A Hivatalos Értesítők listája (2017)

2016 2017

KERESÉS:
KERESS!

Az alábbi listában pipával lehet megjelölni egy-egy elemet, majd alul, a "Generálás" gombra kattintással a kiválasztott elemek listába rendezve jelennek meg.


Hivatalos Értesítő - 2017/57
I. Utasítások
 
2/2017. (XI. 16.) TNM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
5449
26/2017. (XI. 16.) BM-MvM együttes utasítás az állami tisztviselői továbbképzés és a közszolgálati továbbképzés egységes minőségirányítási szabályzatáról
5450
53/2017. (XI. 16.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
5481
54/2017. (XI. 16.) EMMI utasítás az Országos Közegészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról szóló 51/2017. (X. 25.) EMMI utasítás módosításáról
5482
12/2017. (XI. 16.) FM utasítás a földművelésügyi miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó intézményekben foglalkoztatottakkal való további jogviszony létesítésének szabályairól szóló 4/2017. (VI. 9.) FM utasítás módosításáról
5486
13/2017. (XI. 16.) FM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
5489
59/2017. (XI. 16.) HM utasítás a Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság átalakításának második ütemével kapcsolatos szervezési feladatokról
5490
42/2017. (XI. 16.) KKM utasítás a külképviselet által foglalkoztatott házastárssal kötött munkaszerződés részletes szabályairól
5494
2/2017. (XI. 16.) NAV utasítás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezeti kezelésű előirányzatának felhasználási szabályairól
5513
33/2017. (XI. 16.) ORFK utasítás a büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról szóló 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás módosításáról
5516
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
44/2017. (XI. 16.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi CXIV. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről
5517
III. Személyügyi közlemények
 
A Miniszterelnökség személyügyi hírei
5518
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei
5523
A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei
5526
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
5529
A Földművelésügyi Minisztérium versenyfelhívása a 2017/2018-as tanévben szakiskolai képzésben részt vevő tanulók részére meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója Versenyre
5532
A Földművelésügyi Minisztérium felhívása a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2017/2018-as tanévben
5533
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2017. december 1-je és december 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
5543
VI. Hirdetmények
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal hirdetménye hatósági ellenőri igazolványokkal kapcsolatban
5544
Hivatalos Értesítő - 2017/55
I. Utasítások
 
42/2017. (XI. 6.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
5270
43/2017. (XI. 6.) MvM utasítás az állami projektértékelői jogviszony keretében végzett értékelési feladatok díjazásának általános alapelveiről, hatáskörök átruházásáról szóló 17/2016. (VI. 30.) MvM utasítás módosításáról
5271
57/2017. (XI. 6.) HM utasítás a Magyar Honvédség katonai egységes felderítő rendszer átalakításával kapcsolatos egyes feladatokról
5272
28/2017. (XI. 6.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
5286
2/2017. (XI. 6.) Miniszterelnökség KÁT utasítás a Miniszterelnökség Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2015. (X. 15.) Miniszterelnökség KÁT utasítás módosításáról
5287
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
5288
A belügyminiszter felhívása a Vízügy szakmacsoport szakképesítései szakmai tanulmányi versenyére a 2017/2018-as tanévben
5291
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
5293
Hivatalos Értesítő - 2017/54
I. Utasítások
 
52/2017. (X. 31.) EMMI utasítás az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 63/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás hatályon kívül helyezéséről
5122
13/2017. (X. 31.) IM utasítás az Igazságügyi Minisztérium Munkavédelmi Szabályzatáról
5122
28/2017. (X. 31.) NGM utasítás a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról
5130
9/2017. (X. 31.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (X. 15.) GVH [13/2014. (X. 22.) GVH] utasítás módosításáról
5235
21/2017. (X. 31.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról
5238
22/2017. (X. 31.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról
5241
11/2017. (X. 31.) NKFIH utasítás a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló 2/2017. (II. 8.) NKFIH utasítás módosításáról
5241
4/2017. (X. 31.) ONYF utasítás a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nyugellátási szakterületének ügyviteli eljárásáról szóló 39/2009. ONYF utasítás hatályon kívül helyezéséről
5244
32/2017. (X. 31.) ORFK utasítás a Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló 10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás módosításáról
5244
III. Személyügyi közlemények
 
Az Igazságügyi Minisztérium közleménye elismerés adományozásáról
5247
IV. Egyéb közlemények
 
A belügyminiszter közleménye a tartósan vízhiányos időszak végének megállapításáról
5248
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
5248
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleménye az Idősbarát Önkormányzat Díj pályázat 2017. évi nyerteseiről
5250
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
5251
A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt 2013., 2014., 2015. és 2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
5263
VI. Hirdetmények
 
A Gasmaster Plusz Kft. hirdetménye számlatömb és bélyegző elvesztéséről
5267
A QLIMEX Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság hirdetménye számlatömbök, valamint számlalapok
enségérõl
Hivatalos Értesítő - 2017/53
I. Utasítások
 
24/2017. (X. 25.) BM utasítás a Belügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 27/2014. (XII. 23.) BM utasítás módosításáról
5056
51/2017. (X. 25.) EMMI utasítás az Országos Közegészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról
5058
56/2017. (X. 25.) HM utasítás a béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról
5107
31/2017. (X. 25.) ORFK utasítás a panaszok és bejelentések kezeléséről szóló 51/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás módosításáról
5108
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
43/2017. (X. 25.) KKM közlemény a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről, valamint az Egyezmény módosítása kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről szóló 2010. évi XXXIV. törvény 4. és 5. §-ának hatálybalépéséről
5109
III. Személyügyi közlemények
 
A Belügyminisztérium személyügyi hírei
5110
A Földművelésügyi Minisztérium személyügyi hírei
5112
A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei
5113
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
5116
A nemzeti fejlesztési miniszter közleménye a földgáz után fizetendő tagi hozzájárulás mértékéről
5119
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
5119
Hivatalos Értesítő - 2017/52
I. Utasítások
 
23/2017. (X. 20.) BM utasítás a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról
5020
11/2017. (X. 20.) FM utasítás a földművelésügyi miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, továbbá az azok többségi részesedésével működő gazdasági társaságok által lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárások előkészítésének egyes kérdéseiről
5021
55/2017. (X. 20.) HM utasítás a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények igénybevételéről és nyilvántartásáról
5043
14/2017. (X. 20.) OBH utasítás a Bírósági Határozatok Gyűjteményének közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról szóló 13/2016. (XII. 22.) OBH utasítás módosításáról
5045
IV. Egyéb közlemények
 
A miniszterelnök által adományozott Külhoni Magyarságért Díj 2017. évi díjazottjai
5047
A belügyminiszter közleménye a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről
5047
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2017. november 1-je és november 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról
5050
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
5051
Vác Város Önkormányzatának pályázati felhívása Vác város közigazgatási határain belül menetrend szerinti, helyi, közforgalmú autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetésére
5051
VI. Hirdetmények
 
A Békés Megyei Kormányhivatal hirdetménye hatósági ellenőri igazolványok érvénytelenítéséről
5053
Hivatalos Értesítő - 2017/51
I. Utasítások
 
41/2017. (X. 13.) MvM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról
4984
47/2017. (X. 13.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4985
48/2017. (X. 13.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4986
49/2017. (X. 13.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4987
50/2017. (X. 13.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4988
38/2017. (X. 13.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4989
39/2017. (X. 13.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4990
40/2017. (X. 13.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4991
41/2017. (X. 13.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4992
26/2017. (X. 13.) NGM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4993
27/2017. (X. 13.) NGM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4993
III. Személyügyi közlemények
 
A Belügyminisztérium elismerési hírei
4995
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei
4998
A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei
5001
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
5003
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének közleménye a "Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Emlékérem"adományozásáról
5005
V. Alapító okiratok
 
A Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)
5006
Hivatalos Értesítő - 2017/50
I. Utasítások
 
7/2017. (X. 11.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2017. (VI. 15.) MNB utasítás módosításáról
4872
39/2017. (X. 11.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról
4898
40/2017. (X. 11.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról
4903
12/2017. (X. 11.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4903
36/2017. (X. 11.) KKM utasítás a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló 33/2016. (XII. 23.) KKM utasítás módosításáról
4904
37/2017. (X. 11.) KKM utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról szóló 25/2017. (VII. 13.) KKM utasítás módosításáról
4905
8/2017. (X. 11.) GVH utasítás a közszolgálati szabályzat egyes juttatásokkal kapcsolatos szabályainak módosításáról
4961
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
42/2017. (X. 11.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 192/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
4963
III. Személyügyi közlemények
 
A Legfőbb Ügyészség közleménye elismerés adományozásáról
4964
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
4965
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
4968
Hivatalos Értesítő - 2017/49
I. Utasítások
 
38/2017. (X. 5.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról
4850
22/2017. (X. 5.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4857
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
4858
A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről
4860
Pályázati felhívás Gyula város közigazgatási területén autóbusszal végzett, helyi közforgalmú, menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
4861
Pályázati felhívás Kerepes város területén közszolgáltatási szerződés keretében, autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítási feladatok ellátására
4862
V. Alapító okiratok
 
A Hadigondozottak Közalapítvány Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)
4863
VI. Hirdetmények
 
A Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pályázati felhívása "Somogyvár külterület 2026/2 helyrajzi számú, 3687 m2-es ingatlan - présház és zöldterület - vendéglátóipari és bemutató célra történő bérbeadása" tárgyában
4868
Hivatalos Értesítő - 2017/48
I. Utasítások
 
21/2017. (IX. 29.) BM utasítás a Belügyminisztérium 2014-2016 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 28/2015. (X. 9.) BM utasítás módosításáról
4683
9/2017. (IX. 29.) FM utasítás a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól
4684
10/2017. (IX. 29.) FM utasítás a Földművelésügyi Minisztérium közbeszerzési és beszerzési szabályzatának kiadásáról
4701
53/2017. (IX. 29.) HM utasítás a hadfelszerelési együttműködéssel összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 87/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról
4730
54/2017. (IX. 29.) HM utasítás a lakhatás támogatásával és az ingatlangazdálkodással összefüggő egyes miniszteri utasítások módosításáról
4731
26/2017. (IX. 29.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4764
27/2017. (IX. 29.) NFM utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetésekről szóló 36/2011. (VII. 8.) NFM utasítás módosításáról
4765
3/2017. (IX. 29.) BVOP utasítás a belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési követelményeinek megállapításáról szóló 16/2013. (V. 28.) BM utasítás végrehajtásáról szóló 3/2014. (IV. 9.) BVOP utasítás hatályon kívül helyezéséről
4765
12/2017. (IX. 29.) OBH utasítás a bírósági eljárásokban és a bírósági igazgatásban rendszeresített nyomtatványokról
4766
13/2017. (IX. 29.) OBH utasítás a munkacsoportok működéséről
4771
1/2017. (IX. 29.) SZGYF utasítás a közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről
4786
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
41/2017. (IX. 29.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a magyar-ukrán államhatáron lévő közúti határhidak fenntartásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi XII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
4811
III. Személyügyi közlemények
 
A Belügyminisztérium személyügyi hírei
4812
A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei
4813
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elismerési hírei
4815
IV. Egyéb közlemények
 
A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól
4817
A Miniszterelnökség pályázati felhívása Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra
4821
A Miniszterelnökséget vezető miniszter közleménye a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj összegéről
4823
A Miniszterelnökség pályázati felhívása Területi Közigazgatási Ösztöndíjra
4823
A Miniszterelnökséget vezető miniszter közleménye a Területi Közigazgatási Ösztöndíj összegéről
4825
A Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülésének 1/2017. (07. 10.) szabályzata Egységes szabályzat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére, az egyéni ügyvédek és egyszemélyes ügyvédi irodák részére
4826
A Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülésének 2/2017. (07. 10.) szabályzata a területi ügyvédi kamarák által kiadandó pénzmosás megelőzési útmutató tartalmáról
4846
VI. Hirdetmények
 
A Baranya Megyei Kormányhivatal hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
4848
Hivatalos Értesítő - 2017/47
I. Utasítások
 
37/2017. (IX. 22.) MvM utasítás a Mura Programért felelős miniszteri biztos kinevezéséről
4626
46/2017. (IX. 22.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma kormányügyelethez kapcsolódó biztonsági ügyeleti és készenléti szolgálati szabályzatának kiadásáról
4627
35/2017. (IX. 22.) KKM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 10/2017. (III. 24.) KKM utasítás módosításáról
4637
20/2017. (IX. 22.) LÜ utasítás az ügyészek továbbképzéséről szóló 25/2012. (XI. 16.) LÜ utasítás módosításáról
4642
10/2017. (IX. 22.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal bizonylati szabályzatáról
4643
30/2017. (IX. 22.) ORFK utasítás az Igazságügyi Palotába történő belépés és az onnan való kilépés rendjéről szóló 9/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás módosításáról
4653
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
39/2017. (IX. 22.) KKM közlemény a Magyarország és az Észt Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2017. évi LXXXII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
4654
40/2017. (IX. 22.) KKM közlemény a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2015. évi CCVII. törvény 30. §-ának hatálybalépéséről
4655
III. Személyügyi közlemények
 
A Belügyminisztérium elismerési hírei
4656
A Földművelésügyi Minisztérium személyügyi hírei
4663
Az Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei
4665
Az Igazságügyi Minisztérium elismerési hírei
4666
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
4670
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
4675
A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről
4675
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2017. október 1-je és október 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
4676
A Szegedi Közjegyzői Kamara elnökségének pályázati felhívása a Hódmezővásárhely 2. székhelyű közjegyzői állás betöltésére
4676
Pályázati felhívás Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén, közszolgáltatási szerződés keretében, autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátására
4679
A Mozdulj Magyarország Párt 2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
4680
Hivatalos Értesítő - 2017/46
I. Utasítások
 
6/2017. (IX. 15.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2017. (VI. 15.) MNB utasítás módosításáról
4508
44/2017. (IX. 15.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás módosításáról
4528
45/2017. (IX. 15.) EMMI utasítás az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól szóló 43/2016. (IX. 8.) EMMI utasítás módosításáról
4567
50/2017. (IX. 15.) HM utasítás önkéntes tartalékosokkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről
4568
51/2017. (IX. 15.) HM utasítás a csapathagyomány-ápolással összefüggő jelképek és ünnepek, valamint az emlékművek katonai objektumokban történő elhelyezésének engedélyezéséről
4581
52/2017. (IX. 15.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerről szóló 80/2014. (XII. 5.) HM utasítás, valamint a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosításáról
4588
25/2017. (IX. 15.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4589
1/2017. (IX. 15.) NFA utasítás a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatáról
4590
III. Személyügyi közlemények
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei
4617
IV. Egyéb közlemények
 
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
4621
Pályázati felhívás Berettyóújfalu Város Önkormányzata területén közszolgáltatási szerződés keretében autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítási feladatok ellátására
4621
V. Alapító okiratok
 
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet alapító okirata módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
4623
Hivatalos Értesítő - 2017/45
I. Utasítások
 
36/2017. (IX. 11.) MvM utasítás a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló 20/2016. (VII. 21.) MvM utasítás módosításáról
4470
20/2017. (IX. 11.) BM utasítás a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (IX. 5.) BM utasítás módosításáról
4481
48/2017. (IX. 11.) HM utasítás a "170 éves a Magyar Honvédség" elnevezésű rendezvénysorozat megszervezésével és végrehajtásával összefüggő feladatokról
4492
49/2017. (IX. 11.) HM utasítás egyes pénzügyi ellátási feladatok módosításával kapcsolatos szervezési feladatokról
4493
2/2017. (IX. 11.) EMMI KÁT utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2015. (III. 4.) EMMI KÁT utasítás módosításáról
4495
10/2017. (IX. 11.) OBH utasítás a hirdetményi kézbesítések nyilvántartásáról szóló szabályzatról szóló 12/2012. (X. 1.) OBH utasítás módosításáról
4502
11/2017. (IX. 11.) OBH utasítás a rendkívüli és egyéb eseményekkel kapcsolatos tájékoztatás rendjéről szóló szabályzatról szóló 17/2012. (X. 18.) OBH utasítás módosításáról
4503
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
38/2017. (IX. 11.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született Egyezmény 2. mellékletének kihirdetéséről szóló 2017. évi XXXV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
4505
IV. Egyéb közlemények
 
A Hiteles Párt közleménye a párt feloszlásáról
4506
Hivatalos Értesítő - 2017/44
I. Utasítások
 
35/2017. (IX. 8.) MvM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról
4449
42/2017. (IX. 8.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4450
43/2017. (IX. 8.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4450
46/2017. (IX. 8.) HM utasítás az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 70/2016. (XII. 23.) HM utasítás módosításáról és a más szervekhez vezényeltekkel kötendő megállapodásokról szóló 60/2004. (HK 15.) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről
4451
47/2017. (IX. 8.) HM utasítás miniszteri biztos megbízatásának visszavonásáról
4452
25/2017. (IX. 8.) NGM utasítás a belföldi kiküldetések rendjéről szóló 28/2014. (XII. 23.) NGM utasítás módosításáról
4452
29/2017. (IX. 8.) ORFK utasítás az Országos Rendőr-főkapitányság és a Földmérési és Távérzékelési Intézet között létrejött együttműködési megállapodás végrehajtásáról szóló 5/2008. (OT 5.) ORFK utasítás hatályon kívül helyezéséről
4455
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
36/2017. (IX. 8.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, szakmai tanácsadási együttműködési kapcsolatok létrehozására irányuló Alapmegállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi LXXXIV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
4456
37/2017. (IX. 8.) KKM közlemény Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 227/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
4456
III. Személyügyi közlemények
 
A Belügyminisztérium személyügyi hírei
4458
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
4460
A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről
4465
A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye a nemzeti sírkert részévé nyilvánított sírhelyek jegyzékéről
4465
A Balatoni Hajózási Zrt. hajózási hirdetménye közforgalmú kikötő kikötőrendjének megállapításáról
4467
VI. Hirdetmények
 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye az általa használt, bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokkal kapcsolatban
4468
Az E-MEDICINA Kft. hirdetménye számlatömb érvénytelenítéséről
4468
Hivatalos Értesítő - 2017/43
I. Utasítások
 
34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás módosításáról
4252
24/2017. (IX. 5.) NFM utasítás az Országos Atomenergia Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
4410
Hivatalos Értesítő - 2017/42
I. Utasítások
 
40/2017. (VIII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma bélyegzőhasználati rendjéről, illetve a páncél- és lemezszekrények nyilvántartásáról
4156
41/2017. (VIII. 31.) EMMI utasítás az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról szóló 62/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás módosításáról
4160
45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás a Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről
4177
24/2017. (VIII. 31.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet 2017. évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről szóló 9/2017. (III. 10.) NGM utasítás módosításáról
4192
7/2017. (VIII. 31.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
4194
19/2017. (VIII. 31.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben a létszámmal és egyes személyi juttatásokkal történő gazdálkodásról szóló 6/2014. (IV. 18.) LÜ utasítás módosításáról
4196
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
35/2017. (VIII. 31.) KKM közlemény a Magyarország és a Kambodzsai Királyság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi LXXXIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
4197
III. Személyügyi közlemények
 
A Miniszterelnökség személyügyi hírei
4198
A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei
4202
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei
4205
IV. Egyéb közlemények
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tájékoztatója az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről
4212
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tájékoztatója a közigazgatási alapvizsga követelményrendszeréről
4219
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tájékoztatója a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről
4224
A Magyar Szocialista Párt 2013. évi módosított pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
4243
A Magyar Szocialista Párt 2014. évi módosított pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
4245
A miniszterelnök-helyettes közleménye a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi @tart1 = Tanács között Együttműködési Megállapodásról
4248
Hivatalos Értesítő - 2017/41
I. Utasítások
 
19/2017. (VIII. 25.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4079
44/2017. (VIII. 25.) HM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4080
31/2017. (VIII. 25.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4081
32/2017. (VIII. 25.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
4082
33/2017. (VIII. 25.) KKM utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet és az Európai Unió választási megfigyelési missziókkal kapcsolatos feladatairól
4083
34/2017. (VIII. 25.) KKM utasítás rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a Külgazdasági és Külügyminisztériumban követendő értesítési és eljárási rendről, valamint az ügyeletről
4087
22/2017. (VIII. 25.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Internet Laboratóriumának működéséről
4095
23/2017. (VIII. 25.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Internet Laboratórium által végzett próbavásárlások elszámolásáról
4102
16/2017. (VIII. 25.) LÜ utasítás az Országos Kriminológiai Intézet kutatóinak követelményrendszeréről és pótlékáról szóló 7/2012. (I. 27.) LÜ utasítás módosításáról
4109
17/2017. (VIII. 25.) LÜ utasítás az Ügyészségi Cafetéria Rendszerről
4109
18/2017. (VIII. 25.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról
4110
26/2017. (VIII. 25.) ORFK utasítás az ALFONZ Személyleírási Rendszer bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos feladatokról
4112
27/2017. (VIII. 25.) ORFK utasítás a rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosításáról
4122
28/2017. (VIII. 25.) ORFK utasítás a körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosításáról
4123
III. Személyügyi közlemények
 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elismerési hírei
4126
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
4127
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
4132
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2017. szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról
4149
Pályázati felhívás Békéscsaba megyei jogú város területén közszolgáltatási szerződés keretében, autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítási feladatok ellátására
4150
VI. Hirdetmények
 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hirdetménye elveszett felügyeleti igazolványok érvénytelenítéséről
4152
A Gamma Trade Kft. hirdetménye nyugtatömbök és számlatömb érvénytelenítéséről
4152
Juhász Mónika hirdetménye számlatömb érvénytelenítéséről
4152
Hivatalos Értesítő - 2017/40
I. Utasítások
 
31/2017. (VIII. 17.) MvM utasítás a Miniszterelnökség intézménygazdálkodási szabályzatáról szóló 5/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról
4028
32/2017. (VIII. 17.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról szóló 34/2016. (XI. 30.) MvM utasítás módosításáról
4036
33/2017. (VIII. 17.) MvM utasítás a Miniszterelnökség vásárlási szabályzatáról szóló 35/2016. (XI. 30.) MvM utasítás módosításáról
4038
17/2017. (VIII. 17.) BM utasítás a 2017. évi fejlesztéspolitikai célok megvalósítása érdekében meghatározott feladat megállapításának és a kapcsolódó juttatás kifizetésének rendjéről
4044
18/2017. (VIII. 17.) BM utasítás a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról
4046
43/2017. (VIII. 17.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek belső kontrollrendszerének kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről
4049
1/2017. (VIII. 17.) MK KÁT utasítás a Miniszterelnöki Kabinetiroda Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2016. (X. 26.) MK KÁT utasítás módosításáról
4059
13/2017. (VIII. 17.) LÜ utasítás az alügyészek szakmai képzéséről
4063
14/2017. (VIII. 17.) LÜ utasítás a tisztviselők és írnokok továbbképzéséről
4065
15/2017. (VIII. 17.) LÜ utasítás az ügyészségi fogalmazók joggyakorlatáról és szakmai képzéséről szóló 16/2014. (VIII. 29.) LÜ utasítás módosításáról
4066
25/2017. (VIII. 17.) ORFK utasítás az Európai Rendőrségi Hivatal által működtetett Európai Biztonságos Hálózat alkalmazásainak felhasználásával megvalósuló együttműködés és információcsere rendjéről szóló 23/2016. (IX. 15.) BM-NGM együttes utasítás végrehajtásáról
4067
IV. Egyéb közlemények
 
A Miniszterelnökség pályázati felhívása fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára
4070
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
4072
A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről
4075
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
4075
Hivatalos Értesítő - 2017/39
I. Utasítások
 
30/2017. (VIII. 11.) MvM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról
3976
10/2017. (VIII. 11.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3978
11/2017. (VIII. 11.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3978
23/2017. (VIII. 11.) NGM utasítás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2015. (XII. 30.) NGM utasítás módosításáról
3979
20/2017. (VIII. 11.) NFM utasítás a Szerencsejáték Felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatáról
3984
21/2017. (VIII. 11.) NFM utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 12/2017. (VI. 22.) NFM utasítás módosításáról
4010
1/2017. (VIII. 11.) SZTNH utasítás a Közszolgálati Szabályzatról szóló 9/2012. (X. 27.) SZTNH utasítás módosításáról
4011
III. Személyügyi közlemények
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei
4012
A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei
4014
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
4016
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye bírósági végrehajtó-helyettesi igazolvány érvénytelenítéséről
4019
A Miskolci Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Kisvárda 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére
4019
VI. Hirdetmények
 
A Somogy Megyei Kormányhivatal hirdetménye hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről
4023
A Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pályázati felhívása Sümeg, belterület 1422/3 hrsz. ingatlanon (8330 Sümeg, Szent István tér 10.) Püspöki Palota pincéje 321 m2 hasznos alapterületű részének bérbeadása kulturális kiállító tér és bemutatóhely céljára, ahol kereskedelmi és vendéglátó tevékenység is folytatható
4023
Hivatalos Értesítő - 2017/38
I. Utasítások
 
29/2017. (VIII. 7.) MvM utasítás a közpénzekkel való felelős gazdálkodásra kötelezett szervezetekre vonatkozó különös reklám-közzétételi szabályokkal kapcsolatos hatósági eljárás lefolytatásáról
3962
36/2017. (VIII. 7.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3963
37/2017. (VIII. 7.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3964
38/2017. (VIII. 7.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3965
39/2017. (VIII. 7.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3966
41/2017. (VIII. 7.) HM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3967
42/2017. (VIII. 7.) HM utasítás a Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok működéséről szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítás módosításáról
3969
19/2017. (VIII. 7.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3969
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
34/2017. (VIII. 7.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11-14. között Budapesten, Magyarországon tartandó 67. ülésszakának megszervezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi LXXXV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
3971
IV. Egyéb közlemények
 
A nemzetgazdasági miniszter közleménye az Európai Bizottság SA. 48265. számú állami támogatási ügyben "A magyar sporttámogatási program kiterjesztése a röplabda sportra" címmel hozott jóváhagyó határozata meghozatala napjának megállapításáról
3972
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar pályázati felhívása önálló bírósági végrehajtói álláshelyek betöltésére
3972
Hivatalos Értesítő - 2017/37
I. Utasítások
 
16/2017. (VII. 31.) BM utasítás az Országos Vízügyi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról
3914
40/2017. (VII. 31.) HM utasítás az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 3/2013. (I. 14.) HM utasítás módosításáról
3936
30/2017. (VII. 31.) KKM utasítás a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvényben meghatározott, a külgazdasági és külügyminisztert megillető egyes hatáskörök átruházásáról
3938
22/2017. (VII. 31.) NGM utasítás a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről szóló 34/2011. (X. 7.) NGM utasítás hatályon kívül helyezéséről
3940
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
33/2017. (VII. 31.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi LXXXI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
3941
III. Személyügyi közlemények
 
A Miniszterelnökség személyügyi hírei
3942
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
3948
A Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülésének 3/2017. (07. 10.) szabályzata a kamarai jogtanácsosok felvételének és a jogi előadók nyilvántartásba vételének átmeneti szabályairól
3950
A Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülésének 4/2017. (07. 10.) szabályzata az ügyvédjelölti és a jogi előadói fogadalom szövegéről
3951
A Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Budapest XIV. kerület 2. számú és a Szentendre 2. számú székhelyű közjegyzői állások betöltésére
3952
A Pécsi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Paks 1. székhelyű közjegyzői állás betöltésére
3954
A Pécsi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Szekszárd 2. székhelyű közjegyzői állás betöltésére
3956
Pályázati felhívás Szarvas város közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítási közszolgáltatás ellátására
3958
A Népi Front Párt 2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
3959
Hivatalos Értesítő - 2017/36
I. Utasítások
 
35/2017. (VII. 26.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 48/2016. (X. 14.) EMMI utasítás módosításáról
3764
29/2017. (VII. 26.) KKM utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról
3778
21/2017. (VII. 26.) NGM utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 17/2017. (VI. 15.) NGM utasítás módosításáról
3906
III. Személyügyi közlemények
 
A Belügyminisztérium személyügyi hírei
3907
A Földművelésügyi Minisztérium személyügyi hírei
3908
IV. Egyéb közlemények
 
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye önálló bírósági végrehajtójelölti és végrehajtó-helyettesi igazolvány érvénytelenítéséről
3911
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
3911
Hivatalos Értesítő - 2017/35
I. Utasítások
 
32/2017. (VII. 24.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3701
33/2017. (VII. 24.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3702
34/2017. (VII. 24.) EMMI utasítás a kiadmányozási jogkör átadásáról szóló 42/2015. (VIII. 31.) EMMI utasítás hatályon kívül helyezéséről
3703
37/2017. (VII. 24.) HM utasítás a Magyar Honvédség különleges rendeltetésű dandár képesség kialakításával kapcsolatos egyes feladatokról
3704
38/2017. (VII. 24.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítás módosításáról
3726
39/2017. (VII. 24.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő tevékenységek szabályairól, valamint a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 19/2015. (V. 11.) HM utasítás módosításáról
3727
28/2017. (VII. 24.) KKM utasítás a külképviseleteken devizában, illetve valutában beszedett vízumeljárási díjaknak, konzulidíj-bevételeknek, a hazai hatóság eljárásában felmerülő illetékeknek vagy díjaknak, valamint a konzuli cselekményekhez kapcsolódó költségeknek az elszámolásáról szóló 20/2011. (VI. 30.) KüM utasítás módosításáról
3728
9/2017. (VII. 24.) OBH utasítás a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tervezési feladatairól szóló szabályzatról szóló 15/2012. (X. 18.) OBH utasítás módosításáról
3729
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
31/2017. (VII. 24.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi CXC. törvény 2-3. §-ának hatálybalépéséről
3731
32/2017. (VII. 24.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 27/2017. (II. 13.) Korm. rendelet 2-3. §-ának hatálybalépéséről
3731
III. Személyügyi közlemények
 
Az Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei
3733
A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei
3734
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei
3736
IV. Egyéb közlemények
 
A Miniszterelnökség közleménye Fényes Elek-díj adományozásáról
3744
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
3744
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
3748
A Miskolci Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Mezőkövesd székhelyű közjegyzői állás betöltésére
3759
Hivatalos Értesítő - 2017/34
I. Utasítások
 
36/2017. (VII. 19.) HM utasítás a honvédelmi feladatok ellátásához szükséges infrastrukturális és élőerős őrzés-védelmi feladatok végrehajtásáról
3656
17/2017. (VII. 19.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 10.) NFM utasítás módosításáról
3659
18/2017. (VII. 19.) NFM utasítás a hivatali mobiltelefonok használatáról szóló 31/2015. (VIII. 31.) NFM utasítás módosításáról
3664
11/2017. (VII. 19.) LÜ utasítás a lakásszerzés munkáltatói támogatásáról szóló 2/1994. (ÜK. 4.) Legf. Ü. utasítás módosításáról
3665
12/2017. (VII. 19.) LÜ utasítás az Eurojusttal és az Európai Igazságügyi Hálózattal kapcsolatos ügyészi tevékenységről szóló 2/2014. (I. 31.) LÜ utasítás módosításáról
3666
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
29/2017. (VII. 19.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a tiszai hajózásról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2017. évi X. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
3667
30/2017. (VII. 19.) KKM közlemény a Szlovén Köztársaság Kormánya, Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a Többnemzeti Szárazföldi Kötelékről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi XXVII. törvény 2-3. §-ának hatálybalépéséről
3668
IV. Egyéb közlemények
 
A nemzeti fejlesztési miniszter közleménye a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Alapszabályának jóváhagyásáról
3669
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2017. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
3693
A Győri Közjegyző Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Keszthely 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére
3694
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása Győr megyei jogú város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása tárgyában
3696
VI. Hirdetmények
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
3697
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hirdetménye hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről
3697
A Natur Press Team Kft. hirdetménye számlatömb érvénytelenítéséről
3697
Hivatalos Értesítő - 2017/33
I. Utasítások
 
31/2017. (VII. 13.) EMMI utasítás az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 60/2015. (XII. 29.) EMMI utasítás módosításáról
3440
35/2017. (VII. 13.) HM utasítás egyes miniszteri utasítások módosításáról
3454
25/2017. (VII. 13.) KKM utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról
3461
26/2017. (VII. 13.) KKM utasítás a külképviseleteken lévő mobil telekommunikációs eszközök használatának rendjéről
3589
27/2017. (VII. 13.) KKM utasítás az integritási bejelentések kezelésének részletes szabályairól
3609
16/2017. (VII. 13.) NFM-BM-NGM együttes utasítás a Komp Támogatási Bizottság létrehozásáról szóló 30/2012. (XI. 13.) NFM-BM-NGM együttes utasítás módosításáról
3613
10/2017. (VII. 13.) LÜ utasítás az Országos Kriminológiai Intézet emeritus kutatója cím odaítélésének és viselésének rendjéről
3613
7/2017. (VII. 13.) OBH utasítás a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzatról szóló 3/2016. (II. 29.) OBH utasítás módosításáról
3615
8/2017. (VII. 13.) OBH utasítás az európai jogi szaktanácsadói titkári hálózatról
3625
23/2017. (VII. 13.) ORFK utasítás az EMPACT akciótervben meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló 42/2013. (XI. 8.) ORFK utasítás módosításáról
3628
24/2017. (VII. 13.) ORFK utasítás az úszólétesítmények használatáról, üzemben tartásáról, javításáról, karbantartásáról, továbbá a kapcsolódó személyi kötelmek meghatározásáról
3629
III. Személyügyi közlemények
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei
3644
A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei
3647
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
3649
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
3651
A Fővárosi Törvényszék közleménye jogtanácsosi igazolvány érvénytelenítéséről
3652
A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről
3652
A Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja 2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
3652
VI. Hirdetmények
 
A Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zrt. hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
3653
Hivatalos Értesítő - 2017/32
I. Utasítások
 
23/2017. (VII. 6.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3213
24/2017. (VII. 6.) MvM utasítás a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő ügyekért felelős miniszteri biztos kinevezéséről
3213
25/2017. (VII. 6.) MvM utasítás megyei fejlesztési biztosok kinevezéséről
3214
26/2017. (VII. 6.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3216
27/2017. (VII. 6.) MvM utasítás a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos kinevezéséről
3216
28/2017. (VII. 6.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3217
15/2017. (VII. 6.) BM utasítás a belügyi tudományos kutatói és tudományszervezői munkáról szóló 6/2006. (BK 4.) BM utasítás módosításáról
3218
29/2017. (VII. 6.) EMMI utasítás a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő szervezeti és működési szabályzatáról
3220
30/2017. (VII. 6.) EMMI utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 16/2017. (IV. 6.) EMMI utasítás módosításáról
3256
7/2017. (VII. 6.) FM utasítás a XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról
3257
8/2017. (VII. 6.) FM utasítás a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról
3303
34/2017. (VII. 6.) HM utasítás a kiemelt hadfelszerelés-fejlesztési programok besorolásáról szóló 39/2013. (VII. 25.) HM utasítás és a Magyar-Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről szóló 33/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról
3387
20/2017. (VII. 6.) NGM utasítás a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2016. (XII. 30.) NGM utasítás módosításáról
3388
15/2017. (VII. 6.) NFM utasítás az adatvédelemről, az adatbiztonságról, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének minisztériumi rendjéről
3391
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
27/2017. (VII. 6.) KKM közlemény az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank (AIIB) létrehozásáról és működéséről szóló, Pekingben, 2015. június 29-én kelt Alapokmány és az AIIB Kormányzótanácsának a tagfelvétel feltételeit rögzítő határozata kihirdetéséről szóló 2017. évi LI. törvény 2. és 3., valamint 5. és 6. §-ának hatálybalépéséről
3403
28/2017. (VII. 6.) KKM közlemény egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi CV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
3404
III. Személyügyi közlemények
 
A Belügyminisztérium elismerési hírei
3405
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
3408
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
3410
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata
3411
A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának pályázati felhívása a 2018. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére
3437
Az Állami Számvevőszék közleménye a 2017. évi Gajzágó Salamon-díj adományozásáról és elnöki dicséretről
3438
Hivatalos Értesítő - 2017/31
I. Utasítások
 
4/2017. (VI. 30.) MK utasítás a Miniszterelnöki Kabinetiroda Beszerzési Szabályzatáról
3105
5/2017. (VI. 30.) MK utasítás a Miniszterelnöki Kabinetiroda Biztonsági Szabályzatáról szóló 4/2016. (V. 31.) MK utasítás módosításáról
3113
27/2017. (VI. 30.) HM utasítás a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlásának és a Honvédelmi Minisztérium tagsági joggyakorlásának szabályairól
3114
28/2017. (VI. 30.) HM utasítás a honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használatának szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás módosításáról
3119
29/2017. (VI. 30.) HM utasítás a béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról
3123
30/2017. (VI. 30.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerről szóló 80/2014. (XII. 5.) HM utasítás módosításáról
3127
31/2017. (VI. 30.) HM utasítás az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 70/2016. (XII. 23.) HM utasítás módosításáról
3131
32/2017. (VI. 30.) HM utasítás egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról
3132
33/2017. (VI. 30.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium átalakításának 2017. évi egyes szervezési feladatairól és egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról
3134
14/2017. (VI. 30.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 2017. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről
3140
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
25/2017. (VI. 30.) KKM közlemény a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2017. évi XXXVII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
3158
26/2017. (VI. 30.) KKM közlemény a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről szóló 2017. évi XXXVIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
3159
III. Személyügyi közlemények
 
A Legfőbb Ügyészség közleménye elismerések adományozásáról
3160
IV. Egyéb közlemények
 
A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól
3163
A Miniszterelnökséget vezető miniszter közleménye a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram külföldi programszakaszára eső ösztöndíj összegéről
3167
A belügyminiszter közleménye a tartósan vízhiányos időszak kezdetéről
3167
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítási szerződés megkötéséről
3168
Pályázati felhívás Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
3168
Az Új Magyarország Párt 2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
3170
A Liberális Magyarországért Alapítvány 2016. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint
3171
Az Ökopolisz Alapítvány 2016. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint
3176
Az Új Köztársaságért Alapítvány 2016. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint
3186
A Váradi András Alapítvány 2016. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint
3202
VI. Hirdetmények
 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye az általa használt, bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokról
3210
Hivatalos Értesítő - 2017/30
I. Utasítások
 
1/2017. (VI. 28.) ME utasítás a Magyar Corvin-lánc Iroda vezetőjének kinevezéséről
3067
2/2017. (VI. 28.) MK utasítás a Miniszterelnöki Kabinetiroda gazdálkodási és kötelezettségvállalási szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 7.) MK utasítás módosításáról
3067
3/2017. (VI. 28.) MK utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 6/2016. (VII. 21.) MK utasítás módosításáról
3068
24/2017. (VI. 28.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3068
19/2017. (VI. 28.) NGM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
3069
1/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár kezelésében lévő adatokba történő betekintésnek és az adatok kiadásának módjáról, valamint az adatközléssel kapcsolatos felszámítható költségtérítés mértékéről
3070
2/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás a TAKARNET adatszolgáltatás használatáról
3071
3/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás a bányajáradékkal kapcsolatos bányafelügyeleti feladatokról
3073
4/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás a vis maior tartalék és más pénzügyi alapok támogatásának elnyerésére irányuló pályázatokban, illetve a bányafelügyelet részvételét igénylő egyéb közigazgatási eljárásokban a földtani közeg tönkremenetelére, illetve állapotának jellemzésére használt földtani veszélyeztetettség kategóriákról
3076
5/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás a célkitermelőhelyek nyilvántartásáról
3079
6/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Bányászati, Gázipari és Építésügyi Főosztály ügyeleti rendszerének működtetéséről
3081
7/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás a hatósági ellenőrzést végző köztisztviselők azonosító jelzéséről
3082
8/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás gázipari engedélyesek műszaki-biztonsági szempontú minősítésével kapcsolatos követelményekről
3083
9/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
3084
10/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által végzett hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos adatok Ket. 94. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartásáról
3085
11/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Alkalmazásfejlesztési Szabályzatának kiadásáról
3086
12/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Informatikai Katasztrófa-elhárítási Szabályzata kiadásáról
3087
13/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Működés-folytonossági Szabályzata kiadásáról
3087
14/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatának kiadásáról
3088
15/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Informatikai Szabályzatának kiadásáról
3089
16/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás a bányafelügyeleti határozatok közzétételéről
3089
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
20/2017. (VI. 28.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi VI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
3092
21/2017. (VI. 28.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és Japán Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi XXXIV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
3092
22/2017. (VI. 28.) KKM közlemény a Magyarország és a Spanyol Királyság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi CLXXVIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
3093
23/2017. (VI. 28.) KKM közlemény Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 349/2013. (X. 1.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
3093
24/2017. (VI. 28.) KKM közlemény a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2017. évi XXXVI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
3094
III. Személyügyi közlemények
 
A Belügyminisztérium személyügyi hírei
3095
A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei
3096
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
3099
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
3102
Hivatalos Értesítő - 2017/29
I. Utasítások
 
5/2017. (VI. 22.) FM utasítás a projektek nyomon követéséről
2977
6/2017. (VI. 22.) FM utasítás a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó ikerintézményi (Twinning) projektek lebonyolításának szabályairól szóló 17/2015. (XI. 12.) FM utasítás módosításáról
2982
9/2017. (VI. 22.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
2984
12/2017. (VI. 22.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
2984
13/2017. (VI. 22.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
2985
6/2017. (VI. 22.) GVH utasítás az informatikai rendszerhasználati és biztonsági szabályzat módosításáról
2986
9/2017. (VI. 22.) LÜ utasítás a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról szóló 15/2014. (VIII. 15.) LÜ utasítás módosításáról
2994
9/2017. (VI. 22.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 5/2017. (III. 3.) NKFIH utasítás módosításáról
2995
22/2017. (VI. 22.) ORFK utasítás a forrónyomos tevékenység egységes végrehajtásáról
3002
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
18/2017. (VI. 22.) KKM közlemény a higanyról szóló Minamata Egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi CLII. törvény 2-3. §-ának hatálybalépéséről
3008
19/2017. (VI. 22.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló keretmegállapodás kihirdetéséről szóló 39/2017. (III. 7.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
3008
III. Személyügyi közlemények
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei
3009
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
3012
Az emberi erőforrások minisztere közleménye a "Minősített Közművelődési Intézmény Cím 2016" elismeréssel adományozottakról
3015
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati felhívása a 2017. évi "Közművelődési Minőség Díj" elnyerésére
3015
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati felhívása a 2017. évi "Minősített Közművelődési Intézmény Cím" elnyerésére
3020
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
3025
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2017. július 1-je és július 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
3038
A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről
3038
Az Új Magyar Demokrata Fórum 2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
3039
Az Új Magyar Demokrata Fórum 2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
3040
Az Új Magyar Demokrata Fórum 2017. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
3041
A Jobbik Magyarországért Alapítvány 2016. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint
3042
VI. Hirdetmények
 
Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság hirdetménye a társaság 2016. évi közhasznú éves beszámolójáról
3059
A BAT Pécsi Dohánygyár Korlátolt Felelősségű Társaság hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
3064
A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. hirdetménye számlatömb érvénytelenítéséről
3064
Hivatalos Értesítő - 2017/28
I. Utasítások
 
5/2017. (VI. 15.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2669
22/2017. (VI. 15.) MvM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról
2783
27/2017. (VI. 15.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
2791
28/2017. (VI. 15.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
2792
26/2017. (VI. 15.) HM utasítás a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ gazdálkodásának szabályairól
2793
19/2017. (VI. 15.) KKM utasítás a nyugellátásra jogosító szolgálati idő- és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzését célzó megállapodás megkötésével kapcsolatos nyilatkozattételről
2802
20/2017. (VI. 15.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
2804
21/2017. (VI. 15.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
2805
22/2017. (VI. 15.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
2806
23/2017. (VI. 15.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
2807
17/2017. (VI. 15.) NGM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
2808
18/2017. (VI. 15.) NGM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
2809
11/2017. (VI. 15.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatás költségvetése pénzügyi-gazdasági feladatairól és a döntési eljárásokról
2810
2/2017. (VI. 15.) BM OKF utasítás a tűzoltó védősisakok jelöléséről
2830
2/2017. (VI. 15.) BVOP utasítás a roma származású fiatalok büntetés-végrehajtási szakemberré válásának elősegítése érdekében a büntetés-végrehajtási szervezet által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága ezzel kapcsolatos feladatairól
2842
7/2017. (VI. 15.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról
2853
8/2017. (VI. 15.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás módosításáról
2853
6/2017. (VI. 15.) NVI utasítás a Nemzeti Választási Iroda iratkezelési szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) NVI utasítás módosításáról
2854
3/2017. (VI. 15.) ONYF utasítás az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság egyedi iratkezelési szabályzatáról
2854
21/2017. (VI. 15.) ORFK utasítás az Állami Számvevőszék központi épületeibe történő személyi beléptetés, csomag- és anyagszállítás, valamint a parkolás rendjéről szóló 29/2014. (VIII. 5.) ORFK utasítás módosításáról
2926
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
17/2017. (VI. 15.) KKM közlemény a Montenegrónak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2016. évi LXXI. törvény 2-3. §-ának hatálybalépéséről
2927
IV. Egyéb hirdetmények
 
A nemzetgazdasági miniszter közleménye a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti foglalkozások meghatározásáról
2928
A nemzetgazdasági miniszter közleménye a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről
2931
A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 1/2017. (IV. 28.) KKB határozata a 2017 tavaszán várható ár- és belvízi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról
2940
A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 2/2017. (IV. 28.) KKB határozata a ConvEx-3-2017 nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat előkészítésének helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
2940
A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 3/2017. (IV. 28.) KKB határozata a katasztrófa áldozatainak azonosítását ellátó egység (Disaster Victim Identification Unit) létrehozásáról szóló előterjesztés elfogadásáról
2941
A Magyar Idealisták Szövetsége 2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2942
A MOSOLYPÁRT KÖZJÓLÉTI PÁRT közleménye a párt feloszlásáról
2942
A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 2016. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint
2943
A Táncsics Mihály Alapítvány 2016. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint
2949
Hivatalos Értesítő - 2017/27
I. Utasítások
 
19/2017. (VI. 9.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról
2572
20/2017. (VI. 9.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról
2591
21/2017. (VI. 9.) MvM utasítás az Információs Hivatal házipénztárában tartható készpénz nagyságáról
2615
26/2017. (VI. 9.) EMMI utasítás a tankerületi központok által fenntartott nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó iskolákban a nemzetiségi tankönyvek beszerzésének szabályairól
2615
4/2017. (VI. 9.) FM utasítás a földművelésügyi miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó intézményekben foglalkoztatottakkal való további jogviszony létesítésének szabályairól
2619
24/2017. (VI. 9.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium nemzeti ünnepekhez és rendezvényekhez kapcsolódó szakmai feladatainak átadásával, továbbá a kiemelt honvédelmi rendezvények koordinációjával összefüggő szervezési feladatokról
2621
25/2017. (VI. 9.) HM utasítás a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér szervezeti átalakításáról, valamint a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosításáról
2623
10/2017. (VI. 9.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 10.) NFM utasítás módosításáról
2642
III. Személyügyi közlemények
 
A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei
2659
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
2660
A Földművelésügyi Minisztérium felhívásának módosítása a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2016/2017-es tanévben
2665
A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről
2665
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
2665
Hivatalos Értesítő - 2017/26
I. Utasítások
 
14/2017. (V. 31.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás módosításáról
2487
22/2017. (V. 31.) HM utasítás a Magyar Honvédség adatvédelmének szakirányításáról és felügyeletéről, valamint a Magyar Honvédség Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adatok kezelésére vonatkozó Szabályzatának kiadásáról szóló 77/2012. (X. 27.) HM utasítás módosításáról
2494
23/2017. (V. 31.) HM utasítás az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló 15/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról
2499
18/2017. (V. 31.) KKM utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium éves diplomáciai és operatív tervezéséről és beszámoltatásáról szóló 1/2017. (I. 5.) KKM utasítás módosításáról
2500
6/2017. (V. 31.) OBH utasítás a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló szabályzatról szóló 10/2014. (VII. 11.) OBH utasítás módosításáról
2503
2/2017. (V. 31.) ONYF utasítás a Közszolgálati Szabályzatról
2520
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
16/2017. (V. 31.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és Ukrajna Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 456/2016. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
2541
III. Személyügyi közlemények
 
Az Országgyűlés elnökének személyügyi hírei
2542
A Földművelésügyi Minisztérium személyügyi hírei
2542
Az Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei
2543
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
2545
Az emberi erőforrások minisztere közleménye a nyilvános könyvtárak jegyzékéről
2548
A Fővárosi Törvényszék közleménye jogtanácsosi igazolvány érvénytelenítéséről
2560
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
2560
Az AQUILA Párt 2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2561
A Demokratikus Koalíció 2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2562
Az Ellenzéki Párt 2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2563
A Jobbik Magyarországért Mozgalom 2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásról szóló törvény szerint
2564
A Kereszténydemokrata Néppárt 2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2565
A Magyar Liberális Párt 2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2566
A Magyar Polgári Világbarát Párt 2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2567
A Magyar Szocialista Párt 2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2568
A Modern Magyarország Mozgalom Párt (MOMA) 2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásról szóló törvény szerint
2570
Hivatalos Értesítő - 2017/25
I. Utasítások
 
1/2017. (V. 24.) TNM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
2268
13/2017. (V. 24.) BM utasítás a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ hivatásos szolgálati beosztásairól és a betöltésükhöz szükséges követelményekről, valamint az idegennyelv-tudási pótlék és az egyéb pótlékok szabályairól szóló 12/2016. (VII. 15.) BM utasítás módosításáról
2269
22/2017. (V. 24.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról
2270
23/2017. (V. 24.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
2370
24/2017. (V. 24.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
2371
25/2017. (V. 24.) EMMI utasítás a Társadalompolitikai Bizottság felállításáról szóló 38/2015. (VII. 31.) EMMI utasítás módosításáról
2372
21/2017. (V. 24.) HM utasítás a távoli toronyirányító rendszerekkel összefüggő kutatás-fejlesztési feladatokról
2373
16/2017. (V. 24.) NGM utasítás a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2376
8/2017. (V. 24.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pénzkezelési szabályzatáról
2409
20/2017. (V. 24.) ORFK utasítás az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2015. (IX. 10.) ORFK utasítás módosításáról
2433
III. Személyügyi közlemények
 
A Belügyminisztérium elismerési hírei
2440
A Belügyminisztérium személyügyi hírei
2449
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
2451
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
2454
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2017. június 1-je és június 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról
2462
A Barankovics István Alapítvány 2016. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint
2463
A Magyar Munkáspárt 2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2482
A Párbeszéd Magyarországért Párt 2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2483
Hivatalos Értesítő - 2017/24
I. Utasítások
 
4/2017. (V. 17.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 28.) MNB utasítás módosításáról
2126
17/2017. (V. 17.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
2142
18/2017. (V. 17.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
2142
12/2017. (V. 17.) BM utasítás a Belügyminisztérium Beszerzési Szabályzatáról
2143
3/2017. (V. 17.) FM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
2164
20/2017. (V. 17.) HM utasítás a ruházati illetménynorma 2017. évi összegeinek megállapításáról
2165
8/2017. (V. 17.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
2179
17/2017. (V. 17.) KKM utasítás a határ menti gazdaságfejlesztési stratégiák szerződéskötési, döntéshozatali és a támogatás fedezetének lehívási rendjéről
2180
15/2017. (V. 17.) NGM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
2183
6/2017. (V. 17.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben adományozható elismerésekről szóló 1/2015. (I. 21.) LÜ utasítás módosításáról
2184
1/2017. (V. 17.) NAV utasítás az Egységes Iratkezelési Szabályzatról
2185
7/2017. (V. 17.) NKFIH utasítás az eszközök és források értékelési szabályzatáról szóló 8/2016. (IV. 25.) NKFIH utasítás módosításáról
2237
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
15/2017. (V. 17.) KKM közlemény az Európai Molekuláris Biológiai Laboratóriumot létrehozó megállapodás kihirdetéséről szóló 38/2017. (III. 7.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
2238
III. Személyügyi közlemények
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei
2239
IV. Egyéb közlemények
 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. évi pályázati kiírása a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására
2242
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
2260
Az Együtt - a Korszakváltók Pártja 2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2263
A Sportos és Egészséges Magyarországért Párt 2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2264
Hivatalos Értesítő - 2017/23
I. Utasítások
 
10/2017. (V. 11.) BM utasítás az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományát érintő egyes személyügyi igazgatási kérdésekről szóló 12/2015. (VI. 19.) BM utasítás és a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ hivatásos állományát érintő egyes személyügyi igazgatási kérdésekről szóló 13/2016. (VII. 15.) BM utasítás módosításáról
1943
11/2017. (V. 11.) BM utasítás a gépjárművekkel kapcsolatos belügyi tárgyú miniszteri utasítások módosításáról
1944
20/2017. (V. 11.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1957
21/2017. (V. 11.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1958
2/2017. (V. 11.) FM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1959
19/2017. (V. 11.) HM utasítás a költségvetési gazdálkodást érintő egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról
1960
11/2017. (V. 11.) NGM utasítás kötelezettségvállalásról, utalványozásról és a Nemzetgazdasági Minisztérium beszerzéseinek szabályozásáról
1964
12/2017. (V. 11.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium által nyújtandó támogatások szabályairól
2003
13/2017. (V. 11.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III. 18.) NGM utasítás módosításáról
2012
14/2017. (V. 11.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet 2017. évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről szóló 9/2017. (III. 10.) NGM utasítás módosításáról
2046
18/2017. (V. 11.) ORFK utasítás a kötelezettségvállalás, a pénzügyi és jogi ellenjegyzés, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás rendjének meghatározásáról szóló 47/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás módosításáról
2047
19/2017. (V. 11.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosításáról
2049
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
12/2017. (V. 11.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) között a Nemzetközi Szövetség Budapesti Regionális Hivatalának és Globális Szolgáltató Központjának jogállásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi VIII. törvény 2., 3. és 5. §-ának hatálybalépéséről
2073
13/2017. (V. 11.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 19/2017. (II. 2.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
2073
14/2017. (V. 11.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló, Pozsonyban, 2014. június 27. napján aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről szóló 2017. évi XI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
2074
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
2075
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
2077
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
2101
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
2113
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
2114
A Fővárosi Törvényszék közleménye jogtanácsosi igazolványok érvénytelenítéséről
2114
A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről
2114
A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség 2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2115
A Helyreállítás Magyarország Pártja 2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2116
A Lehet Más a Politika párt 2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
2117
A Pécsi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Tamási székhelyű közjegyzői állás betöltésére
2118
Pályázati felhívás Gyomaendrőd város közigazgatási területén végzendő helyi, közúti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
2120
Pályázati felhívás Komló város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
2121
VI. Hirdetmények
 
Borsos Valéria egyéni vállalkozó hirdetménye számlatömb érvénytelenítéséről
2123
Hivatalos Értesítő - 2017/22
I. Utasítások
 
2/2017. (IV. 28.) MEKH utasítás a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról, valamint a biztonsági megbízott kijelöléséről és egyes feladatairól
1709
16/2017. (IV. 28.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás és az állami projektértékelői jogviszony keretében végzett értékelési feladatok díjazásának általános alapelveiről, hatáskörök átruházásáról szóló 17/2016. (VI. 30.) MvM utasítás módosításáról
1710
9/2017. (IV. 28.) BM utasítás a Belügyminisztérium adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adat megismerésére vonatkozó szabályzatának kiadásáról
1713
1/2017. (IV. 28.) FM utasítás a Földművelésügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról
1741
15/2017. (IV. 28.) HM utasítás a honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóság és a honvédelmi ágazati elektronikus információbiztonsági eseménykezelő központ feladatainak végrehajtásáról, valamint a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól
1889
16/2017. (IV. 28.) HM utasítás a kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra és a regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról szóló 48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás módosításáról
1893
17/2017. (IV. 28.) HM utasítás egyes miniszteri biztosok kinevezéséről szóló HM utasítások felülvizsgálatáról és hatályon kívül helyezéséről
1897
18/2017. (IV. 28.) HM utasítás a "Szakutasítás a rakétacsapatok és tüzérség harci alkalmazására III. rész Hadműveleti-harcászati rakétadandár, -osztály, -üteg" című szolgálati könyv kiadásáról szóló 034/1987. HM utasítás hatályon kívül helyezéséről
1897
16/2017. (IV. 28.) KKM utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Munkavédelmi Szabályzatáról
1898
5/2017. (IV. 28.) OBH utasítás a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi szervezetéről, főbb feladatairól, továbbá tevékenységének irányításáról szóló szabályzatról szóló 14/2012. (X. 18.) OBH utasítás módosításáról
1908
III. Személyügyi közlemények
 
Az Országgyűlés elnökének közleménye elismerések adományozásáról
1914
A Belügyminisztérium személyügyi hírei
1914
A Belügyminisztérium elismerési hírei
1916
A Földművelésügyi Minisztérium személyügyi hírei
1927
A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei
1931
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
1933
A Fővárosi Törvényszék közleménye jogtanácsosi igazolvány érvénytelenítéséről
1937
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
1937
Pályázati felhívás Borsodnádasd város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási feladat ellátására
1938
A Magyarországi Munkáspárt 2006-Európai Baloldal 2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
1939
Hivatalos Értesítő - 2017/21
I. Utasítások
 
14/2017. (IV. 20.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Uniós Fejezeti Főosztálya és a Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztálya közötti együttműködés eljárásrendjéről
1653
15/2017. (IV. 20.) MvM utasítás a Mura Programért felelős miniszteri biztos kinevezéséről
1670
8/2017. (IV. 20.) BM utasítás a papíralapú küldemények elektronikus irattá történő átalakításáról szóló 3/2017. (I. 24.) BM utasítás módosításáról
1670
18/2017. (IV. 20.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról
1672
19/2017. (IV. 20.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról
1672
13/2017. (IV. 20.) HM utasítás a honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használatának szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás módosításáról
1673
14/2017. (IV. 20.) HM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 14/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról
1674
10/2017. (IV. 20.) NGM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1676
9/2017. (IV. 20.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1677
5/2017. (IV. 20.) GVH utasítás egyes normatív utasítások szervezeti változásokkal összefüggő módosításáról
1678
5/2017. (IV. 20.) LÜ utasítás a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról szóló 15/2014. (VIII. 15.) LÜ utasítás módosításáról
1682
5/2017. (IV. 20.) NVI utasítás a Nemzeti Választási Iroda gazdálkodási szabályzatáról szóló 9/2015. (XII. 9.) NVI utasítás módosításáról
1683
1/2017. (IV. 20.) ONYF utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatósága területi szakellenőrzési feladatainak ellátásáról szóló 1/2014. (III. 21.) ONYF utasítás hatályon kívül helyezéséről
1685
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
11/2017. (IV. 20.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi CLXXXVIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
1686
III. Személyügyi közlemények
 
A Miniszterelnökség közleménye elismerések adományozásáról
1687
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei
1691
A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei
1694
IV. Egyéb közlemények
 
A belügyminiszter közleménye a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről
1696
A nemzetgazdasági miniszter közleménye a 2017-ben Magyarországon munkavállalási engedéllyel foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb számáról
1698
A nemzetgazdasági miniszter közleménye a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerint folyamatban lévő szakképesítések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítéséről
1699
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
1702
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2017. május 1-je és május 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
1704
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
1705
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
1705
Pályázati felhívás Solt város közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására
1706
Hivatalos Értesítő - 2017/20
I. Utasítások
 
7/2017. (IV. 11.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1626
17/2017. (IV. 11.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 48/2016. (X. 14.) EMMI utasítás módosításáról
1627
12/2017. (IV. 11.) HM utasítás a polgári felsőoktatási intézmények és szakképző iskolák hallgatóival köthető ösztöndíjszerződésről, valamint az ösztöndíj folyósításának rendjéről szóló 38/2014. (V. 30.) HM utasítás módosításáról
1630
15/2017. (IV. 11.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1631
4/2017. (IV. 11.) OBH utasítás az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás módosításáról
1632
III. Személyügyi közlemények
 
A Belügyminisztérium személyügyi hírei
1641
A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei
1643
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
1645
A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről
1647
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar pályázati hirdetménye önálló bírósági végrehajtói álláshelyekre
1648
A Magyar Nemzeti Párt (MNP) 2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
1650
Hivatalos Értesítő - 2017/19
I. Utasítások
 
16/2017. (IV. 6.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1574
11/2017. (IV. 6.) HM utasítás a "Szakutasítás a katonai vasúti szállítások tervezésére, megszervezésére és végrehajtására" című szolgálati könyv kiadásáról szóló 55/1988. (HK1/1989.) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről
1575
14/2017. (IV. 6.) KKM utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium által lefolytatott közbeszerzések rendjéről
1575
4/2017. (IV. 6.) LÜ utasítás egyes legfőbb ügyészi utasítások sajtó-helyreigazítási eljárásokkal összefüggő módosításáról
1587
17/2017. (IV. 6.) ORFK utasítás a Határforgalom-ellenőrzési Szabályzatról szóló 24/2015. (X. 15.) ORFK utasítás módosításáról
1588
IV. Egyéb közlemények
 
A belügyminiszter közleménye a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján
1597
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
1597
A Fővárosi Törvényszék közleménye jogtanácsosi igazolvány érvénytelenítéséről
1598
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
1598
A Miskolci Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Debrecen 2. számú székhelyű közjegyzői állás
re
V. Alapító okiratok
 
A Tempus Közalapítvány alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)
1602
A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)
1611
VI. Hirdetmények
 
A Tolna Megyei Kormányhivatal hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
1622
Az Országos Roma Önkormányzat Hivatalának hirdetménye bélyegzők érvénytelenítéséről
1622
A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
1623
Az Ízes Étkek Kft. hirdetménye számlák és nyugták érvénytelenítéséről
1623
Hivatalos Értesítő - 2017/18
I. Utasítások
 
15/2017. (IV. 3.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás módosításáról
1510
Hivatalos Értesítő - 2017/17
I. Utasítások
 
13/2017. (III. 31.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról
1502
Hivatalos Értesítő - 2017/16
I. Utasítások
 
13/2017. (III. 31.) EMMI utasítás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról
1382
14/2017. (III. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közbeszerzési Szabályzatáról
1424
7/2017. (III. 31.) IM utasítás az Igazságügyi Minisztérium Gazdálkodási Keretszabályzatáról szóló 2/2015. (II. 27.) IM utasítás módosításáról
1450
12/2017. (III. 31.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1452
13/2017. (III. 31.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1453
4/2017. (III. 31.) NVI utasítás a Nemzeti Választási Iroda Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2014. (III. 7.) NVI utasítás módosításáról
1454
III. Személyügyi közlemények
 
Az Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei
1460
Az Igazságügyi Minisztérium közleménye elismerések adományozásáról
1462
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye elismerések adományozásáról
1464
A Legfőbb Ügyészség közleménye elismerés adományozásáról
1467
IV. Egyéb közlemények
 
A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól
1468
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
1472
Az emberi erőforrások minisztere és a belügyminiszter közös pályázati felhívása a 2017. évi "Idősbarát Önkormányzat Díj" elnyerésére
1476
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
1486
A Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Budapest XIII. kerület 3. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére
1497
Hivatalos Értesítő - 2017/15
I. Utasítások
 
3/2017. (III. 24.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 28.) MNB utasítás módosításáról
1207
9/2017. (III. 24.) MvM utasítás a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos kinevezéséről
1214
10/2017. (III. 24.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1214
11/2017. (III. 24.) MvM utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 32/2016. (XI. 18.) MvM utasítás módosításáról
1215
12/2017. (III. 24.) MvM utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 33/2016. (XI. 18.) MvM utasítás módosításáról
1216
10/2017. (III. 24.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1216
11/2017. (III. 24.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1217
12/2017. (III. 24.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1218
10/2017. (III. 24.) HM utasítás a honvédelmi miniszter által alapított Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj, a Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj és a honvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozó árvák tanulmányi ösztöndíja pályáztatásának és odaítélésének rendjéről
1219
6/2017. (III. 24.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1222
9/2017. (III. 24.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1223
10/2017. (III. 24.) KKM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről
1224
11/2017. (III. 24.) KKM utasítás a kincstári VIP kártya kiadásáról és használati rendjéről szóló 4/2016. (III. 23.) KKM utasítás módosításáról
1263
8/2017. (III. 24.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1263
4/2017. (III. 24.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati szabályzatáról szóló 15/Eln./2012. [16/2012. (XII. 7.) GVH] utasítás módosításáról
1264
6/2017. (III. 24.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap pénzkezelési szabályzatáról
1265
3/2017. (III. 24.) NVI utasítás a Nemzeti Választási Iroda fejezeti kezelésű előirányzatai felhasználásának szabályzatáról szóló 8/2015. (XII. 9.) NVI utasítás módosításáról
1268
13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás a Járőr- és Őrszolgálati Szabályzatról
1269
14/2017. (III. 24.) ORFK utasítás a szolgálatparancsnoki tevékenységről
1309
15/2017. (III. 24.) ORFK utasítás a nemzetközi kapcsolattartás rendjéről
1318
16/2017. (III. 24.) ORFK utasítás a Rendőrség energiagazdálkodásáról
1343
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
10/2017. (III. 24.) KKM közlemény Magyarország Kormánya és az Eritrea Állam Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 242/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 2-3. §-ának hatálybalépéséről
1350
III. Személyügyi közlemények
 
A Miniszterelnökség személyügyi hírei
1351
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei
1356
A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei
1360
IV. Egyéb közlemények
 
2/2017. (III. 24.) SZTNH közlemény az "IDEA-EXPO 2017 Komárom" nemzetközi kiállításon és vásáron bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről
1363
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
1363
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2017. április 1-je és április 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról
1366
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdés hitelesítésének megtagadásáról
1366
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdés hitelesítésének megtagadásáról
1367
Heves Város Önkormányzatának pályázati felhívása Heves város közigazgatási területén belül autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatójának kiválasztására
1367
Pályázati felhívás Sárbogárd város közigazgatási területén végzendő, helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására
1369
A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről
1370
A Gyulai Törvényszék közleménye jogtanácsosi igazolvány érvénytelenítéséről
1371
A Nemzedékek Műhelye Párt 2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
1371
V. Alapító okiratok
 
A Budapesti Német Iskola Alapítvány - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - alapító okirata
1372
Hivatalos Értesítő - 2017/14
I. Utasítások
 
6/2017. (III. 10.) BM utasítás az építési beruházások közbeszerzési pályázata előtti költségtervezésről
1116
8/2017. (III. 10.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1117
9/2017. (III. 10.) EMMI utasítás a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram működtetésével kapcsolatos feladatokról szóló 34/2014. (X. 10.) EMMI utasítás módosításáról
1118
9/2017. (III. 10.) HM utasítás a honvédségi közfoglalkoztatási program végrehajtásáról szóló 29/2012. (V. 8.) HM utasítás módosításáról és a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 27/2013. (IV. 24.) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről
1119
8/2017. (III. 10.) KKM utasítás a tartós külszolgálatra kihelyezettek lakhatásáról
1120
8/2017. (III. 10.) NGM utasítás a fejezetet irányító szerv vezetőjének hatáskörébe utalt jogok gyakorlásáról
1128
9/2017. (III. 10.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet 2017. évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről
1132
6/2017. (III. 10.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1139
7/2017. (III. 10.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1140
1/2017. (III. 10.) BM KÁT utasítás a Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2013. (V. 28.) BM KÁT utasítás módosításáról
1141
1/2017. (III. 10.) IM KÁT utasítás az Igazságügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról
1144
1/2017. (III. 10.) AJB utasítás az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2012. (I. 6.) AJB utasítás módosításáról
1185
12/2017. (III. 10.) ORFK utasítás a Rendőrség közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési tevékenységének ellátásáról szóló 7/2015. (V. 11.) ORFK utasítás módosításáról
1189
III. Személyügyi közlemények
 
A Miniszterelnökség 2016. december havi személyügyi hírei
1192
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
1195
A Polgári Konzervatív Párt 2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
1200
VI. Hirdetmények
 
A Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pályázati felhívása a Bajna, belterület 116/6 helyrajzi számú ingatlan - 6740 m2 terület és az ingatlanon álló egykori istállóépület (561 m2) - bérbeadására
1201
Hivatalos Értesítő - 2017/13
I. Utasítások
 
2/2017. (III. 3.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 28.) MNB utasítás módosításáról
1064
7/2017. (III. 3.) MvM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról
1079
8/2017. (III. 3.) MvM utasítás a Miniszterelnökség intézménygazdálkodási szabályzatáról szóló 5/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról
1080
8/2017. (III. 3.) HM utasítás a hadisírgondozással kapcsolatos ágazaton belüli feladatmegosztásról és az I. világháborúban életüket vesztett magyar katonák hadisírjainak és hősi emlékhelyeinek állapotfelmérésével, felújításával összefüggő pályázati tevékenységről szóló 66/2016. (XII. 22.) HM utasítás módosításáról
1081
6/2017. (III. 3.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1081
7/2017. (III. 3.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1082
1/2017. (III. 3.) MEKH utasítás a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal közszolgálati szabályzatáról szóló 2/2015. (VI. 8.) MEKH utasítás módosításáról
1083
3/2017. (III. 3.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap gazdálkodási szabályzatáról
1085
4/2017. (III. 3.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2017. évi kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól
1096
5/2017. (III. 3.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
1099
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
8/2017. (III. 3.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi CLXXVII. törvény 2-3. §-ának hatálybalépéséről
1104
9/2017. (III. 3.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi CLXXXIX. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
1105
IV. Egyéb közlemények
 
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
1106
VI. Hirdetmények
 
A Heves Megyei Kormányhivatal hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
1113
Hivatalos Értesítő - 2017/12
I. Utasítások
 
1/2017. (II. 28.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról
924
4/2017. (II. 28.) BM utasítás a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról
1035
5/2017. (II. 28.) BM utasítás a központi költségvetés IX. fejezetébe sorolt előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről szóló 35/2015. (XII. 9.) BM utasítás módosításáról
1042
III. Személyügyi közlemények
 
A Belügyminisztérium személyügyi hírei
1044
IV. Egyéb közlemények
 
A belügyminiszter közleménye a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről
1053
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
1056
A Miskolci Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Hatvan székhelyű közjegyzői állás betöltésére
1058
Hivatalos Értesítő - 2017/11
I. Utasítások
 
6/2017. (II. 27.) MvM utasítás a Központi Statisztikai Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
880
6/2017. (II. 27.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
910
7/2017. (II. 27.) EMMI utasítás a kiadmányozási jogkör átadásáról szóló 42/2015. (VIII. 31.) EMMI utasítás módosításáról
911
7/2017. (II. 27.) HM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
911
3/2017. (II. 27.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
913
4/2017. (II. 27.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
913
@tart1 = 5/2017. (II. 27.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
914
2/2017. (II. 27.) NVI utasítás a gépkocsik és hivatali telefonok igénybevételének és használatának rendjéről szóló 10/2016. (IX. 20.) NVI utasítás módosításáról
915
11/2017. (II. 27.) ORFK utasítás a rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosításáról
917
III. Személyügyi közlemények
 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elismerési hírei
918
IV. Egyéb közlemények
 
A Központi Statisztikai Hivatal közleménye a különböző ellátások alapjául szolgáló főbb statisztikai adatokról
920
VI. Hirdetmények
 
Ramos-Gál Zsófia egyéni vállalkozó hirdetménye nyugtatömb és számlatömb érvénytelenítéséről
921
Hivatalos Értesítő - 2017/10
I. Utasítások
 
5/2017. (II. 21.) HM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
818
6/2017. (II. 21.) HM utasítás a Magyar Honvédség Informatikai Szabályzatának kiadásáról szóló 39/2014. (V. 30.) HM utasítás módosításáról
819
7/2017. (II. 21.) NGM utasítás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2015. (XII. 30.) NGM utasítás módosításáról
824
1/2017. (II. 21.) Miniszterelnökség KÁT utasítás a Miniszterelnökség Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2015. (X. 15.) Miniszterelnökség KÁT utasítás módosításáról
837
1/2017. (II. 21.) BM OKF utasítás a polgári védelmi szervezetek, a minősített önkéntes mentőszervezetek, valamint a közbiztonsági referensek 2017. évi katasztrófavédelmi felkészítésének rendjéről
839
1/2017. (II. 21.) BVOP utasítás a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (IV. 15.) BVOP utasítás módosításáról
842
3/2017. (II. 21.) LÜ utasítás az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról
864
3/2017. (II. 21.) OBH utasítás a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 2017. évi rendjéről
869
10/2017. (II. 21.) ORFK utasítás az igazgatásrendészeti szolgálati ág által ellátott hatósági feladatokhoz kapcsolódó biztonsági okmányok védelméről
871
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
875
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2017. március 1-je és március 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
877
Hivatalos Értesítő - 2017/9
I. Utasítások
 
5/2017. (II. 14.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 10.) NFM utasítás módosításáról
710
2/2017. (II. 14.) FM KÁT utasítás a Földművelésügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2015. (XI. 12.) FM KÁT utasítás módosításáról
762
1/2017. (II. 14.) AJBH utasítás az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (V. 22.) AJBH utasítás cafetéria-szabályainak módosításáról
764
1/2017. (II. 14.) NVI utasítás a Nemzeti Választási Iroda adatvédelmi szabályzatáról, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének és a közérdekű adatok elektronikus közzétételének rendjéről szóló 2/2015. (V. 11.) NVI utasítás módosításáról
765
III. Személyügyi közlemények
 
A Miniszterelnökség személyügyi hírei
766
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei
768
A Földművelésügyi Minisztérium személyügyi hírei
771
Az Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei
772
IV. Egyéb közlemények
 
A Miniszterelnökség pályázati felhívása Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjra
775
A Miniszterelnökség pályázati felhívása Petőfi Sándor Program ösztöndíjra
779
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye
 törzskönyvekrõl
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
787
A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről
808
Az Antall József Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint
809
Az Antall József Alapítvány 2015. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint
813
Hivatalos Értesítő - 2017/8
I. Utasítások
 
5/2017. (II. 8.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról
650
1/2017. (II. 8.) FM KÁT utasítás a Földművelésügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2015. (XI. 12.) FM KÁT utasítás módosításáról
678
1/2017. (II. 8.) ÁSZ utasítás a számvevőszéki ellenőrzés eljárási szabályai és módszerei megállapításáról és nyilvánosságra hozataláról
679
2/2017. (II. 8.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról
680
2/2017. (II. 8.) NKFIH utasítás a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről
681
2/2017. (II. 8.) OBH utasítás az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról
694
9/2017. (II. 8.) ORFK utasítás a médiatartalom-szolgáltatók részére adható tájékoztatás rendjéről szóló 10/2013. (III. 14.) ORFK utasítás módosításáról
700
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
7/2017. (II. 8.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Szövetséges Transzformációs Főparancsnok Parancsnoksága, valamint a Szövetséges Erők Európai Legfelsőbb Parancsnoksága között a NATO műveletek, gyakorlatok, és hasonló katonai tevékenységek végrehajtása során befogadó nemzeti támogatás biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi CLI. törvény 2-3. §-ának hatálybalépéséről
703
III. Személyügyi közlemények
 
A Belügyminisztérium elismerési hírei
704
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének közleménye a "Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Emlékérem" adományozásáról
705
IV. Egyéb közlemények
 
A Fővárosi Törvényszék közleménye jogtanácsosi igazolvány érvénytelenítéséről
706
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
706
VI. Hirdetmények
 
A KITE Zrt. hirdetménye bélyegző és számlatömb érvénytelenítéséről
708
Hivatalos Értesítő - 2017/7
I. Utasítások
 
4/2017. (II. 3.) HM utasítás a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek ellenőrzésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 57/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról
546
5/2017. (II. 3.) KKM utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról
550
III. Személyügyi közlemények
 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei
643
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
645
Hivatalos Értesítő - 2017/6
2017. január 31.
I. Utasítások
 
2/2017. (I. 31.) HM utasítás a Magyar Honvédség személyi állományának kártalanításáról
435
3/2017. (I. 31.) HM utasítás a közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékű keresetkiegészítés 2017. évi felszámításáról és felhasználásáról
440
2/2017. (I. 31.) IM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 11/2015. (V. 29.) IM utasítás módosításáról
441
6/2017. (I. 31.) NGM utasítás az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 20.) NGM utasítás módosításáról
447
2/2017. (I. 31.) GVH utasítás egyes normatív utasítások szervezeti változásokkal, valamint belső ügyintézési szabályok megállapításával összefüggő módosításáról
455
3/2017. (I. 31.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
476
1/2017. (I. 31.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodási szabályzatáról
478
5/2017. (I. 31.) ORFK utasítás a 2017. évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról
483
6/2017. (I. 31.) ORFK utasítás a 2017. évi bankszámla-hozzájárulásról
491
7/2017. (I. 31.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól szóló 32/2015. (XII. 23.) ORFK utasítás módosításáról
492
8/2017. (I. 31.) ORFK utasítás az Országos Rendőr-főkapitányság Közbeszerzési Szabályzatáról
494
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
4/2017. (I. 31.) KKM közlemény a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény 2-5. §-ának hatálybalépéséről
514
5/2017. (I. 31.) KKM közlemény Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 399/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 2-3. §-ának hatálybalépéséről
515
6/2017. (I. 31.) KKM közlemény a Magyarország és a Luxemburgi Nagyhercegség között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi XCI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
515
1/2017. (I. 31.) BM közlemény az Európai Rendőrségi Hivatal által működtetett Európai Biztonsági Hálózat alkalmazásainak felhasználásával megvalósuló együttműködés és információcsere rendjéről szóló 23/2016. (IX. 15.) BM-NGM együttes utasítás hatálybalépéséről
516
III. Személyügyi közlemények
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei
517
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei
519
A Legfőbb Ügyészség közleménye elismerés adományozásáról
522
IV. Egyéb közlemények
 
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
523
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
523
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
524
A Miskolci Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Miskolc 3. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére
526
V. Alapító okiratok
 
A Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)
530
Hivatalos Értesítő - 2017/5
2017. január 24.
I. Utasítások
 
3/2017. (I. 24.) MvM utasítás a hivatali mobil telekommunikációs szolgáltatások igénybevételének eljárásrendjéről
372
4/2017. (I. 24.) MvM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról
380
3/2017. (I. 24.) BM utasítás a papíralapú küldemények elektronikus irattá történő átalakításáról
381
1/2017. (I. 24.) IM utasítás az Igazságügyi Minisztérium Biztonsági Szabályzatáról
382
1/2017. (I. 24.) EMMI KÁT utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2015. (III. 4.) EMMI KÁT utasítás módosításáról
413
1/2017. (I. 24.) OBH utasítás a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról szóló 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítás módosításáról
424
4/2017. (I. 24.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységeiről szóló 24/2012. (XII. 29.) ORFK utasítás módosításáról
425
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
2/2017. (I. 24.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 2/2016. (I. 20.) Korm. rendelet 2-3. §-ának hatálybalépéséről
427
3/2017. (I. 24.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi CLIV. törvény 2-3. §-ának hatálybalépéséről
428
IV. Egyéb közlemények
 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2017. február 1-je és február 28-a között alkalmazható üzemanyagárakról
429
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleménye a Magyarország területén engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézményekről
429
Hivatalos Értesítő - 2017/4
2017. január 20.
I. Utasítások
 
2/2017. (I. 20.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról
360
5/2017. (I. 20.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kezelésű előirányzatainak gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról szóló 15/2012. (XI. 13.) EMMI utasítás módosításáról
364
4/2017. (I. 20.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
365
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
1/2017. (I. 20.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi XCV. törvény 2., 3., valamint 5. §-ának hatálybalépéséről
367
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
368
Hivatalos Értesítő - 2017/3
2017. január 18.
I. Utasítások
 
1/2017. (I. 18.) MK utasítás a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
221
3/2017. (I. 18.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
232
4/2017. (I. 18.) EMMI utasítás egyes EMMI utasítások módosításáról
233
1/2017. (I. 18.) HM utasítás egyes honvédelmi miniszteri utasításoknak a számlakezeléssel és pénzforgalommal összefüggő módosításáról
235
2/2017. (I. 18.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
237
3/2017. (I. 18.) KKM utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Külképviseletek Igazgatása cím Önköltség-számítási Szabályzatáról
238
5/2017. (I. 18.) NGM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
249
4/2017. (I. 18.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyes gazdálkodással összefüggő miniszteri utasításainak módosításáról
250
1/2017. (I. 18.) GVH utasítás a vállalkozások összefonódásának a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. §-a szerinti bejelentéséhez alkalmazandó űrlapról és az ahhoz kapcsolódó kitöltési útmutatóról
253
1/2017. (I. 18.) LÜ utasítás a nemdohányzók védelméről szóló 16/2012. (VII. 16.) LÜ utasítás módosításáról
329
1/2017. (I. 18.) ORFK utasítás a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelése és használata engedélyezésével, illetve ellenőrzésével összefüggő rendőri feladatokról
330
2/2017. (I. 18.) ORFK utasítás Magyarország nemzeti ünnepei és a kiemelt fontosságú események alkalmából megtartott rendezvények rendőri biztosításának végrehajtásáról
332
3/2017. (I. 18.) ORFK utasítás a bérleti díj, albérleti díj és operatív lízingdíj hozzájárulás, valamint a lakhatási támogatás folyósításának szabályairól szóló 16/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás, valamint a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól szóló 32/2015. (XII. 23.) ORFK utasítás módosításáról
335
III. Személyügyi közlemények
 
A Belügyminisztérium személyügyi hírei
340
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei
340
A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei
344
IV. Egyéb közlemények
 
Az Országgyűlés elnökének pályázati felhívása az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára főigazgatói tisztségének betöltésére
345
A nemzetgazdasági miniszter közleménye a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felső korlátjáról 2017-ben
346
A nemzetgazdasági miniszter közleménye az Éves Továbbképzési Tájékoztatóról - 2017 a belső ellenőrök kötelező szakmai továbbképzésével és a vizsga letételével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzésével kapcsolatban
346
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
353
7/2016. (XI. 30.) KKB határozat a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 2017. évi munkatervének elfogadásáról
355
8/2016. (XI. 30.) KKB határozat a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Tudományos Tanács Nukleárisbaleset-elhárítási Műszaki Tudományos Szekciójának megalakulásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
355
9/2016. (XI. 30.) KKB határozat a téli felkészülés helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
356
10/2016. (XI. 30.) KKB határozat a kárpátaljai felhagyott aknaszlatinai sóbánya Tisza folyóra kifejtett környezeti hatásait, a felszíni beomlások okozta katasztrófahelyzet megszüntetésének lehetőségeit vizsgáló Európai Polgári Védelmi Mechanizmus független szakértői csoportjának tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
356
11/2016. (XI. 30.) KKB határozat az egészségügyi ágazat védelmi felkészülésének egyes kérdéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról
357
12/2016. (XI. 30.) KKB határozat a katasztrófakockázat-értékelési rendszer kiépítéséről szóló KEHOP-1.1.0 projekt megvalósítási helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
357
VI. Hirdetmények
 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hirdetménye elveszett felügyeleti igazolvány érvénytelenítéséről
358
A Virág és Fia Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság hirdetménye készpénzfizetési számlatömb érvénytelenítéséről
358
Hivatalos Értesítő - 2017/2
2017. január 11.
I. Utasítások
 
2/2017. (I. 11.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának és igazságügyi alkalmazottainak, valamint a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ igazságügyi alkalmazottainak választható béren kívüli juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére a 2017. évben teljesítendő egyes kifizetésekről
134
1/2017. (I. 11.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
135
2/2017. (I. 11.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
136
4/2017. (I. 11.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 21.) NGM utasítás módosításáról
138
III. Személyügyi közlemények
 
A Belügyminisztérium elismerési hírei
211
IV. Egyéb közlemények
 
A Földművelésügyi Minisztérium versenyfelhívása a szakiskolai képzésben részt vevő tanulók részére meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója Versenyre a 2016/2017. tanévben
216
A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről
217
VI. Hirdetmények
 
A Putnok FC Kft. hirdetménye számlatömb érvénytelenítéséről
218
A RENOBO PATRONA Kft. hirdetménye számlatömb érvénytelenítéséről
218
A "Tóth és Társa" Bt. hirdetménye számlatömbök és bélyegző érvénytelenítéséről
218
Hivatalos Értesítő - 2017/1
2017. január 5.
I. Utasítások
 
1/2017. (I. 5.) MvM utasítás a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő ügyekért felelős miniszteri biztos kinevezéséről
2
1/2017. (I. 5.) BM utasítás a vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának üzemeltetéséről szóló 24/2012. (V. 31.) BM utasítás módosításáról
3
1/2017. (I. 5.) KKM utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium éves diplomáciai és operatív tervezéséről és beszámoltatásáról
7
1/2017. (I. 5.) NGM utasítás a lakáscélú állami támogatások eljárásrendjéről
36
2/2017. (I. 5.) NGM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
99
3/2017. (I. 5.) NGM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
100
1/2017. (I. 5.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 10.) NFM utasítás módosításáról
101
2/2017. (I. 5.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
113
3/2017. (I. 5.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
113
III. Személyügyi közlemények
 
Az Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei
115
IV. Egyéb közlemények
 
Az emberi erőforrások minisztere közleménye a nyilvános könyvtárak jegyzékéről
117
1/2017. (I. 5.) SZTNH közlemény a VIII. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállításon és Találmányi Vásáron bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről
126
Pályázati felhívás Mohács város közigazgatási területén autóbusszal végzett, közforgalmú, menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
126
A Balatoni Hajózási Zrt. hajózási hirdetménye közforgalmú kikötő kikötőrendjének megállapításáról
128
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye érvényét vesztett végrehajtói igazolványról
128
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye elveszett törzskönyvekről
128
VI. Hirdetmények
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala közleménye bélyegző érvénytelenítéséről
131
GENERÁLÁS

 

 

 

 

 

 

 
REGISZTRÁCIÓ


BELÉPÉS FACEBOOK-FIÓK NÉLKÜL
ELFELEJTETT JELSZÓ

Utolsó szinkronizálás az Országgyűlés honlapjával:
2017-11-23 01:00:02