A Hivatalos Értesítők listája (2018)

2016 2017 2018

KERESÉS:
KERESS!

Az alábbi listában pipával lehet megjelölni egy-egy elemet, majd alul, a "Generálás" gombra kattintással a kiválasztott elemek listába rendezve jelennek meg.


Hivatalos Értesítő - 2018/7
I. Utasítások
 
6/2018. (II. 15.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról
590
7/2018. (II. 15.) MvM utasítás a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos kinevezéséről
590
8/2018. (II. 15.) MvM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról
591
7/2018. (II. 15.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás módosításáról
594
8/2018. (II. 15.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
701
9/2018. (II. 15.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
702
3/2018. (II. 15.) KKM utasítás a külgazdasági és külügyminiszter feladatkörébe tartozó egyes KüM és KKM utasítások hatályon kívül helyezéséről
703
2/2018. (II. 15.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati szabályzatáról szóló 15/Eln./2012. [16/2012. (XII. 7.) GVH] utasítás módosításáról
704
4/2018. (II. 15.) ORFK utasítás a 2018. évi bankszámla-hozzájárulásról
705
5/2018. (II. 15.) ORFK utasítás a 2018. évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról
705
III. Személyügyi közlemények
 
A Miniszterelnökség személyügyi hírei
713
A Belügyminisztérium elismerési hírei
719
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei
720
A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei
722
IV. Egyéb közlemények
 
A Miniszterelnökség pályázati felhívása Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjra
723
A Miniszterelnökség pályázati felhívása Petőfi Sándor Program ösztöndíjra
728
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
732
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítási szerződés megkötéséről
735
Ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítése
735
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar pályázati felhívása önálló bírósági végrehajtói álláshelyek betöltésére
735
VI. Hirdetmények
 
Budapest Főváros Kormányhivatala hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
738
Hivatalos Értesítő - 2018/6
I. Utasítások
 
1/2018. (II. 6.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2017. (XII. 29.) MNB utasítás módosításáról
300
5/2018. (II. 6.) MvM utasítás a fővárosi és megyaei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás módosításáról
327
2/2018. (II. 6.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2018. évi választható béren kívüli juttatásairól és bankszámla-hozzájárulásáról
521
4/2018. (II. 6.) HM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
522
2/2018. (II. 6.) NGM utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjéről
524
8/2018. (II. 6.) MBFSZ utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Informatikai Biztonsági Szabályzatának kiadásáról
543
3/2018. (II. 6.) ORFK utasítás egyes ORFK utasításoknak az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény, valamint az Iratkezelési Szabályzatról szóló ORFK utasítás hatálybalépésére tekintettel szükséges módosításáról
543
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
5/2018. (II. 6.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 133/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
566
IV. Egyéb közlemények
 
1/2018. (II. 6.) SZTNH közlemény az "IDEA-EXPO 2018 Abony" nemzetközi kiállításon és vásáron bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről
567
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
567
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
570
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye elveszett végrehajtó-helyettesi igazolványokról
587
A Polgári Konzervatív Párt 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
587
VI. Hirdetmények
 
Hirdetmény a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által használt, bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokkal kapcsolatban
588
Hivatalos Értesítő - 2018/5
I. Utasítások
 
3/2018. (I. 31.) MvM utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 26/2017. (VII. 6.) MvM utasítás módosításáról
244
4/2018. (I. 31.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
244
4/2018. (I. 31.) EMMI utasítás az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program támogatásainak szabályairól
245
5/2018. (I. 31.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
274
6/2018. (I. 31.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
275
3/2018. (I. 31.) HM utasítás az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról
276
1/2018. (I. 31.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
276
2/2018. (I. 31.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
277
1/2018. (I. 31.) GVH utasítás a Versenytanács szervezeti és működési szabályzatáról
278
6/2018. (I. 31.) MBFSZ utasítás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség rendjéről szóló szabályzat kiadásáról
284
7/2018. (I. 31.) MBFSZ utasítás Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
293
III. Személyügyi közlemények
 
A Földművelésügyi Minisztérium személyügyi hírei
294
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
296
Hivatalos Értesítő - 2018/4
I. Utasítások
 
2/2018. (I. 25.) KKM utasítás a Magyarország külképviseletein lefolytatandó 2018. évi országgyűlési képviselő választás pénzügyi tervezésének, lebonyolításának, elszámolásának rendjéről, valamint a külképviseleteken lefolytatandó választás lebonyolításának speciális feladatairól
163
1/2018. (I. 25.) NGM utasítás az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 20.) NGM utasítás módosításáról
177
1/2018. (I. 25.) BVOP utasítás a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Közszolgálati Szabályzatáról
185
2/2018. (I. 25.) ORFK utasítás a hozzátartozók közötti erőszak kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok végrehajtásáról
188
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
4/2018. (I. 25.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi XXX. törvény 2-3. §-ának hatálybalépéséről
204
III. Személyügyi közlemények
 
A Miniszterelnökség személyügyi hírei
205
A Belügyminisztérium személyügyi hírei
207
Az Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei
208
A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei
210
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
212
4/2017. (XII. 20.) KKB határozat a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 2018. évi munkatervének elfogadásáról
215
5/2017. (XII. 20.) KKB határozat a téli felkészülés helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
223
6/2017. (XII. 20.) KKB határozat Az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló Európai Parlament és Tanács 1313/2013/EU Határozat 6. cikk a) és c) pontjai alapján, - az országos katasztrófakockázat-értékelés felülvizsgálatáról, valamint a katasztrófakockázat-kezelési képességek értékeléséről szóló előterjesztés elfogadásáról
224
A nemzetgazdasági miniszter közleménye a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felső korlátjáról 2018-ban
224
A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről
225
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2018. február 1-je és február 28-a között alkalmazható üzemanyagárakról
233
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hirdetménye a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról szóló, 2018. január 18. napján közzétett hirdetmény visszavonásáról
234
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása autóbusszal végzett, helyi, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátására
239
A Balatoni Hajózási Zrt. hajózási hirdetménye közforgalmú kikötő kikötőrendjének megállapításáról
240
VI. Hirdetmények
 
Hirdetmény a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által használt, bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokkal kapcsolatban
241
Orbók Attila egyéni vállalkozó hirdetménye számlatömb érvénytelenségéről
241
Hivatalos Értesítő - 2018/3
I. Utasítások
 
1/2018. (I. 18.) BM utasítás az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról
107
2/2018. (I. 18.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
112
3/2018. (I. 18.) EMMI utasítás a Vásáry Tamás Ösztöndíjról szóló 1/2014. (I. 13.) EMMI utasítás módosításáról
114
1/2018. (I. 18.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
114
1/2018. (I. 18.) LÜ utasítás az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról
115
1/2018. (I. 18.) MBFSZ utasítás az integritási és korrupciós kockázatokat érintő ügyekkel kapcsolatos eljárások intézéséről
116
2/2018. (I. 18.) MBFSZ utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Informatikai Szabályzatának kiadásáról
120
3/2018. (I. 18.) MBFSZ utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Informatikai Alkalmazásfejlesztési Szabályzatának kiadásáról
120
4/2018. (I. 18.) MBFSZ utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Informatikai Katasztrófaelhárítási Szabályzatának kiadásáról
121
5/2018. (I. 18.) MBFSZ utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Működés-folytonossági Szabályzatának kiadásáról
122
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
1/2018. (I. 18.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti légiközlekedési Megállapodás, valamint a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi CXXXI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
123
2/2018. (I. 18.) KKM közlemény Magyarország Kormánya és Belize Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről
123
3/2018. (I. 18.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a Magyarország és Mongólia közötti kétoldalú nemzetközi szerződések hatályának rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2017. évi CLXXVI. törvény 2., 3. és 6. §-ának hatálybalépéséről
124
III. Személyügyi közlemények
 
Az Országgyűlés elnökének közleménye díj adományozásokról
125
A Belügyminisztérium elismerési hírei
125
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei
129
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
132
A nemzetgazdasági miniszter közleménye a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerint folyamatban lévő szakképesítések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítéséről
135
A Nemzetgazdasági Minisztérium Versenyfelhívása a 2017/2018-as tanévben szakiskolai képzésben részt vevő tanulók részére meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója Versenyre
138
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
139
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hirdetménye a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról
140
Hivatalos Értesítő - 2018/2
I. Utasítások
 
2/2018. (I. 10.) MvM utasítás a Miniszterelnökség egyes szabályzatainak az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
40
1/2018. (I. 10.) EMMI utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 53/2017. (XI. 16.) EMMI utasítás módosításáról
44
1/2018. (I. 10.) HM utasítás a honvédelmi miniszter éves értékelő és feladatszabó vezetői értekezlete előkészítésének és végrehajtásának feladatairól szóló 84/2014. (XII. 23.) HM utasítás és a hazai képzésen történő részvételről és a tanulmányi támogatások megtérítési kötelezettségéről szóló 55/2015. (X. 21.) HM utasítás módosításáról
45
2/2018. (I. 10.) HM utasítás a Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok működéséről szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítás, valamint a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 62/2014. (IX. 26.) HM utasítás módosításáról
46
III. Személyügyi közlemények
 
A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei
48
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei
49
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
53
4/2017. (XII. 20.) KKB határozat a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 2018. évi munkatervének elfogadásáról
55
5/2017. (XII. 20.) KKB határozat a téli felkészülés helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
56
6/2017. (XII. 20.) KKB határozat az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló Európai Parlament és Tanács 1313/2013/EU Határozat 6. cikk a) és c) pontjai alapján, - az országos katasztrófakockázat-értékelés felülvizsgálatáról, valamint a katasztrófakockázat-kezelési képességek értékeléséről szóló előterjesztés elfogadásáról
56
A nemzeti fejlesztési miniszter közleménye a kőolajtermékek és a földgáz után fizetendő tagi hozzájárulások mértékéről
57
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
58
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
74
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
75
A Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Budapest V. kerület 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére
75
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata
78
Hivatalos Értesítő - 2018/1
I. Utasítások
 
1/2018. (I. 3.) MvM utasítás Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2
1/2018. (I. 3.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium minősített adatok védelmére vonatkozó biztonsági szabályzat kiadásáról
23
1/2018. (I. 3.) ORFK utasítás a Sándor-palotába történő be- és kiléptetés rendjéről
23
III. Személyügyi közlemények
 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei
34
GENERÁLÁS

 

 

 

 

 

 

 
REGISZTRÁCIÓ


BELÉPÉS FACEBOOK-FIÓK NÉLKÜL
ELFELEJTETT JELSZÓ

Utolsó szinkronizálás az Országgyűlés honlapjával:
2018-02-21 20:00:02