A Magyar Közlönyök listája (2017)

2016 2017

KERESÉS:
KERESS!

Az alábbi listában pipával lehet megjelölni egy-egy elemet, majd alul, a "Generálás" gombra kattintással a kiválasztott elemek listába rendezve jelennek meg.


Magyar Közlöny - 2017/190
2017. november 21.
1856/2017. (XI. 21.) Korm. határozat
az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti Átfogó és Megerősített Partnerségi Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
30660
Magyar Közlöny - 2017/189
2017. november 21.
27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
30084
30/2017. (XI. 21.) EMMI rendelet
az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról
30657
Magyar Közlöny - 2017/189 - 2. rész
2017. november 21.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
30084
30/2017. (XI. 21.) EMMI rendelet
az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról
30657
Magyar Közlöny - 2017/188
2017. november 20.
346/2017. (XI. 20.) Korm. rendelet
a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
30078
44/2017. (XI. 20.) NFM rendelet
a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság állami tulajdonban álló társasági részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 27/2015. (V. 28.) NFM rendelet hatályon kívül helyezéséről
30081
438/2017. (XI. 20.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
30082
1855/2017. (XI. 20.) Korm. határozat
a "Beruházás ösztönzési célelőirányzat" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének engedélyezéséről
30082
Magyar Közlöny - 2017/187
2017. november 16.
345/2017. (XI. 16.) Korm. rendelet
az egyes foglalkoztatási, valamint pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
30062
1/2017. BJE jogegységi határozat
a Kúria határozata
30066
Knk.VII.37.689/2017/2. számú végzés
a Kúria végzése
30070
431/2017. (XI. 16.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
30073
432/2017. (XI. 16.) KE határozat
a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává történő kinevezésről
30073
433/2017. (XI. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
30074
434/2017. (XI. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
30074
435/2017. (XI. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
30074
436/2017. (XI. 16.) KE határozat
bírói kinevezésről
30075
437/2017. (XI. 16.) KE határozat
bírói kinevezésről
30075
Magyar Közlöny - 2017/186
2017. november 15.
341/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet
a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó Erzsébet-utalványról
30038
342/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
30039
343/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek a nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges módosításáról
30040
344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet
a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
30046
Knk.IV.37.686/2017/3. számú végzés
a Kúria végzése
30048
Köf.5030/2017/3. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
30052
1850/2017. (XI. 15.) Korm. határozat
az Országvédelmi Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
30056
1851/2017. (XI. 15.) Korm. határozat
az IKOP-1.1.0-15-2016-00026 azonosító számú ("M6 autóút Bóly-Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítása Villányi csomóponttal" című) projekt előkészítési költségeinek támogatásáról
30058
1852/2017. (XI. 15.) Korm. határozat
a Komárom város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
30060
1853/2017. (XI. 15.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program módosításáról
30060
1854/2017. (XI. 15.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a védelmi ipari minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
30060
Magyar Közlöny - 2017/185
2017. november 14.
337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet
a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről
29973
338/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet
egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról
29980
339/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet
a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
29982
340/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet
a Miskolc Steel Mills Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
29986
30/2017. (XI. 14.) AB határozat
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (4a) bekezdésének b) pontja, illetve az 1. § (4b), (4f) és (4g) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
29987
27/2017. (XI. 14.) OGY határozat
a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről
30
28/2017. (XI. 14.) OGY határozat
dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
30
427/2017. (XI. 14.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
30
428/2017. (XI. 14.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
30
429/2017. (XI. 14.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
30
430/2017. (XI. 14.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
30
1842/2017. (XI. 14.) Korm. határozat
Magyarország IV. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervéről
30
1843/2017. (XI. 14.) Korm. határozat
a Debreceni Egyetem ipari parkjába tervezett Innovációs Központ létrehozásának támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
30
1844/2017. (XI. 14.) Korm. határozat
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2017. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
30
1845/2017. (XI. 14.) Korm. határozat
a Mária Rádió Közhasznú Egyesület, a Mária Út Közhasznú Egyesület, illetve a Volkra Ottó János - Magyar Múzsa Alapítvány támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
30
1846/2017. (XI. 14.) Korm. határozat
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
30
1847/2017. (XI. 14.) Korm. határozat
a KEHOP-5.2.2-16-2016-00025 azonosító számú ("Heves megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről
30
1848/2017. (XI. 14.) Korm. határozat
a TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 azonosító számú ("Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén" című), valamint a TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001 azonosító számú ("Zöld Város kialakítása Miskolc Belváros - Történelmi Avas akcióterületen" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról
30
1849/2017. (XI. 14.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
30
Magyar Közlöny - 2017/184
2017. november 13.
2017. évi CXL. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről
29754
2017. évi CXLI. törvény
a Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
29773
2017. évi CXLII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
29789
2017. évi CXLIII. törvény
az egyes migrációs tárgyú törvények módosításáról
29795
2017. évi CXLIV. törvény
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, egyes büntető tárgyú törvények, valamint az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények módosításáról
29838
2017. évi CXLV. törvény
egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról
29889
2017. évi CXLVI. törvény
az átmeneti bányászjáradékban részesülők közérdekű nyugdíjas szövetkezeten keresztül történő foglalkoztatása érdekében egyes törvények módosításáról
29965
Magyar Közlöny - 2017/183
2017. november 11.
2017. évi CXXXVIII. törvény
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról
29748
2017. évi CXXXIX. törvény
a Kormánytisztviselői Döntőbizottság elnevezésének megváltoztatásával összefüggő egyes törvények módosításáról
29749
Magyar Közlöny - 2017/182
2017. november 10.
2017. évi CXXXII. törvény
egyes állam által nyújtott támogatások és ösztöndíjak adómentességéről
29622
2017. évi CXXXIII. törvény
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról
29623
2017. évi CXXXIV. törvény
a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról
29624
2017. évi CXXXV. törvény
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról
29655
2017. évi CXXXVI. törvény
az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
29656
2017. évi CXXXVII. törvény
a nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról
29690
3/2017. (XI. 10.) MK rendelet
a Hungary Helps Program megjelenésének egységes formai követelményeiről, arculati elemeiről, valamint a Hungary Helps védjegy használatáról
29695
Köf.5028/2017/4. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
29734
1839/2017. (XI. 10.) Korm. határozat
a hazai E-sport támogatásával összefüggő kormányzati intézkedésekről
29739
1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
29740
1841/2017. (XI. 10.) Korm. határozat
a székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról
29746
Magyar Közlöny - 2017/181
2017. november 9.
330/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa között a turizmus területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
29549
331/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet
a korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vétel iránti eljárásának részletes szabályairól
29552
332/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet
az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól
29555
333/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet
a vendégoktatói ösztöndíjprogram részletes szabályairól, valamint egyes külügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
29563
334/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet
a településügyi dokumentumok készítéséhez szükséges térképi adatbázisok, adatok ingyenes átadása érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról
29568
335/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról
29577
336/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet
a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
29577
1821/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti Megállapodás megújításáról és az azzal összefüggő feladatokról
29580
1822/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
a Kárpát-medencei Falugazdász Programról
29588
1823/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság működési körében felmerülő költségekről és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről
29589
1824/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
a MotoGP Magyar Nagydíj jövőbeni megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
29589
1825/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
a Konfuciusz Intézetek Közép- és Kelet-európai Regionális Tanárképző Központjának támogatásáról
29590
1826/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
a Ceglédi GULÁG-GUPVI Emlékhely létrehozása érdekében a kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáborként, illetve hadifogolytáborként működtetett létesítmények egykori helyszínein emlékhelyek létrehozásáról, illetve fejlesztéséről, valamint a megvalósításukhoz szükséges források biztosításáról szóló 1873/2016. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról
29590
1827/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
a Szekszárd Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
29591
1828/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztéséről szóló 1123/2017. (III. 17.) Korm. határozat megvalósításához szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról
29591
1829/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Intercisa Múzeum új helyen történő elhelyezését, valamint a múzeum által jelenleg használt épület szállodai célra történő átalakítását célzó beruházás érdekében támogatás biztosításáról
29591
1830/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásáról és annak feltételeiről szóló 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat módosításáról
29593
1831/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
az egyes tehetséggondozó programok programelemeinek Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program forrásai terhére történő finanszírozásával összefüggő intézkedésekről
29593
1832/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
a KEHOP-5.3.1-17-2017-00002 azonosító számú ("Energiahatékonysági fejlesztések, és fogyasztók hálózatra kapcsolása, új vezetékszakaszok kialakítása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben" című) és a KEHOP-5.3.1-17-2017-00006 azonosító számú ("Távhővezeték korszerűsítése, új fogyasztók hálózatra kapcsolása, és távhőkörzetek összekapcsolása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról
29595
1833/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi, a tagállamok TEN-T törzshálózati folyosókban való részvételének elősegítését célzó pályázati kiírására benyújtott "Magyarország részvételének támogatása a TEN-T törzshálózati folyosókban a 2018-2020 közötti időszakban" című projekt jóváhagyásáról
29597
1834/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal összefüggésben a MAHOP-2.1-2016 azonosító jelű, "Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése" című gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a "Fenntartható, innovatív haltermelési és környezetkezelési technológiák fejlesztése és gyakorlati bevezetésének támogatása" című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
29599
1835/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
a TOP-1.1.3-15-NG1-2016-00001 azonosító számú ("Hűtőház létesítése Szécsényben" című) projekttel összefüggésben a HáziCOOL Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről
29599
1836/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
az egyes központi költségvetési szervek támogatási kérelmeinek a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program és a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett felhívásokra történő benyújtásához való hozzájárulásról
29600
1837/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
29600
1838/2017. (XI. 9.) Korm. határozat
a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2018-2019. évekre szóló intézkedési tervéről
29603
Magyar Közlöny - 2017/180
2017. november 8.
327/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
a közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai előírásokról, a központi adatbázisokról és az azokhoz kapcsolódó központi szolgáltatásokról, továbbá a működtető szervezetek kijelöléséről szóló 123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról
29509
328/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, továbbá az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról
29509
329/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
29511
13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet
a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről
29512
14/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról
29522
43/2017. (XI. 8.) NFM rendelet
a megújuló energiából termelt villamos energia támogatására vonatkozó szabályok módosításáról
29523
1813/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a 2014-2020 közötti programozási időszakot érintő állami projektértékelési feladatok finanszírozásához szükséges további forrás biztosításáról
29531
1814/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 azonosító számú ["Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6. (ÉMO 6)" című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
29533
1815/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosító számú ["Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7)" című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
29535
1816/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a KEHOP-5.2.2-16-2016-00104 azonosító számú ("Kiemelt épületenergetikai fejlesztések a Somogy Megyei Kormányhivatalnál" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
29537
1817/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
29541
1818/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a Helyközi Közösségi Közlekedési Információs Rendszer létrehozásáról, a személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó projektek szakmai kereteinek meghatározásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
29543
1819/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2017. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
29543
Magyar Közlöny - 2017/179
2017. november 8.
319/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről
29444
320/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
29448
321/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
29453
322/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
kaposvár Megyei Jogú Város területén megvalósuló napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
29453
323/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%-os részvénycsomagjának az NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megvásárlása nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
29455
324/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
a BERI IMMO PROJEKT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
29455
325/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
a TA-MI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
29456
326/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet
a VEVŐÉRT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
29456
Köf.5025/2017/5. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
29457
Köm.5017/2017/6. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
29461
1786/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
29465
1787/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a fenntartható hazai hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről
29465
1788/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2018. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint az Összevont szakellátás jogcím 2018. évi előirányzatának megemeléséről
29467
1789/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a szisztematikus határellenőrzés bevezetése következtében Magyarország határain kialakult helyzet megoldásáról szóló 1255/2017. (V. 9.) Korm. határozat visszavonásáról
29470
1790/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a 2018. évi British Educational Training and Technology Show nemzetközi oktatástechnológiai kiállításon történő magyar részvételről
29470
1791/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a 2017-2020. évekre vonatkozó újpesti sportlétesítmény-fejlesztési program megvalósításához szükséges intézkedésekről
29471
1792/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
az Árpád-ház Program részét képező "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról
29473
1793/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
az Árpádok történelmi művét bemutató, az Árpád-ház Program első üteme (2016-2022) keretében Székesfehérváron megvalósuló hazai kiállítás előkészítéséről
29474
1794/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló részesedésének a Magyar Állam részéről történő megszerzéséről és a 100%-os állami tulajdonú részesedés felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásáról
29477
1795/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
29479
1796/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint az egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról
29480
1797/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
az egyes határon túli magyar szervezetek egyszerűsített honosítási programjának megvalósításával összefüggő feladatok ellátása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
29484
1798/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a TIT Budapesti Planetárium épülete felújításának előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról
29486
1799/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesület 2017-2018. évekre vonatkozó létesítményfejlesztési programja kiegészítő támogatásáról és a tulajdonrendezéshez szükséges vasútüzemi eszközkiváltások forrásigényének biztosításához kapcsolódó intézkedésekről
29487
1800/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
az egyes Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések egyházi ingatlanjait ért 2017. júniusi jégeső okozta károk helyreállításáról
29488
1801/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
az egyes erdélyi egyházi ingatlanokban bekövetkezett viharkárok enyhítése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
29488
1802/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében Békéscsaba komplex energetikai programjának megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról
29491
1803/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében Sopron történelmi belvárosa műemléki felújítása és bemutatása II. üteme, valamint a Lővérek Program II. üteme megvalósításáról szóló 1527/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről
29493
1804/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a debreceni Csokonai Nemzeti Színház teljes körű felújítása érdekében történő támogatás biztosításáról, valamint a debreceni Csokonai Színház Modern Városok Program keretében történő felújításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1689/2016. (XI. 29.) Korm. határozat visszavonásáról
29494
1805/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
az "ELI" Science Park Szeged projekthez kapcsolódó területrendezési munkák forrásigényének elfogadásáról
29497
1806/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a Hédervári Kastély és környezete helyreállításának előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról
29499
1807/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a Győr-Pér repülőtér fejlesztéséről a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló 2014. február 12-i 2014/139/EU bizottsági rendeletnek való megfelelés érdekében
29500
1808/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a Fonó Budai Zeneház felújítása előkészítésének támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
29500
1809/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a nigériai Maiduguri Katolikus Egyházmegye oktatási és egészségügyi fejlesztéseinek támogatásáról
29503
1810/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a Kaposvár megyei jogú város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
29503
1811/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a Normafa Park program megvalósításával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról
29504
1812/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
a Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatóközpontok Konzorciumának nemzetközi szervezetként történő létrehozásáról szóló, 2011. szeptember 13-án Montpellier-ben aláírt Megállapodás módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
29505
113/2017. (XI. 8.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a rendőri együttműködésről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
29505
114/2017. (XI. 8.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és Új-Zéland Kormánya közötti légiközlekedési Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
29506
Magyar Közlöny - 2017/178
2017. november 7.
316/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet
a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
29387
317/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet
egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
29387
318/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet
a Budapest XIII. kerületében megvalósuló, az OTP Bankcsoport új irodaházának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
29388
42/2017. (XI. 7.) NFM rendelet
az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet módosításáról
29391
1761/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
"Digitalizáció az aktív idősekért" programról
29392
1762/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
a digitális oktatáshoz szükséges iskolai sávszélesség biztosításáról, a belső WiFi-hálózat kiépítéséről és működtetéséről
29393
1763/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második üteméről
29395
1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjét szolgáló beszerzésekről
29396
1765/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2017. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint a Gyógyító-megelőző ellátás, a Gyógyszertámogatás és a Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport egyes előirányzatainak megemeléséről
29399
1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
az Országvédelmi Alapból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
29402
1767/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról
29406
1768/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
a Honvédelmi Minisztérium fejezetnél a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról
29408
1769/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról
29411
1770/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
az Egészséges Budapest Program előkészítéséhez kapcsolódó, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
29413
1771/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
az építészettörténeti és a műemlékvédelmi tudományos gyűjtemények egységes kezelésének kialakításával, valamint ezzel összefüggésben a Magyar Építészeti Múzeum feladatellátásával és elhelyezésének biztosításával kapcsolatos egyes intézkedésekről, továbbá a Miniszterelnökség és a Magyar Művészeti Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításáról
29415
1772/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
a Rákóczi Szövetség 2017. második félévi programjainak támogatásáról
29419
1773/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
29419
1774/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
29421
1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
29423
1776/2017. (XI. 7.) Korm. határoza
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2017. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
29428
1777/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
a Felvidéken megvalósuló programok és támogatások további finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
29430
1778/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
Állami tulajdonban álló ingatlannak a Szabadságharcosokért Közalapítvány részére versenyeztetés mellőzésével történő használatba adásáról
29432
1779/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
a Magyar Állami Operaház egyes fejlesztéseivel összefüggő költségnövekményről és többletfinanszírozási igényről, valamint az éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről
29432
1780/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
budapest VI. kerület, Benczúr u. 30. szám alatt (Budapest 29687 hrsz.) található épületnek a Magyarországi Baptista Egyház részére ingyenesen történő tulajdonba adásáról
29433
1781/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
a Budapesti Szent Ferenc Kórház fejlesztéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról
29433
1782/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
a Krétai Szent András Alapítvány támogatásával összefüggő feladatokról
29435
1783/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
az ukrajnai Beregszászi járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tervezett tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
29437
1784/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1748/2017. (X. 25.) Korm. határozat módosításáról
29438
1785/2017. (XI. 7.) Korm. határozat
a Kárpátalján megvalósuló egészségügyi, kulturális és szociális célú programok támogatásáról szóló 1349/2017. (VI. 9.) Korm. határozat módosításáról
29439
112/2017. (XI. 7.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködés kialakításáról szóló, 2006. május 12-én, Havannában kelt megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
29440
Magyar Közlöny - 2017/177
2017. november 6.
315/2017. (XI. 6.) Korm. rendelet
a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
28776
12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról
28777
12/2017. (XI. 6.) NMHH rendelet
az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet módosításáról
29313
27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet
az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését és fenntartását végző gazdasági társaság kijelöléséről
29314
28/2017. (XI. 6.) MvM rendelet
a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet módosításáról
29314
29/2017. (XI. 6.) MvM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról
29317
28/2017. (XI. 6.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2018. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról
29318
29/2017. (XI. 6.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosításáról
29323
55/2017. (XI. 6.) FM rendelet
az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
29342
37/2017. (XI. 6.) NGM rendelet
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
29376
111/2017. (XI. 6.) ME határozat
az Egyesült Nemzetek Szervezete Meridában, 2003. december 10-én kelt Korrupció elleni Egyezmény Részes Feleinek 7. Ülésén való magyar részvételről
29383
Magyar Közlöny - 2017/176
2017. október 31.
314/2017. (X. 31.) Korm. rendelet
a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet módosításáról
28735
26/2017. (X. 31.) MvM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról
28736
29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet
az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működéséhez kapcsolódó miniszteri rendeletek, valamint egyéb, gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendelet módosításáról
28739
14/2017. (X. 31.) IM rendelet
a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet módosításáról
28746
15/2017. (X. 31.) KKM rendelet
a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek, valamint azok magyarországi kirendeltsége, telephelye, irodája, továbbá a nemzetközi szerződésben biztosított kiváltságokkal és mentességekkel törvény alapján rendelkező szervezetek vagy mindezek nemzetközi szerződés alapján mentességre jogosult tagjai és családtagjaik adatait és jogosultságait tanúsító igazolványokról
28754
36/2017. (X. 31.) NGM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet és az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló 20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet módosításáról
28755
1/2017. (X. 31.) PTNM rendelet
a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról
28758
Knk.VII.37.592/2017/2. számú végzés
a Kúria mint felülvizsgálati bíróság végzése
28760
23/2017. (X. 31.) OGY határozat
a magyar jelnyelv napjáról
28764
24/2017. (X. 31.) OGY határozat
a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés támogatásáról
28764
25/2017. (X. 31.) OGY határozat
a Magyar Nemzeti Bank 2016. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról
28765
26/2017. (X. 31.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
28765
406/2017. (X. 31.) KE határozat
bírói felmentésről
28766
407/2017. (X. 31.) KE határozat
bírói felmentésről
28766
408/2017. (X. 31.) KE határozat
bírói felmentésről
28766
409/2017. (X. 31.) KE határozat
bírói felmentésről
28767
410/2017. (X. 31.) KE határozat
bírói felmentésről
28767
411/2017. (X. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
28767
412/2017. (X. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
28768
413/2017. (X. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
28768
414/2017. (X. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
28768
415/2017. (X. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
28769
416/2017. (X. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
28769
417/2017. (X. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
28769
418/2017. (X. 31.) KE határozat
a 417/2014. (X. 31.) KE határozat módosításáról
28770
419/2017. (X. 31.) KE határozat
vezérőrnagyi előléptetésről
28770
420/2017. (X. 31.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
28771
421/2017. (X. 31.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
28771
422/2017. (X. 31.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
28772
423/2017. (X. 31.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
28772
424/2017. (X. 31.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
28773
425/2017. (X. 31.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
28773
426/2017. (X. 31.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
28774
Magyar Közlöny - 2017/175
2017. október 31.
310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet
a Magyar Államkincstárról
28690
311/2017. (X. 31.) Korm. rendelet
az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról
28698
312/2017. (X. 31.) Korm. rendelet
a nyugellátások és egyes más ellátások 2017. novemberi kiegészítéséről
28705
313/2017. (X. 31.) Korm. rendelet
a 2017. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról
28706
27/2017. (X. 31.) BM rendelet
a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet és a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ és az utasadat szolgáltatója közötti kapcsolattartás, valamint az adatátadás módjának szabályozásáról szóló 28/2016. (VII. 15.) BM rendelet módosításáról
28709
29/2017. (X. 31.) AB határozat
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. §-a, valamint 102/J. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról
28711
405/2017. (X. 31.) KE határozat
a Magyar Művészeti Akadémia elnökének tisztségében való megerősítéséről
28726
1757/2017. (X. 31.) Korm. határozat
az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához kapcsolódó egyes kormányhatározatok módosításáról
28726
1758/2017. (X. 31.) Korm. határozat
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 28. Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
28727
1759/2017. (X. 31.) Korm. határozat
a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes felsőoktatási célú hasznosítása érdekében történő átfogó, állagmegóvó felújításával összefüggő kivitelezési munkák, valamint a felújításhoz kapcsolódó egyéb feladatok forrásának biztosításáról
28727
1760/2017. (X. 31.) Korm. határozat
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2017. évi módosított programstratégiájáról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok visszavonásáról
28728
110/2017. (X. 31.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmények kancellárjainak megbízásáról
28732
Magyar Közlöny - 2017/174
2017. október 27.
2017. évi CXXX. törvény
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról
28569
2017. évi CXXXI. törvény
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról
28628
304/2017. (X. 27.) Korm. rendelet
az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
28650
305/2017. (X. 27.) Korm. rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet és az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról
28657
306/2017. (X. 27.) Korm. rendelet
a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról
28660
307/2017. (X. 27.) Korm. rendelet
a közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
28664
308/2017. (X. 27.) Korm. rendelet
az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
28669
309/2017. (X. 27.) Korm. rendelet
az egyes vízgazdálkodási és kármentesítési célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
28671
25/2017. (X. 27.) MNB rendelet
a "Reformáció" ezüst emlékérme kibocsátásáról
28678
26/2017. (X. 27.) MNB rendelet
a "Reformáció" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
28680
1751/2017. (X. 27.) Korm. határozat
Magyarország klinikai vizsgálatokban való részvételét támogató, versenyképességét növelő intézkedésekről
28682
1752/2017. (X. 27.) Korm. határozat
a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény tervezetéhez készített előzetes hatásvizsgálatban szereplő, a törvény elfogadásához kapcsolódó költségvetési források pontos meghatározásáról
28682
1753/2017. (X. 27.) Korm. határozat
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2017. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
28684
1754/2017. (X. 27.) Korm. határozat
az Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszer tervezett fejlesztésének tervezési feladatairól
28686
1755/2017. (X. 27.) Korm. határozat
a Báta község árvízvédelmét biztosító beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról
28686
1756/2017. (X. 27.) Korm. határozat
a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a Rába Futómű Gyártó és Kereskedelmi Kft. és konzorciumi partnereik által gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra benyújtott GINOP-2.2.1-15-2016-00017 azonosító számú ("Új haszongépjármű hajtáslánc, magasabb hatásfokú, nagyobb teljesítményű, alacsonyabb zajszintű és kiterjesztett élettartammal rendelkező hajtóművének kifejlesztése" című) projektjavaslat tekintetében történő hozzájárulásról
28687
109/2017. (X. 27.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Thaiföldi Királyság Kormánya között a Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetem magyarországi működéséről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
28687
Magyar Közlöny - 2017/173
2017. október 26.
303/2017. (X. 26.) Korm. rendelet
az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
28564
1750/2017. (X. 26.) Korm. határozat
az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér bevezetésével kapcsolatos egyes kérdésekről
28566
Magyar Közlöny - 2017/172
2017. október 26.
2017. évi CXXVIII. törvény
a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról
28504
2017. évi CXXIX. törvény
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról
28508
302/2017. (X. 26.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
28536
33/2017. (X. 26.) NGM rendelet
a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedő és az árukereskedő szolgáltatók részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól
28544
34/2017. (X. 26.) NGM rendelet
a játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól
28552
35/2017. (X. 26.) NGM rendelet
a rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet módosításáról
28559
404/2017. (X. 26.) KE határozat
a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról
28561
1749/2017. (X. 26.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
28561
108/2017. (X. 26.) ME határozat
Magyarország és a Kínai Népköztársaság között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem magyarországi oktatási tevékenységének támogatásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
28562
Magyar Közlöny - 2017/171
2017. október 25.
2017. évi CXXIV. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről
28408
2017. évi CXXV. törvény
a közigazgatási szabályszegések szankcióiról
28417
2017. évi CXXVI. törvény
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról
28421
2017. évi CXXVII. törvény
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény módosításáról
28432
28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet
egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
28433
54/2017. (X. 25.) FM rendelet
a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 42/2001. (VI. 15.) FVM rendelet módosításáról
28456
27/2017. (X. 25.) AB határozat
a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 28. §-ának a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló 2016. évi CVII. törvény 1. §-ával megállapított módosításával kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról, valamint a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 28. § és 38. §-a és a "Földet a gazdáknak!" Programról szóló 2016. évi CVI. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról
28458
28/2017. (X. 25.) AB határozat
a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 földrészletek értékesítése és hasznosítása természetvédelmi szempontjai érvényesítésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdés 9. pontja megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról
28478
1748/2017. (X. 25.) Korm. határozat
a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő egyes intézkedésekről
28493
Magyar Közlöny - 2017/170
2017. október 20.
26/2017. (X. 20.) BM rendelet
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 1/2017. (II. 28.) BM rendelet módosításáról
28394
15/2017. (X. 20.) HM rendelet
a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól
28397
13/2017. (X. 20.) IM rendelet
a Végrendeletek Országos Nyilvántartásáról szóló 4/2009. (III. 6.) IRM rendelet módosításáról
28404
22/2017. (X. 20.) OGY határozat
az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
28405
403/2017. (X. 20.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
28405
Magyar Közlöny - 2017/169
2017. október 18.
301/2017. (X. 18.) Korm. rendelet
a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról
28348
25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet
a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről
28349
26/2017. (X. 18.) EMMI rendelete
egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
28366
27/2017. (X. 18.) EMMI rendelet
a nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról
28366
53/2017. (X. 18.) FM rendelet
a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről
28380
14/2017. (X. 18.) HM rendelet
egyes jogállási kérdésekkel összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
28381
32/2017. (X. 18.) NGM rendelet
a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről
28389
400/2017. (X. 18.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
28389
401/2017. (X. 18.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
28390
402/2017. (X. 18.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
28390
1746/2017. (X. 18.) Korm. határozat
a Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő tőkejuttatás elhalasztásáról
28391
1747/2017. (X. 18.) Korm. határozat
a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 elfogadásáról
Magyar Közlöny - 2017/168
2017. október 17.
299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet
a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról
28304
300/2017. (X. 17.) Korm. rendelet
a felszámolási eljárásban az adós vagyonának nyilvános értékesítésére vonatkozó rendelkezések módosításáról
28319
31/2017. (X. 17.) NGM rendelet
a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet módosításáról
28322
41/2017. (X. 17.) NFM rendelet
az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet módosításáról
28323
25/2017. (X. 17.) AB határozat
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 606/B. § (1) bekezdés b) és c) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról
28325
26/2017. (X. 17.) AB határozat
az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 2016. december 31. napjáig hatályos 44. § (5) bekezdés i) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
28332
Köm. 5016/2017/4. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
28338
20/2017. (X. 17.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
28341
21/2017. (X. 17.) OGY határozat
dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
28342
1742/2017. (X. 17.) Korm. határozat
a központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításokról
28342
1743/2017. (X. 17.) Korm. határozat
a Szerencsejáték Felügyelet önálló informatikai működéséhez szükséges intézkedésekről
28344
1744/2017. (X. 17.) Korm. határozat
az Öntözésfejlesztési Stratégia megalkotásáról
28345
1745/2017. (X. 17.) Korm. határozat
a Békéscsaba Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
28346
Magyar Közlöny - 2017/167
2017. október 13.
25/2017. (X. 13.) MvM rendelet
keszthely vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 18/2004. (IX. 11.) TNM rendelet módosításáról
28284
51/2017. (X. 13.) FM rendelet
az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeinek megállapításáról
28288
52/2017. (X. 13.) FM rendelet
a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról
28291
Knk.IV.37.774/2017/2. számú végzés
a Kúria végzése
28297
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatainak helybenhagyásáról
28300
398/2017. (X. 13.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
28301
399/2017. (X. 13.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
28301
Magyar Közlöny - 2017/166
2017. október 12.
2017. évi CVII. törvény
a felelősségnek a belvízi hajózásban való korlátozásáról szóló strasbourgi egyezmény (CLNI 2012) kihirdetéséről
28171
2017. évi CVIII. törvény
a Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
28188
2017. évi CIX. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam Kormánya közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
28191
2017. évi CX. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről
28194
2017. évi CXI. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Afganisztáni Iszlám Köztársaság közötti partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás kihirdetéséről
28199
2017. évi CXII. törvény
a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 2002. szeptember 11-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzék kihirdetéséről
28221
2017. évi CXIII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a diplomáciai ingatlanok jogi helyzetének kölcsönös rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
28223
2017. évi CXIV. törvény
a Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
28226
2017. évi CXV. törvény
a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
28229
2017. évi CXVI. törvény
a Magyarország Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
28238
2017. évi CXVII. törvény
a Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
28248
2017. évi CXVIII. törvény
a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról
28258
2017. évi CXIX. törvény
a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
28264
2017. évi CXX. törvény
a használati minták oltalmára vonatkozó szabályozás módosításáról
28266
2017. évi CXXI. törvény
az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához szükséges törvénymódosításokról
28272
2017. évi CXXII. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról
28275
2017. évi CXXIII. törvény
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról
28276
393/2017. (X. 12.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
28279
394/2017. (X. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
28279
395/2017. (X. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
28280
396/2017. (X. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
28280
397/2017. (X. 12.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
28281
Magyar Közlöny - 2017/165
2017. október 10.
293/2017. (X. 10.) Korm. rendelet
a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról
27997
294/2017. (X. 10.) Korm. rendelet
a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
28001
295/2017. (X. 10.) Korm. rendelet
a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
28002
296/2017. (X. 10.) Korm. rendelet
a Budapest VI. kerület, Hunyadi téri vásárcsarnok rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
28003
297/2017. (X. 10.) Korm. rendelet
a piliscsabai Iosephinum területén megvalósuló fejlesztések keretében az AVICENNA Kutatóintézet beruházási munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
28005
298/2017. (X. 10.) Korm. rendelet
a Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése és bővítése tárgyú beruházás műszaki ellenőri feladatainak ellátásáról
28007
50/2017. (X. 10.) FM rendelet
a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről
28008
30/2017. (X. 10.) NGM rendelet
az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról
28119
23/2017. (X. 10.) AB határozat
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 80. § (3) bekezdés "megállapítása, vagy annak" szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
28122
24/2017. (X. 10.) AB határozat
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 34. § (3) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 34. § (3) bekezdése utolsó mondata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
28128
1724/2017. (X. 10.) Korm. határozat
a Cook-szigetekkel való diplomáciai kapcsolatok felvételéről
28144
1725/2017. (X. 10.) Korm. határozat
Magyarország turisztikai országmárka építéséről
28144
1726/2017. (X. 10.) Korm. határozat
a premontrei rend alapításának 900. évfordulójához kapcsolódó fejlesztésekkel összefüggő feladatokról
28145
1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
28147
1728/2017. (X. 10.) Korm. határozat
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 2. Kötött segélyhitelezés jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
28150
1729/2017. (X. 10.) Korm. határozat
az Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése jogcím előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
28150
1730/2017. (X. 10.) Korm. határozat
a kárpátaljai régió oktatási, kulturális és szociális intézményeinek energiahatékonysági felújításait célzó fejlesztési projektek finanszírozásának támogatásáról
28150
1731/2017. (X. 10.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Kaposvári Kaposi Mór Kórház déli épülettömb rehabilitációjának megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról
28151
1732/2017. (X. 10.) Korm. határozat
a Magyar Állami Operaház működési költségeinek kiegészítő támogatásáról
28151
1733/2017. (X. 10.) Korm. határozat
a piliscsabai Iosephinum területén megvalósuló fejlesztések keretében az AVICENNA Kutatóintézet beruházási munkáival összefüggő egyes intézkedésekről
28152
1734/2017. (X. 10.) Korm. határozat
a Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzései bővítéséhez kapcsolódó kapacitás fejlesztéséhez, valamint a kutatási-fejlesztési potenciáljának fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1035/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
28153
1735/2017. (X. 10.) Korm. határozat
a KEHOP-2.2.2-15-2016-00090 azonosító számú ("Eger város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
28156
1736/2017. (X. 10.) Korm. határozat
a KEHOP-2.2.2-15-2016-00085 azonosító számú ["Észak- és Közép-Dunántúli szennyvíz-elvezetési és kezelési fejlesztés 6. (ÉKDU 6)" című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
28158
1737/2017. (X. 10.) Korm. határozat
a KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 azonosító számú ("Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és -tisztításának fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
28160
1738/2017. (X. 10.) Korm. határozat
a KEHOP-2.3.0-16-2017-00001 azonosító számú ("HUHA II. Új Hulladék-hasznosító és Iszapégető Erőmű" című) nagyprojekt-javaslattal összefüggő egyes intézkedésekről
28162
1739/2017. (X. 10.) Korm. határozat
a KEHOP-1.5.0-15-2016-00007 azonosító számú ("Záportározók építése a Baranya csatorna vízgyűjtőjén" című) projekt tekintetében az ingatlanvásárlás költségtípusra történő átcsoportosításról
28164
1740/2017. (X. 10.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat és a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról
28164
1741/2017. (X. 10.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
28168
Magyar Közlöny - 2017/164
2017. október 9.
39/2017. (X. 9.) NFM rendelet
a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól
27982
40/2017. (X. 9.) NFM rendelet
a megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról szóló 1/2012. (I. 20.) NFM rendelet módosításáról
27991
1722/2017. (X. 9.) Korm. határozat
az egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról
27993
1723/2017. (X. 9.) Korm. határozat
az EFOP-2.2.2-17-2017-00001 azonosító számú ("Irmák Nonprofit Kft. - Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményeinek férőhely kiváltása" című) projektjavaslat tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról
27994
Magyar Közlöny - 2017/163
2017. október 6.
29/2017. (X. 6.) NGM rendelet
a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 55/2016. (XII. 21.) NGM rendelet módosításáról
27980
Magyar Közlöny - 2017/162
2017. október 5.
292/2017. (X. 5.) Korm. rendelet
a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer kialakításával és működtetésével, valamint a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott bírságokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet módosításáról
27976
19/2017. (X. 5.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről szóló 67/1990. (VIII. 14.) OGY határozat módosításáról
27977
1719/2017. (X. 5.) Korm. határozat
a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény szerinti hatodik Nemzeti Jelentésről és a részes államok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten való magyar részvételről
27977
1720/2017. (X. 5.) Korm. határozat
az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer fővárosi és megyei kormányhivatalokban történő megvalósításához kapcsolódó további feladatokról
27978
1721/2017. (X. 5.) Korm. határozat
a 2018. évi IIHF Divízió I./A Jégkorong Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
27978
Magyar Közlöny - 2017/161
2017. október 3.
291/2017. (X. 3.) Korm. rendelet
a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról
27952
1714/2017. (X. 3.) Korm. határozat
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Összevont szakellátás jogcíme 2018. évi előirányzatának, valamint a többletkapacitás-befogadások teljesítményének finanszírozására meghatározott összeg megemeléséről
27955
1715/2017. (X. 3.) Korm. határozat
a minimálbér-emelésnek és garantált bérminimum-emelésnek a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságokra és azok leányvállalataira, valamint a belügyminiszter közvetlen irányítása alatt álló költségvetési szervek tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokra és azok leányvállalataira gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról
27957
1716/2017. (X. 3.) Korm. határozat
a szociális intézményi férőhelykiváltás folyamatához kapcsolódó forrás biztosításáról
27958
1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat
a helyi érdekű települési fejlesztések érdekében szükséges források biztosításáról, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
27958
1718/2017. (X. 3.) Korm. határozat
a Szolnoki Szigligeti Színház felújítása előkészítésének támogatásáról
27973
Magyar Közlöny - 2017/160
2017. október 3.
22/2017. (X. 3.) EMMI rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
27890
23/2017. (X. 3.) EMMI rendelet
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény végrehajtását szolgáló egyes miniszteri rendeletek módosításáról
27897
24/2017. (X. 3.) EMMI rendelet
egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
27907
28/2017. (X. 3.) NGM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendeletnek a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvénnyel összefüggő módosításáról
27935
17/2017. (X. 3.) OGY határozat
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
27944
18/2017. (X. 3.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
27944
382/2017. (X. 3.) KE határozat
bírói felmentésről
27945
383/2017. (X. 3.) KE határozat
bírói felmentésről
27946
384/2017. (X. 3.) KE határozat
bírói felmentésről
27946
385/2017. (X. 3.) KE határozat
bírói felmentésről
27946
386/2017. (X. 3.) KE határozat
bírói felmentésről
27947
387/2017. (X. 3.) KE határozat
bírói felmentésről
27947
388/2017. (X. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
27947
389/2017. (X. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
27948
390/2017. (X. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
27948
391/2017. (X. 3.) KE határozat
a 368/2014. (IX. 23.) KE határozat módosításáról
27948
392/2017. (X. 3.) KE határozat
bírói felmentésről
27949
Magyar Közlöny - 2017/159
2017. szeptember 29.
47/2017. (IX. 29.) FM rendelet
a földminősítés részletes szabályairól
27740
48/2017. (IX. 29.) FM rendelet
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról
27860
49/2017. (IX. 29.) FM rendelet
a kisüzemi bortermelői regiszterről
27862
12/2017. (IX. 29.) IM rendelet
a kamarai jogtanácsos és a jogi előadó által fizetendő regisztrációs díjról
27871
37/2017. (IX. 29.) NFM rendelet
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásának rendjéről szóló 17/2015. (IV. 9.) NFM rendelet módosításáról
27872
38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet
egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
27873
Magyar Közlöny - 2017/158
2017. szeptember 28.
290/2017. (IX. 28.) Korm. rendelet
a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról
27732
23/2017. (IX. 28.) MNB rendelet
a "Pécsi Tudományegyetem" ezüst emlékérme kibocsátásáról
27734
24/2017. (IX. 28.) MNB rendelet
a "Pécsi Tudományegyetem" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
27736
1712/2017. (IX. 28.) Korm. határozat
a hallgatói hitelrendszer működtetésének fejlesztése érdekében szükséges kormányzati feladatokról
27738
1713/2017. (IX. 28.) Korm. határozat
az SAP Hungary Rendszerek, Alkalmazások és Termékek az Adatfeldolgozásban Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
27738
Magyar Közlöny - 2017/157
2017. szeptember 27.
12/2017. (IX. 27.) HM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet módosításáról
27718
13/2017. (IX. 27.) HM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet módosításáról
27720
14/2017. (IX. 27.) KKM rendelet
a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról
27721
380/2017. (IX. 27.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
27728
381/2017. (IX. 27.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
27728
107/2017. (IX. 27.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
27729
Magyar Közlöny - 2017/156
2017. szeptember 25.
2017. évi CV. törvény
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvény módosításáról
27712
2017. évi CVI. törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása a korrupciós bűncselekmények elévülési idejének emelése érdekében
27713
289/2017. (IX. 25.) Korm. rendelet
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
27714
379/2017. (IX. 25.) KE határozat
tárca nélküli miniszter kinevezéséről
27715
Magyar Közlöny - 2017/155
2017. szeptember 25.
11/2017. (IX. 25.) NMHH rendelet
a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról
27686
25/2017. (IX. 25.) BM rendelet
a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról
27701
21/2017. (IX. 25.) EMMI rendelet
az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
27701
376/2017. (IX. 25.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
27703
377/2017. (IX. 25.) KE határozat
határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről
27703
378/2017. (IX. 25.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
27704
1708/2017. (IX. 25.) Korm. határozat
a Strukturálisreform-támogató Programban az egészségügyi alapellátás és az egynapos sebészet fejlesztése területén való részvételről
27704
1709/2017. (IX. 25.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztéséhez szükséges támogatás biztosításáról
27705
1710/2017. (IX. 25.) Korm. határozat
a Kecskemét Megyei Jogú Város és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése keretében a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma fejlesztésével és átköltöztetésével járó feladatok támogatásáról
27706
1711/2017. (IX. 25.) Korm. határozat
a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a NISZ Zrt. működési körében felmerülő költségekről és működtetési megoldásokról és az ezzel kapcsolatos feladatokról, valamint a kormányzati célú hálózatok továbbfejlesztéséről, a fejlesztések ütemezéséről, összhangban a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával című 1101/2016. (III. 3.) Korm. határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedésről
27707
Magyar Közlöny - 2017/154
2017. szeptember 25.
1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról
27680
Magyar Közlöny - 2017/153
2017. szeptember 22.
278/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
27524
279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról
27530
280/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
egyes területrendezési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
27557
281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
27570
282/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
27572
283/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról
27575
284/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
27582
285/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
a villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról
27583
286/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről szóló 165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet, valamint az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról
27600
287/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
27605
288/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet
a Bükkszentkereszt és Répáshuta községek közötti villamosenergia-elosztó vezetékek földkábelre történő cseréjével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
27606
1686/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet által elfogadott bizalom- és biztonságerősítő intézkedések 2011. évi Bécsi Dokumentumának közléséről
27608
1687/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
egyes állami tulajdonú ingóságoknak az Európai Unió Mali Kiképző Művelete ("EUTM Mali") részére történő térítésmentes átadásáról
27644
1688/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
az Európa Tanács Moneyval országjelentésben Magyarország részére megfogalmazott pénzmosás elleni ajánlások végrehajtásáról készített akciótervről
27644
1689/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
a Társadalmi Innováció Tanácsról
27661
1690/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
a migrációs válság kapcsán Közel-Keleten megvalósítandó magyar fejlesztési és humanitárius projektek pénzügyi forrásának biztosításáról
27661
1691/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
a gyermeket nevelő családok helyzetét segítő, valamint a gyermekvállalást ösztönző intézkedésekről
27662
1692/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa által biztosított gyermekvédelmi szakellátások 2017. évi finanszírozásáról
27663
1693/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
az Országos Mentőszolgálat által használt mentőautók cseréjét szolgáló gépjárműbeszerzésről, valamint a kapcsolódó mentéstechnikai eszközök beszerzéséről
27663
1694/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram támogatásáról
27664
1695/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
a Magyar Kormánytisztviselői Kar 2017. évi működési támogatása vonatkozásában történő többlet költségvetési támogatás biztosításáról
27664
1696/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
a Magyar Művészeti Akadémia és a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság művészeti ösztöndíj rendszerének támogatásáról
27665
1697/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal, valamint a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 azonosító számú ("Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívására támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról
27666
1698/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
a KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosító számú ("Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről
27666
1699/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
a KEHOP-1.3.0-15-2016-00011 azonosító számú ("Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
27668
1700/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
a TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00002 azonosító számú (">>Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
27670
1701/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
a Növényi Diverzitás Központtal összefüggésben a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra benyújtott 1773731843 azonosító számú ["Növényi génmegőrzés (VP)" című] projektjavaslat tekintetében történő hozzájárulásról
27672
1702/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
az "A Verbund AG által vezetett konzorcium projektjavaslata elektromos villámtöltő-hálózat kialakítására" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2017. évi (CEF Blending) pályázati kiírására történő benyújtásáról
27672
1703/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
a KDB Bank Európa Zártkörűen Működő Részvénytársasággal való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
27674
1704/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének biztosításáról szóló 1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról
27674
1705/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
a Kaposvár ipari park területeinek Modern Városok Program keretében történő bővítéséhez és fejlesztéséhez 2017. évben szükséges források előirányzat-átcsoportosításáról
27674
1706/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
a Pécsi Vasutas Sportkör 2017-2019. évekre vonatkozó centenáriumi sportinfrastruktúra-fejlesztési stratégiája megvalósításához szükséges intézkedésekről
27677
106/2017. (IX. 22.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Szövetséges Transzformációs Legfelsőbb Parancsnok Parancsnoksága, valamint a Szövetséges Fegyveres Erők Európai Legfelsőbb Parancsnoksága között a Párizsi Jegyzőkönyv Kiegészítéséről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
27678
Magyar Közlöny - 2017/152
2017. szeptember 21.
274/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet
az iskolaszövetkezetek és a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról
27479
275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet
egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
27479
276/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet
a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról
27487
277/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet
a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
27488
24/2017. (IX. 21.) BM rendelet
az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról
27489
372/2017. (IX. 21.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
27491
373/2017. (IX. 21.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
27491
374/2017. (IX. 21.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
27492
375/2017. (IX. 21.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
27492
1672/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
a jelentős művészi életúttal rendelkező művészek támogatásáról
27493
1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról
27493
1674/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás programelemeinek megvalósítása érdekében szükséges további intézkedésekről
27495
1675/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
a 2016. évi budapesti IRONMAN 70.3 nemzetközi triatlonversennyel kapcsolatosan megítélt állami támogatás felhasználása kapcsán szükséges kormányzati intézkedésekről
27499
1676/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról
27499
1677/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
a minimálbér-emelésnek és garantált bérminimum-emelésnek a honvédelmi miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról
27501
1678/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2017. júniusi és júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
27501
1679/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2017. júniusi és júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
27510
1680/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben történő előirányzat-átcsoportosításról
27512
1681/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
a Nemzeti Földalapkezelő szervezet részére a Magyar Állam képviseletének az International Center for Settlement Of Investment Disputes (ICSID) előtt indított eljárásban történő ellátásához szükséges forrásnak a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
27514
1682/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
a hazai forrásból megvalósuló közbeszerzések központi ellenőrzéséhez és engedélyezéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1852/2016. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról
27516
1683/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
egyes kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányhatározatok módosításáról
27516
1684/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
a Grand Tokaj Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére nyújtandó forrásjuttatásról
27517
1685/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
a Nemzeti Borkincstár Program keretében az állami tulajdonban lévő muzeális borok állagmegóvásával kapcsolatos kormányzati feladatokról
27518
102/2017. (IX. 21.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
27518
103/2017. (IX. 21.) ME határozat
Magyarország Kormánya és Malajzia között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
27519
104/2017. (IX. 21.) ME határozat
Magyarország Kormánya és Massachusetts Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
27519
105/2017. (IX. 21.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Thaiföldi Királyság között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
27520
Magyar Közlöny - 2017/151
2017. szeptember 20.
273/2017. (IX. 20.) Korm. rendelet
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
27468
46/2017. (IX. 20.) FM rendelet
a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet módosításáról
27471
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról
27472
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
27472
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
27473
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
27473
14/2017. (IX. 20.) OGY határozat
a jogtipró ukrán oktatási törvény elítéléséről és az ellene való fellépésről
27474
15/2017. (IX. 20.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
27475
16/2017. (IX. 20.) OGY határozat
l. Simon László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
27475
Magyar Közlöny - 2017/150
2017. szeptember 19.
1671/2017. (IX. 19.) Korm. határozat
a Felvidéken megvalósuló programok és támogatások finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
27464
101/2017. (IX. 19.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
27466
Magyar Közlöny - 2017/149
2017. szeptember 18.
19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet
egyes miniszteri rendeleteknek a gyermekek napközbeni ellátásával, valamint az örökbefogadásra való felkészítéssel kapcsolatos módosításáról
27406
20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet
a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről
27417
45/2017. (IX. 18.) FM rendelet
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2017. évi finanszírozásának szabályairól
27428
12/2017. (IX. 18.) KKM rendelet
a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet módosításáról
27440
13/2017. (IX. 18.) KKM rendelet
a külképviseletre tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők részére nyújtható kamatmentes illetmény- és költségtérítés-előleg, valamint kizárólag gépkocsivásárlás céljára nyújtható kölcsön részletes szabályairól szóló 4/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról
27441
36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet
a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről
27446
Magyar Közlöny - 2017/148
2017. szeptember 15.
1669/2017. (IX. 15.) Korm. határozat
a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2017-2018. évekre vonatkozó szakpolitikai programjáról
27398
1670/2017. (IX. 15.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
27402
98/2017. (IX. 15.) ME határozat
a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
27402
99/2017. (IX. 15.) ME határozat
a higanyról szóló Minamata Egyezmény Részes Felek Konferenciáin történő részvételről
27402
100/2017. (IX. 15.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
27403
Magyar Közlöny - 2017/147
2017. szeptember 14.
272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet
az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
27364
10/2017. (IX. 14.) NMHH rendelet
egyes elektronikus hírközlési tárgyú NMHH rendeletek módosításáról
27381
370/2017. (IX. 14.) KE határozat
altábornagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
27386
371/2017. (IX. 14.) KE határozat
szolgálaton kívüliek állományába tartozás megszüntetéséről és hivatásos állományba való visszavételről
27386
1666/2017. (IX. 14.) Korm. határozat
egyes, a KEHOP-2.2.1. és a KEHOP-2.2.2. azonosító számú felhívás keretében megvalósuló szennyvízkezelési projektek többlettámogatásának jóváhagyásáról és a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
27387
1667/2017. (IX. 14.) Korm. határozat
a KEHOP-2.2.2-15-2016-00095 azonosító számú ["Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2.
27391
1668/2017. (IX. 14.) Korm. határozat
a KEHOP-1.6.0-15-2016-00004 azonosító számú ["Tűzoltó őrsök kialakítása - Könnyűszerkezetes őrsök (Sásd, Sopronkövesd, Letenye, Kiskunmajsa)" című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
27393
2/2017. (IX. 14.) NFM határozat
a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 20. §-a, 21. §-a és az 1. melléklet 3. pontja hatálybalépéséről
27395
96/2017. (IX. 14.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
27395
97/2017. (IX. 14.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
27395
Magyar Közlöny - 2017/146
2017. szeptember 13.
269/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
27324
270/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet
egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
27328
271/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet
a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról
27328
367/2017. (IX. 13.) KE határozat
bírói felmentésről
27331
368/2017. (IX. 13.) KE határozat
bírói kinevezésről
27331
369/2017. (IX. 13.) KE határozat
bírói kinevezésről
27331
1655/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
a központi költségvetésből finanszírozott kulcsfontosságú budapesti kötöttpályás közlekedési projektekről
27332
1656/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásával és azok 2022-ig történő megvalósításával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról
27333
1657/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében született egyes közlekedésfejlesztési projektekről és a vonatkozó kormányhatározatok módosításáról
27342
1658/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
a központi közigazgatási szervek iratanyaga hosszú távú megőrzésével és tárolásával kapcsolatos feladatellátáshoz szükséges fedezet biztosításáról
27347
1659/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
egyes egyházi tulajdonban, valamint fenntartásban lévő ingatlanok felújításához szükséges források biztosításáról
27347
1660/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
27348
1661/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
a KEHOP-2.2.2-15-2016-00108 azonosító számú ["Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4. (NYDDU 4)" című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
27357
1662/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
a Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület észak-magyarországi és felvidéki sportfejlesztési programjának megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1472/2017. (VII. 25.) Korm. határozat módosításáról
27359
1663/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
a gyámhatóságok megerősítéséről és a gyermekjogi képviselők létszámának emeléséről
27359
1664/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumhoz tartozó ingatlan felújításához szükséges forrás biztosításáról
27359
1665/2017. (IX. 13.) Korm. határozat
az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 azonosító számú ("Komplex ifjúsági fejlesztések - új nemzedék újratöltve" című) projekt támo gatásának növeléséről
27360
Magyar Közlöny - 2017/145
2017. szeptember 12.
268/2017. (IX. 12.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról
27286
27/2017. (IX. 12.) NGM rendelet
a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 55/2016. (XII. 21.) NGM rendelet módosításáról
27288
1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. határozat
az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1003/2012. (III. 9.) AB Tü. határozatának módosításáról
27291
1002/2017. (IX.12.) AB Tü. határozat
az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről
27296
1651/2017. (IX. 12.) Korm. határozat
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
27298
1652/2017. (IX. 12.) Korm. határozat
a Földművelésügyi Minisztérium által fenntartott Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskolával összefüggésben a VP1-1.1.1-17 azonosító számú ("Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a "Felnőttképzési, 80 órás növényvédelmi képzés szervezése és megvalósítása" tárgyú támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
27322
1653/2017. (IX. 12.) Korm. határozat
a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a "Vállalkozz Velünk! Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése az Észak-Alföldi régióban" című, valamint a "Vállalkozz Velünk! Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése a Közép-Dunántúli régióban" című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
27322
1654/2017. (IX. 12.) Korm. határozat
a fővárosi projektek támogathatóságáról a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakban című 1199/2015. (III. 31.) Korm. határozat módosításáról
27322
Magyar Közlöny - 2017/144
2017. szeptember 11.
260/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet módosításáról
27242
261/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
27243
262/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
27244
263/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet módosításáról
27245
264/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
27246
265/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
27249
266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
27251
267/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
27253
23/2017. (IX. 11.) BM rendelet
a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet módosításáról
27255
1627/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók nyomon követhetőségi nyilvántartásának (BIONYOM) létrehozásához és működtetéséhez szükséges feltételek biztosításáról
27258
1628/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
egyes állami tulajdonú épületek felújításának gyorsításával összefüggő intézkedésekről
27258
1629/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
az Országos Halgazdálkodási Tanácsról szóló 1379/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról
27259
1630/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a "Művészeti díjak a 20-21. században" című kiadvány megjelentetéséhez szükséges forrásbiztosításról
27259
1631/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a Nemzeti Táncszínház új játszóhelye megvalósításának befejezéséhez és működőképessé tételéhez szükséges forrás biztosításáról
27260
1632/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról
27260
1633/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról
27262
1634/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a Seuso-kincs magyarországi bemutatásának elősegítéséről szóló egyes intézkedésekről
27264
1635/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
az Óbudai Egyetem kollégiumi beruházásának befejezéséhez szükséges forrás biztosításáról
27264
1636/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP5-8.3.1-17 azonosító jelű ("Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról
27265
1637/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
az Eger déli iparterületen megvalósítandó fejlesztések Modern Városok Program keretében történő támogatásáról, valamint a Magyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat módosításáról
27265
1638/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
az Érd megyei jogú város gazdaságfejlesztési céljainak támogatása keretében tervezett ipari parki fejlesztés egyes kérdéseiről
27266
1639/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztésére irányuló beruházás érdekében támogatás biztosításáról
27266
1640/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt támogatásának biztosításáról
27267
1641/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata CsabaPark Gasztronómiai és Élménypark fejlesztése tárgyú beruházás támogatásának biztosításáról
27268
1642/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztését, funkcióváltását célzó beruházás érdekében támogatás biztosításáról
27269
1643/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében Kecskemét kötöttpályás közlekedési rendszere fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata és fejlesztési stratégia készítése érdekében 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról
27270
1644/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Tatabányán megvalósuló multifunkcionális csarnok megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról
27272
1645/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében Zalaegerszeg Városi Uszodafejlesztés megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról
27275
1646/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a Millenáris Nonprofit Kft. részére történő tőkeemeléshez szükséges forrás biztosításáról
27276
1647/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a Skanzenért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításához szükséges törzstőke biztosításáról
27278
1648/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény részes államainak konferenciáin való részvételre vonatkozó felhatalmazásról
27280
1649/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezményhez kapcsolódó, a fenntartható mezőgazdaságról és a vidékfejlesztésről szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására vonatkozó felhatalmazásról
27280
1650/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény módosítása szövegének végleges megállapítására vonatkozó felhatalmazásról
27280
89/2017. (IX. 11.) ME határozat
miniszterelnöki határozat visszavonásáról
27281
90/2017. (IX. 11.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között a kőolajkészletezésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
27281
91/2017. (IX. 11.) ME határozat
a Magyar-Izraeli Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének felmentéséről és kinevezéséről
27282
92/2017. (IX. 11.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
27282
93/2017. (IX. 11.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
27283
94/2017. (IX. 11.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködés kialakításáról szóló, 2006. május 12-én Havannában kelt megállapodás módosítására adott felhatalmazásról
27283
95/2017. (IX. 11.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
27284
Magyar Közlöny - 2017/143
2017. szeptember 11.
259/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
egyes vasúti közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
27140
24/2017. (IX. 11.) MvM rendelet
a bűncselekmények nemzetközi statisztikai célú osztályozási rendszeréről
27144
26/2017. (IX. 11.) NGM rendelet
a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló 28/2013. (VI. 29.) NGM rendelet módosításáról
27151
21/2017. (IX. 11.) AB határozat
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 93. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a Kúria előtt folyamatban lévő Mfv.III.10.350/2016. számú ügyben és bármely folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárásáról
27212
22/2017. (IX. 11.) AB határozat
a Kúria Kfv.V.35.722/2013/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
27215
Knk.VII.37.424/2017/2. számú végzés
a Kúria mint felülvizsgálati bíróság végzése
27225
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
27228
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
27228
1624/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos döntések visszavonásáról
27229
1625/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
egyes, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 5. prioritása keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
27231
1626/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
a TOP-6.2.1-15-VP1-2016-00002 azonosító számú ("Gyulafirátóti óvoda újjáépítése" című) projekt támogatásának növeléséről
27236
Magyar Közlöny - 2017/142
2017. szeptember 7.
258/2017. (IX. 7.) Korm. rendelet
a Békéscsaba megyei jogú város területén megvalósuló élelmiszeripari beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
27122
22/2017. (IX. 7.) BM rendelet
a büntetés-végrehajtási szervek tevékenységével kapcsolatos közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködés rendjéről szóló 30/2003. (VII. 18.) IM-ESZCSM együttes rendelet módosításáról
27124
364/2017. (IX. 7.) KE határozat
a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává történő kinevezésről
27125
365/2017. (IX. 7.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésekről
27125
366/2017. (IX. 7.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
27127
1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat
az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról
27128
1622/2017. (IX. 7.) Korm. határozat
az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2017. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
27135
1623/2017. (IX. 7.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartói irányítása alá tartozó állami felsőoktatási intézmények támogatási kérelmeinek a VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 azonosító számú ("Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása" című) gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra történő benyújtásához történő hozzájárulásról
27137
88/2017. (IX. 7.) ME határozat
főiskolai tanárok kinevezéséről
27138
Magyar Közlöny - 2017/141
2017. szeptember 5.
249/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
az infokommunikációs technológiák ágazathoz kapcsolódó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
27021
250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról
27024
251/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
a közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
27080
252/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
a Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról
27080
253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
a Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet és az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
27081
254/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
a "VITUKI" Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
27083
255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
27083
256/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról szóló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
27085
257/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
a Budapest X. kerületben megvalósuló ingatlanfejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 308/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról
27086
43/2017. (IX. 5.) FM rendelet
az egyes agrártámogatási és agrárágazati szabályokat tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról
27088
44/2017. (IX. 5.) FM rendelet
az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról
27091
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatainak helybenhagyásáról
27094
1604/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
a Magyarok Kijevi Egyesülete (MKE) kijevi elhelyezésének biztosításával kapcsolatos intézkedésekről
27095
1605/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
a közszolgálati ellenőrzések 2017. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről
27096
1606/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról
27097
1607/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2017. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
27097
1608/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2017. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
27099
1609/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 4. Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
27101
1610/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásához 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról
27101
1611/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosításáról
27103
1612/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról
27104
1613/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a debreceni Nagyerdő program befejezéséhez szükséges támogatás biztosításáról
27105
1614/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
a Ten Pao Electronics Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság átlátható szervezetté történő minősítéséről
27106
1615/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
az IKOP-1.1.0-15-2016-00022 azonosító számú ("M7 autópálya és 710. sz. főút csomópontjának kialakítása, 710. sz. főúti bekötéssel" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
27106
1616/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
a KEHOP 2.2.2-15-2015-00031 azonosító számú ["Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (ÉMO 1)" című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
27108
1617/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
a KEHOP-2.2.2-15-2015-00012 azonosító számú ["Madaras és Katymár települések szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének építése" című] és a KEHOP-2.2.2-15-2015-00035 azonosító számú ["Hegyfalu község és környéke szennyvíztisztító telep építése és csatornahálózat kiépítése" című] projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
27110
1618/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
a KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú ("Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja" című) projekt megvalósításához szükséges forrásokról
27112
1619/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
a KEHOP-2.1.5-16-2017-00001 azonosító számú ("Budapest ivóvízellátó hálózatának fejlesztése" című) nagyprojektjavaslat jóváhagyásáról
27114
1620/2017. (IX. 5.) Korm. határozat
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
27116
Magyar Közlöny - 2017/140
2017. szeptember 1.
248/2017. (IX. 1.) Korm. rendelet
a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
27016
1602/2017. (IX. 1.) Korm. határozat
az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1329/2016. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról
27017
1603/2017. (IX. 1.) Korm. határozat
a Millenáris Velodrom felújításával kapcsolatos feladatokról szóló 1408/2016. (VII. 29.) Korm. határozat visszavonásáról
27017
Magyar Közlöny - 2017/139
2017. augusztus 31
246/2017. (VIII. 31.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
26996
247/2017. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról
26997
1600/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat
a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet és a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
26998
1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat
az in vitro fertilizációs tevékenység támogatásának kibővítéséhez, valamint ezzel összefüggésben a művi megtermékenyítés állami fenntartású intézményrendszerének megerősítéséhez szükséges források biztosításáról
27001
 
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról
27003
Magyar Közlöny - 2017/138
2017. augusztus 31
9/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
a lakhatás támogatásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
19440
10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
19445
11/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról
19464
24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
19476
25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról
26873
35/2017. (VIII. 31.) NFM rendelet
a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet módosításáról
26988
1599/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00001 azonosító számú ("Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
26993
Magyar Közlöny - 2017/138 - 8. rész
2017. augusztus 31
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
9/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
a lakhatás támogatásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
19440
10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
19445
11/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról
19464
24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
19476
25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról
26873
35/2017. (VIII. 31.) NFM rendelet
a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet módosításáról
26988
1599/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00001 azonosító számú ("Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
26993
Magyar Közlöny - 2017/138 - 7. rész
2017. augusztus 31
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
9/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
a lakhatás támogatásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
19440
10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
19445
11/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról
19464
24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
19476
25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról
26873
35/2017. (VIII. 31.) NFM rendelet
a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet módosításáról
26988
1599/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00001 azonosító számú ("Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
26993
Magyar Közlöny - 2017/138 - 6. rész
2017. augusztus 31
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
9/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
a lakhatás támogatásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
19440
10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
19445
11/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról
19464
24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
19476
25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról
26873
35/2017. (VIII. 31.) NFM rendelet
a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet módosításáról
26988
1599/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00001 azonosító számú ("Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
26993
Magyar Közlöny - 2017/138 - 5. rész
2017. augusztus 31
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
9/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
a lakhatás támogatásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
19440
10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
19445
11/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról
19464
24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
19476
25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról
26873
35/2017. (VIII. 31.) NFM rendelet
a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet módosításáról
26988
1599/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00001 azonosító számú ("Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
26993
Magyar Közlöny - 2017/138 - 4. rész
2017. augusztus 31
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
9/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
a lakhatás támogatásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
19440
10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
19445
11/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról
19464
24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
19476
25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról
26873
35/2017. (VIII. 31.) NFM rendelet
a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet módosításáról
26988
1599/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00001 azonosító számú ("Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
26993
Magyar Közlöny - 2017/138 - 3. rész
2017. augusztus 31
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
9/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
a lakhatás támogatásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
19440
10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
19445
11/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról
19464
24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
19476
25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról
26873
35/2017. (VIII. 31.) NFM rendelet
a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet módosításáról
26988
1599/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00001 azonosító számú ("Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
26993
Magyar Közlöny - 2017/138 - 2. rész
2017. augusztus 31
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
9/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
a lakhatás támogatásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
19440
10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
19445
11/2017. (VIII. 31.) HM rendelet
a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról
19464
24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
19476
25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról
26873
35/2017. (VIII. 31.) NFM rendelet
a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet módosításáról
26988
1599/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00001 azonosító számú ("Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
26993
Magyar Közlöny - 2017/137
2017.
245/2017. (VIII. 29.) Korm. rendelet
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelveiről szóló, 2011. május 25-én módosított C(2000)96/FINAL tanácsi határozatának kihirdetéséről és az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelvek alapján a Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pont létrehozásáról
19401
333/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
19424
334/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
19424
335/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
19424
336/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
19425
337/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
19425
338/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
19425
339/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
19426
340/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
19426
341/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19426
342/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19427
343/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19427
344/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19427
345/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19428
346/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19428
347/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19428
348/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19429
349/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19429
350/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19429
351/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19430
352/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19430
353/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19430
354/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19431
355/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19431
356/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19431
357/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19432
358/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19432
359/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19432
360/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19433
361/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19433
362/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19433
363/2017. (VIII. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
19434
1597/2017. (VIII. 29.) Korm. határozat
egyes gazdaságfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó közutak fejlesztéséről
19434
1598/2017. (VIII. 29.) Korm. határozat
a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról
19437
83/2017. (VIII. 29.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
19437
84/2017. (VIII. 29.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
19437
85/2017. (VIII. 29.) ME határozat
kormánymegbízott kinevezéséről
19438
86/2017. (VIII. 29.) ME határozat
főiskolai rektor felmentéséről
19438
87/2017. (VIII. 29.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról
19438
Magyar Közlöny - 2017/136
2017. augusztus 28.
240/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet és az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról
19342
241/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról
19345
242/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a Modern Városok Program keretében megvalósuló, az állami repülések céljára szolgáló kecskeméti repülőtér közös (katonai-polgári) felhasználású repülőtérré fejlesztése érdekében szükséges beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
19346
243/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
19347
244/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a Hungary Helps Programról
19349
1561/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
az ENSZ Közgyűlésének 72. ülésszakán való magyar részvételről
19350
1562/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén új diplomata álláshely létesítéséről
19353
1563/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszus és a 2021. évi Vadászati Világkiállítás megrendezése érdekében megvalósítandó, a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont és egyes kapcsolódó fejlesztések elvégzéséhez szükséges forrás biztosításáról
19356
1564/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus) részére állami támogatás nyújtásáról
19359
1565/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a Magyar Unitárius Egyház programjainak és fejlesztéseinek támogatásával összefüggő feladatokról
19359
1566/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a jeruzsálemi Szent Család Osztrák-Magyar Zarándokházzal összefüggő magyar állami szerepvállalás, valamint az ingatlanban a Magyar Állam javára történő tulajdonszerzés lehetőségének elősegítésével összefüggő feladatokról
19361
1567/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a NAV 2.0 A Megújulás Stratégiai Programjának Cselekvési Tervéről
19361
1568/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
az elektronikus fizetési módok elterjedése érdekében javasolt lépésekről
19362
1569/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a Családügyi Kabinetről
19364
1570/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete fejlesztésével összefüggő feladatokról
19364
1571/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
aba-Novák Vilmos Lengyel-magyar barátság - Pannósorozat a varsói magyar kiállítás előcsarnokához című alkotásának állami tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedésekről
19365
1572/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum és annak feladatai ellátását szolgáló ingatlan helyzetének rendezéséről
19365
1573/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
19366
1574/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a Budapest V. kerület, Alkotmány utca alatt megépítésre kerülő mélygarázs megvalósítása érdekében a Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére történő előirányzat-átcsoportosításról
19368
1575/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának megvalósításához szükséges forrásjuttatásról
19370
1576/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a Davis Kupa világcsoport rájátszás 2017. évi magyarországi rendezésének támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
19370
1577/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
az ifjúsági tenisz csapat világbajnokság 2017. évi magyarországi rendezésének támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
19372
1578/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a Zártkerti Program létrehozásáról
19374
1579/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. elhelyezéséhez szükséges egyes intézkedésekről
19375
1580/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
pápa Város Önkormányzata városfejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
19375
1581/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 azonosító számú ("Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
19376
1582/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakításához támogatás biztosításáról
19378
1583/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében Egerben Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról
19379
1584/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Nyíregyházi Atlétikai Centrum megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról
19380
1585/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szeged és Szabadka térsége elővárosi közlekedése fejlesztésének támogatásáról
19381
1586/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás keretében megvalósítandó MVSC Sporttelep fejlesztésével kapcsolatos további döntésekről
19385
1587/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
tata Város tekintetében a karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtásához szükséges támogatásról
19385
1588/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
19388
1589/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a Veszprém Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
19388
1590/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
az IKOP-1.1.0-15-2016-00023 azonosító számú ("Mogyoród és Fót megközelítését szolgáló új M3 autópálya csomópont valamint a csomópont és a 2101. j. út közötti szakasz megvalósítása" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
19388
1591/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a KEHOP-2.2.2-15-2016-00113 azonosító számú ["Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 4. (DKMO 4)" című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
19390
1592/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a KÖFOP-3.2.1-16-2016-00001 azonosító számú ("Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések színvonalának fenntartása" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
19392
1593/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a Haszonállat-génmegőrzési Központtal összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra az "Őshonos haszonállatfajtáink nukleusz állományaitól származó örökítő- és szaporítóanyag begyűjtése, in vitro tárolása és molekuláris genetikai vizsgálata" című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
19394
1594/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
az "M70 autóút Letenye-Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2×2 sávra történő bővítése" című projekt megvalósításához szükséges források biztosításáról
19394
1595/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a "Hungary Helps" Program bevezetésével kapcsolatos feladatokról
19396
1596/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
a Nemzeti Korcsolyázó Központ megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről
19396
Magyar Közlöny - 2017/135
2017. augusztus 25.
11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről
18606
11/2017. (VIII. 25.) KKM rendelet
a tartós külszolgálat ellátására kihelyezett kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő házastársa jogcímén fennálló deviza-illetménypótlék jogosultságának megállapításához szükséges nyilatkozat megtételéről
19333
328/2017. (VIII. 25.) KE határozat
határozott időre szóló rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésről
19335
329/2017. (VIII. 25.) KE határozat
vezérőrnagyi előléptetésről
19335
330/2017. (VIII. 25.) KE határozat
vezérőrnagyi előléptetésről
19336
331/2017. (VIII. 25.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
19336
332/2017. (VIII. 25.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
19337
Magyar Közlöny - 2017/135 - 2. rész
2017. augusztus 25.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről
18606
11/2017. (VIII. 25.) KKM rendelet
a tartós külszolgálat ellátására kihelyezett kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő házastársa jogcímén fennálló deviza-illetménypótlék jogosultságának megállapításához szükséges nyilatkozat megtételéről
19333
328/2017. (VIII. 25.) KE határozat
határozott időre szóló rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésről
19335
329/2017. (VIII. 25.) KE határozat
vezérőrnagyi előléptetésről
19335
330/2017. (VIII. 25.) KE határozat
vezérőrnagyi előléptetésről
19336
331/2017. (VIII. 25.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
19336
332/2017. (VIII. 25.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
19337
Magyar Közlöny - 2017/134
2017. augusztus 23.
21/2017. (VIII. 23.) MNB rendelet
megújított 1000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról
18598
22/2017. (VIII. 23.) MNB rendelet
1000 forintos címletű bankjegyek bevonásáról
18600
21/2017. (VIII. 23.) BM rendelet
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLII. törvény szerinti módosítással érintett egyes BM rendeletek módosításáról
18601
11/2017. (VIII. 23.) IM rendelet
a bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendelet módosításáról
18602
Magyar Közlöny - 2017/133
2017. augusztus 22.
34/2017. (VIII. 22.) NFM rendelet
az Electool Közbeszerzési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
18560
319/2017. (VIII. 22.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
18561
320/2017. (VIII. 22.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
18561
321/2017. (VIII. 22.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
18563
322/2017. (VIII. 22.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
18567
323/2017. (VIII. 22.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
18572
324/2017. (VIII. 22.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
18573
325/2017. (VIII. 22.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
18576
326/2017. (VIII. 22.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
18584
327/2017. (VIII. 22.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
18591
Magyar Közlöny - 2017/132
2017. augusztus 21.
33/2017. (VIII. 21.) NFM rendelet
a nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 18/2015. (IV. 10.) NFM rendelet módosításáról
18543
294/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
18544
295/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
18544
296/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
18545
297/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
18545
298/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
18546
299/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
18546
300/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
18547
301/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
18547
302/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
18548
303/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
18548
304/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
18549
305/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
18549
306/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
18550
307/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
18550
308/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
18551
309/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
18551
310/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
18552
311/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
18552
312/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
18553
313/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
18553
314/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
18554
315/2017. (VIII. 21.) KE határozat
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
18554
316/2017. (VIII. 21.) KE határozat
vezérőrnagyi előléptetésről
18555
317/2017. (VIII. 21.) KE határozat
vezérőrnagyi előléptetésről
18555
318/2017. (VIII. 21.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
18556
1559/2017. (VIII. 21.) Korm. határozat
a Népművészet Mestere díj 2017. évi adományozásáról
18556
1560/2017. (VIII. 21.) Korm. határozat
a KEHOP-5.1.1-17-2017-00001 azonosító számú ("4 MW teljesítményt meghaladó fotovoltaikus beruházás" című) és a KEHOP-5.1.1-17-2017-00002 azonosító számú ("Fotovoltaikus erőmű létesítése Felsőzsolcán" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról
18557
Magyar Közlöny - 2017/131
2017. augusztus 18.
234/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
18477
235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet
a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokkal összefüggő, valamint egyéb kormányrendeletek módosításáról
18481
236/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet
a totalitárius diktatúrák áldozatai társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló egyes kormányrendeletek módosításáról
18493
237/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet
az emberi erőforrások miniszterének feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós alapokból származó támogatások felhasználására vonatkozó központi beszerző, valamint krízismenedzsment feladatokat ellátó szerv feladat- és hatásköréről
18495
238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet
a tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről
18499
239/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet
a szakdiplomata-álláshely létesítésére, valamint a szakdiplomata felkészítésére és szakmai irányítására vonatkozó részletes szabályokról
18505
23/2017. (VIII. 18.) NGM rendelet
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998 (V. 20.) PM rendelet módosításáról
18508
32/2017. (VIII. 18.) NFM rendelet
a Felső-szabolcsi, Tokaji Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
18511
1539/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
az EUNAVFOR Med Sophia katonai művelet keretében a líbiai parti őrség kiképzéséhez történő pénzügyi hozzájárulásról
18512
1540/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a vajdasági magyarok anyanyelvű tájékoztatásának támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
18512
1541/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a reformáció 500. évfordulójához kapcsolódó programok további támogatásáról
18515
1542/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
az emberi erőforrások miniszterének feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós alapokból származó támogatások felhasználására vonatkozó központi beszerző szerv tevékenységének ellátásához szükséges feladatokról, valamint a működéséhez szükséges költségvetési fedezet biztosításáról
18515
1543/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a közegészségügyi szempontból legveszélyesebb kórokozók kimutatását végző biztonsági laboratóriumok európai diagnosztikai-kutatási infrastruktúrájába való bekapcsolódásról
18516
1544/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a Magyar Képzőművészeti Egyetem főépületében található Lotz-falképek megmentéséről, restaurálásáról
18516
1545/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
az "Edző leszek - Nevelek!" programmal kapcsolatos, a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
18517
1546/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a Nagybereki Vadgazdálkodási Egység vadászati joggyakorlásával összefüggő egyes kérdésekről
18519
1547/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a vízügyi igazgatási szervek vízkárelhárítással összefüggő tevékenységének finanszírozásáról
18521
1548/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
az állami kéményseprő-ipari szerv tevékenységének bővítésével kapcsolatos feladatokról
18521
1549/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről
18521
1550/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról, valamint a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekről
18522
1551/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatásáról
18527
1552/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében megvalósuló közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításokról
18528
1553/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének infrastruktúra fejlesztéséről
18530
1554/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján a Mura program részeként az erdei kisvasút fejlesztéséhez szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról
18531
1555/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
18533
1556/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
az IKOP-1.1.0-15-2017-00028 azonosító számú ("86. számú főút Szombathely és Egyházasrádóc közötti szakaszának 2×2 sávos úttá történő fejlesztésének előkészítése" című) projekt költségeinek finanszírozásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
18535
1557/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a Százhalombatta-Pusztaszabolcs közötti vasúti vonalszakasz korszerűsítésével és a Budapest-Hatvan közötti vasúti vonalszakasz korszerűsítésével kapcsolatos projektek megvalósításához szükséges források biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
18537
1558/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
18540
82/2017. (VIII. 18.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közös helyen történő határforgalom-ellenőrzésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
18540
Magyar Közlöny - 2017/130
2017. augusztus 17.
20/2017. (VIII. 17.) BM rendelet
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 1/2017. (II. 28.) BM rendelet módosításáról
18356
42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet
a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
18368
22/2017. (VIII. 17.) NGM rendelet
a mozgásban lévő közúti járművek tengelyterhelésének mérésére szolgáló mérőeszközök méréstechnikai követelményeiről
18460
31/2017. (VIII. 17.) NFM rendelet
a kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló 20/2004. (II. 27.) GKM rendelet és a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet módosításáról
18468
288/2017. (VIII. 17.) KE határozat
Államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról
18472
289/2017. (VIII. 17.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
18472
290/2017. (VIII. 17.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
18473
291/2017. (VIII. 17.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
18473
292/2017. (VIII. 17.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
18474
293/2017. (VIII. 17.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
18474
Magyar Közlöny - 2017/129
2017. augusztus 14.
227/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási együttműködési megállapodás kihirdetéséről
18284
228/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet
az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
18287
229/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet
a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
18288
230/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet
a közszolgálati tisaztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról
18289
231/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet
a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
18290
232/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet
a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet és az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
18291
233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet
a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer kialakításával és működtetésével, valamint a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott bírságokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
18298
41/2017. (VIII. 14.) FM rendelet
a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet és a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről szóló 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet módosításáról
18311
30/2017. (VIII. 14.) NFM rendelet
a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
18311
1510/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a Kárpátok-Alpok Zártkörűen Működő Részvénytársaság tevékenységéről
18313
1511/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
az állami, kormányzati felhasználók vezetékes telefon igényeinek kormányzati célú hírközlési szolgáltató érdekkörében történő kiszolgálásáról
18315
1512/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
az Európai Uniós támogatások szerepéről történő tájékoztatással kapcsolatos közbeszerzési eljárással kapcsolatos intézkedésről
18316
1513/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciójáról és múzeumszakmai fejlesztéséről
18316
1514/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
az egyes határon túli protestáns egyházközségek fejlesztéseivel összefüggő feladatokról
18317
1515/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a vízügyi igazgatási szervek bérfejlesztésével kapcsolatos feladatokról
18319
1516/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű, idegen nyelvből tett érettségi vizsga támogatásáról és ingyenessé tételéről
18320
1517/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a Nemzeti Könyvtár, az Alaptörvény díszalbum és zsebfüzetek, a Pedagógusnap 2017., a Zenélő Budapest és a Muzsikáló Budapest projektekhez 2017. évben szükséges források biztosításáról szóló 1166/2017. (III. 31.) Korm. határozat módosításáról
18321
1518/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat fejlesztésével kapcsolatos feladatokról
18321
1519/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
az élelmiszerek minőségének emelését, a vásárlói tudatosság fejlesztését, valamint a hatósági tevékenység hatékonyságának növelését szolgáló intézkedésekről
18324
1520/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a baromfi termékpálya egyes területein a madárinfluenzával összefüggésben szükséges állami beavatkozás kiterjesztéséről
18326
1521/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a Lovas-terápiás Központ és országos szolgáltatási hálózat kialakításának támogatásáról
18327
1522/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes beruházásokról
18327
1523/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a veszprémi uszoda megvalósításához szükséges intézkedésekről
18331
1524/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
az Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak szennyezettségének felszámolásával összefüggő egyes kormányzati intézkedésekről
18333
1525/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a Fábiánsebestyén és Tiszafüred településeken megvalósuló ivóvízminőség-javító beruházásokkal összefüggésben pénzügyi elszámoláshoz kapcsolódó feladatokról
18336
1526/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Kaposvári Kaposi Mór Kórházi déli épülettömb rehabilitációjának megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról
18336
1527/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében Sopron történelmi belvárosa műemléki felújítása és bemutatása II. üteme, valamint a Lővérek Program II. üteme megvalósításáról
18337
1528/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1955/2015. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról
18338
1529/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében az "Okos Város - Okos Miskolc" projekt megvalósításával kapcsolatos 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról
18338
1530/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a dunaújvárosi Radari Sporttelep Modern Városok Program keretében történő fejlesztéséhez szükséges támogatás biztosításáról
18341
1531/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásához szükséges egyes kormányhatározatok módosításáról
18341
1532/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
az Országos Intermodális Konténerterminál Hálózat létrehozásáról és üzemeltetéséről
18342
1533/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a budapesti és Pest megyei egészségügyi építészeti beruházásokkal kapcsolatos kivitelezési tervezési tevékenység egyes kérdéseiről
18345
1534/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a Magyar Nemzeti Múzeum Villa Romana Baláca - Római kori villagazdaság és romkert állagvédelmi, kárelhárítási és közmű-korszerűsítési munkálatainak támogatásáról
18345
1535/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
az "M15 autóút, M1 autópálya - Rajka országhatár közötti szakasz kapacitásbővítése" című projekt megvalósításához szükséges források biztosításáról
18346
1536/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról
18348
1537/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
egyes, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósítani tervezett szennyvízkezelési projektek támogatásának növeléséről és a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
18348
1538/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
a KEHOP-2.2.1-15-2015-00021 azonosító számú ["Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1)" című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
18352
81/2017. (VIII. 14.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a védelmi ipari minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló nemzetközi szerződés létrehozására adott felhatalmazásról
18354
Magyar Közlöny - 2017/128
2017. augusztus 11.
222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet
a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről
18233
223/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet
a külképviseletek gazdálkodásának részletes szabályairól
18235
224/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet
@Tart2 = Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
18247
225/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet
az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet, valamint a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
18252
226/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet
az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
18255
40/2017. (VIII. 11.) FM rendelet
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról
18257
10/2017. (VIII. 11.) IM rendelet
a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet és egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
18260
1499/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
az állami adó- és vámhatóság végrehajtási feladatainak ellátásához szükséges egyes intézkedésekről
18270
1500/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
az európai uniós programok likviditási hiányának kezeléséről
18271
1501/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
az egyes településeket 2017 júniusában ért jégeső okozta károk enyhítéséről
18271
1502/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
az országos múzeumok, valamint egyes nemzeti emlékhelyek és műemlékek látogatásáról
18272
1503/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő egyes forrásigények biztosításáról
18273
1504/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
18274
1505/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reálgimnáziummá történő fejlesztése érdekében Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő támogatás biztosításáról
18274
1506/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
a tatabányai Szent Borbála Kórház Modern Városok Program keretében történő fejlesztésének támogatásáról
18275
1507/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
a járműipari tesztpálya megvalósításához szükséges forrásbiztosításról
18278
1508/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
egyes állami tulajdonú ingatlanok üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról
18278
1509/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését végző gazdasági társaság állami tulajdonba vételéről
18279
Magyar Közlöny - 2017/127
2017. augusztus 10.
20/2017. (VIII. 10.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2016. (XII. 12.) MNB rendelet módosításáról
18218
10/2017. (VIII. 10.) MEKH rendelet
az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről szóló 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet és a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről szóló 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet módosításáról
18219
19/2017. (VIII. 10.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet módosításáról
18222
17/2017. (VIII. 10.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet módosításáról
18229
Magyar Közlöny - 2017/126
2017. augusztus 8.
1496/2017. (VIII. 8.) Korm. határozat
a 2017. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1863/2016. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról
18210
1497/2017. (VIII. 8.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
18210
1498/2017. (VIII. 8.) Korm. határozat
az IKOP-3.2.0-15-2016-00016 azonosító számú ("Kaposvár megyei jogú város intermodális pályaudvar és a hozzá kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, a kaposvári helyőrségi szálló átköltöztetéséhez szükséges forrás biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
18213
Magyar Közlöny - 2017/125
2017. augusztus 7.
221/2017. (VIII. 7.) Korm. rendelet
az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
18146
23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelet
az anyakönyvi szakvizsgáról
18155
16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet
az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól
18165
39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet
a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról
18178
10/2017. (VIII. 7.) KKM rendelet
a külképviselet által foglalkoztatott munkavállalóval és a külképviselet által foglalkoztatott házastárssal kötött munkaszerződés részletes szabályairól
18202
1492/2017. (VIII. 7.) Korm. határozat
a Visegrádi Csoport 2017-2018. évi magyar elnökségének megvalósításáról
18206
1493/2017. (VIII. 7.) Korm. határozat
a Magyar Mozgókép Mestere művészeti díjjal kapcsolatos járadékról
18207
1494/2017. (VIII. 7.) Korm. határozat
a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Kft. épületei - a Robert Capa állandó kiállítás megvalósításához szükséges - felújításának és bővítésének támogatásáról
18207
1495/2017. (VIII. 7.) Korm. határozat
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 28. Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
18208
Magyar Közlöny - 2017/124
2017. augusztus 3.
7/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet
a tartós külszolgálatra kihelyezettek ideiglenes kiküldetésének részletes szabályairól
18132
8/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet
a külképviseleti biztonsági szolgálat részletes szabályairól
18136
9/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet
a kihelyezett munkarendjének, valamint a rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét elrendelésének, nyilvántartásának és elszámolásának, továbbá a szabadság kiadásának részletes szabályairól
18138
21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről
18141
Magyar Közlöny - 2017/123
2017. július 31.
217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet
a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről
18091
218/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeletek Magyarország versenyképességének javítása érdekében történő módosításáról
18092
219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet
a villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról
18094
220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet
a víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról
18099
20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet
az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról
18104
277/2017. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
18117
278/2017. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
18117
279/2017. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
18117
280/2017. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
18118
281/2017. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
18118
282/2017. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
18118
283/2017. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
18119
284/2017. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
18119
285/2017. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
18119
286/2017. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
18120
287/2017. (VII. 31.) KE határozat
a 286/2014. (VIII. 1.) KE határozat módosításáról
18120
1486/2017. (VII. 31.) Korm. határozat
a 2021. évben megrendezésre kerülő Vadászati Világkiállítás és egyes kapcsolódó rendezvények előkészítéséről, valamint a kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról
18120
1487/2017. (VII. 31.) Korm. határozat
a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar részvételről
18121
1488/2017. (VII. 31.) Korm. határozat
a Startup Campus Budapest megvalósításáról a Millenáris Parkban
18122
1489/2017. (VII. 31.) Korm. határozat
a KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft. kormányhatározat alapján történő egyedi innovációs támogatásáról
18122
1490/2017. (VII. 31.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat és a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról
18123
1491/2017. (VII. 31.) Korm. határozat
az EFOP-1.2.12-17-2017-00006 azonosító számú ("A Tábor összeköt - Erzsébet Táborok" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról
18129
Magyar Közlöny - 2017/122
2017. július 28.
8/2017. (VII. 28.) MEKH rendelet
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról
18046
9/2017. (VII. 28.) MEKH rendelet
egyes energetikai tárgyú rendeletek módosításáról
18052
7/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet
a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádióberendezésekről
18054
8/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet
egyes frekvenciagazdálkodási tárgyú NMHH rendeletek módosításáról
18057
9/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet
a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosításáról
18084
1485/2017. (VII. 28.) Korm. határozat
a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. vagyonkezelésében álló kenderesi ingatlan felújításáról
18087
Magyar Közlöny - 2017/121
2017. július 26.
215/2017. (VII. 26.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgál