A Magyar Közlönyök listája (2018)

2016 2017 2018

JELENTÉS KULCSSZAVAK ALAPJÁN:
Kulcsszavak felsorolva, vesszővel elválasztva:
Ebben az évben megjelent közlönyök:
Ettől a Magyar Közlönytől (csak a sorszáma évszám nélkül):
Eddig a Magyar Közlönyig (csak a sorszáma évszám nélkül):
MEHET!

Az alábbi listában pipával lehet megjelölni egy-egy elemet, majd alul, a "Generálás" gombra kattintással a kiválasztott elemek listába rendezve jelennek meg.


Magyar Közlöny - 2018/58
2018. április 25.
90/2018. (IV. 25.) Korm. rendelet
a Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
3202
91/2018. (IV. 25.) Korm. rendelet
a Veszprém megyei jogú város külterületén megvalósuló ipari park fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
3204
9/2018. (IV. 25.) BM rendelet
az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
3206
1231/2018. (IV. 25.) Korm. határozat
a 2018. évi AIBA Ifjúsági Férfi és Női Ökölvívó Világbajnokság megrendezése érdekében az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról
3236
1232/2018. (IV. 25.) Korm. határozat
a többfunkciós autóbuszok beszerzéséhez szükséges források biztosításáról
3238
1233/2018. (IV. 25.) Korm. határozat
a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló irányelv átültetésével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról
3238
1234/2018. (IV. 25.) Korm. határozat
a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a NISZ Zrt. működési körében felmerülő költségek fedezetéül szolgáló források biztosításáról
3239
1235/2018. (IV. 25.) Korm. határozat
az egyes állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok támogatási kérelmeinek a GINOP-6.1.5-17 azonosító számú ("Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára" című) és a VEKOP-8.5.2-17 azonosító számú ("Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára" című) gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra történő benyújtásához történő hozzájárulásról
3241
1236/2018. (IV. 25.) Korm. határozat
a Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásainak támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
3241
1237/2018. (IV. 25.) Korm. határozat
a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság és Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő tőkeemeléshez szükséges forrás biztosításáról
3244
1238/2018. (IV. 25.) Korm. határozat
az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centruma megvalósításával kapcsolatos feladatokról
3244
1239/2018. (IV. 25.) Korm. határozat
a Tiszafüred-Poroszló kerékpárút és a szükséges műtárgyak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
3245
1240/2018. (IV. 25.) Korm. határozat
a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szóló 1012/2017. (I. 11.) Korm. határozat módosításáról
3246
Magyar Közlöny - 2018/57
2018. április 24.
87/2018. (IV. 24.) Korm. rendelet
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
3182
88/2018. (IV. 24.) Korm. rendelet
a Komárom területén megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
3192
89/2018. (IV. 24.) Korm. rendelet
a Székesfehérváron és Nemesvámoson megvalósuló járműipari beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
3194
1228/2018. (IV. 24.) Korm. határozat
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint a Laboratóriumi ellátás jogcím előirányzatának megemeléséről
3196
1229/2018. (IV. 24.) Korm. határozat
az ExxonMobil Üzletsegítő Központ Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
3199
1230/2018. (IV. 24.) Korm. határozat
a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a magyar-szlovák határkeresztező ponton 2018. május 2-án kiírandó kapacitás allokációs eljárásban való részvételéről
3199
Magyar Közlöny - 2018/56
2018. április 21.
86/2018. (IV. 21.) Korm. rendelet
a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
3172
1223/2018. (IV. 21.) Korm. határozat
a Duna Transznacionális Program, valamint az INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program előirányzat-túllépésének jóváhagyásáról
3173
1224/2018. (IV. 21.) Korm. határozat
a 2018. évi CeBIT nemzetközi infokommunikációs vásáron történő magyar részvételhez szükséges forrás biztosításáról
3173
1225/2018. (IV. 21.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programot támogató Pénzügyi rendszer bevezetésével, az erkölcsi bizonyítvány kormányablakokban történő igénylésével kapcsolatos informatikai fejlesztésekhez, továbbá a központi szolgáltató által nyújtott egyes alkalmazásüzemeltetési és fejlesztési feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról
3176
1226/2018. (IV. 21.) Korm. határozat
a települési ügysegédi rendszer bővítéséhez szükséges feladatokkal összefüggően a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1076/2015. (II. 25.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről
3179
1227/2018. (IV. 21.) Korm. határozat
sepsiszentgyörgyön megvalósuló egyes beruházásokkal kapcsolatos feladatokról
3179
Magyar Közlöny - 2018/55
2018. április 20.
73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
a helyi közszolgáltatás információs rendszerről
3061
74/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis üzemeltető szervezetének kijelöléséről és működésének részletes szabályairól
3065
75/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
a fizetésképtelenségi nyilvántartás létrehozásával kapcsolatos feladatokról
3069
76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól
3071
77/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról
3077
78/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról
3082
79/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
3116
80/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
az egyes iparszabályozási tárgyú kormányrendeletek bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról
3118
81/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról
3129
82/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet módosításáról
3129
83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról
3130
84/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről szóló 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet módosításáról
3148
85/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról
3149
3/2018. (IV. 20.) AB határozat
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
3151
160/2018. (IV. 20.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
3161
161/2018. (IV. 20.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3161
162/2018. (IV. 20.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3162
163/2018. (IV. 20.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
3162
164/2018. (IV. 20.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
3163
1217/2018. (IV. 20.) Korm. határozat
a légimentési képesség fejlesztéséről
3163
1218/2018. (IV. 20.) Korm. határozat
a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ használatában lévő ingatlanról
3164
1219/2018. (IV. 20.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a kaposvári intermodális közlekedési csomópont megvalósításához kapcsolódó kármentesítési feladatok ellátása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
3165
1220/2018. (IV. 20.) Korm. határozat
egyes, az EFOP-2.4.1-16 azonosító jelű ["Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)"című] felhívásra benyújtott projektjavaslatok tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról
3167
1221/2018. (IV. 20.) Korm. határozat
az EFOP-2.4.1-16 azonosító jelű ["Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)"című] felhívásra benyújtott egyes projektjavaslatok tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról
3168
1222/2018. (IV. 20.) Korm. határozat
a "Közvetítői szerződés GINOP-8.3.3-17 azonosító jelű Irinyi tőkeprogram keretében megvalósítandó, a tőkealap kezelését végző pénzügyi közvetítő kiválasztására, pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtására" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és az ahhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi dokumentáció jóváhagyásáról
3169
Magyar Közlöny - 2018/54
2018. április 17.
11/2018. (IV. 17.) MNB rendelet
a 2018-ban Magyarországon megrendezésre kerülő IIHF Divízió I/A Jégkorong Világbajnokság alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról
3050
144/2018. (IV. 17.) KE határozat
az Országgyűlés alakuló ülésének összehívásáról
3052
145/2018. (IV. 17.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
3052
146/2018. (IV. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
3053
147/2018. (IV. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
3053
148/2018. (IV. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
3053
149/2018. (IV. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
3054
150/2018. (IV. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
3054
151/2018. (IV. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
3054
152/2018. (IV. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
3055
153/2018. (IV. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
3055
154/2018. (IV. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
3055
155/2018. (IV. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
3056
156/2018. (IV. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
3056
157/2018. (IV. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
3056
158/2018. (IV. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
3057
159/2018. (IV. 17.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
3057
Magyar Közlöny - 2018/53
2018. április 16.
72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet
a dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről
3044
Magyar Közlöny - 2018/52
2018. április 9.
68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet
a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról
2854
69/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet
a kulturális örökség védelmét érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
2920
70/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet
az atomenergiával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
2922
71/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet
a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
3037
2/2018. (IV. 9.) MEKH rendelet
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról
3038
10/2018. (IV. 9.) FM rendelet
a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet módosításáról
3039
1215/2018. (IV. 9.) Korm. határozat
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem "MOME Laboratory" Kreatív Innovációs és Tudáspark egyetemi campus állami beruházás megvalósulásával összefüggő további kormányzati döntésekről
3040
1216/2018. (IV. 9.) Korm. határozat
a Magyar Atlétikai Szövetség és a Magyar Kézilabda Szövetség világversenyek megrendezésére irányuló pályázataival, valamint az új Puskás Ferenc Stadionban megrendezendő eseményekkel kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáról
3040
Magyar Közlöny - 2018/51
2018. április 6.
67/2018. (IV. 6.) Korm. rendelet
nagykálló területén komposztgyártó, gombafeldolgozó és gombakutató központ létesítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
2814
1/2018. (IV. 6.) AB határozat
a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelettel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
2816
2/2018. (IV. 6.) AB határozat
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvénnyel kapcsolatos alkotmányossági követelmény megállapításáról
2826
1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozat
a kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések esetében a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséről
2838
1211/2018. (IV. 6.) Korm. határozat
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
2846
1212/2018. (IV. 6.) Korm. határozat
Óvodafejlesztési program támogatásáról
2850
1213/2018. (IV. 6.) Korm. határozat
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem széttagoltságának megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről
2850
1214/2018. (IV. 6.) Korm. határozat
a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium tornacsarnoka megvalósításához szükséges ingatlanvásárlásról
2851
Magyar Közlöny - 2018/50
2018. április 5.
66/2018. (IV. 5.) Korm. rendelet
az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet módosításáról
2804
1205/2018. (IV. 5.) Korm. határozat
a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében szükséges további intézkedésekről
2805
1206/2018. (IV. 5.) Korm. határozat
a Debreceni Egyetem Komplex Bortudományi Kutató-Fejlesztő Intézményi Egységének (Debreceni Egyetem Mádi Bor Akadémia) létrehozásáról
2805
1207/2018. (IV. 5.) Korm. határozat
az egyes nevelési-oktatási intézményeknek új feladatellátási helyre történő költözéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
2806
1208/2018. (IV. 5.) Korm. határozat
egyes állami tulajdonú gödöllői ingatlanok egyházi jogi személy részére történő ingyenes tulajdonba adásáról, valamint további állami tulajdonú gödöllői ingatlanok egyházi jogi személy részére történő átadásához szükséges intézkedésekről
2807
1209/2018. (IV. 5.) Korm. határozat
az állami vagyont érintő egyes kormányhatározatok módosításáról
2809
Magyar Közlöny - 2018/49
2018. április 4.
65/2018. (IV. 4.) Korm. rendelet
a nyergesújfalui ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
2777
1185/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
a Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények megismertetését célzó programokról
2779
1186/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
a Nemzeti Fehérjetakarmány Program indításáról
2780
1187/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
a Családok Éve kapcsán aláírást kiegészítő grafikai elemként kidolgozott kép használatáról
2780
1188/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
az illegális bevándorlással összefüggésben a Montenegrónak történő segítségnyújtásról
2781
1189/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról
2782
1190/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
2784
1191/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
2786
1192/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
a XII. Földművelésügyi Minisztérium és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
2788
1193/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
a Pro Arte et Natura Alapítvány támogatása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
2790
1194/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető gyorsforgalmi út fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről
2792
1195/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram hét helyszínéhez tartozó sürgős állagmegóvó munkákhoz szükséges források rendelkezésre állásáról
2793
1196/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
debrecen, Nagycsere és Haláp ivóvízhálózat-fejlesztésének támogatásáról
2793
1197/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a 8311. számú összekötő út Győr-Ménfőcsanak-Győrújbarát-Nyúl közötti szakaszának felújításáról
2794
1198/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
a Tokaji borvidék közösségi infrastruktúra alapprogram megvalósítása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1943/2015. (XII. 15.) Korm. határozatban meghatározott egyes határidők módosításáról
2796
1199/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
az "1000 év Erdélyben, 100 év Romániában" elnevezésű programcsomag finanszírozása érdekében szükséges 2018. évi források biztosításáról
2796
1200/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
a Magyar Pálos Rend Első Remete Szent Pál Rendje Boldog Özséb Programjának, illetve hargitafürdői további fejlesztésének támogatásával összefüggő feladatokról
2798
1201/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
a Nyergesújfalu város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
2799
1202/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásáról és az ehhez szükséges források biztosításáról szóló 1845/2016. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról
2799
1203/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
a Sopron város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
2800
1204/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
az országos jégcsarnok-fejlesztési program előkészítéséhez szükséges intézkedésekről és a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
2800
Magyar Közlöny - 2018/48
2018. április 3.
64/2018. (IV. 3.) Korm. rendelet
az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
758
9/2018. (IV. 3.) FM rendelet
az egyes központi költségvetési forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
765
126/2018. (IV. 3.) KE határozat
diplomáciai kapcsolatok létesítéséről
767
127/2018. (IV. 3.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
767
128/2018. (IV. 3.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
768
129/2018. (IV. 3.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
768
130/2018. (IV. 3.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
769
131/2018. (IV. 3.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
769
132/2018. (IV. 3.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
770
133/2018. (IV. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
770
134/2018. (IV. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
770
135/2018. (IV. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
771
136/2018. (IV. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
771
137/2018. (IV. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
771
138/2018. (IV. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
772
139/2018. (IV. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
772
140/2018. (IV. 3.) KE határozat
a 151/2015. (III. 25.) KE határozattal módosított 91/2012. (IV. 16.) KE határozat módosításáról
772
141/2018. (IV. 3.) KE határozat
a 152/2015. (III. 25.) KE határozattal módosított 91/2012. (IV. 16.) KE határozat módosításáról
773
142/2018. (IV. 3.) KE határozat
a 153/2015. (III. 25.) KE határozattal módosított 91/2012. (IV. 16.) KE határozat módosításáról
773
143/2018. (IV. 3.) KE határozat
a 154/2015. (III. 25.) KE határozattal módosított 91/2012. (IV. 16.) KE határozat módosításáról
773
Magyar Közlöny - 2018/47
2018. március 29.
63/2018. (III. 29.) Korm. rendelet
a felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 32/2018. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról
2752
1183/2018. (III. 29.) Korm. határozat
társasági részesedés megszerzéséhez szükséges forrás biztosításáról
2753
1184/2018. (III. 29.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet címrendjének kiegészítéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról
2755
Magyar Közlöny - 2018/46
2018. március 29.
1/2018. (III. 29.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról
2170
8/2018. (III. 29.) MvM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2018. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
2722
8/2018. (III. 29.) BM rendelet
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
2725
8/2018. (III. 29.) FM rendelet
az egyes közvetlen támogatásokat szabályozó földművelésügyi miniszteri rendeletek módosításáról
2726
9/2018. (III. 29.) NFM rendelet
a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet módosításáról
2741
1181/2018. (III. 29.) Korm. határozat
a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata iparterület-fejlesztési terve alapján a tehermentesítő út előkészítéséről
2745
1182/2018. (III. 29.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
2747
Magyar Közlöny - 2018/46 - 2. rész
2018. március 29.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
1/2018. (III. 29.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról
2170
8/2018. (III. 29.) MvM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2018. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
2722
8/2018. (III. 29.) BM rendelet
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
2725
8/2018. (III. 29.) FM rendelet
az egyes közvetlen támogatásokat szabályozó földművelésügyi miniszteri rendeletek módosításáról
2726
9/2018. (III. 29.) NFM rendelet
a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet módosításáról
2741
1181/2018. (III. 29.) Korm. határozat
a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata iparterület-fejlesztési terve alapján a tehermentesítő út előkészítéséről
2745
1182/2018. (III. 29.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
2747
Magyar Közlöny - 2018/45
2018. március 28.
62/2018. (III. 28.) Korm. rendelet
az Alsózsolcán megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
2124
7/2018. (III. 28.) MvM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló @Tart1 = 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet lebonyolító szervek igénybevételével kapcsolatos és egyéb módosításáról
2126
7/2018. (III. 28.) FM rendelet
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2018. évi finanszírozásának szabályairól
2127
8/2018. (III. 28.) NFM rendelet
egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
2141
Köf.5001/2018/5. számú határoz
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
2148
1173/2018. (III. 28.) Korm. határozat
a bajai Jelky téren az 51. számú és 55. számú főutak csatlakozásánál körpályás csomópont megépítéséről
2153
1174/2018. (III. 28.) Korm. határozat
a Budapest-Varsó nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséről
2155
1175/2018. (III. 28.) Korm. határozat
a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása érdekében 2018-2021. évek között szükséges intézkedésekről
2158
1176/2018. (III. 28.) Korm. határozat
a nyugat-balkáni koncentrált kulturális megjelenés 2018-2019. évi megrendezéséről és finanszírozásáról
2160
1177/2018. (III. 28.) Korm. határozat
a magyarországi szerb nemzetiség köznevelési fejlesztési céljainak támogatásáról
2161
1178/2018. (III. 28.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
2162
1179/2018. (III. 28.) Korm. határozat
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz társfinanszírozásával megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról
2166
1180/2018. (III. 28.) Korm. határozat
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
2166
Magyar Közlöny - 2018/44
2018. március 27.
60/2018. (III. 27.) Korm. rendelet
az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
2023
61/2018. (III. 27.) Korm. rendelet
a Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
2030
10/2018. (III. 27.) MNB rendelet
a pénzügyi vállalatoktól származó források hitelintézetek általi igénybevételének szabályozásáról
2031
12/2018. (III. 27.) EMMI rendelet
egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénnyel összefüggő és egyéb módosításáról
2034
6/2018. (III. 27.) HM rendelet
a kiegészítő rokkantsági támogatás, a kiegészítő hozzátartozói támogatás és az árvák kiegészítő támogatása megállapításának és folyósításának szabályairól
2036
1/2018. (III. 27.) KKM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2017. (XI. 27.) KKM rendelet új előirányzatokkal összefüggő módosításáról
2037
Köm.5003/2018/5. számú határoz
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
2048
Köm.5038/2017/5. számú határoz
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
2050
125/2018. (III. 27.) KE határozat
dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről
2052
1152/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról
2052
1153/2018. (III. 27.) Korm. határozat
az M3-M35 autópálya, görbeházi csomópont fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosításáról
2093
1154/2018. (III. 27.) Korm. határozat
Magyarország vasúthálózat-fejlesztéseihez szükséges kötelezettségvállalásról
2095
1155/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a Bácsszentgyörgy - Haraszti (Rastina) közötti határátkelőhely ideiglenes megnyitásáról
2095
1156/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a Magyar Házak kárpátaljai kialakítására létrehozott állami tulajdonú gazdasági társaság feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos feladatokról
2095
1157/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával kötött megállapodás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról
2096
1158/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a Közúthálózat felújítása jogcímcsoporton a 2017. évben keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány változatlan célú felhasználásáról
2096
1159/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a debreceni Nagyerdő program befejezése érdekében szükséges többletforrások biztosításáról
2097
1160/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében tervezett angol nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény, a Debreceni Nemzetközi Iskola létrehozása érdekében szükséges többlet költségvetési támogatás biztosításáról
2097
1161/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a Modern Városok Program egyes városi közúti közlekedésfejlesztési projektjeinek megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról
2098
1162/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a salgótarjáni Főplébánia templom és környezetének megújításához szükséges beruházás támogatásáról
2102
1163/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházban a Modern Városok Program keretén belül új Onkológiai Központ kialakításához szükséges támogatás biztosításáról
2104
1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a hazai bölcsődefejlesztési programról
2106
1165/2018. (III. 27.) Korm. határozat
az "okos város" funkcionalitás magyarországi elterjedését szolgáló központi szolgáltatásplatform létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről
2108
1166/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben szükséges forrás biztosításáról
2110
1167/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
2112
1168/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet címrendjének módosításáról, valamint a XI. Miniszterelnökség és a XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
2114
1169/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a hazai világörökségi helyszínek népszerűsítése érdekében a XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
2116
1170/2018. (III. 27.) Korm. határozat
az Asszír Keleti Egyház projektjeinek támogatásáról
2118
1171/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség által tervezett beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
2118
1172/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és Malajzia Kormánya közötti kétoldalú gazdasági együttműködésről szóló egyetértési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2121
Magyar Közlöny - 2018/43
2018. március 26.
56/2018. (III. 26.) Korm. rendelet
az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
1977
57/2018. (III. 26.) Korm. rendelet
a Hernádnémeti nagyközség külterületén ipari terület kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
1977
58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet
a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
1979
59/2018. (III. 26.) Korm. rendelet
egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
1981
1132/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a 2018. évi pjongcsangi téli olimpián elért kimagasló sporteredmények állami jutalmának kifizetése érdekében szükséges intézkedésekről
1988
1133/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról
1990
1134/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a "Vetőmagot a gazdáknak" program folytatásának támogatásáról, valamint a XLII. Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet és a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
1994
1135/2018. (III. 26.) Korm. határozat
egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatásáról
1996
1136/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a fővárosi kerületek belterületi szilárd burkolat nélküli útállománya szilárd burkolattal történő ellátásának állami támogatásáról
1999
1137/2018. (III. 26.) Korm. határozat
az M4 Abony (Kelet) - Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósításáról új Tisza-híd megépítésével, valamint az M4 Törökszentmiklós (Nyugat) - Püspökladány - Berettyóújfalu közötti szakasz előkészítéséhez szükséges feltételek biztosításáról
1999
1138/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a szentesi Petőfi Szálló felújításával kapcsolatos intézkedésekről
2002
1139/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság részére történő tőkejuttatás elhalasztásáról
2004
1140/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a miskolci "Y híd" megvalósításáról
2004
1141/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a Hatvani Ipari Park megközelítését szolgáló útfejlesztésről
2005
1142/2018. (III. 26.) Korm. határozat
az Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda elhelyezése rendezéséhez szükséges forrás biztosításáról
2005
1143/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. működési többlettámogatásának biztosításáról
2006
1144/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a Váci Dunakanyar Színház épületének felújításáról, valamint az ehhez szükséges forrás biztosításáról
2006
1145/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdasági fejlesztési stratégiájában foglalt kamattámogatási rendszer működtetésével összefüggő kormányhatározatok módosításáról
2007
1146/2018. (III. 26.) Korm. határozat
egyes nemzetpolitikai célokkal összefüggő központi költségvetési források felhasználásáról, valamint a Rákóczi Szövetség "A Magyar Állandó Értekezlet XVI. ülésén támogatott Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés megvalósításának elősegítése céljából nyújtott támogatásból megvalósuló beszerzések" tárgyú beszerzései közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről szóló 2005/2017. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról
2008
1147/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
2009
1148/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a Hernádnémeti nagyközség külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
2010
1149/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a Szolnok megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
2011
1150/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a Magyar-Szlovén Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság XVII. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról
2011
1151/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a Budapest-Kolozsvár nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséről
2018
Magyar Közlöny - 2018/42
2018. március 23.
55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet
a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról
1904
9/2018. (III. 23.) MNB rendelet
adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
1906
7/2018. (III. 23.) IM rendelet
az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosításáról
1970
117/2018. (III. 23.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1972
118/2018. (III. 23.) KE határozat
bírói felmentésről
1972
119/2018. (III. 23.) KE határozat
bírói kinevezésről
1973
120/2018. (III. 23.) KE határozat
a 115/2015. (II. 23.) KE határozattal módosított 87/2012. (III. 20.) KE határozat módosításáról
1973
121/2018. (III. 23.) KE határozat
bírói felmentésről
1973
122/2018. (III. 23.) KE határozat
bírói felmentésről
1974
123/2018. (III. 23.) KE határozat
bírói kinevezésről
1974
124/2018. (III. 23.) KE határozat
bírói kinevezésről
1974
Magyar Közlöny - 2018/41
2018. március 20.
54/2018. (III. 20.) Korm. rendelet
a Mezőkövesd területén kovácsoló üzem létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
1894
Köf.5037/2017/4. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
1896
Magyar Közlöny - 2018/40
2018. március 20.
107/2018. (III. 20.) KE határozat
a Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról
1850
108/2018. (III. 20.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1854
109/2018. (III. 20.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1856
110/2018. (III. 20.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1862
111/2018. (III. 20.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1872
112/2018. (III. 20.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1873
113/2018. (III. 20.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1876
114/2018. (III. 20.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1878
115/2018. (III. 20.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1882
116/2018. (III. 20.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1891
Magyar Közlöny - 2018/39
2018. március 19.
53/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
1842
8/2018. (III. 19.) NGM rendelet
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól
1844
1131/2018. (III. 19.) Korm. határozat
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatáról történő átcsoportosításról és a Fogászati ellátás jogcím előirányzatának megemeléséről
1846
Magyar Közlöny - 2018/38
2018. március 19.
45/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
az állami és önkormányzati közfeladat-kataszterről
1773
46/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
a bölcsődei kiegészítő támogatásról
1775
47/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
1776
48/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról
1776
49/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
1778
50/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
1779
51/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatóházának beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
1780
52/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
a berettyóújfalui strand, uszoda és gyógyvizes fürdő fejlesztésének megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról
1781
7/2018. (III. 19.) NGM rendelet
az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet módosításáról
1782
1098/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a családbarát kormányzati intézkedésekről
1785
1099/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a bölcsődei kiegészítő támogatásról
1786
1100/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a SZEVIÉP Zrt. károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről
1788
1101/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Nemzeti Oltóanyaggyár megvalósításának előkészítéséhez kapcsolódó feladatokról
1790
1102/2018. (III. 19.) Korm. határozat
az országos jégkármegelőző rendszer meteorológiai kiszolgálásához szükséges időjárási radar létesítéséről
1790
1103/2018. (III. 19.) Korm. határozat
helyi önkormányzat közbiztonság-fejlesztéssel összefüggő támogatásáról
1791
1104/2018. (III. 19.) Korm. határozat
az Ötpróba Program megvalósításáról
1793
1105/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a többfunkciós autóbuszok beszerzéséhez szükséges forrásigényről
1793
1106/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának biztosításáról és az ehhez szükséges előirányzat-átcsoportosításokról
1794
1107/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Magyar Nemzeti Levéltár átfogó megújításának irányairól, kiemelten a levéltárpedagógiai feladatok és a magyar vonatkozású külföldi levéltári anyag kutatásának fejlesztésével összefüggő feladatokról
1806
1108/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő Magyar Nemzeti Filmarchívum épületének teljes körű felújításához szükséges forrás biztosításáról
1807
1109/2018. (III. 19.) Korm. határozat
az Árpád-ház Program első üteme keretében, 2018-2023 között megvalósuló tudományos-szakmai alprogramok részletes végrehajtási tervéről, az ehhez szükséges források biztosításáról, valamint az Árpádok történelmi művét bemutató, Székesfehérváron megvalósuló hazai kiállítás előkészítésének folytatásáról
1807
1110/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Millenáris területén megvalósuló beruházásokkal és az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokról, valamint az ezekkel összefüggő forrásbiztosításról
1812
1111/2018. (III. 19.) Korm. határozat
az Érd megyei jogú város külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
1812
1112/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről
1813
1113/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Martonvásár város külterületén megvalósuló ipari parki fejlesztésekhez szükséges többletforrás biztosításáról
1813
1114/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a szegedi atlétikai centrum megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről
1814
1115/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról
1816
1116/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti Megállapodás megújításáról és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1821/2017. (XI. 9.) Korm. határozat költségvetési feltételeinek biztosításáról
1816
1117/2018. (III. 19.) Korm. határozat
az Erdélyi Református Egyházkerület fejlesztésének támogatásához szükséges intézkedésekről
1817
1118/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Magyar Pálos Rend zarándoklatainak támogatása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
1820
1119/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Jeruzsálemi Latin Patriarchátus Jordániai Vikariátus projektjeinek támogatásáról
1822
1120/2018. (III. 19.) Korm. határozat
az egyes állami fenntartású felsőoktatási intézmények támogatási kérelmeinek a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett agrár-innovációt és génmegőrzést támogató felhívásra történő benyújtásához való hozzájárulásról
1822
1121/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal, valamint a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 azonosító számú ("Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról
1823
1122/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra benyújtott 1816684271 azonosító számú ("Kiszombori öntözőtelep rekonstrukció és fejlesztés" című) projektjavaslat tekintetében történő hozzájárulásról
1824
1123/2018. (III. 19.) Korm. határozat
az NHSZ Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a GINOP-2.1.2-8.1.4-16 azonosító számú ("Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
1824
1124/2018. (III. 19.) Korm. határozat
az IKOP-1.1.0-15-2017-00030 azonosító számú ["M0 autóút Déli szektor fejlesztése, rekonstrukciója (I. ütem) (Deák Ferenc mederhíd felszerkezet cseréje nélkül)" című] és az IKOP-4.1.0-15-2016-00005 azonosító számú ["M25 Eger gyorsforgalmi úti bekötése (M3-Eger szakasz megvalósítása)" című] nagyprojekt-javaslatok jóváhagyásáról, valamint a 2014-2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról szóló 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat módosításáról
1825
1125/2018. (III. 19.) Korm. határozat
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek forrásszerkezetének módosításáról és ingatlanvásárlási költségeinek uniós forrás terhére történő elszámolhatóságáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1831
1126/2018. (III. 19.) Korm. határozat
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program második módosításának jóváhagyásáról
1833
1127/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról
1833
1128/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány egyes infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról
1834
1129/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a bajai sportuszoda és élményfürdő fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
1837
1130/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a berettyóújfalui strand, uszoda és gyógyvizes fürdő fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
1837
22/2018. (III. 19.) ME határozat
a szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő Magyar-Szlovén Kormányközi Kisebbségi Bizottság, Magyar-Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság, Magyar-Szerb Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság, Magyar-Ukrán Kisebbségi Vegyes Bizottság, Magyar-Román Kisebbségügyi Együttműködési Szakbizottság és a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjainak felmentéséről és az új tagok kijelöléséről
1839
23/2018. (III. 19.) ME határozat
Magyarország Kormánya és az Elefántcsontparti Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
1840
24/2018. (III. 19.) ME határozat
nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Röntgen-szabadelektron Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építéséről és üzemeltetéséről szóló Egyezményhez való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1840
Magyar Közlöny - 2018/37
2018. március 14.
7/2018. (III. 14.) BM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
1686
11/2018. (III. 14.) EMMI rendelet
a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól
1718
6/2018. (III. 14.) FM rendelet
a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról
1761
103/2018. (III. 14.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1763
104/2018. (III. 14.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1764
105/2018. (III. 14.) KE határozat
kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról
1765
106/2018. (III. 14.) KE határozat
rektori megbízásról
1765
20/2018. (III. 14.) ME határozat
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjainak megbízásáról és elnökének kinevezéséről
1766
21/2018. (III. 14.) ME határozat
főiskolai tanár kinevezéséről
1767
Magyar Közlöny - 2018/36
2018. március 13.
40/2018. (III. 13.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési megállapodás kihirdetéséről
1626
41/2018. (III. 13.) Korm. rendelet
a büntetőeljárással összefüggésben személyi védelemben részesíthető személyekről és a személyi védelem ellátásának szabályairól
1630
42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet
a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
1634
43/2018. (III. 13.) Korm. rendelet
a Dorog külterületén autóalkatrész-gyártó üzem létesítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
1642
44/2018. (III. 13.) Korm. rendelet
a Vecsés-Városföld közötti földgázszállító vezeték létesítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
1643
1074/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak 2018. évi adományozásáról
1645
1075/2018. (III. 13.) Korm. határozat
az Egyesült Nemzetek Szervezete migrációs csomagjával kapcsolatos álláspontról
1646
1076/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a 2018. évi terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról
1647
1077/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a központi költségvetést megillető kötelezettségek egységes nyilvántartásának kialakításáról
1648
1078/2018. (III. 13.) Korm. határozat
az állami és önkormányzati közfeladat-kataszter létrehozásával kapcsolatos feladatok ellátásáról
1648
1079/2018. (III. 13.) Korm. határozat
az elektronikus közbeszerzési rendszer 2018-2021. évi továbbfejlesztési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról
1649
1080/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, címrend-kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról
1650
1081/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
1654
1082/2018. (III. 13.) Korm. határozat
egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról
1656
1083/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének tevékenységét kiegészítő szoftverlicenc beszerzési támogatás biztosítása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
1659
1084/2018. (III. 13.) Korm. határozat
nagyvenyim Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatásáról
1661
1085/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok újjászervezésének koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1663
1086/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a Város- és Faluvédők Szövetségének (Hungaria Nostra) támogatása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
1664
1087/2018. (III. 13.) Korm. határozat
az Andrássy Emlékmúzeum létrehozásához szükséges kormányzati intézkedésekről
1666
1088/2018. (III. 13.) Korm. határozat
az Erbili Káld Katolikus Érsekség által alapított Szent József Kórház gyógyszerellátásának további támogatásáról
1667
1089/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári központi irodájának helyreállításával kapcsolatos feladatokról
1667
1090/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztéséről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 2010/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
1668
1091/2018. (III. 13.) Korm. határozat
az EFOP-3.2.2-VEKOP-15 azonosító számú ("A köznevelés tartalmi szabályozóinak és pedagógiai módszertani eszköztárának fejlesztése" című) felhívás céljára többletforrás biztosításáról
1668
1092/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1669
1093/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 azonosító számú ("Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1674
1094/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 azonosító számú ["Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5. (KKMO 5)" című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1676
1095/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a KEHOP-2.2.2-15-2016-00105 azonosító számú ["Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6. (NYDDU 6)" című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1678
1096/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal, valamint a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra benyújtott projektjavaslatok tekintetében történő hozzájárulásról
1680
1097/2018. (III. 13.) Korm. határozat
egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatásáról, valamint egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról
1680
19/2018. (III. 13.) ME határozat
a Magyarország Kormánya, valamint az Andorrai Hercegség Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
1683
Magyar Közlöny - 2018/35
2018. március 12.
39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet
a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről
1344
6/2018. (III. 12.) MNB rendelet
az "Albert aranyforintja" arany emlékérme kibocsátásáról
1346
7/2018. (III. 12.) MNB rendelet
a szélfelirattal ellátott "Albert aranyforintja" arany emlékérme kibocsátásáról
1348
8/2018. (III. 12.) MNB rendelet
az "Albert aranyforintja" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
1349
5/2018. (III. 12.) MvM rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről szóló 38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet módosításáról, valamint az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról szóló MvM rendelet
1351
6/2018. (III. 12.) MvM rendelet
az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet módosításáról
1352
97/2018. (III. 12.) KE határozat
vezérőrnagyi előléptetésről
1618
98/2018. (III. 12.) KE határozat
vezérőrnagyi előléptetésről
1618
99/2018. (III. 12.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
1619
100/2018. (III. 12.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
1619
101/2018. (III. 12.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
1620
102/2018. (III. 12.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
1620
1073/2018. (III. 12.) Korm. határozat
a sepsikőröspataki Kálnoky-kastély és a Kálnoky Alapítvány miklósvári ingatlanának fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
1621
Magyar Közlöny - 2018/35 - 2. rész
2018. március 12.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet
a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről
1344
6/2018. (III. 12.) MNB rendelet
az "Albert aranyforintja" arany emlékérme kibocsátásáról
1346
7/2018. (III. 12.) MNB rendelet
a szélfelirattal ellátott "Albert aranyforintja" arany emlékérme kibocsátásáról
1348
8/2018. (III. 12.) MNB rendelet
az "Albert aranyforintja" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
1349
5/2018. (III. 12.) MvM rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről szóló 38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet módosításáról, valamint az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról szóló MvM rendelet
1351
6/2018. (III. 12.) MvM rendelet
az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet módosításáról
1352
97/2018. (III. 12.) KE határozat
vezérőrnagyi előléptetésről
1618
98/2018. (III. 12.) KE határozat
vezérőrnagyi előléptetésről
1618
99/2018. (III. 12.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
1619
100/2018. (III. 12.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
1619
101/2018. (III. 12.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
1620
102/2018. (III. 12.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
1620
1073/2018. (III. 12.) Korm. határozat
a sepsikőröspataki Kálnoky-kastély és a Kálnoky Alapítvány miklósvári ingatlanának fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
1621
Magyar Közlöny - 2018/34
2018. március 9.
1072/2018. (III. 9.) Korm. határozat
a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében szükséges intézkedésekről
1342
Magyar Közlöny - 2018/33
2018. március 8.
37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet
az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről
1328
38/2018. (III. 8.) Korm. rendelet
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról
1329
4/2018. (III. 8.) HM rendelet
a Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseiről szóló 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet módosításáról
1330
5/2018. (III. 8.) HM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól
1331
1001/2018. (III. 8.) AB Tü. határozat
az Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról
1339
Magyar Közlöny - 2018/32
2018. március 7.
34/2018. (III. 7.) Korm. rendelet
a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó Erzsébet-utalványról
1294
35/2018. (III. 7.) Korm. rendelet
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
1295
36/2018. (III. 7.) Korm. rendelet
a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról
1297
10/2018. (III. 7.) EMMI rendelet
a PET-eljárással végzett ellátások központi várólistájának működési rendjéről
1298
96/2018. (III. 7.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1322
1068/2018. (III. 7.) Korm. határozat
"Életmentő Emlékérem" adományozásáról
1322
1069/2018. (III. 7.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról
1323
1070/2018. (III. 7.) Korm. határozat
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat meghatározott forrásból megvalósuló beszerzése közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről
1325
1071/2018. (III. 7.) Korm. határozat
a Magyar Kerékpáros Szövetség fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
1325
Magyar Közlöny - 2018/31
2018. március 5.
32/2018. (III. 5.) Korm. rendelet
a felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről
1276
33/2018. (III. 5.) Korm. rendelet
a gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet módosításáról
1279
6/2018. (III. 5.) BM rendelet
az egyes miniszteri rendeletek vízügyi tárgyú módosításáról
1280
7/2018. (III. 5.) NFM rendelet
a Vasúti Műszaki Vizsgálóközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről és az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról
1290
1067/2018. (III. 5.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról
1291
Magyar Közlöny - 2018/30
2018. március 2.
1065/2018. (III. 2.) Korm. határozat
a hazai tüdőtranszplantációs program, valamint a Semmelweis Egyetem kutatási és oktatási tevékenységének továbbfejlesztéséről
1274
1066/2018. (III. 2.) Korm. határozat
a Veresegyházi Katolikus Gimnázium építésének támogatásáról
1274
Magyar Közlöny - 2018/29
2018. március 1.
2018. évi I. törvény
az 1568. évi tordai vallásügyi törvény jelentőségéről és a Vallásszabadság Napjáról
1262
2018. évi II. törvény
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról
1262
2018. évi III. törvény
a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról
1263
2018. évi IV. törvény
a pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi CXCI. törvény módosításáról
1264
6/2018. (III. 1.) NGM rendelet
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról
1266
93/2018. (III. 1.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
1270
94/2018. (III. 1.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
1270
95/2018. (III. 1.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
1271
Magyar Közlöny - 2018/28
2018. február 28.
29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet
az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról
1246
30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet
az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének és tevékenysége felülvizsgálatának szabályairól
1247
31/2018. (II. 28.) Korm. rendelet
a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 488/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
1251
3/2018. (II. 28.) HM rendelet
a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról
1252
4/2018. (II. 28.) NGM rendelet
az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díj megfizetésére vonatkozó szabályokról
1252
5/2018. (II. 28.) NGM rendelet
a meghatározott cselekmények végrehajtása során közreműködő szervezetek és a romlandó dolgok értékesítése kapcsán közreműködő kereskedők igénybevételének részletes szabályairól
1253
89/2018. (II. 28.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1256
90/2018. (II. 28.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1256
91/2018. (II. 28.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1257
92/2018. (II. 28.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
1257
1063/2018. (II. 28.) Korm. határozat
a torontói Magyar Diaszpóra Missziós Központ létrehozatalához szükséges forrás biztosításáról
1258
1064/2018. (II. 28.) Korm. határozat
a horgászati célú Nemzeti Halgazdálkodási és Horgászati Stratégiáról és az Országos Horgászati Hálózati Program végrehajtásához szükséges feladatokról
1258
18/2018. (II. 28.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
1259
Magyar Közlöny - 2018/27
2018. február 28.
26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet
a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének adminisztratív egyszerűsítéséhez kapcsolódóan egyes kormányrendeletek módosításáról
1138
27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet
az egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
1151
28/2018. (II. 28.) Korm. rendelet
a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet és a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
1212
6/2018. (II. 28.) IM rendelet
a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól
1238
3/2018. (II. 28.) NGM rendelet
a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról
1240
6/2018. (II. 28.) NFM rendelet
a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 22/2017. (VI. 29.) NFM rendelet módosításáról
1243
Magyar Közlöny - 2018/26
2018. február 26.
25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
1092
1062/2018. (II. 26.) Korm. határozat
egyes turisztikai tárgyú kormányhatározatok módosításáról
1133
Magyar Közlöny - 2018/25
2018. február 23.
4/2018. (II. 23.) BM rendelet
a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról
1038
5/2018. (II. 23.) BM rendelet
az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről és a hitelesítési rendről szóló 53/2015. (IX. 24.) BM rendelet módosításáról
1040
4/2018. (II. 23.) FM rendelet
a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról
1043
5/2018. (II. 23.) FM rendelet
a termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatásról
1083
87/2018. (II. 23.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
1089
88/2018. (II. 23.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
1089
Magyar Közlöny - 2018/24
2018. február 22.
3/2018. (II. 22.) MNB rendelet
az életbiztosítási igényfelmérő tartalmi elemeiről szóló 56/2015. (XII. 22.) MNB rendelet hatályon kívül helyezéséről
1026
4/2018. (II. 22.) MNB rendelet
a "FIFA Világbajnokság Oroszország, 2018" ezüst emlékérme kibocsátásáról
1026
5/2018. (II. 22.) MNB rendelet
a "FIFA Világbajnokság Oroszország, 2018" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
1028
1057/2018. (II. 22.) Korm. határozat
a Budakalász településen megvalósuló iskolaépítéshez szükséges többletforrás biztosításáról
1030
1058/2018. (II. 22.) Korm. határozat
a TRANZIT-KER Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Tranzit-Food Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
1030
1059/2018. (II. 22.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében megvalósuló sportfejlesztésekkel összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról
1031
1060/2018. (II. 22.) Korm. határozat
a Thália Színház és a Mikroszkóp Színpad fejlesztéseinek támogatásáról
1033
1061/2018. (II. 22.) Korm. határozat
csanádpalota Város Önkormányzat működési célú forrásbiztosításáról
1033
17/2018. (II. 22.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a rendőri együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1036
Magyar Közlöny - 2018/23
2018. február 21.
3/2018. (II. 21.) BM rendelet
a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről
984
2/2018. (II. 21.) OGY határozat
a Lengyelország melletti kiállásról Brüsszel nyomásgyakorlásával szemben
1020
1056/2018. (II. 21.) Korm. határozat
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1021
16/2018. (II. 21.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
1023
Magyar Közlöny - 2018/22
2018. február 20.
22/2018. (II. 20.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között 2006. május 12-én, Havannában kelt gazdasági együttműködés kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
955
23/2018. (II. 20.) Korm. rendelet
munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
957
24/2018. (II. 20.) Korm. rendelet
az egri Szent Antal Minorita templom és rendház rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
960
1/2018. (II. 20.) OGY határozat
dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
962
70/2018. (II. 20.) KE határozat
a bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről
962
71/2018. (II. 20.) KE határozat
bírói felmentésről
963
72/2018. (II. 20.) KE határozat
bírói felmentésről
963
73/2018. (II. 20.) KE határozat
bírói felmentésről
963
74/2018. (II. 20.) KE határozat
bírói felmentésről
964
75/2018. (II. 20.) KE határozat
bírói felmentésről
964
76/2018. (II. 20.) KE határozat
bírói felmentésről
964
77/2018. (II. 20.) KE határozat
bírói felmentésről
965
78/2018. (II. 20.) KE határozat
bírói kinevezésről
965
79/2018. (II. 20.) KE határozat
bírói kinevezésről
965
80/2018. (II. 20.) KE határozat
bírói kinevezésről
966
81/2018. (II. 20.) KE határozat
bírói kinevezésről
966
82/2018. (II. 20.) KE határozat
bírói kinevezésről
966
83/2018. (II. 20.) KE határozat
bírói kinevezésről
967
84/2018. (II. 20.) KE határozat
bírói kinevezésről
967
85/2018. (II. 20.) KE határozat
bírói kinevezésről
967
86/2018. (II. 20.) KE határozat
bírói kinevezésről
968
1046/2018. (II. 20.) Korm. határozat
az első világháborús centenáriumi megemlékezések programjairól és az azok megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
968
1047/2018. (II. 20.) Korm. határozat
a Görgei 200 Emlékkiállítás megrendezésének támogatásáról
969
1048/2018. (II. 20.) Korm. határozat
a hazai buszgyártás erősítése érdekében szükséges egyes feladatokról és a Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottságról szóló 1357/2016. (VII. 13.) Korm. határozat módosításáról
969
1049/2018. (II. 20.) Korm. határozat
egyes génmegőrző intézmények fejlesztésének és kiemelt programjainak támogatásáról
970
1050/2018. (II. 20.) Korm. határozat
az Európai Egyetemi Játékok Debrecenben és Miskolcon történő megrendezéséről
971
1051/2018. (II. 20.) Korm. határozat
a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Programmal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozat módosításáról
972
1052/2018. (II. 20.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a hódmezővásárhelyi honvéd középiskola és kollégium létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről
972
1053/2018. (II. 20.) Korm. határozat
a Földművelésügyi Minisztérium által fenntartott Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskolával összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásokra a "Hatékonyság növelése" című, valamint a "Korszerűsítés, hatékonyság és minőség növelése" című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
975
1054/2018. (II. 20.) Korm. határozat
a KEHOP-2.4.0-17-2017-00001 azonosító számú ("A KEHOP keretében megvalósuló víziközmű projektek vagyonértékelésének, záró költség-haszon elemzésének, valamint a pótlási szükségletek előrejelzésének elkészítése" című) projekt támogatásának növeléséről
975
1055/2018. (II. 20.) Korm. határozat
a KEHOP-5.2.3-16-2016-00048 azonosító számú ("Soli Deo Gloria Konzorcium épületeinek energetikai felújítása" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
977
115/2018. (II. 20.) NVB határozat
a Nemzeti Választási Bizottság határozata
979
Magyar Közlöny - 2018/21
2018. február 16.
21/2018. (II. 16.) Korm. rendelet
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról
950
5/2018. (II. 16.) NFM rendelet
a Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
951
Magyar Közlöny - 2018/20
2018. február 15.
4/2018. (II. 15.) MvM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet 2018. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásával összefüggő módosításáról
918
2/2018. (II. 15.) BM rendelet
a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosításáról
945
9/2018. (II. 15.) EMMI rendelet
az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról
945
69/2018. (II. 15.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
947
Magyar Közlöny - 2018/19
2018. február 14.
17/2018. (II. 14.) Korm. rendelet
pécs (Sopianae) ókeresztény temetője világörökségi kezelési tervéről
722
18/2018. (II. 14.) Korm. rendelet
az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
732
19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet
a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
875
20/2018. (II. 14.) Korm. rendelet
a katonai egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok vonatkozásában a közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
907
3/2018. (II. 14.) MvM rendelet
a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról
910
1044/2018. (II. 14.) Korm. határozat
a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemeléséről
912
1045/2018. (II. 14.) Korm. határozat
a szociális ágazatban dolgozókkal kapcsolatos 2018. évi bérintézkedések, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti, feladat és intézmény átadás-átvétel miatti előirányzat-átcsoportosításról
914
Magyar Közlöny - 2018/18
2018. február 13.
15/2018. (II. 13.) Korm. rendelet
a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról
658
16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról
685
8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek deregulálásáról
690
5/2018. (II. 13.) IM rendelet
a közjegyzői vizsga részletes szabályairól
709
1/2018. (II. 13.) PTNM rendelet
a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2017. (X. 31.) PTNM rendelet módosításáról
712
68/2018. (II. 13.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
714
1039/2018. (II. 13.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chlaba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló, 2012. február 27. napján aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
714
1040/2018. (II. 13.) Korm. határozat
a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló katonai szállítórepülő képesség kialakításával kapcsolatos feladatokról és a szükséges források biztosításáról
715
1041/2018. (II. 13.) Korm. határozat
az egyes egyházi fejlesztési, működési és program célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról
715
1042/2018. (II. 13.) Korm. határozat
mosonmagyaróvár városi iparterület fejlesztéséhez kapcsolódó víziközmű-hálózat továbbfejlesztésének finanszírozásáról
717
1043/2018. (II. 13.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
718
Magyar Közlöny - 2018/17
2018. február 12.
14/2018. (II. 12.) Korm. rendelet
az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete világörökségi helyszín világörökségi kezelési tervéről
636
1033/2018. (II. 12.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő elektronikus ügyintézéssel összefüggő jogszabályoknak való megfelelése érdekében történő egyszeri többletforrás biztosításáról
653
1034/2018. (II. 12.) Korm. határozat
a vörösberényi kolostoregyüttessel kapcsolatos feladatok támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1003/2018. (I. 15.) Korm. határozat módosításáról
653
1035/2018. (II. 12.) Korm. határozat
a digitális tartalomfejlesztés támogatásáról
653
1036/2018. (II. 12.) Korm. határozat
az Európai Unió Afrikából kiinduló migráció kiváltó tényezőinek kezelésére létrehozott Szükséghelyzeti Vagyonkezelő Alapjához való magyar hozzájárulásról
654
1037/2018. (II. 12.) Korm. határozat
a Graboplast Padlógyártó Zrt. "Lakkfelhordó gépegység beszerzése" tárgyú beszerzése közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről
654
1038/2018. (II. 12.) Korm. határozat
az egyes egyedi települési sportcélú infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról
655
15/2018. (II. 12.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
655
Magyar Közlöny - 2018/16
2018. február 8.
37/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói felmentésről
623
38/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói felmentésről
623
39/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói felmentésről
623
40/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói felmentésről
624
41/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói felmentésről
624
42/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói felmentésről
624
43/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói felmentésről
625
44/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
625
45/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
625
46/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
626
47/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
626
48/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
626
49/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
627
50/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
627
51/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
627
52/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
628
53/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
628
54/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
628
55/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
629
56/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
629
57/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
629
58/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
630
59/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
630
60/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
630
61/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
631
62/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
631
63/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
631
64/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
632
65/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
632
66/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
632
67/2018. (II. 8.) KE határozat
a 83/2015. (I. 30.) KE határozattal módosított 31/2012. (II. 7.) KE határozat módosításáról
633
14/2018. (II. 8.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
633
Magyar Közlöny - 2018/15
2018. február 8.
2/2018. (II. 8.) HM rendelet
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról
612
4/2018. (II. 8.) NFM rendelet
a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet módosításáról
613
32/2018. (II. 8.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
614
33/2018. (II. 8.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
614
34/2018. (II. 8.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
615
35/2018. (II. 8.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
615
36/2018. (II. 8.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
616
1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat
a hazai építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról
616
1032/2018. (II. 8.) Korm. határozat
a tatabányai, a nagykátai és a váci mentőállomás felújításáról, valamint a tabi mentőállomás újjáépítéséhez rendelkezésre álló forrás kiegészítéséről
617
11/2018. (II. 8.) ME határozat
a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről
619
12/2018. (II. 8.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
619
13/2018. (II. 8.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
620
Magyar Közlöny - 2018/14
2018. február 6.
5/2018. (II. 6.) Korm. rendelet
a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezményhez kapcsolódó, a fenntartható mezőgazdaságról és a vidékfejlesztésről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
516
6/2018. (II. 6.) Korm. rendelet
a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény módosítása kihirdetéséről
533
7/2018. (II. 6.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti oktatási, felsőoktatási és tudományos együttműködési Megállapodás kihirdetéséről és a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról
534
8/2018. (II. 6.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről
542
9/2018. (II. 6.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről
549
10/2018. (II. 6.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
554
11/2018. (II. 6.) Korm. rendelet
a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosításáról
559
12/2018. (II. 6.) Korm. rendelet
a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról
560
13/2018. (II. 6.) Korm. rendelet
a mátrai és bükki térség egyes villamosenergia-elosztó vezetékeinek földkábelre történő cseréjével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
561
2/2018. (II. 6.) MvM rendelet
balatonőszöd vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 4/2005. (III. 10.) TNM rendelet módosításáról
564
3/2018. (II. 6.) FM rendelet
az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet módosításáról
567
1/2018. (II. 6.) NGM rendelet
a szakképzési centrumok felnőttoktatási tevékenységének normatív támogatásáról
583
2/2018. (II. 6.) NGM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 50/2017. (XII. 29.) NGM rendelet beruházások támogatásával összefüggő módosításáról
588
3/2018. (II. 6.) NFM rendelet
a közlekedési és energetikai szervek honvédelmi feladatairól szóló 22/2014. (IV. 18.) NFM rendelet módosításáról
593
1016/2018. (II. 6.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között a kőolaj-készletezési szerződésekről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
594
1017/2018. (II. 6.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
594
1018/2018. (II. 6.) Korm. határozat
a Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról
595
1019/2018. (II. 6.) Korm. határozat
a Ljubljanai Magyar Kulturális Intézet elhelyezését biztosító ingatlan megvásárlásához szükséges intézkedésekről
595
1020/2018. (II. 6.) Korm. határozat
a Beruházás Előkészítési Alap 2018. évi létrehozásához szükséges intézkedésekről
596
1021/2018. (II. 6.) Korm. határozat
a közösségi agrármarketing feladatok pótlólagos forrásigényéről
596
1022/2018. (II. 6.) Korm. határozat
a magyar divat- és designipar fejlesztésével kapcsolatos feladatok, valamint a turisztikai marketing- és kommunikációs feladatok ellátásáról
596
1023/2018. (II. 6.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében megvalósuló győri Széchenyi István Egyetem fejlesztéséhez szükséges ingatlanok megvásárlásához szükséges forrás biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
597
1024/2018. (II. 6.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról
600
1025/2018. (II. 6.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
602
1026/2018. (II. 6.) Korm. határozat
a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a MAHOP-2.2-2016 ("Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása" című), a MAHOP-2.4-2016 ("Az akvakultúrába történő környezetvédelmi célú beruházások" című) és a MAHOP-2.5-2017 azonosító jelű ("A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról
604
1027/2018. (II. 6.) Korm. határozat
a Kaposvár megyei jogú város külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
604
1028/2018. (II. 6.) Korm. határozat
a Budapest XII. kerület belterület, 9628 és 9630/2 helyrajzi számú ingatlanok egyházi jogi személy részére történő ingyenes tulajdonba adásáról
604
1029/2018. (II. 6.) Korm. határozat
a 2017. évre meghatározott fejlesztéspolitikai célok megvalósulásáról
605
1030/2018. (II. 6.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról
606
7/2018. (II. 6.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és az Etióp Szövetségi Demokratikus Köztársaság Kormánya között új légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
608
8/2018. (II. 6.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarországon és az Oroszországi Föderációban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
608
9/2018. (II. 6.) ME határozat
a Magyar-Pakisztáni Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság, a Magyar-Kenyai Gazdasági és Műszaki Vegyes Bizottság és a Magyar-Kirgiz Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság magyar tagozata elnökének kinevezéséről
609
10/2018. (II. 6.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Drégelypalánk és Ipeµské predmostie (Ipolyhídvég) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
609
Magyar Közlöny - 2018/13
2018. február 5.
1/2018. (II. 5.) MvM rendelet
egyes közbeszerzési tárgyú miniszteri rendeletek elektronikus közbeszerzés bevezetésével összefüggő módosításáról
314
7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet
egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
318
2/2018. (II. 5.) NFM rendelet
egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
356
1015/2018. (II. 5.) Korm. határozat
a Győr belterület, 6887 helyrajzi számú ingatlan egyházi jogi személy részére történő ingyenes tulajdonba adásáról
512
Magyar Közlöny - 2018/12
2018. február 2.
4/2018. (II. 2.) Korm. rendelet
a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
298
1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet címrendjének kiegészítéséről, a 2017. évi költségvetési maradványok átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó 2018. évi megtakarítások kezeléséről
300
1014/2018. (II. 2.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
310
Magyar Közlöny - 2018/11
2018. február 1.
3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
254
6/2018. (II. 1.) EMMI rendelet
a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról
256
1/2018. (II. 1.) FM rendelet
a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018-2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról
263
2/2018. (II. 1.) FM rendelet
a szakmaközi szervezetek elismerésének és ellenőrzésének részletes szabályairól
277
Köf.5033/2017/4. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
281
1007/2018. (II. 1.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztések támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról
289
1008/2018. (II. 1.) Korm. határozat
a Nyíregyházi Stadion beruházáshoz és a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó intézkedésekről
291
1009/2018. (II. 1.) Korm. határozat
a Szegedi Tudományegyetem egyes infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról
291
1010/2017. (II. 1.) Korm. határozat
a 2014-2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
292
1011/2018. (II. 1.) Korm. határozat
a digitális oktatás tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
295
1012/2018. (II. 1.) Korm. határozat
az első világháborús megemlékezések koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
295
6/2018. (II. 1.) ME határozat
a szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok tagjainak felmentéséről
296
Magyar Közlöny - 2018/10
2018. február 1.
2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet
az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben dolgozók béremelésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
234
5/2018. (II. 1.) EMMI rendelet
egyes szociális tárgyú és kapcsolódó miniszteri rendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő és egyéb tárgyú módosításáról
245
1004/2018. (II. 1.) Korm. határozat
a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja érdekében a 2018. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról
247
1005/2018. (II. 1.) Korm. határozat
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok és Összevont szakellátás jogcímek 2018. évi előirányzatainak megemeléséről, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak bérhelyzetének javításához kapcsolódó költségvetési forrás biztosításáról
249
1006/2018. (II. 1.) Korm. határozat
a Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar békéscsabai telephelyű Gazdasági Campusának az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról
251
Magyar Közlöny - 2018/9
2018. január 29.
1/2018. (I. 29.) MNB rendelet
a "Görgei Artúr" ezüst emlékérme kibocsátásáról
226
2/2018. (I. 29.) MNB rendelet
a "Görgei Artúr" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
227
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról
230
31/2018. (I. 29.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
231
Magyar Közlöny - 2018/8
2018. január 26.
1/2018. (I. 26.) HM rendelet
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
206
4/2018. (I. 26.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
223
5/2018. (I. 26.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
223
Magyar Közlöny - 2018/7
2018. január 23.
1/2018. (I. 23.) Korm. rendelet
a dohánykiskereskedelem-ellátási tevékenység elvégzése céljából megkötött koncessziós szerződés alapján fizetendő koncessziós díj legkisebb mértékéről szóló 405/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
192
3/2018. (I. 23.) EMMI rendelet
a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról
194
4/2018. (I. 23.) EMMI rendelet
a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról
200
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról
202
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról
202
3/2018. (I. 23.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Államok Kormánya közötti, az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek a Magyar Köztársaság területén történő tevékenységéről szóló Megállapodás, valamint az annak mellékletét képező Végrehajtási Megállapodások felülvizsgálatáról
203
Magyar Közlöny - 2018/6
2018. január 18.
1/2018. (I. 18.) BM rendelet
az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
152
2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról
158
4/2018. (I. 18.) IM rendelet
az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 4/2015. (III. 3.) IM rendelet módosításáról
185
1/2018. (I. 18.) NFM rendelet
az egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
185
Magyar Közlöny - 2018/5
2018. január 15.
23/2018. (I. 15.) KE határozat
bírói kinevezésről
146
24/2018. (I. 15.) KE határozat
bírói kinevezésről
146
25/2018. (I. 15.) KE határozat
bírói kinevezésről
146
26/2018. (I. 15.) KE határozat
bírói kinevezésről
147
27/2018. (I. 15.) KE határozat
bírói kinevezésről
147
28/2018. (I. 15.) KE határozat
bírói kinevezésről
147
29/2018. (I. 15.) KE határozat
bírói kinevezésről
148
30/2018. (I. 15.) KE határozat
bírói kinevezésről
148
1003/2018. (I. 15.) Korm. határozat
a vörösberényi kolostoregyüttessel kapcsolatos feladatok támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
148
Magyar Közlöny - 2018/4
2018. január 12.
1/2018. (I. 12.) EMMI rendelet
a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról
130
3/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
134
4/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
134
5/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
135
6/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
135
7/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
136
8/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
136
9/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
137
10/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
137
11/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
138
12/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
138
13/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
139
14/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
139
15/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
140
16/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
140
17/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
141
18/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
141
19/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
142
20/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
142
21/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
143
22/2018. (I. 12.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
143
Magyar Közlöny - 2018/3
2018. január 11.
3/2018. (I. 11.) IM rendelet
a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról
122
2/2018. (I. 11.) KE határozat
az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választása időpontjának kitűzéséről
128
Magyar Közlöny - 2018/2
2018. január 4.
1/2018. (I. 4.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
118
1001/2018. (I. 4.) Korm. határozat
a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendeletben a 2018. évre meghatározott keretösszeg módosításáról
118
1002/2018. (I. 4.) Korm. határozat
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat módosításáról
119
2/2018. (I. 4.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
119
Magyar Közlöny - 2018/1
2018. január 3.
1/2018. (I. 3.) IM rendelet
az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról
2
2/2018. (I. 3.) IM rendelet
az országgyűlési képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről
87
Köm.5023/2017/3. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának
100
Köf.5026/2017/3. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának
102
Köf.5027/2017/4. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának
106
Köf.5032/2017/4. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának
109
1/2018. (I. 3.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
116
GENERÁLÁS

 

 

 

 

 

 

 
REGISZTRÁCIÓ


BELÉPÉS FACEBOOK-FIÓK NÉLKÜL
ELFELEJTETT JELSZÓ

Utolsó szinkronizálás az Országgyűlés honlapjával:
2018-04-27 01:00:02