
41/2019. (V. 31.) HM utasítás a Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás módosításáról
2744
5/2019. (V. 31.) BVOP utasítás a lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól
2758
1/2019. (V. 31.) EBH utasítás az Egyenlő Bánásmód Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2018. (X. 4.) EBH utasítás módosításáról
2772
III. Közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
2776
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hirdetménye a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából történő önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról
2779
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hirdetménye a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából történő önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról
2800
A Győri Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Sárvár székhelyű közjegyzői állás betöltésére
2814
A Demokratikus Koalíció 2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2817
A Magyar Liberális Párt - Liberálisok 2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2819
A Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja 2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2820
A Mi Hazánk Mozgalom 2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2821
A Momentum Mozgalom 2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2822
A Párbeszéd Magyarországért Párt 2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2823
V. Hirdetmények
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal hirdetménye hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről
2824
Hivatalos Értesítő - 2019/32
I. Utasítások
 
7/2019. (V. 28.) MvM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról
2651
14/2019. (V. 28.) ITM utasítás a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által végzett próbavásárlások elszámolásáról
2653
11/2019. (V. 28.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
2659
12/2019. (V. 28.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
2660
1/2019. (V. 28.) MKI KÁT utasítás a Miniszterelnöki Kormányiroda Közszolgálati Szabályzatáról
2661
10/2019. (V. 28.) LÜ utasítás az ügyészségi fogalmazói pályázatok kezelésére szolgáló informatikai rendszerről
2694
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
33/2019. (V. 28.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti Biztonsági Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi IV. törvény 2. §-ának és 3. §-ának, továbbá 4. § (3) bekezdésének hatálybalépéséről
2695
34/2019. (V. 28.) KKM közlemény a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény 2-5. §-ainak hatálybalépéséről
2696
35/2019. (V. 28.) KKM közlemény az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi XCI. törvény 2-5. §-ainak hatálybalépéséről
2698
III. Közlemények
 
A Pénzügyminisztérium közleménye a Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsának Megállapodásáról
2700
A Belügyminisztérium elismerési hírei
2701
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
2709
1/2019. (IV. 12.) KKB határozat a 2019 tavaszán várható ár- és belvízi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról
2712
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat pályázati felhívása bányászati jog megszerzésére
2713
Az Ellenzéki Párt 2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2717
A Jobbik Magyarországért Mozgalom 2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2718
A Kereszténydemokrata Néppárt 2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2720
A Lehet Más a Politika 2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2721
A Magyar Idealisták Szövetsége 2018. évi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2722
A Magyar Nemzeti Párt 2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2723
A Magyar Szocialista Párt 2018. évi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2724
A Modern Magyarország Mozgalom Párt (MOMA) 2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2726
A Polgári Világ Pártja 2018. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2727
Beszámoló a Barankovics István Alapítvány 2018. évi tevékenységéről
2728
V. Hirdetmények
 
Dankó Ferenc hirdetménye számlatömb és bélyegző érvénytelenítéséről
2737
Ecsediné Gyulai Mária Katalin egyéni vállalkozó hirdetménye számlatömb érvénytelenítéséről
2737
Hivatalos Értesítő - 2019/31
I. Utasítások
 
4/2019. (V. 23.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2496
1/2019. (V. 23.) AJBH utasítás az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (V. 22.) AJBH utasítás módosításáról
2623
8/2019. (V. 23.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról
2625
9/2019. (V. 23.) LÜ utasítás a lakáscélú munkáltatói kölcsönről
2628
12/2019. (V. 23.) OBH utasítás az Országos Bírósági Könyvtári Rendszerről szóló 6/2019. (II. 27.) OBH utasítás módosításáról
2637
24/2019. (V. 23.) ORFK utasítás a műanyag értékzáró plomba rendőrségi alkalmazásáról
2638
III. Közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
2643
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2019. június 1-je és június 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról
2648
Hivatalos Értesítő - 2019/30
I. Utasítások
 
6/2019. (V. 16.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról
2422
17/2019. (V. 16.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma minősített adatok védelmére vonatkozó biztonsági szabályzatának kiadásáról
2481
7/2019. (V. 16.) PM utasítás a Pénzügyminisztérium költségvetési fejezetre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és egyes központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek a kijelöléséről szóló 10/2018. (XII. 17.) PM utasítás módosításáról
2481
23/2019. (V. 16.) ORFK utasítás a kötelezettségvállalás, a pénzügyi és jogi ellenjegyzés, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás rendjének meghatározásáról szóló 47/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás módosításáról
2484
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
31/2019. (V. 16.) KKM közlemény az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Kanada közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi XIX. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről és 4. §-ának, valamint 5. § (4) bekezdésének hatályvesztéséről
2485
32/2019. (V. 16.) KKM közlemény a Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2017. évi CVIII. törvény 1. §-ának és 2. §-ának hatálybalépéséről
2486
III. Közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
2487
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei
2490
A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről
2492
V. Hirdetmények
 
A Jánosik és Társai Kft. hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
2493
Hivatalos Értesítő - 2019/29
I. Utasítások
 
3/2019. (V. 10.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (XII. 17.) MNB utasítás módosításáról
2247
2/2019. (V. 10.) MK utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
2306
5/2019. (V. 10.) AM utasítás az Országos Meteorológiai Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról
2306
10/2019. (V. 10.) BM utasítás a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról
2320
38/2019. (V. 10.) HM utasítás az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Európai Unió stratégiai szintű válságkezelési gyakorlatainak honvédelmi ágazatot érintő feladatai előkészítéséről és végrehajtásáról szóló 53/2015. (X. 15.) HM utasítás módosításáról
2332
39/2019. (V. 10.) HM utasítás az önkéntes tartalékos ösztöndíjasokkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 50/2017. (IX. 15.) HM utasítás módosításáról
2333
10/2019. (V. 10.) KKM utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium kezelésében lévő határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatáskezelési rendjéről
2340
5/2019. (V. 10.) PM utasítás a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2017. (X. 31.) NGM utasítás módosításáról
2349
6/2019. (V. 10.) PM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
2374
1/2019. (V. 10.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap gazdálkodási szabályzatáról
2375
2/2019. (V. 10.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap pénzkezelési szabályzatáról
2385
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
30/2019. (V. 10.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről szóló 100/2019. (V. 2.) Korm. rendelet 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
2389
III. Közlemények
 
Az Országgyűlés elnökének közleménye díj adományozásáról
2390
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
2390
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
2393
Az AQUILA Párt 2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2412
A Magyar Munkáspárt 2018. évi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2413
A Nemzedékek Műhelye Párt 2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2414
A Nemzedékek Műhelye Párt 2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2415
V. Hirdetmények
 
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetménye bélyegzők érvénytelenítéséről
2416
A Várkapitányság Nonprofit Zrt. pályázati felhívása a Budavári Palota Hunyadi udvarán az újjáépült Főőrség és Lovarda épületében vendéglátó egység és rendezvénytér hasznosítására
2417
Hivatalos Értesítő - 2019/28
I. Utasítások
 
12/2019. (V. 3.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
2220
13/2019. (V. 3.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
2222
14/2019. (V. 3.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
2223
15/2019. (V. 3.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
2224
16/2019. (V. 3.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
2225
36/2019. (V. 3.) HM utasítás a honvédelmi miniszter által alapított Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj, a Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj és a honvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozó árvák tanulmányi ösztöndíja pályáztatásának és odaítélésének rendjéről szóló 23/2018. (VII. 19.) HM utasítás módosításáról
2226
37/2019. (V. 3.) HM utasítás a Magyar Honvédség külföldi képviseletei költségvetési gazdálkodásáról szóló 61/2012. (VIII. 31.) HM utasítás, valamint a tartós külföldi szolgálatot teljesítők reprezentációs tevékenységéről szóló 36/2018. (X. 4.) HM utasítás módosításáról
2236
1/2019. (V. 3.) ÁSZ utasítás az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (XII. 28.) ÁSZ utasítás módosításáról
2238
III. Közlemények
 
A Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Budapest VIII. kerület 3. számú és a XXII. kerület 2. számú székhelyű közjegyzői állások betöltésére
2241
Hivatalos Értesítő - 2019/27
I. Utasítások
 
9/2019. (IV. 30.) BM utasítás a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI. 12.) BM utasítás módosításáról
2204
Hivatalos Értesítő - 2019/26
I. Utasítások
 
2/2019. (IV. 30.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (XII. 17.) MNB utasítás módosításáról
2152
9/2019. (IV. 30.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
2177
10/2019. (IV. 30.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
2178
11/2019. (IV. 30.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
2179
35/2019. (IV. 30.) HM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének feladatairól, az azokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről
2180
22/2019. (IV. 30.) ORFK utasítás a kábítószer-bűnözés elleni rendőri rendészeti tevékenység során végrehajtandó feladatokról szóló 43/2009. (OT 26.) ORFK utasítás módosításáról
2196
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
28/2019. (IV. 30.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Őrhalom és Ipolyvarbó (Vrbovka) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi VII. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
2198
29/2019. (IV. 30.) KKM közlemény az EU-LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi XXVII. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
2199
III. Közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
2200
Hivatalos Értesítő - 2019/25
I. Utasítások
 
31/2019. (IV. 26.) HM utasítás a Magyar Honvédség 2019. évi Visegrádi Négyek Európai Unió Harccsoport ideiglenes katonai szervezet kötelékébe kijelölt erők felkészítésének és tevékenységének támogatásával kapcsolatos feladatokról
2047
32/2019. (IV. 26.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek elidegenítésével összefüggő feladatok ellátásáról szóló 49/2014. (VII. 28.) HM utasítás módosításáról
2050
33/2019. (IV. 26.) HM utasítás egyes HM utasítások módosításáról
2089
34/2019. (IV. 26.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium mint intézmény egyes gazdálkodási szabályozóinak hatályon kívül helyezéséről
2091
3/2019. (IV. 26.) IM utasítás az Igazságügyi Minisztérium integrált kockázatkezelési rendjéről, valamint a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárási rendjéről
2092
7/2019. (IV. 26.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól
2016. (XII. 23.) LÜ utasítás módosításáról
21/2019. (IV. 26.) ORFK utasítás a szolgálatparancsnoki tevékenységről szóló 14/2017. (III. 24.) ORFK utasítás
áról
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
25/2019. (IV. 26.) KKM közlemény a Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank Magyarországi Székhelyéről szóló Megállapodás kihirdetéséről és a 2015. évi XLI. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezményhez csatolt Alapszabály módosításának kihirdetéséről szóló 2019. évi XI. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
2131
26/2019. (IV. 26.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi IX. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
2132
27/2019. (IV. 26.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron, Dunakiliti és Doborgaz (Dobrohost) között létesítendő, kerékpárosok és gyalogosok közlekedésére szolgáló híd, valamint a hídhoz kapcsolódó létesítmények felépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi VI. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
2133
III. Közlemények
 
3/2019. (IV. 26.) SZTNH közlemény a 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny kiállításán bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről
2134
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
2134
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2019. május 1-je és május 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
2138
A Győri Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Keszthely 1. székhelyű közjegyzői állás betöltésére
2138
A Pécsi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Dunaújváros 1. és a Székesfehérvár 3. számú székhelyű közjegyzői állások betöltésére
2141
A Szegedi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Szarvas székhelyű közjegyzői állás betöltésére
2144
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata pályázati felhívása a "Helyi menetrendszerinti közösségi közlekedés ellátására közszolgáltatási szerződés keretében" megnevezésű feladat ellátására
2147
A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség 2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2148
V. Hirdetmények
 
A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. hirdetménye számlatömb érvénytelenítéséről
2150
Hivatalos Értesítő - 2019/24
I. Utasítások
 
3/2019. (IV. 18.) ME utasítás miniszterelnöki biztos kinevezéséről
2044
Hivatalos Értesítő - 2019/23
I. Utasítások
 
2/2019. (IV. 17.) ME utasítás a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
1972
4/2019. (IV. 17.) AM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1987
8/2019. (IV. 17.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma és háttérintézményeinek Kormányügyelethez kapcsolódó biztonsági ügyeleti és készenléti szolgálati, valamint riasztási-berendelési szabályzatáról
1988
28/2019. (IV. 17.) HM utasítás a Magyar-Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről
1995
29/2019. (IV. 17.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás módosításáról
1996
30/2019. (IV. 17.) HM utasítás a költségvetési gazdálkodást érintő egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról
1997
11/2019. (IV. 17.) OBH utasítás az új eljárási kódexekkel kapcsolatos képzésről
1999
18/2019. (IV. 17.) ORFK utasítás a Rendőrség Rendszeresítési Szabályzatáról
2002
19/2019. (IV. 17.) ORFK utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium őrzésvédelmének, beléptetési és parkolási rendjének szabályozásáról
2008
20/2019. (IV. 17.) ORFK utasítás az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2015. (IX. 10.) ORFK utasítás módosításáról
2014
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
23/2019. (IV. 17.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi I. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
2022
24/2019. (IV. 17.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi X. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
2023
III. Közlemények
 
A Belügyminisztérium 2019. február-március havi elismerési hírei
2024
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
2034
A Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Budapest IX. kerület 6. számú és a XXIII. kerület székhelyű közjegyzői állások betöltésére
2037
V. Hirdetmények
 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye hatósági ellenőri igazolványok bevonásáról
2041
A Limagrain Central Europe SE Magyarországi Fióktelepe hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
2041
Hivatalos Értesítő - 2019/22
I. Utasítások
 
7/2019. (IV. 10.) BM utasítás a határforgalom ellenőrzésének a végrehajtásáról
1950
8/2019. (IV. 10.) BM-EMMI-PM-ITM együttes utasítás az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények elleni hatósági fellépés hatékonyságának növeléséről, illetve összehangolásáról szóló 8/2010. (II. 19.) IRM-SZMM-PM-KHEM együttes utasítás módosításáról
1951
27/2019. (IV. 10.) HM utasítás az országos légiriasztási rendszerrel kapcsolatos egyes honvédelmi feladatokról
1952
9/2019. (IV. 10.) KKM utasítás a külképviseleteken devizában, illetve valutában beszedett vízumeljárási díjaknak, konzulidíj-bevételeknek, a hazai hatóság eljárásában felmerülő illetékeknek vagy díjaknak, valamint a konzuli cselekményekhez kapcsolódó költségeknek az elszámolásáról szóló 20/2011. (VI. 30.) KüM utasítás módosításáról
1952
6/2019. (IV. 10.) LÜ utasítás az elektronikus dokumentumoknak az ügyészségi feladatok ellátása során történő kezeléséről szóló 28/2017. (XII. 22.) LÜ utasítás módosításáról
1955
10/2019. (IV. 10.) OBH utasítás az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kiadott szabályozókról szóló 10/2016. (X. 26.) OBH utasítás módosításáról
1956
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
22/2019. (IV. 10.) KKM közlemény a Magyarország és az Argentin Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi V. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
1957
III. Közlemények
 
A belügyminiszter közleménye a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről
1958
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
1961
A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye a nemzeti sírkert részévé nyilvánított sírhelyek jegyzékéről
1964
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása Nyíregyháza közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatás ellátására
1967
V. Hirdetmények
 
Budapest Főváros Kormányhivatala hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
1970
Hivatalos Értesítő - 2019/21
I. Utasítások
 
2/2019. (IV. 4.) IM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 11/2015. (V. 29.) IM utasítás módosításáról
1926
6/2019. (IV. 4.) ITM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1928
7/2019. (IV. 4.) ITM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1928
8/2019. (IV. 4.) ITM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1929
9/2019. (IV. 4.) ITM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1930
10/2019. (IV. 4.) ITM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1931
11/2019. (IV. 4.) ITM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1932
12/2019. (IV. 4.) ITM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1933
13/2019. (IV. 4.) ITM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1934
5/2019. (IV. 4.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben adományozható elismerésekről szóló 1/2015. (I. 21.) LÜ utasítás módosításáról
1935
17/2019. (IV. 4.) ORFK utasítás az ittasság ellenőrzéséről szóló 40/2018. (VI. 29.) ORFK utasítás módosításáról
1936
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
20/2019. (IV. 4.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti hidak üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 268/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről
1938
21/2019. (IV. 4.) KKM közlemény a Magyarország és a Thaiföldi Királyság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről szóló 2018. évi LXXIV. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről
1939
III. Közlemények
 
A Miniszterelnökség közleménye elismerések adományozásáról
1940
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
1944
Hivatalos Értesítő - 2019/20
I. Utasítások
 
26/2019. (III. 29.) HM utasítás a ruházati illetménynorma 2019. évi összegeinek megállapításáról
1806
4/2019. (III. 29.) PM utasítás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2015. (XII. 30.) NGM utasítás módosításáról
1818
2/2019. (III. 29.) BM OKF utasítás az önkéntes tűzoltó egyesület önálló beavatkozásának feltételeiről és a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület tevékenységéről
1850
4/2019. (III. 29.) BVOP utasítás a közadatok közzétételének és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályozásáról szóló 12/2014. (XII. 23.) BVOP utasítás hatályon kívül helyezéséről
1862
9/2019. (III. 29.) OBH utasítás a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések egyes OBH utasításokon történő átvezetéséről
1862
III. Közlemények
 
A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól
1866
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati felhívása a 2019. évi "Minősített Közművelődési Intézmény Cím" elnyerésére
1870
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati felhívása a 2019. évi "Közművelődési Minőség Díj" elnyerésére
1876
Az emberi erőforrások minisztere közleménye a "Minősített Közművelődési Intézmény Cím 2018." és a "Közművelődési Minőség Díj 2018." elismeréssel adományozottakról
1881
A pénzügyminiszter közleménye a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti foglalkozások meghatározásáról
1882
A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről
1885
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye az önálló bírósági végrehajtói álláshelyek betöltésére vonatkozó, a Hivatalos Értesítő 2019. évi 12. számában megjelent pályázati hirdetmény módosulásáról
1885
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar hivatali szerve közleménye elveszett végrehajtójelölti igazolványról
1886
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tájékoztatója a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről
1887
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tájékoztatója a közigazgatási alapvizsga követelményrendszeréről
1908
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tájékoztatója az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről
1913
87/2018. (IX.05.) OBT határozat a Juhász Andor-díj alapításáról és adományozásáról
1921
A Magyarországi Munkáspárt 2006 - Európai Baloldal 2018. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
1923
Hivatalos Értesítő - 2019/19
III. Közlemények
 
A belügyminiszter közleménye a tartósan vízhiányos időszak kezdetéről
1804
Hivatalos Értesítő - 2019/18
I. Utasítások 3/2019. (III. 26.) AM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1740
6/2019. (III. 26.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás módosításáról
1741
6/2019. (III. 26.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1746
7/2019. (III. 26.) EMMI utasítás egyes miniszteri biztosi kinevezésekről szóló miniszteri utasítások módosításáról
1746
25/2019. (III. 26.) HM utasítás a Magyar Honvédség katonáit érintő humánerőforrás-gazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos, a 2019-2023. közötti időszakban végrehajtandó fő feladatokat tartalmazó program kiadásáról
1748
3/2019. (III. 26.) NVI utasítás a Nemzeti Választási Iroda Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 7/2015. (X. 30.) NVI utasítás módosításáról
1753
III. Közlemények A Belügyminisztérium Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály közleménye a rendészeti vizsgák szabályzatáról
1762
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
1785
Az emberi erőforrások minisztere és a belügyminiszter közös pályázati felhívása a 2019. évi "Idősbarát Önkormányzat Díj" elnyerésére
1788
Hivatalos Értesítő - 2019/17
I. Utasítások 4/2019. (III. 20.) MvM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról
1426
5/2019. (III. 20.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás módosításáról
1453
1/2019. (III. 20.) AM utasítás a Minőségrendszerek Elismerésének Nemzeti Bizottsága létrehozásáról és működtetéséről
1638
2/2019. (III. 20.) AM utasítás a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól
1640
21/2019. (III. 20.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium felsőszintű vezetői és munkaértekezleteinek rendjéről
1663
22/2019. (III. 20.) HM utasítás a repülőgép-üzemanyagot beszerző, tároló, felhasználó és elszámoló honvédelmi szervezetek jövedéki adóraktári tevékenységével kapcsolatos feladatairól, valamint a hajtóanyagok jövedéki adó elszámolásával összefüggő egyéb feladatokról
1668
23/2019. (III. 20.) HM utasítás a külföldi szervezetek eszközei magyarországi, valamint a Magyar Honvédség eszközei külföldön végrehajtott üzemanyag-feltöltésének és elszámolásának rendjéről
1679
24/2019. (III. 20.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítás módosításáról
1704
5/2019. (III. 20.) ITM utasítás a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. munkacsoportjáról
1705
8/2019. (III. 20.) KKM utasítás a külképviseletek által üzemeltetett gépjárművek használatáról szóló 20/2016. (IX. 15.) KKM utasítás módosításáról
1707
3/2019. (III. 20.) BVOP utasítás a büntetés-végrehajtási szervek Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatáról
1709
8/2019. (III. 20.) OBH utasítás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alkalmazásáról szóló 19/2012. (X. 18.) OBH utasítás módosításáról
1729
III. Közlemények A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
1730
Az Igazságügyi Minisztérium közleménye elismerések adományozásáról
1733
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2019. április 1-je és április 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról
1737
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye bírósági végrehajtó-helyettesi igazolvány érvénytelenítéséről
1737
Hivatalos Értesítő - 2019/16
I. Utasítások
 
19/2019. (III. 13.) HM utasítás a belső szabályozási tevékenységről
1268
20/2019. (III. 13.) HM utasítás az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról
1275
4/2019. (III. 13.) KKM utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról
1278
5/2019. (III. 13.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1394
6/2019. (III. 13.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1395
7/2019. (III. 13.) KKM utasítás rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a Külgazdasági és Külügyminisztériumban követendő értesítési és eljárási rendről, valamint az ügyeleti rendszerről
1396
1/2019. (III. 13.) BM OKF utasítás a polgári védelmi szervezetek, valamint a közbiztonsági referensek 2019. évi katasztrófavédelmi felkészítésének rendjéről
1405
16/2019. (III. 13.) ORFK utasítás a Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló 10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás módosításáról
1417
IV. Egyéb közlemények
 
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátására
1423
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara közleménye bírósági végrehajtó-helyettesi igazolvány érvénytelenítéséről
1423
Hivatalos Értesítő - 2019/15
I. Utasítások
 
3/2019. (III. 11.) KKM utasítás a Nemzeti Befektetési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról
1234
2/2019. (III. 11.) BVOP utasítás a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2018. (I. 25.) BVOP utasítás hatályon kívül helyezéséről
1256
2/2019. (III. 11.) NVI utasítás a szavazási levélcsomag személyes átvételére rendelkezésre álló időszak megállapításáról
1257
15/2019. (III. 11.) ORFK utasítás a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak által betölthető munkakörökről és az azok betöltéséhez szükséges képesítési követelményekről
1257
Hivatalos Értesítő - 2019/14
I. Utasítások
 
5/2019. (III. 8.) BM-PM-LÜ együttes utasítás az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika koordinációját végző Bűnügyi Statisztikai Munkacsoport és az Előkészítő Munkacsoport működéséről
1154
17/2019. (III. 8.) HM utasítás a Magyar Honvédség képességfejlesztése érdekében kidolgozott Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok végrehajtásáról
1155
18/2019. (III. 8.) HM utasítás a béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya megállapításának alapjául szolgáló részletes kategóriába sorolásáról szóló 19/2018. (VI. 27.) HM utasítás módosításáról
1160
1/2019. (III. 8.) BVOP utasítás a büntetés-végrehajtási szervek békeidőszaki fegyverzeti, vegyivédelmi szakanyagellátás tervezésének és tartalékkészleteinek meghatározásáról
1161
7/2019. (III. 8.) OBH utasítás a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról szóló 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítás módosításáról
1174
11/2019. (III. 8.) ORFK utasítás az Alkotmánybíróság épületébe történő belépés és az onnan való kilépés, valamint a parkolás ellenőrzése rendjéről
1174
12/2019. (III. 8.) ORFK utasítás a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott díjkitűzéssel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 16/2009. (OT 9.) ORFK utasítás módosításáról
1180
13/2019. (III. 8.) ORFK utasítás az Öltözködési Szabályzatról szóló 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasítás módosításáról
1181
14/2019. (III. 8.) ORFK utasítás egyes közlekedésrendészeti tárgyú ORFK utasítások módosításáról
1185
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
1186
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
1189
V. Alapító okiratok
 
A Habsburg Ottó Alapítvány Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)
1210
VI. Hirdetmények
 
A Zala Megyei Kormányhivatal hirdetménye hatósági ellenőri igazolvány bevonásáról
1232
Hivatalos Értesítő - 2019/13
I. Utasítások
 
16/2019. (III. 5.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról
1074
Hivatalos Értesítő - 2019/12
I. Utasítások
 
3/2019. (III. 4.) MvM utasítás a Központi Statisztikai Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
1030
4/2019. (III. 4.) BM utasítás a Belügyminisztérium hivatali szervezetei kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési, valamint érvényesítési rendjéről szóló 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás módosításáról
1063
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
1066
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
1069
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar pályázati felhívása önálló bírósági végrehajtói álláshelyek betöltésére
1070
Hivatalos Értesítő - 2019/11
I. Utasítások
 
1/2019. (III. 1.) ME utasítás a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról
824
2/2019. (III. 1.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás módosításáról
846
4/2019. (III. 1.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás módosításáról
917
5/2019. (III. 1.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 17/2018. (VIII. 14.) EMMI utasítás módosításáról
1005
1/2019. (III. 1.) IM utasítás az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (XI. 14.) IM utasítás módosításáról
1016
Hivatalos Értesítő - 2019/10
I. Utasítások
 
@tart1 = 13/2019. (II. 28.) HM utasítás a honvédelmi miniszter által alapított honvéd középiskolai ösztöndíj megállapításának és folyósításának rendjéről
608
14/2019. (II. 28.) HM utasítás a Magyar Honvédség Open Network szolgáltatáspark kialakításáról, valamint a rendszer bevezetésével kapcsolatos feladatokról
609
15/2019. (II. 28.) HM utasítás a LÉGIÓ Létszámjelentő Modulról és a honvédelmi szervezetek napi létszámjelentéseinek rendjéről szóló 50/2018. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés hatályon kívül helyezéséről
615
4/2019. (II. 28.) ITM utasítás az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról
616
Hivatalos Értesítő - 2019/9
I. Utasítások
 
1/2019. (II. 27.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (XII. 17.) MNB utasítás módosításáról
500
1/2019. (II. 27.) MvM utasítás a taxikártyák használatának és kezelésének szabályozásáról
503
3/2019. (II. 27.) BM utasítás a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI. 12.) BM utasítás módosításáról
506
12/2019. (II. 27.) HM utasítás az egyes kiképzési, oktatási és regeneráló központok átadás-átvételével összefüggő feladatokról
508
2/2019. (II. 27.) PM utasítás a Pénzügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról
515
3/2019. (II. 27.) PM utasítás a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 12/2018. (XII. 19.) PM utasítás módosításáról
574
6/2019. (II. 27.) OBH utasítás az Országos Bírósági Könyvtári Rendszerről
576
9/2019. (II. 27.) ORFK utasítás a 2019. évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról
581
10/2019. (II. 27.) ORFK utasítás a 2019. évi bankszámla-hozzájárulásról
585
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
19/2019. (II. 27.) KKM közlemény a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a polgári ügyekben nyújtandó kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi LXXXVII. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
586
IV. Egyéb közlemények
 
A Miniszterelnökség pályázati felhívása Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjra
587
A Miniszterelnökség pályázati felhívása Petőfi Sándor Program ösztöndíjra
592
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
597
A Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Budapest XII. kerület 2. és Budapest XII. kerület 3. számú székhelyű közjegyzői állások betöltésére
601
A Közbeszerzési Hatóság közleménye a Közbeszerzési Kiválósági Díj 2018. évi díjazottjairól
604
A Közbeszerzési Hatóság közleménye a Közbeszerzési Nívódíj 2018. évi díjazottjairól
604
A Központi Statisztikai Hivatal közleménye a különböző ellátások alapjául szolgáló főbb statisztikai adatokról
605
Hivatalos Értesítő - 2019/8
I. Utasítások
 
1/2019. (II. 21.) MK utasítás a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
448
2/2019. (II. 21.) KKM utasítás Magyarország külképviseletein lefolytatandó 2019. évi európai parlamenti választások pénzügyi tervezésének, lebonyolításának, elszámolásának rendjéről, valamint a külképviseleteken lefolytatandó szavazás lebonyolításának speciális feladatairól
461
1/2019. (II. 21.) NVI utasítás a Nemzeti Választási Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (VI. 25.) NVI utasítás módosításáról
477
6/2019. (II. 21.) ORFK utasítás a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak munkaidejéről és munkarendjéről
483
7/2019. (II. 21.) ORFK utasítás a Sándor-palotába történő be- és kiléptetés rendjéről szóló 1/2018. (I. 3.) ORFK utasítás módosításáról
485
8/2019. (II. 21.) ORFK utasítás a jelentési és felterjesztési rendről szóló 21/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosításáról
489
III. Személyügyi közlemények
 
A Belügyminisztérium elismerési hírei
490
IV. Egyéb közlemények
 
1/2019. (II. 21.) SZTNH közlemény a X. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállításon és Találmányi Vásáron bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről
492
2/2019. (II. 21.) SZTNH közlemény az "IDEA-EXPO 2019 Szolnok" nemzetközi kiállításon és vásáron bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről
492
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
493
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2019. március 1-je és március 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
496
VI. Hirdetmények
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hirdetménye hatósági igazolványok bevonásáról
497
Hivatalos Értesítő - 2019/7
I. Utasítások
 
3/2019. (II. 14.) ITM utasítás az Innovációs és Technológiai Minisztérium egyes gazdálkodással összefüggő miniszteri utasításainak módosításáról
419
5/2019. (II. 14.) OBH utasítás az adatvédelmi tisztviselőről és az adatvédelmi felelősről, valamint az adatvédelmi incidensek jelentéséről
423
5/2019. (II. 14.) ORFK utasítás az Ellenőrzési Szabályzatról szóló 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás módosításáról
425
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
5/2019. (II. 14.) KKM közlemény az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Marokkói Királyság között a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 270/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ának hatálybalépéséről
427
6/2019. (II. 14.) KKM közlemény az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság között a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 77/2007. (IV. 19.) Korm. rendelet 2-3. §-ának hatálybalépéséről
427
7/2019. (II. 14.) KKM közlemény az Európai Közösség és annak tagállamai, valamint Ukrajna között a polgári globális navigációs műholdrendszerekről (GNSS) szóló Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 287/2005. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
428
8/2019. (II. 14.) KKM közlemény az Európai Uniónak a Tanács keretében ülésező tagállamai között az Európai Unió érdekében kicserélt minősített adatok védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2012. évi CCXXII. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
429
9/2019. (II. 14.) KKM közlemény az Európai Közösség és azok tagállamai, valamint az Albán Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Norvég Királyság, Szerbia és Montenegró, Románia és az ENSZ igazgatása alatt álló Koszovó között az Európai Közös Légtér (EKLT) létrehozására irányuló többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2006. évi LXII. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről, valamint a 4. §-ának hatályon kívül helyezéséről
429
10/2019. (II. 14.) KKM közlemény az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi CIV. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
430
11/2019. (II. 14.) KKM közlemény egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euro-mediterrán légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2007. évi V. törvény 4. §-ának hatályon kívül helyezéséről
431
12/2019. (II. 14.) KKM közlemény az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi III. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
431
13/2019. (II. 14.) KKM közlemény az Európai Unió és tagállamai, valamint a Norvég Királyság közötti, a műholdas navigációról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 246/2010. (X. 6.) Korm. rendelet 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
432
14/2019. (II. 14.) KKM közlemény az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti Társulási Megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi LXXXI. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről
432
15/2019. (II. 14.) KKM közlemény egyrészről az Európai Unió és tagállamai, az Európai Atomenergia Közösség (EURATOM) és a Moldovai Köztársaság közötti Társulási Megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi LXXX. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről
433
16/2019. (II. 14.) KKM közlemény egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia Közösség és tagállamai, másrészről Ukrajna között létrejött Társulási Megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi LXXXII. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről
433
17/2019. (II. 14.) KKM közlemény Magyarország Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya közötti oktatási és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 1/2017. (I. 11.) Korm. rendelet 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
434
18/2019. (II. 14.) KKM közlemény a Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés kihirdetéséről szóló 2018. évi LXXXVI. törvény 2-4. §-ainak, 7. §-ának, valamint az 1. mellékletének hatálybalépéséről
434
III. Személyügyi közlemények
 
Az Agrárminisztérium személyügyi hírei
435
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei
440
IV. Egyéb közlemények
 
A pénzügyminiszter közleménye a 2019-ben Magyarországon munkavállalási engedéllyel foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb számáról
443
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
443
A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről
446
Hivatalos Értesítő - 2019/6
I. Utasítások
 
2/2019. (II. 7.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának és rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak 2019. évi választható béren kívüli juttatásairól és bankszámla-hozzájárulásáról
339
10/2019. (II. 7.) HM utasítás egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról
340
11/2019. (II. 7.) HM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 14/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról
357
1/2019. (II. 7.) BM KÁT utasítás a Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2013. (V. 28.) BM KÁT utasítás módosításáról
359
4/2019. (II. 7.) LÜ utasítás a fellebbviteli főügyészség, a főügyészség, a járási és a járási szintű ügyészség, valamint az Országos Kriminológiai Intézet könyvtári dokumentumainak kezeléséről
360
4/2019. (II. 7.) OBH utasítás a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 2019. évi rendjéről
364
III. Személyügyi közlemények
 
A Magyar Nemzeti Bank közleménye díj adományozásáról
366
A Belügyminisztérium személyügyi hírei
366
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium személyügyi hírei
368
A Pénzügyminisztérium személyügyi hírei
371
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének közleménye a "Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Emlékérem" adományozásáról
373
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának pályázati felhívása a 2019. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére
374
A pénzügyminiszter közleménye a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felső korlátjáról 2019-ben
375
A pénzügyminiszter közleménye az Éves Továbbképzési Tájékoztatóról - 2019. a belső ellenőrök kötelező szakmai továbbképzésével és a vizsga letételével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzésével kapcsolatban
376
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
383
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
386
Dombóvár Város Önkormányzatának pályázati felhívása Dombóvár város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
409
Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata pályázati felhívása Szentmártonkáta Nagyközség közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatás szerződés keretében történő ellátására
410
A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. által üzemeltetett közforgalmú, tavi kétmólós, nagy- és kishajók fogadására alkalmas kikötő kikötőrendje
412
A "Megtartás a jövő élhető Magyarországáért" párt közleménye a párt feloszlásáról
414
VI. Hirdetmények
 
A K&K Ablak Ajtó Kft. hirdetménye számlatömbök és bélyegző érvénytelenítéséről
415
Hivatalos Értesítő - 2019/5
I. Utasítások
 
3/2019. (I. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma bélyegzőhasználati rendjéről, illetve a páncél- és lemezszekrények nyilvántartásáról szóló 40/2017. (VIII. 31.) EMMI utasítás módosításáról
271
3/2019. (I. 31.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek 2019. évi feladatainak, valamint a 2020-2021. évi tevékenysége fő irányainak meghatározásáról
272
4/2019. (I. 31.) HM utasítás a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról
279
5/2019. (I. 31.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek készenléti szolgálatairól
279
6/2019. (I. 31.) HM utasítás a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésének rendjéről
285
7/2019. (I. 31.) HM utasítás a költségvetési előirányzatok átcsoportosításának és módosításának rendjéről
297
8/2019. (I. 31.) HM utasítás a költségvetési gazdálkodást érintő egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról
300
9/2019. (I. 31.) HM utasítás a Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer bevezetésével és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 63/2014. (IX. 26.) HM utasítás módosításáról
304
3/2019. (I. 31.) LÜ utasítás a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról
306
4/2019. (I. 31.) ORFK utasítás a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXV. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes ORFK utasítások módosításáról, hatályon kívül helyezéséről
309
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
3/2019. (I. 31.) KKM közlemény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 134/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről
315
4/2019. (I. 31.) KKM közlemény az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv hatálybalépéséről
316
III. Személyügyi közlemények
 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium személyügyi hírei
317
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
324
4/2018. (XII. 17.) KKB határozat a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 2019. évi munkatervének elfogadásáról
327
5/2018. (XII. 17.) KKB elnöki határozat a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Tudományos Tanács tagjainak bővítéséről
333
7/2018. (XII. 17.) KKB határozat az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló Európai Parlament és Tanács 1313/2013/EU Határozat 6. cikk a) pontja alapján, a nemzeti katasztrófakockázat-értékelés felülvizsgálatáról, valamint az Európai Bizottság részére történő megküldéséről szóló jelentés elfogadásáról
334
A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről
334
VI. Hirdetmények
 
Budapest Főváros Kormányhivatala hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
335
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye hatósági ellenőri igazolványok bevonásáról
335
Hivatalos Értesítő - 2019/4
I. Utasítások
 
1/2019. (I. 28.) PM utasítás a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról
156
Hivatalos Értesítő - 2019/3
I. Utasítások
 
2/2019. (I. 24.) HM utasítás a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő feladatok irányításáról és felügyeletéről, valamint az ezekhez kapcsolódó egyes tevékenységek eljárási rendjéről
106
1/2019. (I. 24.) ITM utasítás az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021 időszakának munkacsoportjáról
130
2/2019. (I. 24.) ITM utasítás a hivatali mobiltelefonok használatáról
132
1/2019. (I. 24.) GVH utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
135
2/2019. (I. 24.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás, valamint az előkészítő eljárással, a nyomozás felügyeletével és irányításával, valamint a befejező intézkedésekkel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 9/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás módosításáról
137
3/2019. (I. 24.) OBH utasítás a bírósági szervezetben működő szakmai hálózatokról
138
2/2019. (I. 24.) ORFK utasítás a fedett nyomozó biztosításáról
141
3/2019. (I. 24.) ORFK utasítás a körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosításáról
144
III. Személyügyi közlemények
 
A Belügyminisztérium elismerési hírei
145
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
150
Az Új Magyarország Párt 2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
153
Hivatalos Értesítő - 2019/2
I. Utasítások
 
1/2019. (I. 17.) BM utasítás a fogvatartottak számára kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás biztosításáról szóló 4/2009. (III. 20.) IRM utasítás módosításáról
76
2/2019. (I. 17.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
76
1/2019. (I. 17.) LÜ utasítás az ügyészségi nyomozás átszervezésével összefüggő egyes legfőbb ügyészi utasítások módosításáról
77
1/2019. (I. 17.) OBH utasítás a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzatról szóló 3/2016. (II. 29.) OBH utasítás módosításáról
78
2/2019. (I. 17.) OBH utasítás a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról
79
1/2019. (I. 17.) ORFK utasítás az egységes európai bűnüldözési képzési rendszer első fellépési területével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 13/2018. (V. 4.) ORFK utasítás hatályon kívül helyezéséről
97
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
2/2019. (I. 17.) KKM közlemény a felelősségnek a belvízi hajózásban való korlátozásáról szóló strasbourgi egyezmény (CLNI 2012) kihirdetéséről szóló 2017. évi CVII. törvény 2. §-a és 3. §-a, valamint a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 24. §-a és 25. §-a hatálybalépéséről
98
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
99
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
102
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2019. február 1-je és február 28-a között alkalmazható üzemanyagárakról
102
VI. Hirdetmények
 
A Külgazdasági és Külügyminisztérium hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
103
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokról
103
A Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
103
Hivatalos Értesítő - 2019/1
I. Utasítások
 
1/2019. (I. 10.) EMMI utasítás az emberi erőforrások minisztere tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, az Egészségbiztosítási Alap ellátási és működési vagyona, illetve a Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó eljárásrendről
3
1/2019. (I. 10.) HM utasítás az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás és a Honvédelmi Idősügyi Munkacsoportról szóló 58/2017. (XI. 9.) HM utasítás módosításáról
7
1/2019. (I. 10.) KKM utasítás a hitelesítő körbélyegzők megrendeléséről, nyilvántartásáról, használatáról és selejtezéséről szóló 19/2018. (VI. 29.) KKM utasítás módosításáról
8
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
1/2019. (I. 10.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 193/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről
9
IV. Egyéb közlemények
 
A miniszterelnök általános helyettesének közleménye a Nemzetiségekért Díj 2018. évi díjazottjairól
10
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
10
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium versenyfelhívása a 2018/2019. tanévi Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyére
14
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium versenyfelhívása a 2018/2019-es tanévben szakiskolai képzésben részt vevő tanulók részére meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója Versenyre
16
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
17
Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye a vendéglátó üzletek és szálláshelyek számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (V19)
18
Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye az előadások szervezői számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (Sz19)
36
Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye az üzletek és egyéb zenefelhasználók számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (K19)
49
Pályázati felhívás Monor Város közigazgatási területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására a 2019. május 1-jétől 2020. április 30-ig terjedő időszakban
64
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
65
V. Alapító okiratok
 
A Hadigondozottak Közalapítványa Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)
68
VI. Hirdetmények
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
74
GENERÁLÁS

 

 

 

 

 

 

 REGISZTRÁCIÓ


BELÉPÉS
ELFELEJTETT JELSZÓ

Utolsó szinkronizálás az Országgyűlés honlapjával:
2019-12-09 10:30:02