A Hivatalos Értesítők listája (2018)

2016 2017 2018

KERESÉS:
KERESS!

Az alábbi listában pipával lehet megjelölni egy-egy elemet, majd alul, a "Generálás" gombra kattintással a kiválasztott elemek listába rendezve jelennek meg.


Hivatalos Értesítő - 2018/16
I. Utasítások
 
10/2018. (IV. 20.) MBFSZ utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Közszolgálati Szabályzatának kiadásáról
1406
3/2018. (IV. 20.) NKFIH utasítás egyes NKFIH utasításoknak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításával összefüggő módosításáról
1428
III. Személyügyi közlemények
 
Az Igazságügyi Minisztérium közleménye magyar állami kitüntetések és miniszteri elismerések adományozásáról
1430
A Legfőbb Ügyészség közleménye elismerés adományozásáról
1434
IV. Egyéb közlemények
 
Tájékoztató a Kormány által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5. § (5) bekezdése alapján a 2017-es évben meghozott, a közbeszerzések alóli felmentést tartalmazó egyedi határozatok szövegéről
1435
A belügyminiszter közleménye a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről
1436
A Belügyminisztérium közleménye a Rendészeti Szakvizsga Vizsgabizottsági Névjegyzékről
1439
Az emberi erőforrások minisztere és a belügyminiszter közös pályázati felhívása a 2018. évi "Idősbarát Önkormányzat Díj" elnyerésére
1443
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2018. május 1-je és május 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
1455
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdés hitelesítésének megtagadásáról
1455
VI. Hirdetmények
 
Pályázati felhívás a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonában lévő budapesti ingatlanok (Budapest I. kerület, 7111/2/A/8 hrsz. és Budapest XII. kerület, 7051/0/A/3 hrsz.) értékesítése tárgyban
1456
Hivatalos Értesítő - 2018/15
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
11/2018. (IV. 16.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 182/2015. (VII. 10.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
1350
III. Személyügyi közlemények
 
A Miniszterelnökség személyügyi hírei
1351
A miniszterelnök által adományozott Külhoni Magyarságért Díj 2017. évi díjazottjainak módosítása
1352
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei
1352
A Földművelésügyi Minisztérium személyügyi hírei
1355
A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei
1356
Az Igazságügyi Minisztérium közleménye elismerés adományozásáról
1356
IV. Egyéb közlemények
 
A belügyminiszter közleménye a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján
1357
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
1357
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
1365
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról
1383
Pályázati felhívás Nyíregyháza közigazgatási területén, autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítási szolgáltatás ellátására
1400
A Magyarországi Munkáspárt 2006 - Európai Baloldal 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
1403
VI. Hirdetmények
 
A Békés Megyei Kormányhivatal hirdetménye hatósági ellenőri igazolványok érvénytelenítéséről
1404
Igó Boglárka egyéni vállalkozó hirdetménye számlatömb érvénytelenítéséről
1404
Hivatalos Értesítő - 2018/14
I. Utasítások
 
10/2018. (III. 29.) MvM utasítás a Mura Programért felelős miniszteri biztos kinevezéséről
1208
8/2018. (III. 29.) BM utasítás a Belügyminisztérium Belső Biztonsági Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló egyes utasítások módosításáról
1209
4/2018. (III. 29.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1325
4/2018. (III. 29.) LÜ utasítás a vádelőkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról
1326
2/2018. (III. 29.) OBH utasítás a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról
1326
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
9/2018. (III. 29.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről szóló 8/2018. (II. 6.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
1336
10/2018. (III. 29.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 10/2018. (II. 6.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
1337
III. Személyügyi közlemények
 
A Miniszterelnökség közleménye elismerések adományozásáról
1338
A Miniszterelnökség személyügyi hírei
1340
IV. Egyéb közlemények
 
A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi @tart1 = pénznemek euróra átszámított árfolyamairól
1342
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
1346
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
1347
A Nemzedékek Műhelye Párt 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
1348
Hivatalos Értesítő - 2018/13
I. Utasítások
 
5/2018. (III. 26.) BM utasítás egyes belügyi tárgyú miniszteri utasításoknak a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról
995
6/2018. (III. 26.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjai továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról szóló 25/2013. (VIII. 30.) BM utasítás módosításáról
996
7/2018. (III. 26.) BM utasítás a Belügyminisztérium hivatali szervezetei kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési, valamint érvényesítési rendjéről szóló 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás, a központi költségvetés IX. fejezetébe sorolt előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről szóló 35/2015. (XII. 9.) BM utasítás és a Belügyminisztérium Beszerzési Szabályzatáról szóló 12/2017. (V. 17.) BM utasítás módosításáról
1004
13/2018. (III. 26.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (VIII. 1.) HM utasítás módosításáról
1011
14/2018. (III. 26.) HM utasítás a ruházati illetménynorma 2018. évi összegeinek megállapításáról
1093
6/2018. (III. 26.) IM utasítás az Igazságügyi Minisztérium informatikai biztonsági szabályzatáról
1106
9/2018. (III. 26.) KKM utasítás a külügyi és külgazdasági szakmai ismeretek megszerzését és ágazati szakmai kutatási és tudományos tevékenységet támogató ösztöndíjprogramról
1139
4/2018. (III. 26.) NGM utasítás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2015. (XII. 30.) NGM utasítás módosításáról
1141
3/2018. (III. 26.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
1152
1/2018. (III. 26.) Miniszterelnökség KÁT utasítás a Miniszterelnökség Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2015. (X. 15.) Miniszterelnökség KÁT utasítás módosításáról
1153
2/2018. (III. 26.) BM OKF utasítás a polgári védelmi szervezetek, valamint a közbiztonsági referensek 2018. évi katasztrófavédelmi felkészítésének rendjéről
1154
3/2018. (III. 26.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (X. 15.) GVH [13/2014. (X. 22.) GVH] utasítás és ezzel összefüggésben egyes normatív utasítások módosításáról
1168
9/2018. (III. 26.) MBFSZ utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat működésével és tevékenységével összefüggő elnöki utasítások hatályon kívül helyezéséről
1182
9/2018. (III. 26.) ORFK utasítás a Rendőrség idegenrendészeti tevékenységét támogató szakrendszer működtetéséről szóló 15/2010. (OT 8.) ORFK utasítás módosításáról
1182
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
8/2018. (III. 26.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 99/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
1184
III. Személyügyi közlemények
 
A Belügyminisztérium személyügyi hírei
1185
A Nemzetgazdasági Minisztérium 2018. február havi személyügyi hírei
1187
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
1190
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
1195
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2018. április 1-je és április 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról
1204
VI. Hirdetmények
 
Budapest Főváros Kormányhivatala hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
1205
Hivatalos Értesítő - 2018/12
I. Utasítások
 
4/2018. (III. 14.) BM utasítás a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról
976
1/2018. (III. 14.) FM utasítás a statisztikai szabályzat kiadásáról
980
5/2018. (III. 14.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
985
3/2018. (III. 14.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás módosításáról
986
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
7/2018. (III. 14.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 9/2018. (II. 6.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
987
III. Személyügyi közlemények
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei
988
Hivatalos Értesítő - 2018/11
I. Utasítások
 
2/2018. (III. 12.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2017. (XII. 29.) MNB utasítás módosításáról
894
3/2018. (III. 12.) BM utasítás a határforgalom ellenőrzésének a végrehajtásáról
923
10/2018. (III. 12.) HM utasítás a Magyar Honvédség Idősügyi Stratégiája (2018-2027) kiadásáról
923
11/2018. (III. 12.) HM utasítás a teljesítményértékeléssel és az előmenetellel kapcsolatos egyes feladatokról szóló 7/2014. (I. 31.) HM utasítás módosításáról
931
12/2018. (III. 12.) HM utasítás a "Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrína 3. kiadás" című szolgálati könyv hatályon kívül helyezéséről
934
8/2018. (III. 12.) ORFK utasítás a fegyverismereti, a fegyverforgalmazási és a házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsga egységes végrehajtására, továbbá az Állami Vadászvizsga bizottság rendőrségi tagjának kijelölésével összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 21/2012. (XII. 18.) ORFK utasítás módosításáról
934
1/2018. (III. 12.) SZGYF utasítás a szabálytalanságok kezelésének rendjéről szóló 1/2015. (X. 15.) SZGYF utasítás hatályon kívül helyezéséről
938
III. Személyügyi közlemények
 
A Miniszterelnökség személyügyi hírei
939
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei
941
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
946
A Földművelésügyi Minisztérium felhívásának módosítása a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2017/2018-as tanévben
949
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
949
Pályázati felhívás Dunaharaszti város közigazgatási területén, menetrend szerinti, helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
950
V. Alapító okiratok
 
A Habsburg Ottó Alapítvány Alapító Okirata
952
Hivatalos Értesítő - 2018/10
I. Utasítások
 
9/2018. (III. 5.) MvM utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (I. 16.) MvM utasítás módosításáról
852
4/2018. (III. 5.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
876
5/2018. (III. 5.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
877
6/2018. (III. 5.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
878
7/2018. (III. 5.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
879
8/2018. (III. 5.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
880
2/2018. (III. 5.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2018. évi kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól
881
2/2018. (III. 5.) NVI utasítás a Nemzeti Választási Iroda fejezeti kezelésű előirányzatai felhasználásának szabályzatáról szóló 8/2015. (XII. 9.) NVI utasítás módosításáról
884
3/2018. (III. 5.) NVI utasítás a Nemzeti Választási Iroda gazdálkodási szabályzatáról szóló 9/2015. (XII. 9.) NVI utasítás
eti Választási Iroda Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról szóló 8/2016. (VIII. 31.) NVI utasítás módosításáról
1/2018. (III. 5.) OBH utasítás a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 2018. évi rendjéről
885
III. Személyügyi közlemények
 
A Földművelésügyi Minisztérium személyügyi hírei
887
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
889
A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről
891
Hivatalos Értesítő - 2018/9
I. Utasítások
 
10/2018. (II. 28.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
808
11/2018. (II. 28.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
809
12/2018. (II. 28.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
810
13/2018. (II. 28.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
811
9/2018. (II. 28.) HM utasítás a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek ellenőrzésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 57/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról
812
4/2018. (II. 28.) IM utasítás a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről
813
3/2018. (II. 28.) NGM utasítás a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 34/2017. (XII. 29.) NGM utasítás módosításáról
814
2/2018. (II. 28.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
816
2/2018. (II. 28.) LÜ utasítás a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárási szabályairól
817
7/2018. (II. 28.) ORFK utasítás a gazdálkodási szabályzatról
821
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
845
A Központi Statisztikai Hivatal közleménye a különböző ellátások alapjául szolgáló főbb statisztikai adatokról
848
Pályázati felhívás Törökbálint város közigazgatási területén autóbusszal végzett, helyi közforgalmú, menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
848
Hivatalos Értesítő - 2018/8
I. Utasítások
 
5/2018. (II. 23.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek 2018. évi feladatainak, valamint a 2019-2020. évi tevékenysége fő irányainak meghatározásáról
740
6/2018. (II. 23.) HM utasítás a Magyarországon és külföldön végrehajtott nemzetközi gyakorlatok és kiképzési rendezvények egyes költségvetési és pénzügyi kérdéseiről
746
7/2018. (II. 23.) HM utasítás a külföldi állami légijárművek be- és átrepülésének engedélyezésével összefüggő okmányok központi nyilvántartásáról és az azzal összefüggő adatszolgáltatás rendjéről
754
8/2018. (II. 23.) HM utasítás a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosításáról
757
3/2018. (II. 23.) IM utasítás az Igazságügyi Minisztérium Gazdálkodási Keretszabályzatáról szóló 2/2015. (II. 27.) IM utasítás módosításáról
766
1/2018. (II. 23.) BM OKF utasítás a hivatásos katasztrófavédelmi szervek szellemitulajdon-kezelési szabályzatáról
767
1/2018. (II. 23.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szerződéskötési és szerződés-nyilvántartási rendjéről szóló 12/2017. (XII. 13.) NKFIH utasítás módosításáról
782
1/2018. (II. 23.) NVI utasítás egyes külképviseleti választási irodákban a szavazási levélcsomag átadására és a válaszboríték átvételére rendelkezésre álló időszak megállapításáról
783
6/2018. (II. 23.) ORFK utasítás a kötelezettségvállalás, a pénzügyi és jogi ellenjegyzés, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás rendjének meghatározásáról szóló 47/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás módosításáról
783
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
6/2018. (II. 23.) KKM közlemény a Strasbourgban, 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény második kiegészítő jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2017. évi CLXXIII. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről
785
III. Személyügyi közlemények
 
A Miniszterelnökség személyügyi hírei
786
A Nemzetgazdasági Minisztérium 2018. január havi személyügyi hírei
791
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
794
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2018. március 1-je és március 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
797
A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya
797
VI. Hirdetmények
 
Hirdetmény a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által használt, bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokkal kapcsolatban
806
Hivatalos Értesítő - 2018/7
I. Utasítások
 
6/2018. (II. 15.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról
590
7/2018. (II. 15.) MvM utasítás a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos kinevezéséről
590
8/2018. (II. 15.) MvM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról
591
7/2018. (II. 15.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás módosításáról
594
8/2018. (II. 15.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
701
9/2018. (II. 15.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
702
3/2018. (II. 15.) KKM utasítás a külgazdasági és külügyminiszter feladatkörébe tartozó egyes KüM és KKM utasítások hatályon kívül helyezéséről
703
2/2018. (II. 15.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati szabályzatáról szóló 15/Eln./2012. [16/2012. (XII. 7.) GVH] utasítás módosításáról
704
4/2018. (II. 15.) ORFK utasítás a 2018. évi bankszámla-hozzájárulásról
705
5/2018. (II. 15.) ORFK utasítás a 2018. évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról
705
III. Személyügyi közlemények
 
A Miniszterelnökség személyügyi hírei
713
A Belügyminisztérium elismerési hírei
719
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei
720
A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei
722
IV. Egyéb közlemények
 
A Miniszterelnökség pályázati felhívása Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjra
723
A Miniszterelnökség pályázati felhívása Petőfi Sándor Program ösztöndíjra
728
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
732
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítási szerződés megkötéséről
735
Ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítése
735
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar pályázati felhívása önálló bírósági végrehajtói álláshelyek betöltésére
735
VI. Hirdetmények
 
Budapest Főváros Kormányhivatala hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről
738
Hivatalos Értesítő - 2018/6
I. Utasítások
 
1/2018. (II. 6.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2017. (XII. 29.) MNB utasítás módosításáról
300
5/2018. (II. 6.) MvM utasítás a fővárosi és megyaei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás módosításáról
327
2/2018. (II. 6.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2018. évi választható béren kívüli juttatásairól és bankszámla-hozzájárulásáról
521
4/2018. (II. 6.) HM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
522
2/2018. (II. 6.) NGM utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjéről
524
8/2018. (II. 6.) MBFSZ utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Informatikai Biztonsági Szabályzatának kiadásáról
543
3/2018. (II. 6.) ORFK utasítás egyes ORFK utasításoknak az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény, valamint az Iratkezelési Szabályzatról szóló ORFK utasítás hatálybalépésére tekintettel szükséges módosításáról
543
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
5/2018. (II. 6.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 133/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
566
IV. Egyéb közlemények
 
1/2018. (II. 6.) SZTNH közlemény az "IDEA-EXPO 2018 Abony" nemzetközi kiállításon és vásáron bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről
567
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
567
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
570
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye elveszett végrehajtó-helyettesi igazolványokról
587
A Polgári Konzervatív Párt 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint
587
VI. Hirdetmények
 
Hirdetmény a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által használt, bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokkal kapcsolatban
588
Hivatalos Értesítő - 2018/5
I. Utasítások
 
3/2018. (I. 31.) MvM utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 26/2017. (VII. 6.) MvM utasítás módosításáról
244
4/2018. (I. 31.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
244
4/2018. (I. 31.) EMMI utasítás az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program támogatásainak szabályairól
245
5/2018. (I. 31.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
274
6/2018. (I. 31.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
275
3/2018. (I. 31.) HM utasítás az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról
276
1/2018. (I. 31.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
276
2/2018. (I. 31.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
277
1/2018. (I. 31.) GVH utasítás a Versenytanács szervezeti és működési szabályzatáról
278
6/2018. (I. 31.) MBFSZ utasítás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség rendjéről szóló szabályzat kiadásáról
284
7/2018. (I. 31.) MBFSZ utasítás Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
293
III. Személyügyi közlemények
 
A Földművelésügyi Minisztérium személyügyi hírei
294
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
296
Hivatalos Értesítő - 2018/4
I. Utasítások
 
2/2018. (I. 25.) KKM utasítás a Magyarország külképviseletein lefolytatandó 2018. évi országgyűlési képviselő választás pénzügyi tervezésének, lebonyolításának, elszámolásának rendjéről, valamint a külképviseleteken lefolytatandó választás lebonyolításának speciális feladatairól
163
1/2018. (I. 25.) NGM utasítás az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 20.) NGM utasítás módosításáról
177
1/2018. (I. 25.) BVOP utasítás a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Közszolgálati Szabályzatáról
185
2/2018. (I. 25.) ORFK utasítás a hozzátartozók közötti erőszak kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok végrehajtásáról
188
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
4/2018. (I. 25.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi XXX. törvény 2-3. §-ának hatálybalépéséről
204
III. Személyügyi közlemények
 
A Miniszterelnökség személyügyi hírei
205
A Belügyminisztérium személyügyi hírei
207
Az Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei
208
A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei
210
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
212
4/2017. (XII. 20.) KKB határozat a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 2018. évi munkatervének elfogadásáról
215
5/2017. (XII. 20.) KKB határozat a téli felkészülés helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
223
6/2017. (XII. 20.) KKB határozat Az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló Európai Parlament és Tanács 1313/2013/EU Határozat 6. cikk a) és c) pontjai alapján, - az országos katasztrófakockázat-értékelés felülvizsgálatáról, valamint a katasztrófakockázat-kezelési képességek értékeléséről szóló előterjesztés elfogadásáról
224
A nemzetgazdasági miniszter közleménye a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felső korlátjáról 2018-ban
224
A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről
225
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2018. február 1-je és február 28-a között alkalmazható üzemanyagárakról
233
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hirdetménye a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról szóló, 2018. január 18. napján közzétett hirdetmény visszavonásáról
234
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása autóbusszal végzett, helyi, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátására
239
A Balatoni Hajózási Zrt. hajózási hirdetménye közforgalmú kikötő kikötőrendjének megállapításáról
240
VI. Hirdetmények
 
Hirdetmény a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által használt, bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokkal kapcsolatban
241
Orbók Attila egyéni vállalkozó hirdetménye számlatömb érvénytelenségéről
241
Hivatalos Értesítő - 2018/3
I. Utasítások
 
1/2018. (I. 18.) BM utasítás az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról
107
2/2018. (I. 18.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
112
3/2018. (I. 18.) EMMI utasítás a Vásáry Tamás Ösztöndíjról szóló 1/2014. (I. 13.) EMMI utasítás módosításáról
114
1/2018. (I. 18.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről
114
1/2018. (I. 18.) LÜ utasítás az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról
115
1/2018. (I. 18.) MBFSZ utasítás az integritási és korrupciós kockázatokat érintő ügyekkel kapcsolatos eljárások intézéséről
116
2/2018. (I. 18.) MBFSZ utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Informatikai Szabályzatának kiadásáról
120
3/2018. (I. 18.) MBFSZ utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Informatikai Alkalmazásfejlesztési Szabályzatának kiadásáról
120
4/2018. (I. 18.) MBFSZ utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Informatikai Katasztrófaelhárítási Szabályzatának kiadásáról
121
5/2018. (I. 18.) MBFSZ utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Működés-folytonossági Szabályzatának kiadásáról
122
II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények
 
1/2018. (I. 18.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti légiközlekedési Megállapodás, valamint a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi CXXXI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
123
2/2018. (I. 18.) KKM közlemény Magyarország Kormánya és Belize Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről
123
3/2018. (I. 18.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a Magyarország és Mongólia közötti kétoldalú nemzetközi szerződések hatályának rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2017. évi CLXXVI. törvény 2., 3. és 6. §-ának hatálybalépéséről
124
III. Személyügyi közlemények
 
Az Országgyűlés elnökének közleménye díj adományozásokról
125
A Belügyminisztérium elismerési hírei
125
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei
129
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
132
A nemzetgazdasági miniszter közleménye a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerint folyamatban lévő szakképesítések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítéséről
135
A Nemzetgazdasági Minisztérium Versenyfelhívása a 2017/2018-as tanévben szakiskolai képzésben részt vevő tanulók részére meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója Versenyre
138
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
139
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hirdetménye a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról
140
Hivatalos Értesítő - 2018/2
I. Utasítások
 
2/2018. (I. 10.) MvM utasítás a Miniszterelnökség egyes szabályzatainak az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
40
1/2018. (I. 10.) EMMI utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 53/2017. (XI. 16.) EMMI utasítás módosításáról
44
1/2018. (I. 10.) HM utasítás a honvédelmi miniszter éves értékelő és feladatszabó vezetői értekezlete előkészítésének és végrehajtásának feladatairól szóló 84/2014. (XII. 23.) HM utasítás és a hazai képzésen történő részvételről és a tanulmányi támogatások megtérítési kötelezettségéről szóló 55/2015. (X. 21.) HM utasítás módosításáról
45
2/2018. (I. 10.) HM utasítás a Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok működéséről szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítás, valamint a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 62/2014. (IX. 26.) HM utasítás módosításáról
46
III. Személyügyi közlemények
 
A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei
48
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei
49
IV. Egyéb közlemények
 
A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről
53
4/2017. (XII. 20.) KKB határozat a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 2018. évi munkatervének elfogadásáról
55
5/2017. (XII. 20.) KKB határozat a téli felkészülés helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
56
6/2017. (XII. 20.) KKB határozat az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló Európai Parlament és Tanács 1313/2013/EU Határozat 6. cikk a) és c) pontjai alapján, - az országos katasztrófakockázat-értékelés felülvizsgálatáról, valamint a katasztrófakockázat-kezelési képességek értékeléséről szóló előterjesztés elfogadásáról
56
A nemzeti fejlesztési miniszter közleménye a kőolajtermékek és a földgáz után fizetendő tagi hozzájárulások mértékéről
57
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
58
A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról
74
A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról
75
A Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Budapest V. kerület 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére
75
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata
78
Hivatalos Értesítő - 2018/1
I. Utasítások
 
1/2018. (I. 3.) MvM utasítás Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2
1/2018. (I. 3.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium minősített adatok védelmére vonatkozó biztonsági szabályzat kiadásáról
23
1/2018. (I. 3.) ORFK utasítás a Sándor-palotába történő be- és kiléptetés rendjéről
23
III. Személyügyi közlemények
 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei
34
GENERÁLÁS

 

 

 

 

 

 

 
REGISZTRÁCIÓ


BELÉPÉS FACEBOOK-FIÓK NÉLKÜL
ELFELEJTETT JELSZÓ

Utolsó szinkronizálás az Országgyűlés honlapjával:
2018-04-27 01:00:02