A Magyar Közlönyök listája (2017)

2016 2017

KERESÉS:
KERESS!

Az alábbi listában pipával lehet megjelölni egy-egy elemet, majd alul, a "Generálás" gombra kattintással a kiválasztott elemek listába rendezve jelennek meg.


Magyar Közlöny - 2017/154
2017. szeptember 25.
1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról
27680
Magyar Közlöny - 2017/153
2017. szeptember 22.
278/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
27524
279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról
27530
280/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
egyes területrendezési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
27557
281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
27570
282/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
27572
283/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról
27575
284/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
27582
285/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
a villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról
27583
286/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről szóló 165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet, valamint az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról
27600
287/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
27605
288/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
a Bükkszentkereszt és Répáshuta községek közötti villamosenergia-elosztó vezetékek földkábelre történő cseréjével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
27606
1686/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet által elfogadott bizalom- és biztonságerősítő intézkedések 2011. évi Bécsi Dokumentumának közléséről
27608
1687/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
egyes állami tulajdonú ingóságoknak az Európai Unió Mali Kiképző Művelete ("EUTM Mali") részére történő térítésmentes átadásáról
27644
1688/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
az Európa Tanács Moneyval országjelentésben Magyarország részére megfogalmazott pénzmosás elleni ajánlások végrehajtásáról készített akciótervről
27644
1689/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
a Társadalmi Innováció Tanácsról
27661
1690/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
a migrációs válság kapcsán Közel-Keleten megvalósítandó magyar fejlesztési és humanitárius projektek pénzügyi forrásának biztosításáról
27661
1691/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
a gyermeket nevelő családok helyzetét segítő, valamint a gyermekvállalást ösztönző intézkedésekről
27662
1692/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa által biztosított gyermekvédelmi szakellátások 2017. évi finanszírozásáról
27663
1693/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
az Országos Mentőszolgálat által használt mentőautók cseréjét szolgáló gépjárműbeszerzésről, valamint a kapcsolódó mentéstechnikai eszközök beszerzéséről
27663
1694/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram támogatásáról
27664
1695/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
a Magyar Kormánytisztviselői Kar 2017. évi működési támogatása vonatkozásában történő többlet költségvetési támogatás biztosításáról
27664
1696/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
a Magyar Művészeti Akadémia és a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság művészeti ösztöndíj rendszerének támogatásáról
27665
1697/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal, valamint a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 azonosító számú ("Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívására támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról
27666
1698/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
a KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosító számú ("Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről
27666
1699/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
a KEHOP-1.3.0-15-2016-00011 azonosító számú ("Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
27668
1700/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
a TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00002 azonosító számú (">>Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
27670
1701/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
a Növényi Diverzitás Központtal összefüggésben a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra benyújtott 1773731843 azonosító számú ["Növényi génmegőrzés (VP)" című] projektjavaslat tekintetében történő hozzájárulásról
27672
1702/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
az "A Verbund AG által vezetett konzorcium projektjavaslata elektromos villámtöltő-hálózat kialakítására" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2017. évi (CEF Blending) pályázati kiírására történő benyújtásáról
27672
1703/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
a KDB Bank Európa Zártkörűen Működő Részvénytársasággal való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
27674
1704/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének biztosításáról szóló 1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról
27674
1705/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
a Kaposvár ipari park területeinek Modern Városok Program keretében történő bővítéséhez és fejlesztéséhez 2017. évben szükséges források előirányzat-átcsoportosításáról
27674
1706/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
a Pécsi Vasutas Sportkör 2017-2019. évekre vonatkozó centenáriumi sportinfrastruktúra-fejlesztési stratégiája megvalósításához szükséges intézkedésekről
27677
106/2017. (IX. 22.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Szövetséges Transzformációs Legfelsőbb Parancsnok Parancsnoksága, valamint a Szövetséges Fegyveres Erők Európai Legfelsőbb Parancsnoksága között a Párizsi Jegyzőkönyv Kiegészítéséről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
27678
Magyar Közlöny - 2017/152
2017. szeptember 21.
274/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet
az iskolaszövetkezetek és a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról
27479
275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet
egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
27479
276/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet
a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról
27487
277/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet
a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
27488
24/2017. (IX. 21.) BM rendelet
az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról
27489
372/2017. (IX. 21.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
27491
373/2017. (IX. 21.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
27491
374/2017. (IX. 21.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
27492
375/2017. (IX. 21.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
27492
1672/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
a jelentős művészi életúttal rendelkező művészek támogatásáról
27493
1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról
27493
1674/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás programelemeinek megvalósítása érdekében szükséges további intézkedésekről
27495
1675/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
a 2016. évi budapesti IRONMAN 70.3 nemzetközi triatlonversennyel kapcsolatosan megítélt állami támogatás felhasználása kapcsán szükséges kormányzati intézkedésekről
27499
1676/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról
27499
1677/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
a minimálbér-emelésnek és garantált bérminimum-emelésnek a honvédelmi miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról
27501
1678/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2017. júniusi és júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
27501
1679/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2017. júniusi és júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
27510
1680/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben történő előirányzat-átcsoportosításról
27512
1681/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
a Nemzeti Földalapkezelő szervezet részére a Magyar Állam képviseletének az International Center for Settlement Of Investment Disputes (ICSID) előtt indított eljárásban történő ellátásához szükséges forrásnak a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
27514
1682/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
a hazai forrásból megvalósuló közbeszerzések központi ellenőrzéséhez és engedélyezéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1852/2016. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról
27516
1683/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
egyes kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányhatározatok módosításáról
27516
1684/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
a Grand Tokaj Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére nyújtandó forrásjuttatásról
27517
1685/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
a Nemzeti Borkincstár Program keretében az állami tulajdonban lévő muzeális borok állagmegóvásával kapcsolatos kormányzati feladatokról
27518
102/2017. (IX. 21.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
27518
103/2017. (IX. 21.) ME határozat
Magyarország Kormánya és Malajzia között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
27519
104/2017. (IX. 21.) ME határozat
Magyarország Kormánya és Massachusetts Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
27519
105/2017. (IX. 21.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Thaiföldi Királyság között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
27520
Magyar Közlöny - 2017/151
2017. szeptember 20.
273/2017. (IX. 20.) Korm. rendelet
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
27468
46/2017. (IX. 20.) FM rendelet
a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet módosításáról
27471
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról
27472
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
27472
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
27473
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
27473
14/2017. (IX. 20.) OGY határozat
a jogtipró ukrán oktatási törvény elítéléséről és az ellene való fellépésről
27474
15/2017. (IX. 20.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
27475
16/2017. (IX. 20.) OGY határozat
l. Simon László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
27475
Magyar Közlöny - 2017/150
2017. szeptember 19.
1671/2017. (IX. 19.) Korm. határozat
a Felvidéken megvalósuló programok és támogatások finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
27464
101/2017. (IX. 19.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
27466
Magyar Közlöny - 2017/149
2017. szeptember 18.
19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet
egyes miniszteri rendeleteknek a gyermekek napközbeni ellátásával, valamint az örökbefogadásra való felkészítéssel kapcsolatos módosításáról
27406
20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet
a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről
27417
45/2017. (IX. 18.) FM rendelet
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2017. évi finanszírozásának szabályairól
27428
12/2017. (IX. 18.) KKM rendelet
a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet módosításáról
27440
13/2017. (IX. 18.) KKM rendelet
a külképviseletre tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők részére nyújtható kamatmentes illetmény- és költségtérítés-előleg, valamint kizárólag gépkocsivásárlás céljára nyújtható kölcsön részletes szabályairól szóló 4/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról
27441
36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet
a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről
27446
Magyar Közlöny - 2017/148
2017. szeptember 15.
1669/2017. (IX. 15.) Korm. határozat
a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2017-2018. évekre vonatkozó szakpolitikai programjáról
27398
1670/2017. (IX. 15.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
27402
98/2017. (IX. 15.) ME határozat
a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
27402
99/2017. (IX. 15.) ME határozat
a higanyról szóló Minamata Egyezmény Részes Felek Konferenciáin történő részvételről
27402
100/2017. (IX. 15.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
27403
Magyar Közlöny - 2017/147
2017. szeptember 14.
272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet
az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
27364
10/2017. (IX. 14.) NMHH rendelet
egyes elektronikus hírközlési tárgyú NMHH rendeletek módosításáról
27381
370/2017. (IX. 14.) KE határozat
altábornagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
27386
371/2017. (IX. 14.) KE határozat
szolgálaton kívüliek állományába tartozás megszüntetéséről és hivatásos állományba való visszavételről
27386
1666/2017. (IX. 14.) Korm. határozat
egyes, a KEHOP-2.2.1. és a KEHOP-2.2.2. azonosító számú felhívás keretében megvalósuló szennyvízkezelési projektek többlettámogatásának jóváhagyásáról és a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
27387
1667/2017. (IX. 14.) Korm. határozat
a KEHOP-2.2.2-15-2016-00095 azonosító számú ["Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2.
27391
1668/2017. (IX. 14.) Korm. határozat
a KEHOP-1.6.0-15-2016-00004 azonosító számú ["Tűzoltó őrsök kialakítása - Könnyűszerkezetes őrsök (Sásd, Sopronkövesd, Letenye, Kiskunmajsa)" című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
27393
2/2017. (IX. 14.) NFM határozat
a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 20. §-a, 21. §-a és az 1. melléklet 3. pontja hatálybalépéséről
27395
96/2017. (IX. 14.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
27395
97/2017. (IX. 14.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
27395
Magyar Közlöny - 2017/146
2017. szeptember 13.
269/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
27324
270/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet
egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
27328
271/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet
a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról
27328
367/2017. (IX. 13.) KE határozat
bírói felmentésről
27331
368/2017. (IX. 13.) KE határozat
bírói kinevezésről
27331
369/2017. (IX. 13.) KE határozat
bírói kinevezésről
27331
1655/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
a központi költségvetésből finanszírozott kulcsfontosságú budapesti kötöttpályás közlekedési projektekről
27332
1656/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásával és azok 2022-ig történő megvalósításával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról
27333
1657/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében született egyes közlekedésfejlesztési projektekről és a vonatkozó kormányhatározatok módosításáról
27342
1658/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
a központi közigazgatási szervek iratanyaga hosszú távú megőrzésével és tárolásával kapcsolatos feladatellátáshoz szükséges fedezet biztosításáról
27347
1659/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
egyes egyházi tulajdonban, valamint fenntartásban lévő ingatlanok felújításához szükséges források biztosításáról
27347
1660/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
27348
1661/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
a KEHOP-2.2.2-15-2016-00108 azonosító számú ["Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4. (NYDDU 4)" című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
27357
1662/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
a Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület észak-magyarországi és felvidéki sportfejlesztési programjának megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1472/2017. (VII. 25.) Korm. határozat módosításáról
27359
1663/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
a gyámhatóságok megerősítéséről és a gyermekjogi képviselők létszámának emeléséről
27359
1664/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumhoz tartozó ingatlan felújításához szükséges forrás biztosításáról
27359
1665/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 azonosító számú ("Komplex ifjúsági fejlesztések - új nemzedék újratöltve" című) projekt támo gatásának növeléséről
27360
Magyar Közlöny - 2017/145
2017. szeptember 12.
268/2017. (IX. 12.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról
27286
27/2017. (IX. 12.) NGM rendelet
a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 55/2016. (XII. 21.) NGM rendelet módosításáról
27288
1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. határozat
az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1003/2012. (III. 9.) AB Tü. határozatának módosításáról
27291
1002/2017. (IX.12.) AB Tü. határozat
az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről
27296
1651/2017. (IX. 12.) Korm. határozat
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
27298
1652/2017. (IX. 12.) Korm. határozat
a Földművelésügyi Minisztérium által fenntartott Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskolával összefüggésben a VP1-1.1.1-17 azonosító számú ("Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a "Felnőttképzési, 80 órás növényvédelmi képzés szervezése és megvalósítása" tárgyú támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
27322
1653/2017. (IX. 12.) Korm. határozat
a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a "Vállalkozz Velünk! Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése az Észak-Alföldi régióban" című, valamint a "Vállalkozz Velünk! Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése a Közép-Dunántúli régióban" című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
27322
1654/2017. (IX. 12.) Korm. határozat
a fővárosi projektek támogathatóságáról a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakban című 1199/2015. (III. 31.) Korm. határozat módosításáról
27322
Magyar Közlöny - 2017/144
2017. szeptember 11.
260/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet módosításáról
27242
261/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
27243
262/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
27244
263/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet módosításáról
27245
264/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
27246
265/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
27249
266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
27251
267/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
27253
23/2017. (IX. 11.) BM rendelet
a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet módosításáról
27255
1627/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók nyomon követhetőségi nyilvántartásának (BIONYOM) létrehozásához és működtetéséhez szükséges feltételek biztosításáról
27258
1628/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
egyes állami tulajdonú épületek felújításának gyorsításával összefüggő intézkedésekről
27258
1629/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
az Országos Halgazdálkodási Tanácsról szóló 1379/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról
27259
1630/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a "Művészeti díjak a 20-21. században" című kiadvány megjelentetéséhez szükséges forrásbiztosításról
27259
1631/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a Nemzeti Táncszínház új játszóhelye megvalósításának befejezéséhez és működőképessé tételéhez szükséges forrás biztosításáról
27260
1632/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról
27260
1633/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról
27262
1634/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a Seuso-kincs magyarországi bemutatásának elősegítéséről szóló egyes intézkedésekről
27264
1635/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
az Óbudai Egyetem kollégiumi beruházásának befejezéséhez szükséges forrás biztosításáról
27264
1636/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP5-8.3.1-17 azonosító jelű ("Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról
27265
1637/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
az Eger déli iparterületen megvalósítandó fejlesztések Modern Városok Program keretében történő támogatásáról, valamint a Magyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat módosításáról
27265
1638/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
az Érd megyei jogú város gazdaságfejlesztési céljainak támogatása keretében tervezett ipari parki fejlesztés egyes kérdéseiről
27266
1639/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztésére irányuló beruházás érdekében támogatás biztosításáról
27266
1640/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt támogatásának biztosításáról
27267
1641/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata CsabaPark Gasztronómiai és Élménypark fejlesztése tárgyú beruházás támogatásának biztosításáról
27268
1642/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztését, funkcióváltását célzó beruházás érdekében támogatás biztosításáról
27269
1643/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében Kecskemét kötöttpályás közlekedési rendszere fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata és fejlesztési stratégia készítése érdekében 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról
27270
1644/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Tatabányán megvalósuló multifunkcionális csarnok megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról
27272
1645/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében Zalaegerszeg Városi Uszodafejlesztés megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról
27275
1646/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a Millenáris Nonprofit Kft. részére történő tőkeemeléshez szükséges forrás biztosításáról
27276
1647/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a Skanzenért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításához szükséges törzstőke biztosításáról
27278
1648/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény részes államainak konferenciáin való részvételre vonatkozó felhatalmazásról
27280
1649/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezményhez kapcsolódó, a fenntartható mezőgazdaságról és a vidékfejlesztésről szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására vonatkozó felhatalmazásról
27280
1650/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény módosítása szövegének végleges megállapítására vonatkozó felhatalmazásról
27280
89/2017. (IX. 11.) ME határozat
miniszterelnöki határozat visszavonásáról
27281
90/2017. (IX. 11.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között a kőolajkészletezésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
27281
91/2017. (IX. 11.) ME határozat
a Magyar-Izraeli Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének felmentéséről és kinevezéséről
27282
92/2017. (IX. 11.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
27282
93/2017. (IX. 11.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
27283
94/2017. (IX. 11.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködés kialakításáról szóló, 2006. május 12-én Havannában kelt megállapodás módosítására adott felhatalmazásról
27283
95/2017. (IX. 11.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
27284
Magyar Közlöny - 2017/143
2017. szeptember 11.
259/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
egyes vasúti közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
27140
24/2017. (IX. 11.) MvM rendelet
a bűncselekmények nemzetközi statisztikai célú osztályozási rendszeréről
27144
26/2017. (IX. 11.) NGM rendelet
a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló 28/2013. (VI. 29.) NGM rendelet módosításáról
27151
21/2017. (IX. 11.) AB határozat
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 93. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a Kúria előtt folyamatban lévő Mfv.III.10.350/2016. számú ügyben és bármely folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárásáról
27212
22/2017. (IX. 11.) AB határozat
a Kúria Kfv.V.35.722/2013/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
27215
Knk.VII.37.424/2017/2. számú végzés
a Kúria mint felülvizsgálati bíróság végzése
27225
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
27228
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
27228
1624/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos döntések visszavonásáról
27229
1625/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
egyes, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 5. prioritása keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
27231
1626/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a TOP-6.2.1-15-VP1-2016-00002 azonosító számú ("Gyulafirátóti óvoda újjáépítése" című) projekt támogatásának növeléséről
27236
Magyar Közlöny - 2017/142
2017. szeptember 7.
258/2017. (IX. 7.) Korm. rendelet
a Békéscsaba megyei jogú város területén megvalósuló élelmiszeripari beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
27122
22/2017. (IX. 7.) BM rendelet
a büntetés-végrehajtási szervek tevékenységével kapcsolatos közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködés rendjéről szóló 30/2003. (VII. 18.) IM-ESZCSM együttes rendelet módosításáról
27124
364/2017. (IX. 7.) KE határozat
a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává történő kinevezésről
27125
365/2017. (IX. 7.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésekről
27125
366/2017. (IX. 7.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
27127
1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat
az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról
27128
1622/2017. (IX. 7.) Korm. határozat
az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2017. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
27135
1623/2017. (IX. 7.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartói irányítása alá tartozó állami felsőoktatási intézmények támogatási kérelmeinek a VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 azonosító számú ("Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása" című) gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra történő benyújtásához történő hozzájárulásról
27137
88/2017. (IX. 7.) ME határozat
főiskolai tanárok kinevezéséről
27138
Magyar Közlöny - 2017/141
2017. szeptember 5.
249/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
az infokommunikációs technológiák ágazathoz kapcsolódó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
27021
250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról
27024
251/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
a közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
27080
252/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
a Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról
27080
253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
a Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet és az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
27081
254/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
a "VITUKI" Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
27083
255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
27083
256/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról szóló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
27085
257/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
a Budapest X. kerületben megvalósuló ingatlanfejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 308/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról
27086
43/2017. (IX. 5.) FM rendelet
az egyes agrártámogatási és agrárágazati szabályokat tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról
27088
44/2017. (IX. 5.) FM rendelet
az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról
27091
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatainak helybenhagyásáról
27094
1604/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
a Magyarok Kijevi Egyesülete (MKE) kijevi elhelyezésének biztosításával kapcsolatos intézkedésekről
27095
1605/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
a közszolgálati ellenőrzések 2017. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről
27096
1606/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról
27097
1607/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2017. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
27097
1608/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2017. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
27099
1609/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 4. Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
27101
1610/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásához 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról
27101
1611/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosításáról
27103
1612/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról
27104
1613/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a debreceni Nagyerdő program befejezéséhez szükséges támogatás biztosításáról
27105
1614/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
a Ten Pao Electronics Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság átlátható szervezetté történő minősítéséről
27106
1615/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
az IKOP-1.1.0-15-2016-00022 azonosító számú ("M7 autópálya és 710. sz. főút csomópontjának kialakítása, 710. sz. főúti bekötéssel" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
27106
1616/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
a KEHOP 2.2.2-15-2015-00031 azonosító számú ["Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (ÉMO 1)" című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
27108
1617/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
a KEHOP-2.2.2-15-2015-00012 azonosító számú ["Madaras és Katymár települések szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének építése" című] és a KEHOP-2.2.2-15-2015-00035 azonosító számú ["Hegyfalu község és környéke szennyvíztisztító telep építése és csatornahálózat kiépítése" című] projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
27110
1618/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
a KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú ("Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja" című) projekt megvalósításához szükséges forrásokról
27112
1619/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
a KEHOP-2.1.5-16-2017-00001 azonosító számú ("Budapest ivóvízellátó hálózatának fejlesztése" című) nagyprojektjavaslat jóváhagyásáról
27114
1620/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
27116
Magyar Közlöny - 2017/140
2017. szeptember 1.
248/2017. (IX. 1.) Korm. rendelet
a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
27016
1602/2017. (IX. 1.) Korm. határozat
az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1329/2016. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról
27017
1603/2017. (IX. 1.) Korm. határozat
a Millenáris Velodrom felújításával kapcsolatos feladatokról szóló 1408/2016. (VII. 29.) Korm. határozat visszavonásáról
27017
Magyar Közlöny - 2017/139
2017. augusztus 31
246/2017. (VIII. 31.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
26996
247/2017. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról
26997
1600/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat
a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet és a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
26998
1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat
az in vitro fertilizációs tevékenység támogatásának kibővítéséhez, valamint ezzel összefüggésben a művi megtermékenyítés állami fenntartású intézményrendszerének megerősítéséhez szükséges források biztosításáról
27001
 
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról
27003
Magyar Közlöny - 2017/138
2017. augusztus 31
9/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
a lakhatás támogatásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
19440
10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
19445
11/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról
19464
24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
19476
25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról
26873
35/2017. (VIII. 31.) NFM rendelet
a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet módosításáról
26988
1599/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00001 azonosító számú ("Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
26993
Magyar Közlöny - 2017/138 - 8. rész
2017. augusztus 31
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
9/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
a lakhatás támogatásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
19440
10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
19445
11/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról
19464
24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
19476
25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról
26873
35/2017. (VIII. 31.) NFM rendelet
a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet módosításáról
26988
1599/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00001 azonosító számú ("Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
26993
Magyar Közlöny - 2017/138 - 7. rész
2017. augusztus 31
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
9/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
a lakhatás támogatásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
19440
10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
19445
11/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról
19464
24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
19476
25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról
26873
35/2017. (VIII. 31.) NFM rendelet
a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet módosításáról
26988
1599/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00001 azonosító számú ("Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
26993
Magyar Közlöny - 2017/138 - 6. rész
2017. augusztus 31
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
9/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
a lakhatás támogatásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
19440
10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
19445
11/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról
19464
24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
19476
25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról
26873
35/2017. (VIII. 31.) NFM rendelet
a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet módosításáról
26988
1599/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00001 azonosító számú ("Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
26993
Magyar Közlöny - 2017/138 - 5. rész
2017. augusztus 31
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
9/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
a lakhatás támogatásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
19440
10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
19445
11/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról
19464
24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
19476
25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról
26873
35/2017. (VIII. 31.) NFM rendelet
a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet módosításáról
26988
1599/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00001 azonosító számú ("Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
26993
Magyar Közlöny - 2017/138 - 4. rész
2017. augusztus 31
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
9/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
a lakhatás támogatásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
19440
10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
19445
11/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról
19464
24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
19476
25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról
26873
35/2017. (VIII. 31.) NFM rendelet
a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet módosításáról
26988
1599/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00001 azonosító számú ("Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
26993
Magyar Közlöny - 2017/138 - 3. rész
2017. augusztus 31
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
9/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
a lakhatás támogatásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
19440
10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
19445
11/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról
19464
24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
19476
25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról
26873
35/2017. (VIII. 31.) NFM rendelet
a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet módosításáról
26988
1599/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00001 azonosító számú ("Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
26993
Magyar Közlöny - 2017/138 - 2. rész
2017. augusztus 31
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
9/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
a lakhatás támogatásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
19440
10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
19445
11/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról
19464
24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
19476
25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról
26873
35/2017. (VIII. 31.) NFM rendelet
a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet módosításáról
26988
1599/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00001 azonosító számú ("Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
26993
Magyar Közlöny - 2017/137
2017.
245/2017. (VIII. 29.) Korm. rendelet
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelveiről szóló, 2011. május 25-én módosított C(2000)96/FINAL tanácsi határozatának kihirdetéséről és az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelvek alapján a Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pont létrehozásáról
19401
333/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
19424
334/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
19424
335/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
19424
336/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
19425
337/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
19425
338/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
19425
339/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
19426
340/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
19426
341/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19426
342/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19427
343/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19427
344/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19427
345/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19428
346/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19428
347/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19428
348/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19429
349/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19429
350/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19429
351/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19430
352/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19430
353/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19430
354/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19431
355/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19431
356/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19431
357/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19432
358/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19432
359/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19432
360/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19433
361/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19433
362/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19433
363/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19434
1597/2017. (VIII. 29.) Korm. határozat
egyes gazdaságfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó közutak fejlesztéséről
19434
1598/2017. (VIII. 29.) Korm. határozat
a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról
19437
83/2017. (VIII. 29.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
19437
84/2017. (VIII. 29.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
19437
85/2017. (VIII. 29.) ME határozat
kormánymegbízott kinevezéséről
19438
86/2017. (VIII. 29.) ME határozat
főiskolai rektor felmentéséről
19438
87/2017. (VIII. 29.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról
19438
Magyar Közlöny - 2017/136
2017. augusztus 28.
240/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet és az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról
19342
241/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról
19345
242/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a Modern Városok Program keretében megvalósuló, az állami repülések céljára szolgáló kecskeméti repülőtér közös (katonai-polgári) felhasználású repülőtérré fejlesztése érdekében szükséges beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
19346
243/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
19347
244/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a Hungary Helps Programról
19349
1561/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
az ENSZ Közgyűlésének 72. ülésszakán való magyar részvételről
19350
1562/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén új diplomata álláshely létesítéséről
19353
1563/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszus és a 2021. évi Vadászati Világkiállítás megrendezése érdekében megvalósítandó, a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont és egyes kapcsolódó fejlesztések elvégzéséhez szükséges forrás biztosításáról
19356
1564/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus) részére állami támogatás nyújtásáról
19359
1565/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a Magyar Unitárius Egyház programjainak és fejlesztéseinek támogatásával összefüggő feladatokról
19359
1566/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a jeruzsálemi Szent Család Osztrák-Magyar Zarándokházzal összefüggő magyar állami szerepvállalás, valamint az ingatlanban a Magyar Állam javára történő tulajdonszerzés lehetőségének elősegítésével összefüggő feladatokról
19361
1567/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a NAV 2.0 A Megújulás Stratégiai Programjának Cselekvési Tervéről
19361
1568/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
az elektronikus fizetési módok elterjedése érdekében javasolt lépésekről
19362
1569/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a Családügyi Kabinetről
19364
1570/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete fejlesztésével összefüggő feladatokról
19364
1571/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
aba-Novák Vilmos Lengyel-magyar barátság - Pannósorozat a varsói magyar kiállítás előcsarnokához című alkotásának állami tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedésekről
19365
1572/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum és annak feladatai ellátását szolgáló ingatlan helyzetének rendezéséről
19365
1573/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
19366
1574/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a Budapest V. kerület, Alkotmány utca alatt megépítésre kerülő mélygarázs megvalósítása érdekében a Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére történő előirányzat-átcsoportosításról
19368
1575/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának megvalósításához szükséges forrásjuttatásról
19370
1576/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a Davis Kupa világcsoport rájátszás 2017. évi magyarországi rendezésének támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
19370
1577/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
az ifjúsági tenisz csapat világbajnokság 2017. évi magyarországi rendezésének támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
19372
1578/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a Zártkerti Program létrehozásáról
19374
1579/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. elhelyezéséhez szükséges egyes intézkedésekről
19375
1580/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
pápa Város Önkormányzata városfejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
19375
1581/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 azonosító számú ("Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
19376
1582/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakításához támogatás biztosításáról
19378
1583/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében Egerben Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról
19379
1584/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Nyíregyházi Atlétikai Centrum megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról
19380
1585/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szeged és Szabadka térsége elővárosi közlekedése fejlesztésének támogatásáról
19381
1586/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás keretében megvalósítandó MVSC Sporttelep fejlesztésével kapcsolatos további döntésekről
19385
1587/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
tata Város tekintetében a karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtásához szükséges támogatásról
19385
1588/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
19388
1589/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a Veszprém Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
19388
1590/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
az IKOP-1.1.0-15-2016-00023 azonosító számú ("Mogyoród és Fót megközelítését szolgáló új M3 autópálya csomópont valamint a csomópont és a 2101. j. út közötti szakasz megvalósítása" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
19388
1591/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a KEHOP-2.2.2-15-2016-00113 azonosító számú ["Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 4. (DKMO 4)" című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
19390
1592/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a KÖFOP-3.2.1-16-2016-00001 azonosító számú ("Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések színvonalának fenntartása" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
19392
1593/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a Haszonállat-génmegőrzési Központtal összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra az "Őshonos haszonállatfajtáink nukleusz állományaitól származó örökítő- és szaporítóanyag begyűjtése, in vitro tárolása és molekuláris genetikai vizsgálata" című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
19394
1594/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
az "M70 autóút Letenye-Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2×2 sávra történő bővítése" című projekt megvalósításához szükséges források biztosításáról
19394
1595/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a "Hungary Helps" Program bevezetésével kapcsolatos feladatokról
19396
1596/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a Nemzeti Korcsolyázó Központ megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről
19396
Magyar Közlöny - 2017/135
2017. augusztus 25.
11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről
18606
11/2017. (VIII. 25.) KKM rendelet
a tartós külszolgálat ellátására kihelyezett kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő házastársa jogcímén fennálló deviza-illetménypótlék jogosultságának megállapításához szükséges nyilatkozat megtételéről
19333
328/2017. (VIII. 25.) KE határozat
határozott időre szóló rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésről
19335
329/2017. (VIII. 25.) KE határozat
vezérőrnagyi előléptetésről
19335
330/2017. (VIII. 25.) KE határozat
vezérőrnagyi előléptetésről
19336
331/2017. (VIII. 25.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
19336
332/2017. (VIII. 25.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
19337
Magyar Közlöny - 2017/135 - 2. rész
2017. augusztus 25.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről
18606
11/2017. (VIII. 25.) KKM rendelet
a tartós külszolgálat ellátására kihelyezett kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő házastársa jogcímén fennálló deviza-illetménypótlék jogosultságának megállapításához szükséges nyilatkozat megtételéről
19333
328/2017. (VIII. 25.) KE határozat
határozott időre szóló rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésről
19335
329/2017. (VIII. 25.) KE határozat
vezérőrnagyi előléptetésről
19335
330/2017. (VIII. 25.) KE határozat
vezérőrnagyi előléptetésről
19336
331/2017. (VIII. 25.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
19336
332/2017. (VIII. 25.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
19337
Magyar Közlöny - 2017/134
2017. augusztus 23.
21/2017. (VIII. 23.) MNB rendelet
megújított 1000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról
18598
22/2017. (VIII. 23.) MNB rendelet
1000 forintos címletű bankjegyek bevonásáról
18600
21/2017. (VIII. 23.) BM rendelet
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLII. törvény szerinti módosítással érintett egyes BM rendeletek módosításáról
18601
11/2017. (VIII. 23.) IM rendelet
a bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendelet módosításáról
18602
Magyar Közlöny - 2017/133
2017. augusztus 22.
34/2017. (VIII. 22.) NFM rendelet
az Electool Közbeszerzési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
18560
319/2017. (VIII. 22.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
18561
320/2017. (VIII. 22.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
18561
321/2017. (VIII. 22.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
18563
322/2017. (VIII. 22.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
18567
323/2017. (VIII. 22.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
18572
324/2017. (VIII. 22.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
18573
325/2017. (VIII. 22.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
18576
326/2017. (VIII. 22.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
18584
327/2017. (VIII. 22.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
18591
Magyar Közlöny - 2017/132
2017. augusztus 21.
33/2017. (VIII. 21.) NFM rendelet
a nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 18/2015. (IV. 10.) NFM rendelet módosításáról
18543
294/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
18544
295/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
18544
296/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
18545
297/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
18545
298/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
18546
299/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
18546
300/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
18547
301/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
18547
302/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
18548
303/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
18548
304/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
18549
305/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
18549
306/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
18550
307/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
18550
308/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
18551
309/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
18551
310/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
18552
311/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
18552
312/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
18553
313/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
18553
314/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
18554
315/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
18554
316/2017. (VIII. 21.) KE határozat
vezérőrnagyi előléptetésről
18555
317/2017. (VIII. 21.) KE határozat
vezérőrnagyi előléptetésről
18555
318/2017. (VIII. 21.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
18556
1559/2017. (VIII. 21.) Korm. határozat
a Népművészet Mestere díj 2017. évi adományozásáról
18556
1560/2017. (VIII. 21.) Korm. határozat
a KEHOP-5.1.1-17-2017-00001 azonosító számú ("4 MW teljesítményt meghaladó fotovoltaikus beruházás" című) és a KEHOP-5.1.1-17-2017-00002 azonosító számú ("Fotovoltaikus erőmű létesítése Felsőzsolcán" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról
18557
Magyar Közlöny - 2017/131
2017. augusztus 18.
234/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
18477
235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet
a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokkal összefüggő, valamint egyéb kormányrendeletek módosításáról
18481
236/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet
a totalitárius diktatúrák áldozatai társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló egyes kormányrendeletek módosításáról
18493
237/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet
az emberi erőforrások miniszterének feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós alapokból származó támogatások felhasználására vonatkozó központi beszerző, valamint krízismenedzsment feladatokat ellátó szerv feladat- és hatásköréről
18495
238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet
a tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről
18499
239/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet
a szakdiplomata-álláshely létesítésére, valamint a szakdiplomata felkészítésére és szakmai irányítására vonatkozó részletes szabályokról
18505
23/2017. (VIII. 18.) NGM rendelet
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998 (V. 20.) PM rendelet módosításáról
18508
32/2017. (VIII. 18.) NFM rendelet
a Felső-szabolcsi, Tokaji Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
18511
1539/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
az EUNAVFOR Med Sophia katonai művelet keretében a líbiai parti őrség kiképzéséhez történő pénzügyi hozzájárulásról
18512
1540/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a vajdasági magyarok anyanyelvű tájékoztatásának támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
18512
1541/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a reformáció 500. évfordulójához kapcsolódó programok további támogatásáról
18515
1542/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
az emberi erőforrások miniszterének feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós alapokból származó támogatások felhasználására vonatkozó központi beszerző szerv tevékenységének ellátásához szükséges feladatokról, valamint a működéséhez szükséges költségvetési fedezet biztosításáról
18515
1543/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a közegészségügyi szempontból legveszélyesebb kórokozók kimutatását végző biztonsági laboratóriumok európai diagnosztikai-kutatási infrastruktúrájába való bekapcsolódásról
18516
1544/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a Magyar Képzőművészeti Egyetem főépületében található Lotz-falképek megmentéséről, restaurálásáról
18516
1545/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
az "Edző leszek - Nevelek!" programmal kapcsolatos, a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
18517
1546/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a Nagybereki Vadgazdálkodási Egység vadászati joggyakorlásával összefüggő egyes kérdésekről
18519
1547/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a vízügyi igazgatási szervek vízkárelhárítással összefüggő tevékenységének finanszírozásáról
18521
1548/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
az állami kéményseprő-ipari szerv tevékenységének bővítésével kapcsolatos feladatokról
18521
1549/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről
18521
1550/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról, valamint a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekről
18522
1551/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatásáról
18527
1552/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében megvalósuló közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításokról
18528
1553/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének infrastruktúra fejlesztéséről
18530
1554/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján a Mura program részeként az erdei kisvasút fejlesztéséhez szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról
18531
1555/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
18533
1556/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
az IKOP-1.1.0-15-2017-00028 azonosító számú ("86. számú főút Szombathely és Egyházasrádóc közötti szakaszának 2×2 sávos úttá történő fejlesztésének előkészítése" című) projekt költségeinek finanszírozásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
18535
1557/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a Százhalombatta-Pusztaszabolcs közötti vasúti vonalszakasz korszerűsítésével és a Budapest-Hatvan közötti vasúti vonalszakasz korszerűsítésével kapcsolatos projektek megvalósításához szükséges források biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
18537
1558/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
18540
82/2017. (VIII. 18.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közös helyen történő határforgalom-ellenőrzésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
18540
Magyar Közlöny - 2017/130
2017. augusztus 17.
20/2017. (VIII. 17.) BM rendelet
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 1/2017. (II. 28.) BM rendelet módosításáról
18356
42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet
a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
18368
22/2017. (VIII. 17.) NGM rendelet
a mozgásban lévő közúti járművek tengelyterhelésének mérésére szolgáló mérőeszközök méréstechnikai követelményeiről
18460
31/2017. (VIII. 17.) NFM rendelet
a kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló 20/2004. (II. 27.) GKM rendelet és a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet módosításáról
18468
288/2017. (VIII. 17.) KE határozat
Államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról
18472
289/2017. (VIII. 17.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
18472
290/2017. (VIII. 17.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
18473
291/2017. (VIII. 17.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
18473
292/2017. (VIII. 17.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
18474
293/2017. (VIII. 17.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
18474
Magyar Közlöny - 2017/129
2017. augusztus 14.
227/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási együttműködési megállapodás kihirdetéséről
18284
228/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet
az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
18287
229/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet
a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
18288
230/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet
a közszolgálati tisaztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról
18289
231/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet
a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
18290
232/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet
a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet és az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
18291
233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet
a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer kialakításával és működtetésével, valamint a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott bírságokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
18298
41/2017. (VIII. 14.) FM rendelet
a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet és a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről szóló 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet módosításáról
18311
30/2017. (VIII. 14.) NFM rendelet
a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
18311
1510/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a Kárpátok-Alpok Zártkörűen Működő Részvénytársaság tevékenységéről
18313
1511/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
az állami, kormányzati felhasználók vezetékes telefon igényeinek kormányzati célú hírközlési szolgáltató érdekkörében történő kiszolgálásáról
18315
1512/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
az Európai Uniós támogatások szerepéről történő tájékoztatással kapcsolatos közbeszerzési eljárással kapcsolatos intézkedésről
18316
1513/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciójáról és múzeumszakmai fejlesztéséről
18316
1514/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
az egyes határon túli protestáns egyházközségek fejlesztéseivel összefüggő feladatokról
18317
1515/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a vízügyi igazgatási szervek bérfejlesztésével kapcsolatos feladatokról
18319
1516/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű, idegen nyelvből tett érettségi vizsga támogatásáról és ingyenessé tételéről
18320
1517/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a Nemzeti Könyvtár, az Alaptörvény díszalbum és zsebfüzetek, a Pedagógusnap 2017., a Zenélő Budapest és a Muzsikáló Budapest projektekhez 2017. évben szükséges források biztosításáról szóló 1166/2017. (III. 31.) Korm. határozat módosításáról
18321
1518/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat fejlesztésével kapcsolatos feladatokról
18321
1519/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
az élelmiszerek minőségének emelését, a vásárlói tudatosság fejlesztését, valamint a hatósági tevékenység hatékonyságának növelését szolgáló intézkedésekről
18324
1520/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a baromfi termékpálya egyes területein a madárinfluenzával összefüggésben szükséges állami beavatkozás kiterjesztéséről
18326
1521/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a Lovas-terápiás Központ és országos szolgáltatási hálózat kialakításának támogatásáról
18327
1522/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes beruházásokról
18327
1523/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a veszprémi uszoda megvalósításához szükséges intézkedésekről
18331
1524/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
az Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak szennyezettségének felszámolásával összefüggő egyes kormányzati intézkedésekről
18333
1525/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a Fábiánsebestyén és Tiszafüred településeken megvalósuló ivóvízminőség-javító beruházásokkal összefüggésben pénzügyi elszámoláshoz kapcsolódó feladatokról
18336
1526/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Kaposvári Kaposi Mór Kórházi déli épülettömb rehabilitációjának megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról
18336
1527/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében Sopron történelmi belvárosa műemléki felújítása és bemutatása II. üteme, valamint a Lővérek Program II. üteme megvalósításáról
18337
1528/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1955/2015. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról
18338
1529/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében az "Okos Város - Okos Miskolc" projekt megvalósításával kapcsolatos 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról
18338
1530/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a dunaújvárosi Radari Sporttelep Modern Városok Program keretében történő fejlesztéséhez szükséges támogatás biztosításáról
18341
1531/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásához szükséges egyes kormányhatározatok módosításáról
18341
1532/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
az Országos Intermodális Konténerterminál Hálózat létrehozásáról és üzemeltetéséről
18342
1533/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a budapesti és Pest megyei egészségügyi építészeti beruházásokkal kapcsolatos kivitelezési tervezési tevékenység egyes kérdéseiről
18345
1534/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a Magyar Nemzeti Múzeum Villa Romana Baláca - Római kori villagazdaság és romkert állagvédelmi, kárelhárítási és közmű-korszerűsítési munkálatainak támogatásáról
18345
1535/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
az "M15 autóút, M1 autópálya - Rajka országhatár közötti szakasz kapacitásbővítése" című projekt megvalósításához szükséges források biztosításáról
18346
1536/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról
18348
1537/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
egyes, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósítani tervezett szennyvízkezelési projektek támogatásának növeléséről és a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
18348
1538/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a KEHOP-2.2.1-15-2015-00021 azonosító számú ["Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1)" című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
18352
81/2017. (VIII. 14.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a védelmi ipari minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló nemzetközi szerződés létrehozására adott felhatalmazásról
18354
Magyar Közlöny - 2017/128
2017. augusztus 11.
222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet
a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről
18233
223/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet
a külképviseletek gazdálkodásának részletes szabályairól
18235
224/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet
@Tart2 = Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
18247
225/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet
az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet, valamint a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
18252
226/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet
az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
18255
40/2017. (VIII. 11.) FM rendelet
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról
18257
10/2017. (VIII. 11.) IM rendelet
a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet és egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
18260
1499/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
az állami adó- és vámhatóság végrehajtási feladatainak ellátásához szükséges egyes intézkedésekről
18270
1500/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
az európai uniós programok likviditási hiányának kezeléséről
18271
1501/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
az egyes településeket 2017 júniusában ért jégeső okozta károk enyhítéséről
18271
1502/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
az országos múzeumok, valamint egyes nemzeti emlékhelyek és műemlékek látogatásáról
18272
1503/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő egyes forrásigények biztosításáról
18273
1504/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
18274
1505/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reálgimnáziummá történő fejlesztése érdekében Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő támogatás biztosításáról
18274
1506/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
a tatabányai Szent Borbála Kórház Modern Városok Program keretében történő fejlesztésének támogatásáról
18275
1507/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
a járműipari tesztpálya megvalósításához szükséges forrásbiztosításról
18278
1508/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
egyes állami tulajdonú ingatlanok üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról
18278
1509/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését végző gazdasági társaság állami tulajdonba vételéről
18279
Magyar Közlöny - 2017/127
2017. augusztus 10.
20/2017. (VIII. 10.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2016. (XII. 12.) MNB rendelet módosításáról
18218
10/2017. (VIII. 10.) MEKH rendelet
az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről szóló 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet és a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről szóló 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet módosításáról
18219
19/2017. (VIII. 10.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet módosításáról
18222
17/2017. (VIII. 10.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet módosításáról
18229
Magyar Közlöny - 2017/126
2017. augusztus 8.
1496/2017. (VIII. 8.) Korm. határozat
a 2017. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1863/2016. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról
18210
1497/2017. (VIII. 8.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
18210
1498/2017. (VIII. 8.) Korm. határozat
az IKOP-3.2.0-15-2016-00016 azonosító számú ("Kaposvár megyei jogú város intermodális pályaudvar és a hozzá kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, a kaposvári helyőrségi szálló átköltöztetéséhez szükséges forrás biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
18213
Magyar Közlöny - 2017/125
2017. augusztus 7.
221/2017. (VIII. 7.) Korm. rendelet
az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
18146
23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelet
az anyakönyvi szakvizsgáról
18155
16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet
az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól
18165
39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet
a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról
18178
10/2017. (VIII. 7.) KKM rendelet
a külképviselet által foglalkoztatott munkavállalóval és a külképviselet által foglalkoztatott házastárssal kötött munkaszerződés részletes szabályairól
18202
1492/2017. (VIII. 7.) Korm. határozat
a Visegrádi Csoport 2017-2018. évi magyar elnökségének megvalósításáról
18206
1493/2017. (VIII. 7.) Korm. határozat
a Magyar Mozgókép Mestere művészeti díjjal kapcsolatos járadékról
18207
1494/2017. (VIII. 7.) Korm. határozat
a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Kft. épületei - a Robert Capa állandó kiállítás megvalósításához szükséges - felújításának és bővítésének támogatásáról
18207
1495/2017. (VIII. 7.) Korm. határozat
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 28. Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
18208
Magyar Közlöny - 2017/124
2017. augusztus 3.
7/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet
a tartós külszolgálatra kihelyezettek ideiglenes kiküldetésének részletes szabályairól
18132
8/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet
a külképviseleti biztonsági szolgálat részletes szabályairól
18136
9/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet
a kihelyezett munkarendjének, valamint a rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét elrendelésének, nyilvántartásának és elszámolásának, továbbá a szabadság kiadásának részletes szabályairól
18138
21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről
18141
Magyar Közlöny - 2017/123
2017. július 31.
217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet
a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről
18091
218/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeletek Magyarország versenyképességének javítása érdekében történő módosításáról
18092
219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet
a villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról
18094
220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet
a víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról
18099
20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet
az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról
18104
277/2017. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
18117
278/2017. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
18117
279/2017. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
18117
280/2017. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
18118
281/2017. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
18118
282/2017. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
18118
283/2017. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
18119
284/2017. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
18119
285/2017. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
18119
286/2017. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
18120
287/2017. (VII. 31.) KE határozat
a 286/2014. (VIII. 1.) KE határozat módosításáról
18120
1486/2017. (VII. 31.) Korm. határozat
a 2021. évben megrendezésre kerülő Vadászati Világkiállítás és egyes kapcsolódó rendezvények előkészítéséről, valamint a kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról
18120
1487/2017. (VII. 31.) Korm. határozat
a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar részvételről
18121
1488/2017. (VII. 31.) Korm. határozat
a Startup Campus Budapest megvalósításáról a Millenáris Parkban
18122
1489/2017. (VII. 31.) Korm. határozat
a KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft. kormányhatározat alapján történő egyedi innovációs támogatásáról
18122
1490/2017. (VII. 31.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat és a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról
18123
1491/2017. (VII. 31.) Korm. határozat
az EFOP-1.2.12-17-2017-00006 azonosító számú ("A Tábor összeköt - Erzsébet Táborok" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról
18129
Magyar Közlöny - 2017/122
2017. július 28.
8/2017. (VII. 28.) MEKH rendelet
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról
18046
9/2017. (VII. 28.) MEKH rendelet
egyes energetikai tárgyú rendeletek módosításáról
18052
7/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet
a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádióberendezésekről
18054
8/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet
egyes frekvenciagazdálkodási tárgyú NMHH rendeletek módosításáról
18057
9/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet
a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosításáról
18084
1485/2017. (VII. 28.) Korm. határozat
a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. vagyonkezelésében álló kenderesi ingatlan felújításáról
18087
Magyar Közlöny - 2017/121
2017. július 26.
215/2017. (VII. 26.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
18036
216/2017. (VII. 26.) Korm. rendelet
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
18038
275/2017. (VII. 26.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
18039
276/2017. (VII. 26.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
18039
1483/2017. (VII. 26.) Korm. határozat
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2017. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról és a többletkapacitás-befogadások teljesítményének finanszírozására meghatározott összeg megemeléséről
18040
1484/2017. (VII. 26.) Korm. határozat
a Magyar Posta Zrt. tulajdonában álló kenderesi ingatlan felújításáról
18042
1/2017. (VII. 26.) NFM határozat
az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXXVIII. törvény 11. § (2) bekezdésének, a 12. § (2) bekezdésének, a 13. § (2) bekezdésének és a 15. §-ának hatálybalépéséről
18042
94/2017. (VII. 26.) NVB határozat
a Nemzeti Választási Bizottság határozata
18042
Magyar Közlöny - 2017/120
2017. július 25.
209/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet
az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montrealban, 1987. szeptember 16. napján aláírt Jegyzőkönyv egyes módosításainak kihirdetéséről
17977
210/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet
az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
17994
211/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról
17995
212/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet
a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
17996
213/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet
a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet és a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
17996
214/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet
a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
17997
29/2017. (VII. 25.) NFM rendelet
a dohánytermékek nyilvántartásba vételére és vizsgálatára, valamint a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról
18001
273/2017. (VII. 25.) KE határozat
a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról
18003
274/2017. (VII. 25.) KE határozat
a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává történő ismételt kinevezésről
18003
1460/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
a Magyarország 2017-2018. évi V4 elnökségének lebonyolításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
18003
1461/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
"Életmentő Emlékérem" adományozásáról
18004
1462/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről
18004
1463/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
a Magyar Honvédség kijelölt állományának a NATO Reagáló Erőben történő részvételéről
18009
1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
a 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról
18010
1465/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
az acélgyártási cselekvési programról
18019
1466/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
a felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatásáról
18020
1467/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztéséről
18021
1468/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
a 2017. évi Asztanai Szakvilágkiállításon történő megjelenéshez kapcsolódó országpromóció megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről
18023
1469/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról
18023
1470/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
a TIT Budapesti Planetárium épületén elvégzendő életveszély-elhárító intézkedések támogatásáról
18024
1471/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
a Diósgyőri vár komplex fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
18025
1472/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
a Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület észak-magyarországi és felvidéki sportfejlesztési programjának megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
18026
1473/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
a kazincbarcikai sportélet fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
18026
1474/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
a Komáromi Futball Club által használt sportlétesítmény fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
18027
1475/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
a Sajóvölgye Focisuli Sportegyesület fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
18028
1476/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
a Székelyföld Labdarúgó Akadémia működéséhez és Alközpontjainak fejlesztéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
18028
1477/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Dunaújváros, Szórád Márton u. 39. szám alatti ingatlan állami tulajdonba kerülésével kapcsolatos intézkedésekről, valamint az ingatlan fejlesztéséhez, felújításához 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról
18029
1478/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata iparterület-fejlesztési tervének kormányzati támogatásával kapcsolatban szükséges intézkedésekkel összefüggő feladatokról
18032
1479/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
a győri Insula Lutherana beruházás további forrásbiztosításával összefüggő feladatokról
18032
1480/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
a Csenger város külterületén fekvő Csenger 0149/41 helyrajzi számú ingatlan beruházási célterületté nyilvánításáról
18033
1481/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
kenderes Város Önkormányzata tulajdonában álló egyes ingatlanok felújításához szükséges forrás biztosításáról
18033
1482/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
a Tordai Római Katolikus Templom rekonstrukciós munkálatainak megvalósításáról
18033
79/2017. (VII. 25.) ME határozat
a Magyarország és Kanada között a fedélzeti biztonsági tisztek alkalmazásáról szóló megállapodás előkészítésére és létrehozására adott felhatalmazásról
18034
80/2017. (VII. 25.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
18034
Magyar Közlöny - 2017/119
2017. július 19.
208/2017. (VII. 19.) Korm. rendelet
a budapesti Istenszülő elhunyta (Nagyboldogasszony) ortodox székesegyház felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
17942
19/2017. (VII. 19.) MNB rendelet
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól
17944
A Kúria közleménye
mzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról
17957
558 Knk.IV.37.558/2017/4. számú ha
a Kúria határozata
17957
1456/2017. (VII. 19.) Korm. határozat
a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) 2016. évi monitoring jelentéséről, a Digitális Jólét Program 2.0-ról, azaz a Digitális Jólét Program kibővítéséről, annak 2017-2018. évi Munkaterve elfogadásáról, a digitális infrastruktúra, kompetenciák, gazdaság és közigazgatás további fejlesztéseiről
17959
1457/2017. (VII. 19.) Korm. határozat
az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések Automata Felügyeleti Egységgel történő ellátásához nyújtandó támogatáshoz szükséges többlet költségvetési forrás biztosításáról
17971
1458/2017. (VII. 19.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében rögzített "Kanizsa" kulturális, turisztikai és gasztronómiai látogatóközpont kialakítása az egykori ferences rendházban projekt támogatásához szükséges egyes intézkedésekről
17972
1459/2017. (VII. 19.) Korm. határozat
a libanoni templomrekonstrukciós projekt támogatásáról
17973
Magyar Közlöny - 2017/118
2017. július 17.
21/2017. (VII. 18.) MvM rendelet
a külszolgálati pályázati rendszerről
17882
22/2017. (VII. 18.) MvM rendelet
a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelményekről és azok teljesítéséről
17886
9/2017. (VII. 18.) IM rendelet
a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet és a székhelyszolgáltatásról szóló 7/2017. (VI. 1.) IM rendelet módosításáról
17892
17/2017. (VII. 18.) AB határozat
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról és alkotmányjogi panasz elutasításáról
17896
18/2017. (VII. 18.) AB határozat
a Kúria Pkf.IV.24.863/2015/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 234. § (1) bekezdésével és 237. §-ával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról
17908
19/2017. (VII. 18.) AB határozat
a tizenkettedik életévet be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak értelmezéséről szóló 2/2016. Büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
17914
20/2017. (VII. 18.) AB határozat
a Balassagyarmati Törvényszék 21.Pf.20.741/2015/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
17931
272/2017. (VII. 18.) KE határozat
bírói felmentésről
17939
1455/2017. (VII. 18.) Korm. határozat
a Szerencsejáték Felügyelet központi költségvetési szerv létrehozásával összefüggő költségvetési intézkedésekről
17939
Magyar Közlöny - 2017/117
2017. július 14.
207/2017. (VII. 14.) Korm. rendelet
a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 191/2017. (VII. 7.) Korm. rendelet módosításáról
17876
271/2017. (VII. 14.) KE határozat
rektori megbízásról
17878
1454/2017. (VII. 14.) Korm. határozat
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiával kapcsolatos feladatokról szóló 1052/2015. (II. 16.) Korm. határozat módosításáról
17878
78/2017. (VII. 14.) ME határozat
Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás végleges szövegének megállapítására adott felhatalmazásról
17879
Magyar Közlöny - 2017/116
2017. július 13.
6/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet
egyes villamosenergia-árakkal kapcsolatos MEKH rendeletek módosításáról
17847
7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról
17850
246/2017. (VII. 13.) KE határozat
bírói felmentésről
17866
247/2017. (VII. 13.) KE határozat
bírói felmentésről
17866
248/2017. (VII. 13.) KE határozat
bírói felmentésről
17866
249/2017. (VII. 13.) KE határozat
bírói felmentésről
17867
250/2017. (VII. 13.) KE határozat
bírói felmentésről
17867
251/2017. (VII. 13.) KE határozat
bírói felmentésről
17867
252/2017. (VII. 13.) KE határozat
bírói felmentésről
17868
253/2017. (VII. 13.) KE határozat
bírói felmentésről
17868
254/2017. (VII. 13.) KE határozat
bírói felmentésről
17868
255/2017. (VII. 13.) KE határozat
bírói felmentésről
17869
256/2017. (VII. 13.) KE határozat
bírói felmentésről
17869
257/2017. (VII. 13.) KE határozat
bírói felmentésről
17869
258/2017. (VII. 13.) KE határozat
bírói felmentésről
17870
259/2017. (VII. 13.) KE határozat
bírói felmentésről
17870
260/2017. (VII. 13.) KE határozat
bírói felmentésről
17870
261/2017. (VII. 13.) KE határozat
bírói felmentésről
17871
262/2017. (VII. 13.) KE határozat
bírói felmentésről
17871
263/2017. (VII. 13.) KE határozat
bírói kinevezésről
17871
264/2017. (VII. 13.) KE határozat
bírói kinevezésről
17872
265/2017. (VII. 13.) KE határozat
bírói kinevezésről
17872
266/2017. (VII. 13.) KE határozat
bírói kinevezésről
17872
267/2017. (VII. 13.) KE határozat
bírói kinevezésről
17873
268/2017. (VII. 13.) KE határozat
bírói kinevezésről
17873
269/2017. (VII. 13.) KE határozat
bírói kinevezésről
17873
270/2017. (VII. 13.) KE határozat
bírói kinevezésről
17874
1453/2017. (VII. 13.) Korm. határozat
külföldi fegyveres erőknek a határrendészeti feladatok támogatásában való további részvételének engedélyezéséről és az ezzel összefüggésben felmerülő kiadások finanszírozásáról
17874
Magyar Közlöny - 2017/115
2017. július 12.
19/2017. (VII. 12.) NGM rendelet
egyes ipari és kereskedelmi tárgyú rendeletek módosításáról
17820
Knk.VII.37.392/2017/3. számú végzés
a Kúria mint felülvizsgálati bíróság végzése
17833
244/2017. (VII. 12.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
17837
245/2017. (VII. 12.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
17837
Magyar Közlöny - 2017/114
2017. július 11.
206/2017. (VII. 11.) Korm. rendelet
a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról
17668
18/2017. (VII. 11.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról szóló 58/2015. (X. 27.) BM rendelet módosításáról
17812
38/2017. (VII. 11.) FM rendelet
a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról
17813
1452/2017. (VII. 11.) Korm. határozat
a Zalaegerszeg megyei jogú város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
17817
Magyar Közlöny - 2017/113
2017. július 10.
205/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
a Zalaegerszeg külterületén az északi ipari park bővítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
17648
6/2017. (VII. 10.) KKM rendelet
a tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és azok teljesítésének részletes szabályairól
17650
230/2017. (VII. 10.) KE határozat
bírói felmentésről
17661
231/2017. (VII. 10.) KE határozat
bírói felmentésről
17661
232/2017. (VII. 10.) KE határozat
bírói felmentésről
17661
233/2017. (VII. 10.) KE határozat
katonai bírói kinevezésről
17662
234/2017. (VII. 10.) KE határozat
bírói kinevezésről
17662
235/2017. (VII. 10.) KE határozat
bírói kinevezésről
17662
236/2017. (VII. 10.) KE határozat
bírói kinevezésről
17663
237/2017. (VII. 10.) KE határozat
bírói kinevezésről
17663
238/2017. (VII. 10.) KE határozat
bírói kinevezésről
17663
239/2017. (VII. 10.) KE határozat
bírói kinevezésről
17664
240/2017. (VII. 10.) KE határozat
bírói kinevezésről
17664
241/2017. (VII. 10.) KE határozat
bírói kinevezésről
17664
242/2017. (VII. 10.) KE határozat
bírói kinevezésről
17665
243/2017. (VII. 10.) KE határozat
bírói kinevezésről
17665
77/2017. (VII. 10.) ME határozat
Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
17666
Magyar Közlöny - 2017/112
2017. július 10.
192/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
17591
193/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről
17597
194/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
a Szerencsejáték Felügyelet létrehozásával összefüggő egyes átmeneti szabályokról
17612
195/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
az egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
17612
196/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
17620
197/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
a Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról szóló 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról
17621
198/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról
17621
199/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet és a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
17622
200/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
17625
201/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló és az azzal kapcsolatos beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
17626
202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
17627
203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
17633
204/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
a Modern Városok Program keretében Kaposváron megvalósuló sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 494/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
17637
16/2017. (VII. 10.) AB határozat
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról és a Kúria Kfv.II.37.880/2014/11. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz visszautasításáról
17638
1448/2017. (VII. 10.) Korm. határozat
a Határtalanul! Programról
17644
1449/2017. (VII. 10.) Korm. határozat
a vendégoktatói hálózat bővítéséről, működésének és finanszírozásának átalakításáról
17644
1450/2017. (VII. 10.) Korm. határozat
a 2017. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1863/2016. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról
17645
1451/2017. (VII. 10.) Korm. határozat
szászvár Nagyközség Önkormányzata vis maior pályázatának támogatásáról
17646
Magyar Közlöny - 2017/111
2017. július 7.
191/2017. (VII. 7.) Korm. rendelet
a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról
17578
1446/2017. (VII. 7.) Korm. határozat
a 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság járművei számára az autóbusz forgalmi sáv használatáról
17580
1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
17581
Magyar Közlöny - 2017/110
2017. július 6.
189/2017. (VII. 6.) Korm. rendelet
a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
17556
190/2017. (VII. 6.) Korm. rendelet
a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról
17560
35/2017. (VII. 6.) FM rendelet
egyes agrárpolitikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
17561
36/2017. (VII. 6.) FM rendelet
a mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogról és az abból származó adatok kezeléséről, valamint az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére szolgáló pénzforrás felhasználásáról
17568
37/2017. (VII. 6.) FM rendelet
a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet módosításáról
17572
1445/2017. (VII. 6.) Korm. határozat
a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról
17575
Magyar Közlöny - 2017/109
2017. július 5.
180/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatokról
17500
181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól
17501
182/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
17508
183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a Szerencsejáték Felügyeletről
17509
184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról
17511
185/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
az R76 gyorsút M7 autópálya Holládi csomópont és Fenékpuszta közötti szakasza nyomvonalának megállapításáról
17523
186/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a Kübekháza-Rábé (Szerbia) összekötő út (43112 jelű út meghosszabbítása) Kübekháza és a magyar-szerb országhatár közötti szakasza nyomvonalának megállapításáról
17536
187/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a 2. számú, Budapest-Esztergom vasútvonal Dorog kül- és belterületi szakasza nyomvonalának megállapításáról
17540
188/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a tankerületi központok fenntartásában működő egyes köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet módosításáról
17544
17/2017. (VII. 5.) BM rendelet
egyes miniszteri rendeleteknek a Készenléti Rendőrség szolgálati beosztásaival összefüggő módosításáról
17546
1444/2017. (VII. 5.) Korm. határozat
a kormányzati informatikai infrastruktúra környezet konszolidációjáról és a központosított kormányzati infokommunikációs szolgáltatások továbbfejlesztéséről
17551
Magyar Közlöny - 2017/108
2017. július 5.
177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
10390
178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
12454
179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
15078
26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról
17493
27/2017. (VII. 5.) NFM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról
17495
28/2017. (VII. 5.) NFM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról
17497
Magyar Közlöny - 2017/108 - 7. rész
2017. július 5.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
10390
178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
12454
179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
15078
26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról
17493
27/2017. (VII. 5.) NFM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról
17495
28/2017. (VII. 5.) NFM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról
17497
Magyar Közlöny - 2017/108 - 6. rész
2017. július 5.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
10390
178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
12454
179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
15078
26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról
17493
27/2017. (VII. 5.) NFM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról
17495
28/2017. (VII. 5.) NFM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról
17497
Magyar Közlöny - 2017/108 - 5. rész
2017. július 5.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
10390
178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
12454
179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
15078
26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról
17493
27/2017. (VII. 5.) NFM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról
17495
28/2017. (VII. 5.) NFM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról
17497
Magyar Közlöny - 2017/108 - 4. rész
2017. július 5.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
10390
178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
12454
179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
15078
26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról
17493
27/2017. (VII. 5.) NFM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról
17495
28/2017. (VII. 5.) NFM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról
17497
Magyar Közlöny - 2017/108 - 3. rész
2017. július 5.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
10390
178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
12454
179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
15078
26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról
17493
27/2017. (VII. 5.) NFM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról
17495
28/2017. (VII. 5.) NFM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról
17497
Magyar Közlöny - 2017/108 - 2. rész
2017. július 5.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
10390
178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
12454
179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
15078
26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról
17493
27/2017. (VII. 5.) NFM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról
17495
28/2017. (VII. 5.) NFM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról
17497
Magyar Közlöny - 2017/107
2017. július 4.
175/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet
a vörösiszap katasztrófa magánszemély károsultjai javára nem vagyoni káruk megtérülése érdekében vállalt állami segítségnyújtásról szóló 21/2015. (II. 18.) Korm. rendelet módosításáról
10372
176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet
az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól
10372
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
10377
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
10377
224/2017. (VII. 4.) KE határozat
rektori megbízásról
10378
225/2017. (VII. 4.) KE határozat
rektori megbízásról
10378
226/2017. (VII. 4.) KE határozat
rektori megbízásról
10379
227/2017. (VII. 4.) KE határozat
rektori megbízásról
10379
228/2017. (VII. 4.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
10380
229/2017. (VII. 4.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
10380
1439/2017. (VII. 4.) Korm. határozat
az MTE 1904 Mosonmagyaróvár csoport beruházásainak támogatásáról
10381
1440/2017. (VII. 4.) Korm. határozat
a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
10381
1441/2017. (VII. 4.) Korm. határozat
egyes közlekedési tárgyú kormányhatározatok módosításáról
10383
1442/2017. (VII. 4.) Korm. határozat
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatainak a kormányablakokban történő kialakításához, a feladatellátás informatikai feltételeinek megteremtéséhez szükséges forrás biztosításáról
10386
1443/2017. (VII. 4.) Korm. határozat
a Bejárható Magyarország Keretprogramról szóló 1184/2013. (IV. 9.) Korm. határozat módosításáról
10388
Magyar Közlöny - 2017/106
2017. június 30.
2017. évi CIV. törvény
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról
10360
174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet
az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről
10362
1437/2017. (VI. 30.) Korm. határozat
az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2017. évi üzemeltetésével kapcsolatos feladatokról
10366
1438/2017. (VI. 30.) Korm. határozat
a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról
10367
Magyar Közlöny - 2017/105
2017. június 30.
20/2017. (VI. 30.) MvM rendelet
a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról
10289
8/2017. (VI. 30.) HM rendelet
a honvédelmi feladatokkal kapcsolatos sajátos környezethasználatokról, valamint a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott környezetvédelmi megbízottak alkalmazási és képesítési feltételeiről
10289
14/2017. (VI. 30.) NGM rendelet
a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
10295
15/2017. (VI. 30.) NGM rendelet
a befektetési szolgáltatási tevékenységhez, illetve a kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó ösztönzőkről
10296
16/2017. (VI. 30.) NGM rendelet
a befektetési vállalkozás által alkalmazandó termékjóváhagyási folyamatról
10300
17/2017. (VI. 30.) NGM rendelet
az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról
10304
18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet
egyes, az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintő kiváltságok, kedvezmények és mentességek érvényesítésének végrehajtásáról szóló 11/2010. (III. 31.) PM rendelet módosításáról
10308
23/2017. (VI. 30.) NFM rendelet
az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
10310
24/2017. (VI. 30.) NFM rendelet
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat létrehozásával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
10312
25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet
a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet módosításáról
10316
14/2017. (VI. 30.) AB határozat
a Kúria Mfv.I.10.655/2013/6. sorszámú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról
10332
15/2017. (VI. 30.) AB határozat
a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló
10345
71/2017. (VI. 30.) ME határozat
főiskolai tanárok kinevezéséről
10355
72/2017. (VI. 30.) ME határozat
főiskolai rektor megbízásáról
10355
73/2017. (VI. 30.) ME határozat
főiskolai rektor megbízásáról
10356
74/2017. (VI. 30.) ME határozat
főiskolai rektor felmentéséről
10356
75/2017. (VI. 30.) ME határozat
főiskolai rektor felmentéséről
10356
76/2017. (VI. 30.) ME határozat
főiskolai rektor megbízásáról
10357
Magyar Közlöny - 2017/104
2017. június 29.
170/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet
az elektromos gépjárműtöltési szolgáltatás egyes kérdéseiről
10159
171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet
a járási (fővárosi kerületi) hivatalok további megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
10160
172/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet
a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
10182
173/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet
a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság menedékes felügyeleti szolgáltatóként történő kijelöléséről
10187
19/2017. (VI. 29.) MvM rendelet
a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról
10189
12/2017. (VI. 29.) NGM rendelet
a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet és a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosításáról
10189
13/2017. (VI. 29.) NGM rendelet
a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet módosításáról
10192
22/2017. (VI. 29.) NFM rendelet
a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
10193
223/2017. (VI. 29.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
10261
1423/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
a 2022/2024. évi FINA Rövidpályás Úszó Világbajnokság megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
10261
1425/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centrumának megvalósításával kapcsolatos egyes kérdésekről
10262
1426/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
az Egészséges Budapest Program végrehajtásával kapcsolatos 2017. évi forrásigény biztosításáról
10263
1427/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
a sportorvosi vizsgálat elvégzésével kapcsolatos egyes kérdésekről
10266
1428/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
a szigetvár-turbéki Szőlőhegyen megkezdett feltárásról és az érintett ingatlanok állami tulajdonba kerülésével kapcsolatos intézkedésekről
10267
1429/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
az IKOP-2.1.0-15-2017-00035 azonosító számú ("Püspökladány-Biharkeresztes szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás" című) projekt előkészítési költségeinek finanszírozásáról
10268
1430/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
az EFOP-4.2.1-16 azonosító jelű ("Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése" című) felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról
10270
1431/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
az EFOP-1.2.10-16-2016-00002 azonosító számú ("Mentorházak és mentorhálózat kialakítása koraszülöttek és családjaik számára a Dél-Alföld Régióban" című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról
10273
1432/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
a KEHOP-2.2.2-15-2015-00006 azonosító számú ["Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 3. (DKMO 3)" című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
10275
1433/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
a KEHOP-1.1.0-15-2015-00001 azonosító számú ("Az éghajlatváltozás magyarországi hatásainak feltérképezése regionális klímamodell-szimulációk elvégzésével és reprezentatív éghajlati adatbázis fejlesztésével" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
10277
1434/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00006 azonosító számú ("Füzesabony, a zöld város - belvárosi területek rehabilitációja" című) és a TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosító számú ("Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja" című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásáról
10279
1435/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
a VEKOP-6.3.3-16-2017-00001 azonosító számú ("Komplex Szociális és Gyermekjóléti Intézmény építése Érden" című), egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról
10281
1436/2017. (VI. 29.) Korm. határozat
a "Törzshálózati elemek összekötése a közlekedési ágazatban: a Rajna-Duna folyosó Komárom-Révkomárom (Komárno) határon átívelő hídja" című projekt költségnövekményének jóváhagyásáról
10283
70/2017. (VI. 29.) ME határozat
a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a "Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára" című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
10285
 
címzetes főjegyzői cím adományozásáról
10285
Magyar Közlöny - 2017/103
2017. június 28.
160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
a Michalicza-ösztöndíjról
10056
161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról
10058
162/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
az egyes kormányrendeleteknek a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálattal kapcsolatos módosításáról
10083
163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról
10102
164/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
10108
165/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
10113
166/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
a Felhő utcai Református Központ létrehozásával kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
10115
167/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
a Modern Városok Program keretében egyes közlekedési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
10117
168/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
a Szent Márton Terv keretében Szombathely megyei jogú városban megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
10119
169/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó Kistokaji Általános Iskola bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
10121
11/2017. (VI. 28.) NGM rendelet
a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról
10123
1395/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
az EU Állandó Strukturált Együttműködéshez való magyar csatlakozásról
10126
1396/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
a Visegrádi Csoport 2017-2018. évi magyar elnökségének előkészítéséről és lebonyolításáról
10126
1397/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
a Georgiával megvalósuló kulturális együttműködésről
10127
1398/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a kairói Modern Educational Services együttműködésével létrehozandó Egyiptomi (Kairói) Egyetemet érintő állami szerepvállalásról
10127
1399/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
az ENSZ Gyermekalapja budapesti Globális Szolgáltató Központjának tervezett bővítéséről
10128
1400/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
a nemzetközi rendezvény megrendezéséhez szükséges támogatás és pénzügyi feltételek biztosításáról
10128
1401/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
a magyar-szerb határon kiépítésre kerülő intelligens jelzőrendszer működéséről
10129
1402/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról
10129
1403/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
a "Szennyvíziszap Kezelési és Hasznosítási Stratégia (2018-2023)" elfogadásáról
10129
1404/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítása során elkészült Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról
10130
1405/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
a Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról szóló 1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat módosításáról
10131
1406/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal összefüggésben a Vidékfejlesztési Program "Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása" című, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívására támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról
10132
1407/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
a Magyar Nemzeti Múzeum 2017 és 2022 közötti megújítási koncepciójának egyes kérdéseiről
10133
1408/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében Érd megyei jogú város köznevelési, szakképzési, szociális és egészségügyi intézményeinek fejlesztése érdekében támogatás biztosításáról
10134
1409/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
a Kistokaji Általános Iskola bővítés megvalósítása érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
10134
1410/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
a Nyíregyházán megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekkel kapcsolatban felmerülő költségek támogatásáról
10136
1411/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
a "Tiszaeszlár ivóvízminőség-javítási Projekt" című beruházás a Kormány hatáskörében történő megvalósításáról
10136
1412/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
10137
1413/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
10139
1414/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
a GINOP-2.2.1-15 azonosító számú ("K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések" című) felhívás negyedik körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához való hozzájárulásról
10141
1415/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
a Kühne + Nagel Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
10148
1416/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
a "Gépjármű Beszerzési Program" keretében, a katonai terepjáró gépjárművek hosszú távú biztosításához szükséges kötelezettségvállaláshoz történő előzetes hozzájárulásról
10148
1417/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
a Budapest, XI. kerület Fehérvári út 70. szám alatti ingatlan 2017 és 2019 között megvalósuló felújításához kötődő többletforrás biztosításáról
10148
1418/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében Kaposváron megvalósuló sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról szóló 1875/2016. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról
10149
1419/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal kapcsolatos tárgyévi és tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról
10150
1420/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
a 2017 januárjában megrongálódott, Gerjen és Kalocsa között közlekedő komp helyreállításának és a megfelelő minőségű lakossági ivóvízellátást szolgáló kút létesítésének támogatásáról
10150
1421/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
a "Beruházás ösztönzési célelőirányzat" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének engedélyezéséről
10153
1422/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
10153
66/2017. (VI. 28.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti kétoldalú Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
10153
67/2017. (VI. 28.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló kötött segélyhitel megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
10154
68/2017. (VI. 28.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti Oktatási, Tudományos és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
10154
69/2017. (VI. 28.) ME határozat
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről
10155
Magyar Közlöny - 2017/102
2017. június 28.
1394/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
10052
Magyar Közlöny - 2017/101
2017. június 27.
1386/2017. (VI. 27.) Korm. határozat
a Nemzet Sportolóinak javaslata alapján a Nemzet Sportolója cím adományozásáról
10038
1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
10038
1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
10041
1389/2017. (VI. 27.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében Szekszárd Megyei Jogú Városban új interaktív könyvtár és levéltár kialakítása érdekében támogatás biztosításáról
10046
1390/2017. (VI. 27.) Korm. határozat
a Balaton, a Sopron-Fertő, valamint a Tokaj-Felső-Tisza-Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségekben tervezett turisztikai projektek megvalósításához szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról
10047
1391/2017. (VI. 27.) Korm. határozat
az Arany János-emlékév keretében Arany János Toldi című elbeszélő költeménye alapján készülő rajzfilmsorozat támogatásáról
10048
1392/2017. (VI. 27.) Korm. határozat
a Gyulafehérvári Caritas szeretetszolgálat beruházásainak támogatásáról
10048
1393/2017. (VI. 27.) Korm. határozat
a ciszterci rend rendi alapokmánya kihirdetésének 900. évfordulójához kapcsolódóan a Ciszterci Rend egyes fejlesztései megvalósításához szükséges feladatokról
10048
Magyar Közlöny - 2017/100
2017. június 27.
2017. évi XCI. törvény
az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről
9733
2017. évi XCII. törvény
az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról
9744
2017. évi XCIII. törvény
a titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról
9746
2017. évi XCIV. törvény
az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
9782
2017. évi XCV. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról
9785
2017. évi XCVI. törvény
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
9792
2017. évi XCVII. törvény
a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosításáról
9793
2017. évi XCVIII. törvény
a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény módosításáról
9793
2017. évi XCIX. törvény
egyes törvények kiemelt nemzeti emlékhellyel összefüggő módosításáról
9794
2017. évi C. törvény
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
9800
2017. évi CI. törvény
az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről
9997
2017. évi CII. törvény
az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény A melléklete módosításának kihirdetéséről
10026
2017. évi CIII. törvény
a veszélyes áruk szállításával összefüggő egyes törvények módosításáról
10027
18/2017. (VI. 27.) MvM rendelet
a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet módosításáról
10029
16/2017. (VI. 27.) BM rendelet
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
10029
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatainak helybenhagyásáról
10035
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
10035
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
10036
Magyar Közlöny - 2017/99
2017. június 26.
2017. évi XC. törvény
ntetőeljárásról
9484
Magyar Közlöny - 2017/98
2017. június 26.
2017. évi LXXXIV. törvény
a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, szakmai tanácsadási együttműködési kapcsolatok létrehozására irányuló Alapmegállapodás kihirdetéséről
9356
2017. évi LXXXV. törvény
a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11-14. között Budapesten, Magyarországon tartandó 67. ülésszakának megszervezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
9361
2017. évi LXXXVI. törvény
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról
9368
2017. évi LXXXVII. törvény
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosításáról
9413
2017. évi LXXXVIII. törvény
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról
9434
2017. évi LXXXIX. törvény
egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő módosításáról
9435
159/2017. (VI. 26.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11-14. között Budapesten, Magyarországon tartandó 67. ülésszakának megszervezéséről szóló Megállapodás mellékleteinek kihirdetéséről
9442
21/2017. (VI. 26.) NFM rendelet
a tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet módosításáról
9464
211/2017. (VI. 26.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
9477
212/2017. (VI. 26.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
9477
213/2017. (VI. 26.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
9478
214/2017. (VI. 26.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
9478
215/2017. (VI. 26.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
9479
216/2017. (VI. 26.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
9479
217/2017. (VI. 26.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
9480
218/2017. (VI. 26.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
9480
219/2017. (VI. 26.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
9481
220/2017. (VI. 26.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
9481
221/2017. (VI. 26.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
9482
222/2017. (VI. 26.) KE határozat
vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
9482
Magyar Közlöny - 2017/97
2017. június 23.
2017. évi LXXIX. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről
9284
2017. évi LXXX. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Új-Zéland közötti kapcsolatokról és együttműködésről szóló partnerségi megállapodás kihirdetéséről
9300
2017. évi LXXXI. törvény
a Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
9320
2017. évi LXXXII. törvény
a Magyarország és az Észt Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
9326
2017. évi LXXXIII. törvény
a Magyarország és a Kambodzsai Királyság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről
9335
17/2017. (VI. 23.) MNB rendelet
a "Lajtha László" ezüst emlékérme kibocsátásáról
9349
18/2017. (VI. 23.) MNB rendelet
a "Lajtha László" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
9351
1385/2017. (VI. 23.) Korm. határozat
a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
9353
Magyar Közlöny - 2017/96
2017. június 22.
15/2017. (VI. 22.) BM rendelet
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
9140
15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelet
egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
9144
20/2017. (VI. 22.) NFM rendelet
egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
9254
Magyar Közlöny - 2017/95
2017. június 21.
2017. évi LXXVIII. törvény
az ügyvédi tevékenységről
9048
6/2017. (VI. 21.) NMHH rendelet
a postai piac szereplőinek adatszolgáltatási kötelezettségéről és a postai szolgáltatók panaszkezelési nyilvántartásának szabályairól
9117
19/2017. (VI. 21.) NFM rendelet
a postai piac szereplőinek a hírközlési hatóság részére történő adatszolgáltatási kötelezettségéről és az adatkezelés szabályairól szóló 12/2004. (IV. 22.) IHM rendelet hatályon kívül helyezéséről
9138
Magyar Közlöny - 2017/94
2017. június 20.
14/2017. (VI. 20.) BM rendelet
a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról szóló 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet módosításáról
9042
1383/2017. (VI. 20.) Korm. határozat
a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési programjának keretében megvalósuló beruházások kivitelezéséhez szükséges intézkedésekről
9044
1384/2017. (VI. 20.) Korm. határozat
a Liget Budapest Projekt keretében megvalósuló Hermina Garázs kivitelezéséhez szükséges intézkedésekről
9045
64/2017. (VI. 20.) ME határozat
Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
9045
65/2017. (VI. 20.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
9046
Magyar Közlöny - 2017/93
2017. június 19.
2017. évi LXXVI. törvény
a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról
8946
2017. évi LXXVII. törvény
egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról
8948
12/2017. (VI. 19.) AB határozat
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény egyes szövegrészei alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
9002
13/2017. (VI. 19.) AB határozat
a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 292-293. §-aival kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról
9025
13/2017. (VI. 19.) OGY határozat
a 2017. év Szent László-emlékévvé nyilvánításáról
9039
Magyar Közlöny - 2017/92
2017. június 16.
2017. évi LXXI. törvény
az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről
8822
2017. évi LXXII. törvény
Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról
8823
2017. évi LXXIII. törvény
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról
8845
2017. évi LXXIV. törvény
egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról
8847
2017. évi LXXV. törvény
energetikai tárgyú törvények módosításáról
8850
156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet
a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól
8857
157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról
8929
158/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet
a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
8936
18/2017. (VI. 16.) NFM rendelet
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról
8937
1381/2017. (VI. 16.) Korm. határozat
a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programról
8940
1382/2017. (VI. 16.) Korm. határozat
egyes köznevelési szakmai testületekről
8940
Magyar Közlöny - 2017/91
2017. június 15.
155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet
az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól
8814
209/2017. (VI. 15.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
8817
210/2017. (VI. 15.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
8817
1377/2017. (VI. 15.) Korm. határozat
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap tekintetében a tanúsító szervi feladatok, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap tekintetében az illetékes hatósági közreműködés, annak keretében akkreditációs és felügyeleti vizsgálatok elvégzése kapcsán forrás biztosításáról
8818
1378/2017. (VI. 15.) Korm. határozat
a Végrehajtás Operatív Programmal összefüggésben elkészített, "Az irányítási és kontrollrendszerek működésének ellenőrzése az 1083/2006/EK rendelet 60. cikke szerint Végrehajtási Operatív Program (CCI: 2007HU161PO010)" című ellenőrzési jelentés tervezetére adandó tagállami válasz jóváhagyásáról
8819
1379/2017. (VI. 15.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program eredményes megvalósításához kapcsolódó intézkedésekről
8819
1380/2017. (VI. 15.) Korm. határozat
a határon túli gazdaságfejlesztési stratégiák támogatásáról és az egyes egyházi célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1813/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról
8820
Magyar Közlöny - 2017/90
2017. június 14.
14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet
a 2017/2018. tanév rendjéről
8796
11/2017. (VI. 14.) OGY határozat
tájékoztató az Állami Számvevőszék 2016. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról
8809
12/2017. (VI. 14.) OGY határozat
a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről
8809
207/2017. (VI. 14.) KE határozat
a Magyar Tudományos Akadémia elnökének tisztségében való megerősítéséről
8810
208/2017. (VI. 14.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
8810
1375/2017. (VI. 14.) Korm. határozat
a gödöllői uszoda beruházási program megvalósításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1525/2014. (IX. 18.) Korm. határozat módosításáról
8811
1376/2017. (VI. 14.) Korm. határozat
a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar fejlesztéséről és a Hagyományos Kínai Gyógyászati, Oktató- és Kutatóközpont felállításának tervezéséről
8811
62/2017. (VI. 14.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
8812
63/2017. (VI. 14.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
8812
Magyar Közlöny - 2017/89
2017. június 13.
16/2017. (VI. 13.) MNB rendelet
a 2017-ben Magyarországon megrendezésre kerülő +17. FINA Világbajnokság alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról
8758
2/2017. (VI. 13.) MK rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2016. (IV. 29.) MK rendelet módosításáról
8760
7/2017. (VI. 13.) HM rendelet
a biztonsági beszerzési eljárásokban részvételre jogosult gazdasági szereplők jegyzékével összefüggő előzetes minősítés, eljáráshoz kötődő minősítés és a jegyzéken tartás során alkalmazandó iratmintákról, valamint a jegyzék tartalmi elemeiről
8764
8/2017. (VI. 13.) IM rendelet
a börtönlelkészi szolgálatról és a börtönmissziós tevékenységről
8771
5/2017. (VI. 13.) KKM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2015. (VII. 15.) KKM rendelet módosításáról
8775
Köf.5012/2017/6. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
8782
1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat
a 2014-2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról
8789
Magyar Közlöny - 2017/88
2017. június 12.
144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról
8656
145/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról
8661
146/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló társasági részesedése ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
8661
147/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról
8662
148/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról
8662
149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
8665
150/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciója és múzeumszakmai fejlesztése megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
8694
151/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
a Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
8696
152/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
a Hatvan területén csokoládégyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
8698
153/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
a geszti Tisza-kastély átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
8699
154/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
a Palóc Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
8701
11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet
a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
8702
12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
8708
13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről
8719
200/2017. (VI. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
8727
201/2017. (VI. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
8727
202/2017. (VI. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
8727
203/2017. (VI. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
8728
204/2017. (VI. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
8728
205/2017. (VI. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
8728
206/2017. (VI. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
8729
1354/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
a Magyar Honvédség hadrendjében lévő egyes haditechnikai eszközök nagyjavításának biztosításáról
8729
1355/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
a Modern Városok Program fejlesztéseivel összefüggő egyes vagyonjogi döntésekről
8729
1356/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
a Liget Budapest projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokról
8733
1357/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
a Nemzeti Eszközkezelő Program folytatásáról
8734
1358/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2017. június 5-16. között Genfben sorra kerülő 106. ülésszakán való magyar részvételről
8735
1359/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
a "Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016" 2016-2020 évekre vonatkozó cselekvési tervéről
8736
1360/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
az idegennyelv-tanítás hatékonyságának fejlesztéséről
8736
1361/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
az időseket segítő szociális szolgáltatások bentlakásos rendszerének továbbfejlesztésével és a szakápolási központ kialakításával kapcsolatos feladatokról
8737
1362/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
a Bocuse d'Or 2018. évi európai, valamint a 2019. évi világdöntőjére való felkészüléshez szükséges egyes intézkedésekről
8737
1363/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
a nemzeti rendezvények hatékony lebonyolításához szükséges intézkedések megtételéről
8738
1364/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának támogatásáról
8738
1365/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
a nemzeti rendezvények előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges, a XIII. Honvédelmi Minisztérium és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
8739
1366/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
a nagyváradi római katolikus püspöki palota felújításának támogatásáról
8741
1367/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
8741
1368/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
egyes beruházások közös érdekű projektté nyilvánításával kapcsolatos intézkedésekről
8743